Ohjelmakartta.fi
ma 30.3. ti 31.3. ke 1.4. to 2.4. pe 3.4. la 4.4. su 5.4.
6
06.15 Aamusää
06.25 Uutisaamu
25 Uu­ti­saa­mu 6. 48 Suo­mes­ta poik­kea­vat ko­ro­na­toi­met va­lin­neen Ruot­sin tilanne 7...
06.25 Uutisaamu
Uu­ti­saa­mu tar­joaa kat­ta­vas­ti päi­vän tuo­reim­mat uu­ti­set meil­tä ja maail­mal­ta se­kä sää­tie­dot ja ur­hei­lu-uutiset.
07.00 Os­tos­ka­na­va Tvins.com
08.00 Puuha-Pete
08.00 Myy­rän seikkailut
08.15 Muu­mi­laak­son tarinoita
la: Noitametsän asukkaat. Kohta tulee joulu.
su: Matka majakalle. Majakan vartija.
9
09.05 Mi­tä tä­nään syötäisiin?
09.05 Mim­mit musapatti
09.00 Kar­hu­her­ra Pad­ding­to­nin seikkailut
09.10 Kau­niit ja rohkeat
Ame­rik­ka­lai­nen saip­pua­sar­ja Los An­ge­le­sin muo­ti­maailmasta.
09.30 Os­tos­ka­na­va Tvins.com
09.25 Pro­fes­so­ri Balthazar
09.35 Emmerdale
Em­mer­da­len ky­län asuk­kai­den elä­män­me­noa seu­raa­va draamasarja.
09.35 Winx-klubi
10.05 Kotoisa
Duudsonin metsäpiha.
10.05 Vap­pu ja Marja Live
10.05 Su­pernanny Suomi
Raskaita aikoja.
10.05 Sii­pan saappaissa
Seray ja Arttu.
10.05 Kaap­paus keittiössä
Aikuistumisen kynnyksellä.
10.00 Ja­mie Oli­ve­rin 15 mi­nuutin ateriat
10.00 Kaap­paus keittiössä
Aikuistumisen kynnyksellä. Kuo­pio­lai­set Sal­la ja Valt­te­ri muut­ti­vat omil­leen jo alai­käisinä...
10.30 Mi­tä tä­nään syö­täi­siin? Perjantai
11.05 Kaap­paus keittiössä
Väsymyksen noidankehä.
11.05 Kenen kotona?
Juon­ta­ja­na Tui­ja Pehkonen.
11.05 Kotoisa
Sporttiperheen monitoimipiha.
11.05 Sii­pan saappaissa
Katja ja Mikko.
11.00 Kotoisa
Sporttiperheen monitoimipiha.
11.00 Su­pernanny Suomi
Raskaita aikoja.
12.00 Os­tos­ka­na­va Tvins.com
11.55 Mas­ked Singer Suomi
12.00 Sii­pan saappaissa
Katja ja Mikko. Vii­kon päät­teek­si Kat­ja on val­mis suu­reen muutokseen.
12
12.50 Smurffit
Smurffit.
13.05 Mi­tä tä­nään syö­täi­siin? Perjantai
13.05 Grand De­signs Uusi-Seelanti
Ruosteista peltiseinää.
13.00 Nel­jän täh­den illallinen
13.00 Nel­jän täh­den illallinen
13.00 Kotoisa
Sporttiperheen monitoimipiha.
13.30 Joo­nas Nordman Show
Joo­nas Nord­man Show alkaa...
13.30 Su­pernanny Suomi
Raskaita aikoja.
13.30 Rantabaari
14.00 Kotoisa
Duudsonin metsäpiha.
14.00 Sii­pan saappaissa
Seray ja Arttu.
14.00 Rantabaari
14.00: Kulissit.
14.30: Rantabileet.
14.00 Ja­mie Oli­ver Italiassa
14.30 Posse
Possentaina ruudussa mm. Joonas Nordman ja Petra Olli.
14.30 Mas­ked Singer Suomi
14.30 Teknavi
15
15.00 Kaap­paus keittiössä
Aikuistumisen kynnyksellä.
15.00 Nel­jän täh­den illallinen
15.00 Nel­jän täh­den illallinen
15.00 Talent Suomi
Kaikki peliin. Kaik­ki peliin...
15.00 Sta­di vs. Lande
Lyhenteiden merkitykset.
15.30 Nel­jän täh­den illallinen
15.30 Sa­la­tut elämät
16.00 Sa­la­tut elämät
Pih­la­ja­ka­dun asuk­kais­ta ker­to­vas­sa sar­jas­sa kul­je­taan kieh­to­vien ta­ri­noi­den po­luil­la kos­ket­ta­via tai ar­ko­ja­kaan asioi­ta kaihtamatta.
16.00 Kau­niit ja rohkeat
Hope, paniikkimorsian.
16.00 Pi­tää­kö ol­la huolissaan?
Suvi Auvinen. Stu­dios­sa on dy­naa­mi­nen tun­nel­ma ja kai­kil­la on vet­tä laseissa...
16.30 Kau­niit ja rohkeat
Ame­rik­ka­lai­nen saip­pua­sar­ja Los An­ge­le­sin muo­ti­maailmasta.
16.30 Emmerdale
16.30 Only in Japan
Maitonauratus.
16.58 Uutiset
17.00 Teknavi
17.00 Joo­nas Nordman Show
Joo­nak­sen vie­raak­si saa­pu­vat ex-mi­nis­te­ri Ti­mo Soi­ni, ra­dio­toi­mit­ta­ja Jen­ni Poi­ke­lus ja maan haus­kin ma­sen­tu­nut kes­ki-ikäi­nen mies Vil­le Myllyrinne.
17.05 Vii­den jälkeen
17.25 Uutiset
17.30 Vii­den jälkeen
ma: 17:30 Miltä Covid19 tuntuu?
17.30 Posse
Pos­sen­tai­na ruu­dus­sa mm. Mi­kael Gab­riel ja upea mu­siik­ki­vie­raam­me Mai­ja Vilk­ku­maa. Yk­kö­sel­lä si­sään mal­lia näyt­tää Eli­na Gus­tafs­son ja sät­kyuk­ko­na hää­rää Ka­pe Ai­hi­nen. Stuntk­las­si­kos­sa Heik­ki Kovalainen.
18
18.00 Mas­ked Singer Suomi
18.25 Emmerdale
Em­mer­da­len ky­län asuk­kai­den elä­män­me­noa seu­raa­va draamasarja.
18.25 Esit­te­lys­sä: Suurmestari
18.30 Mi­tä tä­nään syö­täi­siin? Perjantai
18.55 Mi­tä tä­nään syötäisiin?
19.00 Seit­se­män uutiset
Suo­men pa­ras­ta uu­tis­pal­ve­lua suo­si­tuim­pien uu­ti­sank­ku­rien johdolla!
19.00 Seit­se­män uutiset
19.15 Tulosruutu
19.20 Päivän sää
19.20 Uutisextra
19.20 Urheiluextra
19.25 Tulosruutu
19.30 Sa­la­tut elämät
Pih­la­ja­ka­dun asuk­kais­ta ker­to­vas­sa sar­jas­sa kul­je­taan kieh­to­vien ta­ri­noi­den po­luil­la kos­ket­ta­via tai ar­ko­ja­kaan asioi­ta kaihtamatta.
19.30 Talent Suomi
Odotettu finaali. Odo­tet­tu fi­naa­li. Ta­lent Suo­mi 2020 hui­pen­tuu sä­ke­nöi­vään li­ve­lä­he­tyk­seen, jos­sa yh­dek­sän fi­naa­lie­si­tys­tä kil­pai­lee ylei­sön suo­sios­ta ja 30 000 eu­ron pää­po­tis­ta. Mu­ka­na va­kio­tuo­ma­rit ja Mik­ko Leppilampi.
20.00 Kaap­paus keittiössä
Aikuistumisen kynnyksellä.
20.00 Kotoisa
Sporttiperheen monitoimipiha.
20.00 Sta­di vs. Lande
Lyhenteiden merkitykset. Jouk­kuei­den vas­taus­ten myö­tä Suo­meen syn­tyy uu­sia yh­dis­tyk­siä ja kuntia...
20.00 Sii­pan saappaissa
Katja ja Mikko. Vii­kon päät­teek­si Kat­ja on val­mis suu­reen muutokseen.
20.00 Posse
Pos­sen­tai­na ruu­dus­sa mm. Mi­kael Gab­riel ja upea mu­siik­ki­vie­raam­me Mai­ja Vilk­ku­maa. Yk­kö­sel­lä si­sään mal­lia näyt­tää Eli­na Gus­tafs­son ja sät­kyuk­ko­na hää­rää Kape Aihinen.
20.00 Mas­ked Singer Suomi
21
21.00 Ho­tel Swan Helsinki
Paljastuksia. Epäi­lyt Pa­ja­rin avo­puo­li­soa koh­taan kasvavat...
21.00 Su­pernanny Suomi
Raskaita aikoja.
21.00 Pi­tää­kö ol­la huolissaan?
Suvi Auvinen. Stu­dios­sa on dy­naa­mi­nen tun­nel­ma ja kai­kil­la on vet­tä laseissa...
21.00 Vap­pu ja Marja Live
21.00 Joo­nas Nordman Show
Joo­nak­sen vie­raak­si saa­pu­vat ex-mi­nis­te­ri Ti­mo Soi­ni, ra­dio­toi­mit­ta­ja Jen­ni Poi­ke­lus ja maan haus­kin ma­sen­tu­nut kes­ki-ikäi­nen mies Vil­le Myllyrinne.
21.00 Pi­tää­kö ol­la huolissaan?
Jenni Poikelus.
21.30 Ve­de­tään hatusta
Vieraana Jussi Vatanen.
21.52 MTV3:n täh­det - Mu­siik­ki­video: Perhe
22.00 Kym­menen uutiset
Suo­men pa­ras­ta uu­tis­pal­ve­lua suo­si­tuim­pien uu­ti­sank­ku­rien johdolla!
22.00 Kym­menen uutiset
22.10 Lot­to, Jo­ke­ri ja Lomatonni
22.15 Viikon sää
22.20 Päivän sää
22.25 Tulosruutu
22.35 Joo­nas Nordman Show
Joo­nas Nord­man Show alkaa...
22.35 Bull
Synninpäästö.
22.35 Rikospaikka
22.35 C Mo­re Urheilusuora
22.35 Die Hard - vain kuol­leen ruumiini yli
Die Hard - vain kuolleen ruumiini yli. Dy­naa­mi­nen toi­min­tae­lo­ku­va, jos­sa Bru­ce Wil­li­sin esit­tä­mä ne­wyor­ki­lais­po­lii­si John McC­la­ne tais­te­lee yk­sin häi­käi­le­mä­tön­tä ja raa­ka­lais­mais­ta ri­kol­lis­jouk­koa vastaan.
Ohjaaja: John McTiernan, USA 1988.
22.35 Wal­lan­der: Valokuvaaja
Wallander: Valokuvaaja. Tun­net­tu so­ta­ku­vaa­ja pi­tää näyt­te­lyn Ys­ta­dis­sa. Ava­jai­sis­sa on myös ame­rik­ka­lai­nen nai­nen, jo­ka löy­tyy aa­mul­la kuol­lee­na. Se­ka­van vyyh­din sa­lai­suus osoit­tau­tuu pii­le­vän kau­ka­na Ruot­sis­ta. Pääo­sis­sa: Kris­ter Hen­riks­son, Jo­han­na Sällst­röm, Ola Rapace.
Ohjaus: Jonas Grimås, Ruotsi 2005
22.35 Teknavi
Uusi kausi.
23.05 Pi­tää­kö ol­la huolissaan?
Suvi Auvinen. Stu­dios­sa on dy­naa­mi­nen tun­nel­ma ja kai­kil­la on vet­tä laseissa...
23.05 Isän­maan puolesta
Petolliset ystävät.
23.05 Top Gear
16. kau­den par­haat pa­lat, osa 1...
23.30 NCIS: New Orleans
Jättipotti.
23.30 Ho­tel Swan Helsinki
Paljastuksia. Epäi­lyt Pa­ja­rin avo­puo­li­soa koh­taan kasvavat...
0
00.00 Mas­ked Singer Suomi
00.05 Vap­pu ja Marja Live
00.10 Vap­pu ja Marja Live
00.20 3 Suomi
Huumeet - Alkosta Narkoon.
00.20 Ratamo
Sotamies.
00.20 Isän­maan puolesta
Petolliset ystävät.
00.55 Sta­di vs. Lande
Lyhenteiden merkitykset.
01.00 Kaap­paus keittiössä
Aikuistumisen kynnyksellä.
01.00 Rikospaikka
01.10 Kotoisa
Duudsonin metsäpiha.
01.10 Pie­ta­rin ka­pellimestari
01.05 Posse
Pos­sen­tai­na ruu­dus­sa mm. Mi­kael Gab­riel ja upea mu­siik­ki­vie­raam­me Mai­ja Vilkkumaa...
01.15 999: Mi­kä hätänä?
Parisuhteet.
01.25 Teknavi
01.40 Teknavi
01.45 NCIS: New Orleans
Ame­rik­ka­lai­ses­sa ri­kosd­raa­ma­sar­jas­sa New Or­lean­sin NCIS-yk­sik­kö sel­vit­tää lai­vas­toon ja me­ri­jal­ka­vä­keen liit­ty­viä rikoksia.
01.45: Tärkeät siteet.
02.30: Uusi alku.
01.55 Farang
Nurkkaan ahdistetut.
01.50 Huuma
02.00 Julk­kis Pomo piilossa
Bethany Mota.
02.05 Midnight Sun
Kau­hu kas­vaa, kun kän­ny­köis­tä al­kaa löy­tyä jär­kyt­tä­viä vi­deoi­ta. An­ders ja Ka­hi­na suun­taa­vat Bang­kok-Jo­rin vin­kin pe­rus­teel­la Kaa­re­suvantoon...
02.10 Selviytyjät
Ame­rik­ka­lai­nen rea­li­ty­sar­ja, jos­sa kil­pai­li­jat kamp­pai­le­vat Sel­viy­ty­jä-tit­te­lis­tä se­kä muh­keas­ta voit­to­po­tis­ta Jeff Probs­tin joh­dol­la. 34. tuo­tantokausi.
02.10: Muodonmuutos.
04.05: Heimo viimeinen päätös.
02.40 Julk­kis Pomo piilossa
Bethany Mota. You­Tu­be-sen­saa­tio Bet­ha­ny Mo­ta naa­mioi­tuu ja läh­tee mu­ka tu­tus­tu­maan nou­se­viin tu­bettajiin...
02.30 Sta­di vs. Lande
Lyhenteiden merkitykset. Jouk­kuei­den vas­taus­ten myö­tä Suo­meen syn­tyy uu­sia yh­dis­tyk­siä ja kun­tia. Pi­tä­vät­kö Jaak­ko Saa­ri­luo­ma ja Kal­le Lam­berg pok­kan­sa, kun sta­di­lai­set ja lan­det tais­te­le­vat Suo­men herruudesta?
02.40 Fort Boyard Suomi
Pelkoa ja paniikkia. Val­koi­ses­sa jouk­kuees­sa ki­saa Rin­ga Ro­po, Al­ma Hä­tö­nen ja Mus­ta Barbaari...
3
04.00 Ota ra­hat ja juokse
to: Iloiset äiti ja poika.
pe: Missi ja koripalloilija.
04.25 3 porno
Brasilia - Fetissit ja webcam-porno.