Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 14 15 16 17 18
19.4. 20.4. 21.4. 22.4. 23.4. 24.4. 25.4.
6
06.00 Aamusää
05.00 Oli­pa kerran elämä
Vappu Pimiä, Kiti Kokkonen ja Kari Enqvist. Henk­ka Hyp­pö­sen luot­saa­ma ko­ko per­heen co­me­dygameshow,..
06.10 olo.fit
06.25 Uutisaamu
48 Mil­lai­sin kei­noin ri­kos­ten uu­si­jat sai­si par­hai­ten kuriin? 7...
07.00 Os­tos­ka­na­va Tvins.com
08.00 Puuha-Pete
08.10 Muu­mi­laak­son tarinoita
la: Muumipappa tahtoo seikkailla. Kelluva teatteri.
su: Orpolapset. Juhannus.
9
09.05 Mi­tä tä­nään syötäisiin?
09.05 Emmerdale
09.00 Mansikka Marja
09.10 Emmerdale
09.20 Palomies Sami
09.40 Kau­niit ja rohkeat
Ame­rik­ka­lai­nen saip­pua­sar­ja Los An­ge­le­sin muo­ti­maailmasta.
09.35 Paa­vo Pesusieni
10.05 Sukuni salat
Maria Veitola. Sin­nik­kyyt­tä ja yrit­täjyyttä...
10.05 Su­pernanny Suomi
Vauvan tuoksu.
10.05 Selviytyjät
Ame­rik­ka­lai­nen realitysarja.
ke: Kahvia ja pullaa.
to: Heimoruletti pyörii.
pe: Riskinotto palkitaan.
10.00 Os­tos­ka­na­va Tvins.com
10.00 Yö­ky­läs­sä Maria Veitola
Maisa Torppa.
10.30 Mi­tä tä­nään syö­täi­siin? Perjantai
11.00 For­mu­la 1: Imo­lan osakilpailu
Formula 1: osakilpailu.
11.00 Os­tos­ka­na­va Tvins.com
11.00 MasterChef VIP
Jauhopeukaloiden taisto.
11.00 Kokkisota
Jorma Uotinen ja Sami Sykkö. Kok­ki­so­das­sa ote­taan tans­siaskelia,..
12
12.00 Va­li­tut Pa­lat Collection
12.00 Ja­mie Oli­ve­rin helpot herkut
Hurmausruokaa.
12.00 Sukuni salat
Anne Kukkohovi. Ko­va­non­nen naiset...
12.15 olo.fit
12.30 Olet mitä syöt
Sanna Kiiski - Syömishäiriö.
12.30 Asian yti­mes­sä, Jaak­ko Loikkanen
12.30 Ko­ko Suomi leipoo
to: Lastenkutsut.
pe: Modernit klassikot.
12.45 A Dogs Pur­pose elokuva
A Dog's Purpose. Bai­ley-koi­ra eh­tii elää mon­ta elä­mää eri vuo­si­kym­me­nil­lä et­sies­sään ole­mas­sao­lon­sa tar­koi­tus­ta. Et­han-po­jan kans­sa syn­tyy vah­va si­de, jo­ka kes­tää krii­sit­kin. Pääo­sis­sa: Josh Gad, Den­nis Quaid, K. J. Apa, Ju­liet Ry­lan­ce, Bry­ce Geishar.
Ohjaaja: Lasse Hallström, USA 2017.
13.00 Teknavi
13.00 Maa­jus­sil­le mor­sian maailmalla
Vauhtia ja jäätävää menoa. Vauh­tia ja jää­tä­vää menoa...
13.30 Kenen kotona?
Tä­nään arvaillaan,..
13.30 Sukuni salat
Anne Kukkohovi. Ko­va­non­nen naiset...
13.30 Suurmestari
Tee takaperinvideo. Tee ta­ka­perinvideo...
13.30 MasterChef VIP
Jauhopeukaloiden taisto.
13.30 Kotoisa
Värikkäät vierashuoneet.
14.00 Kotoisa
Värikkäät vierashuoneet.
14.30 MTV Uutiset Live
15
15.00 Su­pernanny Suomi
Vauvan tuoksu.
15.00 MasterChef VIP
Burgerihaaste.
15.00 Maa­jus­sil­le mor­sian maailmalla
Herkkiä hetkiä ja suudelmia.
15.00 Myyrä
Peli kovenee. Haas­tee­na on ben­ji­hyp­py köy­siradalta...
15.00 Mi­tä tä­nään syö­täi­siin? Perjantai
15.00 Penn & Tel­ler: Na­ruta meitä!
Kortteja ja kolikoita.
15.00 Sta­di vs. Lande
Kaikki on tosi isoa. . Kaik­ki on to­si isoa. Ku­ka tai mi­kä on Liek­sas­ta tul­lut kyllikki-kyy?
15.30 Sa­la­tut elämät
16.00 Mi­tä tä­nään syö­täi­siin? Perjantai
16.00 Sa­la­tut elämät
16.00 Kau­niit ja rohkeat
16.00 Sta­di vs. Lande
Kaikki on tosi isoa. . Kaik­ki on to­si isoa. Ku­ka tai mi­kä on Liek­sas­ta tul­lut kyllikki-kyy?
16.00 Pi­tää­kö ol­la huolissaan?
Jarppi Leppälä. Tur­va­vyöt kiinni,..
16.30 Kau­niit ja rohkeat
Ame­rik­ka­lai­nen saip­pua­sar­ja Los An­ge­le­sin muo­ti­maailmasta.
16.30 Emmerdale
16.55 Uutiset
17.04 Päivän sää
17.00 Pen­kin­lämmittäjät
Penkkarit is back! Va­kio­pa­ne­lis­tit Pau­la No­ro­nen, Vil­le Myllyrinne,..
17.00 Suurmestari
Älä räpäytä silmiä. Ä­lä rä­päy­tä sil­miä. Mil­lai­nen on op­pi­kir­jo­jen mu­kai­nen sil­mien rä­päy­tys? Mi­tä tapahtuu,..
17.06 Vii­den jälkeen
17.25 Uutiset
17.30 Vii­den jälkeen
17.30 Mi­tä tä­nään syö­täi­siin? Perjantai
17.55 Uutiset
18
18.00 Päivän sää
18.00 Hoc­key Night Live
18.00 Joo­nas Nordman Show
Kataja, Saarikko ja Penttala. Joo­nas kut­suu soh­val­leen näyt­te­li­jä-juon­ta­ja Jan­ne Katajan,..
18.00 Myyrä
Peli kovenee. Haas­tee­na on ben­ji­hyp­py köy­si­ra­dal­ta. Riian tai­de­mu­seos­sa haas­teet ovat toi­senlaiset,..
18.05 Vii­den jäl­keen: eri­koishaastattelu
18.25 Emmerdale
Em­mer­da­len ky­län asuk­kai­den elä­män­me­noa seu­raa­va draamasarja.
18.25 Lii­gan Playoffs
18.55 Mi­tä tä­nään syötäisiin?
19.00 Seit­se­män uutiset
19.00 Seit­se­män uutiset
19.15 Päivän sää
19.10 Seit­se­män uu­ti­set ja sää
19.10 Tulosruutu
19.20 Tulosruutu
19.20 Lii­gan Playoffs
19.20 Uu­ti­sext­ra: Ta­sa­val­lan pre­si­den­tin eri­koishaastattelu
19.20 Urheiluextra
19.30 Sa­la­tut elämät
Pih­la­ja­ka­dun asuk­kais­ta ker­to­vas­sa sar­jas­sa kul­je­taan kieh­to­vien ta­ri­noi­den po­luil­la kos­ket­ta­via tai ar­ko­ja­kaan asioi­ta kaihtamatta.
19.30 Mis­sä olit, kun WTC-tor­nit romahtivat?
20.00 Sukuni salat
Anne Kukkohovi. Ko­va­non­nen naiset...
20.00 MasterChef VIP
Jauhopeukaloiden taisto.
20.00 Sta­di vs. Lande
Kaikki on tosi isoa. . Kaik­ki on to­si isoa. Ku­ka tai mi­kä on Liek­sas­ta tul­lut kyllikki-kyy?
20.00 Maa­jus­sil­le mor­sian maailmalla
Vauhtia ja jäätävää menoa. Vauh­tia ja jää­tä­vää menoa...
20.00 Suurmestari
Älä räpäytä silmiä. Ä­lä rä­päy­tä sil­miä. Mil­lai­nen on op­pi­kir­jo­jen mu­kai­nen sil­mien rä­päy­tys? Mi­tä tapahtuu,..
20.00 Pöllötöllö
Arkistot auki! . UU­SI SAR­JA AL­KAA! Pöl­lö­töl­lön avaus­jak­sos­sa kat­so­taan mm. Vin­tiöi­tä, Na­pa­kymp­piä, Lauan­taitansseja,..
20.10 Tulosruutu
20.15 Lii­gan Playoffs
21
21.00 Nyrkki
Kekkonen, Kekkonen, Kekkonen. Pre­si­den­tin­vaa­lien aat­to­na He­le­na ja Ju­lius us­kou­tu­vat toisilleen...
21.00 Myyrä
Peli kovenee. Haas­tee­na on ben­ji­hyp­py köy­si­ra­dal­ta. Riian tai­de­mu­seos­sa haas­teet ovat toi­senlaiset,..
21.00 Pi­tää­kö ol­la huolissaan?
Jarppi Leppälä. Tur­va­vyöt kiinni,..
21.00 Pen­kin­lämmittäjät
UUSI KAUSI ALKAA! Penk­ka­rit is back! Va­kio­pa­ne­lis­tit Pau­la No­ro­nen, Vil­le Myllyrinne,..
21.01 Pa­ras vuosi ikinä
21.01: Kuuntele rusinaa.
21.30: Neljä geetä aata, heikki möyhyä ja piissi.
21.00 Joo­nas Nordman Show
Kosonen, Kallio ja Haber. Joo­nak­sen ju­tu­tet­ta­vi­na ja pe­li­ka­ve­rei­na näyt­te­li­jä Krista Kosonen,
21.00 Pi­tää­kö ol­la huolissaan?
Jarkko Tamminen. Taas­kaan ei ku­mo­ta val­taa, mut­ta eh­kä vesilasit...
22.00 Kym­menen uutiset
22.00 Kym­menen uutiset
22.10 Lot­to, Jo­ke­ri ja Lomatonni
22.15 Viikon sää
22.20 Päivän sää
22.25 Tulosruutu
22.25 Tulosruutu
22.25 Tulosruutu
22.35 Joo­nas Nordman Show
Kataja, Saarikko ja Penttala.
22.35 Asian yti­mes­sä, Jaak­ko Loikkanen
22.35 Rikospaikka
22.35 The Day Af­ter Tomorrow
The Day After Tomorrow. Vai­kut­ta­vas­ti to­teu­tet­tu ja eri yh­teyk­sis­sä pal­kit­tu sci­fi-pai­na­jai­nen il­mas­ton läm­pe­ne­mi­ses­tä seu­raa­vas­ta ka­tast­ro­fis­ta, jon­ka myö­tä ih­mis­kun­ta saa vas­taan­sa ve­den­pai­su­muk­sen ja al­ka­van uu­den jääkauden.
Ohjaaja: Roland Emmerich, USA 2004.
22.35 Wal­lan­der: Kadonnut
Wallander: Kadonnut. Wal­lan­der pa­laa töi­hin ol­tuaan töp­päi­lyn­sä ta­kia hyl­ly­tet­ty­nä ja jou­tuu sa­man tien sel­vit­tä­mään kou­lu­mat­kal­la ka­don­neen ty­tön tapausta...
Ohjaaja: Leif Magnusson, Ruotsi 2013
22.35 Teknavi
22.55 Pi­tää­kö ol­la huolissaan?
Jarppi Leppälä. Tur­va­vyöt kiinni,..
23.05 NCIS: New Orleans
Autuaita ovat rauhantekijät.
23.05 Nyrkki
Kekkonen, Kekkonen, Kekkonen.
23.05 Myyrä
Peli kovenee. Haas­tee­na on ben­ji­hyp­py köy­si­ra­dal­ta. Riian tai­de­mu­seos­sa haas­teet ovat toi­senlaiset,..
23.35 Suurmestari
00.00 Myyrä
23.55 Sta­di vs. Lande
0
00.05 Joo­nas Nordman Show
00.05 Rikospaikka
00.30 Pen­kin­lämmittäjät
00.30 NCIS: New Orleans
Autuaita ovat rauhantekijät.
00.35 Yö­ky­läs­sä Maria Veitola
00.55 Pen­kin­lämmittäjät
00.50 MasterChef VIP
01.00 Maa­jus­sil­le mor­sian maailmalla
01.05 Rikospaikka
01.25 Po­lii­sit UK: Ajojahti
01.25 C.S.I.
Ame­rik­ka­lai­nen ri­kosd­raa­ma, jos­sa C. S. I...
Kausi 14. Jaksot 7-8.
01.35 Teknavi
01.35 Gladiaattorit
Tasaväkistä sakkia. kausi 1,..
01.50 Sukuni salat
01.45 Maria Wern
Fårön-lau­tal­ta löy­tyy ruumis...
Jaksot 1-2.
01.55 Po­mo piilossa UK
02.05 Hävyttömät
Prätkäpinteessä.
02.20 C.S.I. Cyber
02.20: Virtuaaliryöstö.
03.15: Murhakyyti.
02.45 60 päi­vää ki­ven sisässä
Ame­rik­ka­lai­nen realitysarja.
02.55 Jär­jen jättiläinen
3
03.10 The Litt­le Drummer Girl
03.15 Pie­ta­rin ka­pellimestari
03.10 Ota ra­hat ja juokse
Tinder-pari.
03.35 Kenen kotona?
03.45 Sta­di vs. Lande
04.10 Sta­di vs. Lande
04.05 Sta­di vs. Lande
Juon­ta­ji­na Kal­le Lam­berg ja Jaak­ko Saariluoma.
04.35 Sta­di vs. Lande
04.30 Sta­di vs. Lande
05.00 Oli­pa kerran elämä