Ohjelmakartta.fi
ma 20.1. ti 21.1. ke 22.1. to 23.1. pe 24.1. la 25.1. su 26.1.
6
06.15 Aamusää
06.25 Uutisaamu (x12) Uutisaamu (x3)
07.00 Os­tos­ka­na­va Tvins.com
08.00 Monchhichi
08.10 Puuha-Pete Palomies Sami
08.25 Muu­mi­laak­son tarinoita (x4) Pyöreän saaren luola. Avioliittoleikki. Nipsu löytää rakkauden. Vapaata elämää.
9
09.05 Mi­tä tä­nään syötäisiin?
09.10 Kau­niit ja rohkeat Kar­hu­her­ra Pad­ding­to­nin seikkailut
09.35 Emmerdale Winx-klubi
10.00 Olet mitä syöt Pappia kyydissä. Villa Hintikka Positiivista energiaa. Ko­ko Suomi leipoo Sisältää yllätyksen! . Ruo­ka­ri­ta­rit Ja­mie ja Jimmy Patrick Stewart. Kokkisota Arttu Harkki ja Minna Kuukka. Os­tos­ka­na­va Tvins.com Kokkisota Arttu Harkki ja Minna Kuukka. Kuin­ka se rikotaan?
10.30 Mi­tä tä­nään syö­täi­siin? Perjantai
11.00 Hei me rakennetaan! Ruo­ka­ri­ta­rit Ja­mie ja Jimmy Ko­ko Suomi leipoo
12 12.00 Ja­mie Oli­ve­rin 15 mi­nuutin ateriat Rehtori (x2) Noppa-hanke. Palautelaatikko. Olet mitä syöt Lääketieteellinen Ihme.
12.30 Os­tos­ka­na­va Tvins.com
13.00 Le­go Batman elokuva Su­per­suo­si­tun Le­go elo­ku­van pää­täh­dek­si it­sen­sä ni­men­nyt viit­ta­san­ka­ri Le­go Bat­man saa oman seik­kai­lun­sa val­kokankaille. Villa Hintikka Maailmankansalaiset.
13.30 Putous Putous on täällä! Ja­mie Oli­ve­rin 15 mi­nuutin ateriat Rantabaari Rantabaari (x2) Miekka. Juhlat.
14.00 Suo­men surkein kuski Ken on heistä kaikkein surkein? . Ruo­ka­ri­ta­rit Ja­mie ja Jimmy Patrick Stewart. Russell Howard. 14.00 Sta­di vs. Lande Lihis kahdella nakilla! . Li­his kah­della nakilla!
14.30 Olet mitä syöt Lääketieteellinen Ihme.
15 15.00 Ra­kas, os­tin meille kodin Tiukkaa tekee. Kokkisota Heik­ki Ran­ta ja Mat­ti Lei­no Rantabaarista. Ko­ko Suomi leipoo Sisältää yllätyksen! . Villa Hintikka Positiivista energiaa. 15.00 Ve­de­tään hatusta Vieraana Sanna Stellan.
15.10 Koiralle koti Cersei.
15.30 Sa­la­tut elämät Jakso 3690: Jutan valinta. 15.30 Tulossa: Talent Suomi
15.35 Ne­ver Gi­ve Up, F1-kau­si Valt­terin silmin Putous Kau­si 12, 2/8. Sket­si­hah­mois­ta pal­jas­tuu uu­sia jän­nit­tä­viä puo­lia, ja Pu­tous-näyt­te­li­jät Pil­vi Hä­mä­läi­ses­tä Mik­ko Töys­syyn jou­tu­vat jäl­leen tu­likokeeseen.
16.00 Sa­la­tut elämät Kau­niit ja rohkeat
16.30 Kau­niit ja rohkeat Emmerdale Villa Hintikka Maailmankansalaiset.
16.55 Uutiset
17.05 Vii­den jälkeen 17.05 Emoji-elokuva TV-ENSI-ILTA! Ani­maa­tio ä­ly­pu­he­li­men si­säl­lä ole­vas­ta vilk­kaas­ta suur­kau­pun­gis­ta ni­mel­tä Tex­to­po­lis, jos­sa kaik­ki emo­jit asu­vat. Lu­vas­sa on seik­kai­lu lä­pi so­vel­lus­ten haus­kan ja vauh­dik­kaan maail­man. Oh­jaus To­ny Leon­dis, USA 2017 (86').
17.25 Uutiset
17.30 Vii­den jälkeen Posse Posse alkaa räväkästi! Uu­si jä­sen Ve­ro­ni­ca Ver­ho saa tu­li­kas­teen­sa. Mu­ka­na uu­det 'Yk­kö­sel­lä si­sään' ja Pos­se GP -osiot ja tie­ten­kin tähtivieraat.
17.55 Uutiset
18 18.00 Vii­den jälkeen
18.25 Emmerdale Mi­tä tä­nään syö­täi­siin? Perjantai Ve­gaa­ni­sia ta­co­ja, nyh­tö­kau­raa ja kvi­noasalaattia.
18.55 Mi­tä tä­nään syötäisiin?
19.00 Seit­se­män uutiset Suo­men pa­ras­ta uu­tis­pal­ve­lua suo­si­tuim­pien uu­ti­sank­ku­rien johdolla! Seit­se­män uutiset
19.10 Uutisextra Tulosruutu
19.20 Päivän sää Tulosruutu Urheiluextra
19.25 Tulosruutu
19.30 Sa­la­tut elämät Putous Kau­si 12, 2/8. Sket­si­hah­mois­ta pal­jas­tuu uu­sia jän­nit­tä­viä puo­lia, ja Pu­tous-näyt­te­li­jät Pil­vi Hä­mä­läi­ses­tä Mik­ko Töys­syyn jou­tu­vat jäl­leen tu­likokeeseen. Ko­tim. Elokuva: Kaikki oikein Kaikki oikein. Draa­ma­ko­me­dia nai­ses­ta, jo­ka voit­taa lo­tos­sa jättipotin.
20.00 Ko­ko Suomi leipoo Sisältää yllätyksen! Sta­di vs. Lande Sithä se on just nii! Olet mitä syöt Lääketieteellinen Ihme. Kokkisota Arttu Harkki ja Minna Kuukka. Posse Posse alkaa räväkästi! Uu­si jä­sen Ve­ro­ni­ca Ver­ho saa tu­likasteensa.
21 21.00 Bullets Kuriiri. Ma­rin teh­tä­vän tör­mä­tes­sä huu­me­kyt­tä Vii­dan tut­ki­muk­seen, kah­den eri­lai­sen po­lii­sin on löy­det­tä­vä ta­vat teh­dä yh­teistyötä. Ne­ver Gi­ve Up, F1-kau­si Valt­terin silmin Pi­tää­kö ol­la huolissaan? Kau­si 7, 14/14 Kau­si lo­puil­laan ja mi­tä opit­tiin? Pi­tää­kö ol­la huo­lis­saan on sel­lai­nen oman elä­män­sä Koulu-TV. Villa Hintikka Maailmankansalaiset. Vil­la Hin­ti­kas­sa vie­te­tään an­toi­saa ke­sä­päi­vää ra­vin­to­loit­si­ja ja juon­ta­ja Sir­pa Se­län­teen, ava­ruus­täh­ti­tie­teen pro­fes­so­ri Es­ko Val­tao­jan ja DJ- sä­vel­tä­jä Da­ruden kanssa 21.00 Rehtori (x2) Vanhempainilta. Miki.
21.15 Ra­ket­titiedettä? Paine. Mi­ten tie­de te­kee häis­tä iki­muis­toi­sen? Se sel­viää täs­sä jaksossa.
21.30 Sun­nuntailounas Palkinto. Jussi-juhla.
21.45 Pilanpäiten
22.00 Kym­menen uutiset Suo­men pa­ras­ta uu­tis­pal­ve­lua suo­si­tuim­pien uu­ti­sank­ku­rien johdolla! Kym­menen uutiset
22.10 Lot­to, Jo­ke­ri ja Lomatonni Viikon sää
22.20 Päivän sää
22.25 Tulosruutu Tulosruutu Tulosruutu
22.35 NCIS: New Orleans Kello käy. Naa­mio­mie­het siep­paa­vat Pri­den kes­ken aamulenkin. Bullets Kuriiri. Ma­rin teh­tä­vän tör­mä­tes­sä huu­me­kyt­tä Vii­dan tut­ki­muk­seen, kah­den eri­lai­sen po­lii­sin on löy­det­tä­vä ta­vat teh­dä yh­teistyötä. Rikospaikka 22.35 Simpsons Movie Simpsons Movie. Su­per­suo­sit­tu Simp­so­nien per­he seik­kai­lee ko­ko­pit­käs­sä elo­ku­vas­sa, jo­ka val­mis­tui vuon­na 2007. Sp­ring­field uh­kaa jää­dä jär­vel­tä syök­sy­vän saas­te­tul­van al­le, jol­loin Mar­ge per­hei­neen päät­tää ryh­tyä toi­miin ko­ti­kau­pun­kin­sa pe­lastamiseksi. Hamilton Hirven metsästystä. Ha­mil­ton lä­he­te­tään Lä­hi-itään hank­ki­maan tie­toa loi­kan­neen agen­tin toiminnasta. Ri­kos­tut­kija Bergman Veriside, 1. osa. Hy­vän­te­ke­väi­syys­jär­jes­töä pyö­rit­tä­nyt pap­pi­pa­ris­kun­ta löy­de­tään kuol­lee­na ko­toaan. On­ko ky­sees­sä it­se­mur­ha vai murha?
22.55 Lii­ga: Ari Vallin Show
23.05 Bull Palkkionmetsästäjä. Ne­ver Gi­ve Up, F1-kau­si Valt­terin silmin
23.35 Kokkisota Heik­ki Ran­ta ja Mat­ti Lei­no Rantabaarista. Ri­kos­tut­kija Bergman Epätoivottu, 2. osa. 23.35 Wal­lan­der: Kaipaus Wallander: Kaipaus. Ys­ta­din lie­peil­tä löy­tyy nuo­ren nai­sen pa­loi­tel­tu ruu­mis. Kun käy il­mi, et­tä nai­nen oli pros­ti­tuoi­tu, tut­kin­ta kes­ki­te­tään pa­rit­ta­jak­si epäil­tyyn mieheen. Posse Posse alkaa räväkästi! Uu­si jä­sen Ve­ro­ni­ca Ver­ho saa tu­li­kas­teen­sa. Mu­ka­na uu­det 'Yk­kö­sel­lä si­sään' ja Pos­se GP -osiot ja tie­ten­kin tähtivieraat.
0 00.00 Ratamo (x2) Ansa. Idiootti.
00.10 Roba (x2) Vanha koira. Turvallisin piiri.
00.25 Putous Putous on täällä! 00.25 Rikospaikka
00.35 Miehitetty Elokuu. Ve­nä­jä pi­tää edel­leen Nor­jaa tiu­kas­sa otteessa.
00.55 Maria Wern
01.05 Top Gear Kau­si 13, 3/7. Mer­ce­des AMG SL65 Black, yli­te­ho­kas ki­vi­ka­sa. La­ma-ajan tes­tis­sä hal­vim­mat pik­kuau­tot. Ja­mes ta­paa net­ti­vi­deois­taan tun­ne­tun ral­li­kus­ki Ken Blockin.
01.20 Bull Palkkionmetsästäjä. Dan­nyn van­ha kol­le­ga FBI:stä on ryh­ty­nyt palk­kion­met­säs­tä­jäk­si. Nyt mies on mo­kan­nut pa­hem­man ker­ran ja na­pan­nut vä­ki­val­tai­ses­ti vää­rän henkilön.
01.35 Isän­maan puolesta (x2) Liitto. Välähdys.
01.45 Isän­maan puolesta (x2) Vapaata riistaa. Alakerran mies. 01.45 Ih­meel­liset ihmiset Ih­meel­li­set ih­mi­set: Mies jo­ka sai kädet. 01.45 Hamilton Paluu. Carl Ha­mil­ton pa­laa Ruot­siin USA:sta Na­vy SEAL -kou­lu­tuk­sen jälkeen.
01.55 Villa Hintikka Maailmankansalaiset.
02.05 Vi­ron surkein kuski
02.15 The­roux ja vi­ha­tut Phelpsit
02.35 Olet mitä syöt
02.45 Olet mitä syöt The Litt­le Drummer Girl
02.55 Teknavi
3
03.30 Bullets Isän­maan puolesta 03.30 999: Mi­kä hätänä? Hävyttömät
03.40 Isän­maan puolesta Myytinmurtajat
04.05 Hei me rakennetaan!
04.25 Hei me rakennetaan! 04.25 Hei me rakennetaan! Myytinmurtajat Myytinmurtajat
04.50 Hei me rakennetaan!