Ohjelmakartta.fi
Varoitus! Katselet menneen viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
ma 24.12. ti 25.12. ke 26.12. to 27.12. pe 28.12. la 29.12. su 30.12.

07.00 Os­tos­ka­na­va T­vins.com

07.30 Aa­mu­sää

08.00 C­hug­ging­ton

Puu­ha-Pe­te

Monch­hic­hi

08.10 Puu­ha-Pe­te

08.15 Muu­mi­laak­son ta­ri­noi­ta (x4)

Muumipeikon kihlaus Nipsu rakastuu Uusi elämä Hemulitäti tulee Muumilaaksoon

08.20 Pa­lo­mies Sa­mi

08.35 E­läin­tar­han pik­ku­pen­nut

Syksy saapuu Thoiryyn.

E­läin­tar­han pik­ku­pen­nut

E­läin­tar­han pik­ku­pen­nut

Kukkulan kuningas. Villieläinpuiston ikiliikkujat. Mallia isommista.
9

09.00 Mi­tä tä­nään syö­täi­siin?

09.05 Mi­tä tä­nään syö­täi­siin?

09.05 Mi­tä tä­nään syö­täi­siin?

09.10 Kau­niit ja roh­keat

09.05 Muu­mi­laak­son ta­ri­noi­ta (x3)

Poliisimestarin veljenpoika Aikakone Muumitalvi

09.10 Kau­niit ja roh­keat

Litt­lest Pet S­hop

09.35 Em­mer­da­le

Pahaa tahtova poka.

09.35 Em­mer­da­le

Tonni on tuskien takana. Loukku rotankolossa.

Winx-k­lu­bi

10.00 Os­tos­ka­na­va T­vins.com

E­läin­tar­han pik­ku­pen­nut (x3)

Kukkulan kuningas. Villieläinpuiston ikiliikkujat. Mallia isommista.

10.05 Jou­lu­Mie­lel­le-hy­vän­te­ke­väi­syys­kon­sert­ti

Las­tenk­li­ni­koi­den Kum­mien jär­jes­tä­mäs­sä, täh­tien ja ta­ri­noi­den täy­tei­ses­sä Jou­lu­Mie­lel­le-kon­ser­tis­sa ke­rä­tään jou­lu­lah­joi­tuk­sia las­tenk­li­ni­koil­le e­ri puo­lil­la Suo­mea se­kä las­ten­tau­tien tut­ki­mus­työ­hön.

10.05 Ri­ma­kau­hua ja rak­kaut­ta

Matkailu avartaa Poikarakkautta Iso askel

10.30 Sa­mu-Sir­kan jou­lu­ter­veh­dys 2018

10.30 E­läin­tar­han pik­ku­pen­nut (x2)

Syksy saapuu Thoiryyn. Paikka auringossa.

11.05 Sel­viy­ty­jät

I'm a Mental Giant Kindergarten Camp

Sel­viy­ty­jät

The Circle of Life

11.30 Jäi­nen p­la­neet­ta

Kesä

11.30 Koi­ral­le ko­ti

Wednesday. Cersei.

11.50 Ra­ket­ti­tie­det­tä?

Hyrräefekti.

Pi­lan­päi­ten

12

12.00 Ma­ku­muis­to­ja

12.00 Os­tos­ka­na­va T­vins.com

Kok­ki­so­ta

Mikko Nousiainen ja Eero Ritala.

MEG­HAN & HAR­RY: O­min sa­noin

12.20 Pi­lan­päi­ten

12.30 Na­le­di: E­le­fant­ti­vau­van ta­ri­na

12.35 Ri­ma­kau­hua ja rak­kaut­ta

Isyys koetuksella

13.00 Ja­mie O­li­ve­rin i­ta­lia­lai­nen jou­lu

13.00 T­he C­hefs' Li­ne

T­he C­hefs' Li­ne (x2)

Ravintola Alpha.

Ja­mien help­po ja no­pea jou­lue­ri­koi­nen

Vil­lien jäl­jil­lä

Saimaannorppa.

13.30 Ja­mie O­li­ve­rin par­haat jou­lu­ruoat

13.30 Gok Wan: Kek­se­liäät kier­rät­tä­jät

Piristystä perheelle.

13.45 An­kei­sen Jou­lu­ter­veh­dys

13.55 Kok­ki­so­ta

Mikko Nousiainen ja Eero Ritala.

14.00 Gor­don Ram­sayn jou­lu ys­tä­vien kans­sa

Huip­pu­ko­kit Gor­don Ram­say ja Gi­no D'A­cam­po loih­ti­vat julk­kis­tii­mien­sä a­vus­tuk­sel­la jou­lui­sen juh­lail­lal­li­sen sa­dal­le kun­nia­vie­raal­le, jot­ka vaa­ran­si­vat hen­ken­sä aut­taes­saan mm. Manc­hes­te­rin pom­mi-is­kun uh­re­ja.

14.00 Hur­ri­kaa­nin jah­taa­jat

14.30 Vii­da­kon vei­ja­rit E­te­lä­na­val­la

Viidakon veijarit Etelänavalla.

14.30 U­nel­ma­rem­pat

Remontti sotaveteraanille.

14.50 St­rong­man C­ham­pions Lea­gue

Kokkola.

14.55 Ma­ku­muis­to­ja

15

15.00 Gok Wan: Kek­se­liäät kier­rät­tä­jät

Piristystä perheelle.

Maail­man tai­ta­vim­mat kis­sat

15.30 Lem­mik­kien hamst­raa­jat

15.40 An­kei­sen Jou­lu­ter­veh­dys

15.50 Top Gear

Vesiesteitä.

15.55 Vil­lien jäl­jil­lä

Saimaannorppa.

16.00 Näin teh­tiin Jäi­nen p­la­neet­ta

16.00 Kok­ki­so­ta

Mikko Nousiainen ja Eero Ritala.

Ra­ket­ti­tie­det­tä?

Hyrräefekti.

16.15 Na­le­di: E­le­fant­ti­vau­van ta­ri­na

16.30 Näin teh­tiin Jäi­nen p­la­neet­ta

16.30 Na­le­di: E­le­fant­ti­vau­van ta­ri­na

16.45 Pi­lan­päi­ten

16.55 Vil­lien jäl­jil­lä

Sarvikuono.

Ri­ma­kau­hua ja rak­kaut­ta

Isyys koetuksella Matkailu avartaa Poikarakkautta

17.00 Penn & Tel­ler: Na­ru­ta mei­tä!

Helppoa rahaa.

17.30 Muu­mi­laak­son ta­ri­noi­ta (x3)

Olioita avaruudesta Poliisimestarin veljenpoika Aikakone

17.45 Näin teh­tiin Jäi­nen p­la­neet­ta

17.55 Kau­niit ja roh­keat

Liamin torjutut muistot. Arvostatko miestäsi, Steffy? Lampaannahkaa ja tuskallisia muistoja. Et voinut ampua isääsi, Liam.

Jäi­nen p­la­neet­ta

Syksy Talvi
18

18.25 Em­mer­da­le

Tonni on tuskien takana. Loukku rotankolossa.

18.55 Mi­tä tä­nään syö­täi­siin?

19.00 Seit­se­män Uu­ti­set

Seit­se­män Uu­ti­set

Seit­se­män Uu­ti­set

Seit­se­män Uu­ti­set

19.10 Sa­mu-Sir­kan jou­lu­ter­veh­dys 2018

19.10 Tu­los­ruu­tu

Tu­los­ruu­tu

19.15 Näin teh­tiin Jäi­nen p­la­neet­ta

19.15 Pi­lan­päi­ten

19.20 Päi­vän sää

19.20 Ur­hei­luext­ra

19.25 Tu­los­ruu­tu

S­ta­di vs. Lan­de

Kumpi voittaa, stadi vai lande?

19.30 Sun­nun­tai­lou­nas

Alku. Anteeksianto. Ratkaisu. Kilpakosijat.

19.30 Jark­ko Tam­mi­nen S­tars S­how XXL

20.00 Vil­lien jäl­jil­lä

Saimaannorppa.

Ma­ku­muis­to­ja

Kok­ki­so­ta

Mikko Nousiainen ja Eero Ritala.

On­ne­non­ki­ja

Onnenonkija. On­ne­non­ki­ja on ko­me­dia ty­tös­tä, jo­ka ei o­saa ol­la köy­hä ja po­jas­ta, jo­ka ei o­saa ol­la ri­kas.

20.00 O­ta ra­hat ja juok­se

Tinder-pari.

20.10 An­kei­sen Jou­lu­ter­veh­dys

20.25 A­li Ja­han­gi­ri: Tää ta­pah­tu oi­kees­ti

21

21.00 A­gat­ha Ch­ris­tie: Syyt­tö­myy­den taak­ka (x2)

A­gat­ha Ch­ris­tie: Syyt­tö­myy­den taak­ka

21.00 Jah­ti

21.20 Ti­ta­nic

Titanic. Yk­si­tois­ta Os­ca­ria voit­ta­nut kos­ket­ta­va ro­mant­ti­nen d­raa­ma köy­hän tai­tei­li­jan (Leo­nar­do Di­Cap­rio) ja kih­lois­sa o­le­van y­lä­luo­kan ty­tön (Ka­te Wins­let) koh­taa­mi­ses­ta höy­ry­lai­va Ti­ta­ni­cin neit­syt­mat­kal­la.

21.45 Näin teh­tiin Jäi­nen p­la­neet­ta

22.00 Kym­me­nen Uu­ti­set

Kym­me­nen Uu­ti­set

Kym­me­nen Uu­ti­set

22.10 Lot­to, Jo­ke­ri ja Lo­ma­ton­ni

22.15 Vii­kon sää

22.20 Päi­vän sää

22.25 Tu­los­ruu­tu

22.35 C.S.I. Cy­ber

Puhallettu kuudessa sekunnissa.

Top Gear

Vesiesteitä.

Boys Don't C­ry

Boys Don't Cry. To­si­ta­pah­tu­miin pe­rus­tu­va, pääo­san e­sit­tä­jäl­leen Os­ca­rin tuot­ta­nut, kos­ket­ta­van t­raa­gi­nen e­lo­ku­va nuo­res­ta nai­ses­ta, jo­ka ha­luaa muut­tua mie­hek­si, mut­ta tör­mää jär­kyt­tä­vään su­vait­se­mat­to­muu­teen.

Wal­lan­der: Haa­mu

Wallander: Haamu. Ys­ta­din yl­lä le­pää pai­nos­ta­va hel­leaal­to, kun me­ren­ran­ta­mö­kis­sä ta­pah­tuu kah­den ih­mi­sen hen­gen vaa­ti­va tu­ho­polt­to.

Mie­hi­tet­ty (x2)

Joulukuu, osa 1 Joulukuu, osa 2

23.00 C.S.I.

Viimeinen ajelu.

23.30 Ma­ku­muis­to­ja

23.45 El C­ha­pon nou­su ja tu­ho

Mek­si­ko­lai­nen huu­me­pa­ro­ni Joa­quín "El C­ha­po" Guz­mán on häi­käi­le­mä­tön tap­pa­ja, mut­ta myös kan­sal­lis­san­ka­ri.

23.55 Hei­ke­lä synd­roo­ma

0

00.20 S­cor­pion (x2)

The Bunker Games Lighthouse of the Rising Sun

00.25 A­gat­ha Ch­ris­tie: Syyt­tö­myy­den taak­ka (x2)

00.35 Bull (x2)

Love's Labors Lost Amen

00.50 Vil­lien jäl­jil­lä

Saimaannorppa.

00.55 A­gat­ha Ch­ris­tie: Syyt­tö­myy­den taak­ka (x2)

01.00 C.S.I.

Tosielämän sankari.

01.30 Kok­ki­so­ta

Mikko Nousiainen ja Eero Ritala.

01.45 Fa­rang (x2)

Menneisyyden vanki Lähtevien laivojen satama

01.55 Rou­va Mi­nis­te­ri

My Funny Valentine

02.10 A­gat­ha Ch­ris­tie: Syyt­tä­jän to­dis­ta­ja (x3)

Lemmenkipeyttä. Silmukka kiristyy. Tuomioita.

02.20 Hä­vyt­tö­mät

Paha Fiona.

02.25 Rou­va Mi­nis­te­ri

My Funny Valentine

02.25 Val­ky­rien

Lopun alku

02.45 Kol­me mies­tä ja tyt­tö (x2)

Hääpuku Palautetaan lähettäjälle

02.55 Ri­kok­sis­ta pa­hin (x2)

Kärsimyksen hinta Myrskyn merkki
3

03.20 B­rain­Dead

Kaiken hyvän loppu: Lyhyt tiivistelmä siitä, miten demokratia voi päättyä

03.20 Ant­ti Hol­ma ja maas­ta­muut­ta­jat

Islannissa asuu noin 200 suomalaista.

03.30 N­CIS: New Or­leans

Hyväksyttävä tappio

03.35 Ant­ti Hol­ma ja maas­ta­muut­ta­jat

03.40 Ant­ti Hol­ma ja maas­ta­muut­ta­jat

Muuttolinnutkin sen tajusivat.

04.15 Pin­nan al­la

Yhteisvoimin.

04.15 Fa­me­less - tup­la­jäy­nät (x2)

Täysillä putkaan. Funkkaava munkki.

04.25 Fa­me­less - tup­la­jäy­nät (x2)

Selkänahasta revitty. Kosto on musteinen.

04.35 Fa­me­less - tup­la­jäy­nät (x2)

Viuhahtaja viidakossa. Hyvästit Hollywoodille.