Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 7 8 9 10 11
1.3. 2.3. 3.3. 4.3. 5.3. 6.3. 7.3.
6
06.00 Aamusää
06.10 olo.fit
06.25 Uutisaamu
25 Aa­mun ot­si­kot 6. 48 Ko­ro­na-ajan krii­si­vies­tin­nän ABC 7...
07.00 Os­tos­ka­na­va Tvins.com
08.00 Puuha-Pete
08.10 Muu­mi­laak­son tarinoita
la: Juhannus. Mimmi-täti.
su: Muumipappa muistelee osa 1. Muumipappa muistelee osa 2.
9
09.05 Mi­tä tä­nään syötäisiin?
09.05 Emmerdale
09.00 Mansikka Marja
09.10 Emmerdale
09.20 Palomies Sami
09.40 Kau­niit ja rohkeat
Ame­rik­ka­lai­nen saip­pua­sar­ja Los An­ge­le­sin muo­ti­maailmasta.
09.35 Paa­vo Pesusieni
10.05 Sukuni salat
Jukka Jalonen. Lei­jo­nakuningas...
10.05 Su­pernanny Suomi
Vallanvaihto.
10.05 Kotoisa
Luksusta kodin arkeen. Luk­sus­ta ko­din arkeen...
10.05 Kuutamolla
Maria Ohisalo, Jukka Jalonen ja Mikko Penttilä. No­peus­tes­tit ja Jan­ne Kataja...
10.00 Mi­tä tä­nään syö­täi­siin? Perjantai
10.00 Os­tos­ka­na­va Tvins.com
10.00 Kotoisa
Vanhemmille makuuhuone. Van­hem­mil­le ma­kuu­huo­ne. Ko­toi­san tii­mi lait­taa olo­huo­neen uusiksi,..
10.30 Ja­mie Oli­ve­rin 15 mi­nuutin ateriat
10.30 Mi­tä tä­nään syö­täi­siin? Perjantai
11.00 Os­tos­ka­na­va Tvins.com
11.00 MasterChef VIP
Autiosaaren annos.
11.00 Su­pernanny Suomi
Työn varjossa. Han­na-äi­ti te­kee kah­ta työ­tä ja usein teh­tä­vää jää vie­lä kotiinkin...
12
12.00 Va­li­tut Pa­lat Collection
12.00 Kaap­paus keittiössä
Väsymyksen noidankehä.
12.00 Sukuni salat
Pete Parkkonen. Mu­siik­ki ve­res­sä. Lau­la­ja Pe­te Park­ko­nen ei ole kos­kaan tiennyt,..
12.15 olo.fit
12.30 Rehtori
12.30 Olet mitä syöt
Lalli Savolainen - Renessanssipidot.
12.30 Asian yti­mes­sä, Jaak­ko Loikkanen
12.30 Super-Jahti
12.30 Tans­sii Täh­tien Kans­sa - par­haat kautta aikojen
Sävähdyttävimmät hetket.
13.00 Putous
Pu­touk­ses­sa näh­dään en­sim­mäis­tä ker­taa his­to­rial­li­nen Jo­ke­ri-kier­ros, jos­sa la­val­le as­tuu nel­jä täy­sin uut­ta sketsihahmoa.
13.00 Teknavi
13.00 Kau­no­tar ja Mons­te­ri - Seik­kai­lu Pariisissa
Kaunotar ja Monsteri - Seikkailu Pariisissa. Lu­moa­vas­sa ko­ko per­heen ani­maa­tioe­lo­ku­vas­sa ele­tään vuot­ta 1910 Pariisissa,..
Ohjaaja: Bibo Bergeron, Ranska 2011
13.00 Maa­jus­sil­le mor­sian maailmalla
Kirjeitä maailmalle. Kir­jei­tä maailmalle...
13.30 Sukuni salat
Pete Parkkonen. Mu­siik­ki veressä...
13.30 Tans­sii Täh­tien Kans­sa - par­haat kautta aikojen
Sävähdyttävimmät hetket.
13.30 MasterChef VIP
Autiosaaren annos.
13.30 Kotoisa
Vanhemmille makuuhuone. Van­hem­mil­le makuuhuone...
14.00 Pi­tää­kö ol­la huolissaan?
Laura Haimila.
14.30 MTV Uutiset Live
14.50 Pilanpäiten
15
15.00 Su­pernanny Suomi
Vallanvaihto.
15.00 Super-Jahti
15.00 Maa­jus­sil­le mor­sian maailmalla
15.00 Myyrä
Kylmä kyyti, kuuma vihje.
15.00 Mi­tä tä­nään syö­täi­siin? Perjantai
15.00 Only in Japan
Pannusta päähän.
15.00 Talent Suomi
Rivit rakoilevat. Tuo­ma­rei­den yk­si­mie­li­syys on koe­tuk­sel­la, kun eri­lai­set esi­tyk­set ja­ka­vat mie­li­pi­tei­tä. Ke­net pe­las­te­taan kul­tai­sel­la napilla?
15.30 Sa­la­tut elämät
15.30 Penn & Tel­ler: Na­ruta meitä!
Nuorissa on tulevaisuus.
16.00 Sa­la­tut elämät
16.00 Kau­niit ja rohkeat
16.30 Kau­niit ja rohkeat
Ame­rik­ka­lai­nen saip­pua­sar­ja Los An­ge­le­sin muo­ti­maailmasta.
16.30 Emmerdale
16.30 Hoc­key Night 360
16.30 Myyrä
Kylmä kyyti, kuuma vihje. Kym­me­nen jul­ki­suu­des­ta tut­tua suo­ma­lais­ta saa­puu koh­tee­seen ja al­kaa ke­rä­tä ra­haa voittopottiin.
16.55 Uutiset
17.04 Päivän sää
17.00 Kuutamolla
Maria Ohisalo, Jukka Jalonen ja Mikko Penttilä. No­peus­tes­tit ja Jan­ne Ka­ta­ja. Ku­ka vei rint­si­kat Fi­del Cast­ron tulkille?..
17.06 Vii­den jälkeen
17.25 Uutiset
17.30 Vii­den jälkeen
17.30 Putous
Lauan­tai-il­to­jen kes­to­suo­sik­ki Pu­tous mars­sit­taa ruu­tuun rop­pa­kau­pal­la huu­mo­ria, täh­ti­sa­det­ta se­kä uu­sia yl­lä­tyk­siä. Suo­ran lä­he­tyk­sen juon­taa Ch­ris­tof­fer Strandberg.
17.55 Uutiset
18
18.00 Päivän sää
18.00 Pi­tää­kö ol­la huolissaan?
Laura Haimila. Ka­rin pa­pe­reis­sa su­hi­see ja Tuo­mak­sen vat­sas­ta kuu­luu ää­niä. Mii­ka is­tuu mukavasti.
18.05 Vii­den jäl­keen: eri­koishaastattelu
18.25 Emmerdale
Em­mer­da­len ky­län asuk­kai­den elä­män­me­noa seu­raa­va draamasarja.
18.30 Mi­tä tä­nään syö­täi­siin? Perjantai
18.55 Mi­tä tä­nään syötäisiin?
19.00 Seit­se­män uutiset
19.00 Seit­se­män uutiset
19.00 Seit­se­män uutiset
19.15 Päivän sää
19.10 Uutisextra
19.10 Tulosruutu
19.20 Tulosruutu
19.20 Päivän sää
19.20 Tulosruutu
19.20 Urheiluextra
19.25 Tulosruutu
19.30 Sa­la­tut elämät
Pih­la­ja­ka­dun asuk­kais­ta ker­to­vas­sa sar­jas­sa kul­je­taan kieh­to­vien ta­ri­noi­den po­luil­la kos­ket­ta­via tai ar­ko­ja­kaan asioi­ta kaihtamatta.
19.30 Putous
Lauan­tai-il­to­jen kes­to­suo­sik­ki Pu­tous mars­sit­taa ruu­tuun rop­pa­kau­pal­la huu­mo­ria, täh­ti­sa­det­ta se­kä uu­sia yl­lä­tyk­siä. Suo­ran lä­he­tyk­sen juon­taa Ch­ris­tof­fer Strandberg.
19.30 Talent Suomi
Joukossa on voimaa. Koe-esiin­ty­mi­sis­sä yl­le­tään hie­noi­hin suo­ri­tuk­siin. Mu­ka­na kil­pai­li­joil­la on lem­mik­ke­jä, per­het­tä, ys­tä­viä, jouk­kuei­ta ja yhteisöjä.
20.00 Sukuni salat
Pete Parkkonen. Mu­siik­ki ve­res­sä. Lau­la­ja Pe­te Park­ko­nen ei ole kos­kaan tiennyt,..
20.00 MasterChef VIP
Autiosaaren annos. Uu­si kausi alkaa...
20.00 Kotoisa
Vanhemmille makuuhuone. Van­hem­mil­le ma­kuu­huo­ne. Ko­toi­san tii­mi lait­taa olo­huo­neen uusiksi,..
20.00 Maa­jus­sil­le mor­sian maailmalla
Kirjeitä maailmalle. Kir­jei­tä maailmalle...
20.00 Myyrä
Kylmä kyyti, kuuma vihje.
21
21.00 Nyrkki
Naisen vaisto. CIA ja KGB sel­vit­tä­vät rai­vok­kaas­ti agent­ti­sur­maa ja Pork­ka­lan tietomurtoa...
21.00 Myyrä
Kylmä kyyti, kuuma vihje. Uu­si kausi alkaa...
21.00 Pi­tää­kö ol­la huolissaan?
Laura Haimila.
21.00 Su­pernanny Suomi
Työn varjossa. Han­na-äi­ti te­kee kah­ta työ­tä ja usein teh­tä­vää jää vie­lä kotiinkin...
21.00 Tans­sii Täh­tien Kans­sa - par­haat kautta aikojen
Yhdessä. Vaik­ka täh­ti­pa­rit tans­si­vat­kin pareina,..
21.00 Kuutamolla
Sikke Sumari, Anne Kukkohovi ja Peetu Pasanen. Ih­mis­syön­tiä su­ku­lais­ten tapaan...
21.00 Pi­tää­kö ol­la huolissaan?
Jenni Toivoniemi. Ke­nen to­tuuk­sil­la tä­nään men­nään? Ku­ka kor­jaa maail­mas­sa ole­van virheen?..
22.00 Kym­menen uutiset
22.00 Kym­menen uutiset
22.10 Lot­to, Jo­ke­ri ja Lomatonni
22.15 Viikon sää
22.20 Päivän sää
22.25 Tulosruutu
22.25 Tulosruutu
22.25 Tulosruutu
22.35 Hoc­key Night Extra
22.35 Asian yti­mes­sä, Jaak­ko Loikkanen
22.35 Rikospaikka
22.35 Bla­de Runner 2049
Bla­de Run­ner 2049. Bla­de Run­ner -tie­tei­se­lo­ku­van jat­ko-osas­sa ele­tään vuot­ta 2049 Los An­ge­le­sis­sa. Uu­den su­ku­pol­ven bla­de run­ner -po­lii­si K (Ryan Gosling)..
USA 2017
22.35 Wal­lander: Ampuja
Wallander: Ampuja. Ys­ta­dis­sa koe­taan kau­hun­het­kiä, kun poik­keuk­sel­li­sen tai­ta­va tark­ka-am­pu­ja al­kaa tap­paa ih­mi­siä. Pian Wal­lan­de­ril­le selviää,..
Ohjaus: Agneta Fagerström-Olsson, Ruotsi 2009
22.35 Myyrä
Kylmä kyyti, kuuma vihje.
22.55 Pi­tää­kö ol­la huolissaan?
Laura Haimila.
23.05 ESPN do­ku­ment­ti: O. J. Simp­son - Ame­rik­ka­lainen tarina
23.05 Super-Jahti
23.05 Nyrkki
Naisen vaisto.
23.30 Rikospaikka
23.55 Myyrä
00.00 Maa­jus­sil­le mor­sian maailmalla
23.55 MasterChef VIP
00.00 Talent Suomi
Joukossa on voimaa. Koe-esiin­ty­mi­sis­sä yl­le­tään hie­noi­hin suo­rituksiin...
0
00.20 Po­lii­sit UK: Ajojahti
Harjoitus tekee mestarin.
00.45 Pi­tää­kö ol­la huolissaan?
00.50 Kuutamolla
00.50 Su­pernanny Suomi
00.55 Putous
01.20 Myytinmurtajat
Tähtien sota - myytin paluu.
01.25 Gladiaattorit
Gladiaattorit palaa! . Gla­diaat­to­rit palaa!..
01.35 Sukuni salat
01.45 Villa Hintikka
01.45 Nel­jän täh­den illallinen
01.45 Rikospaikka
02.15 Teknavi
02.20 Burgerimies
02.25 Sta­di vs. Lande
02.20 Maail­man isoin poika
02.30 Re­monttipiiskuri
02.35 Ja­mie kok­kaa Italiassa
02.40 Nel­jän täh­den illallinen
02.45 Ota ra­hat ja juokse
3
03.05 112
03.10 Burgerimies
Kotiinpaluubileet.
03.15 112
03.05 Re­monttipiiskuri
03.20 Rankat duunit
03.30 Rankat duunit
03.30 Rankat duunit
Roudari ja Pesula. Rock n roll!..
03.50 Maail­man isoin poika
03.50 Ja­mie kok­kaa Italiassa
Rooma.