Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 6 7 8 9 10 Report Katsotuimmat
Huom! Katselet menneen viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
8.2. 9.2. 10.2. 11.2. 12.2. 13.2. 14.2.
6
06.00 LI­VE: Astral-TV
9
09.00 Napakymppi
Ko­ti­mai­nen viihdeohjelma.
ma: Karvoja siellä ja täällä.
ti: Salil eka, salil vika. Bo­dy­fit-Nei­ti X yl­lät­tää eläi­näänillä...
ke: Lapin taikaa. Mää­rä­tie­toi­nen Nei­ti X et­sii ly­hyt­tä miestä,..
to: Tunteita ja twerkkausta.
09.00 Rem­palla tuloja
09.00: Pakopaikka maalla.
09.30: Galleriasta loma-asunnoksi.
09.00 Remp­pa vai muut­to Vancouver
Ka­na­da­lai­nen li­fes­ty­leoh­jelma. (44')
la: Remontti puolitiessä. Rantatalo. Cat­hy on kyl­läs­ty­nyt mie­hen­sä Da­vi­din rantataloon,..
su: Murheiden remontti. Daw­nil­la ja Bria­nil­la on pit­kä re­mont­ti­lis­ta ja tiuk­ka budjetti,.. Toiveena lisätila. Li­sa ja De­rek os­ti­vat ta­lon De­re­kin lap­suu­den­maisemista...
10.00 Remp­pa vai muut­to: Jil­lian ja Justin
Joulu lähestyy.
10.00 Remp­pa vai muut­to Vancouver
Ka­na­da­lai­nen li­fes­ty­leoh­jelma. (44')
ti: Remontti puolitiessä.
ke: Rantatalo. Cat­hy on kyl­läs­ty­nyt mie­hen­sä Da­vi­din rantataloon,..
to: Murheiden remontti.
pe: Toiveena lisätila.
11.00 Häät sul­hasen tapaan
Eng­lan­ti­lai­nen rea­li­ty­sarja. (46')
ma: Morsio merihädässä.
ti: Ikirouta.
ke: Altaassa avioon.
to: Keijupölyä karjamarkkinoilla.
pe: Häät aikojen alussa.
11.00 Sink­kuillallinen
Eng­lan­ti­lai­nen rea­li­ty­sarja. (44')
11.00: Lemppareita ja inhokkeja.
12.00: Ensitreffien kuningas. Tä­nään rak­kaut­ta et­sii to­si-tv-täh­ti Gats­by. Hän saa mais­taa upei­ta herkkuja,..
13.00: Laminaatit vaarassa. To­si-tv-täh­ti Yaz­min Ouk­hel­lou ta­paa kol­me sok­kot­ref­fi­seuralaista,..
11.00 Rem­palla tuloja
11.00: Pakopaikka maalla.
11.30: Galleriasta loma-asunnoksi.
12
12.00 Suu­rin pu­dottaja Suomi
Ko­ti­mai­nen rea­lityohjelma.
ma: Uusi kausi alkaa!
ti: Tyrmistyttävät testitulokset.
ke: Järisyttävä pudotus.
to: Puhuttelun paikka.
12.00 Liv D: Luk­suslentoyhtiö
12.00 Sink­kuillallinen
Eng­lan­ti­lai­nen realitysarja.
12.00: Terveisiä rakkauden saarelta.
13.00: Hauskuuttaja hakee hellua. Ko­me­dia­näyt­te­li­jä Don­na Pres­ton ta­paa kol­me ilois­ta velikultaa...
13.00 Lätkävaimot
Ka­na­da­lai­nen rea­li­ty­sarja. (44')
ma: Pettymysten matka.
ti: Yllätyslähtö. Ma­ri­pier jou­tuu taas hy­väs­te­le­mään Brandonin,..
ke: Iloista joulua!
to: Vaikeat hyvästit. Ma­ri­pier mat­kus­taa Sak­saan Bran­donin luo,..
13.00 Rem­palla tuloja
13.30 Jaksa paremmin
14.00 Sink­kuillallinen
Eng­lan­ti­lai­nen realitysarja.
ma: Klubien kuningatar.
ti: Lemppareita ja inhokkeja.
ke: Ensitreffien kuningas. Tä­nään rak­kaut­ta et­sii to­si-tv-täh­ti Gatsby...
to: Laminaatit vaarassa.
pe: Terveisiä rakkauden saarelta.
14.00 Tulossa...
14.00 Liv D: Luk­suslentoyhtiö
Luksuslentoyhtiö.
14.05 Tans­sin superäidit
Ame­rik­ka­lai­nen rea­li­ty­sarja. (39')
14.05: Äitikulta.
15.00: Broadway-kakara.
16.00: Viisas valinta. Tii­mi mat­kaa Ohioon Exp­res­sions-tans­si­kilpailuun,..
15
15.00 Rem­palla tuloja
15.00: Pakopaikka maalla.
15.30: Galleriasta loma-asunnoksi.
15.00 Ka­don­neen jäljillä
Ko­ti­mai­nen rea­li­tyoh­jelma. (41')
ti: Isän perässä Pohjois-Ruotsissa.
ke: Kreikkalaisen isän arvoitus.
to: Jerusalemilaista sukua jäljittämässä. Jo­ni on hel­sin­kiläinen,..
pe: Naapurimaahan kadonnut isoisä.
15.00 Tulossa...
15.05 Tans­sin superäidit
Ame­rik­ka­lai­nen realitysarja.
15.05: Joutsenlaulu.
16.00: Parhaat ryhmäesitykset.
16.00 Liv D: Iha­na ökyelämä
16.00 Remp­pa vai muut­to Vancouver
Ka­na­da­lai­nen li­fes­ty­leoh­jelma. (44')
ti: Remontti puolitiessä.
ke: Rantatalo. Cat­hy on kyl­läs­ty­nyt mie­hen­sä Da­vi­din rantataloon,..
to: Murheiden remontti.
pe: Toiveena lisätila.
16.55 Tulossa...
17.00 Tans­sin superäidit
Ame­rik­ka­lai­nen rea­li­ty­sarja. (39')
ma: Äitikulta.
ti: Broadway-kakara.
ke: Viisas valinta. Tii­mi mat­kaa Ohioon Exp­res­sions-tans­si­kilpailuun,..
to: Joutsenlaulu. Bra­dy saa esit­tää oman jout­senlaulunsa,..
17.00 Tans­sin superäidit
Parhaat ryhmäesitykset.
17.00 Vieraissa USA
Paluu todellisuuteen. Pa­rit pa­laa­vat ko­tiin omien puo­li­soi­den­sa luo ja käy­vät lä­pi ko­ke­muk­siaan. Voi­ko suhde muuttua,
17.00 Sy­ke-elo­ku­van tun­nus­bii­si: Ans­si Ke­la - Sut puhallan pois
17.05 Vieraissa USA
Totuuden hetki. Ko­kei­lus­ta on ku­lu­nut kak­si viik­koa, ja avio­pa­re­ja odot­taa tär­keä pää­tös. Si­tou­tu­vat­ko he avio­liit­toon­sa vai läh­te­vät­kö he eri teille? (76')
17.55 Tulossa...
17.55 Tulossa...
17.55 Sy­ke-elo­ku­van tun­nus­bii­si: Ans­si Ke­la - Sut puhallan pois
17.55 Tulossa...
18
18.00 Sink­kuillallinen
Eng­lan­ti­lai­nen realitysarja.
ma: Lemppareita ja inhokkeja.
ti: Ensitreffien kuningas. Tä­nään rak­kaut­ta et­sii to­si-tv-täh­ti Gatsby...
ke: Laminaatit vaarassa. To­si-tv-täh­ti Yaz­min Ouk­hel­lou ta­paa kol­me sok­kot­ref­fi­seuralaista,..
to: Terveisiä rakkauden saarelta. Lo­ve Is­lan­dis­ta tut­tu An­ton et­sii rakkautta...
pe: Hauskuuttaja hakee hellua. Ko­me­dia­näyt­te­li­jä Don­na Pres­ton ta­paa kol­me ilois­ta velikultaa...
18.00 Liv D: Luk­suslentoyhtiö
Luksuslentoyhtiö. Kil­pai­lu len­toyh­tiöi­den vä­lil­lä on kovaa,..
18.55 Tulossa...
19.00 Hu­vila & Huussi
Ko­ti­mai­nen li­fes­ty­leoh­jelma. (41')
ma: Pienen pihan tilaratkaisu.
ti: Sauna kallellaan. Jak­son per­het­tä ah­dis­taa sau­na­mök­ki, jo­ka on ihas­tut­ta­vas­ti jär­ven rannalla,..
ke: Sukumökin päivitys. 70-lu­vul­la ra­ken­net­tu mök­ki on ol­lut per­heen äi­din käsialaa...
to: Maailmanmestarin mökkipulmat.
19.00 Hu­vila & Huussi
Ko­ti­mai­nen li­fes­ty­leoh­jelma. (41')
19.00: Pienen pihan tilaratkaisu.
20.00: Sauna kallellaan. Jak­son per­het­tä ah­dis­taa sau­na­mök­ki, jo­ka on ihas­tut­ta­vas­ti jär­ven rannalla,..
19.00 Hu­vila & Huussi
Ko­ti­mai­nen li­fes­ty­leoh­jelma. (41')
19.00: Sukumökin päivitys.
20.00: Maailmanmestarin mökkipulmat. Le­gen­daa­ri­sen jää­kiek­koi­li­ja Je­re Leh­ti­sen ke­sä­mök­kiä hal­lit­see val­ta­va terassi,..
19.00 Unel­mien poi­kamiestyttö
Salaisuuksien saari. Bec­ca vie mie­het Ba­ha­ma­saa­ril­le naut­ti­maan me­res­tä ja hie­kas­ta var­pais­sa, mut­ta tun­tei­den sy­ven­tyes­sä myös pel­ko omas­ta ti­lan­tees­ta kal­vaa. Tref­feil­lä pal­jas­te­taan sa­lai­suuk­sia ja teh­dään vai­kei­ta valintoja.
20.00 Remp­pa vai muut­to Vancouver
Ka­na­da­lai­nen li­fes­ty­leoh­jelma. (44')
ma: Remontti puolitiessä.
ti: Rantatalo. Cat­hy on kyl­läs­ty­nyt mie­hen­sä Da­vi­din rantataloon,..
ke: Murheiden remontti. Daw­nil­la ja Bria­nil­la on pit­kä re­mont­ti­lis­ta ja tiuk­ka budjetti,..
to: Toiveena lisätila. Li­sa ja De­rek os­ti­vat ta­lon De­re­kin lap­suu­den­maisemista...
20.53 Tulossa...
20.58 Ke­no ja Synttärit
20.58 Ke­no ja Synttärit
21
21.00 Greyn anatomia
Ei aikaa surra. And­rew saa vi­hiä ih­mis­kaup­paan sot­keu­tu­nees­ta naisesta,..
21.00 Brid­get Jo­nes: Elämä jatkuu
Ro­mant­ti­sen ko­me­dian pääo­sas­sa näh­dään jäl­leen sym­paat­ti­nen Brid­get Jo­nes (Re­née Zell­we­ger), jo­ka on on­nel­li­ses­ti yh­des­sä Mark Dar­cyn (Co­lin Firth) kans­sa. Ku­ten ar­va­ta saattaa,..
(Bridget Jones: The Edge of Reason 2004)
21.00 Holmes NYC
Salakuljetusselkkaus. Sher­lock ot­taa yh­teyt­tä van­haan vi­hol­li­seen­sa suo­jel­lak­seen isäänsä...
21.00 This Is Us
Äidin jäljillä.
21.00 Holmes NYC
Monnin metsästystä. Hol­mes ja Wat­son tut­ki­vat hä­mä­ris­sä hom­mis­sa ol­leen nuo­ren nai­sen katoamista,..
21.00 Mid­night in Paris
Nel­jäl­lä Os­car-eh­dok­kuu­del­la huo­mioi­tu ja vuo­den par­haan al­ku­pe­räis­kä­si­kir­joi­tuk­sen Os­ca­rin se­kä Gol­den Glo­ben voit­ta­nut ko­me­dia Gi­lis­tä (Owen Wil­son, mm. Kuok­ka­vie­raat), jo­ka saa­puu Pa­rii­siin tu­le­van vai­mon­sa Ine­zin (Rac­hel McA­dams) ja tä­män van­hem­pien kanssa...
(Midnight in Paris/Espanja-USA 2011)
21.00 Ma­gic in the Moonlight
1920-lu­kuun si­joit­tu­vas­sa ro­mant­ti­ses­sa ko­me­dias­sa maail­man­kuu­lu tai­ku­ri Stan­ley Craw­ford (Co­lin Firth) kut­su­taan Ete­lä-Rans­kaan pal­jas­ta­maan ame­rik­ka­lais­mee­dio (Em­ma Sto­ne) hui­ja­rik­si. Van­nou­tu­neen ra­tio­naa­li­nen Stan­ley al­kaa kui­ten­kin pait­si us­koa yli­luon­nol­li­seen, ra­kas­tua vieh­keään Sophieen,..
(Magic in the Moonlight 2014)
22.00 Tulossa...
22.00 Tulossa...
22.00 Tulossa...
22.00 Resident
Viimeinen tanssi. Sai­raa­las­sa tes­ta­taan uut­ta syö­pä­lää­ket­tä, ja koe­hen­ki­löi­den ti­la romahtaa...
22.05 Pa­ra­tii­si­ho­telli Ruotsi
Rakkautta ilmassa. Vii­kon tee­ma­na on rakkaus,..
22.05 Pa­ra­tii­si­ho­telli Ruotsi
Sykähdyttäviä suorituksia.
22.05 Pa­ra­tii­si­ho­telli Ruotsi
Pommeja ja kranaatteja. Rak­kaus­viik­ko on lopuillaan,..
23.00 Sink­kuillallinen
Laminaatit vaarassa.
23.00 Tulossa...
23.00 Tulossa...
23.00 Holmes NYC
Ame­rik­ka­lai­nen draa­ma­sarja. (40')
23.00: Salakuljetusselkkaus.
00.00: Monnin metsästystä.
23.05 Sink­kuillallinen
Lemppareita ja inhokkeja.
23.10 Sy­ke-elo­ku­van tun­nus­bii­si: Ans­si Ke­la - Sut puhallan pois
23.05 Sink­kuillallinen
Terveisiä rakkauden saarelta.
23.05 Pa­ra­tii­si­ho­telli Ruotsi
Rakkautta ilmassa.
23.05 Pa­ra­tii­si­ho­telli Ruotsi
Ruot­sa­lai­nen realitysarja.
Kausi 13. Jaksot 5-6.
23.15 Sink­kuillallinen
Ensitreffien kuningas. Tä­nään rak­kaut­ta et­sii to­si-tv-täh­ti Gatsby...
0
00.05 Remp­pa vai muut­to Vancouver
00.00 Remp­pa vai muut­to Vancouver
Ka­na­da­lai­nen li­fes­ty­leoh­jelma. (44')
00.05 Sink­kuillallinen
00.15 Remp­pa vai muut­to Vancouver
01.05 Häät sul­hasen tapaan
01.00 Häät sul­hasen tapaan
Eng­lan­ti­lai­nen rea­li­ty­sarja. (46')
Kausi 13. Jaksot 8-10.
01.00 Remp­pa vai muut­to Vancouver
Ka­na­da­lai­nen li­fes­ty­leoh­jelma. (44')
su: Remontti puolitiessä. Rantatalo.
ma: Murheiden remontti. Toiveena lisätila.
01.15 Häät sul­hasen tapaan
02.00 Lätkävaimot
Ka­na­da­lai­nen rea­li­ty­sarja. (44')
Kausi 3. Jaksot 5-8.
02.00 Vieraissa USA
02.00: Syviin vesiin.
02.55: Katumusta.
02.55 Astral-TV
03.00 Astral-TV
3
03.50 Astral-TV