Ohjelmakartta.fi
Huom! Katselet menneen viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
ma 30.9. ti 1.10. ke 2.10. to 3.10. pe 4.10. la 5.10. su 6.10.
6 06.00 LI­VE: Ast­ral-TV
07.00 Remp­pa vai muut­to Van­cou­ver (x3)
9 09.00 Sink­kuil­lal­li­nen Kiltti ja kokematon. Ronski ruokakriitikko. Kristalleja ja tatuointeja. Mammanpojalle morsian. Toiveena äijä. Remp­pa vai muut­to Van­cou­ver (x2) Remontti saa riittää. Yhtä upea kuin uima-allas.
10.00 Na­pa­kymp­pi Äidit ja tyttäret. Arvomaailman asioita. Tanssii Jannen kanssa. Kari Salmelainen vai Janne Kataja? Käyt sä usein täällä? 10.00 Te­ho­ne­liöt haus­sa Kiipeilijäparin unelma.
10.30 Na­pa­kymp­pi (x3) Kari Salmelainen vai Janne Kataja? Käyt sä usein täällä? Adjektiiveja.
11.00 Remp­pa vai muut­to Van­cou­ver Perhettä perustamassa. Remontti saa riittää. Yhtä upea kuin uima-allas. Pienempään ja lähemmäs. Täydellisen pihan jäljillä. Te­ho­ne­liöt haus­sa Kasvavan perheen unelma.
11.30 Mi­tä lap­se­si te­ki­si? Muffinsseja ja torakoita.
12 12.00 Nel­jän täh­den tal­koot (x8) Te­ho­ne­liöt haus­sa Kasvavan perheen unelma.
12.30 Sink­kuil­lal­li­nen Toiveena äijä. Na­pa­kymp­pi (x2) Arvomaailman asioita. Tanssii Jannen kanssa.
13.00 Sink­kuil­lal­li­nen Kiltti ja kokematon. Ronski ruokakriitikko. Kristalleja ja tatuointeja. Mammanpojalle morsian.
13.30 Jak­sa pa­rem­min 13.30 Sink­kuil­lal­li­nen (x2) Toiveena äijä. Koirarakas kavaljeeri.
14.00 Na­pa­kymp­pi Arvomaailman asioita. Tanssii Jannen kanssa. Kari Salmelainen vai Janne Kataja? Käyt sä usein täällä? Adjektiiveja.
14.30 Sink­kuil­lal­li­nen (x3) Ronski ruokakriitikko. Kristalleja ja tatuointeja. Mammanpojalle morsian.
15 15.00 Remp­pa vai muut­to: Lo­ma­ko­dit Suurperheelle suurempaa. Ka­don­neen jäl­jil­lä
15.30 Mas­terC­hef Aust­ra­lia (x2) Kaksi nonnaa keittiössä. Sokkotesti.
16.00 Tu­los­sa: Temp­ta­tion Is­land Suo­mi 6 U­nel­mien poi­ka­mies­tyt­tö Vääriä valoja. Kuka puhuu totta? U­nel­mien poi­ka­mies­tyt­tö Linnoja ja jäähyväisiä. Mi­tä lap­se­si te­ki­si? Muffinsseja ja torakoita.
16.05 U­nel­mien poi­ka­mies­tyt­tö Riitasointuja.
17.00 A­sun­to­kau­pat sok­ko­na Mattoaddiktin maalaisunelma. Tee­mu ja Han­na haa­vei­le­vat maa­lai­se­lä­mäs­tä pel­to­jen kes­kel­lä kes­kus­ta­vuo­sien jäl­keen.
17.30 Mas­terC­hef Aust­ra­lia (x2) Paineita paellasta. Mysteerikokki.
17.55 Tu­los­sa: Sy­ke Tu­los­sa: Temp­ta­tion Is­land Suo­mi 6
18 18.00 Sink­kuil­lal­li­nen Ronski ruokakriitikko. Kristalleja ja tatuointeja. Mammanpojalle morsian. Toiveena äijä. Koirarakas kavaljeeri. 18.00 Yk­sin ko­to­na Suo­mi Uu­des­sa rea­li­ty-sar­jas­sa van­hem­mat luo­vut­ta­vat kai­ken vas­tuun ko­din­hoi­dos­ta lap­sil­leen kol­mek­si päi­väk­si ja pois­tu­vat it­se viet­tä­mään vii­kon­lop­pua muual­le.
19.00 Remp­pa vai muut­to Van­cou­ver Remontti saa riittää. Yhtä upea kuin uima-allas. Pienempään ja lähemmäs. Täydellisen pihan jäljillä. Luonnon helmassa. 19.00 Vain e­lä­mää Erinin päivä. E­lä­mää uu­sin sil­min. Sa­tu­lin­nan sau­na­tu­van e­si­tyk­sil­lään läm­mit­tä­vät Sa­mu Ha­ber, Mai­ja Vilk­ku­maa, Lau­ri Täh­kä, Vil­le­Gal­le, Ve­sa­la, Ant­ti Tuis­ku ja E­las­ti­nen. Vain e­lä­mää pöy­däs­sä on myös ai­na ti­laa yh­del­le uu­del­le ys­tä­väl­le. Ko­ti­mai­nen mu­siik­kioh­jel­ma. (95').
20.00 Kum­man kaa Akin farkut. Mel Gibson. Tipatonta. Sutinaa. Suu­rin pu­dot­ta­ja Suo­mi Tiskipoolo. Keit­tiön siis­teys kir­voit­taa kie­len­kan­to­ja ja jouk­kue­jaon muu­tok­set pi­laa­vat fii­lik­siä. A­sun­to­kau­pat sok­ko­na Lisää tilaa teineille. Ro­va­nie­mel­tä ko­toi­sin o­le­va Sa­ri on a­su­nut 16 vuot­ta Hel­sin­gin K­ruu­nun­haas­sa. Sa­moin hä­nen lap­sen­sa Car­la ja Kar­ri.
20.30 Sy­ke HUOM! Santtu tukee Ilmaria surussa.
20.55 Ke­no ja Synt­tä­rit
21 21.00 Suu­rin pu­dot­ta­ja Suo­mi Mun housut tippuu! . En­sim­mäi­sen pu­do­tuk­sen jäl­ki­pyyk­kiä ja kor­va­puus­tin kai­puu­ta. s Day (Mother's Day 2016). Lä­hes­ty­vä äi­tien­päi­vä ai­heut­taa mo­nen­lai­sia k­rii­se­jä hai­kean­ro­mant­ti­ses­sa ko­me­dias­sa, jos­sa e­ri e­lä­män­ti­lan­teis­sa o­le­vien per­hei­den tiet si­vua­vat toi­siaan yl­lät­tä­vil­lä ta­voil­la. Per­he - Au­gust: O­sa­ge Coun­ty (August: Osage County 2013). Täh­tiä vi­li­se­vä (mm. Me­ryl St­reep, Ju­lia Ro­berts) d­raa­ma­ko­me­dia si­säl­tää run­saas­ti her­sy­vää dia­lo­gia ja vai­vaan­nut­ta­van her­kul­li­sia koh­tauk­sia. T­ra­cy Let­tin Pu­lit­zer-pal­ki­tun näy­tel­män fil­ma­ti­soin­nis­sa mo­nion­gel­mai­nen per­he ko­koon­tuu set­vi­mään vä­le­jään t­ra­ge­dian is­ket­tyä. T­his Is Us Kau­si 3. Jak­so 12/18. Se­tä, o­sa 2/2. Ke­vin on päät­tä­nyt teh­dä kaik­ken­sa aut­taak­seen se­tään­sä, ja Re­bec­ca­kin saa­puu pai­kal­le. Tu­los­sa: Temp­ta­tion Is­land Suo­mi 6
21.05 C­ri­mi­nal Minds Luke. Pa­ha­mai­nei­sen mek­si­ko­lai­sen palk­ka­mur­haa­jan e­päil­lään siir­ty­neen U­SA:han, ja Lu­ke Al­ve­zin DEA-ai­ko­jen työ­to­ve­ri P­hil tu­lee a­vus­ta­maan p­ro­fi­loi­jia. N­CIS Ri­kos­tut­ki­jat (x2) Angien varjo. Lapsonen pienoinen.
21.15 Remp­pa vai muut­to Van­cou­ver (x2) Pienempään ja lähemmäs. Täydellisen pihan jäljillä.
22.00 Tu­los­sa: Temp­ta­tion Is­land Suo­mi 6 22.00 Tu­los­sa: Temp­ta­tion Is­land Suo­mi 6 N­CIS Ri­kos­tut­ki­jat Myyräntyötä. Ou­don kuo­le­man­ta­pauk­sen jäl­jet joh­ta­vat Af­ga­nis­ta­niin, ja Ka­sie ot­taa tun­tu­maa kent­täa­gen­tin työ­hön.
22.05 Sink­kuil­lal­li­nen Ronski ruokakriitikko. A­meer ei o­le k­riit­ti­nen ai­noas­taan ruoan suh­teen. 22.05 N­CIS Ri­kos­tut­ki­jat Tuhat sanaa.
23.00 Remp­pa vai muut­to Van­cou­ver Remontti saa riittää. 23.00 Sink­kuil­lal­li­nen Toiveena äijä. Koirarakas kavaljeeri. 24: Le­ga­cy Naserin tytär. E­ric y­rit­tää va­paut­taa Na­se­rin A­ra-tyt­tä­ren, jot­ta tä­mä voi­tai­siin vaih­taa Re­bec­caan.
23.15 Sink­kuil­lal­li­nen Kristalleja ja tatuointeja. 23.15 Liv D: S­kan­daa­lis­ta kuu­lui­sak­si Seksipommin nousu ja tuho. Vic­kie Lynn Ho­gan on kun­nian­hi­moi­nen nuo­ri nai­nen, jon­ka suu­rin e­si­ku­va on Ma­ri­lyn Mon­roe.
23.25 Yk­sin ko­to­na Suo­mi
0 00.00 24: Le­ga­cy Diili. 00.00 Remp­pa vai muut­to Van­cou­ver Täydellisen pihan jäljillä. Luonnon helmassa.
00.15 Remp­pa vai muut­to Van­cou­ver Yhtä upea kuin uima-allas. Pienempään ja lähemmäs. 00.15 Remp­pa vai muut­to Van­cou­ver Täydellisen pihan jäljillä.
01.00 U­nel­mien poi­ka­mies­tyt­tö Riitasointuja. 01.00 24: Le­ga­cy Bin-Khalidin paluu. Tyttö.
01.15 24: Le­ga­cy Andyn piina. Jahti. 01.15 Liv D: S­kan­daa­lis­ta kuu­lui­sak­si Seksipommin nousu ja tuho. Vic­kie Lynn Ho­gan on kun­nian­hi­moi­nen nuo­ri nai­nen, jon­ka suu­rin e­si­ku­va on Ma­ri­lyn Mon­roe.
02.00 U­nel­mien poi­ka­mies­tyt­tö Liv D: Mur­has­ta kuu­lui­sak­si
02.15 U­nel­mien poi­ka­mies­tyt­tö 02.15 Ast­ral-TV (x2)
02.50 Ast­ral-TV (x2) 02.50 Ast­ral-TV (x2)
3
03.45 Liv D: S­kan­daa­lis­ta kuu­lui­sak­si
04.10 Ast­ral-TV (x4)
04.45 Ast­ral-TV (x2)