Ohjelmakartta.fi
Varoitus! Katselet menneen viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
ma 8.4. ti 9.4. ke 10.4. to 11.4. pe 12.4. la 13.4. su 14.4.
6

06.00 Os­tos­ka­na­va T­vins.com

06.15 Aa­mu­sää

06.25 Huo­men­ta Suo­mi

Huo­men­ta Suo­mi

07.00 Os­tos­ka­na­va T­vins.com

08.00 For­mu­la 1 En­nak­ko­tun­nel­mat

S­tu­dios­sa Mer­vi Kal­lio, To­ni Vi­lan­der ja Os­si Oi­ka­ri­nen.

For­mu­la 1 En­nak­ko­tun­nel­mat

S­tu­dios­sa Mer­vi Kal­lio, To­ni Vi­lan­der ja Os­si Oi­ka­ri­nen.

08.30 Muu­mi­laak­son ta­ri­noi­ta (x4)

Tahmatassu ja salaisuudet. Vierailulla Mimmi-tädin luona. Aikamatka aavikolle. Aikamatka Kleopatran luo.
9

09.00 Mi­tä tä­nään syö­täi­siin?

09.10 Huo­men­ta Suo­mi Ext­ra

09.25 Le­gen­dat

09.35 Kau­niit ja roh­keat

09.45 Vii­da­kon vei­ja­rit

10.00 Em­mer­da­le

Kadonnut kirje. Isän pahin painajainen. Liian suuri salaisuus.

Os­tos­ka­na­va T­vins.com

Kaap­paus keit­tiös­sä

Keitto, kiusaus ja kastike. Keit­to, kiu­saus ja kas­ti­ke.

10.30 Häät sul­ha­sen ta­paan

Vaatelias teiniprinsessa. Kreikkalaiset häät. Hollywood-häät. Blingiä vai ei? Viva Las Vegas!

Sa­la­tut e­lä­mät (x5)

11.00 Ke­nen ko­to­na?

Tä­nään ar­vail­laan, ke­nen ko­ti on vie­hät­tä­väs­sä van­has­sa ky­lä­kau­pas­sa ja ku­ka hörp­pää aa­mu­kah­vin­sa i­hail­len Us­pens­kin ka­ted­raa­lia.

11.30 G­rand De­signs - u­nel­ma-a­sun­not

Paluu Somersetin ekotaloon.

Ko­din uu­si il­me

Räiskyvää vai hillittyä? Retroa vai radikaalia? Puuta vai metallia? Kermanvaaleaa vai riemunkirjavaa?
12

12.00 Vil­lien jäl­jil­lä

Sarvikuono. Pir­jo ja Kim­mo sel­vit­tä­vät, mi­kä uh­kaa sar­vi­kuo­noa ja mi­tä te­ke­mis­tä Ne­pa­lin ar­mei­jal­la on sar­vi­kuo­no­jen kans­sa.

12.30 Os­tos­ka­na­va T­vins.com

13.00 Art­hur ja Mal­ta­zard

Arthur ja Maltazard.

Tek­na­vi

13.30 Huo­men­ta Suo­mi Ext­ra

13.30 For­mu­la 1 koos­te: Kii­nan o­sa­kil­pai­lu

Formula 1: osakilpailu. F1-o­sa­kil­pai­lu ( 14.4.2019 ).

13.55 Pos­se

Posse tulee taas!

Tek­na­vi

A­sian y­ti­mes­sä, Jaak­ko Loik­ka­nen

Pi­tää­kö ol­la huo­lis­saan?

Matti Rönkä.

Kaap­paus keit­tiös­sä

Keitto, kiusaus ja kastike.

14.25 Ä­lä jää­dy

Pu­tous

Uusinta.

14.25 On­ne­la

Salakakkijan paluu.

14.55 Uu­tis­vuo­to

Uusinta.

14.55 Vap­pu ja Mar­ja Li­ve

S­ta­di vs. Lan­de

Kysymysrallia ja ilosia mimmejä.

Penn & Tel­ler: Na­ru­ta mei­tä!

Taikuuden oppitunti.

Ri­ma­kau­hua ja rak­kaut­ta

Satunnaisia sankareita. Ra­mo­nan häis­tä käyn­nis­tyy ta­pah­tu­ma­ket­ju, jo­ka kos­ket­taa yh­den ja toi­sen­kin e­lä­mää.
15

15.25 Täh­det, täh­det

Uusinta.

15.55 Kaap­paus keit­tiös­sä

Keitto, kiusaus ja kastike.

Ke­nen ko­to­na?

S­tu­dio

Su­per­nan­ny Suo­mi

Temppuilevat prinsessat.

S­tu­dio

S­tu­dio on MTV:n uu­si talk s­how, jos­sa vie­rai­ta vas­taa­not­ta­mas­sa o­vat Kir­si Alm-Sii­ra ja Ni­na Rah­ko­la.

Täh­det, täh­det

Uusinta.

16.55 Sa­la­tut e­lä­mät

Pos­se

Posse tulee taas! Lu­vas­sa on käl­le­jä, ral­le­ja ja rä­jäh­tei­tä, kun tut­tu jen­gi ot­taa vas­tuun per­jan­tai-il­lan kaaok­ses­ta.

17.25 Kau­niit ja roh­keat

Ihana, inhottu Hope Logan. Wyatt ja työttömyyden kirot. Ryysyistä rikkaiden taskuille. Sally, varas, huijari ja uhkailija. Järkytyksiä yltyleensä.

17.25 Pu­tous

Uusinta.

17.55 Nel­jän täh­den il­lal­li­nen

Natalia Salmela. Oona Kivelä. Timo Lavikainen. Viki Eerikkilä.

Em­mer­da­le

18

18.25 Em­mer­da­le

Isän pahin painajainen. Liian suuri salaisuus.

Mi­tä tä­nään syö­täi­siin? Per­jan­tai

Mitä tänään syötäisiin?

For­mu­la 1 Paa­lu­paik­ka

18.55 Mi­tä tä­nään syö­täi­siin?

19.00 Seit­se­män uu­ti­set

Seit­se­män uu­ti­set

19.10 Uu­ti­sext­ra

Tu­los­ruu­tu

19.20 Päi­vän sää

19.20 F1 Ext­ra

19.25 Tu­los­ruu­tu

19.30 Sa­la­tut e­lä­mät

Pu­tous

Tu­lo­sil­ta

Tu­lo­sil­lan e­män­tä­nä ja i­sän­tä­nä toi­mi­vat Kir­si Alm-Sii­ra ja Jaak­ko Loik­ka­nen. Hei­dän kans­saan vaa­li­tu­lok­sen a­na­ly­soi tut­tuun ta­paan Åbo A­ka­de­min val­tio­tie­teen p­ro­fes­so­ri Kim­mo G­rön­lund.

20.00 Kaap­paus keit­tiös­sä

Keitto, kiusaus ja kastike. Keit­to, kiu­saus ja kas­ti­ke. Sii­nä pää­ta­voit­teet, kun per­heen i­sä on jää­mäs­sä van­hem­pain­va­paal­le ja ot­ta­mas­sa vas­tuu­ta kol­mi­hen­ki­sen per­heen ruo­ka­huol­los­ta.

Ke­nen ko­to­na?

Tä­nään ar­vail­laan, ke­nen ko­ti on vie­hät­tä­väs­sä van­has­sa ky­lä­kau­pas­sa ja ku­ka hörp­pää aa­mu­kah­vin­sa i­hail­len Us­pens­kin ka­ted­raa­lia.

Suu­ri vaa­li­tent­ti

E­du­sun­ta­puo­luei­den pu­heen­joh­ta­jat koh­taa­vat.

S­ta­di vs. Lan­de

Tesomalta Tavastialle. Jak­sos­sa näh­dään, muis­taa­ko s­ta­di ku­ka NHL-täh­ti on ko­toi­sin Tam­pe­reen Te­so­mal­ta, ja on­ko lan­del­la Ta­vas­tia-k­lu­bin toi­mi­tus­joh­ta­jas­ta muis­ti­ku­vaa.

Pos­se

Posse tulee taas! Lu­vas­sa on käl­le­jä, ral­le­ja ja rä­jäh­tei­tä, kun tut­tu jen­gi ot­taa vas­tuun per­jan­tai-il­lan kaaok­ses­ta. Pa­luun pos­sen­tai­hin te­ke­vät myös julk­kis­ten te­ke­mät s­tun­tit.
21

21.00 Ri­ma­kau­hua ja rak­kaut­ta

Satunnaisia sankareita. Ra­mo­nan häis­tä käyn­nis­tyy ta­pah­tu­ma­ket­ju, jo­ka kos­ket­taa yh­den ja toi­sen­kin e­lä­mää.

S­tu­dio

S­tu­dio on MTV:n uu­si talk s­how, jos­sa vie­rai­ta vas­taa­not­ta­mas­sa o­vat Kir­si Alm-Sii­ra ja Ni­na Rah­ko­la.

21.00 Su­per­nan­ny Suo­mi

Temppuilevat prinsessat. Temp­pui­le­vat p­rin­ses­sat. I­so­sis­kon k­roo­ni­nen sai­raus ja tä­män saa­ma huo­mio he­rät­tää pie­nem­mäs­sä ka­teut­ta.

21.00 Uu­tis­vuo­to

21.30 On­ne­la

Salakakkijan paluu. Saa­ra ja Ant­ti jou­tu­vat ve­si­kat­kon vuok­si An­tin äi­din luok­se a­su­maan.

22.00 Kym­me­nen uu­ti­set

Kym­me­nen uu­ti­set

22.10 Lot­to, Jo­ke­ri ja Lo­ma­ton­ni

Vii­kon sää

22.20 Päi­vän sää

22.25 Tu­los­ruu­tu

22.35 Tek­na­vi

A­sian y­ti­mes­sä, Jaak­ko Loik­ka­nen

Ri­kos­paik­ka

Toi­mit­ta­ja Pek­ka Leh­ti­nen ja Jark­ko Si­pi­lä ker­to­vat vii­kon ko­vim­mat ri­ko­sai­heet!

For­mu­la­sir­kus

To­mi Tuo­mi­nen kur­kis­taa for­mu­la­sir­kuk­sen ku­lis­sei­hin uu­den ki­sa­vii­kon­lo­pun kyn­nyk­sel­lä.

F1 Ext­ra

F1 Ext­ra

Tu­lo­sil­ta

Tu­lo­sil­lan e­män­tä­nä ja i­sän­tä­nä toi­mi­vat Kir­si Alm-Sii­ra ja Jaak­ko Loik­ka­nen.

22.45 An­sa vi­ri­tet­ty

Ansa viritetty. Ro­mant­ti­nen t­ril­le­ri huip­pu­var­kaak­si naa­mioi­tu­nees­ta va­kuu­tu­syh­tiön tut­ki­jas­ta, jo­ka ne­rok­kaas­ti suun­ni­tel­lun mil­jar­di­kei­kan a­vul­la päät­tää saa­da kiin­ni tai­ta­van ja ta­voi­tel­lun ryös­tä­jän.

Jo­han Falk 2 - a­se­vel­jet

Johan Falk 2 - aseveljet. E­ri­koi­syk­sik­kö G­SI y­rit­tää os­taa gangs­te­reil­ta ryn­näk­kö­ki­vää­re­jä. Kaik­ki ei kui­ten­kaan me­ne suun­ni­tel­mien mu­kaan ja yh­täk­kiä kau­pan­käyn­nin sään­nöt muut­tu­vat­kin täy­sin. Pal­jas­tuu, et­tä jo­ku ha­luaa a­se­kuor­man, jo­ka riit­täi­si pie­neen so­taan.

23.05 Rou­va Mi­nis­te­ri

Mie­hi­tet­ty

Ran­nik­ko­var­tios­ton so­ti­laat saa­vat an­ka­ran tuo­mion.

Vap­pu ja Mar­ja Li­ve

30 for 30 Se­ries

George Best - jalkapallon yksinäinen.

23.35 Uu­tis­vuo­to

Uusinta.
0

00.05 Pos­se

Posse tulee taas!

S­tu­dio

Mie­hi­tet­ty

Ran­nik­ko­var­tios­ton so­ti­laat saa­vat an­ka­ran tuo­mion.

00.30 Uu­tis­vuo­to

Uusinta.

00.30 Rou­va Mi­nis­te­ri

00.50 Hä­vyt­tö­mät

01.00 Ke­nen ko­to­na?

Kaap­paus keit­tiös­sä

Keitto, kiusaus ja kastike.

01.10 Ri­kos­paik­ka

01.25 I­sän­maan puo­les­ta

Siirtymä.

01.25 Tek­na­vi

01.25 Riz­zo­li & Is­les

Mies menneisyydestä.

01.40 Sal­va­tion (x2)

Saarretut

01.50 Aar­tei­den met­säs­tä­jät Suo­mi

Ar­row (x4)

Caydenin viimeiset metkut. Tiimit tukkanuottasilla. Laurel nousee kuolleista. Thanatos-kilta.

01.50 Pu­tous

Uusinta.

02.20 Bil­lions (x2)

02.35 T­he St­rain (x2)

02.50 Huip­pu­jen­gi

3

03.20 Bumt­si­bum

03.30 P­ränk­ki­kämp­pä

03.40 Sak­nad

Hur­jat sääil­miöt

Hur­jat sääil­miöt

04.15 Hur­jat sääil­miöt

04.15 Hur­jat sääil­miöt