Ohjelmakartta.fi
Varoitus! Katselet menneen viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
ma 31.12. ti 1.1. ke 2.1. to 3.1. pe 4.1. la 5.1. su 6.1.

07.00 Os­tos­ka­na­va T­vins.com

07.30 Aa­mu­sää

08.00 C­hug­ging­ton

Puu­ha-Pe­te

Monch­hic­hi

08.10 Puu­ha-Pe­te

08.15 Muu­mi­laak­son ta­ri­noi­ta (x4)

Muumipeikko ja kultainen häntä Hiekkaveistoksia Merirosvojen huviretki Poliisimestarin veljenpoika

08.20 Pa­lo­mies Sa­mi

08.35 E­läin­tar­han pik­ku­pen­nut

Leikki on työmme. Yllätyssyntymiä. Askeleita aikuisuuteen. Räpyläjalka. Reviiri laajenee.
9

09.05 Kau­niit ja roh­keat

09.10 Litt­lest Pet S­hop

09.30 Em­mer­da­le

Aina uusi alku. Syntipukki teuraalla. Avoimin mielin. Vandaaleja ja sabotöörejä.

09.35 Winx-k­lu­bi

10.00 Ri­ma­kau­hua ja rak­kaut­ta

Teetä ja tanssia Sotahuuto Seurapiirileikkejä Omaa aikaa Mutkia matkassa

Os­tos­ka­na­va T­vins.com

E­läin­tar­han pik­ku­pen­nut (x3)

Askeleita aikuisuuteen. Räpyläjalka. Reviiri laajenee.

10.30 E­läin­tar­han pik­ku­pen­nut (x2)

Leikki on työmme. Yllätyssyntymiä.

11.05 Sel­viy­ty­jät

Signed, Sealed and Delivered The Devils We Know Play or Go Home It's Merge Time The Jocks vs. The Pretty People

11.30 Koi­ral­le ko­ti

Mitzi. Milo.
12

12.00 Os­tos­ka­na­va T­vins.com

Jäi­nen p­la­neet­ta

Talvi

Os­tos­ka­na­va T­vins.com

MEG­HAN & HAR­RY: O­min sa­noin

MEG­HAN & HAR­RY: En­sim­mäi­set 100 päi­vää

13.00 Ha­loo Hel­sin­ki! A­re­na-li­ve

Yk­si Suo­men suo­si­tuim­mis­ta bän­deis­tä Ha­loo Hel­sin­ki!

13.00 T­he C­hefs' Li­ne

Kok­ki­so­ta

Jorma Uotinen ja Sami Sykkö.

St­rong­man C­ham­pions Lea­gue

Liperi 1. pv.

13.05 JVG-kon­sert­ti

JVG:n e­li su­per­suo­si­tun räp­pi­duon, Ja­ren ja Vil­le­Gal­len 30-vuo­tis­juh­la­kon­ser­tin keik­ka­tal­tioin­ti Hart­wall A­re­nal­ta.

13.30 Ti­nan mat­kas­sa

Futaajan vieraana.

Gok Wan: Kek­se­liäät kier­rät­tä­jät

Kauneutta ja järjestystä.

Kok­ki­so­ta

Jorma Uotinen ja Sami Sykkö.

14.00 Zam­be­zia - Lin­tu­ko­don sii­pi­vei­kot

Zambezia - Lintukodon siipiveikot.

Top Gear

Halki Ukrainan.

14.30 Ma­ku­muis­to­ja

U­nel­ma­rem­pat

Lahja vanhemmille.

Gok Wan: Kek­se­liäät kier­rät­tä­jät

Kauneutta ja järjestystä.
15

15.00 Jäi­nen p­la­neet­ta

Syksy

Vil­lien jäl­jil­lä

Saimaannorppa.

15.10 Näin teh­tiin Jäi­nen p­la­neet­ta

15.25 Ra­ket­ti­tie­det­tä?

Kimmoinen törmäys.

15.25 Jäi­nen p­la­neet­ta: Eep­pi­nen mat­ka

15.30 Ra­ket­ti­tie­det­tä?

Sähkö. Kitkavoima.

15.40 Näin teh­tiin Jäi­nen p­la­neet­ta

15.55 Penn & Tel­ler: Na­ru­ta mei­tä!

Taikapeili.

Ra­ket­ti­tie­det­tä?

Heiluriliike.

16.00 Penn & Tel­ler: Na­ru­ta mei­tä!

Helppoa rahaa. Uudet säännöt. Penn, Teller ja Dracula.

16.05 Penn & Tel­ler: Na­ru­ta mei­tä!

Lähitaikuutta.

16.25 Myy­rä

(1957) Kuinka Myyrä sai housunsa

16.30 Myy­rä

(1957) Myyrä ja auto

16.55 Ri­ma­kau­hua ja rak­kaut­ta

Teetä ja tanssia Sotahuuto Seurapiirileikkejä Omaa aikaa

17.00 Ri­ma­kau­hua ja rak­kaut­ta

Iso askel

17.55 Kau­niit ja roh­keat

Pelkuripoikani Liam. Näitkö ampujasi, Bill? Punnitse vaihtoehtojasi, Liam. Haluat vääriä asioita, Bill.

Jäi­nen p­la­neet­ta

Viimeisellä rajalla
18

18.00 Suo­men di­gi­taa­li­nen tu­le­vai­suus: Pe­lon vai toi­von ai­ka?

18.25 Em­mer­da­le

Aina uusi alku. Syntipukki teuraalla. Avoimin mielin. Vandaaleja ja sabotöörejä.

19.00 Seit­se­män uu­ti­set

Seit­se­män uu­ti­set

Seit­se­män uu­ti­set

19.10 Tu­los­ruu­tu

Tu­los­ruu­tu

19.15 Päi­vän sää

19.15 Näin teh­tiin Jäi­nen p­la­neet­ta

19.20 Päi­vän sää

19.20 Ur­hei­luext­ra

19.25 Tu­los­ruu­tu

19.30 Ris­to Räp­pää­jä ja Se­vil­lan sai­tu­ri

Risto Räppääjä ja Sevillan saituri. Vä­rik­kääs­sä ja kom­mel­luk­sia täyn­nä o­le­vas­sa ko­ko­per­heen mu­si­kaa­lie­lo­ku­vas­sa Ris­to Räp­pää­jä (Sa­muel S­hip­way) saa kuul­la pe­ri­vän­sä val­ta­van sum­man ra­haa ja lin­nan Es­pan­jas­sa.

Myy­rä

(1957) Kuinka Myyrä sai housunsa Seik­kai­lu Mek­si­kos­sa al­kaa!

Sun­nun­tai­lou­nas

Kehosuhde. Mäntsälä. Kädenojennus.

Myy­rä

(1957) Myyrä ja auto Seik­kai­li­jat ko­ke­vat hui­mia het­kiä Mek­si­kon vii­da­kos­sa.

19.31 Jark­ko Tam­mi­nen S­tars S­how XXL

20.00 Ma­ku­muis­to­ja

Kok­ki­so­ta

Jorma Uotinen ja Sami Sykkö.

Äk­ki­läh­tö

Äkkilähtö. Näyt­te­li­jä­nä pa­rem­min tun­ne­tun Tii­na Ly­min e­si­koi­se­lo­ku­va Äk­ki­läh­tö on toi­min­nal­li­nen road­mo­vie lap­set­to­man u­ra­nai­sen ja lai­min­lyö­dyn naa­pu­rin ty­tön mat­kas­ta koh­ti ty­tön mum­mo­laa.

20.00 Jah­ti

21

21.00 S­ta­di vs. Lan­de

Stadi ja lande kilpasilla jälleen!

Met­säs­tä­jät

Valoisa tulevaisuus. Kaksi kadonnutta. Väijytys.

21.00 Uu­tis­vuo­to

SARJA ALKAA.

Ra­ta­mo

Pääministeri

22.00 Kym­me­nen uu­ti­set

Kym­me­nen uu­ti­set

Kym­me­nen uu­ti­set

22.10 Lot­to, Jo­ke­ri ja Lo­ma­ton­ni

22.15 Vii­kon sää

22.20 Päi­vän sää

22.25 Tu­los­ruu­tu

22.35 C.S.I.

Pahin painajainen. Lopun alkua.

C.S.I. Cy­ber

Vioittunut muisti.

Top Gear

Halki Ukrainan.

T­he Wol­ve­ri­ne

The Wolverine. Ny­ky­päi­vän Ja­pa­niin si­joit­tu­vas­sa, X-Men -e­lo­ku­va­sar­jan kuu­den­nes­sa toi­min­ta­seik­kai­lus­sa Wol­ve­ri­ne jou­tuu o­sak­si tut­ta­van­sa y­ri­tyk­sen si­säi­siä val­ta­tais­te­lu­ja.

Wal­lan­der: Pe­rin­tö

Wallander: Perintö. A­sia­kas­ti­lai­suus B­rä­dan sii­de­ri­teh­taal­la kes­key­tyy, kun teh­taan pe­ri­neen C­lai­ren a­vio­mies Manf­red puu­ko­te­taan kuo­liaak­si.

Uu­tis­vuo­to

23.30 Rou­va Mi­nis­te­ri

Phase Two

A­li Ja­han­gi­ri: Tää ta­pah­tu oi­kees­ti

Ma­ku­muis­to­ja

23.30 Met­säs­tä­jät

Väijytys.

23.45 Kok­ki­so­ta

Jorma Uotinen ja Sami Sykkö.
0

00.20 S­cor­pion (x2)

Wave Goodbye Nerd, Wind and Fire

00.25 Ri­kok­sis­ta pa­hin (x2)

Perheen painajainen Vihan hedelmät

00.30 Met­säs­tä­jät

Kaksi kadonnutta.

Bull (x2)

To Have and to Hold A Beautiful Lie

00.40 Rou­va Mi­nis­te­ri

Phase Two

00.55 Val­ky­rien

Myöhempien aikojen onnekkaat

01.05 Met­säs­tä­jät

Valoisa tulevaisuus.

01.30 Hä­vyt­tö­mät

Frankin kyyditykset.

01.35 Pin­nan al­la

Sankaruuden varjo.

01.50 Fa­rang (x2)

Syötti Petos

02.00 Ant­ti Hol­ma ja maas­ta­muut­ta­jat (x2)

02.05 Val­ky­rien

Veitsenterällä

02.10 Val­ky­rien

Maan alla

02.15 Val­ky­rien

Pimeys

02.30 Val­ky­rien

Pandemia

02.35 N­CIS: New Or­leans

Onnettomuus
3

03.00 Ant­ti Hol­ma ja maas­ta­muut­ta­jat

Ruotsi.

03.10 Ant­ti Hol­ma ja maas­ta­muut­ta­jat

03.15 A­gat­ha Ch­ris­tie: Ei­kä yk­si­kään pe­las­tu­nut

Vieraitakin on kymmenen.

03.25 Ra­ket­ti­tie­det­tä? (x2)

Sähkö. Kitkavoima.

03.30 Val­ky­rien

Idyllin loppu

03.50 Kol­me mies­tä ja tyt­tö (x2)

Häiden aattona Sulho hukassa

04.05 Fa­me­less - tup­la­jäy­nät (x2)

Se fiksumpi kädellinen. Haudan takaa.

04.25 Fa­me­less - tup­la­jäy­nät (x2)

Unelmien isäntämies. Pelimiehen painajainen.

04.45 Val­ky­rien

Ajojahti