Ohjelmakartta.fi
ma 18.2. ti 19.2. ke 20.2. to 21.2. pe 22.2. la 23.2. su 24.2.
6

06.00 Os­tos­ka­na­va T­vins.com

06.15 Aa­mu­sää

06.25 Huo­men­ta Suo­mi

07.00 Os­tos­ka­na­va T­vins.com

08.00 Pa­lo­mies Sa­mi

Monch­hic­hi

08.15 Muu­mi­laak­son ta­ri­noi­ta (x4)

Aliisan noitakävely. Uskomaton lahja. Kuningatarsmaragdi. Haavoittunut lintu.
9

09.05 Mi­tä tä­nään syö­täi­siin?

09.10 Huo­men­ta Suo­mi Ext­ra

Le­gen­dat

09.35 Kau­niit ja roh­keat

Paa­vo Pe­su­sie­ni

10.00 Em­mer­da­le

Silmä tarkkana. Hän näkee kaiken. Onnenonkija.

Os­tos­ka­na­va T­vins.com

Kaap­paus keit­tiös­sä

Tiimipeliä. Tii­mi­pe­liä.

10.30 En­sit­ref­fit alt­ta­ril­la

Kau­nis e­lä­mä

Kaunis elämä: Lenita. Kaunis elämä: Tarja Smura. Kaunis elämä: Pia Lamberg. Kaunis elämä: Karita Tykkä.

Sa­la­tut e­lä­mät (x5)

Pietarilla on Peppi kovana. Nasta lautaan, Jiri hautaan. Niskatuen Eva. Lola Torusoga. Aina kun flippaan, auto on irti. Pih­la­ja­ka­dun a­suk­kais­ta ker­to­vas­sa sar­jas­sa kul­je­taan kieh­to­vien ta­ri­noi­den po­luil­la kos­ket­ta­via tai ar­ko­ja­kaan a­sioi­ta kaih­ta­mat­ta.

11.00 Ko­toi­sa

Villa Unelma. Sei­ja ja Vil­le rat­ko­vat pik­ku­rui­sen ke­sä­mö­kin ti­lan­käy­tön on­gel­mia ja Su­vi ja Ni­ko rai­vaa­vat re­he­vöi­ty­neen pi­han.

11.30 Hei me ra­ken­ne­taan!

Pohjaratkaisu avaraksi. Vanhan myllyn uusi ilme. Hirsiseinä esiin. Aavemainen sukutila. Lapsiturvallinen yläkerta.
12

12.00 Jäi­nen p­la­neet­ta

Elämää äärialueilla. Jak­sos­sa seu­ra­taan na­pa­seu­tu­jen a­suk­kai­den e­lä­mää ää­rim­mäi­sis­sä o­lois­sa.

12.30 Os­tos­ka­na­va T­vins.com

13.00 P­la­neet­ta 51

P­la­neet­ta 51. Sh­re­kin kir­joit­ta­jan kut­kut­ta­van haus­ka ko­ko per­heen a­ni­maa­tio.

S­ta­di vs. Lan­de (x2)

Nyt bamlataan stadia! Julkkis-erikoisjakso .

13.30 Huo­men­ta Suo­mi Ext­ra

Huo­men­ta Suo­mi Ext­ra on li­fes­ty­le­mai­nen aa­mu­ma­ka­sii­nioh­jel­ma, jon­ka ai­hei­siin kuu­lu­vat muun muas­sa ter­veys ja hy­vin­voin­ti, o­mat ra­hat, ko­ti ja ruo­ka.

14.00 Täh­det, täh­det

Laulu rakkaalleni. Lau­lu rak­kaal­le­ni. Mi­tä rak­kaus mer­kit­see täh­dil­le?

Po­mo pii­los­sa UK

Etulinjassa.

A­sian y­ti­mes­sä, Jaak­ko Loik­ka­nen

Ko­toi­sa

Villa Unelma.

Ja­mien pi­ka­her­kut

Perheen pikasuosikit.

14.30 Tek­na­vi

14.30 S­ta­di vs. Lan­de

Julkkis-erikoisjakso .

14.45 Pi­lan­päi­ten

14.55 Uu­tis­vuo­to

Mie­len­sä­pa­hoit­ta­ja - en­nen kaik­ki o­li pa­rem­min

KOULU.

Pi­tää­kö ol­la huo­lis­saan?

Atso Almila.

14.55 Jäi­nen p­la­neet­ta

Talvi. Na­pa-a­lueil­la tal­veh­ti­vien la­jien on sie­det­tä­vä ko­via myrs­ky­tuu­lia, pu­re­vaa kyl­myyt­tä ja pi­meyt­tä.

Pi­tää­kö ol­la huo­lis­saan?

Atso Almila. Sä­häk­kä ja sek­si­käs Pi­tää­kö ol­la huo­lis­saan, tuo te­le­vi­sion Sa­mant­ha Fox jat­kaa kuu­maa pa­ne­loin­tiaan.
15

15.25 Suh­de­sop­pa

Motoristit Vantaalta.

15.45 Pi­lan­päi­ten

15.55 Yö­ky­läs­sä Ma­ria Vei­to­la

Antti Rinne.

Kaap­paus keit­tiös­sä

Tiimipeliä. Tii­mi­pe­liä.

S­ta­di vs. Lan­de

Vedetään vastauksia taskusta!

S­tu­dio

15.55 Myy­rä

Peli tiivistyy ja pommi tikittää! Saa­ko ryh­mä pe­las­tet­tua ra­hat? Pe­lot­ta­va ra­han­siir­to­teh­tä­vä vie kil­pai­li­jat Me­xi­co Ci­tyn kat­to­jen yl­le.

16.05 Täh­det, täh­det

Laulu rakkaalleni. Lau­lu rak­kaal­le­ni. Mi­tä rak­kaus mer­kit­see täh­dil­le? Ys­tä­vyyt­tä? Van­hem­muut­ta vai ro­man­tiik­kaa? Ku­ka on se ra­kas ih­mi­nen, jol­le he ha­lua­vat o­mis­taa tä­nä il­ta­na kap­pa­leen?

16.25 Yö­ky­läs­sä Ma­ria Vei­to­la

Aira Samulin.

16.55 Sa­la­tut e­lä­mät

Ismon sydän on vähän kallellaan. Pietarilla on Peppi kovana. Nasta lautaan, Jiri hautaan. Niskatuen Eva.

17.25 Kau­niit ja roh­keat

Sa­la­tut e­lä­mät

S­tu­dio

S­tu­dio on MTV:n uu­si talk s­how, jos­sa vie­rai­ta vas­taa­not­ta­mas­sa o­vat Kir­si Alm-Sii­ra ja Ni­na Rah­ko­la.

17.50 Nel­jän täh­den il­lal­li­nen

Vici 'Seksikäs Suklaa' Konssi. Kristoffer Ignatius. Petra Gargano. Ina Mikkola.

Kau­niit ja roh­keat

Hope Spencerin onnenpäivä?

17.50 Yö­ky­läs­sä Ma­ria Vei­to­la

Aira Samulin. 4, Ma­ria pak­kaa lauk­kun­sa ja suun­taa Hyr­sy­län­mut­kaan ky­läi­le­mään le­gen­daa­ri­sen Ai­ra Sa­mu­li­nin luo­na.
18

18.25 Em­mer­da­le

For­mu­la­sir­kus: Tal­vi­tes­tit 1

Formulasirkus.

18.50 Mi­tä tä­nään syö­täi­siin?

18.50 F1 Ext­ra

19.00 Seit­se­män uu­ti­set

Seit­se­män uu­ti­set

19.10 Va­paal­la Rip­san kans­sa: Jus­si Hal­la-a­ho

Jussi Halla-aho.

Tu­los­ruu­tu

19.15 Päi­vän sää

19.15 Täh­det, täh­det

19.25 Tu­los­ruu­tu

19.30 Sa­la­tut e­lä­mät

Pietarilla on Peppi kovana. Nasta lautaan, Jiri hautaan. Niskatuen Eva. Lola Torusoga. Aina kun flippaan, auto on irti. Pih­la­ja­ka­dun a­suk­kais­ta ker­to­vas­sa sar­jas­sa kul­je­taan kieh­to­vien ta­ri­noi­den po­luil­la kos­ket­ta­via tai ar­ko­ja­kaan a­sioi­ta kaih­ta­mat­ta.

Myy­rä

Ki­sas­sa lop­puun as­ti py­sy­nyt fi­naa­li­kol­mik­ko saa vie­lä yh­den mah­dol­li­suu­den ker­ryt­tää ra­ha­pot­tia ja sel­vit­tää, ku­ka heis­tä on Myy­rä. Seik­kai­lu Mek­si­kos­sa hui­pen­tuu tes­tiin, jo­ka lo­pul­ta rat­kai­see ko­ko kil­pai­lun se­kä ra­ha­po­tin voit­ta­jan.

20.00 Kaap­paus keit­tiös­sä

Tiimipeliä. Tii­mi­pe­liä. Ka­pe val­men­taa kuu­si­hen­ki­sen per­heen te­ke­mään ruo­kaa yh­teis­työl­lä -lap­set lois­ta­vat keit­tiös­sä ja van­hem­mat löy­tä­vät so­vun hel­lan ää­rel­lä.

Mie­len­sä­pa­hoit­ta­ja - en­nen kaik­ki o­li pa­rem­min

KOULU. Mis­sä on ur­ku­har­mo­ni ja Kyös­ti Kal­lion ku­va? Mie­len­sä­pa­hoit­ta­ja tu­tus­tuu il­miöop­pi­mi­seen ny­kyai­kai­ses­sa pe­rus­kou­lus­sa.

Ko­toi­sa

Villa Unelma. Sei­ja ja Vil­le rat­ko­vat pik­ku­rui­sen ke­sä­mö­kin ti­lan­käy­tön on­gel­mia ja Su­vi ja Ni­ko rai­vaa­vat re­he­vöi­ty­neen pi­han.

S­ta­di vs. Lan­de

Julkkis-erikoisjakso . Nyt bamlataan stadia!
21

21.00 Pi­tää­kö ol­la huo­lis­saan?

Atso Almila. Sä­häk­kä ja sek­si­käs Pi­tää­kö ol­la huo­lis­saan, tuo te­le­vi­sion Sa­mant­ha Fox jat­kaa kuu­maa pa­ne­loin­tiaan.

S­tu­dio

S­tu­dio on MTV:n uu­si talk s­how, jos­sa vie­rai­ta vas­taa­not­ta­mas­sa o­vat Kir­si Alm-Sii­ra ja Ni­na Rah­ko­la.

Vap­pu ja Mar­ja Li­ve

Vap­pu Pi­miän ja Mar­ja Hin­ti­kan vie­rai­na näh­dään vii­kon pu­hu­tuim­mat hen­ki­löt ja Suo­men suu­rim­mat täh­det.

Yö­ky­läs­sä Ma­ria Vei­to­la

Aira Samulin. 4, Ma­ria pak­kaa lauk­kun­sa ja suun­taa Hyr­sy­län­mut­kaan ky­läi­le­mään le­gen­daa­ri­sen Ai­ra Sa­mu­li­nin luo­na.

Mie­len­sä­pa­hoit­ta­ja - en­nen kaik­ki o­li pa­rem­min

KOULU. Mis­sä on ur­ku­har­mo­ni ja Kyös­ti Kal­lion ku­va? Mie­len­sä­pa­hoit­ta­ja tu­tus­tuu il­miöop­pi­mi­seen ny­kyai­kai­ses­sa pe­rus­kou­lus­sa.

Uu­tis­vuo­to

Y­li­tuo­ma­ri­na Pe­ter Ny­man, kap­tee­nei­na Reet­ta Rä­ty ja I­le Uu­si­vuo­ri.

Ra­ta­mo

Po­liit­ti­nen ti­lan­ne Ve­nä­jän ja Suo­men vä­lil­lä ki­ris­tyy en­ti­ses­tään, kun Hel­sin­gis­sä ta­pah­tuu koh­ta­lo­kas is­ku. Lin­den kuu­lus­te­lee Ni­ku­laa. Ko­la­ris­ta sel­vin­neen nai­sen hen­ki­löl­li­syys pal­jas­tuu.

22.00 Kym­me­nen uu­ti­set

Kym­me­nen uu­ti­set

22.10 Lot­to, Jo­ke­ri ja Lo­ma­ton­ni

Vii­kon sää

22.20 Päi­vän sää

22.25 Tu­los­ruu­tu

Tu­los­ruu­tu

Suo­men pa­ras­ta ur­hei­lun uu­tis­pal­ve­lua suo­si­tuim­pien ank­ku­rien joh­dol­la!

Tu­los­ruu­tu

22.35 Myy­rä

Peli tiivistyy ja pommi tikittää! Saa­ko ryh­mä pe­las­tet­tua ra­hat? Pe­lot­ta­va ra­han­siir­to­teh­tä­vä vie kil­pai­li­jat Me­xi­co Ci­tyn kat­to­jen yl­le.

A­sian y­ti­mes­sä, Jaak­ko Loik­ka­nen

Ri­kos­paik­ka

Toi­mit­ta­ja Pek­ka Leh­ti­nen ja Jark­ko Si­pi­lä ker­to­vat vii­kon ko­vim­mat ri­ko­sai­heet!

22.35 Go­ne Ba­by Go­ne

Gone Baby Gone. Ri­kos­jän­nä­ris­sä kak­si yk­si­tyi­set­si­vää tut­kii nuo­ren ty­tön kid­nap­paus­ta, jo­ka muut­tuu­kin pian se­kä am­ma­til­li­sek­si et­tä hen­ki­lö­koh­tai­sek­si k­rii­sik­si.

Wal­lan­der: Tu­ho­polt­ta­ja

Wallander: Tuhopolttaja. Van­ki­las­ta va­pau­tu­nut tu­ho­polt­ta­ja saa ko­ti­ky­läs­sään vi­ha­mie­li­sen vas­taa­no­ton, ja jo­kai­ses­ta uu­des­ta ri­kok­ses­ta syy­te­tään hän­tä. Wal­lan­der ryh­tyy tut­ki­maan ta­paus­ta, mut­ta hä­nen pa­he­ne­va muis­ti­sai­rau­ten­sa vai­keut­taa a­siaa.

Uu­tis­vuo­to

Y­li­tuo­ma­ri­na Pe­ter Ny­man, kap­tee­nei­na Reet­ta Rä­ty ja I­le Uu­si­vuo­ri.

22.55 Top Gear

Mer­ce­des AMG SL65 B­lack, y­li­te­ho­kas ki­vi­ka­sa. La­ma-a­jan tes­tis­sä hal­vim­mat pik­kuau­tot.

23.05 Suh­de­sop­pa

Motoristit Vantaalta.

Ra­ta­mo

Po­lii­si tut­kii uu­den e­päil­lyn taus­to­ja.

23.35 Mie­len­sä­pa­hoit­ta­ja - en­nen kaik­ki o­li pa­rem­min

KOULU. Mis­sä on ur­ku­har­mo­ni ja Kyös­ti Kal­lion ku­va?
0

00.00 T­he­roux Mia­min jät­ti­van­ki­las­sa

S­tu­dio

Vap­pu ja Mar­ja Li­ve

Uu­tis­vuo­to

00.30 Hä­vyt­tö­mät

Ian kutsuu Jumalaa. F­rank jou­tuu pu­laan Lia­min kou­lun van­hem­pai­nyh­dis­tyk­sen kans­sa.

Riz­zo­li & Is­les

Zombimurha. Tii­mi saa sel­vi­tet­tä­väk­seen zom­bik­si naa­mioi­tu­neen mie­hen kuo­le­man, jo­ka joh­dat­taa hei­dät zom­bien ta­paa­mi­seen.

00.55 S­ta­di vs. Lan­de

Vedetään vastauksia taskusta!

C.S.I. Cy­ber

Viimeinen juoksu.

Yö­ky­läs­sä Ma­ria Vei­to­la

Aira Samulin.

Ri­kos­paik­ka

01.20 Ri­kok­sis­ta pa­hin (x2)

Vastoinkäymisiä. Ura ennen kaikkea.

01.20 Pu­ku­mie­het (x4)

Mukana pelissä Patsas Mutapainajainen. Hajota ja hallitse.

Bull (x2)

Harmaalla alueella. Surmanlaukaus.

01.50 O­let mi­tä syöt

Uupunut yrittäjä.

Pi­tää­kö ol­la huo­lis­saan?

Atso Almila.

Po­mo pii­los­sa UK

Etulinjassa.

02.45 Vi­ron sur­kein kus­ki

Ko­toi­sa

Sääil­miöi­den Top 10

3

03.10 Sääil­miöi­den Top 10

03.10 Kol­me mies­tä ja tyt­tö (x2)

Bur­ge­ri­mies

03.40 Bur­ge­ri­mies

Kaap­paus keit­tiös­sä

Bur­ge­ri­mies

04.00 Kaap­paus keit­tiös­sä