Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 1 2 3 4 5
Huom! Katselet tulevan viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
25.1. 26.1. 27.1. 28.1. 29.1. 30.1. 31.1.
6
05.00 LI­VE: Astral-TV
08.00 Napakymppi
Ko­ti­mai­nen viih­deoh­jelma. (42')
ma: Siskolle säpinää.
ti: Lätkässä. Nei­ti X:ää kiin­nos­taa kiek­ko, kal­ja ja kellot...
ke: TV:stä tutut.
to: Lasten ehdoilla.
08.00 Rem­palla tuloja
08.00: Katastrofikellari.
08.30: Äidin helmoissa.
08.00 Remp­pa vai muut­to Vancouver
Ka­na­da­lai­nen li­fes­ty­leoh­jelma. (44')
08.00: Viemärimurheita.
09.00: Monta lasta.
08.00 Remp­pa vai muut­to Vancouver
Seesteisyyttä etsimässä. Ian ja Ka­ren asu­vat vuor­ten rauhassa,..
9
09.00 Remp­pa vai muut­to: Jil­lian ja Justin
Paluu arkeen.
09.00 Remp­pa vai muut­to Vancouver
Ka­na­da­lai­nen li­fes­tyleohjelma.
ti: Viemärimurheita.
ke: Monta lasta.
to: Seesteisyyttä etsimässä. Ian ja Ka­ren asu­vat vuor­ten rauhassa,..
pe: Jatkuva remontti.
09.00 Remp­pa vai muutto
Jatkuva remontti. Alia ja Da­vid ovat pääs­seet hal­val­la kiin­ni re­mont­ti­tai­toi­sen unelmaan...
10.00 Häät sul­hasen tapaan
Eng­lan­ti­lai­nen rea­li­ty­sarja. (46')
ma: Pelimiehen pikahäät.
ti: Sokkeloiset suunnitelmat.
ke: Svengaava sulhanen.
to: Modernia maalaisromantiikkaa.
pe: Tuulen viemää.
10.00 Sink­kuillallinen
Eng­lan­ti­lai­nen rea­li­ty­sarja. (44')
10.00: Prätkämimmejä ja räppäreitä.
11.00: Hampaiden huumaa. Jai­nam et­sii tyt­töä, jo­hon ei kyl­läs­tyi­si saman tien...
12.00: Bristolin miehiä. Bris­to­liin opis­ke­le­maan muut­ta­nut Thea ta­paa kol­me pai­kal­lis­ta mies­tä tref­fien parissa.
10.00 Rem­palla tuloja
10.00: Katastrofikellari.
10.30: Äidin helmoissa.
11.00 Kiin­teis­tö­vel­jek­set: Rem­pal­la uuteen kotiin
Ka­na­da­lai­nen li­fes­ty­leoh­jelma. (42')
ma: Tarkat toiveet.
ti: Kahden kesken.
ke: Countrytähden uusi alku. Count­ry­muu­sik­ko Lee Roy on ra­kas­tunut mies,..
to: Superfanit.
11.00 Liv D: Iha­na ökyelämä
11.00 Sink­kuillallinen
Eng­lan­ti­lai­nen rea­li­ty­sarja. (44')
11.00: Sipuliskandaali.
12.00: Klubien kuningatar. 20-vuo­tias yöe­lä­mää ra­kas­ta­va Jay­de et­sii mies­tä, jo­ka on itsevarma,..
12
12.00 Lätkävaimot
Ka­na­da­lai­nen rea­li­ty­sarja. (44')
ma: Etärakkautta.
ti: Hyvä kiertämään.
ke: Vauvahaaveita.
to: Juhlahumua.
12.00 Rem­palla tuloja
12.30 Jaksa paremmin
13.00 Sink­kuillallinen
Eng­lan­ti­lai­nen rea­li­ty­sarja. (44')
ma: Pehmoeläimiä ja proseccoa.
ti: Prätkämimmejä ja räppäreitä.
ke: Hampaiden huumaa. Jai­nam et­sii tyttöä,..
to: Bristolin miehiä.
pe: Sipuliskandaali. Billy,..
13.00 Kiin­teis­tö­vel­jek­set: Rem­pal­la uuteen kotiin
Ka­na­da­lai­nen li­fes­ty­leoh­jelma. (42')
13.00: Kahden kesken.
14.00: Countrytähden uusi alku. Count­ry­muu­sik­ko Lee Roy on ra­kas­tunut mies,..
15.00: Superfanit.
13.00 Rem­palla tuloja
Äidin helmoissa.
13.30 Tans­sin superäidit
Ame­rik­ka­lai­nen realitysarja.
13.30: Uusi tiimi.
14.00: Abbyn paluu.
15.00: Uusi alku.
14.00 Rem­palla tuloja
14.00: Katastrofikellari.
14.30: Äidin helmoissa.
14.00 Han­sin matkassa
Ko­ti­mai­nen mat­kai­luoh­jelma. (42')
ti: Petteri Koponen.
ke: Mika Salo.
14.00 Ka­don­neen jäljillä
Ko­ti­mai­nen rea­li­tyoh­jelma. (41')
to: Pikkuveljen jäljillä Thaimaassa.
pe: Pohjoisirlantilaisen perimä.
15
15.00 Liv D: Vaa­ti­vat ökyvanhemmat
15.00 Remp­pa vai muut­to Vancouver
Ka­na­da­lai­nen li­fes­ty­leoh­jelma. (44')
ti: Viemärimurheita.
ke: Monta lasta.
15.00 Rem­palla tuloja
15.00 Remp­pa vai muut­to Vancouver
Jatkuva remontti.
15.30 Tans­sin superäidit
Ame­rik­ka­lai­nen realitysarja.
15.30: Uusi tiimi.
16.00: Abbyn paluu.
16.00 Kiin­teis­tö­vel­jek­set: Rem­pal­la uuteen kotiin
Ka­na­da­lai­nen li­fes­ty­leoh­jelma. (42')
ma: Kahden kesken.
ti: Countrytähden uusi alku.
ke: Superfanit.
16.00 Tans­sin superäidit
Uusi alku.
16.00 Vieraissa USA
la: Syviin vesiin.
su: Katumusta. Koe­pa­rit ovat ta­van­neet toi­sen­sa puo­li­sot ja käy­vät lä­pi tuntemuksiaan.
17.00 Sink­kuillallinen
Eng­lan­ti­lai­nen rea­li­ty­sarja. (44')
ma: Prätkämimmejä ja räppäreitä.
ti: Hampaiden huumaa. Jai­nam et­sii tyt­töä, jo­hon ei kyl­läs­tyi­si saman tien...
ke: Bristolin miehiä.
to: Sipuliskandaali. Bil­ly, Matt­hew ja Alex lait­ta­vat ruo­kaa te­xa­si­lai­sel­le Tannerille...
pe: Klubien kuningatar. 20-vuo­tias yöe­lä­mää ra­kas­ta­va Jay­de et­sii mies­tä, jo­ka on itsevarma,..
17.00 Liv D: Täy­del­li­nen some-vartalo
LivD: Täydellinen some-vartalo.
17.00 Liv D: Brit­ti­ku­nin­kaal­lis­ten suosikkikaupat
Liv D: Brittikuninkaallisten suosikkikaupat.
18
18.00 Hu­vila & Huussi
ma: Merenrantatontin muodonmuutos.
ti: Kolmen prinsessan kesähuone. Val­kea­kos­kel­la si­jait­see vuon­na 1901 ra­ken­net­tu ke­säpaikka,..
ke: Annin ja Nikon kesäparatiisi.
to: Kartanon aarre. Sa­to­ja vuo­sia van­ha kar­ta­no on Lee­nan ja Ris­ton unelma...
18.00 Hu­vila & Huussi
pe: Merenrantatontin muodonmuutos. Kolmen prinsessan kesähuone. Val­kea­kos­kel­la si­jait­see vuon­na 1901 ra­ken­net­tu ke­säpaikka,..
la: Annin ja Nikon kesäparatiisi. Kartanon aarre. Sa­to­ja vuo­sia van­ha kar­ta­no on Lee­nan ja Ris­ton unelma...
18.00 Unel­mien poi­kamiestyttö
Kenen pokka pettää? . Vir­gi­nias­sa tu­tus­tu­taan Yh­dys­val­tain his­to­riaan, väi­tel­lään kil­paa Bec­can sy­dä­mes­tä ja opi­taan toi­sis­ta uu­sia puo­lia. Viik­ko on pul­lol­laan ihas­tu­mis­ta ja vi­has­tu­mis­ta. Ame­rik­ka­lai­nen rea­li­ty­sarja. (77')
19.00 Remp­pa vai muut­to Vancouver
Ka­na­da­lai­nen li­fes­tyleohjelma.
ma: Viemärimurheita.
ti: Monta lasta.
ke: Seesteisyyttä etsimässä. Ian ja Ka­ren asu­vat vuor­ten rauhassa,..
to: Jatkuva remontti. Alia ja Da­vid ovat pääs­seet hal­val­la kiin­ni re­mont­ti­tai­toi­sen unelmaan...
19.58 Ke­no ja Synttärit
20.00 Greyn anatomia
Kunnollinen tytär. Ko­ro­na­vi­rus le­viää hoi­vakodissa,..
20.00 Brid­get Jo­nes - elä­mäni sinkkuna
He­len Fiel­din­gin sa­man­ni­mi­seen me­nes­tys­kir­jaan pe­rus­tu­va ro­mant­ti­nen ko­me­dia, jon­ka taus­tal­ta löy­ty­vät elo­ku­vien Not­ting Hill se­kä Nel­jät häät ja yh­det hau­ta­jai­set tekijät...
(Bridget Jones' Diary/Englanti - Ranska 2001)
20.00 Holmes NYC
Nuori jälleen.
20.00 This Is Us
Yh­dys­val­tain kat­so­tuin draa­ma­sar­ja jat­kuu Li­vil­lä ja Ruudussa!..
20.00 Holmes NYC
Vääntöä väärentäjästä. Van­has­ta väes­tön­suo­jas­ta löy­tyy ruumis,..
20.00 Bad Teacher
Ca­me­ron Diaz on rä­vä­käs­sä ko­me­dias­sa on­ne­non­ki­ja Eli­za­beth, jo­ka vi­haa työ­tään opet­ta­ja­na ja val­mis­tau­tuu elä­mään rik­kaan sul­ha­sen­sa sii­vel­lä. Kun sul­ho yl­lät­täen jät­tää Eli­za­bet­hin, tä­mä jou­tuu pa­laa­maan in­hoa­maan­sa kou­luun mut­tei an­na sen es­tää kiroilua,..
(Bad Teacher 2011)
20.00 Whi­le We're Young
Draa­ma­ko­me­dias­sa kes­ki-ikäi­nen pa­ris­kun­ta ta­paa nuo­ren pa­rin, jo­ka saa hei­dät poh­ti­maan omia ura­va­lin­to­jaan ja elä­mään­sä uu­des­sa va­los­sa. Pääo­sis­sa: Nao­mi Watts, Ben Stil­ler, Adam Dri­ver, Aman­da Seyf­ried, Ma­ria Diz­zia, Adam Ho­ro­witz. Oh­jaus: Noah Baum­bach. (93') Pääo­sis­sa: Nao­mi Watts, Ben Stiller,
(While We're Young 2014)
21
21.00 Pa­ra­tii­si­ho­telli Ruotsi
Ikonien joukkueet.
21.00 Pa­ra­tii­si­ho­telli Ruotsi
Ruot­sa­lai­nen realitysarja.
ke: Draamaa.
to: Ensimmäinen pariseremonia. En­sim­mäi­nen pa­ri­se­re­mo­nia odot­taa illalla,..
21.00 Resident
Painajaiset.
22.00 Sink­kuillallinen
Eng­lan­ti­lai­nen rea­li­ty­sarja. (44')
ma: Prätkämimmejä ja räppäreitä.
ti: Hampaiden huumaa. Jai­nam et­sii tyt­töä, jo­hon ei kyl­läs­tyi­si saman tien...
ke: Bristolin miehiä.
to: Sipuliskandaali. Bil­ly, Matt­hew ja Alex lait­ta­vat ruo­kaa te­xa­si­lai­sel­le Tannerille...
22.00 Pa­ra­tii­si­ho­telli Ruotsi
Ikonien joukkueet.
22.00 Pa­ra­tii­si­ho­telli Ruotsi
Ruot­sa­lai­nen realitysarja.
22.00: Draamaa.
23.00: Ensimmäinen pariseremonia. En­sim­mäi­nen pa­ri­se­re­mo­nia odot­taa illalla,..
22.00 Holmes NYC
Ame­rik­ka­lai­nen draa­ma­sarja. (40')
22.00: Nuori jälleen.
23.00: Vääntöä väärentäjästä. Van­has­ta väes­tön­suo­jas­ta löy­tyy ruumis,..
23.00 Remp­pa vai muut­to Vancouver
Ka­na­da­lai­nen li­fes­tyleohjelma.
ma: Viemärimurheita.
ti: Monta lasta.
ke: Seesteisyyttä etsimässä. Ian ja Ka­ren asu­vat vuor­ten rauhassa,..
to: Jatkuva remontti.
23.00 Sink­kuillallinen
Klubien kuningatar. 20-vuo­tias yöe­lä­mää ra­kas­ta­va Jay­de et­sii miestä,..
0
00.00 Häät sul­hasen tapaan
Eng­lan­ti­lai­nen rea­li­ty­sarja. (46')
Kausi 13. Jaksot 1-5. (Kausi alkaa!)
00.00 Remp­pa vai muut­to Vancouver
Ka­na­da­lai­nen li­fes­tyleohjelma.
su: Viemärimurheita. Monta lasta.
ma: Seesteisyyttä etsimässä. Jatkuva remontti.
01.00 Lätkävaimot
Ka­na­da­lai­nen rea­li­ty­sarja. (44')
Kausi 3. Jaksot 1-4. (Kausi alkaa!)
01.00 Vieraissa USA
01.00: Toteutuvia toiveita.
02.00: Kohti läheisyyttä.
02.00 Astral-TV
02.00 Astral-TV
3
03.00 Astral-TV
05.00 LI­VE: Astral-TV