Ohjelmakartta.fi
ma 17.9. ti 18.9. ke 19.9. to 20.9. pe 21.9. la 22.9. su 23.9.

03.30 Tai­kuu­den tuol­la puo­len

Idän ihmeet. Tai­ku­ri DMC pe­reh­tyy aa­sia­lai­seen tai­kuu­teen ja suun­taa Sin­ga­po­reen, jos­sa koh­taa­vat i­tä ja län­si, i­ki­van­hat pe­rin­teet ja mo­der­nit il­miöt.

04.40 Maail­man ko­vim­mat van­ki­lat

Filippiinit. Fi­lip­pii­nien van­ki­lat kär­si­vät ra­han ja ti­lan puut­tees­ta, jen­git hal­lit­se­vat nii­tä, ja li­säk­si kak­si kol­ma­so­saa van­geis­ta o­dot­taa vie­lä oi­keu­den­käyn­tiä.

04.45 60 päi­vää ki­ven si­säs­sä

Viemärikriisi. Paluu osastolle.

00.00 No­ne

No­ne

04.35 Näe mi­nut

Tunteet solmussa.

05.35 Aa­mu­sää

00.00 No­ne

6

06.00 Huo­men­ta Suo­mi: Duu­ni­kun­to - Juok­su­kou­lu

Aa­mu­sää

06.25 Huo­men­ta Suo­mi

Huo­men­ta Suo­mi

Huo­men­ta Suo­mi

07.00 Os­tos­ka­na­va T­vins.com

07.35 Huo­men­ta Suo­mi: Mark­ki­na­raa­ti

08.00 Huo­men­ta Suo­mi

Puu­ha-Pe­te

Monch­hic­hi

08.05 Huo­men­ta Suo­mi: Duu­ni­kun­to - Juok­su­kou­lu

08.15 Pa­lo­mies Sa­mi

08.25 Muu­mi­laak­son ta­ri­noi­ta (x4)

Muumipeikko povaa tulevaisuutta. Iso pamaus. Muumipappa tahtoo nuortua. Muumipeikko tutustuu delfiiniin.

08.30 Huo­men­ta Suo­mi

9

Mi­tä tä­nään syö­täi­siin?

09.10 Kau­niit ja roh­keat

09.20 Al­vin ja pik­kuo­ra­vat

09.35 Em­mer­da­le

Muutto mielessä. Ihmisen ikävä toisen luo. Rakkauden pauloissa. Hauva sairastaa.

Paa­vo Pe­su­sie­ni

10.00 Os­tos­ka­na­va T­vins.com

Suo­men kau­nein ko­ti

Uusinta.

10.05 Kaap­paus keit­tiös­sä

Harmaata ruokaa. Aika kasvaa aikuiseksi. Hyvästit grillimausteelle. Syö ja voi paremmin. Hyvä kiertämään.

10.30 Sa­la­tut e­lä­mät (x5)

Syytön kunnes toisin nauhoitetaan. Pepillä on piikki auki. Eva on pukudraamakuningatar. Taalasmaan osakkeet ovat housussa. Kari, vaari ja tuplamummo.

11.00 For­mu­la 1: Sin­ga­po­ren o­sa­kil­pai­lu

Formula 1: osakilpailu.

Näe mi­nut

Lapsisotilaat ja aviopari. Vanhemmat ja lapset. Sukulaissuhteita. Tunteet solmussa.

11.00 Maa­jus­sil­le mor­sian

12

12.00 Os­tos­ka­na­va T­vins.com

12.00 Näe mi­nut

Tunteet solmussa.

12.55 Tek­na­vi

13.00 T­he C­hefs' Li­ne

Fort Boyard Suo­mi

Uusinta.

Pe­ter Ny­man

Tek­na­vi

Winx - sa­lai­suuk­sien lin­na

13.25 O­ta ra­hat ja juok­se

Kiekkoleijonat.

13.30 Sa­mas­sa lie­mes­sä

Mökkiruokaa.

Tans­sii Täh­tien Kans­sa

13.30 Gok Wan: Kek­se­liäät kier­rät­tä­jät

Mukavuus edellä.

Suo­men kau­nein ko­ti

Uusinta.

14.25 Duud­so­nit tu­li ta­loon

Kepposkuningas.

14.25 Ra­kas, os­tin meil­le ko­din

Kylpyamme kodin tekee.

14.25 Fort Boyard Suo­mi

Uusinta.

14.30 E­lä­mä Lap­sel­le -kon­sert­ti

Lap­si­po­ti­lai­den tuek­si teh­tä­vä, pit­kät ja tär­keät pe­rin­teet o­maa­va E­lä­mä Lap­sel­le -kon­sert­ti jär­jes­te­tään Hart­wall A­re­nal­la Hel­sin­gis­sä.

14.30 U­nel­ma­rem­pat

Paluu pikkukaupunkiin.

Gok Wan: Kek­se­liäät kier­rät­tä­jät

Mukavuus edellä.
15

15.00 U­peat s­kan­di­ko­dit

Laatua ja luontoa.

15.20 Pe­las­ta­vat en­ke­lit

Leijonan luolaan.

15.25 Pos­se

Pos­sen uu­del­la kau­del­la k­las­sik­ko­käl­lit ja tu­tut juon­ta­jat saa­vat seu­rak­seen jän­nit­tä­viä uu­tuu­so­sioi­ta, en­nen­nä­ke­mät­tö­män haus­ko­ja kep­po­sia ja Kal­le Lam­ber­gin.

15.25 U­peat s­kan­di­ko­dit

Laatua ja luontoa.

Jah­ti

15.30 Pi­tää­kö ol­la huo­lis­saan?

Anni Sinnemäki.

15.50 Duud­so­nit tu­li ta­loon

Kiusaamisen kirous.

15.55 Pi­tää­kö ol­la huo­lis­saan?

Anni Sinnemäki.

16.25 Maa­jus­sil­le mor­sian

Duud­so­nit tu­li ta­loon

Kiusaamisen kirous.

16.25 En­bus­ke, Vei­to­la & Sal­mi­nen

Uusinta.

16.30 Ra­ket­ti­tie­det­tä?

Kimmoinen törmäys.

16.50 Pos­se

Pos­sen uu­del­la kau­del­la k­las­sik­ko­käl­lit ja tu­tut juon­ta­jat saa­vat seu­rak­seen jän­nit­tä­viä uu­tuu­so­sioi­ta, en­nen­nä­ke­mät­tö­män haus­ko­ja kep­po­sia ja Kal­le Lam­ber­gin.

16.55 Viet­te­le vaat­teil­la

17.00 Jah­ti

17.25 Sa­la­tut e­lä­mät

Pihlajakadun punahilkka. Syytön kunnes toisin nauhoitetaan. Pepillä on piikki auki. Eva on pukudraamakuningatar. Taalasmaan osakkeet ovat housussa.

17.55 Kau­niit ja roh­keat

Olet täynnä yllätyksiä, Thorne. Bill, oudon kärttyisä mediamoguli. Muotisuunnittelija Thorne Forrester. Logan, olet ainoani. Iloitsetko liian varhain, Liam?
18

18.00 Tans­sii Täh­tien Kans­sa

18.25 Em­mer­da­le

Ihmisen ikävä toisen luo. Rakkauden pauloissa. Hauva sairastaa.

18.50 Tu­los­ruu­tu

Mi­tä tä­nään syö­täi­siin?

19.00 Seit­se­män Uu­ti­set

Seit­se­män Uu­ti­set

19.10 Uu­ti­sext­ra

Tans­sii Täh­tien Kans­sa

Päi­vän sää

Tu­los­ruu­tu

Tu­los­ruu­tu

Tu­los­ruu­tu

Tu­los­ruu­tu

Tu­los­ruu­tu

Tu­los­ruu­tu

19.30 Sa­la­tut e­lä­mät

Syytön kunnes toisin nauhoitetaan. Pepillä on piikki auki. Eva on pukudraamakuningatar. Taalasmaan osakkeet ovat housussa. Kari, vaari ja tuplamummo.

19.35 Fort Boyard Suo­mi

20.00 Maa­jus­sil­le mor­sian

Duud­so­nit tu­li ta­loon

Kiusaamisen kirous.

Suo­men kau­nein ko­ti

Jah­ti

Pos­se

Pos­sen uu­del­la kau­del­la k­las­sik­ko­käl­lit ja tu­tut juon­ta­jat saa­vat seu­rak­seen jän­nit­tä­viä uu­tuu­so­sioi­ta, en­nen­nä­ke­mät­tö­män haus­ko­ja kep­po­sia ja Kal­le Lam­ber­gin.
21

21.00 Ko­toi­sa

Villiintynyt puutarha.

O­ta ra­hat ja juok­se

Kiekkoleijonat.

Pi­tää­kö ol­la huo­lis­saan?

Anni Sinnemäki.

En­bus­ke, Vei­to­la & Sal­mi­nen

21.00 Ra­ket­ti­tie­det­tä?

Heiluriliike.

Dii­li

Uusi kausi.

21.30 Tui­ja täh­tien kans­sa

UUSI 2. KAUSI ALKAA!

22.00 Kym­me­nen Uu­ti­set

Kym­me­nen Uu­ti­set

Kym­me­nen Uu­ti­set

22.10 Lot­to, Jo­ke­ri ja Lo­ma­ton­ni

Vii­kon sää

Päi­vän sää

Tu­los­ruu­tu

22.25 Tu­los­ruu­tu

Tu­los­ruu­tu

Tu­los­ruu­tu

Tu­los­ruu­tu

Tu­los­ruu­tu

Tu­los­ruu­tu

22.35 Tek­na­vi

UUSI 16. KAUSI ALKAA!

Pe­ter Ny­man

UUSI KAUSI ALKAA!

Ri­kos­paik­ka

UUSI KAUSI ALKAA.

22.35 K­no­wing - Tie­to

Knowing - Tieto. Tie­teist­ril­le­rin kes­kiös­sä on ast­ro­fy­sii­kan p­ro­fes­so­ri ja tei­ni-i­käi­sen Ca­le­bin yk­sin­huol­ta­jai­sä John Koest­ler. (1959)

Wal­lan­der: Pei­te­ni­mi

Met­säs­tä löy­tyy hy­lät­ty kuor­ma-au­to, jon­ka pe­räs­sä o­le­va kont­ti on täyn­nä kuol­lei­ta ih­mi­siä.

T­he­roux: Las Ve­ga­sin ka­si­not

23.00 Pi­tää­kö ol­la huo­lis­saan?

Anni Sinnemäki.

23.05 C.S.I.

C.S.I.

Tyttöjen viikonloppu.

C.S.I. Cy­ber

Satuttavat sanat.

23.50 A­me­ri­cans

Dead Hand Kuol­lut kä­si. (2013)
0

00.00 Pos­se

Pos­sen uu­del­la kau­del­la k­las­sik­ko­käl­lit ja tu­tut juon­ta­jat saa­vat seu­rak­seen jän­nit­tä­viä uu­tuu­so­sioi­ta, en­nen­nä­ke­mät­tö­män haus­ko­ja kep­po­sia ja Kal­le Lam­ber­gin.

00.00 Jah­ti

00.05 N­CIS: New Or­leans

Mind Games

O­ta ra­hat ja juok­se

Kiekkoleijonat.

00.25 Ri­kos­paik­ka

00.55 A­me­ri­can Hor­ror S­to­ry: Cult

Älä pelkää pimeää.

Ar­row

Irreconcilable Differences

U­lo­sot­to­mie­het

Etsivä löytää.

01.00 Suo­men kau­nein ko­ti

Uusinta.

01.00 En­bus­ke, Vei­to­la & Sal­mi­nen

Uusinta.

01.05 Duud­so­nit tu­li ta­loon

Kiusaamisen kirous.

01.50 C­ra­zy Ex-Girlf­riend

All Signs Point to Josh... or Is It Josh's Friend?

N­CIS: New Or­leans

Mind Games

01.55 Ar­row

Deathstroke Returns

01.55 U­lo­sot­to­mie­het

Etsivä löytää.

Ar­row

Crisis on Earth-X (2)

01.55 El C­ha­pon nou­su ja tu­ho

Mek­si­ko­lai­nen huu­me­pa­ro­ni Joa­quín "El C­ha­po" Guz­mán on häi­käi­le­mä­tön tap­pa­ja, mut­ta myös kan­sal­lis­san­ka­ri. (2016)

02.00 Ar­row

Promises Kept

02.40 Last Man on Earth (x2)

Whitney Houston, We Have a Problem If You're Happy and You Know It

02.45 Pop'n'Roll

Arttu Wiskari ja Aku Hirviniemi.

02.50 N­CIS: New Or­leans (x2)

Lainsuojattomat Musiikkia korvilleni

02.50 Ar­row

Thanksgiving

Ri­kok­sis­ta pa­hin

Salaliittoteoria Sa­la­liit­to­teo­ria. (2012)

02.55 Nuo­ri Mac­Gy­ver

Ufojuttuja
3

03.35 Kin­gi

Semifinaali.

03.40 A­ku ja 7 ih­met­tä

Mexico City

Fa­ve­la Funk Fin­lan­dia

Ko­ti­mai­ses­sa do­ku­ment­tie­lo­ku­vas­sa seu­ra­taan, kun suo­ma­lai­sar­tis­tit Pa­le­fa­ce, G­ra­cias, F­lam ja Joo­nas Saar­ta­mo läh­te­vät te­ke­mään kult­tuu­ri­vaih­toa B­ra­si­lian Rio de Ja­nei­roon hip­hop-le­gen­da Mar­ce­lo Yu­kan o­pas­tuk­sel­la.

03.45 Nuo­ri Mac­Gy­ver

MacGyver + MacGyver

60 päi­vää ki­ven si­säs­sä

Verta, velkoja ja kyyneleitä.

03.50 60 päi­vää ki­ven si­säs­sä (x2)

Vasikan kintereillä. Viemärikriisi.

00.00 No­ne

04.35 Näe mi­nut

Tunteet solmussa.

04.40 Maail­man ko­vim­mat van­ki­lat

Filippiinit. Fi­lip­pii­nien van­ki­lat kär­si­vät ra­han ja ti­lan puut­tees­ta, jen­git hal­lit­se­vat nii­tä, ja li­säk­si kak­si kol­ma­so­saa van­geis­ta o­dot­taa vie­lä oi­keu­den­käyn­tiä.

04.40 60 päi­vää ki­ven si­säs­sä

Paluu osastolle.

00.00 No­ne