Ohjelmakartta.fi
Varoitus! Katselet menneen viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
ma 12.11. ti 13.11. ke 14.11. to 15.11. pe 16.11. la 17.11. su 18.11.

06.00 Aa­mu­sää

06.25 Huo­men­ta Suo­mi

Huo­men­ta Suo­mi

7

07.00 Os­tos­ka­na­va T­vins.com

07.35 Huo­men­ta Suo­mi: Mark­ki­na­raa­ti

08.00 Huo­men­ta Suo­mi

Puu­ha-Pe­te

Monch­hic­hi

08.15 Muu­mi­laak­son ta­ri­noi­ta (x4)

Muumilaakson kevät Taikurin hattu Rannalta löytynyt hylky Tervetuloa hattivattien saarelle

Mi­tä tä­nään syö­täi­siin?

09.10 Kau­niit ja roh­keat

Litt­lest Pet S­hop

09.35 Em­mer­da­le

Parempi mies. Papille kyytiä. Exä ja nyxä.

Winx-k­lu­bi

Vii­da­kon vei­ja­rit

09.45 Suo­men kau­nein ko­ti

Arkkitehtuurin taikaa.
10

10.00 Os­tos­ka­na­va T­vins.com

10.05 Su­per­nan­ny kier­tueel­la

Riidankylväjä vai rauhantekijä? Äiti maksaa. Laatuaikaa, ei ruutuaikaa. Kuolema kuittaa univelat. Onnellinen vaimo, onnellinen elämä.

10.30 Sa­la­tut e­lä­mät (x5)

Lakipisteet sulle, Severi Sievinen. Ismo on pystikkäällä tuulella. Usb, kävi vahinko! Kakkonen on ykkönen, sanoo Kalle. Severillä on kulissi pystyssä.

10.45 Ko­ko Suo­mi lei­poo

Uudet kilpailijat.

11.00 For­mu­la 1: B­ra­si­lian o­sa­kil­pai­lu

Formula 1: osakilpailu. F1-o­sa­kil­pai­lu (11.11.2018).

I­kui­ses­ti nuo­ri

E­ri­lai­set per­heet

Romanikulttuurinen perhe. Miesparin uusioperhe.

11.45 Ex-On­nel­li­set

Rakastumisen alkuoireet.

12.00 Os­tos­ka­na­va T­vins.com

12.45 Sun­nun­tai­lou­nas

Kehosuhde.
13

13.00 Tui­ja täh­tien kans­sa

Sa­dan ton­nin ta­lot

Skanditalo korkealla.

Pe­ter Ny­man

T­he C­hefs' Li­ne

S­pa­ce C­himps

Suo­mek­si du­ba­tun a­ni­maa­tion e­si­ku­va­na on vuon­na 1962 a­va­ruu­teen lä­he­tet­ty a­pi­na. (2008)

13.15 Vil­lien jäl­jil­lä

Lumileopardi.

13.30 Pi­tää­kö ol­la huo­lis­saan?

Mikko-Pekka Heikkinen.

Tans­sii Täh­tien Kans­sa

13.30 Gok Wan: Kek­se­liäät kier­rät­tä­jät

Suo­men kau­nein ko­ti

Arkkitehtuurin taikaa.

14.00 O­ta ra­hat ja juok­se

Kihlapari.

14.15 O­ta ra­hat ja juok­se

Kihlapari.

14.30 Dii­li

Hyväntekeväisyyttä.

14.30 U­nel­ma­rem­pat

Kaktusten varjossa.

Gok Wan: Kek­se­liäät kier­rät­tä­jät

14.40 Van­han ta­lon uu­si e­lä­mä

Devon ja Manchester.

15.00 Pu­tous

Huip­pu­suo­si­tun Pu­touk­sen 10. kau­del­la näh­dään hul­vat­to­mia s­ket­se­jä se­kä tie­ten­kin ra­kas­tet­tu s­ket­si­hah­mo­kil­pai­lu!

15.15 Pi­lan­päi­ten

15.15 Pu­tous

15.25 Pos­se

S­tu­dios­sa Lau­ra Huh­ta­saa­ri, Päi­vi Rä­sä­nen, Ben Zys­ko­vicz, Mer­ja Kyl­lö­nen ja Ol­li Her­man.

Ko­ko Suo­mi lei­poo

Uudet kilpailijat.

15.25 Van­han ta­lon uu­si e­lä­mä

Devon ja Manchester.

15.30 Jah­ti

15.40 Tui­ja täh­tien kans­sa

16

16.10 Tans­sii Täh­tien Kans­sa

16.25 Suo­men kau­nein ko­ti

Historiaa maaseudulla.

Vil­lien jäl­jil­lä

Lumileopardi.

Pi­tää­kö ol­la huo­lis­saan?

Hussein Al-Taee.

Hei­ke­lä synd­roo­ma

16.45 Pos­se

17.25 Sa­la­tut e­lä­mät

Käsi, joka peittoa heiluttaa. Lakipisteet sulle, Severi Sievinen. Ismo on pystikkäällä tuulella. Usb, kävi vahinko! Kakkonen on ykkönen, sanoo Kalle.

17.55 Kau­niit ja roh­keat

Rakkauden juhlaa. Mihin tämä johtaa, Katie? Katie, vetävä sinkkuäiti. Kerro aikeesi, Hope Logan. Odottamattomia tukijoita.

18.00 Jah­ti

18.25 Em­mer­da­le

Papille kyytiä. Exä ja nyxä. Tunteet kuumenevat.

18.50 Ur­hei­luext­ra: CHL

Mi­tä tä­nään syö­täi­siin?

19

19.00 Seit­se­män Uu­ti­set

Seit­se­män Uu­ti­set

19.10 Uu­ti­sext­ra

Tu­los­ruu­tu

Päi­vän sää

19.20 Tans­sii Täh­tien Kans­sa

Tu­los­ruu­tu

Tu­los­ruu­tu

Tu­los­ruu­tu

Tu­los­ruu­tu

Tu­los­ruu­tu

Tu­los­ruu­tu

19.30 Sa­la­tut e­lä­mät

Lakipisteet sulle, Severi Sievinen. Ismo on pystikkäällä tuulella. Usb, kävi vahinko! Kakkonen on ykkönen, sanoo Kalle. Severillä on kulissi pystyssä.

Pu­tous

20.00 Ko­ko Suo­mi lei­poo

Uudet kilpailijat.

Vil­lien jäl­jil­lä

Lumileopardi.

Suo­men kau­nein ko­ti

Arkkitehtuurin taikaa.

Jah­ti

Pos­se

21.00 Ex-On­nel­li­set

Rakastumisen alkuoireet.

O­ta ra­hat ja juok­se

Kihlapari.

Pi­tää­kö ol­la huo­lis­saan?

Hussein Al-Taee.

Hei­ke­lä synd­roo­ma

21.00 Sun­nun­tai­lou­nas

Kehosuhde.

Dii­li

21.30 Tui­ja täh­tien kans­sa

22

22.00 Kym­me­nen Uu­ti­set

Kym­me­nen Uu­ti­set

Kym­me­nen Uu­ti­set

22.10 Lot­to, Jo­ke­ri ja Lo­ma­ton­ni

22.15 Vii­kon sää

Päi­vän sää

22.25 Tu­los­ruu­tu

Tu­los­ruu­tu

Tu­los­ruu­tu

Tu­los­ruu­tu

Tu­los­ruu­tu

Tu­los­ruu­tu

Tu­los­ruu­tu

22.35 C.S.I.

Pahaa verta.

Pe­ter Ny­man

Ri­kos­paik­ka

Kau­den par­haat se­kun­nut

Wal­lan­der: Va­ras

Mur­toaal­lon vai­vaa­mas­sa Ys­ta­dis­sa öi­nen va­ras löy­tää nai­sen ruu­miin.

T­he­roux ja ka­tu­koi­rat

Los An­ge­le­sis­sa on val­ta­vas­ti kul­ku­koi­ria, joi­den e­ri­koi­seen maail­maan Louis T­he­roux tu­tus­tuu.

22.40 T­he Day Af­ter To­mor­row

Vai­kut­ta­vas­ti to­teu­tet­tu ja e­ri yh­teyk­sis­sä pal­kit­tu s­ci­fi-pai­na­jai­nen il­mas­ton läm­pe­ne­mi­ses­tä seu­raa­vas­ta ka­tast­ro­fis­ta, jon­ka myö­tä ih­mis­kun­ta saa vas­taan­sa ve­den­pai­su­muk­sen ja al­ka­van uu­den jää­kau­den.

23.00 Bil­lions

Kaikki Wilburyt. A­xe ha­kee uut­ta al­kua A­xe Ca­pi­ta­lis­sa. (2016)

23.05 C.S.I.

Varjojen kirja.

C.S.I. Cy­ber

Perhesalaisuuksia.

23.30 Dii­li

Hyväntekeväisyyttä.

23.50 A­me­ri­cans

Jennings, Elizabeth Jen­nings, E­li­za­beth. (2013)

00.00 O­ta ra­hat ja juok­se

Kihlapari.

00.05 Hei­ke­lä synd­roo­ma

00.10 Pi­tää­kö ol­la huo­lis­saan?

Hussein Al-Taee.

00.25 Ri­kos­paik­ka

00.30 Pos­se

S­tu­dios­sa Lau­ra Huh­ta­saa­ri, Päi­vi Rä­sä­nen, Ben Zys­ko­vicz, Mer­ja Kyl­lö­nen ja Ol­li Her­man.

00.55 Suo­men kau­nein ko­ti

Arkkitehtuurin taikaa.

00.55 Hä­vyt­tö­mät

Hyvityksen tiellä. F­rank on pääs­syt y­li Mo­ni­cas­ta pa­la­tes­saan luos­ta­ris­ta ja päät­tää hy­vit­tää pa­hat te­kon­sa kai­kil­le.
1

01.00 Vil­lien jäl­jil­lä

Lumileopardi.

01.00 Bil­lions

Kaikki Wilburyt. A­xe ha­kee uut­ta al­kua A­xe Ca­pi­ta­lis­sa. (2016)

01.05 Jah­ti

01.10 Hei­ke­lä synd­roo­ma

01.50 S­cor­pion

Extinction (1)

01.55 A­me­ri­cans

The Summit Huip­pu­ko­kous. (2013)

02.00 A­me­ri­can Hor­ror S­to­ry: Cult

Kain elämän tarkoitus.

02.00 Pop'n'Roll

Paleface ja Brädi.

02.05 C­ra­zy Ex-Girlf­riend

Josh is the Man of My Dreams, Right?

02.10 Bull (x2)

Final Hour Sins of the Father

02.20 N­CIS: New Or­leans (x2)

Henkilökohtaista Ansionsa mukaan

02.45 Dii­li (x2)

Terveyttä rypäleistä. Kopteri käyntiin.

02.55 Tuu­bi

Jakso 6

03.00 B­rain­Dead (x2)

Mielenvikaisuusperiaate: Miten politiikan ääri-ilmiöt uhkaavat demokratiaa 2000-luvulla Politiikan peliä: Kriittinen katsaus elämään budjettikriisin varjossa

Kol­me mies­tä ja tyt­tö (x2)

Peruukki Päätöksiä

03.05 60 päi­vää ki­ven si­säs­sä (x2)

Hälytys. Merijalkaväkikoe.

03.55 Ver­sus

S­tu­dion jouk­kueet y­rit­tä­vät jäl­leen pää­tel­lä il­lan kak­sin­tais­te­lui­den lop­pu­tu­lok­sen oi­kein. (2017)
4

04.00 Pai­me­lan au­to­pa­ro­ni

Turnauksen ABC