Ohjelmakartta.fi
Huom! Katselet tulevan viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
ma 21.10. ti 22.10. ke 23.10. to 24.10. pe 25.10. la 26.10. su 27.10.
6 06.00 LI­VE: Ast­ral-TV Ast­ral-TV
07.00 LI­VE: Ast­ral-TV
9 09.00 Sink­kuil­lal­li­nen Karitsataistelu. Chiliä ja currya. Täydellinen nainen. Treffimunaus. Eri maailmoista. Remp­pa vai muut­to Van­cou­ver (x2) Portaikkopulma. Herkkutalo hedelmätarhassa.
10.00 Na­pa­kymp­pi Perhekeskeiset. All stars: kosijoista X:iksi. Rokkia veressä. Siskolle säpinää. Lätkässä. 10.00 Remp­pa vai muut­to Van­cou­ver (x3) Raihnainen satavuotias. Toddien taistelu. Liian suuri lukaali.
11.00 Remp­pa vai muut­to Van­cou­ver Ongelmia ullakolla. Portaikkopulma. Herkkutalo hedelmätarhassa. Raihnainen satavuotias. Toddien taistelu. Mi­tä lap­se­si te­ki­si? Huonoa taidetta ja pandasilmiä. Nar­raa­ko lap­si pi­tä­vän­sä tai­de­teok­ses­ta vain tai­tei­li­jaa miel­lyt­tääk­seen?
12 12.00 Nel­jän täh­den tal­koot (x8) Te­ho­ne­liöt haus­sa Seikkailijan poikamiesboksi. Toi­sen­lai­set tei­niäi­dit S­pe­cial
12.30 Sink­kuil­lal­li­nen Eri maailmoista. Na­pa­kymp­pi (x2) All stars: kosijoista X:iksi. Rokkia veressä.
13.00 Sink­kuil­lal­li­nen Karitsataistelu. Chiliä ja currya. Täydellinen nainen. Treffimunaus. 13.00 Na­pa­kymp­pi (x3) Siskolle säpinää. Lätkässä. TV:stä tutut.
13.30 Jak­sa pa­rem­min
14.00 Na­pa­kymp­pi All stars: kosijoista X:iksi. Rokkia veressä. Siskolle säpinää. Lätkässä. TV:stä tutut.
14.30 Sink­kuil­lal­li­nen (x3) Chiliä ja currya. Täydellinen nainen. Treffimunaus.
15 15.00 Remp­pa vai muut­to: Lo­ma­ko­dit Pikkumökki Whistlerissä. Tans­sin su­pe­räi­dit Taistelu takeista. Muutoksen tuulia. Uusia tuulia. Kaksi tiimiä.
16.00 Huus­si Mi­tä lap­se­si te­ki­si? Huonoa taidetta ja pandasilmiä. 16.00 Pien­tä pi­laa (x2)
16.15 Sink­kuil­lal­li­nen (x2) Eri maailmoista. Riimejä ja romantiikkaa.
17.00 Häät sul­ha­sen ta­paan Modernia maalaisromantiikkaa. Tuulen viemää. Morsio merihädässä. Ikirouta. A­sun­to­kau­pat sok­ko­na Koko kauden suurin työmaa.
17.30 Mas­terC­hef Aust­ra­lia (x2) Eväsretki. Ylistyslaulu yrttitarhalle.
18 18.00 Sink­kuil­lal­li­nen Chiliä ja currya. Täydellinen nainen. Treffimunaus. Eri maailmoista. Riimejä ja romantiikkaa.
18.15 Mas­terC­hef Aust­ra­lia (x2) Mellejä ja muroja. Voihan voisarvi!
19.00 Remp­pa vai muut­to Van­cou­ver Portaikkopulma. Herkkutalo hedelmätarhassa. Raihnainen satavuotias. Toddien taistelu. Liian suuri lukaali.
19.55 Kum­man kaa Perjantaipullo. Lavatanssit. Rakkautta ilmassa. Synttärit. Suu­rin pu­dot­ta­ja Suo­mi Asento! Nau­ti! Pois­tu!. Pu­dot­ta­jat pää­se­vät tes­taa­maan ki­sa­kun­ton­sa ka­sar­min tyy­liin. Keit­tiös­tä löy­tyy mys­tee­ri­kir­je. A­sun­to­kau­pat sok­ko­na Eron jälkeen uuteen kotiin. Jer­tan vuo­si on ol­lut muu­tok­sia täyn­nä. E­ron ja pa­ri­ta­lon puo­lik­kaan myyn­nin jäl­keen haa­veis­sa on löy­tää o­ma ko­ti, jos­sa rau­hoit­tua kii­reen kes­kel­lä.
20.30 Sy­ke
20.55 Ke­no ja Synt­tä­rit
21 21.00 Suu­rin pu­dot­ta­ja Suo­mi Houkutusten äärellä. Kil­pai­li­joi­den ku­ri­na­lai­suut­ta pun­ni­taan hou­ku­tus­teh­tä­väs­sä. Mi­tä ke­nen­kin ku­vun al­ta löy­tyy ja kuin­ka mo­ni sor­tuu syö­mään? Yh­det häät ja kol­me a­nop­pia (Big Wedding, The 2013). Nai­mi­siin me­ne­vä A­le­jand­ro pyy­tää e­ron­nei­ta a­dop­tio­van­hem­piaan Do­nia (Ro­bert De Ni­ro) ja El­le­niä (Dia­ne Kea­ton) e­sit­tä­mään pa­ris­kun­taa, kos­ka A­le­jand­ron bio­lo­gi­nen äi­ti ei tie­dä näi­den e­ron­neen. Yk­sin ko­to­na Suo­mi The Seikkailijat. Täl­lä ker­taa yk­sin ko­to­na o­vat 15-vuo­tiaat kak­so­set E­rin ja Ruth, se­kä koh­ta 12 vuot­ta täyt­tä­vä Sa­muel. T­his Is Us Odotushuone. Per­he ko­koon­tuu sai­raa­laan o­dot­ta­maan tie­toa Ka­ten ja vau­van voin­nis­ta, ja pit­kät tun­nit käy­vät kaik­kien her­moil­le. C­ri­mi­nal Minds Katkennut siipi. Ta­ran van­ha tut­tu e­sit­tää teo­rian, et­tä jo­ku sur­maa vie­roi­tus­hoi­dos­ta pääs­sei­tä po­ti­lai­ta he­roii­niy­lian­nos­tuk­sel­la. N­CIS Ri­kos­tut­ki­jat (x2) Mies yli laidan. Karhunpalvelus. Yk­sin ko­to­na Suo­mi The Seikkailijat. Täl­lä ker­taa yk­sin ko­to­na o­vat 15-vuo­tiaat kak­so­set E­rin ja Ruth, se­kä koh­ta 12 vuot­ta täyt­tä­vä Sa­muel. He ot­ta­vat to­del­li­sen ir­tio­ton ko­ti­ku­vioi­hin kä­ty-vii­kon­lo­pun ai­ka­na.
22.00 Sink­kuil­lal­li­nen Chiliä ja currya. 32-vuo­tias ta­pah­tu­ma­pääl­lik­kö Ryan et­sii it­se­var­maa, lii­kun­nal­lis­ta nais­ta. 22.00 Sink­kuil­lal­li­nen Treffimunaus. G­la­mou­re­lä­mää Es­se­xis­sä -sar­jan täh­ti ?Diags? et­sii haus­kaa ja ren­toa kump­pa­nia. N­CIS Ri­kos­tut­ki­jat Hän. Temp­ta­tion Is­land Suo­mi 6 Aika kiihkeetä meininkiä. Va­ra­tut pää­se­vät te­ke­mään en­sim­mäis­tä ker­taa va­lin­to­ja yk­si­löt­ref­feil­le. 22.00 Vain e­lä­mää Maijan päivä. To­tuut­ta ja teh­tä­vää. Mi­tä hel­miä Lau­ri Täh­kä, Sa­mu Ha­ber, Ant­ti Tuis­ku, Ve­sa­la, E­rin, Vil­le­Gal­le ja E­las­ti­nen o­vat va­lin­neet Mai­ja Vilk­ku­maan 20-vuot­ta kes­tä­neel­tä soo­lou­ral­ta. Ko­ti­mai­nen mu­siik­kioh­jel­ma. (95')
23.00 Remp­pa vai muut­to Van­cou­ver Portaikkopulma. Sink­kuil­lal­li­nen Täydellinen nainen. Remp­pa vai muut­to Van­cou­ver Raihnainen satavuotias. Sink­kuil­lal­li­nen Eri maailmoista. Riimejä ja romantiikkaa. Temp­ta­tion Is­land Suo­mi 6 Kau­si 6. Jak­so 6/22. Temp­ta­tion Is­land Suo­mi on vii­den kau­den ai­ka­na nous­sut Suo­men y­li­voi­mai­ses­ti pu­hu­tuim­mak­si ja kat­so­tuim­mak­si rea­li­tyk­si.
0 00.00 Häät sul­ha­sen ta­paan Modernia maalaisromantiikkaa. Remp­pa vai muut­to Van­cou­ver Herkkutalo hedelmätarhassa. Häät sul­ha­sen ta­paan Morsio merihädässä. Remp­pa vai muut­to Van­cou­ver Toddien taistelu. Liian suuri lukaali. Häät sul­ha­sen ta­paan (x2) Modernia maalaisromantiikkaa. Tuulen viemää. Häät sul­ha­sen ta­paan (x2) Morsio merihädässä. Ikirouta.
01.00 Aust­ra­lian Huip­pu­mal­li haus­sa (x2) Lehtieläimet. Muodikkaasti jäässä. Häät sul­ha­sen ta­paan Tuulen viemää. Maail­man ö­ve­reim­mät eh­tool­li­sa­sut Syrjintää. Häät sul­ha­sen ta­paan Ikirouta. N­CIS Ri­kos­tut­ki­jat Ei omena kauas puusta putoa.
02.00 Aust­ra­lian Huip­pu­mal­li haus­sa Vie­rais­sa
02.10 Remp­pa vai muut­to Van­cou­ver (x2)
3
03.05 Na­pa­kymp­pi
04.00 Ast­ral-TV (x11) Maail­man ö­ve­reim­mät eh­tool­li­sa­sut
04.55 Vie­rais­sa
05.45 Ast­ral-TV