Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 42 43 44 45 46
26.10. 27.10. 28.10. 29.10. 30.10. 31.10. 1.11.
6
06.15 Aamusää
06.25 Uutisaamu
48 Hui­ja­rit ja hak­ke­rit na­ker­ta­vat luot­ta­mus­ta di­gi­taa­li­siin jär­jes­tel­miin 7. 18 ja 7...
06.55 Os­tos­ka­na­va Tvins.com
07.55 Palomies Sami
08.00 Puuha-Pete
08.20 Muu­mi­laak­son tarinoita
la: Nipsu löytää rakkauden. Vapaata elämää.
su: Hemulitädin vierailu. Muumipeikko saa kultaisen hännän.
9
09.05 Mi­tä tä­nään syötäisiin?
09.05 Emmerdale
09.10 Emmerdale
Jaksot 1-1.
09.10 Vii­da­kon veijarit
Jos on hätä,..
09.10 Nuo­ri Robin Hood
09.40 Ko­ko Bri­tannia leipoo
Keksit. Iha­nan rapsakkaa!..
09.40 Olet mitä syöt
Enni Koistinen - Kehopositiivisuus.
09.40 Tans­sii Tähtien Kanssa
Halloween! . Kun il­ta hä­mär­tyy TTK-stu­diol­la, täh­ti­pa­rit hii­pi­vät esiin pi­meäs­tä ja tans­si­vat Hal­lo­ween-tunnelmissa.
09.40 Mas­terChef 2020
Kauhujen kakku.
09.35 Yö­ky­läs­sä Maria Veitola
Kape Aihinen.
09.35 Mia ja minä
10.00 Os­tos­ka­na­va Tvins.com
10.00 En­sit­ref­fit alttarilla
Omissa porukoissa.
10.35 Mi­tä tä­nään syö­täi­siin? Perjantai
10.35 Suo­men surkein kuski
Autolätkä. . Jos aja­mi­nen näyt­tää sujuvan,..
10.35 En­sit­ref­fit alttarilla
Omissa porukoissa.
10.30 Ex-Onnelliset
Dekolte-ahdistus. Oo­na läh­tee opin­to­reissulle,..
10.30 Mi­tä tä­nään syö­täi­siin? Perjantai
11.00 For­mu­la 1: Por­tu­ga­lin osakilpailu
Portugali.
11.00 Ko­ko Bri­tannia leipoo
Kahvileipä. Ki­san puo­li­vä­li on yli­tet­ty, ja vain seit­se­män in­no­kas­ta lei­pu­ria on enää jäljellä...
11.00 Maa­jus­sille morsian
Viimeiset treffit. Vii­mei­set tref­fit. Jän­ni­tys tii­vis­tyy far­miviikolla,..
11.30 Os­tos­ka­na­va Tvins.com
12
12.00 Kotoisa
Vih­dis­sä tuo­daan 70-lu­vun keit­tiö ja etei­nen tä­hän päivään...
12.00 Mas­terChef 2020
Kauhujen kakku. Kil­pai­li­jat jou­tu­vat ison haas­teen eteen kak­ku­teh­tävässä...
12.30 Tut­tu Juttu Show
Kris­tii­na ja Mik­ko Ke­kä­läi­nen se­kä Su­san­na ja Tee­mu Lahtinen...
12.30 Asian yti­mes­sä, Jaak­ko Loikkanen
12.30 Jahti
Harri, José ja Camilla. Mik­ko Lep­pi­lam­pi juontaa.
12.30 Ja­mie Oli­ve­rin helpot herkut
13.00 Teknavi
13.00 Mas­ked Singer Suomi
Lisää hahmoja lavalle. Kuu­si uut­ta hah­moa pääs­te­tään la­val­le, ja pa­ne­lis­tit yrit­tä­vät ar­va­ta vih­jei­den pe­rusteella,..
13.00 Suo­men surkein kuski
Mökkitie. Sur­keim­mat kus­kit ki­saa­vat met­sä­tiel­lä, jos­sa hei­tä odot­taa to­del­li­nen yllätys!..
13.00 For­mu­la 1 En­nakkotunnelmat
13.35 Pen­kin­lämmittäjät
Pen­kin­läm­mit­tä­jien tii­min täy­den­tää Joo­nas Nordman,..
13.30 Ex-Onnelliset
Dekolte-ahdistus. Oo­na läh­tee opin­to­reissulle,..
13.30 En­sit­ref­fit alttarilla
Omissa porukoissa.
13.30 Tut­tu Juttu Show
Kris­tii­na ja Mik­ko Ke­kä­läi­nen se­kä Su­san­na ja Tee­mu Lahtinen...
13.30 Teknavi
14.00 For­mu­la 1 En­nakkotunnelmat
14.00 St­rong­man Cham­pions League
SCL Finnish Open 105kg ja 90kg 2.
14.30 MTV Uutiset Live
14.30 elokuva: Villi tusina
Villi tusina. Ba­ke­rin 12 -hen­ki­nen per­he muut­taa pik­ku­kau­pun­gis­ta suu­rem­paan, kun isä Tom Ba­ker saa unel­ma­työn jal­ka­pal­lo­jouk­kueen val­men­ta­ja­na. Kun per­heen äi­ti läh­tee mark­ki­noi­maan keit­tokirjaansa,
USA 2003.
15
15.00 Olet mitä syöt
Enni Koistinen - Kehopositiivisuus.
15.00 Maa­jus­sille morsian
Viimeiset treffit. Vii­mei­set tref­fit. Jän­ni­tys tii­vis­tyy far­miviikolla,..
15.00 Mas­terChef 2020
Kauhujen kakku. Kil­pai­li­jat jou­tu­vat ison haas­teen eteen kak­ku­teh­tävässä...
15.00 Suo­men surkein kuski
Mökkitie. Sur­keim­mat kus­kit ki­saa­vat met­sätiellä,..
15.00 Mi­tä tä­nään syö­täi­siin? Perjantai
15.00 Tut­tu Juttu Show
Olga ja Tuukka Temonen sekä Laura ja Pasi Sauna-aho.
15.30 Sa­la­tut elämät
16.00 Sa­la­tut elämät
16.00 Kau­niit ja rohkeat
16.00 Tans­sii Tähtien Kanssa
Halloween! . Kun il­ta hä­mär­tyy TTK-stu­diol­la, täh­ti­pa­rit hii­pi­vät esiin pi­meäs­tä ja tans­si­vat Hal­lo­ween-tun­nel­mis­sa. Näh­dään­kö par­ke­til­la aa­vei­ta, zom­biei­ta tai noitia?
16.30 Kau­niit ja rohkeat
Ame­rik­ka­lai­nen saip­pua­sar­ja Los An­ge­le­sin muo­ti­maailmasta.
16.30 Emmerdale
16.30 Hoc­key Night 360
16.58 Uutiset
17.04 Päivän sää
17.00 Mas­ked Singer Suomi
Lisää hahmoja lavalle. Kuu­si uut­ta hah­moa pääs­te­tään la­val­le, ja pa­ne­lis­tit yrit­tä­vät ar­va­ta vih­jei­den pe­rus­teel­la, ku­ka on kyseessä.
17.05 Vii­den jälkeen
17.25 Uutiset
17.30 Vii­den jälkeen
17.55 Uutiset
18
18.00 Päivän sää
18.00 Pen­kin­lämmittäjät
Pen­kin­läm­mit­tä­jät viih­dyt­tä­vät ja kiih­dyt­tä­vät ur­hei­lu-uu­tis­ten ja -il­miöi­den piis­ka­tes­sa pa­ne­lis­tit ver­baa­li­seen vauhtiin.
18.05 Vii­den jälkeen
18.25 Emmerdale
Em­mer­da­len ky­län asuk­kai­den elä­män­me­noa seu­raa­va draamasarja.
Jaksot 2-2.
18.30 Mi­tä tä­nään syö­täi­siin? Perjantai
18.30 For­mu­la 1 Paalupaikka
18.55 Mi­tä tä­nään syötäisiin?
19.00 Seit­se­män uutiset
Suo­men pa­ras­ta uu­tis­pal­ve­lua suo­si­tuim­pien uu­ti­sank­ku­rien johdolla!
19.00 Seit­se­män uutiset
19.10 Uutisextra
19.10 Tulosruutu
19.20 Päivän sää
19.20 Tulosruutu
19.20 F1 Extra
19.25 Tulosruutu
19.30 Sa­la­tut elämät
Pih­la­ja­ka­dun asuk­kais­ta ker­to­vas­sa sar­jas­sa kul­je­taan kieh­to­vien ta­ri­noi­den po­luil­la kos­ket­ta­via tai ar­ko­ja­kaan asioi­ta kaihtamatta.
19.30 Mas­ked Singer Suomi
Mitä ihmettä! . Maan ar­voi­tuk­sel­li­sin ky­sy­mys on jäl­leen kaik­kien mie­les­sä: ku­ka on mas­kin takana?..
19.30 Roo­sa nau­ha Tans­sii Tähtien kanssa
Sun­nun­tai­na täh­ti­pa­rit tans­si­vat omat nu­me­ron­sa hy­vän­te­ke­väi­syys­tee­mal­la, kun Syö­pä­sää­tiö ja TTK yh­dis­tää voi­man­sa. Mu­ka­na mm. Ju­ha Ta­pio, Lau­ra När­hi ja Su­vi Teräsniska.
20.00 Maa­jus­sille morsian
Viimeiset treffit. Vii­mei­set tref­fit. Jän­ni­tys tii­vis­tyy far­miviikolla,..
20.00 Mas­terChef 2020
Kauhujen kakku. Kil­pai­li­jat jou­tu­vat ison haas­teen eteen kak­ku­teh­tävässä...
20.00 Suo­men surkein kuski
Mökkitie. Sur­keim­mat kus­kit ki­saa­vat met­sä­tiel­lä, jos­sa hei­tä odot­taa to­del­li­nen yllätys!..
20.00 Olet mitä syöt
Kalle Palander - Takaisin huipulle. En­ti­nen huip­pu-ur­hei­li­ja, Kal­le Pa­lan­der on toi­me­lias mies,..
20.00 Pen­kin­lämmittäjät
20.30 Tut­tu Juttu Show
Olga ja Tuukka Temonen sekä Laura ja Pasi Sauna-aho.
21
21.00 Ex-Onnelliset
Dekolte-ahdistus. Oo­na läh­tee opin­to­reissulle,..
21.00 En­sit­ref­fit alttarilla
Omissa porukoissa.
21.00 Pen­kin­lämmittäjät
21.00 Yö­ky­läs­sä Maria Veitola
Kape Aihinen.
21.00 Pi­tää­kö ol­la huolissaan?
Christoffer Strandberg. Ka­ran­tee­nis­sa tä­nään­kin: Jen­ni Pääskysaari,..
21.30 Jark­ko Tam­mi­nen Show - Li­venä lavalla
21.30 Täy­dellinen kesä
Korituoli ja dreija.
22.00 Kym­menen uutiset
Suo­men pa­ras­ta uu­tis­pal­ve­lua suo­si­tuim­pien uu­ti­sank­ku­rien johdolla!
22.00 Kym­menen uutiset
22.10 Lot­to, Jo­ke­ri ja Lomatonni
22.15 Viikon sää
22.20 Päivän sää
22.25 Tulosruutu
22.35 Hoc­key Night - Tien päällä
22.35 Asian yti­mes­sä, Jaak­ko Loikkanen
22.35 Rikospaikka
22.35 Formulasirkus
22.35 F1 Extra
22.35 Teknavi
22.45 elokuva: Ghostbusters
Ghostbusters. Ghost­bus­ters pa­laa uu­sis­ta hah­mois­ta koos­tu­van näyt­te­li­jä­kaar­tin voi­min. Kol­me­kym­men­tä vuot­ta sen jäl­keen kun al­ku­pe­räi­nen haa­mu­jen­gi vil­lit­si maailman,
Ohjaus: Paul Feig, USA 2016
22.45 elokuva: Wal­lan­der: Veljekset
Wallander: Veljekset. Hen­ning Man­kel­lin luo­miin hen­ki­lö­hah­moi­hin pe­rus­tu­vas­sa tum­ma­sä­vyi­ses­sä tril­le­ris­sä har­vi­nai­sen raa­ka kak­sois­mur­ha jär­kyt­tää Ys­ta­din pik­ku­kau­pun­gin tal­vis­ta rauhaa...
Ohjaaja: Jørn Faurschou, Ruotsi 2005
23.05 Pen­kin­lämmittäjät
Pen­kin­läm­mit­tä­jien tii­min täy­den­tää Joo­nas Nordman,..
23.05 The Affair
Äitiyden tuskaa. Sier­ran pi­täi­si osal­lis­tua koe­kuvauksiin,..
23.05 Tut­tu Juttu Show
Kris­tii­na ja Mik­ko Ke­kä­läi­nen se­kä Su­san­na ja Tee­mu Lahtinen...
23.05 Pen­kin­lämmittäjät
23.05 For­mu­la 1 koos­te: Imo­lan osakilpailu
Imola.
0
00.05 Posse
mm. So­fia Be­lórf, Tuo­mas Ky­rö, Li An­ders­son, An­ne Kuk­ko­ho­vi, Kalevauva...
00.05 Suo­men surkein kuski
00.05 Olet mitä syöt
00.05 Aallonmurtaja
Pakkolunastus.
00.20 Maa­jus­sille morsian
00.40 Rikospaikka
01.00 Mas­terChef 2020
01.00 Yö­ky­läs­sä Maria Veitola
01.00 Metsästäjät
Väijytys.
01.15 Teknavi
01.15 Rou­va Ministeri
01.10 Hävyttömät
Kumpi Amerikka?
01.45 Pi­tää­kö ol­la huolissaan?
01.55 Pi­tää­kö ol­la huolissaan?
02.00 Penn & Tel­ler: Na­ruta meitä!
01.55 En­sit­ref­fit alttarilla
02.00 Pie­ta­rin ka­pellimestari
02.10 Ame­ri­can Hor­ror Story: 1984
02.20 Arrow
Ame­rik­ka­lai­nen toi­mintasarja.
02.20: Maailmat törmäävät.
03.15: Nimeni on Emiko Queen.
02.40 Näe minut
Tunteet solmussa.
02.55 Myytinmurtajat
Ruudinkeksijät.
02.50 Ri­kas ko­ti, köyhä koti
02.50 Burgerimies
02.55 Myytinmurtajat
Painajainen ennen joulua. Adam ja Ja­mie tutkivat,..
3
03.05 Twin Peaks
03.05: Lieriön salaisuus.
04.15: Painavia viestejä.
03.45 Myytinmurtajat
Kausi 3. Jaksot 25-26.
03.45 Pai­me­lan autoparoni
03.55 Ri­kas ko­ti, köyhä koti
04.10 Modus
Ruot­sa­lai­nen jän­nityssarja.
Kausi 2. Jaksot 5-6.
04.05 Aa­vei­den jäljillä
04.45 Alas­to­mat treffit USA
04.50 999: Mi­kä hätänä?