Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 21 22 23 24 25
1.6. 2.6. 3.6. 4.6. 5.6. 6.6. 7.6.
6
06.15 Aamusää
06.25 Uutisaamu
25 Uu­ti­saa­mu 6. 48 19-vuo­tias Ni­ku läh­ti lai­val­le ja ka­to­si - äi­ti ker­too surusta 7...
06.25 Uutisaamu
Uu­ti­saa­mu tar­joaa kat­ta­vas­ti päi­vän tuo­reim­mat uu­ti­set meil­tä ja maail­mal­ta se­kä sää­tie­dot ja ur­hei­lu-uutiset.
07.00 Os­tos­ka­na­va Tvins.com
08.00 Monchhichi
08.00 44 Cats
Kausi 1.
08.10 Palomies Sami
08.25 Muu­mi­laak­son tarinoita
08.25: Aikamatka esi-isien luo.
08.50: Tahmatassu ja salaisuudet.
08.40 Myy­rän seikkailut
08.50 Muu­mi­laak­son tarinoita
9
09.06 Mi­tä tä­nään syötäisiin?
09.10 Kau­niit ja rohkeat
Ame­rik­ka­lai­nen saip­pua­sar­ja Los An­ge­le­sin muo­ti­maailmasta.
09.10 Mim­mit musapatti
09.10 Kar­hu­her­ra Pad­ding­to­nin seikkailut
09.35 Emmerdale
Em­mer­da­len ky­län asuk­kai­den elä­män­me­noa seu­raa­va draamasarja.
09.35 Legendat
Suo­mek­si pu­hut­tu animaatio.
10.05 Suo­men kau­nein ko­ti: Kesämökit
Hienosti entisöidyt perinnemökit.
10.05 Ja­mie Oli­ve­rin säästöateriat
Sianpotkaa ja kalapullia.
10.05 Ko­dis­ta puutarhaan
Kiveä ja betonia.
10.05 Me­nu Finnjävel
Savusilakka.
10.05 Maal­la, me­rel­lä ja lautasella
Juhana Helmenkalastaja & Perttu Sirviö.
10.00 Os­tos­ka­na­va Tvins.com
10.00 Suo­men kau­nein ko­ti: Kesämökit
Modernit mökit. Han­na Sumari,..
10.30 Mi­tä tä­nään syö­täi­siin? Perjantai
11.00 Kenen kotona?
Täl­lä ker­taa vie­rail­laan Tu­run seu­dul­la si­sus­tus­suun­nittelijan,..
11.05 Maal­la, me­rel­lä ja lautasella
Antti Ketonen & Erika Vikman .
11.05 Kenen kotona?
Tä­nään arvaillaan,..
11.06 Pert­tu - teh­tä­vä Kiinassa
Ja rasvaa palaa.
11.00 Kokkisota
Heikki Ranta ja Matti Leino Rantabaarista. Ran­ta­baa­rin tuoksahdus...
11.00 Maal­la, me­rel­lä ja lautasella
Juhana Helmenkalastaja & Perttu Sirviö.
11.00 Me­nu Finnjävel
Savusilakka.
12
12.00 Os­tos­ka­na­va Tvins.com
12.00 Suo­men kau­nein ko­ti: Kesämökit
Modernit mökit. Han­na Sumari,..
12.00 Maal­la, me­rel­lä ja lautasella
Juhana Helmenkalastaja & Perttu Sirviö.
13.00 Maal­la, me­rel­lä ja lautasella
Antti Ketonen & Erika Vikman .
13.00 Ruo­ka­ri­ta­rit Ja­mie ja Jimmy
Harry Hill.
13.00 Su­pernanny Suomi
Kissojen kauhu.
13.00 Ja­mie Oli­ve­rin säästöateriat
Itämaisia makuja.
13.00 Mi­tä tä­nään syö­täi­siin? Perjantai
13.00 elokuva: Ho­tel Transylvania 2
Hotel Transylvania 2. Hit­tia­ni­maa­tion jat­ko-osas­sa vam­pyy­ri­su­vun ve­sa ei osoi­ta min­kään­lai­sia merk­ke­jä kai­va­tus­ta ve­ren­hi­moisuudesta,..
Ohjaus: Genndy Tartakovsky, USA 2015
13.01 Ja­mie Oli­ve­rin säästöateriat
Itämaisia makuja.
13.30 Suo­men kau­nein ko­ti: Kesämökit
Modernit mökit. Han­na Sumari,..
14.00 Joo­nas Nordman Show
14.00 Ra­kas, os­tin meille kodin
Kaupunki vastaan lande.
14.00 Re­monttipiiskuri
Kotipesä kuntoon. Vii­ta­sen per­he on ai­na val­mis aut­ta­maan muita,..
14.00 Ra­kas, os­tin meille kodin
Kylpyamme kodin tekee.
14.00 Ko­dis­ta puutarhaan
Katosta läpi.
14.30 Sta­di vs. Lande
Perinneruokia ja vaakunoita.
14.50 Pilanpäiten
15
15.00 Ra­kas, os­tin meille kodin
Sanansa sanottavana.
15.00 Sta­di vs. Lande
Improa ja tietoa. Tie­tä­vät­kö stadilaiset,..
15.00 Me­nu Finnjävel
Savusilakka.
15.00 Maal­la, me­rel­lä ja lautasella
Juhana Helmenkalastaja & Perttu Sirviö.
15.00 Penn & Tel­ler: Na­ruta meitä!
Digitaikuutta.
15.00 Ve­de­tään hatusta
Vieraana Jussi Vatanen.
15.30 Sa­la­tut elämät
15.30 Sta­di vs. Lande
Perinneruokia ja vaakunoita. Ovat­ko lan­det käy­neet shop­pai­le­mas­sa Hel­singissä,..
16.00 Sa­la­tut elämät
16.00 Kau­niit ja rohkeat
16.00 Jahti
Aarni, Gerli ja Tarmo. Kuin­ka jouk­kueen mah­taa käy­dä? Juon­ta­ja­na Mik­ko Leppilampi.
16.30 Kau­niit ja rohkeat
Ame­rik­ka­lai­nen saip­pua­sar­ja Los An­ge­le­sin muo­ti­maailmasta.
16.30 Emmerdale
16.30 Suo­ma­lai­set F1-voi­tot: Häk­ki­sen toi­nen mestaruus
Häk­ki­sen toi­nen mes­ta­ruus, Su­zu­kan GP 1999. Mi­ka Häk­ki­sen toi­sen maail­ma­mes­ta­ruu­den var­mis­ta­nut, kau­den 1999 pää­tös­kil­pai­lu Ja­pa­nis­ta. Se­los­tus Mat­ti Kyl­lö­nen ja Erk­ki Mustakari.
16.58 Uutiset
17.00 Hitlist
Pää­kau­pun­ki­seu­dun pai­kal­lis­kamp­pai­lus­sa is­ke­vät yh­teen ys­tä­vyk­set Jen­ny ja Son­ja, ka­ve­ruk­set Mar­cos ja Te­ro se­kä äi­ti ja ty­tär Tuula ja Alma.
17.05 Vii­den jälkeen
17.25 Uutiset
17.30 Vii­den jälkeen
17.55 Uutiset
18
18.00 Vii­den jälkeen
18.00 Sta­di vs. Lande
Perinneruokia ja vaakunoita. Ovat­ko lan­det käy­neet shop­pai­le­mas­sa Hel­sin­gis­sä, en­tä tie­tä­vät­kö sta­di­lai­set suo­ma­lai­sia mummoja?
18.25 Emmerdale
Em­mer­da­len ky­län asuk­kai­den elä­män­me­noa seu­raa­va draamasarja.
Jaksot 1-1.
18.30 Mi­tä tä­nään syö­täi­siin? Perjantai
18.55 Mi­tä tä­nään syötäisiin?
19.00 Seit­se­män uutiset
Suo­men pa­ras­ta uu­tis­pal­ve­lua suo­si­tuim­pien uu­ti­sank­ku­rien johdolla!
19.00 Seit­se­män uutiset
19.10 Uutisextra
19.10 Tulosruutu
19.20 Päivän sää
19.20 Tulosruutu
19.20 Urheiluextra
19.25 Tulosruutu
19.30 Sa­la­tut elämät
Pih­la­ja­ka­dun asuk­kais­ta ker­to­vas­sa sar­jas­sa kul­je­taan kieh­to­vien ta­ri­noi­den po­luil­la kos­ket­ta­via tai ar­ko­ja­kaan asioi­ta kaihtamatta.
19.30 Älä jäädy
19.30 Ter­ve­tu­loa Sjölyckaniin
20.00 Suo­men kau­nein ko­ti: Kesämökit
Hienosti entisöidyt perinnemökit.
20.00 Maal­la, me­rel­lä ja lautasella
Juhana Helmenkalastaja & Perttu Sirviö.
20.00 Sta­di vs. Lande
Perinneruokia ja vaakunoita. Ovat­ko lan­det käy­neet shop­pai­le­mas­sa Hel­singissä,..
20.00 Suo­men kau­nein ko­ti: Kesämökit
Modernit mökit. Han­na Sumari,..
20.00 Alasti-klubi
Kaija Koo. Mut­ta mil­lai­nen ih­mi­nen Kaija on?..
20.00 Selviytyjät
Sankarit, parantajat ja ahertajat. Uu­si kil­pai­lu käyn­nis­tyy Fid­zin maisemissa...
20.00 Pi­tää­kö ol­la huolissaan?
Kari Kanala. Ar­vat­kaa mi­tä? Mii­ka jäi ko­tiin kir­joit­ta­maan kir­jaa ja stu­dioon il­mes­tyi­kin Pir­jo Heikkilä!..
21
21.00 Me­nu Finnjävel
Savusilakka.
21.00 Kokkisota
Helmi-Leena Nummela ja Kristoffer Strandberg. Pu­tous­täh­tien ve­gaa­ni­nen hirvi...
21.00 Pi­tää­kö ol­la huolissaan?
Pia Penttala.
21.00 Jahti
Aarni, Gerli ja Tarmo. Uu­det jak­sot al­ka­vat! Kuin­ka jouk­kueen mah­taa käy­dä? Juon­ta­ja­na Mik­ko Leppilampi.
21.00 Hitlist
Pää­kau­pun­ki­seu­dun pai­kal­lis­kamp­pai­lus­sa is­ke­vät yh­teen ys­tä­vyk­set Jen­ny ja Sonja,..
21.00 Sta­di vs. Lande
Perinneruokia ja vaakunoita. Ovat­ko lan­det käy­neet shop­pai­le­mas­sa Hel­sin­gis­sä, en­tä tie­tä­vät­kö sta­di­lai­set suo­ma­lai­sia mummoja?
21.00 Mie­len­sä­pa­hoit­ta­ja - en­nen kaik­ki oli paremmin
RAKENTAMINEN. Ku­ka tar­vit­see lat­tia­lämmitystä?..
22.00 Kym­menen uutiset
Suo­men pa­ras­ta uu­tis­pal­ve­lua suo­si­tuim­pien uu­ti­sank­ku­rien johdolla!
22.00 Kym­menen uutiset
22.10 Lot­to, Jo­ke­ri ja Lomatonni
22.15 Viikon sää
22.20 Päivän sää
22.25 Tulosruutu
22.35 Joo­nas Nordman Show
22.35 Bull
Menestyksen varjot. TAC saa uu­den tehtävän,..
22.35 ESPN do­ku­ment­ti: Ava­ruu­den rajoille
Avaruuden rajoille.
Ohjaus: Jeff Tremaine, USA 2015.
22.35 C Mo­re Urheilusuora
22.35 elokuva: In Time
In Time. Jän­ni­tys­tä ja toi­min­taa tih­ku­va sci­fi-elo­ku­va, jos­sa ai­ka on kor­van­nut ra­han va­luut­ta­na. Ih­mi­sisl­lä on kak­si vaih­toeh­toa - elää ikui­ses­ti tai kuol­la si­tä ta­voitellessa...
Ohjaaja: Andrew Niccol, Yhdysvallat 2011
22.35 elokuva: Wal­lander: Kosto
Wallander: Kosto. Ys­ta­dis­sa ta­pah­tuu sar­ja tu­hoi­sia rä­jäh­dyk­siä - sa­maan ai­kaan, kun kau­pun­gis­sa on esil­lä kiis­tel­ty Is­lam-ai­hei­nen näyt­te­ly. Säh­köt katkeavat,..
Ohjaaja: Charlotte Brändström, Ruotsi 2009
22.35 Jahti
Aarni, Gerli ja Tarmo. Kuin­ka jouk­kueen mah­taa käy­dä? Juon­ta­ja­na Mik­ko Leppilampi.
23.05 Isän­maan puolesta
Sodan vangit. Car­rien uh­ka­pe­li kan­taa hedelmää,..
23.35 Mie­len­sä­pa­hoit­ta­ja - en­nen kaik­ki oli paremmin
KOULU.
23.35 Roba
Poika, sinä olet tähti.
23.30 Sta­di vs. Lande
Perinneruokia ja vaakunoita. Ovat­ko lan­det käy­neet shop­pai­le­mas­sa Hel­singissä,..
0
00.15 Sta­di vs. Lande
00.15 Myy­tin­mur­tajat Juniori
00.30 ESPN do­ku­ment­ti: Charismatic
00.30 Me­nu Finnjävel
00.25 Pukumiehet
Suhde kuntoon.
00.25 Ulosottomiehet
Väärä vuokraisäntä.
00.50 Pukumiehet
01.10 Myy­tin­mur­tajat Juniori
01.10 Pert­tu - teh­tä­vä Kiinassa
01.25 Re­monttipiiskuri
01.20 Isän­maan puolesta
Sodan vangit. Car­rien uh­ka­pe­li kan­taa hedelmää,..
01.20 Scorpion
Ame­rik­ka­lai­nen jän­nityssarja,..
Kausi 4. Jaksot 14-15.
01.35 Top Gear
01.45 Posse
On taas Possentai! Mu­ka­na Ant­ti Tuisku,..
02.05 Ulosottomiehet
02.05 Pi­tää­kö ol­la huolissaan?
02.20 Ninja Warrior
02.40 Ninja Warrior
Uusi vuosi,..
02.30 Täh­det, tähdet
Voimabiisit.
3
03.00 Ambulanssi
03.00 Ulosottomiehet
03.05 Häät sul­hasen tapaan
03.05 Ninja Warrior
03.15 Ulosottomiehet
Do­ku­men­taa­ri­nen rea­li­ty­sar­ja brit­ti­läi­sis­tä ulo­sot­tomiehistä.
03.35 Penn & Tel­ler: Na­ruta meitä!
03.55 Ninja Warrior
03.55 Lap­se­ni on teiniäiti
04.00 Ulosottomiehet
03.55 Häät sul­hasen tapaan
Drag queeneja ja budjettipulmia.
04.00 Penn & Tel­ler: Na­ruta meitä!
04.50 Ninja Warrior