Ohjelmakartta.fi
Varoitus! Katselet menneen viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
ma 4.3. ti 5.3. ke 6.3. to 7.3. pe 8.3. la 9.3. su 10.3.
6

06.00 Os­tos­ka­na­va T­vins.com

06.15 Aa­mu­sää

06.25 Huo­men­ta Suo­mi

Huo­men­ta Suo­mi

07.00 Os­tos­ka­na­va T­vins.com

08.00 Pa­lo­mies Sa­mi

Monch­hic­hi

08.15 Muu­mi­laak­son ta­ri­noi­ta (x4)

Äidillinen rakkaus. Hienot naamiaiset. Vampyyri hukassa. Hirmuinen Pikku Myy.
9

09.05 Mi­tä tä­nään syö­täi­siin?

09.10 Huo­men­ta Suo­mi Ext­ra

Le­gen­dat

09.35 Kau­niit ja roh­keat

Paa­vo Pe­su­sie­ni

10.00 Em­mer­da­le

Toivossa on hyvä elää. Sellin syleilyyn. Arnoldin kohtalo. Tuuliajolla.

Os­tos­ka­na­va T­vins.com

Kaap­paus keit­tiös­sä

Työn iloa. Työn i­loa. Kok­ki­har­joit­te­li­ja Mar­kus ja mo­ti­voi­tu­nut tii­mi ot­ta­vat Ka­pen i­lol­la vas­taan e­ri­tyis­nuor­ten työ­pa­jas­sa Sa­los­sa.

10.30 Hää­hul­lut

Marlene ja Jeanine. Callie ja Jeanine. Jeanine ja Rochelle. Rochelle ja Ashanti. Ashanti ja Liza.

Sa­la­tut e­lä­mät (x5)

Tahdon olla sulle hyvin hella. Pietarilla on siskojen yö. Oma koti Ullan kallis. Konsertto B-rapussa. Pilleri Kalleri pohjalle putosi. Pih­la­ja­ka­dun a­suk­kais­ta ker­to­vas­sa sar­jas­sa kul­je­taan kieh­to­vien ta­ri­noi­den po­luil­la kos­ket­ta­via tai ar­ko­ja­kaan a­sioi­ta kaih­ta­mat­ta.

11.00 Ke­nen ko­to­na?

Toi­sen kau­den a­loi­tus­jak­so on yl­lä­tyk­siä täyn­nä, kun et­si­vät Va­res, Pal­mu ja nei­dit Fis­her ja Marp­le pää­se­vät vauh­tiin!

11.30 Hei me ra­ken­ne­taan!

Skeittipuiston hengailupaikka. Amerikkalainen kuisti. Pirteä pihakeidas. Keittiö kuntoon.
12

12.00 Ko­toi­sa

Hir­si­ta­lon muo­don­muu­tos 2/2. Vii­me jak­sos­sa Sei­ja ja Vil­le re­mon­toi­vat hir­si­ta­lon keit­tiön ja e­tei­sen.

12.30 Os­tos­ka­na­va T­vins.com

13.00 Kau­no­tar ja Mons­te­ri - Seik­kai­lu Pa­rii­sis­sa

Kau­no­tar ja Mons­te­ri - Seik­kai­lu Pa­rii­sis­sa. Lu­moa­vas­sa ko­ko per­heen a­ni­maa­tioe­lo­ku­vas­sa e­le­tään vuot­ta 1910 Pa­rii­sis­sa, jos­sa har­ras­te­li­ja­tut­ki­ja Raoul te­kee ys­tä­vän­sä E­mi­len kans­sa ko­keen.

U­peat s­kan­di­ko­dit

Ajan patinaa.

13.30 Huo­men­ta Suo­mi Ext­ra

13.30 Vil­lien jäl­jil­lä

Lumileopardi. Pir­jo ja Kim­mo nou­se­vat kor­keal­le Hi­ma­la­jan vuo­ris­toon toi­veis­saan näh­dä u­ha­na­lai­nen lu­mi­leo­par­di.

13.55 Täh­det, täh­det

Uusinta.

Po­mo pii­los­sa UK

Kaupunkia kuntoon.

A­sian y­ti­mes­sä, Jaak­ko Loik­ka­nen

Ko­toi­sa

S­ta­di vs. Lan­de

Yömakkarat tulessa!

14.30 Tek­na­vi

14.30 S­ta­di vs. Lan­de

Kisa Suomen herruudesta jatkuu! Tie­tää­kö lan­de, kuin­ka mon­ta met­riä kor­kea on Ha­mi­nan pal­jon pu­hut­ta­nut lip­pu­tan­ko?

14.45 Pi­lan­päi­ten

14.55 Uu­tis­vuo­to

Ke­nen ko­to­na?

Pi­tää­kö ol­la huo­lis­saan?

Jaakko Hämeen-Anttila.

Suh­de­sop­pa

Bodaavat turkulaiset.

Ä­lä jää­dy

15

15.25 Myy­rä

Myyrä ja tikkari Ku­ka on Myy­rä?

15.25 S­tu­dio

S­tu­dio on MTV:n uu­si talk s­how, jos­sa vie­rai­ta vas­taa­not­ta­mas­sa o­vat Kir­si Alm-Sii­ra ja Ni­na Rah­ko­la.

Pi­tää­kö ol­la huo­lis­saan?

Jaakko Hämeen-Anttila. Meil­lä POH:s­sa suh­tau­du­taan huo­liin e­ri­no­mai­sel­la va­ka­vuu­del­la.

15.55 Kaap­paus keit­tiös­sä

Työn iloa. Työn i­loa.

S­ta­di vs. Lan­de

Tehotyttöjä ja kuviokelluntaa.

S­tu­dio

Yö­ky­läs­sä Ma­ria Vei­to­la

Tiina Jylhä.

16.30 Myy­rä

Kuka on Myyrä? Pää­tös­jak­sos­sa myy­rän hen­ki­löl­li­syys ja hä­nen juo­nen­sa vih­doin pal­jas­te­taan! Sa­mal­la sel­viää, ku­ka voit­taa hui­kean ra­ha­po­tin.

Täh­det, täh­det

Uusinta.

16.55 Sa­la­tut e­lä­mät

Tuomio kirkossa, Aaro Vaalanne. Tahdon olla sulle hyvin hella. Pietarilla on siskojen yö. Oma koti Ullan kallis. Konsertto B-rapussa.

17.25 Kau­niit ja roh­keat

Pelastakaa lapseni! Hyvää syntymäpäivää, Kelly! Jäitkö vauvan jalkoihin, Hope? Vie perheesi kotiin, Liam.

17.55 Nel­jän täh­den il­lal­li­nen

Osmo Ikonen. Ninja Sarasalo. Marita Taavitsainen. Sauli Koskinen.

Em­mer­da­le

S­tu­dio

S­tu­dio on MTV:n uu­si talk s­how, jos­sa vie­rai­ta vas­taa­not­ta­mas­sa o­vat Kir­si Alm-Sii­ra ja Ni­na Rah­ko­la.

Yö­ky­läs­sä Ma­ria Vei­to­la

Tiina Jylhä. Ma­ria läh­tee me­ri­mat­kal­le Tal­lin­naan ja ma­joit­tuu Tii­na Jyl­hän luk­sus­kar­ta­noon.
18

18.25 Em­mer­da­le

Sellin syleilyyn. Arnoldin kohtalo. Tuuliajolla.

Mi­tä tä­nään syö­täi­siin?

18.55 Mi­tä tä­nään syö­täi­siin?

19.00 Seit­se­män uu­ti­set

Seit­se­män uu­ti­set

19.10 Va­paal­la Rip­san kans­sa: Pek­ka Haa­vis­to

Pekka Haavisto.

Tu­los­ruu­tu

19.20 Päi­vän sää

19.20 F1 Ext­ra

19.25 Tu­los­ruu­tu

19.30 Sa­la­tut e­lä­mät

Tahdon olla sulle hyvin hella. Pietarilla on siskojen yö. Oma koti Ullan kallis. Konsertto B-rapussa. Pilleri Kalleri pohjalle putosi. Pih­la­ja­ka­dun a­suk­kais­ta ker­to­vas­sa sar­jas­sa kul­je­taan kieh­to­vien ta­ri­noi­den po­luil­la kos­ket­ta­via tai ar­ko­ja­kaan a­sioi­ta kaih­ta­mat­ta.

Maa­jus­sil­le mor­sian

Esittelyjakso. Sar­jan kah­des­tois­ta tuo­tan­to­kau­si al­kaa e­sit­te­ly­jak­sol­la, jos­sa ta­paam­me roh­keat, rak­kau­teen val­miit maa­jus­sit. Yh­teis­tä kai­kil­le on in­to­hi­moi­nen suh­tau­tu­mi­nen maa­lai­se­lä­mään ja kai­puu löy­tää rin­nal­leen se yk­si ja oi­kea, jon­ka kans­sa ja­kaa ar­jen i­lot ja huo­let.

Täh­det, täh­det

20.00 Kaap­paus keit­tiös­sä

Työn iloa. Työn i­loa. Kok­ki­har­joit­te­li­ja Mar­kus ja mo­ti­voi­tu­nut tii­mi ot­ta­vat Ka­pen i­lol­la vas­taan e­ri­tyis­nuor­ten työ­pa­jas­sa Sa­los­sa.

Ke­nen ko­to­na?

UUSI KAUSI ALKAA! Toi­sen kau­den a­loi­tus­jak­so on yl­lä­tyk­siä täyn­nä, kun et­si­vät Va­res, Pal­mu ja nei­dit Fis­her ja Marp­le pää­se­vät vauh­tiin!

Ko­toi­sa

Hir­si­ta­lon muo­don­muu­tos 2/2. Vii­me jak­sos­sa Sei­ja ja Vil­le re­mon­toi­vat hir­si­ta­lon keit­tiön ja e­tei­sen.

S­ta­di vs. Lan­de

Yömakkarat tulessa! Kisa Suomen herruudesta jatkuu!
21

21.00 Pi­tää­kö ol­la huo­lis­saan?

Jaakko Hämeen-Anttila. Meil­lä POH:s­sa suh­tau­du­taan huo­liin e­ri­no­mai­sel­la va­ka­vuu­del­la.

S­tu­dio

S­tu­dio on MTV:n uu­si talk s­how, jos­sa vie­rai­ta vas­taa­not­ta­mas­sa o­vat Kir­si Alm-Sii­ra ja Ni­na Rah­ko­la.

Vap­pu ja Mar­ja Li­ve

Vap­pu Pi­miän ja Mar­ja Hin­ti­kan vie­rai­na näh­dään vii­kon pu­hu­tuim­mat hen­ki­löt ja Suo­men suu­rim­mat täh­det.

Yö­ky­läs­sä Ma­ria Vei­to­la

Tiina Jylhä. Ma­ria läh­tee me­ri­mat­kal­le Tal­lin­naan ja ma­joit­tuu Tii­na Jyl­hän luk­sus­kar­ta­noon.

Mie­len­sä­pa­hoit­ta­ja - en­nen kaik­ki o­li pa­rem­min

RAKENTAMINEN. Ku­ka tar­vit­see lat­tia­läm­mi­tys­tä? Mie­len­sä­pa­hoit­ta­ja käy a­sun­to­mes­suil­la ja viet­tää ker­ros­ta­loe­lä­mää tai­tei­li­ja Kärt­sy Ha­ta­kan o­pas­tuk­sel­la.

Uu­tis­vuo­to

Ra­ta­mo

Ka­sui 1, 10/10. Koh­ta­lok­kaan suun­ni­tel­man vii­meis­tä is­kua val­mis­tel­laan. Ra­ta­mo ja Lin­den kamp­pai­le­vat ai­kaa vas­taan. Voi­ko mi­kään e­nää py­säyt­tää Ve­nä­jän so­ti­las­voi­mia?

22.00 Kym­me­nen uu­ti­set

Kym­me­nen uu­ti­set

22.10 Lot­to, Jo­ke­ri ja Lo­ma­ton­ni

Vii­kon sää

22.20 Päi­vän sää

22.25 Tu­los­ruu­tu

Tu­los­ruu­tu

Suo­men pa­ras­ta ur­hei­lun uu­tis­pal­ve­lua suo­si­tuim­pien ank­ku­rien joh­dol­la!

Tu­los­ruu­tu

22.35 Myy­rä

Kuka on Myyrä? Pää­tös­jak­sos­sa myy­rän hen­ki­löl­li­syys ja hä­nen juo­nen­sa vih­doin pal­jas­te­taan! Sa­mal­la sel­viää, ku­ka voit­taa hui­kean ra­ha­po­tin.

A­sian y­ti­mes­sä, Jaak­ko Loik­ka­nen

Ri­kos­paik­ka

22.35 Mus­ta noi­ta

Musta noita. Toi­min­tae­lo­ku­vien ku­nin­gas Ni­co­las Ca­ge ja Hell­boyn Ron Perl­man täh­dit­tä­vät y­li­luon­nol­lis­ta toi­min­ta­seik­kai­lua, jos­sa pi­meä kes­kiai­ka toi­mii san­ka­ruu­den ja val­ta­van pa­huu­den näyt­tä­mö­nä.

Ma­ria Wern: Tu­li si­säl­lä­ni

Maria Wern: Tuli sisälläni. Vis­by­läi­ses­sä ho­tel­lis­sa rä­jäh­tää pom­mi juu­ri en­nen po­liit­ti­sen Al­me­dal-vii­kon al­ka­mis­ta, ja sa­maan ai­kaan e­räs puo­lue­joh­ta­ja ka­toaa. Ma­ria Wern kol­le­goi­neen al­kaa tut­kia ta­paus­ta, jo­ka ei o­le­kaan niin yk­sin­ker­tai­nen.

Uu­tis­vuo­to

Uusinta.

23.00 Suh­de­sop­pa

Bodaavat turkulaiset.

Ra­ta­mo

Sodanuhka kasvaa.

Top Gear

Au­to­mie­het tie­tä­vät, et­tä oi­keis­sa au­tois­sa on ta­ka­ve­to.

23.35 Riz­zo­li & Is­les

Murhaportaat. Nai­nen kuo­lee ko­to­naan kaa­dut­tuaan por­tais­sa.
0

00.00 T­he­roux ja ka­tu­koi­rat

S­tu­dio

Vap­pu ja Mar­ja Li­ve

Uu­tis­vuo­to

00.30 Ri­kos­paik­ka

Hä­vyt­tö­mät

Bull (x2)

Synninpäästö. Salainen lähde.

00.55 S­ta­di vs. Lan­de

Tehotyttöjä ja kuviokelluntaa.

C.S.I. Cy­ber

Viisi kuolemansyntiä.

Yö­ky­läs­sä Ma­ria Vei­to­la

Tiina Jylhä.

Pu­ku­mie­het (x2)

Häpeä Donna

01.20 I­sän­maan puo­les­ta

Valtion vihollinen.

01.35 Pu­ku­mie­het (x2)

Kovia totuuksia. Paha mies.

01.45 Pi­tää­kö ol­la huo­lis­saan?

Jaakko Hämeen-Anttila.

S­ta­di vs. Lan­de

Yömakkarat tulessa! Yö­mak­ka­rat tu­les­sa!

01.55 O­let mi­tä syöt

Erokilot.

02.20 Bil­lions (x2)

02.30 Ri­kok­sis­ta pa­hin (x2)

02.30 Ko­toi­sa

02.50 Vi­ron sur­kein kus­ki

02.50 Po­mo pii­los­sa UK

Kol­me mies­tä ja tyt­tö (x2)

3

03.20 Last Man on Earth (x3)

03.35 Kaap­paus keit­tiös­sä

03.35 Last Man on Earth (x2)

03.45 Ke­nen ko­to­na?

03.45 Sääil­miöi­den Top 10

04.10 Sääil­miöi­den Top 10