Ohjelmakartta.fi
Varoitus! Katselet tulevan viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
ma 29.4. ti 30.4. ke 1.5. to 2.5. pe 3.5. la 4.5. su 5.5.
6

06.00 Os­tos­ka­na­va T­vins.com

Os­tos­ka­na­va T­vins.com

Os­tos­ka­na­va T­vins.com

06.15 Aa­mu­sää

06.15 Aa­mu­sää

06.25 Huo­men­ta Suo­mi

06.25 Huo­men­ta Suo­mi

Huo­men­ta Suo­mi

07.30 Aa­mu­sää

08.00 Puu­ha-Pe­te

08.10 Muu­mi­laak­son ta­ri­noi­ta (x2)

Muumilaakson kevät Taikurin hattu
9

09.00 Mi­tä tä­nään syö­täi­siin?

Koi­ral­le ko­ti

Cosmo.

Mi­tä tä­nään syö­täi­siin?

09.10 Huo­men­ta Suo­mi Ext­ra

09.10 Huo­men­ta Suo­mi Ext­ra

09.30 Mi­tä tä­nään syö­täi­siin?

09.35 Kau­niit ja roh­keat

10.00 Em­mer­da­le

10.30 Tek­na­vi

Häät sul­ha­sen ta­paan

Merten mies ja maakrapu. Bilepojan budjettipulma. Leikkikentän kunkku. Yhtä vuoristorataa.

11.00 For­mu­la 1: A­zer­baidz­ha­nin o­sa­kil­pai­lu

Formula 1: osakilpailu. F1-o­sa­kil­pai­lu ( 28.4.2019 ).

11.30 U­nel­ma­rem­pat

Ranskalaista maalaistyyliä. Maaseudun rauhaan. Texasilaista tunnelmaa. Pirtti puusepälle.
12

12.30 Os­tos­ka­na­va T­vins.com

13.30 Huo­men­ta Suo­mi Ext­ra

A­sian y­ti­mes­sä, Jaak­ko Loik­ka­nen

Huo­men­ta Suo­mi Ext­ra

14.00 Duud­so­nit tu­li ta­loon

Kiusaamisen kirous.

Tek­na­vi

A­las­ti-k­lu­bi

Kaija Koo.

U­peat s­kan­di­ko­dit

Tyyliä tarjolla.

Bur­ge­ri­mies

San Francisco ja Muir Woods.

14.30 Ä­lä jää­dy

14.30 Jah­ti

Uusinta.

14.55 Jah­ti

Uusinta.

G­la­diaat­to­rit

Uusinta.

Pu­tous

Uusinta.

14.55 Pi­tää­kö ol­la huo­lis­saan?

Anna Perho.
15

15.25 Kok­ki­so­ta

Waltteri Torikka ja Jarkko Ahola.

15.55 Pos­se

Posse tulee taas!

15.55 Su­per­nan­ny Suo­mi

Pallo hukassa. Pal­lo hu­kas­sa.

16.25 Uu­tis­vuo­to

Uusinta.

Ke­nen ko­to­na?

Ko­toi­sa

Värikäs yrttitarha.

17.00 Sa­la­tut e­lä­mät

17.25 Sa­la­tut e­lä­mät

Kau­niit ja roh­keat

17.55 Kau­niit ja roh­keat

Em­mer­da­le

18

18.25 Em­mer­da­le

Mi­tä tä­nään syö­täi­siin? Per­jan­tai

Mitä tänään syötäisiin?

18.55 Mi­tä tä­nään syö­täi­siin?

19.00 Seit­se­män uu­ti­set

Seit­se­män uu­ti­set

Seit­se­män uu­ti­set

19.15 Päi­vän sää

19.20 Päi­vän sää

Tu­los­ruu­tu

Päi­vän sää

19.25 Tu­los­ruu­tu

19.25 Tu­los­ruu­tu

19.30 Sa­la­tut e­lä­mät

Ve­de­tään ha­tus­ta

Vieraana Sanna Stellan. Kä­si­kir­joi­tuk­set jäi ko­tiin, ve­de­tään imp­ro­na.

20.00 Kok­ki­so­ta

Waltteri Torikka ja Jarkko Ahola. Ko­meaää­ni­nen kak­sik­ko Walt­te­ri To­rik­ka ja Jark­ko A­ho­la mit­te­le­vät Kok­ki­so­das­sa ar­voi­tuk­sel­lis­ten ruo­ka­kas­sien voi­min ja tam­pe­re­lai­sel­la a­sen­teel­la.

Ke­nen ko­to­na?

Tä­nään suun­taam­me koh­ti jär­vi­mai­se­mia ja kur­kis­tam­me, mil­lai­sis­sa ko­deis­sa a­su­vat las­ken­ta­sih­tee­ri, a­lue­joh­ta­ja, ra­vin­to­la­työn­te­ki­jä ja lii­kun­na­noh­jaa­ja.

Ko­toi­sa

Värikäs yrttitarha. Es­poos­sa uu­dis­te­taan pie­ni ri­vi­ta­lon pi­ha, jon­ne toi­vo­taan vä­riä ja per­soo­nal­li­suut­ta.

Jah­ti

Pos­se

Posse tulee taas! Lu­vas­sa on käl­le­jä, ral­le­ja ja rä­jäh­tei­tä, kun tut­tu jen­gi ot­taa vas­tuun per­jan­tai-il­lan kaaok­ses­ta. Pa­luun pos­sen­tai­hin te­ke­vät myös julk­kis­ten te­ke­mät s­tun­tit.
21

21.00 Ri­ma­kau­hua ja rak­kaut­ta

Miehen työ. Da­vid on ko­di­ton ja ra­ha­ton, ei­kä ti­lan­ne o­ta pa­ran­tuak­seen. Ys­tä­vät ei­vät kui­ten­kaan tie­dä hä­nen ah­din­gos­taan, kos­ka mie­hen ku­lis­si pi­tää.

O­let mi­tä syöt

Eskon testot. Hunks a­jois­taan roi­mas­ti tuh­tiu­tu­nut Es­ko Ee­ri­käi­nen on an­ta­nut pik­ku­sor­men ros­ka­ruual­le ja saa jär­ky­tyk­sek­seen kuul­la tes­tos­te­ro­niar­vo­jen­sa ro­mah­ta­neen.

Pi­tää­kö ol­la huo­lis­saan?

Anna Perho. Tie­sit­kö et­tä e­ta­na voi nuk­kua kol­me vuot­ta put­keen? E­li täs­sä maail­mas­sa voi ol­la jo­ku e­ta­na, jo­ka on näh­nyt vain POH:n e­kan kau­den.

Su­per­nan­ny Suo­mi

Pallo hukassa. Pal­lo hu­kas­sa. Äi­din ja i­sän pa­ri­suh­de tak­kuaa ja kol­mi­lap­si­nen per­he kom­pu­roi il­man pe­li­sään­tö­jä.

21.30 On­ne­la

Avoimet ovet. Saa­ra val­mis­tau­tuu koe­ku­vauk­siin ja her­moi­lee ul­ko­nä­kön­sä kans­sa.

22.00 Kym­me­nen uu­ti­set

22.20 Päi­vän sää

22.25 Tu­los­ruu­tu

Tu­los­ruu­tu

Suo­men pa­ras­ta ur­hei­lun uu­tis­pal­ve­lua suo­si­tuim­pien ank­ku­rien joh­dol­la!

Tu­los­ruu­tu

22.35 Tek­na­vi

A­sian y­ti­mes­sä, Jaak­ko Loik­ka­nen

Ri­kos­paik­ka

Toi­mit­ta­ja Pek­ka Leh­ti­nen ja Jark­ko Si­pi­lä ker­to­vat vii­kon ko­vim­mat ri­ko­sai­heet!

22.35 P­re­da­tor - saa­lis­ta­ja

Predator - saalistaja. Ar­nold Sch­wart­ze­neg­ge­rin näyt­te­le­mä huip­pu­so­ti­las Dutch vii­dak­ko­so­das­sa tun­te­ma­ton­ta, kä­sit­tä­mä­tön­tä vi­hol­lis­ta vas­taan.

22.55 30 for 30 Se­ries

Todellinen Rocky. C­huck Wep­ner o­li mel­ko tun­te­ma­ton nyrk­kei­li­jä, jon­ka Mu­ham­mad A­li yl­lät­täen va­lit­si vas­tus­ta­jak­seen puo­lus­taes­saan ras­kaan­sar­jan mes­ta­ruut­taan.

23.05 Rou­va Mi­nis­te­ri

Mie­hi­tet­ty

Am­bu­lans­si

Uusinta.
0

00.00 Pos­se

Posse tulee taas!

Am­bu­lans­si

Uusinta.

Met­säs­tä­jät

Väijytys.

Am­bu­lans­si

Uusinta.

00.45 Ri­kos­paik­ka

00.55 To­si­mie­het

Esittely.

Mie­hi­tet­ty

01.05 Pi­tää­kö ol­la huo­lis­saan?

Anna Perho.

01.15 Tek­na­vi

01.30 I­sän­maan puo­les­ta

Hyödyllinen idiootti.

01.45 Ko­toi­sa

Värikäs yrttitarha.

01.45 Sal­va­tion (x2)

Juhlapäivä. Viimeinen mahdollisuus.

01.55 Ke­nen ko­to­na?

01.55 Uu­tis­vuo­to

Uusinta.

02.35 T­he St­rain (x2)

02.45 Aar­tei­den met­säs­tä­jät Suo­mi

Hur­jat sääil­miöt

Hur­jat sääil­miöt

3

03.30 P­ränk­ki­kämp­pä

03.40 Huip­pu­jen­gi