Ohjelmakartta.fi
Huom! Katselet menneen viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
ma 3.6. ti 4.6. ke 5.6. to 6.6. pe 7.6. la 8.6. su 9.6.
6

06.00 Os­tos­ka­na­va T­vins.com

06.15 Aa­mu­sää

06.25 Huo­men­ta Suo­mi

Huo­men­ta Suo­mi

07.00 Os­tos­ka­na­va T­vins.com

08.00 Puu­ha-Pe­te (x4)

08.25 Muu­mi­laak­son ta­ri­noi­ta (x4)

Majakka Majakka syttyy Muumipeikon kihlaus Nipsu rakastuu
9

09.05 Mi­tä tä­nään syö­täi­siin?

09.10 Huo­men­ta Suo­mi Ext­ra

Litt­lest Pet S­hop

Vii­da­kon vei­ja­rit (x2)

09.35 Kau­niit ja roh­keat

Paa­vo Pe­su­sie­ni

10.00 Em­mer­da­le

Os­tos­ka­na­va T­vins.com

Ka­tast­ro­fi­kok­ki

Kakkukestit. Maam­me ka­tast­ro­faa­li­sim­pien kok­kien on ai­ka ot­taa lei­pu­rin tai­dot hal­tuun.

10.30 Teh­tä­vä: täy­del­li­nen hää­pu­ku (x10)

Huippumuotia hiluilla. Sitä oikeaa etsimässä. Erilainen morsian. Suurale. Äidin sana on laki. Hermoromahduksia. Äiti ja poika. Jotain sinistä. Bussillinen morsiamia. Hankala yleisö.

Sa­la­tut e­lä­mät (x4)

Pih­la­ja­ka­dun a­suk­kais­ta ker­to­vas­sa sar­jas­sa kul­je­taan kieh­to­vien ta­ri­noi­den po­luil­la kos­ket­ta­via tai ar­ko­ja­kaan a­sioi­ta kaih­ta­mat­ta.

11.00 Ke­nen ko­to­na?

Ham­mas­lää­kä­ri, y­rit­tä­jä, päi­vys­tä­jä ja vuo­ro­vas­taa­ja läh­te­vät tut­ki­mus­mat­kal­le tois­ten­sa ko­tei­hin.

11.30 U­nel­ma­rem­pat

Ensimmäinen yhteinen koti. Puistomainen piha. Papan talon uusi elämä. Modernin perheen ratkaisut. Isompi poikamiesboksi.
12

12.00 Su­per­nan­ny Suo­mi

Pelin imaisemat. Pe­lin i­mai­se­mat. Kän­ny­käl­lä viih­ty­vä yk­sin­huol­ta­jaäi­ti ei tie­dä mi­tä lap­set puu­haa­vat ruu­duil­laan.

12.30 Os­tos­ka­na­va T­vins.com

Mi­tä tä­nään syö­täi­siin? Per­jan­tai

Mitä tänään syötäisiin?

13.00 Yk­sin ko­to­na

Mc­Cal­lis­te­rit läh­te­vät suu­rel­la to­hi­nal­la jou­luk­si Pa­rii­siin, mut­ta jo­tain tär­keää u­noh­tuu va­hin­gos­sa ko­tiin: 8-vuo­tias Ke­vin, per­heen kuo­pus.

Pi­tää­kö ol­la huo­lis­saan?

Mari Perankoski.

13.30 Huo­men­ta Suo­mi Ext­ra

13.55 Re­mon­til­la ra­hoik­si

Eiköhän aloiteta! Kisa kattohuoneistosta. Kauhan mitalla ohi. Putkimies vaihtoon.

Re­mon­til­la ra­hoik­si

Luksusta ja särmää.

13.55 On­ne­la

Häät.

14.25 Ja­mien pi­ka­her­kut

Kaapin antimet.
15

15.00 G­la­diaat­to­rit

Jakso 5 Vauh­tia ja vaa­ra­ti­lan­tei­ta.

O­ta ra­hat ja juok­se

Energiset ystävykset.

Ja­mien pi­ka­her­kut

Klassikot uusiksi.

Ra­ket­ti­tie­det­tä?

Palaminen.

15.00 Ra­dal­la

Kon­duk­töö­reil­lä riit­tää haas­tei­ta: Min­nan ju­naan on myy­ty lip­pu­ja vau­nuun, jo­ta ei o­le ja Rei­jon synt­tä­ri­ju­na hyy­tyy hel­tees­sä kes­ken mat­kan.

15.10 Pi­lan­päi­ten

15.20 Ja­mien pi­ka­her­kut

Kaapin antimet.

Ra­ket­ti­tie­det­tä?

Lentäminen. Nyt riit­tää vauh­tia!

15.35 Ke­nen ko­to­na?

Ra­dal­la

15.50 G­la­diaat­to­rit

Karsintakierros päättyy. Kar­sin­ta­kier­ros päät­tyy.

15.50 A­ma­zing Ra­ce

I Should've Been a Boy Scout I­lo­tu­li­tus­ta ja ar­keo­lo­giaa.

G­la­diaat­to­rit

16.00 Su­per­nan­ny Suo­mi

Pelin imaisemat. Pe­lin i­mai­se­mat.

16.25 Pos­se

Posse tulee taas!

16.25 Kok­ki­so­ta

Tuukka Kotti ja Elina Gustafsson.

Pi­tää­kö ol­la huo­lis­saan?

Mari Perankoski.

16.50 G­la­diaat­to­rit

Jakso 6 Kar­sin­ta­kier­ros päät­tyy. Kar­sin­ta­kier­ros päät­tyy. Kar­sin­ta­kier­rok­sen vii­mei­set nel­jä kil­pai­li­jaa koet­te­le­vat ky­ky­jään g­la­diaat­to­rei­ta vas­taan.

17.00 Sa­la­tut e­lä­mät

17.25 Sa­la­tut e­lä­mät

Pih­la­ja­ka­dun a­suk­kais­ta ker­to­vas­sa sar­jas­sa kul­je­taan kieh­to­vien ta­ri­noi­den po­luil­la kos­ket­ta­via tai ar­ko­ja­kaan a­sioi­ta kaih­ta­mat­ta.

Kau­niit ja roh­keat

17.25 Jah­ti

Ou­lu­lai­nen Si­mo ha­luai­si voit­to­po­tin, jol­la pää­see kat­so­maan ping­vii­nei­tä.

17.55 Kau­niit ja roh­keat

Thorne, viivytetty kohtaloni.

Em­mer­da­le

18

18.25 Em­mer­da­le

Mi­tä tä­nään syö­täi­siin? Per­jan­tai

Mitä tänään syötäisiin?

For­mu­la 1 En­nak­ko­tun­nel­mat

For­mu­la 1 En­nak­ko­tun­nel­mat

S­tu­dios­sa Mer­vi Kal­lio ja To­ni Vi­lan­der. Va­ri­kol­la To­mi Tuo­mi­nen.

18.55 Mi­tä tä­nään syö­täi­siin?

19.00 Seit­se­män uu­ti­set

Seit­se­män uu­ti­set

19.10 Uu­ti­sext­ra

Tu­los­ruu­tu

19.20 Päi­vän sää

19.20 F1 Ext­ra

19.25 Tu­los­ruu­tu

19.30 Sa­la­tut e­lä­mät

Pih­la­ja­ka­dun a­suk­kais­ta ker­to­vas­sa sar­jas­sa kul­je­taan kieh­to­vien ta­ri­noi­den po­luil­la kos­ket­ta­via tai ar­ko­ja­kaan a­sioi­ta kaih­ta­mat­ta.

Ä­lä jää­dy

G­la­diaat­to­rit

20.00 Kok­ki­so­ta

Tuukka Kotti ja Elina Gustafsson. Kok­ki­so­dan keit­tiös­sä toi­sis­taan mit­taa ot­ta­vat ko­ri­pal­loi­li­ja, Su­si­jen­gi­läi­nen Tuuk­ka Kot­ti se­kä Eu­roo­pan mes­ta­ri, nyrk­kei­li­jä E­li­na Gus­taffs­son.

Ke­nen ko­to­na?

Ham­mas­lää­kä­ri, y­rit­tä­jä, päi­vys­tä­jä ja vuo­ro­vas­taa­ja läh­te­vät tut­ki­mus­mat­kal­le tois­ten­sa ko­tei­hin.

Ra­dal­la

Kon­duk­töö­reil­lä riit­tää haas­tei­ta: Min­nan ju­naan on myy­ty lip­pu­ja vau­nuun, jo­ta ei o­le ja Rei­jon synt­tä­ri­ju­na hyy­tyy hel­tees­sä kes­ken mat­kan.

Jah­ti

Ou­lu­lai­nen Si­mo ha­luai­si voit­to­po­tin, jol­la pää­see kat­so­maan ping­vii­nei­tä.

A­li Ja­han­gi­ri: Tää ta­pah­tu oi­kees­ti

A­li Ja­han­gi­rin s­tand up -e­si­tys on hur­maa­va se­koi­tus a­jan­koh­tais­ten tee­mo­jen re­vit­te­lyä se­kä oi­kei­ta ta­ri­noi­ta hä­nen o­mas­ta e­lä­mäs­tään huu­mo­ril­la höys­tet­ty­nä.
21

21.00 Ex-On­nel­li­set

Elämäntekemisongelma. Su­vian­na vär­vää Ar­ton o­pas­ta­maan A­zo­ria lap­sen siit­tä­mi­ses­sä. Vii­vin v­lo­gi ai­heut­taa uu­sis­sa luok­ka­to­ve­reis­sa sää­liä.

O­let mi­tä syöt

Geenit ja ylipaino. Vuo­ro­työ­tä te­ke­vä Wil­le kär­sii y­li­pai­nol­le al­tis­ta­vas­ta gee­ni­vir­hees­tä.

Pi­tää­kö ol­la huo­lis­saan?

Mari Perankoski. Täs­sä ko­me­dia­tyyp­pi­ses­sä oh­jel­mas­sa kir­jai­li­janp­lan­tut ker­toi­le­vat jut­tu­ja, jot­ka ei­vät vält­tä­mät­tä lii­ty mi­hin­kään.

Su­per­nan­ny Suo­mi

Pelin imaisemat. Pe­lin i­mai­se­mat. Kän­ny­käl­lä viih­ty­vä yk­sin­huol­ta­jaäi­ti ei tie­dä mi­tä lap­set puu­haa­vat ruu­duil­laan.

21.00 Sel­viy­ty­jät

A­ma­zing Ra­ce

Mutasukellusta. Kil­pai­li­jat mat­kus­ta­vat täl­lä ker­taa Ko­lum­biaan. Roh­keut­ta vaa­di­taan, kun tu­li­vuo­res­ta täy­tyy et­siä s­ma­rag­de­ja.

21.30 On­ne­la

Häät.

21.45 Pi­lan­päi­ten

22.00 Kym­me­nen uu­ti­set

Kym­me­nen uu­ti­set

22.10 Lot­to, Jo­ke­ri ja Lo­ma­ton­ni

Vii­kon sää

22.20 Päi­vän sää

22.25 Tu­los­ruu­tu

22.35 Pos­se

Posse tulee taas! Lu­vas­sa on käl­le­jä, ral­le­ja ja rä­jäh­tei­tä, kun tut­tu jen­gi ot­taa vas­tuun per­jan­tai-il­lan kaaok­ses­ta.

Pu­ku­mie­het

Nokkimisjärjestys. Har­vey ja Don­na tu­tus­tu­vat Sa­mant­han toi­min­ta­ta­poi­hin. A­lex y­rit­tää teh­dä vai­ku­tuk­sen Za­neen.

T­he Litt­le D­rum­mer Girl

Näytös alkaa. Is­rae­li­lais­ten van­gik­si jää­nyt pa­les­tii­na­lais­ter­ro­ris­ti Mic­hel on sen si­jaan o­mas­sa pii­na­pen­kis­sään Münc­he­nis­sä.

For­mu­la­sir­kus

To­mi Tuo­mi­nen kur­kis­taa for­mu­la­sir­kuk­sen ku­lis­sei­hin uu­den ki­sa­vii­kon­lo­pun kyn­nyk­sel­lä.

F1 Ext­ra

For­mu­la 1 Paa­lu­paik­ka

F1 Ext­ra

22.45 Is­ku Mo­ga­dis­huun

Isku Mogadishuun. To­si­ta­pah­tu­miin pe­rus­tu­va so­tae­lo­ku­va Yh­dys­val­tain pa­has­ti pie­leen men­nees­tä so­ti­la­so­pe­raa­tios­ta So­ma­lias­sa vuon­na 1993. A­me­rik­ka­lais­so­ti­laat y­rit­tä­vät van­gi­ta kak­si vi­hol­lis­ta, mut­ta jää­vät louk­kuun Mo­ga­dis­hun ku­jil­le, kun yk­si he­li­kop­te­reis­ta am­mu­taan a­las.

22.45 A­gat­ha Ch­ris­tie: Syyt­tö­myy­den taak­ka

A­gat­ha Ch­ris­tie: Syyt­tö­myy­den taak­ka, 1/4. On jou­luaat­to 1954. Ä­ve­riäs pe­ri­jä­tär Rac­hel Ar­gyll löy­de­tään ko­toaan kuol­lee­na.

23.05 Ur­hei­lu­do­ku­ment­ti: Ma­rion Jo­nes - Va­paal­la ja­lal­la

Marion Jones - Vapaalla jalalla.

23.05 Jo­han Falk 14 - Hil­jais­ta dip­lo­ma­tiaa

Johan Falk 14 - Hiljaista diplomatiaa. G­SI:n e­ri­koi­syk­sik­kö on Tuk­hol­mas­sa tark­kai­lu­hom­mis­sa, kun pai­kal­le il­mes­tyy­kin tur­va-a­lal­la toi­mi­va van­ha tut­tu, Per­nil­la Vas­quez.

23.35 Ra­dal­la

Pi­tää­kö ol­la huo­lis­saan?

Mari Perankoski.

23.45 T­he Af­fair

Uusi alku. He­len ja Vik o­vat muut­ta­neet Ka­li­for­niaan Vi­kin saa­tua uu­den työ­pai­kan.
0

00.00 Rou­va Mi­nis­te­ri

00.15 Myy­tin­mur­ta­jat

Ninjojen paluu.

00.35 To­si­mie­het

Uusi tuulia elämänmuutokseen.

Jah­ti

00.55 Kal­lis­ta ki­pua (x2)

Rakkautta ilmassa. Yllätysvierailu.

00.55 For­mu­la 1 koos­te: Ka­na­dan o­sa­kil­pai­lu

Formula 1: osakilpailu. F1-o­sa­kil­pai­lu ( 9.6.2019 ).

01.05 Mök­ki­reis­su

NUUKSIO - Venetsialaiset NUUK­SIO - Ve­net­sia­lai­set.

01.15 Pu­ku­mie­het

Nokkimisjärjestys.

01.30 Ke­nen ko­to­na?

O­ta ra­hat ja juok­se

Jalkapalloilevat isä ja tytär.

01.40 To­del­la u­pee­ta (x2)

Sairaala Kuolema

01.55 Bumt­si­bum

Kil­pai­le­mas­sa Rei­no Nor­din ja Pet­ra se­kä Jan­ni­ka B, Ii­sa ja Lie­mi­nen.

Rou­va Mi­nis­te­ri

02.10 T­he Litt­le D­rum­mer Girl

02.25 Myy­tin­mur­ta­jat

O­let mi­tä syöt

02.50 112

02.50 Kin­gi

C­ra­zy Ex-Girlf­riend (x2)

A­me­ri­cans

3

03.05 112

03.20 Ant­ti Hol­ma ja maas­ta­muut­ta­jat

O­li­pa ker­ran e­lä­mä

03.45 A­ku ja 7 ih­met­tä

03.45 Mo­dus

04.00 Ant­ti Hol­ma ja maas­ta­muut­ta­jat

04.15 Duud­so­nit

Ant­ti Hol­ma ja maas­ta­muut­ta­jat

04.15 Duud­so­nit

04.40 Duud­so­nit

Duud­so­nit

04.40 Duud­so­nit

Duud­so­nit

Duud­so­nit

04.55 Duud­so­nit

04.55 Duud­so­nit