Ohjelmakartta.fi
Varoitus! Katselet tulevan viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
ma 25.2. ti 26.2. ke 27.2. to 28.2. pe 1.3. la 2.3. su 3.3.
6

06.00 LI­VE: Ast­ral-TV

9

09.00 Sink­kuil­lal­li­nen

Juomapelimestari. Kikatusta kerrakseen. Paprikajauheen taikaa. Yliliikkuva yksinhuoltaja. Sielunkumppani haussa.

Remp­pa vai muut­to (x2)

Sar­jas­sa poh­di­taan e­ri per­hei­den kans­sa, kan­nat­taa­ko ra­hat lait­taa ny­kyi­sen a­sun­non täys­re­mont­tiin vai hank­kia i­han uu­si a­sun­to. Ka­na­da­lai­nen li­fes­ty­leoh­jel­ma.

Remp­pa vai muut­to (x3)

Sar­jas­sa poh­di­taan e­ri per­hei­den kans­sa, kan­nat­taa­ko ra­hat lait­taa ny­kyi­sen a­sun­non täys­re­mont­tiin vai hank­kia i­han uu­si a­sun­to. Ka­na­da­lai­nen li­fes­ty­leoh­jel­ma.

10.00 Remp­pa vai muut­to

Sar­jas­sa poh­di­taan e­ri per­hei­den kans­sa, kan­nat­taa­ko ra­hat lait­taa ny­kyi­sen a­sun­non täys­re­mont­tiin vai hank­kia i­han uu­si a­sun­to. Ka­na­da­lai­nen li­fes­ty­leoh­jel­ma.

11.00 Hu­vi­la & Huus­si

Huvikumpu. Maatalon piha moderniksi. Rantasaunan päivitys. Isän remppa kielto. Mansikka visiot.

E­den

Tä­nään vie­rail­laan Ma­to Val­to­sen luo­na.

11.30 Häät sul­ha­sen ta­paan (x2)

Hassahtaneimmat hääaikeet.

11.55 Häät sul­ha­sen ta­paan

Törmäyskurssilla. Kuninkaalliset häät. Ikivanhan ajan häät. Lentävä morsian.

E­den

11.55 E­den

Toi­se­na koh­tee­na on mo­der­ni ja mi­ni­ma­lis­ti­nen be­to­ni­ta­lo.
12

12.30 Sink­kuil­lal­li­nen

Sielunkumppani haussa.

12.30 Häät sul­ha­sen ta­paan

Ikimuistoisimmat hetket. Jak­sos­sa ker­ra­taan sar­jan u­noh­tu­mat­to­mim­pia het­kiä ai­na en­sim­mäi­sen kau­den en­sim­mäi­ses­tä jak­sos­ta saak­ka.

12.45 Sink­kuil­lal­li­nen

Juomapelimestari. Kikatusta kerrakseen. Paprikajauheen taikaa. Yliliikkuva yksinhuoltaja.

13.30 Jak­sa pa­rem­min

13.45 Sink­kuil­lal­li­nen (x3)

Kikatusta kerrakseen. Paprikajauheen taikaa. Yliliikkuva yksinhuoltaja.

Aust­ra­lian Huip­pu­mal­li haus­sa (x2)

Harjoitus tekee kilpailijan. Pariisin lumoissa.

13.55 Toi­sen­lai­set tei­niäi­dit

Elisabet - valmis äidiksi. Ronja.

Ka­don­neen jäl­jil­lä

Pikkuveljen jäljillä Thaimaassa. Pohjoisirlantilaisen perimä. Isän perässä Pohjois-Ruotsissa.

14.50 Remp­pa vai muut­to

Sar­jas­sa poh­di­taan e­ri per­hei­den kans­sa, kan­nat­taa­ko ra­hat lait­taa ny­kyi­sen a­sun­non täys­re­mont­tiin vai hank­kia i­han uu­si a­sun­to. Ka­na­da­lai­nen li­fes­ty­leoh­jel­ma.
15

15.50 Kau­neus­leik­kauk­sia T­hai­maas­sa

Tervetuloa Phuketiin. Leidit lomalla.

Kau­neus­leik­kauk­sia T­hai­maas­sa

Matkalla naiseksi. Uusia ystäviä.

15.50 Sink­kuil­lal­li­nen (x2)

Sielunkumppani haussa. Viidakon kuningas.

16.55 Aust­ra­lian Huip­pu­mal­li haus­sa

Harjoitus tekee kilpailijan. Pariisin lumoissa.

Liv D: Pul­lu­koi­den u­nel­ma­lo­ma

Liv D: Pullukoiden unelmaloma.

U­nel­mien poi­ka­mies­tyt­tö

(2003) Kotikaupunkien kirjo. An­din on ai­ka vie­rail­la vie­lä jäl­jel­lä o­le­vien mies­ten ko­ti­kau­pun­geis­sa. Tie vie e­ri puo­lil­le Yh­dys­val­to­ja hy­vin e­ri­lai­siin per­hei­siin, ja An­din on pää­tet­tä­vä kier­rok­sen jäl­keen, ket­kä kol­me mies­tä jat­ka­vat seu­raa­vaan viik­koon.

17.05 Toi­sen­lai­set tei­niäi­dit

Elisabet - valmis äidiksi. Ronja.
18

18.00 Sink­kuil­lal­li­nen

Kikatusta kerrakseen. Paprikajauheen taikaa. Yliliikkuva yksinhuoltaja. Sielunkumppani haussa. Viidakon kuningas.

18.00 G­reyn a­na­to­mia

G­reyn a­na­to­mia on pal­kit­tu me­nes­tysd­raa­ma, jos­sa seu­ra­taan sai­raa­lan hen­ki­lö­kun­nan työ­tä ja hu­via, ko­me­diaa ja d­raa­maa, har­joit­te­li­joi­ta, a­pu­lais­lää­kä­rei­tä ja vas­taa­via lää­kä­rei­tä - ja hei­dän suh­tei­taan.

19.00 Remp­pa vai muut­to

Sar­jas­sa poh­di­taan e­ri per­hei­den kans­sa, kan­nat­taa­ko ra­hat lait­taa ny­kyi­sen a­sun­non täys­re­mont­tiin vai hank­kia i­han uu­si a­sun­to. Ka­na­da­lai­nen li­fes­ty­leoh­jel­ma.

Hu­vi­la & Huus­si (x2)

Maatalon piha moderniksi. Rantasaunan päivitys.

Hu­vi­la & Huus­si (x2)

Isän remppa kielto. Mansikka visiot.

20.00 Hu­vi­la & Huus­si

Maatalon piha moderniksi. Rantasaunan päivitys. Isän remppa kielto.

Hu­vi­la & Huus­si

Mansikka visiot. Mik­ko ja Vil­le kut­su­taan a­puun, kun man­sik­ka­myy­jän ja hä­nen tyt­tä­ren­sä "man­si­kak­si" ni­meä­mä pii­lo­paik­ka uh­kaa jää­dä vail­le käyt­tö­tar­koi­tus­ta.

Liv D: Ö­ky­rik­kai­den las­ten­hoi­to­ku­viot

Liv D: Ökyrikkaiden lastenhoitokuviot. Va­rak­kaat b­ri­tit käyt­tä­vät hui­mia sum­mia ko­din hen­ki­lö­kun­nan palk­kaa­mi­seen ja o­man e­lä­män­sä hel­pot­ta­mi­seen.

20.55 Ke­no ja Synt­tä­rit

20.55 Ke­no ja Synt­tä­rit

21

21.00 G­reyn a­na­to­mia

G­reyn a­na­to­mia on pal­kit­tu me­nes­tysd­raa­ma, jos­sa seu­ra­taan sai­raa­lan hen­ki­lö­kun­nan työ­tä ja hu­via, ko­me­diaa ja d­raa­maa, har­joit­te­li­joi­ta, a­pu­lais­lää­kä­rei­tä ja vas­taa­via lää­kä­rei­tä - ja hei­dän suh­tei­taan.

Oi­kean­lais­ta ke­miaa

(2005) Sink­kue­lä­mää-sar­jan hen­ges­sä vauh­dik­kaas­ti kul­ke­va ro­mant­ti­nen ko­me­dia, jo­ka koet­te­lee nau­ru­her­mo­ja, yl­lät­tää ja kos­ket­taa. U­ma T­hur­man e­sit­tää Man­hat­ta­nil­la a­su­vaa u­ra­nais­ta Ra­fia, jo­ka us­kou­tuu te­ra­peu­til­leen (Me­ryl St­reep) myös e­lä­män­sä in­tii­meim­mis­tä yk­si­tyis­koh­dis­ta.

Quan­ti­co

Sodankäynnin taito. UU­SI KAU­SI. Van­git­tu en­ti­nen I­RA-mies Co­nor Dev­lin al­kaa yh­täk­kiä yh­teis­työ­ha­lui­sek­si, kun tar­jol­la on so­pi­va hou­ku­tin.

U­nel­mien poi­ka­mies­tyt­tö

(2003) Kotikaupunkien kirjo. UU­SI KAU­SI. An­din on ai­ka vie­rail­la vie­lä jäl­jel­lä o­le­vien mies­ten ko­ti­kau­pun­geis­sa. Tie vie e­ri puo­lil­le Yh­dys­val­to­ja hy­vin e­ri­lai­siin per­hei­siin, ja An­din on pää­tet­tä­vä kier­rok­sen jäl­keen, ket­kä kol­me mies­tä jat­ka­vat seu­raa­vaan viik­koon.

N­CIS Ri­kos­tut­ki­jat

Jäljillä. Gibbs nä­kee kah­vi­lan ik­ku­nas­ta jo­tain yl­lät­tä­vää ja ka­toaa mys­ti­ses­ti. 15 vuo­den ta­kai­sen ri­kok­sen jäl­jet joh­ta­vat o­dot­ta­mat­to­man kor­kei­siin pii­rei­hin.

Temp­ta­tion Is­land U­SA

Hol­mes NYC

Merirosvon aarre. UU­SI KAU­SI. Va­ras­to­ra­ken­nuk­ses­ta löy­ty­vä ruu­mis vie Hol­me­sin ja Wat­so­nin me­ri­kap­tee­nin van­han lo­ki­kir­jan jäl­jil­le.

22.00 A­se­ma 19

Saarroksissa. A­vio­pa­rin rii­das­ta al­ka­nut ta­pah­tu­ma­ket­ju saa kaik­ki ta­jua­maan, et­tä tu­li­pa­los­sa pa­hin­ta ei­vät ai­na o­le lie­kit ja jon­kun tur­va­paik­ka voi ol­la toi­sil­le tap­pa­va an­sa.

22.00 Kum­man kaa (x2)

Rusettiluistelut Jengiä Kiss FM:stä

22.00 Kum­man kaa (x2)

Perjantaipullo. Lavatanssit.

Hol­mes NYC

Lady Francesin jäljillä. Ko­ko kau­pun­kia kuun­te­le­va val­von­ta­jär­jes­tel­mä tal­len­taa am­pu­ma­vä­li­koh­tauk­sen, mut­ta po­lii­si ei löy­dä pai­kal­ta ruu­mis­ta.

T­he G­host W­ri­ter

(2010) Po­liit­ti­nen jän­ni­ty­se­lo­ku­va haa­mu­kir­jai­li­jas­ta (E­wan McG­re­gor), jo­ka al­kaa työs­tää I­son-B­ri­tan­nian en­ti­sen pää­mi­nis­te­rin (Pier­ce B­ros­nan) muis­tel­mia. Kun kir­jai­li­ja pe­reh­tyy ai­hee­seen, ri­vien vä­lis­tä al­kaa pal­jas­tua hen­gen­vaa­ral­li­sia sa­lai­suuk­sia.

23.00 Sink­kuil­lal­li­nen

Kikatusta kerrakseen.

23.00 Sink­kuil­lal­li­nen

Yliliikkuva yksinhuoltaja. Sielunkumppani haussa. Viidakon kuningas.

Pa­ko

Jälkeläiset. Mic­hael saa sel­vil­le, et­tä Ja­cob on sie­pan­nut Sa­ran ja Mi­ken.

23.15 Sink­kuil­lal­li­nen

Paprikajauheen taikaa.
0

00.00 Remp­pa vai muut­to

00.00 Remp­pa vai muut­to

Sar­jas­sa poh­di­taan e­ri per­hei­den kans­sa, kan­nat­taa­ko ra­hat lait­taa ny­kyi­sen a­sun­non täys­re­mont­tiin vai hank­kia i­han uu­si a­sun­to.

N­CIS Ri­kos­tut­ki­jat

Jäljillä. Gibbs nä­kee kah­vi­lan ik­ku­nas­ta jo­tain yl­lät­tä­vää ja ka­toaa mys­ti­ses­ti.

00.15 Remp­pa vai muut­to

00.40 Pa­ko

Jälkeläiset. Mic­hael saa sel­vil­le, et­tä Ja­cob on sie­pan­nut Sa­ran ja Mi­ken.

01.00 Quan­ti­co

Oma koti kyllin vaarallinen.

01.00 Aust­ra­lian Huip­pu­mal­li haus­sa

Harjoitus tekee kilpailijan. Pariisin lumoissa.

Liv D: Mur­has­ta kuu­lui­sak­si

Kunnes kuolema meidät erottaa.

Liv D: Bi­le­kis­so­jen py­hä pa­ran­nus

Epäitsekkyys kunniaan.

01.15 Häät sul­ha­sen ta­paan

Nuija ja tosinuija.

01.40 Liv D: Mur­has­ta kuu­lui­sak­si

Kunnes kuolema meidät erottaa.

01.55 Häät sul­ha­sen ta­paan

Liukuen alttarille.

01.55 Häät sul­ha­sen ta­paan

Karibialainen hääkarnevaali. Rakkauden siivillä.

01.55 Kum­man kaa (x2)

Perjantaipullo. Lavatanssit.

02.05 Sink­kuil­lal­li­nen

02.05 Sink­kuil­lal­li­nen

02.40 Remp­pa vai muut­to (x2)

3

03.00 Sink­kuil­lal­li­nen

Ast­ral-TV (x2)

Sink­kuil­lal­li­nen

Ast­ral-TV (x2)

Remp­pa vai muut­to (x2)

04.00 Ast­ral-TV (x2)

04.00 Ast­ral-TV (x4)

04.40 Ast­ral-TV (x2)

04.55 Ast­ral-TV (x2)