Ohjelmakartta.fi
Huom! Katselet menneen viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
ma 11.11. ti 12.11. ke 13.11. to 14.11. pe 15.11. la 16.11. su 17.11.
6 06.00 LI­VE: Ast­ral-TV
9 09.00 Sink­kuil­lal­li­nen Kristalleja ja tatuointeja. Mammanpojalle morsian. Toiveena äijä. Koirarakas kavaljeeri. Possupakkomielle. Remp­pa vai muut­to Van­cou­ver (x2) Raihnainen satavuotias. Toddien taistelu. Remp­pa vai muut­to Van­cou­ver (x3) Liian suuri lukaali. Talo puiston laidalla. Rakkaat muistot.
10.00 Na­pa­kymp­pi Tatskassa. Koiraihmiset. Na­pa­kymp­pi Hoitsu etsii hoivaajaa. Pelaajat.
10.50 Remp­pa vai muut­to Van­cou­ver Herkkutalo hedelmätarhassa. Pien­tä pi­laa (x2)
11.00 Remp­pa vai muut­to Van­cou­ver Toddien taistelu. Liian suuri lukaali. Talo puiston laidalla. Mi­tä lap­se­si te­ki­si? Kau­si 1. Jak­so 8/10. Sa­lai­sia kaap­pe­ja ja huuh­ka­jan sil­miä.
11.05 Remp­pa vai muut­to Van­cou­ver Raihnainen satavuotias.
11.55 Pien­tä pi­laa (x2)
12 12.00 Nel­jän täh­den tal­koot Toi­sen­lai­set tei­niäi­dit S­pe­cial KOOSTE: Uhmaa ja kehuja. Pien­tä pi­laa (x2)
12.05 Nel­jän täh­den tal­koot
12.15 Na­pa­kymp­pi (x3) Pelaajat.
12.30 Sink­kuil­lal­li­nen Kristalleja ja tatuointeja. Sink­kuil­lal­li­nen Mammanpojalle morsian. Toiveena äijä. Koirarakas kavaljeeri. Sink­kuil­lal­li­nen Possupakkomielle. Na­pa­kymp­pi (x2) Koiraihmiset. Hoitsu etsii hoivaajaa.
13.15 Na­pa­kymp­pi Hoitsu etsii hoivaajaa. Pelaajat.
13.25 Jak­sa pa­rem­min
13.40 Na­pa­kymp­pi Koiraihmiset.
14.00 Na­pa­kymp­pi
14.25 Kiel­let­ty rak­kaus Kau­si 1. Jak­so 10/12. Van­hem­mat hyl­kä­si­vät ho­mon poi­kan­sa. Kiel­let­ty rak­kaus Kiel­let­ty rak­kaus 14.25 Sink­kuil­lal­li­nen (x3) Mammanpojalle morsian. Toiveena äijä. Koirarakas kavaljeeri.
15 15.00 Kiel­let­ty rak­kaus Opettaja ja oppilas.
15.15 Pien­tä pi­laa (x2)
15.25 Pien­tä pi­laa
15.30 Huus­si 15.30 Sink­kuil­lal­li­nen (x2) Possupakkomielle. Karski kurkunvihaaja.
16.00 Mi­tä lap­se­si te­ki­si?
16.25 Rem­pal­la kau­pak­si Lelukauppa ja jenkkitalo. Eloa kalseuteen. Nuhjuiset tilaihmeet. Uutta ja vanhaa.
17.00 A­sun­to­kau­pat sok­ko­na Arvoasunnon ikävä yllätys. Hei­di ja Sant­tu o­vat myy­neet rak­kaan ri­vi­ta­loa­sun­ton­sa ja haa­vei­le­vat muut­ta­van­sa lä­hem­mäk­si Hel­sin­gin kes­kus­taa.
17.25 Sink­kuil­lal­li­nen Mammanpojalle morsian. Toiveena äijä. Koirarakas kavaljeeri. Possupakkomielle. 17.25 Mas­terC­hef Aust­ra­lia (x4) Laatikkolotto. Rakoilevat rivit. Maissimestarit. Ruokaa raiteilla.
18 18.00 Sink­kuil­lal­li­nen Karski kurkunvihaaja. Per­so­nal t­rai­ner Nick et­sii sö­pöä ja pie­ni­ko­kois­ta tyt­töä.
18.30 Remp­pa vai muut­to Van­cou­ver Raihnainen satavuotias. Toddien taistelu. Liian suuri lukaali. Talo puiston laidalla.
18.50 Remp­pa vai muut­to Van­cou­ver Rakkaat muistot. Joan­na ja De­rek a­su­vat lap­si­neen kau­niis­sa mut­ta sok­ke­loi­ses­sa van­has­sa ta­los­sa ja kai­paa­vat a­voi­mem­paa poh­ja­rat­kai­sua.
19.30 Nel­jät häät Suo­mi Morsiusmessu kohtaa raskaan rockin. Vain pillimehu puuttuu! Huus­si Rentolan uusi piha. Muotoilijan idyllinen design-mökki.
20.00 Suu­rin pu­dot­ta­ja Suo­mi Leirin jälkeinen elämä. Mi­ten ar­ki su­juu lei­rin jäl­keen? Mi­tä löy­tyy ke­nen­kin jää­kaa­pis­ta? Huus­si Rentolan uusi piha. Ne­li­hen­ki­nen per­he on hil­jat­tain os­ta­nut mö­kin mök­ki­ky­läs­tä. O­mis­ta­jat o­vat a­loit­ta­neet muok­kaa­maan mök­kiä o­man­nä­köi­sek­seen, mut­ta pi­han kans­sa tar­vit­tai­siin vie­lä a­pua. Huus­si Muotoilijan idyllinen design-mökki. Fis­kar­sis­sa si­jait­se­vas­ta, lä­hes sa­ta vuot­ta van­has­ta pys­ty­hir­si­mö­kis­tä muo­tou­tuu Mi­kon ja Vil­len kä­sis­sä i­dyl­li­nen de­sign-koh­de.
20.30 Sy­ke
20.55 Ke­no ja Synt­tä­rit 20.55 Ke­no ja Synt­tä­rit
21 21.00 G­reyn a­na­to­mia Yhdessä jälleen. Me­re­dith a­vus­taa Jo­ta leik­kauk­ses­sa mo­der­nin tek­no­lo­gian a­vus­tuk­sel­la, ja e­rään rak­kaus­ta­ri­nan lop­pu kir­joi­te­taan uu­del­leen. Mi­tä o­dot­taa kun o­do­tat (W­hat to Ex­pect W­hen You're Ex­pec­ting/U­SA 2012). Hol­ly­wood-su­per­täh­dil­lä roo­li­tet­tu ro­mant­ti­nen ko­me­dia vii­des­tä pa­ris­kun­nas­ta, jot­ka val­mis­tau­tu­vat e­lä­män­sä suu­rim­piin mul­lis­tuk­siin lu­keu­tu­vaan muu­tok­seen, van­hem­muu­teen. Kaik­ki suh­tau­tu­vat uu­teen ti­lan­tee­seen o­mal­la, u­sein koo­mi­sel­la ta­val­laan. G­ra­ce of Mo­na­co (Grace of Monaco 2014). 1960-lu­vul­le si­joit­tu­va d­raa­mae­lo­ku­va ker­too pal­vo­tus­ta fil­mi­täh­des­tä G­ra­ce Kel­lys­tä (Ni­co­le Kid­man), jo­ka luo­pui näyt­te­li­jä­nu­ras­taan nai­des­saan Mo­na­con ruh­ti­na­tar Rai­nier III:n (Tim Roth). T­his Is Us Äiti. Re­bec­ca jou­tuu sai­raa­laan ja nou­see Jac­kin ja las­ten sil­mis­sä ar­voon ar­vaa­mat­to­maan. C­ri­mi­nal Minds Pillipiipari. Kun kol­me las­ta ka­toaa yöl­lä ko­deis­taan Io­was­sa, BAU-tii­mi mat­kus­taa pai­kal­le. Sa­maan ai­kaan JJ jää Was­hing­to­niin sel­vit­te­le­mään suh­det­taan äi­tiin­sä. N­CIS Ri­kos­tut­ki­jat (x2) Jäätelömurha. Omankädenoikeutta. Vain e­lä­mää: Jou­lu Kau­si 10. Jak­so 12. Vain e­lä­mää: Jou­lu 1/3. Tip­tap, tip­tap! Vain e­lä­mää -juh­la­kau­den ar­tis­tit ko­koon­tu­vat en­sim­mäis­tä ker­taa ke­sän jäl­keen yh­tei­sen pöy­dän ää­reen. Pik­ku­jou­luis­sa vaih­de­taan tuo­reim­mat kuu­lu­mi­set ja tar­tu­taan uu­siin se­kä van­hoi­hin tut­tui­hin jou­lu­sä­vel­miin.
22.00 Suu­rin pu­dot­ta­ja Suo­mi Tää ei jää tähän. Vii­mei­set het­ket lei­ril­lä. 22.00 N­CIS Ri­kos­tut­ki­jat Päättymätön tarina. Sai­raa­la-am­mus­ke­lun mo­tii­vi teet­tää N­CIS-tii­mil­lä töi­tä, S­loa­ne koh­taa ih­mi­sen men­nei­syy­des­tään ja Bis­hop kan­taa huol­ta luon­to­kap­pa­lees­ta. Temp­ta­tion Is­land Suo­mi 6 Ihan suotta me aikaillaan. E­del­li­nen il­ta­nuo­tio on saa­nut yh­den jos toi­sen­kin miet­ti­mään pet­tä­mi­sen mää­ri­tel­mää.
22.30 G­reyn a­na­to­mia Yhdessä jälleen. Me­re­dith a­vus­taa Jo­ta leik­kauk­ses­sa mo­der­nin tek­no­lo­gian a­vus­tuk­sel­la, ja e­rään rak­kaus­ta­ri­nan lop­pu kir­joi­te­taan uu­del­leen.
23.00 Sink­kuil­lal­li­nen Mammanpojalle morsian. 23.00 Sink­kuil­lal­li­nen Koirarakas kavaljeeri. Possupakkomielle. N­CIS Ri­kos­tut­ki­jat Pitkät jäähyväiset. Temp­ta­tion Is­land Suo­mi 6 Enemmän ollaan pussattu ku puhuttu. Päi­vän t­ref­feil­lä pääs­tel­lään höy­ry­jä ja nau­ti­taan vauh­dis­ta.
23.15 Sink­kuil­lal­li­nen Toiveena äijä.
23.30 Remp­pa vai muut­to Van­cou­ver (x2) Liian suuri lukaali. Talo puiston laidalla.
0 00.00 Remp­pa vai muut­to Van­cou­ver Raihnainen satavuotias. 00.00 Remp­pa vai muut­to Van­cou­ver Liian suuri lukaali. Talo puiston laidalla. Sink­kuil­lal­li­nen Karski kurkunvihaaja. Remp­pa vai muut­to Van­cou­ver (x2) Raihnainen satavuotias. Toddien taistelu.
00.15 Remp­pa vai muut­to Van­cou­ver Toddien taistelu.
00.55 Aust­ra­lian Huip­pu­mal­li haus­sa (x2) Sudenkuoppia ja suunnistusta. Draamaa Dubaissa. 00.55 B­rit­tien Huip­pu­mal­li haus­sa Malliakatemia. Kävelyä ja alusvaatteita. Remp­pa vai muut­to Van­cou­ver Rakkaat muistot.
01.15 Aust­ra­lian Huip­pu­mal­li haus­sa Finaali.
01.25 Sink­kuil­lal­li­nen Toiveena äijä. 21-vuo­tias kau­neus­toi­mit­ta­ja Ma­red et­sii rin­nal­leen par­ra­kas­ta to­si­mies­tä.
01.55 Maail­man ö­ve­reim­mät eh­tool­li­sa­sut Uusi vuosi. T­he Ke­vin Ca­se Salaisuus. Päätodistaja. Muistikuvat.
02.15 Na­pa­kymp­pi 02.15 Maail­man ö­ve­reim­mät eh­tool­li­sa­sut
02.50 Na­pa­kymp­pi 02.50 Na­pa­kymp­pi
3
03.10 Nel­jät häät Suo­mi 03.10 Na­pa­kymp­pi Vie­rais­sa
03.20 Ast­ral-TV (x2)
03.40 Nel­jät häät Suo­mi 03.40 Ast­ral-TV (x2)
04.00 Ast­ral-TV (x2)
04.15 Ast­ral-TV (x6)
04.30 Ast­ral-TV (x2)