Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 6 7 8 9 10 Report Katsotuimmat
Huom! Katselet menneen viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
15.2. 16.2. 17.2. 18.2. 19.2. 20.2. 21.2.
6
06.00 LI­VE: Astral-TV
9
09.00 Napakymppi
Ko­ti­mai­nen viihdeohjelma.
ma: Sarjakuvia ja iskuyrityksiä.
ti: Rokki soikoon.
ke: Käsistään kätevät.
to: Vauhtia veressä.
09.00 Rem­palla tuloja
09.00: Hyvästä loistavaksi.
09.30: Kahden asunnon mökki.
09.00 Remp­pa vai muut­to Vancouver
Ka­na­da­lai­nen li­fes­ty­leoh­jelma. (44')
la: Vanhan talon henki. Lapsuuden kulmilla. Lyan­ne ja Ch­ris asu­vat lap­suu­ten­sa ko­tikulmilla...
su: Porrastettu talo. Meg ja Neal asu­vat poh­ja­rat­kai­sul­taan eri­koi­ses­sa por­ras­te­tus­sa talossa... Toiveissa lapsi. Sab­ri­na ja Ke­vin os­ti­vat ta­lon, jo­ta Ke­vin ei eh­ti­nyt näh­dä en­nen kaupantekoa...
10.00 Remp­pa vai muut­to: Jil­lian ja Justin
Uuteen kotiin. Muut­to lähestyy,..
10.00 Remp­pa vai muut­to Vancouver
Ka­na­da­lai­nen li­fes­ty­leoh­jelma. (44')
ti: Vanhan talon henki.
ke: Lapsuuden kulmilla.
to: Porrastettu talo.
10.00 Remp­pa vai muutto
Toiveissa lapsi. Sab­ri­na ja Ke­vin os­ti­vat talon,..
11.00 Häät sul­hasen tapaan
Eng­lan­ti­lai­nen realitysarja.
ma: Hirviömäinen hääkyyti.
ti: Kalmojen kinkerit.
ke: Sotilaalliset satuhäät. Lu­cy ja Ree­ce ta­pa­si­vat armeijassa,..
to: Gangsterihäät.
pe: Hurjapäistä menoa. Jon­ny jär­jes­tää kih­la­tul­leen Ka­tel­le häät,..
11.00 Sink­kuillallinen
Eng­lan­ti­lai­nen realitysarja.
11.00: Joulumuorin mustekala.
12.00: Julkkisseuraa. "Lo­ve Is­lan­dis­ta" tut­tu Ch­ris Tay­lor et­sii huu­mo­rin­ta­juis­ta kau­no­tar­ta, jo­ka ei tur­hia kainostele.
13.00: Saippuatähden treffit.
11.00 Rem­palla tuloja
11.00: Hyvästä loistavaksi.
11.30: Kahden asunnon mökki.
12
12.00 Suu­rin pu­dottaja Suomi
Ko­ti­mai­nen rea­li­tyoh­jelma. (41')
ma: Haasteita ja herkkiä hetkiä.
ti: Yksilökilpailu kutsuu. Jouk­kuei­den tuo­ma tur­va loppuu,..
ke: Puukkoa selkään.
to: Uutispommi.
12.00 Liv D: Ö­ky­vai­mo­jen salaisuudet
12.00 Sink­kuillallinen
Eng­lan­ti­lai­nen realitysarja.
12.00: Essexin tyylillä.
13.00: Love Islandin pahis. To­si-tv-sta­ra Mic­hael Grif­fiths ta­paa kol­me naista,..
13.00 Lätkävaimot
Vaikeita valintoja. Ma­ri­pier on käy­mäs­sä Bran­do­nin luo­na Saksassa,..
13.00 Mar­ti­na ja hen­genpelastajat
Kau­si 1. Ko­ti­mai­nen ohjelma.
13.00 Rem­palla tuloja
13.30 Jaksa paremmin
14.00 Sink­kuillallinen
Eng­lan­ti­lai­nen realitysarja.
ma: Hauskuuttaja hakee hellua.
ti: Joulumuorin mustekala.
ke: Julkkisseuraa.
to: Saippuatähden treffit.
pe: Essexin tyylillä.
14.00 Tulossa...
14.00 Liv D: Tais­te­lu syö­pää vastaan
Liv D: Taistelu syöpää vastaan.
14.05 Tans­sin superäidit
Ame­rik­ka­lai­nen realitysarja.
14.05: Lillyn uhkavaatimus.
15.00: Yolandan paluu. Tii­min odo­tel­les­sa Yo­lan­dan ja El­lia­nan pa­luu­ta tans­sikouluun,..
16.00: Fanien suosikkihetket.
15
15.00 Rem­palla tuloja
15.00: Hyvästä loistavaksi.
15.30: Kahden asunnon mökki.
15.00 Ka­don­neen jäljillä
Ko­ti­mai­nen rea­lityohjelma.
ti: Adoptoitu isosisko.
ke: Kadonnut veli Saksassa.
to: BULGARIA, Eerika - Tunteiden vuoristorata.
pe: VENÄJÄ, Marina - Isän jäljillä Venäjällä.
15.05 Tans­sin superäidit
Ame­rik­ka­lai­nen rea­li­ty­sarja. (39')
15.05: Syytöksiä satelee.
16.00: Vaarojen vesillä.
16.00 Liv D: Ö­ky­vai­mo­jen salaisuudet
16.00 Remp­pa vai muut­to Vancouver
Ka­na­da­lai­nen li­fes­ty­leoh­jelma. (44')
ti: Vanhan talon henki.
ke: Lapsuuden kulmilla. Lyan­ne ja Ch­ris asu­vat lap­suu­ten­sa ko­tikulmilla...
to: Porrastettu talo.
pe: Toiveissa lapsi. Sab­ri­na ja Ke­vin os­ti­vat talon,..
17.00 Tans­sin superäidit
Ame­rik­ka­lai­nen realitysarja.
ma: Lillyn uhkavaatimus.
ti: Yolandan paluu. Tii­min odo­tel­les­sa Yo­lan­dan ja El­lia­nan pa­luu­ta tans­sikouluun,..
ke: Fanien suosikkihetket.
to: Syytöksiä satelee.
pe: Vaarojen vesillä.
17.00 Tulossa...
17.00 Vieraissa USA
Estot narikkaan. Puo­li­son­vaih­ta­jien tu­tus­tu­mi­nen su­juu her­mos­tu­neis­sa mer­keis­sä mut­ta ete­nee ripeästi...
17.05 Vieraissa USA
Uusi sormus. Nel­jä pa­ris­kun­taa läh­tee taas mu­kaan pa­rin­vaih­to­ko­kei­luun, jon­ka tar­koi­tuk­se­na on saa­da uut­ta pers­pek­tii­viä avio­lii­ton on­gel­miin. Ku­kin osal­lis­tu­ja saa kah­dek­si vii­kok­si koe­puo­lison. (77')
17.55 Tulossa...
17.55 Tulossa...
17.55 Tulossa...
17.55 Tulossa...
17.55 Tulossa...
18
18.00 Sink­kuillallinen
Eng­lan­ti­lai­nen realitysarja.
ma: Joulumuorin mustekala.
ti: Julkkisseuraa. "Lo­ve Is­lan­dis­ta" tut­tu Ch­ris Tay­lor et­sii huu­mo­rin­ta­juis­ta kaunotarta,..
ke: Saippuatähden treffit.
to: Essexin tyylillä. To­si-tv-täh­ti De­mi Sims pää­see kol­mil­le sok­kot­reffeille...
pe: Love Islandin pahis. To­si-tv-sta­ra Mic­hael Grif­fiths ta­paa kol­me naista,..
18.00 Liv D: Deit­tailen rahasta
Liv D: Deittailen rahasta.
18.55 Tulossa...
19.00 Hu­vila & Huussi
Ko­ti­mai­nen li­fes­tyleohjelma.
ma: Lato hyötykäyttöön.
ti: Hirsimökin muodonmuutos.
ke: Valoa tontille. Mai­jun ja Mi­kon mö­kin pi­hal­la puut pi­men­tä­vät ton­tin. Kek­siikö Eva,..
to: Saaristomökin tilaratkaisut.
19.00 Hu­vila & Huussi
Ko­ti­mai­nen li­fes­tyleohjelma.
19.00: Lato hyötykäyttöön.
20.00: Hirsimökin muodonmuutos.
19.00 Hu­vila & Huussi
Ko­ti­mai­nen li­fes­ty­leoh­jelma. (41')
19.00: Valoa tontille.
20.00: Saaristomökin tilaratkaisut. Idyl­li­nen pi­ha­pii­ri ja me­ren lä­hei­syys ovat pi­tä­neet saa­ris­to­mö­kin käytössä,..
19.00 Tulossa...
19.05 Unel­mien poi­kamiestyttö
Suku on pahin. Bec­ca pää­see tu­tus­tu­maan nel­jän mie­hen ko­ti­kau­pun­kiin, taus­toi­hin ja per­hee­seen. Vai­kei­ta ky­sy­myk­siä esi­te­tään puo­lin ja toi­sin, ei­kä ruu­su­se­re­mo­nias­sa väl­ty­tä yl­lä­tyk­sil­tä. Ame­rik­ka­lai­nen rea­li­ty­sarja. (81')
20.00 Remp­pa vai muut­to Vancouver
Ka­na­da­lai­nen li­fes­ty­leoh­jelma. (44')
ma: Vanhan talon henki.
ti: Lapsuuden kulmilla. Lyan­ne ja Ch­ris asu­vat lap­suu­ten­sa ko­tikulmilla...
ke: Porrastettu talo. Meg ja Neal asu­vat poh­ja­rat­kai­sul­taan eri­koi­ses­sa por­ras­te­tus­sa talossa...
to: Toiveissa lapsi. Sab­ri­na ja Ke­vin os­ti­vat ta­lon, jo­ta Ke­vin ei eh­ti­nyt näh­dä en­nen kaupantekoa...
20.58 Ke­no ja Synttärit
20.58 Ke­no ja Synttärit
21
21.00 Asema 19
Tuttu baari. Ase­man si­säi­set suh­teet ai­heut­ta­vat jän­nit­tei­tä. Kun au­to ajaa baa­rin sei­nän läpi,..
21.00 Kaiken teoria
Ro­mant­ti­nen draa­mae­lo­ku­va maail­man­kuu­lun fyy­si­kon Step­hen Haw­kin­gin avio­lii­tos­ta, uras­ta ja elä­mäs­tä, jo­ka jat­kui kym­me­niä vuo­sia, vaik­ka hän sai vain pa­ri vuot­ta eli­nai­kaa ALS-diag­noo­sin­sa jäl­keen. Ed­die Red­may­ne pal­kit­tiin roo­li­suo­ri­tuk­ses­taan Haw­kin­gi­na Os­ca­ril­la. Pääo­sis­sa: Ed­die Redmayne,..
(The Theory of Everything 2014)
21.00 Holmes NYC
Sivutyö. Mur­ha­tun re­lo­kaa­tioa­sian­tun­ti­jan kaa­pis­ta löy­tyy luurankoja,..
21.00 This Is Us
Isältä pojalle. Ke­vin vaa­ran­taa uran­sa kii­ruh­taak­seen syn­nyt­tä­vän Ma­di­sonin luo,..
21.00 Holmes NYC
Pään perässä.
21.00 Temp­ta­tion Is­land Suomi 9
Ko­ti­mai­nen rea­lityohjelma.
21.00: Tervetuloa Lappiin!
22.00: Ensimmäinen iltanuotio.
21.00 Her­kul­linen elämä
Ruot­sa­lai­sen oh­jaa­ja­mes­ta­rin Las­se Hallst­rö­min hur­maa­vas­sa draa­mae­lo­ku­vas­sa Ka­da­min per­he (per­heen poi­ka­na Re­si­dent-sar­jan täh­ti Ma­nish Dayal) muut­taa In­tias­ta rans­ka­lai­seen pik­ku­kau­pun­kiin, jos­sa he avaa­vat ra­vin­to­lan vas­ta­pää­tä Ma­da­me Mal­lo­ryn (He­len Mir­ren) Mic­he­lin-pal­kit­tua huip­pu­ra­vin­to­laa. Täs­tä al­kaa kah­den ra­vin­to­lan vä­lil­lä ko­va kil­pai­lu, jos­sa kaik­ki kei­not tun­tu­vat ole­van sallittuja...
(Hundred-Foot Journey, The 2014)
21.55 Tulossa...
21.55 Tulossa...
22.00 Tulossa...
22.00 Pa­ra­tii­si­ho­telli Ruotsi
Huijareita liukkaalla jäällä. Krii­si na­pa­jää­ti­köl­lä pahenee,..
22.00 Sy­ke-elo­ku­van tun­nus­bii­si: Ans­si Ke­la - Sut puhallan pois
22.00 Resident
Sydän laatikossa. Men­nei­syy­den haa­mut vai­noa­vat toh­to­ri Belliä...
22.05 Pa­ra­tii­si­ho­telli Ruotsi
Jäätävää kyytiä. Uu­si viikko alkaa,..
22.05 Pa­ra­tii­si­ho­telli Ruotsi
Paratiisin pelurit.
23.05 Sink­kuillallinen
Joulumuorin mustekala.
23.00 Sink­kuillallinen
Eng­lan­ti­lai­nen realitysarja.
ke: Saippuatähden treffit.
to: Essexin tyylillä.
23.00 Pa­ra­tii­si­ho­telli Ruotsi
Jäätävää kyytiä. Uu­si viikko alkaa,..
23.00 Temp­ta­tion Is­land Suomi 9 Extra
23.30 Tulossa...
23.30 Tulossa...
23.35 Sink­kuillallinen
23.35 Pa­ra­tii­si­ho­telli Ruotsi
Ruot­sa­lai­nen realitysarja.
Kausi 13. Jaksot 8-9.
23.35 Tulossa...
23.40 Holmes NYC
Ame­rik­ka­lai­nen draamasarja.
23.40: Sivutyö.
00.35: Pään perässä.
0
00.05 Remp­pa vai muut­to Vancouver
00.00 Remp­pa vai muut­to Vancouver
Ka­na­da­lai­nen li­fes­ty­leoh­jelma. (44')
00.00 Sink­kuillallinen
00.35 Remp­pa vai muut­to Vancouver
01.05 Häät sul­hasen tapaan
01.00 Häät sul­hasen tapaan
Eng­lan­ti­lai­nen rea­li­ty­sarja. (46')
Kausi 13. Jaksot 13-15. (kausi loppuu)
01.35 Häät sul­hasen tapaan
01.30 Remp­pa vai muut­to Vancouver
Ka­na­da­lai­nen li­fes­ty­leoh­jelma. (44')
su: Vanhan talon henki. Lapsuuden kulmilla.
ma: Porrastettu talo. Toiveissa lapsi. Sab­ri­na ja Ke­vin os­ti­vat talon,..
02.05 Lätkävaimot
02.00 Astral-TV
02.05 Vieraissa USA
02.05: Paluu todellisuuteen.
03.00: Totuuden hetki. Ko­kei­lus­ta on ku­lu­nut kak­si viikkoa,..
02.35 Astral-TV
3
03.05 Astral-TV
03.30 Astral-TV
04.50 Astral-TV