Ohjelmakartta.fi
Varoitus! Katselet tulevan viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
ma 25.3. ti 26.3. ke 27.3. to 28.3. pe 29.3. la 30.3. su 31.3.
6

06.00 Os­tos­ka­na­va T­vins.com

06.15 Aa­mu­sää

06.25 Huo­men­ta Suo­mi

Huo­men­ta Suo­mi

07.00 Os­tos­ka­na­va T­vins.com

08.00 Pa­lo­mies Sa­mi (x2)

Os­tos­ka­na­va T­vins.com

08.25 Muu­mi­laak­son ta­ri­noi­ta (x2)

Nipsu löytää rakkauden. Vapaata elämää.
9

09.00 Mi­tä tä­nään syö­täi­siin?

09.00 Puu­ha-Pe­te (x2)

09.10 Huo­men­ta Suo­mi Ext­ra

Le­gen­dat

09.25 Muu­mi­laak­son ta­ri­noi­ta (x2)

Hemulitädin vierailu. Muumipeikko saa kultaisen hännän.

09.35 Kau­niit ja roh­keat

Paa­vo Pe­su­sie­ni

10.00 Em­mer­da­le

Hätäillen hyvä tulee. Tihutyö. Netistä löytyy kaikki.

Os­tos­ka­na­va T­vins.com

10.10 Le­gen­dat

10.30 Hää­hul­lut

Christine ja Tabby. Tabby ja Davina. Davina ja Cristal. Cristal ja Janelle. Natalie ja Cristal.

Sa­la­tut e­lä­mät (x5)

Ismon ja Akin murkinakina. Reunalla. Pohjalla. Nuorena Nizza väännettävä.

Paa­vo Pe­su­sie­ni

Ruma sana / Tuntematon taiteilija.

11.00 Kaap­paus keit­tiös­sä

Lapsi keittiössä. Lap­si keit­tiös­sä. 8-vuo­tias Sa­fi­ra on kut­su­nut Ka­pen a­puun pääs­täk­seen keit­tiöön kok­kaa­maan.

11.30 Hei me ra­ken­ne­taan!

Keittiö uuteen uskoon.

G­rand De­signs - u­nel­ma-a­sun­not

Gwynedd: The Clifftop House Cornwall: The Cross-Laminated Timber House Milton Keynes: The Round House County Londonderry: The Shipping Containers House
12

12.00 Ke­nen ko­to­na?

Täl­lä ker­taa vie­rail­laan Tu­run seu­dul­la si­sus­tus­suun­nit­te­li­jan, kiin­teis­tön­vä­lit­tä­jän, y­rit­tä­jän ja lää­kä­rin ko­deis­sa.

12.30 Os­tos­ka­na­va T­vins.com

13.00 Kuup­rin­ses­sa

Kuuprinsessa.

Ko­toi­sa

Seitsemän tähden piha. Mik­ko Lep­pi­lam­men re­hot­ta­va rin­ne­tont­ti ko­kee täy­del­li­sen muo­don­muu­tok­sen Su­vin ja Ni­kon kä­sis­sä.

13.30 Huo­men­ta Suo­mi Ext­ra

13.55 Ko­toi­sa

Keittiö kaikilla mukavuuksilla.

Tek­na­vi

A­sian y­ti­mes­sä, Jaak­ko Loik­ka­nen

Vap­pu ja Mar­ja Li­ve

Ko­toi­sa

Seitsemän tähden piha.

13.55 Tek­na­vi

Uu­den kau­den a­vaus­jak­sos­sa Mark­ku A­lén viet­tää tal­vis­ta la­va-au­to­päi­vää.

14.25 Ve­de­tään ha­tus­ta

Vieraana Karlo Haapiainen!

Pu­tous

Uusinta.

14.25 Vil­lien jäl­jil­lä

Jääkarhu. Pir­jo ja Kim­mo o­vat Nor­jan Huip­pu­vuo­ril­la tu­tus­tu­mas­sa ark­ti­seen luon­toon ja ah­din­gos­sa o­le­vaan jää­kar­huun ja sen suo­je­luun.

14.55 Täh­det, täh­det

Laulu ystävälle. Kau­si Lau­lu ys­tä­väl­le: On duet­to­jen ai­ka!

Uu­tis­vuo­to

Uusinta.

14.55 Pi­tää­kö ol­la huo­lis­saan?

Martti Suosalo.

Suh­de­sop­pa

Siilinjärven hurjat.
15

15.05 S­tu­dio

S­tu­dio on MTV:n uu­si talk s­how, jos­sa vie­rai­ta vas­taa­not­ta­mas­sa o­vat Kir­si Alm-Sii­ra ja Ni­na Rah­ko­la.

15.30 Ve­de­tään ha­tus­ta

15.55 Kaap­paus keit­tiös­sä

Lapsi keittiössä.

Ke­nen ko­to­na?

S­tu­dio

Yö­ky­läs­sä Ma­ria Vei­to­la

Pia Lamberg.

For­mu­la 1 En­nak­ko­tun­nel­mat

Va­ri­kol­la Mer­vi Kal­lio ja To­ni Vi­lan­der.

On­ne­la

Kosinta.

16.30 Pi­tää­kö ol­la huo­lis­saan?

Mervi Kallio.

16.30 Tek­na­vi

Täh­det, täh­det

Laulu ystävälle. Kau­si Lau­lu ys­tä­väl­le: On duet­to­jen ai­ka!

16.55 Sa­la­tut e­lä­mät

Ismon ja Akin murkinakina. Reunalla. Pohjalla.

Pi­lan­päi­ten

17.15 Pos­se

Posse tulee taas! Lu­vas­sa on käl­le­jä, ral­le­ja ja rä­jäh­tei­tä, kun tut­tu jen­gi ot­taa vas­tuun per­jan­tai-il­lan kaaok­ses­ta. Pa­luun pos­sen­tai­hin te­ke­vät myös julk­kis­ten te­ke­mät s­tun­tit.

17.25 Kau­niit ja roh­keat

Wyattin väärät naiset. Sally, tulevaisuuden toivo. Huolten kuristama Hope.

17.55 Nel­jän täh­den il­lal­li­nen

Sunneva Kantola. Teemu Lehtilä. Tomi Tuominen. Erika Vikman.

Em­mer­da­le

Saastaista rahaa.

17.55 For­mu­la 1 En­nak­ko­tun­nel­mat

Va­ri­kol­la Mer­vi Kal­lio ja To­ni Vi­lan­der.
18

18.25 Em­mer­da­le

Mi­tä tä­nään syö­täi­siin? Per­jan­tai

Mitä tänään syötäisiin?

18.25 Pu­tous

Kausi, 11, Uusinta.

18.50 Mi­tä tä­nään syö­täi­siin?

18.50 F1 Ext­ra

19.00 Seit­se­män uu­ti­set

Seit­se­män uu­ti­set

19.10 Va­paal­la Rip­san kans­sa: Ju­ha Si­pi­lä

Juha Sipilä.

19.20 Päi­vän sää

19.25 Tu­los­ruu­tu

19.30 Sa­la­tut e­lä­mät

Ismon ja Akin murkinakina. Reunalla. Pohjalla. Nuorena Nizza väännettävä.

Pu­tous

Kausi, 11,

20.00 Kaap­paus keit­tiös­sä

Lapsi keittiössä. Lap­si keit­tiös­sä. 8-vuo­tias Sa­fi­ra on kut­su­nut Ka­pen a­puun pääs­täk­seen keit­tiöön kok­kaa­maan.

Ke­nen ko­to­na?

Täl­lä ker­taa vie­rail­laan Tu­run seu­dul­la si­sus­tus­suun­nit­te­li­jan, kiin­teis­tön­vä­lit­tä­jän, y­rit­tä­jän ja lää­kä­rin ko­deis­sa.

Ko­toi­sa

Seitsemän tähden piha. Mik­ko Lep­pi­lam­men re­hot­ta­va rin­ne­tont­ti ko­kee täy­del­li­sen muo­don­muu­tok­sen Su­vin ja Ni­kon kä­sis­sä.

S­ta­di vs. Lan­de

Jaskan grillillä. Jas­kan g­ril­lil­lä. Jak­sos­sa lan­de miet­tii kuu­lui­san Dag­ma­rin­ka­dun nak­ki­kios­kin ni­meä, ja s­ta­di­lai­set poh­ti­vat Lah­den suur­mäen mä­kien­nä­tys­tä.

Pos­se

Posse tulee taas! Lu­vas­sa on käl­le­jä, ral­le­ja ja rä­jäh­tei­tä, kun tut­tu jen­gi ot­taa vas­tuun per­jan­tai-il­lan kaaok­ses­ta. Pa­luun pos­sen­tai­hin te­ke­vät myös julk­kis­ten te­ke­mät s­tun­tit.

20.00 Seit­se­män uu­ti­set

20.10 Tu­los­ruu­tu

20.20 F1 Ext­ra

20.30 Täh­det, täh­det

21

21.00 Pi­tää­kö ol­la huo­lis­saan?

Martti Suosalo. Huol­ten To­na­van sul­ku­por­tit on nyt au­ki. Il­lan jak­sos­sa kä­si­tel­lään ne suu­rin­ta huol­ta he­rät­tä­vät huo­let.

S­tu­dio

S­tu­dio on MTV:n uu­si talk s­how, jos­sa vie­rai­ta vas­taa­not­ta­mas­sa o­vat Kir­si Alm-Sii­ra ja Ni­na Rah­ko­la.

Vap­pu ja Mar­ja Li­ve

Vap­pu Pi­miän ja Mar­ja Hin­ti­kan vie­rai­na näh­dään vii­kon pu­hu­tuim­mat hen­ki­löt ja Suo­men suu­rim­mat täh­det.

Yö­ky­läs­sä Ma­ria Vei­to­la

Pia Lamberg. Ma­ria yö­ky­läi­lee San­ta Mo­ni­cas­sa, mis­sä k­ruu­nus­taan luo­pu­nut Miss Suo­mi 2011, Pia Lam­berg, e­lät­tää it­sen­sä mal­lin­töil­lä, fit­nek­sel­lä ja vil­la­su­kil­la.

21.00 Uu­tis­vuo­to

21.30 On­ne­la

Kosinta.

22.00 Kym­me­nen uu­ti­set

Kym­me­nen uu­ti­set

Si­nus­ta­ko kan­sa­ne­dus­ta­ja

22.10 Lot­to, Jo­ke­ri ja Lo­ma­ton­ni

22.20 Päi­vän sää

22.25 Tu­los­ruu­tu

22.35 Tek­na­vi

A­sian y­ti­mes­sä, Jaak­ko Loik­ka­nen

Ri­kos­paik­ka

For­mu­la­sir­kus

F1 Ext­ra

For­mu­la 1 Paa­lu­paik­ka

22.45 T­rans­por­ter 2

T­rans­por­ter 2. Toi­min­tat­ril­le­ris­sä en­ti­nen e­ri­kois­jouk­ko­jen mies F­rank Mar­tin jou­tuu kes­kel­le vaa­ral­lis­ta ri­kos­vyyh­tiä, kun va­rak­kaan po­lii­tik­ko­per­heen poi­ka kid­na­pa­taan.

23.00 Rou­va Mi­nis­te­ri

Monesta yksi.

Mie­hi­tet­ty

Elokuu. Ve­nä­jä pi­tää e­del­leen Nor­jaa tiu­kas­sa ot­tees­sa.

Top Gear

23.00 Ma­ria Wern: Koh­ta­lon hau­ta

Maria Wern: Kohtalon hauta. Joen var­rel­ta löy­tyy nai­sen ruu­mis. Löy­tö liit­tyy jo­ten­kin Ma­riaan. Men­nei­syy­den ar­voi­tuk­set al­ka­vat pal­jas­tua, kun tii­mi ryh­tyy sel­vit­tä­mään ta­paus­ta.

Kym­me­nen uu­ti­set

23.15 Vii­kon sää

23.25 Tu­los­ruu­tu

23.35 For­mu­la 1 koos­te: Bah­rai­nin o­sa­kil­pai­lu

Formula 1: osakilpailu. F1-o­sa­kil­pai­lu ( 31.3.2019 ).
0

00.05 I­sän­maan puo­les­ta

Verilöyly.

S­tu­dio

Vap­pu ja Mar­ja Li­ve

Uu­tis­vuo­to

Uusinta.

00.35 Ri­kos­paik­ka

00.35 Uu­tis­vuo­to

Uusinta.

00.55 Hä­vyt­tö­mät

Muista, että olet upea. Ian val­mis­tau­tuu läh­te­mään van­ki­laan, ja Lip toi­mii tun­ne­tun näyt­te­li­jän rait­tius­vah­ti­na.

01.05 Ri­kok­sis­ta pa­hin (x2)

Kaikki peliin. Kasvokkain.

Suh­de­sop­pa

Siilinjärven hurjat.

Pi­tää­kö ol­la huo­lis­saan?

Martti Suosalo.

S­ta­di vs. Lan­de

Jaskan grillillä.

Sal­va­tion (x2)

Levottomuutta ilmassa. Uusi normaali

01.30 Rou­va Mi­nis­te­ri

Monesta yksi.

01.55 Ke­nen ko­to­na?

Ko­toi­sa

Seitsemän tähden piha.

Yö­ky­läs­sä Ma­ria Vei­to­la

Pia Lamberg.

01.55 Pu­tous

Kausi, 11, Uusinta.

02.25 Riz­zo­li & Is­les

02.55 T­he St­rain (x2)

Aar­tei­den met­säs­tä­jät Suo­mi

Kaap­paus keit­tiös­sä

Tek­na­vi

P­ränk­ki­kämp­pä

3

03.20 Ar­row (x2)

03.20 Bull

03.50 Hur­jat sääil­miöt

Ar­row

03.50 Tai­kuu­den tuol­la puo­len

04.15 Bil­lions (x2)

04.25 Bumt­si­bum