Ohjelmakartta.fi
Varoitus! Katselet menneen viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
ma 6.5. ti 7.5. ke 8.5. to 9.5. pe 10.5. la 11.5. su 12.5.
6

06.00 Os­tos­ka­na­va T­vins.com

06.15 Aa­mu­sää

06.25 Huo­men­ta Suo­mi

Huo­men­ta Suo­mi

07.00 Os­tos­ka­na­va T­vins.com

08.00 Puu­ha-Pe­te (x4)

08.20 Muu­mi­laak­son ta­ri­noi­ta (x4)

Matkalaukku Taikurin taika Näkymätön lapsi Ninni saa hymynsä takaisin
9

09.05 Mi­tä tä­nään syö­täi­siin?

09.10 Huo­men­ta Suo­mi Ext­ra

Huo­men­ta Suo­mi Ext­ra

Huo­men­ta Suo­mi Ext­ra

Huo­men­ta Suo­mi Ext­ra

Huo­men­ta Suo­mi Ext­ra

Litt­lest Pet S­hop

Vii­da­kon vei­ja­rit (x2)

09.35 Kau­niit ja roh­keat

Paa­vo Pe­su­sie­ni

10.00 Em­mer­da­le

Os­tos­ka­na­va T­vins.com

Ka­tast­ro­fi­kok­ki

Ensin oli muna. Kym­me­nen maam­me keh­noin­ta ko­ti­kok­kia ryh­ty­vät To­mi B­jörc­kin & Ka­ri Ai­hi­sen joh­dol­la sel­vit­tä­mään, ku­ka on Suo­men huo­noin ruuan­lait­ta­ja.

10.30 Häät sul­ha­sen ta­paan

Häät sul­ha­sen ta­paan S­pe­cial

Sa­la­tut e­lä­mät (x4)

Pih­la­ja­ka­dun a­suk­kais­ta ker­to­vas­sa sar­jas­sa kul­je­taan kieh­to­vien ta­ri­noi­den po­luil­la kos­ket­ta­via tai ar­ko­ja­kaan a­sioi­ta kaih­ta­mat­ta.

11.00 Ko­toi­sa

Viidakosta ulko-olohuoneeksi. Kau­den pää­tös­jak­sos­sa teh­dään vil­liin­ty­nees­tä puu­tar­has­ta viih­tyi­sä ko­ko per­heen ul­ko-o­lo­huo­ne.

11.30 U­nel­ma­rem­pat

Koti kasvavalle perheelle. Yllätys aviomiehelle. Talo pienokaiselle. Talonrakentajan talo. Pesä nuorelleparille.
12

12.00 Ke­nen ko­to­na?

Ke­nel­lä on mah­ta­va ken­kä­ko­koel­ma, ke­nen ko­to­na a­suu pie­niä ku­nin­kaal­li­sia?

12.30 Os­tos­ka­na­va T­vins.com

Mi­tä tä­nään syö­täi­siin?

13.00 B­ratz: T­he Mo­vie

Bratz: The Movie. Val­la­ton tei­ni­ko­me­dia par­hais­ta ys­tä­vyk­sis­tä Yas­mi­nis­ta, Ja­des­ta, Sas­has­ta ja C­loes­ta, jot­ka a­loit­ta­vat kou­lun­käyn­nin uu­des­sa kou­lus­sa.

Ja­mien pi­ka­her­kut

Pikaleipuri Jamie.

13.30 Huo­men­ta Suo­mi Ext­ra

Huo­men­ta Suo­mi Ext­ra

Huo­men­ta Suo­mi Ext­ra

Huo­men­ta Suo­mi Ext­ra

Huo­men­ta Suo­mi Ext­ra

13.30 Su­per­nan­ny Suo­mi

Somekoukku.

14.00 Bur­ge­ri­mies

Los Angeles ja Joshua Tree.

Mi­tä tä­nään syö­täi­siin?

Grillausperjantai.

Jah­ti

Ja­mien pi­ka­her­kut

Pikaleipuri Jamie.

Su­per­nan­ny Suo­mi

Somekoukku.

14.30 Tek­na­vi

14.30 Kok­ki­so­ta

Shirly Karvinen ja Heidi Sohlberg.

14.30 Tek­na­vi

14.55 Duud­so­nit tu­li ta­loon

Yhteispeliä etsimässä.

Uu­tis­vuo­to

Uusinta.

Pu­tous

Uusinta.

14.55 Sa­la­tut e­lä­mät

For­mu­la 1 En­nak­ko­tun­nel­mat

Va­ri­kol­la Mer­vi Kal­lio ja To­ni Vi­lan­der.

For­mu­la 1 En­nak­ko­tun­nel­mat

Va­ri­kol­la Mer­vi Kal­lio ja To­ni Vi­lan­der.
15

15.25 Pi­tää­kö ol­la huo­lis­saan?

STIG.

Kau­niit ja roh­keat

Saduista sydänsuruihin.

Tek­na­vi

Pi­tää­kö ol­la huo­lis­saan?

STIG. Täs­sä ko­ko per­heen i­loit­te­lus­sa e­räät kir­jai­li­jat kä­sit­te­le­vät ta­val­lis­ten ih­mis­ten lä­het­tä­miä huo­lia.

G­la­diaat­to­rit

Nuoruus vastaan kokemus. Nuo­ruus vas­taan ko­ke­mus.

15.55 Em­mer­da­le

G­la­diaat­to­rit

Jakso 3 Nuo­ruus vas­taan ko­ke­mus. Nuo­ruus vas­taan ko­ke­mus. A­ree­nal­la näh­dään on­ko nuo­ruus vai ko­ke­mus valt­tia kamp­pai­lus­sa g­la­diaat­to­rei­ta vas­taan.

16.25 Pos­se

16.25 Ke­nen ko­to­na?

Ko­toi­sa

Viidakosta ulko-olohuoneeksi.

Mi­tä tä­nään syö­täi­siin?

16.25 On­ne­la

Laiha läski.

17.00 MM-ki­sas­tu­dio

17.00 Ri­ma­kau­hua ja rak­kaut­ta

Rakkaus tulee hitaasti. Jen­ny a­loit­taa ke­mo­te­ra­pian. Se ei kui­ten­kaan hil­jen­nä vauh­tia, vaan hän liit­tyy C­har­lien hou­kut­te­le­ma­na kuo­roon ja ryh­tyy e­sit­tä­mään Ka­re­nin kir­jai­li­jaa.

17.10 Jää­kie­kon MM: Suo­mi - Ka­na­da

Suomi - Kanada.

17.25 Sa­la­tut e­lä­mät

Pih­la­ja­ka­dun a­suk­kais­ta ker­to­vas­sa sar­jas­sa kul­je­taan kieh­to­vien ta­ri­noi­den po­luil­la kos­ket­ta­via tai ar­ko­ja­kaan a­sioi­ta kaih­ta­mat­ta.

17.25 Pos­se

Posse tulee taas! Lu­vas­sa on käl­le­jä, ral­le­ja ja rä­jäh­tei­tä, kun tut­tu jen­gi ot­taa vas­tuun per­jan­tai-il­lan kaaok­ses­ta. Pa­luun pos­sen­tai­hin te­ke­vät myös julk­kis­ten te­ke­mät s­tun­tit.

17.55 Kau­niit ja roh­keat

Kiertopalkinto Liam Spencer. Ole mies, Xander! Prinssi Harryn surma. Isiemme toiveet.

Jää­kie­kon MM: Suo­mi - Ka­na­da

Suomi - Kanada.

17.55 Jah­ti

Ty­lys­tä tun­nel­mas­ta vas­taa tä­nään Jah­taa­ja, mut­ta jouk­kue lait­taa kam­poi­hin. Lu­kio­lai­nen Roo­pe se­kä ko­ke­neem­mat Kat­rii­na ja Tuo­mas y­rit­tä­vät ko­tiut­taa ra­ha­pot­tia.
18

18.25 Em­mer­da­le

18.40 Seit­se­män uu­ti­set ja sää

18.50 Mi­tä tä­nään syö­täi­siin?

Jää­kie­kon MM: Suo­mi - Ka­na­da

Suomi - Kanada.

19.00 Seit­se­män uu­ti­set

19.00 Seit­se­män uu­ti­set

19.10 Uu­ti­sext­ra

Tu­los­ruu­tu

19.20 Päi­vän sää

19.20 F1 Ext­ra

19.25 Tu­los­ruu­tu

19.25 Tu­los­ruu­tu

19.30 Sa­la­tut e­lä­mät

Pih­la­ja­ka­dun a­suk­kais­ta ker­to­vas­sa sar­jas­sa kul­je­taan kieh­to­vien ta­ri­noi­den po­luil­la kos­ket­ta­via tai ar­ko­ja­kaan a­sioi­ta kaih­ta­mat­ta.

MM-ki­sas­tu­dio

For­mu­la 1 Paa­lu­paik­ka

G­la­diaat­to­rit

Energiset ilopillerit. E­ner­gi­set i­lo­pil­le­rit. Tah­don­voi­maa ja kun­toa riit­tää tais­te­lus­sa g­la­diaat­to­rei­ta vas­taan, kun a­ree­nan täyt­tää e­ner­gi­set kil­pai­li­jat. Pis­tei­den ke­ruus­sa näh­dään mie­len­kiin­toi­sia tek­nii­koi­ta se­kä tur­hau­tu­mis­ta.

19.55 Tu­los­ruu­tu

20.00 Kok­ki­so­ta

Shirly Karvinen ja Heidi Sohlberg. U­peat nai­set val­taa­vat Kok­ki­so­dan keit­tiön, kun tä­nään jou­lui­sis­sa tun­nel­mis­sa kok­kaa­mas­sa o­vat juon­ta­jat S­hir­ly Kar­vi­nen ja Hei­di Sohl­berg.

Ke­nen ko­to­na?

Ke­nel­lä on mah­ta­va ken­kä­ko­koel­ma, ke­nen ko­to­na a­suu pie­niä ku­nin­kaal­li­sia?

Ko­toi­sa

Viidakosta ulko-olohuoneeksi. Kau­den pää­tös­jak­sos­sa teh­dään vil­liin­ty­nees­tä puu­tar­has­ta viih­tyi­sä ko­ko per­heen ul­ko-o­lo­huo­ne.

Jah­ti

Ty­lys­tä tun­nel­mas­ta vas­taa tä­nään Jah­taa­ja, mut­ta jouk­kue lait­taa kam­poi­hin. Lu­kio­lai­nen Roo­pe se­kä ko­ke­neem­mat Kat­rii­na ja Tuo­mas y­rit­tä­vät ko­tiut­taa ra­ha­pot­tia.

Pos­se

Posse tulee taas! Lu­vas­sa on käl­le­jä, ral­le­ja ja rä­jäh­tei­tä, kun tut­tu jen­gi ot­taa vas­tuun per­jan­tai-il­lan kaaok­ses­ta. Pa­luun pos­sen­tai­hin te­ke­vät myös julk­kis­ten te­ke­mät s­tun­tit.

Jah­ti

Ty­lys­tä tun­nel­mas­ta vas­taa tä­nään Jah­taa­ja, mut­ta jouk­kue lait­taa kam­poi­hin. Lu­kio­lai­nen Roo­pe se­kä ko­ke­neem­mat Kat­rii­na ja Tuo­mas y­rit­tä­vät ko­tiut­taa ra­ha­pot­tia.
21

21.00 Ri­ma­kau­hua ja rak­kaut­ta

Rakkaus tulee hitaasti. Jen­ny a­loit­taa ke­mo­te­ra­pian. Se ei kui­ten­kaan hil­jen­nä vauh­tia, vaan hän liit­tyy C­har­lien hou­kut­te­le­ma­na kuo­roon ja ryh­tyy e­sit­tä­mään Ka­re­nin kir­jai­li­jaa.

O­let mi­tä syöt

Finediningia ja verenpainetta. Luk­su­se­lä­mää ra­kas­ta­va Ii­ro naut­tii vii­den ruo­ka­la­jin il­lal­li­sia vii­nien ke­ra.

Pi­tää­kö ol­la huo­lis­saan?

STIG. Täs­sä ko­ko per­heen i­loit­te­lus­sa e­räät kir­jai­li­jat kä­sit­te­le­vät ta­val­lis­ten ih­mis­ten lä­het­tä­miä huo­lia.

Su­per­nan­ny Suo­mi

Somekoukku.

21.00 MM-ki­sas­tu­dio

Pi­tää­kö ol­la huo­lis­saan?

STIG. Täs­sä ko­ko per­heen i­loit­te­lus­sa e­räät kir­jai­li­jat kä­sit­te­le­vät ta­val­lis­ten ih­mis­ten lä­het­tä­miä huo­lia. Mu­ka­na Jen­ni Pääs­ky­saa­ri, Mii­ka Nou­siai­nen, Tuo­mas Ky­rö ja Ka­ri Ho­ta­kai­nen.

21.10 Jää­kie­kon MM: S­lo­va­kia - Suo­mi

Slovakia - Suomi.

21.30 On­ne­la

Laiha läski. kau­si 2, An­tis­ta kul­kee il­keä­mie­li­nen juo­ru, jos­sa ei o­le mi­tään pe­rää.

21.50 Kym­me­nen uu­ti­set ja sää

22.00 Kym­me­nen uu­ti­set

Jää­kie­kon MM: S­lo­va­kia - Suo­mi

Slovakia - Suomi.

Kym­me­nen uu­ti­set

22.15 Päi­vän sää

22.15 Vii­kon sää

22.25 Tu­los­ruu­tu

Tu­los­ruu­tu

Suo­men pa­ras­ta ur­hei­lun uu­tis­pal­ve­lua suo­si­tuim­pien ank­ku­rien joh­dol­la!

Tu­los­ruu­tu

22.25 Tu­los­ruu­tu

22.35 Tek­na­vi

Pi­tää­kö ol­la huo­lis­saan?

Anna Perho. Tie­sit­kö et­tä e­ta­na voi nuk­kua kol­me vuot­ta put­keen?

Am­bu­lans­si

Palkkapäivän kaaos. Per­jan­tail­le o­su­va palk­ka­päi­vä saa kan­san rie­haan­tu­maan, ja hä­tä­kes­kus ruuh­kau­tuu a­vun­pyyn­nöis­tä.

22.35 F1 Ext­ra

Lot­to, Jo­ke­ri ja Lo­ma­ton­ni

For­mu­la 1 koos­te: Es­pan­jan o­sa­kil­pai­lu

Formula 1: osakilpailu. F1-o­sa­kil­pai­lu ( 12.5.2019 ). Se­los­ta­ja­na Ni­ki Juu­se­la, a­sian­tun­ti­joi­na Os­si Oi­ka­ri­nen ja To­ni Vi­lan­der.

22.45 Ro­bin Hood - var­kai­den ruh­ti­nas

Robin Hood - varkaiden ruhtinas. Mo­der­ni­soi­dus­sa ver­sios­sa Ro­bin Hood ja uu­si ys­tä­vä mau­ri A­zeem tais­te­le­vat il­keää s­he­rif­fiä vas­taan.

Jää­kie­kon MM: S­lo­va­kia - Suo­mi

Slovakia - Suomi.

22.55 For­mu­la­sir­kus

Mer­vi Kal­lio kur­kis­taa for­mu­la­sir­kuk­sen ku­lis­sei­hin uu­den ki­sa­vii­kon­lo­pun kyn­nyk­sel­lä.

23.05 Pos­se

23.25 Mie­hi­tet­ty

23.25 Ur­hei­lu­do­ku­ment­ti: John Da­ly - Gol­fin ka­pi­nal­li­nen

John Daly - Golfin kapinallinen.

23.35 Met­säs­tä­jät

Veljen vartija.

23.35 MM-ki­sas­tu­dio

Rou­va Mi­nis­te­ri

Lapsen askelin.

23.45 Tu­los­ruu­tu

23.55 F1 Ext­ra

0

00.05 Tek­na­vi

00.30 Rou­va Mi­nis­te­ri

Lapsen askelin.

S­tu­dio

Kuolema.

Mie­hi­tet­ty

Am­bu­lans­si

Päihteitä ja ahdistusta.

00.30 Hä­vyt­tö­mät

Pohjalla. Ke­vin ja Ve­ro­ni­ca tuo­vat South Si­den a­suk­kaat yh­teen säh­kö­kat­kon ai­ka­na.

Bil­lions (x2)

Ette te, mr Dake. Kaikki Wilburyt.

01.25 I­sän­maan puo­les­ta

Valintoja.

Am­bu­lans­si

Työn moninaisuus.

Ko­toi­sa

Viidakosta ulko-olohuoneeksi.

Pi­tää­kö ol­la huo­lis­saan?

STIG.

01.35 Sal­va­tion

Aika loppuu Ai­ka lop­puu.

Mök­ki­reis­su

VIHTI - Mistä Vihdin katuvalot saa sammumaan? VIH­TI - Mis­tä Vih­din ka­tu­va­lot saa sam­mu­maan?

02.20 To­si­mie­het

Jah­ti

Uu­tis­vuo­to

02.30 T­he St­rain (x2)

02.30 P­ränk­ki­kämp­pä

Bumt­si­bum

02.40 A­me­ri­cans

3

03.10 Ke­nen ko­to­na?

O­let mi­tä syöt

03.20 Tek­na­vi

03.30 Kin­gi

03.40 Mo­dus

04.05 Huip­pu­jen­gi

O­li­pa ker­ran e­lä­mä