Ohjelmakartta.fi
ma 19.11. ti 20.11. ke 21.11. to 22.11. pe 23.11. la 24.11. su 25.11.

06.00 Aa­mu­sää

06.25 Huo­men­ta Suo­mi

Huo­men­ta Suo­mi

7

07.00 Os­tos­ka­na­va T­vins.com

07.35 Huo­men­ta Suo­mi: Mark­ki­na­raa­ti

08.00 Huo­men­ta Suo­mi

Puu­ha-Pe­te

Monch­hic­hi

08.15 Muu­mi­laak­son ta­ri­noi­ta (x4)

Hattivattien salaisuudet Pikkuruiset vieraat Matkalaukku Taikurin taika

Mi­tä tä­nään syö­täi­siin?

09.10 Kau­niit ja roh­keat

Litt­lest Pet S­hop

09.35 Em­mer­da­le

Tunteet kuumenevat. Naamioleikkejä. Uusi paras kaveri.

Winx-k­lu­bi

10

10.00 Os­tos­ka­na­va T­vins.com

Ko­ko Suo­mi lei­poo

Kansainvälisiä makuja.

10.05 Su­per­nan­ny kier­tueel­la

Lapset ovat ongelmista pienin. Kädet täynnä. Ihmeestä painajaiseen. Hyvä kyttä, paha kyttä.

Puo­li­sot syy­nis­sä

Rakkaus ja ennakkoluulo. E­ri­kois­pit­käs­sä a­vaus­jak­sos­sa e­si­tel­lään pa­ris­kun­nat.

10.30 Sa­la­tut e­lä­mät (x5)

Sergei on tuomionhakuinen. Onni jättää Pihlajakadun. Hoppsan hejsan, Monica. Ismo on aikamoinen delikulta. Club Geeni.

11.00 E­ri­lai­set per­heet

Kuopiolainen Thai-ravintolaperhe. Erityislapsen perhe. Saariston uusioperhe. Etäperhe.

11.00 Ex-On­nel­li­set

Joulujen parhaimmistoa.

11.50 Pi­lan­päi­ten

12.00 Os­tos­ka­na­va T­vins.com

12.00 Sun­nun­tai­lou­nas

Mäntsälä.

12.30 Vil­lien jäl­jil­lä

Oranki.
13

13.00 T­he C­hefs' Li­ne

Tui­ja täh­tien kans­sa

Sa­dan ton­nin ta­lot

Mallia keskiajalta.

Pe­ter Ny­man

T­he C­hefs' Li­ne

Ravintola Anason.

Kok­ki­so­ta

Pilvi Hämäläinen ja Ernest Lawson.

13.30 Pi­tää­kö ol­la huo­lis­saan?

Hussein Al-Taee.

Tans­sii Täh­tien Kans­sa

13.30 Gok Wan: Kek­se­liäät kier­rät­tä­jät

Harmoniaa hoitohuoneeseen.

Van­han ta­lon uu­si e­lä­mä

Hampshire ja Itä-Sussex.

13.30 For­mu­la 1 En­nak­ko­tun­nel­mat

14.00 O­ta ra­hat ja juok­se

Sisarukset kuin ystävykset.

14.00 For­mu­la 1 En­nak­ko­tun­nel­mat

Pi­lan­päi­ten

14.20 O­ta ra­hat ja juok­se

Sisarukset kuin ystävykset.

14.30 Dii­li

14.30 U­nel­ma­rem­pat

Kasaritalon kaunistus.

Gok Wan: Kek­se­liäät kier­rät­tä­jät

Harmoniaa hoitohuoneeseen.

Art­hur ja Mi­ni­moit

15.00 Pu­tous

Suo­ran ä­he­tyk­sen juon­taa Roo­pe Sal­mi­nen.

15.15 Pi­lan­päi­ten

15.20 Pu­tous

15.25 Pos­se

S­tu­dios­sa Walt­te­ri To­rik­ka, Poi­ke­lus & Hä­tö­nen, A-lap­set ja Ih­mis-Ken.

Ko­ko Suo­mi lei­poo

Kansainvälisiä makuja.

15.25 Van­han ta­lon uu­si e­lä­mä

Hampshire ja Itä-Sussex.

15.30 Kok­ki­so­ta

Pilvi Hämäläinen ja Ernest Lawson.
16

16.25 Suo­men kau­nein ko­ti

Arkkitehtuurin taikaa.

Vil­lien jäl­jil­lä

Oranki.

Pi­tää­kö ol­la huo­lis­saan?

Jaana Saarinen.

Hei­ke­lä synd­roo­ma

16.35 Pi­lan­päi­ten

16.45 Tans­sii Täh­tien Kans­sa

16.50 Pos­se

17.25 Sa­la­tut e­lä­mät

Severillä on kulissi pystyssä. Sergei on tuomionhakuinen. Onni jättää Pihlajakadun. Hoppsan hejsan, Monica. Ismo on aikamoinen delikulta.

17.55 Kau­niit ja roh­keat

Tapailetko poikapuoltasi, Katie? Meillä on vielä toivoa, Liam. Toivoa toivottomuuteen. Hope, hai ahvenen asussa. Äiti, pojan paras ystävä.

18.25 Em­mer­da­le

Naamioleikkejä. Uusi paras kaveri. Murhaajan murheet.

18.30 For­mu­la 1 Paa­lu­paik­ka

18.50 F1 Ext­ra

Mi­tä tä­nään syö­täi­siin?

19

19.00 Seit­se­män Uu­ti­set

Seit­se­män Uu­ti­set

19.10 Uu­ti­sext­ra

Tu­los­ruu­tu

Päi­vän sää

19.20 Tans­sii Täh­tien Kans­sa

Tu­los­ruu­tu

Tu­los­ruu­tu

Tu­los­ruu­tu

Tu­los­ruu­tu

Tu­los­ruu­tu

Tu­los­ruu­tu

19.30 Sa­la­tut e­lä­mät

Sergei on tuomionhakuinen. Onni jättää Pihlajakadun. Hoppsan hejsan, Monica. Ismo on aikamoinen delikulta. Club Geeni.

Pu­tous

20.00 Ko­ko Suo­mi lei­poo

Kansainvälisiä makuja.

Vil­lien jäl­jil­lä

Oranki.

O­ta ra­hat ja juok­se

Sisarukset kuin ystävykset.

Kok­ki­so­ta

Pilvi Hämäläinen ja Ernest Lawson.

Pos­se

21.00 Ex-On­nel­li­set

Joulujen parhaimmistoa.

O­ta ra­hat ja juok­se

Sisarukset kuin ystävykset.

Pi­tää­kö ol­la huo­lis­saan?

Jaana Saarinen.

Hei­ke­lä synd­roo­ma

21.00 Sun­nun­tai­lou­nas

Mäntsälä.

Dii­li

Finaali SARJA PÄÄTTYY.

21.30 Tui­ja täh­tien kans­sa

22

22.00 Kym­me­nen Uu­ti­set

Kym­me­nen Uu­ti­set

Kym­me­nen Uu­ti­set

22.10 Lot­to, Jo­ke­ri ja Lo­ma­ton­ni

22.15 Vii­kon sää

Päi­vän sää

22.25 Tu­los­ruu­tu

Tu­los­ruu­tu

Tu­los­ruu­tu

Tu­los­ruu­tu

Tu­los­ruu­tu

Tu­los­ruu­tu

Tu­los­ruu­tu

22.35 C.S.I.

Tyttöjen toinen viikonloppu.

Pe­ter Ny­man

Ri­kos­paik­ka

For­mu­la­sir­kus

F1 Ext­ra

F1 Ext­ra

For­mu­la 1 koos­te: A­bu D­ha­bin o­sa­kil­pai­lu

Formula 1: osakilpailu.

22.45 Kings­man: Sa­lai­nen pal­ve­lu

Mark Mil­la­rin ja Da­ve Gib­bon­sin T­he Sec­ret Ser­vi­ce -sar­ja­ku­vaan pe­rus­tu­va ko­me­dial­li­nen toi­min­tae­lo­ku­va, jos­ta ei puu­tu vauh­tia ei­kä räis­ket­tä!

Wal­lan­der: Sel­lis­ti

Wal­lan­der pe­las­taa ve­nä­läi­sen sel­lis­tin I­ri­na Konc­ha­levs­kan hen­gen, kun tä­män au­tos­sa rä­jäh­tää pom­mi.

23.05 C.S.I.

Kaksoisparadoksi.

C.S.I. Cy­ber

Puhuva nukke.

Bil­lions

Jäänmurtaja. A­xe te­kee uh­ka­roh­kean siir­ron saa­dak­seen pääo­maa e­päi­lyt­tä­väs­tä läh­tees­tä. (2016)

23.30 Dii­li

23.35 T­he­roux ja kuo­le­man­sai­raat

Louis T­he­roux vie­rai­lee Los An­ge­le­sin Ce­dars Si­nain sai­raa­las­sa, jos­sa hän ta­paa hen­ges­tään kamp­pai­le­via po­ti­lai­ta ja hei­tä hoi­ta­via lää­kä­rei­tä te­ho- ja syö­päo­sas­toil­la.

00.00 Hei­ke­lä synd­roo­ma

O­ta ra­hat ja juok­se

Sisarukset kuin ystävykset.

00.10 Pi­tää­kö ol­la huo­lis­saan?

Jaana Saarinen.

00.30 Pos­se

S­tu­dios­sa Walt­te­ri To­rik­ka, Poi­ke­lus & Hä­tö­nen, A-lap­set ja Ih­mis-Ken.

00.40 Ri­kos­paik­ka

00.45 A­me­ri­cans

START Läh­tö. (2013)

00.55 Vil­lien jäl­jil­lä

Oranki.

S­cor­pion (x2)

More Extinction (2) Grow a Deer, a Female Deer
1

01.05 Kok­ki­so­ta

Pilvi Hämäläinen ja Ernest Lawson.

01.10 Hä­vyt­tö­mät

Kuka vei mun kamat? Fio­nan vuok­ra­lai­set ei­vät mak­sa vuok­riaan, jo­ten Fio­nan pi­täi­si ryh­tyä hää­tä­mään hei­tä.

01.20 Hei­ke­lä synd­roo­ma

01.50 A­me­ri­cans

Jennings, Elizabeth Jen­nings, E­li­za­beth. (2013)

02.00 A­me­ri­can Hor­ror S­to­ry: Cult

Suuruutta tarjolla.

02.10 Bil­lions

Jäänmurtaja. A­xe te­kee uh­ka­roh­kean siir­ron saa­dak­seen pääo­maa e­päi­lyt­tä­väs­tä läh­tees­tä. (2016)

02.15 C­ra­zy Ex-Girlf­riend

Is Josh Free in Two Weeks?

N­CIS: New Or­leans

Virkavapaalla

02.30 En­sim­mäi­sen as­teen mur­ha (x2)

Päivänsankari Väärä hälytys

02.40 Dii­li (x2)

Moottorin- ja parranpärinää. Karkkipäivä.

02.55 60 päi­vää ki­ven si­säs­sä (x2)

Ilo irti ja hymyä huuleen. Lopun alkua.

03.00 B­rain­Dead (x2)

Poliittista härkätaistelua: Viisi kätevää vinkkiä hallituksen vastaisesta sodasta selviämiseen Ruohonjuuritason herätys: Edustuksellisen demokratian yhdeksän hyvettä'miten USA:n mahti saadaan säilytettyä kannustamalla äänestäjiä kohti sivistystä?

03.10 Kol­me mies­tä ja tyt­tö (x2)

Huh hellettä! Kananlihalla

Tuu­bi

Jakso 7

03.15 Bull (x2)

The Quick Hit Monday, Bloody Monday
4

04.05 Ver­sus

Il­lan jouk­kueet y­rit­tää jäl­leen pää­tel­lä kak­sin­tais­te­lui­den lop­pu­tu­lok­sen oi­kein. (2017)

Pai­me­lan au­to­pa­ro­ni

Dieetti Impala