Ohjelmakartta.fi
ma 12.8. ti 13.8. ke 14.8. to 15.8. pe 16.8. la 17.8. su 18.8.
6 06.00 Os­tos­ka­na­va T­vins.com
06.15 Aa­mu­sää
06.25 Huo­men­ta Suo­mi
07.00 Os­tos­ka­na­va T­vins.com
08.00 Las­te­noh­jel­mia: Puu­ha-Pe­te
08.10 Pa­lo­mies Sa­mi
08.25 Muu­mi­laak­son ta­ri­noi­ta (x4) Hienot naamiaiset. Vampyyri hukassa. Hirmuinen Pikku Myy. Muumipeikko povaa tulevaisuutta.
9
09.05 Huo­men­ta Suo­mi Ext­ra Litt­lest Pet S­hop Las­te­noh­jel­mia: Vii­da­kon vei­ja­rit (x2)
09.30 Ke­sä­te­ras­si Paa­vo Pe­su­sie­ni
10.00 Kau­niit ja roh­keat Zoe uransa huipulla. Quinn, musta kuningatar. Pam burnoutin partaalla. Pam ja Donna, sydänystävät. Brooke, mestarisyyllistäjä. Os­tos­ka­na­va T­vins.com Kä­det­tö­mät ko­kit Amin Asikainen. Tyr­mäys­ruo­kaa! Va­pun ja Ka­pen kat­ti­las­ta nou­see nyrk­kei­lyn Eu­roo­pan­mes­ta­ri A­min A­si­kai­nen.
10.30 Em­mer­da­le Pelätty paljastus. Tyttö sotajalalla. Mahtava murhaaja. Sa­la­tut e­lä­mät (x5) Sanni vs. Camilla multitaskaa kahta askaa. Janne on suukkojunkkari. Sergein suunnitelmissa on eukko. Aki ei ole sir gay.
11.00 Pi­ha ja par­ve­ke Istutusalueen kunnostusta Iitissä. Loppukesän pihajuhlat Hyrylässä. Mi­tä tä­nään syö­täi­siin? Pataperjantai. Tacoperjantai. Perunaperjantai. 11.00 Ma­ku­muis­to­ja Jen­ni Ko­kan­der ja Ka­ri Lu­mi­ke­ro pää­se­vät to­dis­ta­maan mi­ten siis­teis­sä mer­keis­sä su­ju­vat taa­pe­roi­den sor­mi­ruo­ka­bi­leet.
11.30 G­rand De­signs - vuo­den ta­lo Tilaihmeitä. Voittajan valinta. Re­mont­ti­piis­ku­ri Kotisauna lämpimäksi. Ja­mie O­li­ver: mes­ta­ri­kok­ki Neljä parasta. Ruo­ka­ri­ta­rit Ja­mie ja Jim­my Jessica Chastain.
12 12.00 Ruo­ka­ri­ta­rit Ja­mie ja Jim­my Jessica Chastain.
12.30 Os­tos­ka­na­va T­vins.com
13.00 Ter­ve­tu­loa S­jö­lyc­ka­niin Napit vastakkain. Re­mont­ti­piis­ku­ri Kotisauna lämpimäksi. Pi­ha­ra­ken­nuk­sen van­ha sau­na on tar­jon­nut läm­pi­miä muis­to­ja Hyy­tiäi­sen per­heel­le.
13.30 Huo­men­ta Suo­mi Ext­ra Kuup­rin­ses­sa Kuuprinsessa. Fan­ta­sia­seik­kai­lu 13-vuo­tiaas­ta Ma­rias­ta, jo­ka jää­tyään or­vok­si muut­taa se­tän­sä luok­se sa­la­pe­räi­seen Moo­nac­re Ma­nor -kar­ta­noon, jo­ka kät­kee si­sään­sä lu­ke­mat­to­mia sa­lai­suuk­sia.
14.00 Sel­viy­ty­jät Kelluva pizzeria. Peli on puhunut. Re­mon­til­la ra­hoik­si Viimeistä viedään. Harrastusten parissa. Vaikeuksien kautta voittoon. 14.00 Ka­ri Ta­pio: O­len Suo­ma­lai­nen
14.05 Pi­lan­päi­ten
14.20 Ra­ket­ti­tie­det­tä? Kimmoinen törmäys.
14.50 Myy­tin­mur­ta­jat Mahdotonta? . Tä­nään tes­ta­taan mah­dot­to­mi­na pi­det­tyi­nä a­sioi­ta. A­dam ja Ja­mie a­loit­ta­vat pai­men­ta­mal­la kis­so­ja.
15 15.00 Re­mont­ti­piis­ku­ri Meidän oma piha! . S­ta­di vs Lan­de
15.35 Ra­ket­ti­tie­det­tä? Kimmoinen törmäys.
15.55 Ke­sä­te­ras­si 15.55 On­ne­la Laiha läski.
16.05 Tel­ler: Na­ru­ta mei­tä! Tuhti annos taikuutta. Pen­nin ja Tel­le­rin le­vi­taa­tio­tie­tä­mys jou­tuu koe­tuk­sel­le.
16.25 Sa­la­tut e­lä­mät (x15) Jiri saa murun rinnan alle. Kristiina on jälkeenjäänyt. Ismo on torvi. O sole Miia! Mamma Miia, here we go again. Sebastianille soi kälytyskellot. Marianna ajetaan litsarin partaalle. Tale kyttää kyttää. Kuulan peilitalossa hullutellaan. Iida jakaa, myös mielipiteet. Eva putoaa Jirimantsarolta. Monica Mustasukkavaara. 16.25 Tel­ler: Na­ru­ta mei­tä! Revanssin paikka. La­val­le nou­se­vat tai­ku­rit o­vat jo ker­ran on­nis­tu­neet na­rut­ta­maan Pen­niä ja Tel­le­riä.
17.00 A­ma­zing Ra­ce Kärkinelikko koetuksella. Nel­jä vii­meis­tä pa­ria kil­pai­lee pai­kas­ta fi­naa­lis­sa. Kil­pa­juok­su ma­tol­le rat­kai­see, mi­kä jouk­kue pu­toaa pe­lis­tä.
17.25 Myy­rä Kau­si 1, 9/10. Ki­sas­sa lop­puun as­ti py­sy­nyt fi­naa­li­kol­mik­ko saa vie­lä yh­den mah­dol­li­suu­den ker­ryt­tää ra­ha­pot­tia ja sel­vit­tää, ku­ka heis­tä on Myy­rä. Seik­kai­lu Mek­si­kos­sa hui­pen­tuu tes­tiin, jo­ka lo­pul­ta rat­kai­see ko­ko kil­pai­lun se­kä ra­ha­po­tin voit­ta­jan.
17.55 Kau­niit ja roh­keat Quinn, musta kuningatar. Pam burnoutin partaalla. Pam ja Donna, sydänystävät. Brooke, mestarisyyllistäjä. Yli ikuisuuden. Sol­si­dan (x2) Juoruja ja juonittelua. Yllätystupaantuliaisillanvietto.
18
18.25 Em­mer­da­le Tyttö sotajalalla. Mahtava murhaaja. Murtunut mies.
19.00 Seit­se­män uu­ti­set Seit­se­män uu­ti­set
19.10 Uu­ti­sext­ra Tu­los­ruu­tu
19.20 Päi­vän sää 19.20 Ur­hei­luext­ra
19.25 Tu­los­ruu­tu
19.30 Ke­sä­te­ras­si On­ne­la Laiha läski. kau­si 2, An­tis­ta kul­kee il­keä­mie­li­nen juo­ru, jos­sa ei o­le mi­tään pe­rää. Ter­ve­tu­loa S­jö­lyc­ka­niin Kuokkavieraat. S­jö­lyc­ka­nin vä­ki saa kut­su­mat­to­mia vie­rai­ta, jois­ta e­roon pää­se­mi­nen ei käy hel­pos­ti.
20.00 Kaap­paus keit­tiös­sä Kahvia ja tupakkaa. Tur­ku­lai­nen nuo­ri­pa­ri lait­taa Ka­pen to­del­li­sen haas­teen e­teen. Re­mont­ti­piis­ku­ri Kotisauna lämpimäksi. Pi­ha­ra­ken­nuk­sen van­ha sau­na on tar­jon­nut läm­pi­miä muis­to­ja Hyy­tiäi­sen per­heel­le. Kaap­paus keit­tiös­sä Työn iloa. Työn i­loa. Kok­ki­har­joit­te­li­ja Mar­kus ja mo­ti­voi­tu­nut tii­mi ot­ta­vat Ka­pen i­lol­la vas­taan e­ri­tyis­nuor­ten työ­pa­jas­sa Sa­los­sa. S­ta­di vs. Lan­de Kysymysrallia ja ilosia mimmejä. Tesomalta Tavastialle. Sel­viy­ty­jät (x2) Perhe on paras. Taistelupari. Kun­nian päi­vä Ti­mo Ju­ti­la: Jää­kie­kon MM-fi­naa­li G­lo­be­nis­sa 1995. Te­so­man po­jas­ta G­lo­be­nin ku­nin­kaak­si. Tuk­hol­mas­sa kai­ve­taan k­las­si­kos­ta uut­ta e­sil­le. Tä­mä kul­ta­kuu­me on Ju­ti­lan ja Cur­re Lindst­rö­min ta­ri­na.
21 21.00 Ex-On­nel­li­set Rakkausisä. Ke­sä tuo E­roa­sun­to­jen a­suk­kail­le uut­ta rak­kaut­ta, uu­sia a­su­mis­jär­jes­te­ly­jä, uu­sia seik­kai­lu­ja ja An­til­le jäl­leen uu­den jäl­ke­läi­sen. Jah­ti Kau­si 2, 10/12. Ka­rin, Pet­rin ja Jo­han­nan pe­lo­ton jouk­kue käy Jah­taa­jaa vas­taan ta­voit­tee­naan saa­da säk­ki­kau­pal­la ra­haa. Jah­taa­ja on kui­ten­kin ko­vas­sa is­kus­sa. Yö­ky­läs­sä Ma­ria Vei­to­la Anna Puu. Suo­men me­nes­ty­neim­piin muu­si­koi­hin kuu­lu­va An­na Puu kut­suu Ma­rian yö­ky­läi­le­mään Hel­sin­kiin. Pi­tää­kö ol­la huo­lis­saan? Mari Perankoski. Täs­sä ko­me­dia­tyyp­pi­ses­sä oh­jel­mas­sa kir­jai­li­janp­lan­tut ker­toi­le­vat jut­tu­ja, jot­ka ei­vät vält­tä­mät­tä lii­ty mi­hin­kään. Jah­ti Kau­si 2, 8/12. Ou­lu­lai­nen Si­mo ha­luai­si voit­to­po­tin, jol­la pää­see kat­so­maan ping­vii­nei­tä. 21.00 A­ma­zing Ra­ce Finaali. Kol­me vii­meis­tä pa­ria e­te­ne­vät vii­mei­sel­lä e­ta­pil­la Kii­nan S­henz­he­nis­tä ja Ka­li­for­nian San­ta Bar­ba­raan. E­des­sä on hui­kea hyp­py, ja myös kii­pei­ly­tai­dot o­vat koe­tuk­sel­la.
22.00 Kym­me­nen uu­ti­set Kym­me­nen uu­ti­set
22.10 Lot­to, Jo­ke­ri ja Lo­ma­ton­ni Vii­kon sää
22.20 Päi­vän sää
22.25 Tu­los­ruu­tu
22.35 Myy­tin­mur­ta­jat Vanhat myytit kummittelevat. Myy­tin­mur­ta­jat vas­taa­vat k­ri­tiik­kiin ja ot­ta­vat van­ho­ja myyt­te­jä uu­sin­ta­tar­kas­te­luun. Pu­ku­mie­het Valasjahdissa. Louis saa näh­dä, mi­tä Har­veyn joh­ta­mi­nen e­del­lyt­tää. Aa­vei­den jäl­jil­lä Svenska Teatern. Teat­te­ris­sa ker­ro­taan ma­jai­le­van seit­se­män e­ri vä­ris­tä aa­vet­ta. Ur­hei­lu­do­ku­ment­ti: Le­gen­daa­ri­nen Ed­die Ai­kau Legendaarinen Eddie Aikau. Ha­vai­ji­lai­sen surf­fi­le­gen­dan Ed­die Ai­kaun ta­pah­tu­ma­rik­kaas­ta ja ly­hyek­si jää­nees­tä e­lä­mäs­tä ker­to­va do­ku­ment­ti näyt­tää u­ran ko­ho­koh­dat ja ker­taa myös t­raa­gi­sem­pia vai­hei­ta. L.A. Con­fi­den­tial L. A. Con­fi­den­tial. Kah­del­la Os­ca­ril­la pal­kit­tu, Ja­mes Ell­royn ro­maa­niin pe­rus­tu­va tyy­lik­kääs­ti to­teu­tet­tu, ko­va t­ril­le­ri Los An­ge­le­sin po­lii­si­lai­tok­ses­ta 50-lu­vun a­lus­sa, sen kor­rup­toi­tu­neis­ta ja re­hel­li­sis­tä po­lii­seis­ta. Oh­jaa­ja: Cur­tin Han­son, U­SA, 1997 (132'). Wal­lan­der: Mas­ter­mind Wallander: Mastermind. Lin­da Wal­lan­der te­kee kar­mai­se­van löy­dön. Ker­ros­ta­loa­sun­non ka­tos­ta roik­kuu y­lö­sa­lai­sin nai­sen ruu­mis, ve­ret va­lu­tet­tu­na. Tä­mä on vas­ta al­ku­soit­toa pi­rul­li­sel­le ja kel­lon­tar­kas­ti laa­di­tul­le suun­ni­tel­mal­le, jol­la laa­ti­ja ha­luaa kos­taa po­lii­sil­le. Oh­jaus Pe­ter F­linth. A­gat­ha Ch­ris­tie: Ei­kä yk­si­kään pe­las­tu­nut (x2)
23.30 Ra­dal­la U­lo­sot­to­mie­het
23.40 La­kia ja rak­kaut­ta Billyn oikeudenkäynti alkaa.
0
00.10 Pu­ku­mie­het Valasjahdissa.
00.30 Pi­tää­kö ol­la huo­lis­saan? Maryan Abdulkarim. Re­mont­ti­piis­ku­ri Kotisauna lämpimäksi. Yö­ky­läs­sä Ma­ria Vei­to­la Anna Puu. 00.30 A­me­ri­cans (x4) Sadonkorjuu. Huippukokous. Jennings, Elizabeth. Lähtö.
00.40 Aa­vei­den jäl­jil­lä Svenska Teatern. Teat­te­ris­sa ker­ro­taan ma­jai­le­van seit­se­män e­ri vä­ris­tä aa­vet­ta.
01.05 Pi­tää­kö ol­la huo­lis­saan? Mari Perankoski.
01.20 U­lo­sot­to­mie­het Nyrkkipajan erikoinen. Päiväkodin kuokkavieraat. 01.20 To­del­la u­pee­ta (x2) Turvahuone. Metsästystä.
01.30 Kaap­paus keit­tiös­sä Työn iloa. Työn i­loa. 01.30 E­las­ti­nen feat. Elastinen feat. Lau­ri Täh­kä. Nä­mä kak­si ar­tis­tia on näh­ty yh­des­sä te­le­vi­sios­sa aiem­min­kin, mut­ta tä­nään he luo­vat mu­siik­kia yh­des­sä.
02.00 U­lo­sot­to­mie­het
02.20 Kaap­paus keit­tiös­sä Kau­hu­keit­tiö
02.30 X Fac­tor Suo­mi Täh­det, täh­det
02.50 Kau­hu­keit­tiö
3
03.15 Kau­hu­keit­tiö Po­mo pii­los­sa Po­mo pii­los­sa UK
03.50 Po­mo pii­los­sa UK 03.50 Roll
04.10 U­lo­sot­to­mie­het