Ohjelmakartta.fi
Huom! Katselet tulevan viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
ma 24.6. ti 25.6. ke 26.6. to 27.6. pe 28.6. la 29.6. su 30.6.
6

06.30 Os­tos­ka­na­va T­vins.com

06.45 Aa­mu­sää

06.55 Huo­men­ta Suo­mi

Os­tos­ka­na­va T­vins.com

08.00 Puu­ha-Pe­te (x4)

08.25 Muu­mi­laak­son ta­ri­noi­ta (x4)

Primadonna ja voimamies. Palaa kotiin Nuuskamuikkunen! Uniloitsu. Yöllisiä pamahduksia.
9

09.05 Huo­men­ta Suo­mi Ext­ra

Litt­lest Pet S­hop

Vii­da­kon vei­ja­rit (x2)

09.30 Kau­niit ja roh­keat

Arvoisa tuomari. Oikeus voittakoon. Brooke, turmion kätyri. Katie, onnellinen morsian. Billin viimeinen vetoomus.

Paa­vo Pe­su­sie­ni

Oletko nähnyt tätä etanaa? Kourakone / Hyvät naapurit.

10.00 Em­mer­da­le

Sovinto. Joka toiselle kuoppaa kaivaa. Hiljainen tappaja.

Os­tos­ka­na­va T­vins.com

Sa­la­tut e­lä­mät (x2)

Helenan onni on ehdotonta.

10.30 Ke­sä­mök­kiu­nel­mia

Ilme uusiksi.

Ke­sä­mök­kiu­nel­mia (x6)

Kasveja ja koristelua. Virkistystä vieraille. Totuuden hetki. Eloa eteiseen. Valoa elämään. Apu lähellä.

Re­mont­ti­piis­ku­ri

Mopoikäinen projekti.

Sa­la­tut e­lä­mät (x3)

Oliver vetää pulkkaa perässään. Kisurysy.

11.00 For­mu­la 1: Rans­kan o­sa­kil­pai­lu

Formula 1: osakilpailu. F1-o­sa­kil­pai­lu ( 23.6.2019 ).

11.00 Kok­ki­so­ta

Ville Niinistö ja Maria Guzenina.

11.30 U­nel­ma­rem­pat

Paluu pikkukaupunkiin.

Ko­toi­sa

Alin arki-spa. 20-luvun henkeä Heinolassa.

Ko­dis­ta puu­tar­haan

Pikkupihat käyttöön.
12

12.00 Ter­ve­tu­loa S­jö­lyc­ka­niin

Uusi tyttöystävä.

Ko­dis­ta puu­tar­haan

Mittava mullistus. Lää­kä­ri­per­he on löy­tä­nyt ta­lon mie­lui­sal­ta a­lueel­ta Poh­jois-Eng­lan­nis­sa.

12.30 Os­tos­ka­na­va T­vins.com

Lei­la kok­kaa maal­la

Teksasilaista grilliruokaa.

13.00 S­pa­ce C­himps

Space Chimps. Suo­mek­si du­ba­tun a­ni­maa­tion e­si­ku­va­na on vuon­na 1962 a­va­ruu­teen lä­he­tet­ty a­pi­na. E­lo­ku­van ta­ri­nan täh­ti on sir­ku­sa­pi­na Ham III, le­gen­daa­ri­sen a­va­ruus­mat­kaa­jan po­jan­poi­ka.

Ruo­ka­ri­ta­rit Ja­mie ja Jim­my

Jodie Whittaker.

13.30 Huo­men­ta Suo­mi Ext­ra

Huo­men­ta Suo­mi Ext­ra on li­fes­ty­le­mai­nen aa­mu­ma­ka­sii­nioh­jel­ma, jon­ka ai­hei­siin kuu­lu­vat muun muas­sa ter­veys ja hy­vin­voin­ti, o­mat ra­hat, ko­ti ja ruo­ka.

14.00 Ko­dis­ta puu­tar­haan

Pikkupihat käyttöön.

Re­mon­til­la ra­hoik­si

Bisnesbrunssi. Reikä taskussa. Suin päin sairaalaan.

Re­mon­til­la ra­hoik­si

Tasaväkistä taistoa.

14.00 Su­per­nan­ny Suo­mi

Auktoriteettia anarkiaan. Nel­jän pik­ku p­rins­sin pyö­rit­tä­mä huus­hol­li jät­tää äi­din ja a­pu­na o­le­van mum­min täy­sin pait­sioon.

14.45 Pi­lan­päi­ten

15

15.00 Re­mont­ti­piis­ku­ri

Ratkaisun hetki.

Sel­viy­ty­jät

Romanssi paratiisissa.

Kok­ki­so­ta

Ville Niinistö ja Maria Guzenina.

Ra­dal­la

Ei oppi ojaan kaada.

15.00 For­mu­la 1 En­nak­ko­tun­nel­mat

S­tu­dios­sa To­mi Tuo­mi­nen, Mi­ka Sa­lo ja Os­si Oi­ka­ri­nen.

For­mu­la 1 En­nak­ko­tun­nel­mat

15.20 Ja­mien pi­ka­her­kut

Karitsaa arkipöytään.

15.20 Ra­dal­la

Ei oppi ojaan kaada. Kon­duk­töö­rio­pis­ke­li­ja Ti­mo saa ko­ko ju­nan joh­det­ta­vak­seen ja va­ri­kol­la Las­si o­pet­taa tu­le­via ve­tu­rin­kul­jet­ta­jia.

15.30 Ruo­ka­ri­ta­rit Ja­mie ja Jim­my

Jodie Whittaker.

16.00 Sa­la­tut e­lä­mät: Pa­hain­päi­vä

Pahainpäivä.

Sa­la­tut e­lä­mät: Pih­la­ja­sa­tu

SALINIT: Unelma elää. SALINIT: Paluu menneisyyteen. SALINIT: Appia kyydissä. SALINIT: Umpitunnelissa näkyy valoa.

16.30 Sa­la­tut e­lä­mät (x15)

Sieviset United. Maarit on Karille lainalohtu. Nimeni on Vuorela, Oliver Vuorela. Aki tarjoaa Evalle levityssopimusta. Akin talli saa uuden tammasen. Janne menee syljetylle osastolle. Kuulia, valheita ja videonauhaa. Helena käynnistyy pakkasellakin. Iida soittaa siivoojan. Kallella on jännät paikat.

Ja­mien pi­ka­her­kut

Karitsaa arkipöytään.

Re­mont­ti­piis­ku­ri

Mopoikäinen projekti. Re­mont­ti­piis­ku­ri kur­vaa Tuu­su­laan, jos­sa rek­ka­mies Sa­mu­li on re­mon­toi­nut ta­loaan jo 15 vuot­ta.

17.00 A­ma­zing Ra­ce

Lempi leimahtaa. Kah­den kil­pai­li­jan vä­lil­le syt­tyy ro­mans­si. Pa­reil­la on e­des­sään u­noh­tu­ma­ton kil­pa­juok­su ma­tol­le.

17.30 Myy­rä

Kau­si 1, 2/10. Seik­kai­li­jat ko­ke­vat hui­mia het­kiä Mek­si­kon vii­da­kos­sa. P­sy­ko­lo­gi­nen pe­li on al­ka­nut ja kil­pai­li­jat e­päi­le­vät toi­siaan Myy­räk­si. Ke­nen suo­ri­tuk­set he­rät­tä­vät muis­sa e­päi­ly­jä, kun kil­pai­li­joi­den his­to­rian tun­te­mus lai­te­taan koe­tuk­sel­le?

17.55 Kau­niit ja roh­keat

Oikeus voittakoon. Brooke, turmion kätyri. Katie, onnellinen morsian. Billin viimeinen vetoomus. Bill, isyydessä heikko.

Jah­ti

Kau­si 2, 11/12. Heik­ki, Päi­vi ja Kim­mo käy­vät jouk­kuee­na tie­to­vii­sas­ta vas­taan voit­taak­seen tu­han­sit­tain eu­ro­ja. Riit­tää­kö kol­mi­kon tie­to­ta­so kui­ten­kaan Jah­taa­jaa vas­taan?
18

18.25 Em­mer­da­le

Joka toiselle kuoppaa kaivaa. Hiljainen tappaja.

19.00 Seit­se­män uu­ti­set

Seit­se­män uu­ti­set

19.10 Tu­los­ruu­tu

19.15 Päi­vän sää

For­mu­la 1 Paa­lu­paik­ka

F1 Ext­ra

19.25 Tu­los­ruu­tu

19.30 Sa­la­tut e­lä­mät: Pih­la­ja­sa­tu

SALINIT: Unelma elää. SALINIT: Paluu menneisyyteen. SALINIT: Appia kyydissä. SALINIT: Umpitunnelissa näkyy valoa. SALINIT: Rakkauden haudalla.

19.30 Ter­ve­tu­loa S­jö­lyc­ka­niin

Salaisuuksia. T­ho­mas ko­sii Li­lyä, vaik­ka hä­nen o­li­si kan­nat­ta­nut e­rääs­tä syys­tä vie­lä o­dot­taa.

19.45 Pi­lan­päi­ten

20.00 Kok­ki­so­ta

Ville Niinistö ja Maria Guzenina. Tä­nään Kok­ki­so­dan tais­tel­laan po­li­tii­kan ken­täl­lä, kun vie­raak­si saa­pu­vat kan­sa­ne­dus­ta­jat Ma­ria Gu­ze­ni­na ja Vil­le Nii­nis­tö.

Re­mont­ti­piis­ku­ri

Mopoikäinen projekti. Re­mont­ti­piis­ku­ri kur­vaa Tuu­su­laan, jos­sa rek­ka­mies Sa­mu­li on re­mon­toi­nut ta­loaan jo 15 vuot­ta.

Ra­dal­la

Ei oppi ojaan kaada. Kon­duk­töö­rio­pis­ke­li­ja Ti­mo saa ko­ko ju­nan joh­det­ta­vak­seen ja va­ri­kol­la Las­si o­pet­taa tu­le­via ve­tu­rin­kul­jet­ta­jia.

Jah­ti

Kau­si 2, 11/12. Heik­ki, Päi­vi ja Kim­mo käy­vät jouk­kuee­na tie­to­vii­sas­ta vas­taan voit­taak­seen tu­han­sit­tain eu­ro­ja.

S­ta­di vs. Lan­de

Kalle pubivisassa! . Kal­le pu­bi­vi­sas­sa! Jak­sos­sa sel­viää, on­ko lan­del­la aa­vis­tus­ta­kaan, mis­sä s­ta­dis­sa si­jait­see Eas­tend ja o­saa­ko s­ta­di jat­kaa sa­non­taa 'Ook­ko­nää Ou­lus­ta.

Mie­len­sä­pa­hoit­ta­ja - en­nen kaik­ki o­li pa­rem­min

ALKOHOLI. On­ko vii­nan­juon­nis­sa jär­keä? Tip­pa­vaa­ran i­sän­nät Ri­ku ja Tun­na e­sit­te­le­vät Mie­len­sä­pa­hoit­ta­jal­le ny­kyai­kai­sen pon­tik­ka­teh­taan.

Jah­ti

Kau­si 2, 11/12. Heik­ki, Päi­vi ja Kim­mo käy­vät jouk­kuee­na tie­to­vii­sas­ta vas­taan voit­taak­seen tu­han­sit­tain eu­ro­ja. Riit­tää­kö kol­mi­kon tie­to­ta­so kui­ten­kaan Jah­taa­jaa vas­taan?
21

21.00 Ex-On­nel­li­set

Traaginen perhe. Lau­ra ta­paa kiin­nos­ta­van Ki­min kos­teil­la t­ref­feil­lä ja saa hou­kut­te­le­van tar­jouk­sen a­me­rik­ka­lai­sel­ta kol­lee­gal­taan.

Pi­tää­kö ol­la huo­lis­saan?

Atso Almila. Sä­häk­kä ja sek­si­käs Pi­tää­kö ol­la huo­lis­saan, tuo te­le­vi­sion Sa­mant­ha Fox jat­kaa kuu­maa pa­ne­loin­tiaan.

Yö­ky­läs­sä Ma­ria Vei­to­la

Lauri Markkanen. C­hi­ca­gos­sa Ma­rian ot­taa vas­taan Suo­men me­nes­ty­nein ko­ri­pal­loi­li­ja per­hei­neen.

Su­per­nan­ny Suo­mi

Auktoriteettia anarkiaan. Nel­jän pik­ku p­rins­sin pyö­rit­tä­mä huus­hol­li jät­tää äi­din ja a­pu­na o­le­van mum­min täy­sin pait­sioon.

Pie­ta­rin ka­pel­li­mes­ta­ri

Menneisyyden vangit. S­ku­rov ki­ris­tää To­mia aut­ta­maan Neft­lik-ta­pauk­sen sel­vit­tä­mi­ses­sä.

Sel­viy­ty­jät

Huippukokous. Yl­lät­täen mo­lem­mis­ta hei­mois­ta ar­vo­taan nel­jä e­dus­ta­jaa "huip­pu­ko­kouk­seen" jut­te­le­maan nel­jän vas­tus­ta­jan kans­sa, mi­kä tar­joaa oi­van ti­lai­suu­den hank­kia tie­to­ja ja sol­mia liit­tou­mia y­li ra­jo­jen.

A­ma­zing Ra­ce

Pähkähulluja temppuja. Ki­sa saa­vut­taa uu­sia kor­keuk­sia Rans­kan Al­peil­la, mut­ta yk­si pa­reis­ta ti­put­taa e­lin­tär­keän vih­reen a­las vuo­ren­rin­teel­tä.

22.00 Kym­me­nen uu­ti­set

Kym­me­nen uu­ti­set

22.10 Lot­to, Jo­ke­ri ja Lo­ma­ton­ni

Vii­kon sää

22.20 Päi­vän sää

22.25 Tu­los­ruu­tu

22.35 Jah­ti

Kau­si 2, 10/12. Ka­rin, Pet­rin ja Jo­han­nan pe­lo­ton jouk­kue käy Jah­taa­jaa vas­taan ta­voit­tee­naan saa­da säk­ki­kau­pal­la ra­haa.

Pu­ku­mie­het

Perheen puolustajat. Har­vey jou­tuu koh­taa­maan on­gel­man­sa puo­lus­taes­saan vel­jeään.

T­he Litt­le D­rum­mer Girl

Epäilyksiä.

For­mu­la­sir­kus

Mer­vi Kal­lio kur­kis­taa for­mu­la­sir­kuk­sen ku­lis­sei­hin uu­den ki­sa­vii­kon­lo­pun kyn­nyk­sel­lä.

F1 Ext­ra

For­mu­la 1 koos­te: I­tä­val­lan o­sa­kil­pai­lu

Formula 1: osakilpailu. F1-o­sa­kil­pai­lu ( 30.6.2019 ). Se­los­ta­ja­na Ni­ki Juu­se­la, a­sian­tun­ti­joi­na Mi­ka Sa­lo ja Os­si Oi­ka­ri­nen.

22.45 Kos­ton liek­ki

Koston liekki. Kak­sin­ker­tai­nen Os­car-voit­ta­ja Den­zel Was­hing­ton e­sit­tää en­tis­tä CIA:n a­gent­tia, jo­ka pal­ka­taan yh­dek­sän­vuo­tiaan ty­tön (Da­ko­ta Fan­ning) hen­ki­var­ti­jak­si. Kun tyt­tö kid­na­pa­taan, men­nei­syy­ten­sä kat­ke­roit­ta­ma mies ryh­tyy ja­noa­maan kos­toa hin­nal­la mil­lä hy­vän­sä. Oh­jaa­ja: To­ny S­cott, Yh­dys­val­lat 2004 (140').

Jo­han Falk 17 - Pää­tös

Johan Falk 17 - Päätös. Jo­han Fal­kin per­het­tä uh­kail­lut ma­fia­jär­jes­tö pal­jas­taa to­del­li­set kas­von­sa. Vaik­ka ko­ke­neet po­lii­sit o­vat näh­neet yh­tä ja tois­ta, tä­tä ei us­kal­ta­nut ku­vi­tel­la ku­kaan. G­SI ko­koaa jouk­kon­sa tais­te­luun, jos­sa ju­ri­di­set sään­nös­töt ja muu hie­nos­te­lu jää ta­ka-a­lal­le.

23.05 Ur­hei­lu­do­ku­ment­ti: Ih­mei­tä jääl­lä

Ihmeitä jäällä.

23.35 Rou­va Mi­nis­te­ri

Jotakin parempaa.

Ra­dal­la

Rautaa, ruokaa ja museojunia.

Pie­ta­rin ka­pel­li­mes­ta­ri

Näytön paikka.

23.35 A­gat­ha Ch­ris­tie: Syyt­tö­myy­den taak­ka

0

00.30 La­kia ja rak­kaut­ta

Musta aukko.

Re­mont­ti­piis­ku­ri

Mopoikäinen projekti.

Jah­ti

Myy­tin­mur­ta­jat

Lentävä moottoripyörä.

00.30 T­he Af­fair

Enne. A­li­son ja Ben pu­reu­tu­vat A­li­so­nin men­nei­syy­teen, ja A­li­son us­kal­taa koh­da­ta ki­peät muis­tot sil­mäs­tä sil­mään.

01.00 Mök­ki­reis­su

KEMIÖNSAARI - Rapujuhlat huvilalla.

01.25 Ty­rant (x2)

Kevät. Torakka.

Pi­tää­kö ol­la huo­lis­saan?

Atso Almila.

O­ta ra­hat ja juok­se

Iloiset äiti ja poika.

Pu­ku­mie­het

Perheen puolustajat.

01.40 To­del­la u­pee­ta (x2)

Remontti. Patsyn sisko.

01.40 Rou­va Mi­nis­te­ri

Jotakin parempaa.

01.55 A­las­ti-k­lu­bi

Mikael Gabriel. Kau­si Mi­kael Gab­riel pur­suaa u­hoa, herk­kyyt­tä, luon­non­lä­hei­syyt­tä ja ka­tu-us­kot­ta­vuut­ta.

02.15 Myy­tin­mur­ta­jat

02.25 O­li­pa ker­ran e­lä­mä

T­he Litt­le D­rum­mer Girl

02.40 A­me­ri­cans

02.50 Kin­gi

C­ra­zy Ex-Girlf­riend (x2)

3

03.20 Duud­so­nit A­me­ri­kas­sa (x2)

112

03.40 Sak­nad

Duud­so­nit A­me­ri­kas­sa (x8)

04.35 Duud­so­nit A­me­ri­kas­sa