Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 1 2 3 4 5
18.1. 19.1. 20.1. 21.1. 22.1. 23.1. 24.1.
6
06.00 Uutisaamu
06.00 Os­tos­ka­na­va Tvins.com
07.00 Chuggington
07.10 Muu­mi­laak­son tarinoita
la: Aliisan noitakävely. Uskomaton lahja.
su: Kuningatarsmaragdi. Haavoittunut lintu.
08.05 Mi­tä tä­nään syötäisiin?
08.05 Emmerdale
08.00 Mim­mit musapatti
08.10 Emmerdale
08.20 Vii­da­kon veijarit
08.40 Kau­niit ja rohkeat
Ame­rik­ka­lai­nen saip­pua­sar­ja Los An­ge­le­sin muo­ti­maailmasta.
08.35 Paa­vo Pesusieni
Kausi 6. Jaksot 25-1.
9
09.05 Ko­ko Bri­tannia leipoo
Hankala taikina.
09.05 Pi­tää­kö ol­la huolissaan?
Keijo Hämäläinen.
09.05 Mie­len­sä­pa­hoit­ta­ja - en­nen kaik­ki oli paremmin
Sankarit. En­nen oli sel­kei­tä sankareita...
09.05 Unel­ma­duu­ni Australiassa
Selvännäkijä. Lin­da ta­paa sel­vän­näkijän,..
09.00 Kirp­piksen Kingi
Koirat vs. Kis­sat. Jarp­pi aut­taa koi­ra- ja kis­saih­mi­siä et­si­mään aarteita...
09.00 Os­tos­ka­na­va Tvins.com
09.00 Ko­ko Suomi leipoo
Leipä leipurin tiellä pitää. Lei­pä lei­pu­rin tiel­lä pitää...
09.30 Mi­tä tä­nään syö­täi­siin? Perjantai
10.00 Ja­mie Oli­ve­rin helpot herkut
10.00 Nel­jän täh­den illallinen
Kausi 1. Jaksot 9-12.
10.00 Ko­ko Bri­tannia leipoo
Patisserie. Se­mi­fi­naa­li­jak­sos­sa lei­von­ta­teh­tä­vi­nä on omas­ta fi­lo­tai­ki­nas­ta loih­dit­tu baklava,..
10.00 Pi­tää­kö ol­la huolissaan?
Olli Rehn. Yh­des­sä me ol­laan enem­män! ! ! ? ? End­less sum­mer! ! Yolo! !..
10.30 Os­tos­ka­na­va Tvins.com
11.00 Ja­mie Oli­ve­rin helpot herkut
11.00 Kirp­piksen Kingi
Koirat vs. Kis­sat. Jarp­pi aut­taa koi­ra- ja kis­saih­mi­siä et­si­mään aarteita...
11.30 Rehtori
11.30 Mie­len­sä­pa­hoit­ta­ja - en­nen kaik­ki oli paremmin
Terveys ja hyvinvointi.
11.30 Asian yti­mes­sä, Jaak­ko Loikkanen
11.30 Kuutamolla
Joanna Kuvaja, Jarppi Leppälä ja Pekka Pouta. Etu­ri­vin ohjelma,..
11.30 Mi­tä tä­nään syö­täi­siin? Perjantai
11.30 Kuuprinsessa
Kuuprinsessa. Fan­ta­sia­seik­kai­lu 13-vuo­tiaas­ta Ma­rias­ta, jo­ka jää­tyään or­vok­si muut­taa se­tän­sä luok­se sa­la­pe­räi­seen Moo­nac­re Ma­nor -kar­ta­noon, jo­ka kät­kee si­sään­sä lu­ke­mat­to­mia sa­laisuuksia...
Ohjaaja: Gabor Csupo, Britannia/Ranska 2008.
12
12.00 Putous
Lauan­tai-il­to­jen kes­to­suo­sik­ki Pu­tous mars­sit­taa ruu­tuun rop­pa­kau­pal­la huu­mo­ria, täh­ti­sa­det­ta se­kä uu­sia yllätyksiä.
12.00 Teknavi
12.00 Lau­lu Rak­kau­del­le: Sec­ret Song Suomi
Rakkaus on tässä. Vii­mei­ses­sä jak­sos­sa massiivisen,..
12.00 Mas­terChef 2020
Semifinaali! . Se­mi­fi­naa­li­päi­vä start­taa kil­pai­li­joi­den pa­ran­nel­les­sa aiem­pia annoksiaan...
12.30 Kuutamolla
Joanna Kuvaja, Jarppi Leppälä ja Pekka Pouta. Etu­ri­vin ohjelma,..
12.30 Suurmestari
Saa kohdehenkilö punastumaan. Mil­lai­nen on ke­vyt fyy­si­nen kosketus?..
12.30 Ko­ko Suomi leipoo
Leipä leipurin tiellä pitää. Lei­pä lei­pu­rin tiel­lä pitää...
13.00 Agat­ha Ch­ris­tie: Hal­la­van he­vo­sen majatalo
Ystävän kuolema johdattaa neiti Marplen (Ju­lia Mc­Ken­zie) Hal­la­van He­vo­sen ma­ja­ta­loon, jos­sa har­joi­te­taan noi­ta­me­no­ja. Liit­ty­vät­kö ne jo­ten­kin mys­ti­seen nimilistaan?
13.30 MTV Uutiset Live
13.30 Au­to- ja Lii­ken­negaala 2020
14.00 Unel­ma­duu­ni Australiassa
Selvännäkijä.
14.00 Ko­ko Suomi leipoo
Leipä leipurin tiellä pitää. Lei­pä lei­pu­rin tiel­lä pitää...
14.00 Kirp­piksen Kingi
Koirat vs. Kis­sat. Jarp­pi aut­taa koi­ra- ja kis­saih­mi­siä et­si­mään aarteita...
14.00 Pi­tää­kö ol­la huolissaan?
Olli Rehn. Yh­des­sä me ol­laan enem­män! ! ! ? ?..
14.00 Mi­tä tä­nään syö­täi­siin? Perjantai
14.00 Unel­ma­duu­ni Australiassa
Hyvästejä ja kiukunpuuskia.
14.30 Sa­la­tut elämät
14.55 Sa­la­tut elä­mät esit­tää: Tunteisiin
15
15.00 Sa­la­tut elämät
15.00 Kau­niit ja rohkeat
15.00 Täy­dellinen kesä
Päivä Terjenä ja unelmavävy.
15.00 Putous
Pu­touk­sen kol­mas jak­so tar­joaa rop­pa­kau­pal­la jän­ni­tys­tä, kun en­sim­mäi­nen sket­si­hah­mois­ta jou­tuu jät­tä­mään sket­si­hah­mokilpailun.
15.30 Kau­niit ja rohkeat
Ame­rik­ka­lai­nen saip­pua­sar­ja Los An­ge­le­sin muo­ti­maailmasta.
15.30 Emmerdale
15.30 Hoc­key Night 360
15.55 Uutiset
16.04 Päivän sää
16.00 Kuutamolla
Joanna Kuvaja, Jarppi Leppälä ja Pekka Pouta. Etu­ri­vin oh­jel­ma, ta­ka­ri­vin tarinat...
16.06 Vii­den jälkeen
16.25 Uutiset
16.30 Vii­den jälkeen
16.30 Lau­lu Rak­kau­del­le: iki­muis­toiset hetket
Ikimuistoiset hetket. Upei­ta mu­siik­kie­lä­myk­siä, vah­vo­ja tun­tei­ta ja sy­käh­dyt­tä­viä koh­taa­mi­sia. Täy­te­läi­nen lä­pi­leik­kaus 1. kau­den unoh­tu­mat­to­mis­ta hetkistä.
16.55 Uutiset
17.00 Päivän sää
17.00 Pi­tää­kö ol­la huolissaan?
Olli Rehn. Yh­des­sä me ol­laan enem­män! ! ! ? ? End­less sum­mer! ! Yolo! !..
17.05 Vii­den jälkeen
17.25 Emmerdale
Em­mer­da­len ky­län asuk­kai­den elä­män­me­noa seu­raa­va draamasarja.
Jaksot 2-1.
17.30 Mi­tä tä­nään syö­täi­siin? Perjantai
17.55 Mi­tä tä­nään syötäisiin?
18
18.00 Seit­se­män uutiset
18.00 Seit­se­män uutiset
18.10 Uutisextra
18.10 Tulosruutu
18.20 Päivän sää
18.20 Tulosruutu
18.20 Urheiluextra
18.25 Tulosruutu
18.30 Sa­la­tut elämät
Pih­la­ja­ka­dun asuk­kais­ta ker­to­vas­sa sar­jas­sa kul­je­taan kieh­to­vien ta­ri­noi­den po­luil­la kos­ket­ta­via tai ar­ko­ja­kaan asioi­ta kaihtamatta.
18.30 Putous
Pu­touk­sen kol­mas jak­so tar­joaa rop­pa­kau­pal­la jän­ni­tys­tä, kun en­sim­mäi­nen sket­si­hah­mois­ta jou­tuu jät­tä­mään sket­si­hah­mo­kil­pai­lun. Lä­he­tyk­sen juon­taa Ch­ris­tof­fer Strandberg.
18.30 Ai­ka jonka sain
Aika jonka sain. TV-EN­SI-IL­TA! To­si­ta­pah­tu­miin poh­jau­tu­va suo­ma­lai­sen nai­sen us­ko­mat­to­man sel­viy­ty­mis­ta­ri­nan. Jaa­na on ra­vin­to­loit­si­ja ja kah­den lap­sen äi­ti, jon­ka va­paa ai­ka ku­luu rat­sas­tuk­sen pa­ris­sa. Jaa­na elää yh­des­sä ka­ris­maat­ti­sen, mut­ta äk­ki­pi­kai­sen mie­sys­tä­vän­sä Mar­kon kans­sa. Jaa­nan elä­mä muut­tuu ker­ta­hei­tol­la, kun hän hal­vaan­tuu va­ka­vas­sa on­nettomuudessa.
Ohjaus: Tuukka Temonen, Suomi 2019.
19.00 Ko­ko Suomi leipoo
Leipä leipurin tiellä pitää. Lei­pä lei­pu­rin tiel­lä pitää...
19.00 Suurmestari
Esine ilmapalloon. Ku­ka saa isoim­man esi­neen il­mapalloon?..
19.00 Unel­ma­duu­ni Australiassa
Hyvästejä ja kiukunpuuskia.
19.00 Mie­len­sä­pa­hoit­ta­ja - en­nen kaik­ki oli paremmin
Sankarit. En­nen oli sel­kei­tä san­ka­rei­ta. Paa­vo Nur­mi ja Si­mo Häyhä...
19.00 Lau­lu Rak­kau­del­le: iki­muis­toiset hetket
Ikimuistoiset hetket. Upei­ta mu­siik­kie­lä­myk­siä, vah­vo­ja tun­tei­ta ja sy­käh­dyt­tä­viä koh­taa­mi­sia. Täy­te­läi­nen lä­pileikkaus 1.
20.00 Mie­len­sä­pa­hoit­ta­ja - en­nen kaik­ki oli paremmin
Sankarit. En­nen oli sel­kei­tä san­ka­rei­ta. Paa­vo Nur­mi ja Si­mo Häyhä...
20.00 Kirp­piksen Kingi
Koirat vs. Kis­sat. Jarp­pi aut­taa koi­ra- ja kis­saih­mi­siä et­si­mään aarteita...
20.00 Pi­tää­kö ol­la huolissaan?
Olli Rehn. Yh­des­sä me ol­laan enem­män! ! ! ? ? End­less sum­mer! ! Yolo! !..
20.00 Sta­di vs. Lande
Mummoja ja hotjoogaa. Muis­ta­vat­ko sta­di­lai­set puuk­ko­junkkarit?..
20.00 Kuutamolla
20.30 Sun­nuntailounas
Isän puolustuspuhe.
21
21.00 Kym­menen uutiset
21.00 Kym­menen uutiset
21.10 Lot­to, Jo­ke­ri ja Lomatonni
21.15 Viikon sää
21.20 Päivän sää
21.25 Tulosruutu
21.25 Tulosruutu
21.25 Tulosruutu
21.35 Hoc­key Night - Tien päällä
21.35 Asian yti­mes­sä, Jaak­ko Loikkanen
21.35 Rikospaikka
21.35 Ku­nin­kaan mies: Maail­man laidalla
Kuninkaan mies: Maailman laidalla. Pe­ter Wei­rin oh­jaa­ma uh­kea me­ri­seik­kai­lu vie kes­kel­le Na­po­leo­nin so­tien ai­kai­sia mels­kei­tä. Roh­kea brit­ti­kap­tee­ni joh­dat­taa aluk­sen­sa Ete­lä-Ame­ri­kan ve­sil­le pal­jon suu­rem­man rans­ka­lai­sa­luk­sen ja mui­den vaa­ro­jen uhan al­le. (133') Pääo­sis­sa: Rus­sell Cro­we, Paul Bettany,
Ohjaaja: Peter Weir, USA 2003.
21.35 Wal­lan­der: Kuriiri
Wallander: Kuriiri. Mo­to­ris­ti löy­tyy mur­hat­tu­na, ja jäl­jet joh­ta­vat pai­kal­li­sen MC-klu­bin kaut­ta jär­jes­täy­ty­nee­seen ri­kol­li­suu­teen, jo­ka raa­ka­lais­mai­sin kei­noin pyr­kii kaap­paa­maan alueen huu­me­mark­ki­nat. Uh­rik­si jou­tuu myös Wal­lan­de­rin nuo­ri naiskollega.
Ohjaaja: Leif Magnusson, Ruotsi 2009
21.35 Top Gear
Itämaan tietäjät. Po­jat läh­te­vät Raa­ma­tun itä­maan tie­tä­jien jäl­jis­sä vie­mään lah­jo­ja vas­ta­syn­ty­neel­le Jee­sus-lap­sel­le. Ta­run­hoh­toi­nen mat­ka avoau­toil­la hal­ki Lä­hi-idän al­kaa ve­nä­läi­sel­lä kul­je­tus­ko­neel­la, jol­la Je­re­myn Mazda MX-5,..
21.55 Pi­tää­kö ol­la huolissaan?
Olli Rehn. Yh­des­sä me ol­laan enem­män! ! ! ? ? End­less summer! !..
22.05 Roba
Kunniakoodi. Lund on kadonnut,..
22.05 Ri­kos­tut­kija Bergman
Elokuvakerho, 1. osa. Ra­ken­nus­työ­maal­ta löy­tyy kol­me vuot­ta aiem­min ka­don­neen Re­bec­can ruumis...
22.05 Killing Eve
Anteeksi, kulta. Even Ber­lii­nis­sä ka­don­nut mat­ka­lauk­ku löytyy...
22.50 Kirp­piksen Kingi
Koirat vs. Kissat...
23.00 Putous
Lauan­tai-il­to­jen kes­to­suo­sik­ki Pu­tous mars­sit­taa ruu­tuun rop­pa­kau­pal­la huu­mo­ria, täh­ti­sa­det­ta se­kä uu­sia yllätyksiä.
23.05 Sta­di vs. Lande
Lyhenteiden merkitykset.
23.05 Kuutamolla
Joanna Kuvaja, Jarppi Leppälä ja Pekka Pouta. Etu­ri­vin ohjelma,..
23.15 Au­to- ja Lii­ken­negaala 2020
23.25 Po­lii­sit UK: Ajojahti
Suunsoittaja katolla. Suun­soit­ta­ja katolla...
23.45 Mie­len­sä­pa­hoit­ta­ja - en­nen kaik­ki oli paremmin
23.45 Rikospaikka
0
00.00 Duud­so­nit tuli taloon
00.00 Pi­tää­kö ol­la huolissaan?
00.15 Rikospaikka
00.15 Mie­len­sä­pa­hoit­ta­ja - en­nen kaik­ki oli paremmin
00.30 Ko­ko Suomi leipoo
00.25 Myytinmurtajat
Asehommia.
00.40 Nel­jän täh­den illallinen
00.45 Teknavi
00.55 Si­nul­le on postia
00.55 Rikospaikka
01.10 Mes­ta­reiden mestari
Finaalipäivä!
01.25 Ko­dis­ta puutarhaan
Brit­ti­läi­nen re­monttiohjelma.
Kausi 1. Jaksot 3-4.
01.25 Kirp­piksen Kingi
01.25 Top Gear
Kukin tavallaan.
01.40 Ja­mie kok­kaa Italiassa
01.50 999: Mi­kä hätänä?
02.10 The­roux ja vi­ha­tut Phelpsit
02.05 Ih­meel­liset ihmiset
Ihmeelliset ihmiset: Ilman ihoa.
02.20 Re­monttipiiskuri
02.50 First Dates UK
02.40 First Dates UK
02.45 Re­monttipiiskuri
Helpotuksen tunteita Loviisassa.
3
03.15 First Dates UK
03.15 First Dates UK
03.05 999: Mi­kä hätänä?
Mummo maassa.
03.25 Nel­jän täh­den illallinen
03.45 Suhdesoppa
03.35 Suhdesoppa
03.40 Suhdesoppa
Ystävykset Pohjoisesta.
05.15 Aamusää
05.15 Aamusää
05.25 Uutisaamu
05.25 Uutisaamu