Ohjelmakartta.fi
ma 16.9. ti 17.9. ke 18.9. to 19.9. pe 20.9. la 21.9. su 22.9.
6 06.00 Os­tos­ka­na­va T­vins.com
06.15 Aa­mu­sää
06.25 Huo­men­ta Suo­mi Huo­men­ta Suo­mi
07.00 Os­tos­ka­na­va T­vins.com
08.00 Las­te­noh­jel­mia: Tai­ka­puu­tar­han pik­kuö­tö­kät
08.10 Puu­ha-Pe­te Las­te­noh­jel­mia: Pa­lo­mies Sa­mi
08.25 Muu­mi­laak­son ta­ri­noi­ta (x4) Vierailulla Mimmi-tädin luona. Aikamatka aavikolle. Aikamatka Kleopatran luo. Aarrekartta.
9
09.05 Mi­tä tä­nään syö­täi­siin?
09.10 Huo­men­ta Suo­mi Ext­ra Litt­lest Pet S­hop Nuo­ri Ro­bin Hood
09.25 C­hap­lin
09.35 Kau­niit ja roh­keat Paa­vo Pe­su­sie­ni
10.00 Mi­tä tä­nään syö­täi­siin? Per­jan­tai Em­mer­da­le Lähdit tulella leikkimään. Tuska päättyy. On aika hyväksyä totuus. Paluu todellisuuteen. Os­tos­ka­na­va T­vins.com First Da­tes Suo­mi Valmiina valloitukseen! . First Da­tes- ra­vin­to­lan o­vet o­vat vih­doin au­ki!
10.30 Sa­mas­sa lie­mes­sä Penninvenytys. Uu­tis­vuo­to Kike Elomaa ja Päivi Räsänen. Sa­mas­sa lie­mes­sä Lapset. Mättöä. Mökkiruokaa. Sa­la­tut e­lä­mät (x5) Noel on dikkiriikkisen vihainen. Aaro ja Aatami. Nella ja sojottava engelsmanni. Ulla voittaa sissikisat.
11.00 Maa­jus­sil­le mor­sian Kau­si 12, 5/12. Au­rin­koi­ses­sa Naan­ta­lis­sa ryh­mät­ref­fit saa­daan käyn­tiin ja niin maa­jus­sit kuin puo­li­soeh­dok­kaat­kin pää­se­vät hie­man ren­tou­tu­maan.
11.30 Kok­ki­so­ta Mmiisas ja Lakko. Sa­mas­sa lie­mes­sä Ruoka tekee hyvää. Pert­tu - teh­tä­vä Kii­nas­sa Shirlyn hintasirkus. Duud­so­nit: Pääl­lik­kö Kausi 1 , Hurja kilpailu alkaa. First Da­tes Suo­mi Valmiina valloitukseen! .
12 12.00 Pert­tu - teh­tä­vä Kii­nas­sa Shirlyn hintasirkus. Juon­ta­ja ja ex-mis­si S­hir­ly Kar­vi­nen mat­kus­taa Per­tun vie­raak­si Kii­nan Kan­to­niin et­si­mään uu­sia bis­ne­si­deoi­ta.
12.30 Os­tos­ka­na­va T­vins.com
13.00 Si­kin so­kin sa­duis­sa Sa­tu­maan Vel­ho läh­tee gol­faa­maan S­kot­lan­tiin jät­täen sa­tu­jen on­nel­li­set lo­put a­pu­lais­ten­sa Mun­kin ja Mam­bon kon­tol­le. Pi­tää­kö ol­la huo­lis­saan? Sanna Marin. Va­ka­va­tun­nel­mai­nen hö­pö­hö­pö-oh­jel­ma Pi­tää­kö ol­la huo­lis­saan pa­laa tauol­ta.
13.30 Huo­men­ta Suo­mi Ext­ra
14.00 Mi­tä tä­nään syö­täi­siin? Per­jan­tai Gor­don Ram­say ys­tä­vi­neen tien pääl­lä Ranska. Maa­jus­sil­le mor­sian Pi­tää­kö ol­la huo­lis­saan? Sanna Marin. A­sian y­ti­mes­sä, Jaak­ko Loik­ka­nen 14.00 For­mu­la 1 En­nak­ko­tun­nel­mat Va­ri­kol­la Mer­vi Kal­lio ja Os­si Oi­ka­ri­nen.
14.30 Fort Boyard Suo­mi Fort Kouvola kohtaa! . 14.30 Lo­ve Is­land Suo­mi 14.30 Tek­na­vi
14.45 Pi­lan­päi­ten
15 15.00 Lo­ve Is­land Suo­mi 15.00 For­mu­la 1 En­nak­ko­tun­nel­mat Va­ri­kol­la Mer­vi Kal­lio ja Os­si Oi­ka­ri­nen. Lo­ve Is­land Suo­mi Kau­si 2, 30/50. Yk­si­tois­ta rak­kau­den­näl­käis­tä sink­kua läh­tee et­si­mään si­tä oi­keaa Es­pan­jan au­rin­gon al­ta.
15.30 Sa­la­tut e­lä­mät C­ris­tia­no Ro­nal­do Piers Mor­ga­nin haas­tat­te­lus­sa
16.00 Sa­la­tut e­lä­mät Lasse on surkea viskijukka. Noel on dikkiriikkisen vihainen. Aaro ja Aatami. Nella ja sojottava engelsmanni. Kau­niit ja roh­keat Tohtori Buckingham, monikasvoinen mies. 16.00 Kun­nian päi­vä Lau­ri Mark­ka­nen: En­sim­mäi­nen ko­tiot­te­lu C­hi­ca­go Bulls -pai­das­sa 2017. An­te­ro Mer­ta­ran­ta len­tää C­hi­ca­goon muis­te­le­maan Lau­rin en­sim­mäis­tä N­BA ko­tiot­te­lua.
16.30 Kau­niit ja roh­keat Reese Buckingham, uljas sankari. Taylor, joulujuhlan kiistakapula. Hopen joulu-ukaasi. Joulu Forresterin kartanolla. Em­mer­da­le Lii­ga­li­ve 360 Studiossa Tuomas Nyholm.
17.00 Vii­den jäl­keen Juontaja Baba Lybeck. Fort Boyard Suo­mi Vapinaa ja vauhtia. Pu­nai­ses­sa tii­mis­sä kil­pai­le­vat A­li­na Vo­ron­ko­va,Han­nes Hy­vö­nen ja I­na Mik­ko­la. Val­koi­ses­sa tii­mis­sä o­vat Lot­ta Hint­sa, Mar­ko Ke­rä­nen ja Jaak­ko O­ja­nie­mi. Ve­de­tään ha­tus­ta Vieraana Janne Reinikainen. Ke­vään ko­vim­man imp­ros­how'n vie­raa­na Jan­ne Rei­ni­kai­nen.
17.30 Huu­ma Uusinta.
18
18.25 Em­mer­da­le Lähdit tulella leikkimään. Tuska päättyy. On aika hyväksyä totuus. Paluu todellisuuteen. Mi­tä tä­nään syö­täi­siin? Per­jan­tai G­ril­la­tut os­te­rit ja por­saan­kyl­ki ja Suk­laa­piz­za. For­mu­la 1 Paa­lu­paik­ka
18.55 Mi­tä tä­nään syö­täi­siin?
19.00 Seit­se­män uu­ti­set Seit­se­män uu­ti­set
19.10 Uu­ti­sext­ra Tu­los­ruu­tu
19.20 Päi­vän sää 19.20 F1 Ext­ra
19.25 Tu­los­ruu­tu
19.30 Sa­la­tut e­lä­mät Noel on dikkiriikkisen vihainen. Aaro ja Aatami. Nella ja sojottava engelsmanni. Ulla voittaa sissikisat. Huu­ma Tans­sii Täh­tien Kans­sa Uusi kausi alkaa! Tans­sii Täh­tien Kans­sa val­loit­taa jäl­leen! Sa­lai­suu­det pal­jas­tu­vat vii­mein, kun uu­det täh­tiop­pi­laat saa­vat ta­va­ta toi­sen­sa en­sim­mäis­tä ker­taa p­res­si­ti­lai­suu­den sa­la­ma­va­lo­jen välk­kees­sä.
20.00 Maa­jus­sil­le mor­sian Kau­si 12, 5/12. Au­rin­koi­ses­sa Naan­ta­lis­sa ryh­mät­ref­fit saa­daan käyn­tiin ja niin maa­jus­sit kuin puo­li­soeh­dok­kaat­kin pää­se­vät hie­man ren­tou­tu­maan. Pert­tu - teh­tä­vä Kii­nas­sa Shirlyn hintasirkus. Juon­ta­ja ja ex-mis­si S­hir­ly Kar­vi­nen mat­kus­taa Per­tun vie­raak­si Kii­nan Kan­to­niin et­si­mään uu­sia bis­ne­si­deoi­ta. Duud­so­nit: Pääl­lik­kö Uusi sarja alkaa! Kau­si 1 , Hur­ja kil­pai­lu al­kaa. First Da­tes Suo­mi Valmiina valloitukseen! . Uu­si sar­ja al­kaa! First Da­tes- ra­vin­to­lan o­vet o­vat vih­doin au­ki! Fort Boyard Suo­mi Vapinaa ja vauhtia. Pu­nai­ses­sa tii­mis­sä kil­pai­le­vat A­li­na Vo­ron­ko­va,Han­nes Hy­vö­nen ja I­na Mik­ko­la. Val­koi­ses­sa tii­mis­sä o­vat Lot­ta Hint­sa, Mar­ko Ke­rä­nen ja Jaak­ko O­ja­nie­mi.
20.30 Kun­nian päi­vä Ii­vo Nis­ka­nen: 15 km MM-kul­ta Lah­des­sa 2017. An­te­ro Mer­ta­ran­ta ja Ii­vo käy­vät lä­pi ki­so­jen d­ra­maat­ti­set vai­heet pa­ri­vies­tin pet­ty­myk­ses­tä u­peaan voit­toon y­lei­sön hur­mok­sen täyt­täes­sä s­ta­dio­nin.
21 21.00 Ro­ba Santiago. Maik­ki ha­luaa na­pa­ta huu­me­dii­le­ri San­tia­gon, mut­ta Uu­si­ta­lon jar­rut­te­lu häm­mäs­tyt­tää. Maik­ki saa liit­to­lai­sen Ar­tos­ta, jo­ka on jou­tu­nut Lun­din syy­niin. Uu­tis­vuo­to Sanna Marin ja Herra Ylppö. Uu­tis­vuo­don syk­syn toi­ses­sa jak­sos­sa a­jan­koh­tai­sis­ta uu­ti­sai­heis­ta ki­saa­mas­sa o­vat lii­ken­ne- ja vies­tin­tä­mi­nis­te­ri San­na Ma­rin ja tai­tei­li­ja Her­ra Ylp­pö. Pi­tää­kö ol­la huo­lis­saan? Sanna Marin. Uu­si al­kaa!! Va­ka­va­tun­nel­mai­nen hö­pö­hö­pö-oh­jel­ma Pi­tää­kö ol­la huo­lis­saan pa­laa tauol­ta. Uu­si kau­si, van­ha mei­nin­ki! S­ta­di vs Lan­de Kau­si 1, 8/10. Vie­vät­kö lan­det vai s­ta­di­lai­set pi­dem­män kor­ren, kun he a­set­tu­vat toi­siaan vas­taan tie­to­ki­sas­sa? 21.00 A­ma­zing Ra­ce Luottamus puntarissa. Mat­ka suun­tau­tuu täl­lä ker­taa B­ra­si­lian Sao Pau­loon. Tun­teet kuu­me­ne­vat kah­den tii­min vä­lil­lä, kun toi­nen pa­reis­ta ei pi­dä sa­naan­sa.
21.30 Ve­de­tään ha­tus­ta Vieraana Janne Reinikainen. Ke­vään ko­vim­man imp­ros­how'n vie­raa­na Jan­ne Rei­ni­kai­nen. 21.30 Ä­lä jää­dy Kau­si 1, 9/10. Oh­jel­man en­sim­mäi­se­nä haas­tee­na on teh­dä koh­tauk­sia rii­mi­tel­len: min­kä­lai­sia rii­me­jä Er­nes­til­tä ja Vee­ral­ta syn­tyy pis­sik­si­nä?
22.00 Kym­me­nen uu­ti­set Kym­me­nen uu­ti­set
22.10 Lot­to, Jo­ke­ri ja Lo­ma­ton­ni Vii­kon sää
22.20 Päi­vän sää
22.25 Tu­los­ruu­tu
22.35 Tek­na­vi Uusi kausi alkaa! A­sian y­ti­mes­sä, Jaak­ko Loik­ka­nen Uusi kausi alkaa! Ri­kos­paik­ka Uusi kausi alkaa! For­mu­la­sir­kus Mer­vi Kal­lio kur­kis­taa for­mu­la­sir­kuk­sen ku­lis­sei­hin uu­den ki­sa­vii­kon­lo­pun kyn­nyk­sel­lä. F1 Ext­ra For­mu­la 1 koos­te: Sin­ga­po­ren o­sa­kil­pai­lu Formula 1: osakilpailu. F1-o­sa­kil­pai­lu ( 22.9.2019 ). Se­los­ta­ja­na Ni­ki Juu­se­la, a­sian­tun­ti­joi­na Aa­ro Vai­nio ja Os­si Oi­ka­ri­nen.
22.45 T­rans­por­ter 3 T­rans­por­ter 3. Keik­ka­kus­ki F­rank Mar­tin (Ja­son S­tat­ham) pal­ka­taan kul­jet­ta­maan kid­na­pat­tu uk­rai­na­lais­po­lii­ti­kon ty­tär Mar­seil­les­ta hal­ki Eu­roo­pan Mus­tan­me­ren ran­nal­le O­des­saan. Ri­kol­lis­lii­ga y­rit­tää ki­ris­tää po­lii­ti­kol­ta lu­van on­gel­ma­jät­teen rah­taa­mi­sek­si Uk­rai­naan. Wal­lan­der: Jo­ke­ri Wallander: Jokeri. Tär­keä to­dis­ta­ja sur­ma­taan ra­vin­to­lan­sa e­des­sä, ja hä­nen 7-vuo­tias tyt­tä­ren­sä on ve­ri­teon ai­noa sil­min­nä­ki­jä. Ju­tun tut­kin­ta vie Kur­tin ja S­te­fa­nin sy­väl­le mal­mö­lai­sen ri­kos­maail­man syö­ve­rei­hin.
23.05 Myy­tin­mur­ta­jat Kipinöitä ilmassa. MTV3:n täh­det - Mu­siik­ki­vi­deo: Per­he Bull Maa jalkojen alla. Uu­si kau­si al­kaa! Lii­ga: A­ri Val­lin S­how
23.10 Ro­ba Santiago.
23.20 Pi­tää­kö ol­la huo­lis­saan? Sanna Marin.
23.35 Ro­ba Santiago. Maik­ki ha­luaa na­pa­ta huu­me­dii­le­ri San­tia­gon, mut­ta Uu­si­ta­lon jar­rut­te­lu häm­mäs­tyt­tää.
0 00.00 Duud­so­nit: Pääl­lik­kö Kausi 1 , Hurja kilpailu alkaa.
00.10 Fort Boyard Suo­mi Fort Kouvola kohtaa! . Uu­tis­vuo­to Sanna Marin ja Herra Ylppö. 00.10 Kun­nian päi­vä
00.35 Bull Maa jalkojen alla. Maa saat­taa hor­jua jal­ko­jen al­la, mut­ta työt jat­ku­vat, kun sy­dän­koh­tauk­ses­taan ja al­ko­ho­lis­mis­taan toi­pu­va Bull pa­laa TAC-toi­mis­tol­le. T­he­roux ja ka­tu­koi­rat Los An­ge­le­sis­sa on val­ta­vas­ti kul­ku­koi­ria, joi­den e­ri­koi­seen maail­maan Louis T­he­roux tu­tus­tuu.
00.55 Ant­ho­ny Bour­dain - koh­ti tun­te­ma­ton­ta Salvador, Brasilia. 00.55 Ri­kos­paik­ka
01.05 Hei­ke­lä synd­roo­ma 01.05 Pert­tu - teh­tä­vä Kii­nas­sa Shirlyn hintasirkus.
01.25 Pi­tää­kö ol­la huo­lis­saan? Sanna Marin.
01.35 T­he­roux ja sek­si­ri­kol­li­set 01.35 E­las­ti­nen feat. Elastinen feat. Jo­han­na Kur­ke­la.
01.50 U­lo­sot­to­mie­het Uusia yrityksiä. 01.50 60 päi­vää ki­ven si­säs­sä Uusi ystävä. Nais­ten puo­lel­la Jes­si­ca ja Mic­hel­le o­vat ta­jun­neet, et­tä he mo­lem­mat o­vat oh­jel­mas­sa.
02.00 Ant­ho­ny Bour­dain - koh­ti tun­te­ma­ton­ta 02.00 Ant­ho­ny Bour­dain - koh­ti tun­te­ma­ton­ta
02.20 X Fac­tor Suo­mi
02.30 Täh­det, täh­det
02.45 U­lo­sot­to­mie­het Suh­de­sop­pa 02.45 Zoo (x2)
3
03.40 Suh­de­sop­pa Fa­rang Duud­so­nit (x2)
03.50 Roll
04.35 Fa­rang