Ohjelmakartta.fi
ma 22.4. ti 23.4. ke 24.4. to 25.4. pe 26.4. la 27.4. su 28.4.
6

06.00 Os­tos­ka­na­va T­vins.com

Os­tos­ka­na­va T­vins.com

06.15 Aa­mu­sää

06.25 Huo­men­ta Suo­mi

Huo­men­ta Suo­mi

07.00 Os­tos­ka­na­va T­vins.com

07.30 Aa­mu­sää

08.00 Puu­ha-Pe­te

08.00 Pa­lo­mies Sa­mi (x2)

Puu­ha-Pe­te (x2)

08.10 Muu­mi­laak­son ta­ri­noi­ta (x2)

Merenneito ja lohikäärmeen kyynel. Retki renessanssiin.

08.25 Muu­mi­laak­son ta­ri­noi­ta (x4)

Punainen Kuutamo. Koulunpenkille. Lumimiehen tarina. Aikamatka kultaiseen valtakuntaan.
9

09.00 Koi­ral­le ko­ti

Bear.

Mi­tä tä­nään syö­täi­siin?

09.10 Huo­men­ta Suo­mi Ext­ra

Le­gen­dat

09.30 Mi­tä tä­nään syö­täi­siin?

09.35 Kau­niit ja roh­keat

Paa­vo Pe­su­sie­ni

10.00 Em­mer­da­le

Os­tos­ka­na­va T­vins.com

Koi­ral­le ko­ti (x2)

Lolly. Bean.

10.30 Häät sul­ha­sen ta­paan

Festarihäät. Maalaispojan lentävä yllätys. Vaativainen prinsessa. Siskokset kilpasilla. Jane Austenin tunnelmissa.

Sa­la­tut e­lä­mät (x4)

11.00 Ko­toi­sa

Romanttinen huvilapiha Kauniaisissa.

11.30 U­nel­ma­rem­pat

Lisätilaa perheelle. Uusi alku. Talo uusille muistoille. Ison tontin metsästys. Kotipesä konttiasujille.
12

12.00 Ke­nen ko­to­na?

Ku­ka on lif­tan­nut Lo­vii­saan, ku­ka a­suu vä­rik­kääs­sä kuk­ka­lois­tos­sa ruuk­ki­ky­läs­sä Ruot­sin­pyh­tääl­lä?

12.30 Os­tos­ka­na­va T­vins.com

Mi­tä tä­nään syö­täi­siin? Per­jan­tai

Mitä tänään syötäisiin?

13.00 Art­hur ja kak­si maail­maa

Arthur ja kaksi maailmaa.

Su­per­nan­ny Suo­mi

Salamana taisteluun. Sa­la­ma­na tais­te­luun. Vel­jes­ten ka­hi­nat äi­ty­vät sil­män­rä­päyk­ses­sä vä­ki­val­tai­sik­si.

13.30 Ä­lä jää­dy

Huo­men­ta Suo­mi Ext­ra

14.00 A­las­ti-k­lu­bi

Vesala.

Tek­na­vi

A­sian y­ti­mes­sä, Jaak­ko Loik­ka­nen

Jah­ti

Uusinta.

Kok­ki­so­ta

Pilvi Hämäläinen ja Ernest Lawson.

14.00 For­mu­la 1 En­nak­ko­tun­nel­mat

S­tu­dios­sa Mer­vi Kal­lio, To­ni Vi­lan­der ja Os­si Oi­ka­ri­nen.

14.30 Ä­lä jää­dy

Pu­tous

Uusinta.

14.30 Tek­na­vi

14.55 Duud­so­nit tu­li ta­loon

Kepposkuningas.

G­la­diaat­to­rit

Uusinta.

14.55 Ko­toi­sa

Romanttinen huvilapiha Kauniaisissa.

Pi­tää­kö ol­la huo­lis­saan?

Riku Rantala Pek­ka St­rang.

For­mu­la 1 En­nak­ko­tun­nel­mat

S­tu­dios­sa Mer­vi Kal­lio, To­ni Vi­lan­der ja Os­si Oi­ka­ri­nen.

Pi­tää­kö ol­la huo­lis­saan?

Riku Rantala Pek­ka St­rang.
15

15.30 G­la­diaat­to­rit

15.55 Pos­se

Posse tulee taas!

15.55 Ke­nen ko­to­na?

S­tu­dio

Su­per­nan­ny Suo­mi

Salamana taisteluun.

15.55 On­ne­la

Auttamisen ilo.

16.30 Uu­tis­vuo­to

Uusinta.

16.30 Ri­ma­kau­hua ja rak­kaut­ta

Festareilla. Ko­ko po­ruk­ka suun­taa Lost Days -fes­ta­reil­le kat­so­maan nuo­rem­man A­da­min bän­din keik­kaa.

16.55 Sa­la­tut e­lä­mät

Pos­se

Posse tulee taas! Lu­vas­sa on käl­le­jä, ral­le­ja ja rä­jäh­tei­tä, kun tut­tu jen­gi ot­taa vas­tuun per­jan­tai-il­lan kaaok­ses­ta.

17.25 Kau­niit ja roh­keat

17.25 Pu­tous

Uusinta.

17.55 Nel­jän täh­den il­lal­li­nen

Em­mer­da­le

18

18.25 Em­mer­da­le

Mi­tä tä­nään syö­täi­siin? Per­jan­tai

Mitä tänään syötäisiin?

For­mu­la 1 Paa­lu­paik­ka

18.55 Mi­tä tä­nään syö­täi­siin?

19.00 Seit­se­män uu­ti­set

Seit­se­män uu­ti­set

Seit­se­män uu­ti­set

19.10 Päi­vän sää

19.10 Uu­ti­sext­ra

Tu­los­ruu­tu

19.20 Tu­los­ruu­tu

Päi­vän sää

19.20 F1 Ext­ra

19.25 Tu­los­ruu­tu

19.30 Ve­de­tään ha­tus­ta

Vieraana Jussi Vatanen. Suo­men haus­kim­man imp­ro-oh­jel­man vie­raa­na Jus­si Va­ta­nen.

Sa­la­tut e­lä­mät

Pu­tous

G­la­diaat­to­rit

20.00 Kok­ki­so­ta

Pilvi Hämäläinen ja Ernest Lawson. Tä­nään Kok­ki­so­dan keit­tiöis­sä tais­te­le­vat Pu­touk­ses­ta tu­tut näyt­te­li­jät Pil­vi Hä­mä­läi­nen ja Er­nest Law­son.

Ke­nen ko­to­na?

Ku­ka on lif­tan­nut Lo­vii­saan, ku­ka a­suu vä­rik­kääs­sä kuk­ka­lois­tos­sa ruuk­ki­ky­läs­sä Ruot­sin­pyh­tääl­lä?

Ko­toi­sa

Romanttinen huvilapiha Kauniaisissa. Kau­niai­sis­sa Su­vi & Ni­ko pa­laut­ta­vat 1920-lu­vun hu­vi­lan vil­liin­ty­neen pi­han ta­kai­sin al­ku­pe­räi­seen lois­toon­sa.

Jah­ti

Pos­se

Posse tulee taas! Lu­vas­sa on käl­le­jä, ral­le­ja ja rä­jäh­tei­tä, kun tut­tu jen­gi ot­taa vas­tuun per­jan­tai-il­lan kaaok­ses­ta. Pa­luun pos­sen­tai­hin te­ke­vät myös julk­kis­ten te­ke­mät s­tun­tit.
21

21.00 Ri­ma­kau­hua ja rak­kaut­ta

Festareilla. Ko­ko po­ruk­ka suun­taa Lost Days -fes­ta­reil­le kat­so­maan nuo­rem­man A­da­min bän­din keik­kaa.

S­tu­dio

S­tu­dio on MTV:n uu­si talk s­how, jos­sa vie­rai­ta vas­taa­not­ta­mas­sa o­vat Kir­si Alm-Sii­ra ja Ni­na Rah­ko­la.

Pi­tää­kö ol­la huo­lis­saan?

Riku Rantala Pek­ka St­rang. Tä­män il­tai­ses­sa jak­sos­sa Mii­ka Nou­siai­nen pu­huu, Ka­ri Ho­ta­kai­nen pu­huu, Tuo­mas Ky­rö pu­huu ja Jen­ni Pääs­ky­saa­ri nau­raa ja pu­huu.

Su­per­nan­ny Suo­mi

Salamana taisteluun. Sa­la­ma­na tais­te­luun. Vel­jes­ten ka­hi­nat äi­ty­vät sil­män­rä­päyk­ses­sä vä­ki­val­tai­sik­si. Ai­kaa tar­vit­see myös 1-vuo­tias pik­ku­sis­ko.

21.00 Uu­tis­vuo­to

Gor­don Ram­say ys­tä­vi­neen tien pääl­lä

Ranska. Gor­don ja kump­pa­nit suun­taa­vat Rans­kaan, jos­sa hei­dän on tar­koi­tus o­sal­lis­tua Ar­cac­ho­nin os­te­ri­fes­ti­vaa­leil­le.

21.30 On­ne­la

Auttamisen ilo. Mar­kus e­päi­lee, et­tä hä­nel­lä on syö­pä ja hän vär­vää lä­hei­sen­sä kiu­sal­li­siin tut­ki­muk­siin.

22.00 Kym­me­nen uu­ti­set

Kym­me­nen uu­ti­set

22.10 Lot­to, Jo­ke­ri ja Lo­ma­ton­ni

Vii­kon sää

22.20 Päi­vän sää

22.25 Tu­los­ruu­tu

22.35 Tek­na­vi

A­sian y­ti­mes­sä, Jaak­ko Loik­ka­nen

Ri­kos­paik­ka

Toi­mit­ta­ja Pek­ka Leh­ti­nen ja Jark­ko Si­pi­lä ker­to­vat vii­kon ko­vim­mat ri­ko­sai­heet!

For­mu­la­sir­kus

To­mi Tuo­mi­nen kur­kis­taa for­mu­la­sir­kuk­sen ku­lis­sei­hin uu­den ki­sa­vii­kon­lo­pun kyn­nyk­sel­lä.

F1 Ext­ra

F1 Ext­ra

For­mu­la 1 koos­te: A­zer­baidz­ha­nin o­sa­kil­pai­lu

Formula 1: osakilpailu. F1-o­sa­kil­pai­lu ( 28.4.2019 ). Se­los­ta­ja­na Ni­ki Juu­se­la, a­sian­tun­ti­joi­na To­ni Vi­lan­der ja Os­si Oi­ka­ri­nen.

22.45 Ti­ta­nic

Titanic. Yk­si­tois­ta Os­ca­ria voit­ta­nut kos­ket­ta­va ro­mant­ti­nen d­raa­ma köy­hän tai­tei­li­jan (Leo­nar­do Di­Cap­rio) ja kih­lois­sa o­le­van y­lä­luo­kan ty­tön (Ka­te Wins­let) koh­taa­mi­ses­ta höy­ry­lai­va Ti­ta­ni­cin neit­syt­mat­kal­la. Kun up­poa­mat­to­mak­si ra­ken­net­tu a­lus tör­mää yöl­lä jää­vuo­reen ja al­kaa va­jo­ta, muut­tuu ro­mans­si hyi­sek­si hen­kiin­jää­mis­tais­te­luk­si.

Jo­han Falk 4 - Leo Gaut

Johan Falk 4 - Leo Gaut. Gö­te­bor­gis­sa on lei­mah­ta­nut vä­ki­val­tai­nen ka­pak­ka­so­ta. Jo­han Fal­kil­le sel­viää, et­tä yh­den uh­kai­lun koh­teek­si jou­tu­neen ka­pa­kan o­mis­taa e­räs Leo Gaut, jon­ka Jo­han pas­sit­ti tel­kien taa kym­me­nen vuot­ta aiem­min.

23.05 Rou­va Mi­nis­te­ri

Mie­hi­tet­ty

Met­säs­tä­jät

Kaksi kadonnutta.

30 for 30 Se­ries

Juoksuratojen ihmelapsi.

23.35 Uu­tis­vuo­to

Uusinta.
0

00.05 Pos­se

Posse tulee taas!

S­tu­dio

Mie­hi­tet­ty

00.15 Am­bu­lans­si

Uusinta.

00.30 Rou­va Mi­nis­te­ri

00.40 Hä­vyt­tö­mät

01.00 Ke­nen ko­to­na?

Ko­toi­sa

Romanttinen huvilapiha Kauniaisissa.

01.10 Pi­tää­kö ol­la huo­lis­saan?

Riku Rantala Pek­ka St­rang.

01.25 I­sän­maan puo­les­ta

Valheita, vahvistimia, pirun Twitter.

01.25 Riz­zo­li & Is­les

Murha menneisyydestä. Kor­sak tii­mei­neen tut­kii i­sän ja tyt­tä­ren mur­hia.

01.35 Pu­tous

Uusinta.

01.55 Aar­tei­den met­säs­tä­jät Suo­mi

Ar­row (x2)

Uudet ystävät. Tapaus 11-19-41-73

02.05 Uu­tis­vuo­to

02.20 Ri­kos­paik­ka

02.20 Bil­lions (x2)

02.35 T­he St­rain (x2)

02.50 Sak­nad

02.50 Ar­row (x2)

Tek­na­vi

3

03.10 Bumt­si­bum

03.25 Sal­va­tion (x2)

03.45 Huip­pu­jen­gi

04.30 Tai­kuu­den tuol­la puo­len