Ohjelmakartta.fi
ma 17.6. ti 18.6. ke 19.6. to 20.6. pe 21.6. la 22.6. su 23.6.
6

06.00 Os­tos­ka­na­va T­vins.com

06.15 Aa­mu­sää

06.25 Huo­men­ta Suo­mi

07.00 Os­tos­ka­na­va T­vins.com

07.35 Os­tos­ka­na­va T­vins.com

07.50 Aa­mu­sää

08.00 Puu­ha-Pe­te (x4)

08.10 Muu­mi­laak­son ta­ri­noi­ta (x2)

Nuuskamuikkunen lähtee etelään. Muumipeikko herää kesken talviunien.

08.25 Muu­mi­laak­son ta­ri­noi­ta (x4)

Talvisia vieraita. Kokko keskellä talvea. Muumilaakson varas. Taianomainen auringonpimennys.
9

09.05 Huo­men­ta Suo­mi Ext­ra

Ja­mien pi­ka­her­kut

Litt­lest Pet S­hop

Vii­da­kon vei­ja­rit (x2)

09.30 Kau­niit ja roh­keat

Harkitse vielä, Katie. Vihassa ja rakkaudessa. Tuletko vaimokseni, Katie? Älä pukeudu vielä, Xander. Ikikatala Bill Spencer.

Paa­vo Pe­su­sie­ni

Piirasen pelko / Pelkkä miehen kuori. Kadonnut patja / Rapu vastaan Plankton.

10.00 Em­mer­da­le

Luovuttaja ja taistelija.

Os­tos­ka­na­va T­vins.com

Ka­tast­ro­fi­kok­ki

Perinneruokaa. Täl­lä ker­taa kar­meat ko­ti­ko­kit kil­voit­te­le­vat pe­rin­ne­ruo­kien pa­ris­sa.

10.30 Ke­sä­mök­kiu­nel­mia (x8)

Parit paratiisissa. Ensimmäinen viikkotehtävä. Kesäisiä kuvia. Naapurit vierailulla. Lepo on tärkeää. Yhteistyö puntarissa. Kilpasilla keittiössä. ¨Tuomarit koolla.

Re­mont­ti­piis­ku­ri

Ratkaisun hetki.

Sa­la­tut e­lä­mät (x3)

Käärme on kavalin kaikista. Jutalla on Ismoa isompi puna. Kirotut ja kätketyt. Pih­la­ja­ka­dun a­suk­kais­ta ker­to­vas­sa sar­jas­sa kul­je­taan kieh­to­vien ta­ri­noi­den po­luil­la kos­ket­ta­via tai ar­ko­ja­kaan a­sioi­ta kaih­ta­mat­ta.

11.00 Kok­ki­so­ta

Sami Uotila ja Johanna Puhakka.

11.30 U­nel­ma­rem­pat

Rantatunnelmaa. Suloinen joulu. Paljastuksia. Tarjolla työsuhdeasunto. Sininen talo sinkkuäidille.
12

12.00 Lei­la kok­kaa maal­la (x2)

Helppoja kesäruokia. Ruotsalaisklassikoita.

Ko­dis­ta puu­tar­haan

Pikkupihat käyttöön. Per­heen äi­ti tar­vit­see pa­rem­man keit­tiön ja i­sä viih­tyi­säm­mät työ­ti­lat mie­lel­lään pi­han pe­räl­tä.

12.30 Os­tos­ka­na­va T­vins.com

13.00 Norm of t­he North

Norm of the North. Kun a­me­rik­ka­lai­ses­sa a­ni­maa­tioe­lo­ku­vas­sa sym­paat­ti­nen jää­kar­hu Norm huo­maa ark­ti­sen ko­ti­seu­tun­sa täyt­ty­vän tu­ris­teis­ta ja luk­su­sa­sun­to­jen ra­ken­nusp­ro­jek­teis­ta, se päät­tää läh­teä kol­men so­pu­liys­tä­vän­sä kans­sa New Yor­kiin es­tä­mään moi­set toi­met.

Re­mont­ti­piis­ku­ri

Ratkaisun hetki. Loh­ja­lais­per­heen o­ma­ko­tiu­nel­ma on muut­tu­nut pai­na­jai­sek­si ti­lan­puut­teen ja si­säil­maon­gel­man ta­kia.

13.30 Huo­men­ta Suo­mi Ext­ra

Ja­mien pi­ka­her­kut

Kyljyksiä ja kanaa.

14.00 Ko­dis­ta puu­tar­haan

Tuplasti tilaa.

Re­mon­til­la ra­hoik­si

Hidastelua ja hyvästejä. Elämän oppitunteja. Titaanien tyynysota.

Re­mon­til­la ra­hoik­si

Epätoivoa ilmassa.

14.00 Su­per­nan­ny Suo­mi

Huutoraivarit. Yk­sin­huol­ta­jaäi­ti on ai­van lop­pu na­his­te­le­vien poi­kien­sa kans­sa Su­per­nan­nyn saa­pues­sa hä­tiin.
15

15.00 Re­mont­ti­piis­ku­ri

Vauhtisokeutta Vantaalla.

Sel­viy­ty­jät

Myrskyn jälkeen.

Ja­mien pi­ka­her­kut

Re­mont­ti­piis­ku­ri

Ratkaisun hetki.

15.00 For­mu­la 1 En­nak­ko­tun­nel­mat

15.25 Jah­ti

15.25 Ko­dis­ta puu­tar­haan

Tuplasti tilaa.

A­ma­zing Ra­ce

Hautakammioiden uumenissa. Kil­pai­lu jat­kuu Ko­lum­bias­sa.

Ra­dal­la

Rautaa, ruokaa ja museojunia. Ju­nan­kul­jet­ta­ja Ju­ha läh­tee ku­kon­lau­lun ai­kaan me­ga­ju­nan oh­jai­miin.

15.45 Pi­lan­päi­ten

15.55 Ra­ket­ti­tie­det­tä?

Paine.

G­la­diaat­to­rit

Finaali! .

15.55 Ja­mien pi­ka­her­kut

Perheen pikasuosikit.

16.25 G­la­diaat­to­rit

Viimeiset finaalipaikat.

16.25 Kok­ki­so­ta

Sami Uotila ja Johanna Puhakka.

Ra­dal­la

Rautaa, ruokaa ja museojunia.

O­ta ra­hat ja juok­se

Kihlapari.

G­la­diaat­to­rit

Finaali! . Kol­me nais­ta ja kol­me mies­tä a­loit­ta­vat fi­naa­lis­sa, mut­ta o­sa kar­siu­tuu jo he­ti en­si­met­reil­lä.

O­ta ra­hat ja juok­se

Sisarukset kuin ystävykset. Pa­ko­pe­le­jä har­ras­ta­vat Pet­ra ja Mar­ko saa­pu­vat it­se­var­moin ot­tein kät­ke­mään salk­kua.

17.25 Sa­la­tut e­lä­mät

Käärme on kavalin kaikista. Jutalla on Ismoa isompi puna. Kirotut ja kätketyt. Pih­la­ja­ka­dun a­suk­kais­ta ker­to­vas­sa sar­jas­sa kul­je­taan kieh­to­vien ta­ri­noi­den po­luil­la kos­ket­ta­via tai ar­ko­ja­kaan a­sioi­ta kaih­ta­mat­ta.

Sa­la­tut e­lä­mät: Pa­hain­päi­vä

Pahainpäivä.

17.25 Myy­rä

Seikkailu Meksikossa alkaa! 11 suo­ma­lais­ta y­rit­tää voit­taa it­sel­leen ra­ha­pot­tia sel­vit­tä­mäl­lä, ku­ka on jouk­koon so­lut­tau­tu­nut Myy­rä? Lu­vas­sa on mie­le­tön seik­kai­lu täyn­nä juo­nit­te­lua, jän­ni­tys­tä ja ve­ret sei­saut­ta­vaa toi­min­taa!

17.55 Kau­niit ja roh­keat

Vihassa ja rakkaudessa. Tuletko vaimokseni, Katie? Älä pukeudu vielä, Xander. Ikikatala Bill Spencer. Arvoisa tuomari.

Jah­ti

Kau­si 2, 10/12. Ka­rin, Pet­rin ja Jo­han­nan pe­lo­ton jouk­kue käy Jah­taa­jaa vas­taan ta­voit­tee­naan saa­da säk­ki­kau­pal­la ra­haa. Jah­taa­ja on kui­ten­kin ko­vas­sa is­kus­sa.
18

18.25 Em­mer­da­le

19.00 Seit­se­män uu­ti­set

Seit­se­män uu­ti­set

Seit­se­män uu­ti­set

19.10 Tu­los­ruu­tu

Tu­los­ruu­tu

19.15 Päi­vän sää

For­mu­la 1 Paa­lu­paik­ka

S­tu­dios­sa To­mi Tuo­mi­nen, To­ni Vi­lan­der ja Os­si Oi­ka­ri­nen. Va­ri­kol­la Mer­vi Kal­lio.

19.20 Päi­vän sää

Tu­los­ruu­tu

19.20 F1 Ext­ra

19.25 Tu­los­ruu­tu

Pi­lan­päi­ten

19.30 Sa­la­tut e­lä­mät

Käärme on kavalin kaikista. Jutalla on Ismoa isompi puna. Kirotut ja kätketyt. Pih­la­ja­ka­dun a­suk­kais­ta ker­to­vas­sa sar­jas­sa kul­je­taan kieh­to­vien ta­ri­noi­den po­luil­la kos­ket­ta­via tai ar­ko­ja­kaan a­sioi­ta kaih­ta­mat­ta.

Sa­la­tut e­lä­mät: Pa­hain­päi­vä

Pahainpäivä.

19.30 Ter­ve­tu­loa S­jö­lyc­ka­niin

Uusi tyttöystävä. T­ho­ma­sin ja K­la­ran äi­ti on hil­jat­tain kuol­lut.

19.45 Pi­lan­päi­ten

20.00 Kok­ki­so­ta

Sami Uotila ja Johanna Puhakka. Tä­nään kok­ki­so­das­sa juo­ni­taan pit­käl­lä ko­ke­muk­sel­la, kun vie­raak­si saa­pu­vat Sa­lat­tu­jen E­lä­mien A­ki ja A­lis­sa, e­li Sa­mi Uo­ti­la ja Jo­han­na Pu­hak­ka.

Re­mont­ti­piis­ku­ri

Ratkaisun hetki. Loh­ja­lais­per­heen o­ma­ko­tiu­nel­ma on muut­tu­nut pai­na­jai­sek­si ti­lan­puut­teen ja si­säil­maon­gel­man ta­kia.

Ra­dal­la

Rautaa, ruokaa ja museojunia. Ju­nan­kul­jet­ta­ja Ju­ha läh­tee ku­kon­lau­lun ai­kaan me­ga­ju­nan oh­jai­miin.

Jah­ti

Kau­si 2, 10/12. Ka­rin, Pet­rin ja Jo­han­nan pe­lo­ton jouk­kue käy Jah­taa­jaa vas­taan ta­voit­tee­naan saa­da säk­ki­kau­pal­la ra­haa. Jah­taa­ja on kui­ten­kin ko­vas­sa is­kus­sa.

S­ta­di vs. Lan­de

Lihis kahdella nakilla! . Li­his kah­del­la na­kil­la! Jak­sos­sa lan­de poh­tii, mil­lä vuo­si­sa­dal­la HIFK o­li­kaan pe­rus­tet­tu.

Mie­len­sä­pa­hoit­ta­ja - en­nen kaik­ki o­li pa­rem­min

MUSIIKKI. Mie­len­sä­pa­hoit­ta­jan mie­les­tä mu­siik­ki on rik­ki. Tuo­mas Ky­rö tus­kas­tuu. U­niik­ki ja I­so H yl­lät­tä­vät, mut­ta Kat­ri-He­le­na pe­las­taa.

Jah­ti

Kau­si 2, 10/12. Ka­rin, Pet­rin ja Jo­han­nan pe­lo­ton jouk­kue käy Jah­taa­jaa vas­taan ta­voit­tee­naan saa­da säk­ki­kau­pal­la ra­haa. Jah­taa­ja on kui­ten­kin ko­vas­sa is­kus­sa. Saa­ko jouk­kue pe­lat­tua ra­hat it­sel­leen?
21

21.00 Ex-On­nel­li­set

Raskauspulssi. Uu­si E­roa­sun­toa­su­kas Han­na pi­tää ta­lon nai­sil­le ter­veys­juo­mail­lan, jos­ta jää kai­kil­le suo­lai­nen si­vu­ma­ku suu­hun.

Pi­tää­kö ol­la huo­lis­saan?

Peter Vesterbacka. Kuu­des kau­si on tääl­lä ja huo­li­hom­mat voi al­kaa! Dy­naa­mi­set inf­luens­se­rim­me Jen­ni, Ka­ri, Mii­ka ja Tuo­mas he­räi­le­vät tau­ko­hor­rok­ses­taan.

Yö­ky­läs­sä Ma­ria Vei­to­la

Kaija Koo. U­pea Kai­ja Koo ot­taa Ma­rian mu­kaan työ­päi­vään­sä ja vie hä­net lo­puk­si mö­kil­leen, jos­sa tans­si­taan vil­li tu­li­tans­si ja pu­hu­taan me­nes­ty­neen nai­sen mah­dol­li­suuk­sis­ta löy­tää rak­kaut­ta.

Su­per­nan­ny Suo­mi

Huutoraivarit. Yk­sin­huol­ta­jaäi­ti on ai­van lop­pu na­his­te­le­vien poi­kien­sa kans­sa Su­per­nan­nyn saa­pues­sa hä­tiin.

Pie­ta­rin ka­pel­li­mes­ta­ri

Näytön paikka. Vas­toin­käy­mi­sis­tä huo­li­mat­ta Tom on päät­tä­nyt si­ne­töi­dä Neft­nik-dii­lin.

Sel­viy­ty­jät

Romanssi paratiisissa. Rak­kaut­ta on il­mas­sa, kun kak­si mil­le­niaa­lia i­has­tuu toi­siin­sa. On­ko syn­ty­nyt uu­si voi­ma­pa­ri vai on­ko ro­mans­sis­ta en­nem­min­kin hait­taa?

A­ma­zing Ra­ce

Lempi leimahtaa. Kah­den kil­pai­li­jan vä­lil­le syt­tyy ro­mans­si. Pa­reil­la on e­des­sään u­noh­tu­ma­ton kil­pa­juok­su ma­tol­le.

22.00 Kym­me­nen uu­ti­set

Kym­me­nen uu­ti­set

22.10 Päi­vän sää

Lot­to, Jo­ke­ri ja Lo­ma­ton­ni

Vii­kon sää

22.20 Päi­vän sää

Tu­los­ruu­tu

Päi­vän sää

22.25 Tu­los­ruu­tu

F1 Ext­ra

Tu­los­ruu­tu

22.35 Jah­ti

Kau­si 2, 9/12. Ko­va­ta­soi­nen Pir­jon, Sa­mun ja Mar­kon jouk­kue ki­saa tie­to­vii­sas­ta Jah­taa­jaa vas­taan.

Pu­ku­mie­het

Välikädessä. A­lex jou­tuu luo­vi­maan Har­veyn ja Za­nen vä­lil­lä. Louis y­rit­tää sel­viy­tyä jär­kyt­tä­väs­tä ta­kais­kus­ta.

T­he Litt­le D­rum­mer Girl

Totuuksia. C­har­lien en­sim­mäi­nen teh­tä­vä, muo­vi­rä­jäh­teen sa­la­kul­je­tus I­tä­val­taan, on me­nes­tys.

For­mu­la­sir­kus

Mer­vi Kal­lio kur­kis­taa for­mu­la­sir­kuk­sen ku­lis­sei­hin uu­den ki­sa­vii­kon­lo­pun kyn­nyk­sel­lä.

Ma­ta­dor

Matador. T­ril­le­rie­le­men­teil­lä la­da­tus­sa d­raa­ma­ko­me­dias­sa kan­sain­vä­li­nen palk­ka­mur­haa­ja ja lii­ke­mies koh­taa­vat ja tu­tus­tu­vat toi­siin­sa ho­tel­lin baa­ris­sa Mek­si­kos­sa. Yl­lät­tä­vä ta­paa­mi­nen lä­hen­tää mies­kak­si­kon ta­val­la, jo­ta kum­pi­kaan heis­tä ei o­li­si o­san­nut en­nus­taa.

F1 Ext­ra

For­mu­la 1 koos­te: Rans­kan o­sa­kil­pai­lu

Formula 1: osakilpailu. F1-o­sa­kil­pai­lu ( 23.6.2019 ). Se­los­ta­ja­na Ni­ki Juu­se­la, a­sian­tun­ti­joi­na To­ni Vi­lan­der ja Os­si Oi­ka­ri­nen.

22.45 Jo­han Falk 16 - Tel­jet­ty

Johan Falk 16 - Teljetty. Gö­te­bor­gin po­lii­si­ta­lol­la am­mus­kel­laan. Kun ko­ko ra­ken­nus tel­je­tään ja ta­los­sa syt­tyy u­sei­ta tu­li­pa­lo­ja, so­lut­tau­tu­jan et­si­mi­sel­lä al­kaa ol­la kii­re. U­seat ri­kol­li­set vaa­ti­vat oi­keu­des­sa tuo­mion pur­ka­mis­ta G­SI:n e­pä­so­vin­nais­ten me­to­dien vuok­si.

23.05 Ur­hei­lu­do­ku­ment­ti: Penn­syl­va­nian p­rins­si

Pennsylvanian prinssi.

23.35 Rou­va Mi­nis­te­ri

Sijaissota.

Ra­dal­la

Pie­ta­rin ka­pel­li­mes­ta­ri

Avunpyyntö.

23.35 A­gat­ha Ch­ris­tie: Syyt­tö­myy­den taak­ka

0

00.10 Myy­tin­mur­ta­jat

Tulta ja vettä.

00.30 La­kia ja rak­kaut­ta

Uusia paljastuksia.

Re­mont­ti­piis­ku­ri

Ratkaisun hetki.

Jah­ti

00.30 T­he Af­fair

Tieto lisää tuskaa. Noah y­rit­tää o­pet­taa op­pi­lail­leen yh­teis­kun­nal­lis­ta vai­kut­ta­mis­ta, mut­ta ti­lan­ne kar­kaa kä­sis­tä.

00.45 To­del­la u­pee­ta (x2)

Elämää köyhänä. Syntymä.

00.55 Mök­ki­reis­su

SIPOO - I Believe I Can Fly. Mök­ki­reis­su­lai­set kur­vaa­vat koh­ti Si­poo­ta.

01.10 Pu­ku­mie­het

Välikädessä.

01.20 Kal­lis­ta ki­pua (x2)

Tahdon. Jäähyväiset.

Pi­tää­kö ol­la huo­lis­saan?

Peter Vesterbacka.

01.30 O­ta ra­hat ja juok­se

Tinder-pari.

01.40 Rou­va Mi­nis­te­ri

Sijaissota.

01.50 Kin­gi

Semifinaali. On se­mi­fi­naa­lin ai­ka!

A­las­ti-k­lu­bi

Vesala.

02.05 T­he Litt­le D­rum­mer Girl

02.20 To­si­mie­het

O­li­pa ker­ran e­lä­mä

02.35 A­me­ri­cans

02.45 C­ra­zy Ex-Girlf­riend (x2)

3

03.00 112

03.15 Duud­so­nit

112

03.15 112

03.35 Duud­so­nit

03.35 Mo­dus

03.55 Duud­so­nit

Duud­so­nit

Duud­so­nit

04.10 Duud­so­nit

04.25 Duud­so­nit

Duud­so­nit

Duud­so­nit

Duud­so­nit

Duud­so­nit

Duud­so­nit

04.50 Duud­so­nit

04.50 Duud­so­nit