Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 30 31 32 33 34
Huom! Katselet tulevan viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
10.8. 11.8. 12.8. 13.8. 14.8. 15.8. 16.8.
6
06.00 LI­VE: Astral-TV
9
09.00 Napakymppi
Ko­ti­mai­nen viih­deoh­jelma. (42')
ma: All stars: kosijoista X:iksi.
ti: Rokkia veressä. Nei­ti X kai­paa si­säk­köä ja Her­ra C tie­toa siitä,..
ke: Siskolle säpinää.
to: Lätkässä. Nei­ti X:ää kiin­nos­taa kiek­ko, kal­ja ja kellot...
pe: TV:stä tutut. Kok­kioh­jel­mis­ta tu­tul­le Nei­ti X:lle tar­joil­laan kebabia,..
09.00 Remp­pa vai muutto UK
Eng­lan­ti­lai­nen li­fes­ty­leoh­jelma. (47')
09.00: Koti East Endissä.
10.00: Tilaa ukille. Ca­ro­lin ja And­rew'n ta­los­ta Har­ro­ga­tes­sa uh­kaa loppua tila,..
11.00: Nuoren parin koti. Pres­to­nis­sa asu­vat pa­ri­kymp­pi­set Dan­ny ja Alex ai­ko­vat pe­rus­taa perheen,..
09.00 Remp­pa vai muutto UK
Eng­lan­ti­lai­nen li­fes­ty­leoh­jelma. (47')
09.00: Toiveet hukassa.
10.00: 70-luvun rumilus.
10.00 Nel­jän tähden talkoot
Mal­li Kal­le Kuvaja,..
to: Näyt­te­li­jä Turk­ka Mas­tomäkeä,..
10.00 Liv D: Maail­man ö­kyimmät lahjat
11.00 Rem­palla kaupaksi
Eng­lan­ti­lai­nen li­fes­tyleohjelma.
ma: Cardiffin taloja.
ti: Keskeneräinen kaunokainen.
ke: Aman­dal­la on täl­lä ker­taa vas­tas­saan eri­tyi­sen krant­tu os­ta­ja Saheen,..
to: Hobitin koti kaupan.
pe: Pohjois-Surreyssa. Hiuss­ty­lis­ti et­sii mie­hen­sä kanssa taloa,..
11.00 Ra­dio Suo­mi­po­pin Hel­sin­ki-päi­vän konsertti
11.30 Sink­kuillallinen
Eng­lan­ti­lai­nen rea­li­ty­sarja. (44')
11.30: Herrasmiehiä ja vitsiniekkoja.
12.30: Viisasten juomaa. To­si-tv-täh­ti Da­vid Potts et­sii vah­vaa ja mie­he­käs­tä miestä...
13.30: Pitkä, tumma ja komea. Lo­ve Is­land UK -voit­ta­ja Am­ber Da­vies et­sii pit­kää, tum­maa ja ko­meaa miestä...
12
12.00 Häät sul­hasen tapaan
Eng­lan­ti­lai­nen rea­li­ty­sarja. (46')
ma: Musta morsian.
ti: Päivä kuningattarena.
ke: Rakkaudesta lajiin.
to: Vieraalla maalla.
pe: Telttailua. Ja­ke on it­sek­kääk­si­kin hau­kut­tu bi­lettäjä...
12.00 Ra­dio Suo­mi­po­pin Hel­sin­ki-päi­vän konsertti
12.30 Sink­kuillallinen
Essexin glamouria. To­si-tv-täh­ti Bob­by Nor­ris et­sii mies­tä, jo­ka saa hä­net nauramaan...
13.00 Sink­kuillallinen
Eng­lan­ti­lai­nen realitysarja.
ma: Eri maailmoista.
ti: Riimejä ja romantiikkaa.
ke: Essexin glamouria. To­si-tv-täh­ti Bob­by Nor­ris et­sii miestä,..
to: Herrasmiehiä ja vitsiniekkoja.
13.00 Tut­tu Tyy­li­tai­tu­ri­na by Metti Forssell
13.30 Jaksa paremmin
13.30 Häät sul­hasen tapaan
Eng­lan­ti­lai­nen rea­li­ty­sarja. (46')
13.30: Päivä kuningattarena.
14.30: Rakkaudesta lajiin.
15.30: Vieraalla maalla.
14.00 Napakymppi
Ko­ti­mai­nen viih­deoh­jelma. (42')
ma: Rokkia veressä.
ti: Siskolle säpinää.
ke: Lätkässä. Nei­ti X:ää kiin­nos­taa kiek­ko, kal­ja ja kellot...
to: TV:stä tutut. Kok­kioh­jel­mis­ta tu­tul­le Nei­ti X:lle tar­joil­laan kebabia,..
pe: Lasten ehdoilla.
14.30 Häät sul­hasen tapaan
Eng­lan­ti­lai­nen rea­li­ty­sarja. (46')
14.30: Telttailua.
15.30: Kuninkaalliset häät. Char­lot­te haa­vei­lee hil­li­tyis­tä juhlista,..
15
15.00 Tans­sin superäidit
Ame­rik­ka­lai­nen rea­li­ty­sarja. (40')
ma: Äkkilähtö.
ti: Pelottavat pellet.
ke: Paluumuuttaja.
to: Knalli päässä.
15.00 Asun­to­kaupat sokkona
Nuoren miehen hurjat toiveet.
16.00 Kimpassa
Ko­ti­mai­nen kes­kus­te­luoh­jelma. (41')
ma: Saara Aalto ja Meri Sopanen.
ti: Merja Larivaara ja Kari-Pekka Toivonen.
ke: Sami Hedberg ja Saija Tuupanen.
to: Juha ja Jutta Larm.
pe: Satu Silvo ja Reidar Palmgren.
16.30 Tans­sin superäidit
Ame­rik­ka­lai­nen rea­li­ty­sarja. (40')
la: Äkkilähtö. Pelottavat pellet. Ko­ko jouk­kue pa­laa stu­diol­le edel­li­sen vii­kon rii­to­jen jäl­keen, mut­ta Mae­sil­la on näy­tön paikka.
su: Paluumuuttaja. Ryh­mäs­tä pois pot­kit­tu jä­sen pa­laa yl­lät­täen mu­kaan ryh­mä­tans­siin. On­ko hä­nen pa­luun­sa pit­käikäinen? Knalli päässä. Pik­ku­tans­si­jat pää­se­vät täl­lä vii­kol­la tans­si­maan soo­lo­ja kilpailussa...
17.00 Häät sul­hasen tapaan
Eng­lan­ti­lai­nen rea­li­ty­sarja. (46')
ma: Päivä kuningattarena.
ti: Rakkaudesta lajiin.
ke: Vieraalla maalla.
to: Telttailua. Ja­ke on it­sek­kääk­si­kin hau­kut­tu bi­lettäjä...
pe: Kuninkaalliset häät. Char­lot­te haa­vei­lee hil­li­tyis­tä juhlista,..
18
18.00 Sink­kuillallinen
Eng­lan­ti­lai­nen realitysarja.
ma: Riimejä ja romantiikkaa.
ti: Essexin glamouria. To­si-tv-täh­ti Bob­by Nor­ris et­sii mies­tä, jo­ka saa hä­net nauramaan...
ke: Herrasmiehiä ja vitsiniekkoja.
to: Viisasten juomaa. To­si-tv-täh­ti Da­vid Potts et­sii vah­vaa ja mie­he­käs­tä miestä...
pe: Pitkä, tumma ja komea. Lo­ve Is­land UK -voit­ta­ja Am­ber Da­vies et­sii pitkää,..
18.30 Sel­viy­tyjät Suomi
Ko­ti­mai­nen realitysarja.
la: Naisten kosto.
su: Viimeinen voitelu. Vä­ki vä­he­nee ja tun­nel­ma vii­le­nee. Ku­kaan ei koe ole­van­sa tur­vas­sa enää, kun pe­lis­sä on vain seit­se­män kil­pai­li­jaa jäljellä...
19.00 Remp­pa vai muut­to Vancouver
Ka­na­da­lai­nen rea­li­ty­sarja. (43')
ma: Puuttuvan tilan metsästäjät.
ti: Odottavan aika on pitkä.
19.00 Suo­ma­lai­nen me­nestysresepti
19.00 Remp­pa vai muut­to Vancouver
Ka­na­da­lai­nen rea­li­ty­sarja. (43')
to: Pikkutalo vai lukaali?
pe: Kahden kerroksen väkeä. Li­sa ja Chad asu­vat upeas­sa talossa,..
20.00 Hu­vila & Huussi
Ko­ti­mai­nen li­fes­tyleohjelma.
ma: Näyttelijän näyttävä piharemontti.
ti: Nuoren miehen vuoristomaja. 27-vuo­tiaan Mic­hae­lin su­vul­taan ostama,..
ke: Merenrantatontin muodonmuutos.
to: Kolmen prinsessan kesähuone. Val­kea­kos­kel­la si­jait­see vuon­na 1901 ra­ken­net­tu ke­säpaikka,..
pe: Annin ja Nikon kesäparatiisi.
la: Näyttelijän näyttävä piharemontti. Näyt­te­li­jä Vil­le Myl­ly­rin­teen ja hä­nen per­heen­sä omistaman,..
20.00 Hu­vila & Huussi
Nuoren miehen vuoristomaja. 27-vuo­tiaan Mic­hae­lin su­vul­taan ostama,..
20.58 Ke­no ja Synttärit
21
21.00 NCIS Los Angeles
Vanhat merkit eivät petä. Cal­le­nin ex-hei­la Joel­le pa­ke­nee siep­paa­jil­taan ja pyy­tää G. :n apua...
21.00 elokuva: Piiat
Vii­del­lä Gol­den Glo­be -eh­dok­kuu­del­la ja nel­jäl­lä Os­car-eh­do­kuu­del­la huo­mioi­tu draa­ma toi nais­si­vuo­sa-Os­ca­rin ja -Gol­den Glo­ben Oc­ta­via Spen­ce­ril­le. 1960-lu­vun Yh­dys­val­to­jen sy­vään ete­lään si­joit­tu­va ta­ri­na kie­tou­tuu ko­tia­pu­lai­sis­ta ker­to­van kir­jap­ro­jek­tin ym­pä­ril­le ja kas­vaa ker­to­muk­sek­si kol­men nai­sen ys­tä­vyy­des­tä ja rohkeudesta...
(The Help/USA 2011)
21.00 elokuva: Mies joka antoi
Ko­me­dian pääo­sas­sa on hy­vän­tah­toi­nen tyh­jän­toi­mit­ta­ja Da­vid (Vin­ce Vaughn), jo­ka saa tie­tää ole­van­sa 533 lap­sen isä luo­vu­tet­tuaan ni­met­tö­mä­nä siit­tiöi­tä he­del­mäl­li­syysk­li­ni­kal­le 20 vuot­ta aiem­min. Nyt Da­vi­din on pää­tettävä,..
(Delivery Man 2013)
21.00 NCIS Los Angeles
Muukalainen. Baa­rin tu­ho­polt­to joh­taa tii­min sa­la­pe­räi­sen ja vaa­ral­li­sen nai­sen jäljille...
21.00 NCIS Los Angeles
Ma pyydän taivaan valoa. Los An­ge­le­sis­ta kat­kea­vat jou­lun al­la yl­lät­täen sähköt,..
21.00 elokuva: Selviytyminen
To­si­ta­pah­tu­miin pe­rus­tu­va tril­le­ri ker­too kol­mi­lap­si­ses­ta per­hees­tä, jo­ka mat­kus­taa Thai­maa­han ja sel­viää vuo­den 2004 tsu­na­min ai­heut­ta­mas­sa kaaok­ses­ta hen­gis­sä. Pääo­sis­sa: Nao­mi Watts, Ewan McG­re­gor, Tom Hol­land, Sa­muel Jos­lin, Oak­lee Pen­der­gast, Mar­ta Etu­ra. Oh­jaa­ja: J. A. Bayo­na. (108') Pääo­sis­sa: Naomi Watts,
(Impossible, The 2012)
21.00 elokuva: Taken
Liam Nee­son esit­tää tiu­kan toi­min­tat­ril­le­rin pääo­sas­sa eläk­keel­le ve­täy­ty­nyt­tä CIA-agent­tia, jon­ka ty­tär jou­tuu nais­kaup­piai­den kyn­siin Pa­rii­sis­sa. Isä läh­tee jah­taa­maan siep­paa­jia kei­no­ja kaihtamatta...
(Taken/Ranska-USA-Britannia 2009)
21.55 Sy­ke: ta­pah­tunut aiemmin
22.00 Kumman kaa
Kum­man kaa -ko­me­dia­sar­ja va­lot­taa ruot­si­no­pet­ta­ja An­nen (He­li Su­te­la) ja kou­lu­ter­vey­den­hoi­taja Ellun
22.00 Temp­ta­tion Is­land Suomi 7
Ko­ti­mai­nen rea­li­ty­sarja. (42')
to: Ylilyöntejä.
pe: Intensiivistä ja ihanaa. Hou­ku­tus­ten saa­rel­la teh­dään tä­nään va­lin­nat viimeisille,..
23.00 Sink­kuillallinen
Riimejä ja romantiikkaa. Lo­ve Is­land -sar­jan täh­ti Mar­cel et­sii rakkautta...
23.00 Kumman kaa
Kum­man kaa -ko­me­dia­sar­ja va­lot­taa ruot­si­no­pet­ta­ja An­nen (He­li Sutela)..
23.00 Lätkävaimot
Pettymysten matka.
23.00 NCIS Los Angeles
Ma pyydän taivaan valoa. Los An­ge­le­sis­ta kat­kea­vat jou­lun al­la yl­lät­täen sähköt,..
23.15 Sink­kuillallinen
Herrasmiehiä ja vitsiniekkoja.
23.20 Lätkävaimot
Yllätyslähtö. Ma­ri­pier jou­tuu taas hy­väs­te­le­mään Bran­do­nin, sil­lä tä­mä läh­tee Saksaan...
0
00.00 Häät sul­hasen tapaan
00.00 Sink­kuillallinen
00.00 Sink­kuillallinen
00.00 Kumman kaa
00.00 Remp­pa vai muut­to Vancouver
Ka­na­da­lai­nen rea­li­ty­sarja. (43')
Kausi 5. Jaksot 17-18.
00.15 Häät sul­hasen tapaan
Vieraalla maalla.
00.20 NCIS Los Angeles
00.20: Vanhat merkit eivät petä.
01.20: Muukalainen.
01.00 Remp­pa vai muut­to Vancouver
01.00 Häät sul­hasen tapaan
01.00 Häät sul­hasen tapaan
01.00 Sink­kuillallinen
01.20 Remp­pa vai muut­to Australia
02.00 Napakymppi
02.00 Remp­pa vai muut­to Vancouver
02.00 Remp­pa vai muut­to Vancouver
02.00 Häät sul­hasen tapaan
02.00 Astral-TV
02.20 Napakymppi
02.20 Remp­pa vai muut­to Vancouver
Ka­na­da­lai­nen rea­li­ty­sarja. (43')
Kausi 5. Jaksot 15-16.
3
03.00 Astral-TV
03.00 Napakymppi
03.00 Napakymppi
03.00 Remp­pa vai muut­to Vancouver
03.20 Astral-TV
04.00 Astral-TV
04.00 Astral-TV
04.00 Napakymppi
04.20 Astral-TV
04.55 Astral-TV