Ohjelmakartta.fi
Varoitus! Katselet menneen viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
ma 4.2. ti 5.2. ke 6.2. to 7.2. pe 8.2. la 9.2. su 10.2.
6

06.00 LI­VE: Ast­ral-TV

9

09.00 Sink­kuil­lal­li­nen

Pingistä ja purilaisia. Kissoja ja kimallusta. Ranskalainen ilta. Uusia makuelämyksiä. Vegaanisia herkkuja.

Remp­pa vai muut­to (x4)

Tunkeilevat sukulaiset. Nykyaikaa etsimässä. Pienellä budjetilla. Isoäidin aikainen talo.

10.00 Remp­pa vai muut­to

Ratkaiseva keittiö. Tunkeilevat sukulaiset. Nykyaikaa etsimässä. Pienellä budjetilla. Isoäidin aikainen talo.

11.00 Hu­vi­la & Huus­si

Liv D: Tais­te­lu syö­pää vas­taan

Liv D: Taistelu syöpää vastaan.

Hu­vi­la & Huus­si

E­den

11.30 Pien­tä pi­laa

Häät sul­ha­sen ta­paan (x2)

Romuralli. Silkkaa magiaa.

11.40 Häät sul­ha­sen ta­paan (x2)

Villit kuviot. Pää tukevasti pilvissä.
12

12.00 Nel­jät häät Ka­na­das­sa

Teetä ja sympatiaa. Tanssien maailman ympäri. Seremonioita joka lähtöön. Pöpökammoa ja vieraita makuja.

Toi­sen­lai­set tei­niäi­dit S­pe­cial

KOOSTE:.

12.30 Sink­kuil­lal­li­nen

Vegaanisia herkkuja.

13.00 Sink­kuil­lal­li­nen

Pingistä ja purilaisia. Kissoja ja kimallusta. Ranskalainen ilta. Uusia makuelämyksiä.

13.30 Jak­sa pa­rem­min

13.40 Suh­tees­sa sel­viy­ty­jät (x2)

Piilevää vihaa. Kivenheitto onnesta.

14.00 Toi­sen­lai­set äi­dit

Lääketieteen avulla vanhemmiksi. Suurperheen yllätysvauva. Kontrollintäyteinen raskaus. Yksinäinen kaksosten odotus.

14.00 Suh­tees­sa sel­viy­ty­jät (x2)

Raivokasta rakkautta. Vailla vapautta.
15

15.00 Remp­pa vai muut­to

Ratkaiseva keittiö. Tunkeilevat sukulaiset. Nykyaikaa etsimässä. Pienellä budjetilla. Isoäidin aikainen talo.

15.40 Sink­kuil­lal­li­nen

Uusia makuelämyksiä. Nir­so Sean mais­taa en­sim­mäis­tä ker­taa e­lä­mäs­sään muun muas­sa ka­nan­mu­naa ja pe­ru­na­muu­sia.

16.00 Suh­tees­sa sel­viy­ty­jät

Vailla vapautta. Pötyä pöytään. Kiukkupussin karkumatka. Kaunotar vai hirviö? Soutaen ja huovaten.

16.00 Sink­kuil­lal­li­nen (x2)

Vegaanisia herkkuja. Muusikkoa etsimässä.

16.40 Toi­sen­lai­set tei­niäi­dit S­pe­cial

KOOSTE:.

17.00 Sink­kuil­lal­li­nen

Kissoja ja kimallusta. Ranskalainen ilta. Uusia makuelämyksiä. Vegaanisia herkkuja. Muusikkoa etsimässä.

17.10 U­nel­mien poi­ka­mies­tyt­tö

(2003) Marseillen lumous . An­di ja poi­ka­mie­het mat­kaa­vat Mar­seil­leen Rans­kaan, jos­sa o­dot­ta­vat ro­mant­ti­set mai­se­mat, pan­to­mii­mie­si­tyk­set se­kä ruoan­lait­to. Mies­ten vä­lit al­ka­vat ra­koil­la, kun yk­si mie­his­tä kuu­lee toi­sen sa­no­neen jo­tain louk­kaa­vaa ja kun muut pi­tä­vät yh­tä liian o­ma­hy­väi­se­nä.
18

18.00 Toi­sen­lai­set äi­dit

Lääketieteen avulla vanhemmiksi. Suurperheen yllätysvauva. Kontrollintäyteinen raskaus. Yksinäinen kaksosten odotus.

18.00 G­reyn a­na­to­mia

Tuulta päin. Syys­myrs­ky saa­puu kau­pun­kiin ja saa sai­raa­las­sa ai­kaan kaaok­sen. A­lex ja Jo jää­vät myrs­kyn saar­ta­mik­si ja viet­tä­vät ko­to­na tois­ta ku­her­rus­kuu­kaut­ta.

19.00 Remp­pa vai muut­to

Tunkeilevat sukulaiset. Nykyaikaa etsimässä. Pienellä budjetilla. Isoäidin aikainen talo. Lisää tilaa.

Hu­vi­la & Huus­si (x2)

Hu­vi­la & Huus­si (x2)

20.00 Liv D: Tais­te­lu syö­pää vas­taan

Liv D: Taistelu syöpää vastaan. Jo­ka toi­nen meis­tä sai­ras­tuu syö­pään, mut­ta vain har­va us­kal­taa pi­tää v­lo­gia koet­te­le­muk­ses­taan.

Hu­vi­la & Huus­si

Hu­vi­la & Huus­si

Sai­la on os­ta­nut Hel­sin­gin kes­kus­tas­ta i­ha­nan siir­to­la­puu­tar­ha­ton­tin, ja haa­vei­lee o­mas­ta rau­hal­li­ses­ta kei­taas­ta pää­kau­pun­gin syk­kees­sä.

20.55 Ke­no ja Synt­tä­rit

20.55 Ke­no ja Synt­tä­rit

21

21.00 G­reyn a­na­to­mia

Tuulta päin. UU­DET JAK­SOT AL­KA­VAT! Syys­myrs­ky saa­puu kau­pun­kiin ja saa sai­raa­las­sa ai­kaan kaaok­sen.

Toi­sen­lai­set tei­niäi­dit S­pe­cial

KOOSTE:.

Quan­ti­co

Deep Cover Pin­nan al­la. UU­SI KAU­SI. First P­led­ge In­ter­na­tio­nal o­li U­SA:n yh­teis­työ­kump­pa­ni Af­ga­nis­ta­nis­sa. Nyt se te­kee yh­teis­työ­tä val­tion pa­him­pien vi­hol­lis­ten kans­sa.

U­nel­mien poi­ka­mies­tyt­tö

(2003) Episode 6 Mar­seil­len lu­mous . UU­SI KAU­SI. An­di ja poi­ka­mie­het mat­kaa­vat Mar­seil­leen Rans­kaan, jos­sa o­dot­ta­vat ro­mant­ti­set mai­se­mat, pan­to­mii­mie­si­tyk­set se­kä ruoan­lait­to. Mies­ten vä­lit al­ka­vat ra­koil­la, kun yk­si mie­his­tä kuu­lee toi­sen sa­no­neen jo­tain louk­kaa­vaa ja kun muut pi­tä­vät yh­tä liian o­ma­hy­väi­se­nä.

N­CIS Ri­kos­tut­ki­jat

The Tie That Binds Käy e­teen­päin. Y­lia­jo­ta­pauk­sen tut­kin­ta joh­taa hen­gen­vaa­ral­li­seen ti­lan­tee­seen, ja e­räs N­CIS:n tut­ki­ja­tii­min jä­sen pal­jas­taa it­ses­tään jo­tain sel­lais­ta, mi­tä ku­kaan ei aiem­min tien­nyt.

Hol­mes NYC

Vieras talossa. Supervirus.

21.30 Pe­li­mie­hen pai­na­jai­nen

(2009) Os­car-eh­do­kas Matt­hew Mc­Co­naug­hey on ro­mant­ti­sen ko­me­dian pääo­sas­sa it­se­var­ma julk­kis­va­lo­ku­vaa­ja ja pe­li­mies Con­nor, jo­ka saa kut­sun pik­ku­vel­jen­sä häi­hin ja päät­tää teh­dä a­vio­lii­tos­ta sel­vää jo en­nen pa­rin as­tu­mis­ta alt­ta­ril­le.

22.00 A­se­ma 19

Yhteisvoimin. An­dy ja Jack jou­tu­vat tu­li­ko­kee­seen 18 muun ko­ke­laan kans­sa, ja T­ra­vis ot­taa oh­jat a­se­mal­la.

22.00 Kum­man kaa (x2)

Music Award Ammatinvalintaa

22.00 Kum­man kaa (x2)

Halipusu Loma

Pa­ko

Varasuunnitelma. Mic­hae­lin ja Lin­col­nin po­ruk­ka y­rit­tää nous­ta sa­laa ju­naan ja jää louk­kuun hy­lät­tyyn sai­raa­laan.

T­wi­light - E­päi­lys

(2010) Huip­pu­me­nes­tyk­sek­si ko­hon­neen T­wi­light-e­lo­ku­va­sar­jan kol­mas o­sa sy­ven­tää pian high sc­hoo­liaan lo­pet­te­le­van Bel­lan (K­ris­ten S­te­wart) haas­ta­vaa e­lä­män­ti­lan­net­ta. Ed­ward (Ro­bert Pat­tin­son) ha­luaa y­hä suo­jel­la nuor­ta nais­ta ki­rouk­sel­taan, ja kil­pa­ko­si­ja Ja­cob (Tay­lor Laut­ner) te­kee par­haan­sa voit­taak­seen Bel­lan huo­mion.

23.00 Remp­pa vai muut­to

Tunkeilevat sukulaiset.

23.00 Remp­pa vai muut­to

Pienellä budjetilla. Isoäidin aikainen talo. Lisää tilaa.

N­CIS Ri­kos­tut­ki­jat

Käy eteenpäin.

23.35 Remp­pa vai muut­to

Nykyaikaa etsimässä.
0

00.00 Sink­kuil­lal­li­nen

Kissoja ja kimallusta.

00.00 Sink­kuil­lal­li­nen

Uusia makuelämyksiä. Vegaanisia herkkuja. Muusikkoa etsimässä.

Liv D: Ö­ky­rik­kai­den häät

LIV D: Ökyrikkaiden häät. Jos ra­haa on mie­lin mää­rin, hää­jär­jes­te­lyis­sä vain mie­li­ku­vi­tus on ra­ja­na.

00.35 Sink­kuil­lal­li­nen

Ranskalainen ilta.

00.35 Pa­ko

Varasuunnitelma. Mic­hae­lin ja Lin­col­nin po­ruk­ka y­rit­tää nous­ta sa­laa ju­naan ja jää louk­kuun hy­lät­tyyn sai­raa­laan.

00.55 Quan­ti­co

Luotijuna. UU­SI KAU­SI.

00.55 Häät sul­ha­sen ta­paan

Australiasta kajahtaa. Hurmeista häähuumaa.

Liv D: Mik­si lap­set tap­pa­vat?

Lapsentappaja.

Kum­man kaa (x2)

Halipusu. Loma. Kum­man kaa -ko­me­dia­sar­ja va­lot­taa ruot­si­no­pet­ta­ja An­nen (He­li Su­te­la) ja kou­lu­ter­vey­den­hoi­ta­ja El­lun (Min­na Kos­ke­la) e­lä­mää. Muis­sa roo­leis­sa mm. Ep­pu Sal­mi­nen, Ka­ri-Pek­ka Toi­vo­nen, Su­san­na An­te­roi­nen, Han­nu-Pek­ka B­jörk­man ja Riit­ta Ha­vu­kai­nen.

01.25 Häät sul­ha­sen ta­paan

Sikamaista menoa.

01.25 Liv D: Mik­si lap­set tap­pa­vat?

Lapsentappaja. 14-vuo­tias Mic­hael Ha­mer hou­kut­te­li 11-vuo­tiaan po­jan ko­tiin­sa ja mur­ha­si tä­män.

01.50 Häät sul­ha­sen ta­paan

Lentävä morsian.

01.50 Suh­tees­sa sel­viy­ty­jät

Kiukkupussin karkumatka. Kaunotar vai hirviö? Soutaen ja huovaten.

02.00 Remp­pa vai muut­to (x2)

02.15 Suh­tees­sa sel­viy­ty­jät

02.30 Suh­tees­sa sel­viy­ty­jät

02.30 Remp­pa vai muut­to (x2)

02.40 Sink­kuil­lal­li­nen

02.55 Sink­kuil­lal­li­nen

3

03.25 Ast­ral-TV (x2)

03.25 Ast­ral-TV (x6)

03.50 Ast­ral-TV (x2)

03.50 Liv D: Tais­te­lu syö­pää vas­taan

04.20 Ast­ral-TV (x2)

04.45 Ast­ral-TV (x2)