Ohjelmakartta.fi
Huom! Katselet menneen viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
ma 2.9. ti 3.9. ke 4.9. to 5.9. pe 6.9. la 7.9. su 8.9.
6 06.00 LI­VE: Ast­ral-TV
07.00 Remp­pa vai muut­to (x3)
9 09.00 Sink­kuil­lal­li­nen Kukkapaitoja ja kakkutaikinaa. Poltetta ja potkupalloa. Pingistä ja purilaisia. Kissoja ja kimallusta. Ranskalainen ilta. Remp­pa vai muut­to (x2) Avaraa alakertaa etsimässä. Korisäidin unelma.
10.00 Nel­jät häät Ka­na­das­sa Kierrätys kunniaan. Na­pa­kymp­pi Napakymppi palaa! Välimallin jätkät. Tuhkimoa etsimässä. 10.00 Te­ho­ne­liöt haus­sa Yhteinen koti Clevelandista.
10.30 Na­pa­kymp­pi (x3) Välimallin jätkät. Tuhkimoa etsimässä. Puutarha kuntoon.
11.00 Remp­pa vai muut­to Yllättäviä ongelmia. Avaraa alakertaa etsimässä. Korisäidin unelma. Kattopulmia. Pieni talo hevostilalla. Nel­jät häät Ka­na­das­sa Kierrätys kunniaan.
12 12.00 Tans­sin su­pe­räi­dit Taistelu takeista. Tu­los­sa: Ha­luat­ko mil­jo­nää­rik­si? Tans­sin su­pe­räi­dit Uusia tuulia. Tu­los­sa: Ha­luat­ko mil­jo­nää­rik­si? Te­ho­ne­liöt haus­sa Floridan pieni paratiisi. Tu­los­sa: Sel­viy­ty­jät Suo­mi
12.05 Tans­sin su­pe­räi­dit Muutoksen tuulia. 12.05 Tans­sin su­pe­räi­dit Kaksi tiimiä. 12.05 Na­pa­kymp­pi (x2) Napakymppi palaa!
12.30 Sink­kuil­lal­li­nen Ranskalainen ilta.
12.55 Tu­los­sa: Sel­viy­ty­jät Suo­mi 12.55 Tu­los­sa: Vain e­lä­mää
13.00 Sink­kuil­lal­li­nen Kukkapaitoja ja kakkutaikinaa. Poltetta ja potkupalloa. Pingistä ja purilaisia. Kissoja ja kimallusta.
13.30 Jak­sa pa­rem­min 13.30 Sink­kuil­lal­li­nen (x2) Ranskalainen ilta. Uusia makuelämyksiä.
14.00 Na­pa­kymp­pi Napakymppi palaa! Välimallin jätkät. Tuhkimoa etsimässä. Puutarha kuntoon. Sink­kuil­lal­li­nen (x3) Poltetta ja potkupalloa. Pingistä ja purilaisia. Kissoja ja kimallusta.
15 15.00 Remp­pa vai muut­to: Lo­ma­ko­dit Rantoja ja rinteitä. Ka­don­neen jäl­jil­lä
15.30 Mas­terC­hef Aust­ra­lia (x2) Pinssihistoriaa. Kiperä joukkuehaaste.
16.00 Liv D: Meg­han Mark­le: tie ku­nin­kaal­li­sek­si Tu­los­sa: Ha­luat­ko mil­jo­nää­rik­si? Tu­los­sa: Sel­viy­ty­jät Suo­mi Tu­los­sa: Ha­luat­ko mil­jo­nää­rik­si? Bac­he­lor Win­ter Ga­mes Jäätanssilla mestariksi.
16.05 U­nel­mien poi­ka­mies Pahiksesta poikamieheksi. Sutinaa ja salaisuuksia. Prinsessa Ruusunen.
17.00 U­nel­mien poi­ka­mies Lähtölaskenta. Uu­si u­nel­mien poi­ka­mies Nick Viall ja­kaa y­lei­sön mie­li­pi­teet. 17.00 Tu­los­sa: Sel­viy­ty­jät Suo­mi
17.10 Mas­terC­hef Aust­ra­lia (x2) Tuplayllätys. Uunijäätelön uhka.
17.55 Tu­los­sa: Ar­man Poh­jan­täh­den al­la Tu­los­sa: Suu­rin pu­dot­ta­ja Suo­mi Tu­los­sa: Vain e­lä­mää
18 18.00 Sink­kuil­lal­li­nen Poltetta ja potkupalloa. Pingistä ja purilaisia. Kissoja ja kimallusta. Ranskalainen ilta. Uusia makuelämyksiä. 18.00 Yk­sin ko­to­na Suo­mi Viisi lasta ja possu. Rea­li­ty-sar­jas­sa van­hem­mat luo­vut­ta­vat kai­ken vas­tuun ko­din­hoi­dos­ta lap­sil­leen ja pois­tu­vat viet­tä­mään vii­kon­lop­pua muual­le.
19.00 Remp­pa vai muut­to Avaraa alakertaa etsimässä. Korisäidin unelma. Kattopulmia. Pieni talo hevostilalla. Muutosvastarintaa. 19.00 Vain e­lä­mää Antin päivä. Nyt kom­men­toi­daan! Vuo­si sit­ten keik­ka­tauol­le jää­nyt Ant­ti Tuis­ku ot­taa en­sim­mäi­se­nä hal­tuun pöy­dän pää­pai­kan. Mi­tä hä­nel­le ny­kyään kuu­luu? Uu­sia hit­ti­ver­sioi­ta hä­nen tuo­tan­nos­taan ver­sioi­vat Ve­sa­la, Vil­le­Gal­le, Lau­ri Täh­kä, E­rin, E­las­ti­nen, Sa­mu Ha­ber ja Mai­ja Vilk­ku­maa. Ko­ti­mai­nen mu­siik­kioh­jel­ma. (95').
19.55 Tu­los­sa: Sel­viy­ty­jät Suo­mi
20.00 Huus­si Annin ja Nikon kesäparatiisi. Kartanon aarre. Yk­sin ko­to­na Suo­mi Viisi lasta ja possu. Rea­li­ty-sar­jas­sa van­hem­mat luo­vut­ta­vat kai­ken vas­tuun ko­din­hoi­dos­ta lap­sil­leen ja pois­tu­vat viet­tä­mään vii­kon­lop­pua muual­le. Huus­si Pienen pihan tilaratkaisu. Ku­kan ja Ka­rin hank­ki­man mum­mon­mö­kin pi­ha­pii­riin kai­va­taan ti­la­rat­kai­su­jen jär­keis­tä­mis­tä. Suu­rin pu­dot­ta­ja Suo­mi Realiteetit pöytään. Suu­rin pu­dot­ta­ja Suo­mi ke­rää seit­se­män tun­net­tua suo­ma­lais­ta tais­te­le­maan ter­veem­män e­lä­män puo­les­ta. A­sun­to­kau­pat sok­ko­na Voiko edes remontti pelastaa? . Mai­ja ja Te­ro o­vat ra­van­neet lu­kui­sis­sa a­sun­to­näy­töis­sä, mut­ta se oi­kea ei tärp­pää. U­nel­mis­sa on pi­ha kah­del­le koi­ral­le ja säi­ly­tys­ti­lat lä­hes 200 lau­ta­pe­lin ko­koel­mal­le.
20.55 Ke­no ja Synt­tä­rit
21 21.00 Beau­ty and t­he Beast - Kau­no­tar ja hir­viö (Beauty and the Beast 2017). Dis­neyn ra­kas­tet­tu a­ni­maa­tio­mu­si­kaa­li saa uu­den tul­kin­nan u­pea­na näy­tel­mäe­lo­ku­va­na, jos­sa näh­dään jouk­ko i­so­ja täh­tiä. Kau­nis Bel­le-tyt­tö saa­puu sa­la­pe­räi­seen lin­naan, jon­ka i­sän­tä on ki­rouk­sen seu­rauk­se­na kam­mot­ta­van hir­viön hah­mos­sa. E­lo­ku­va sai kak­si Os­car-eh­dok­kuut­ta. Mil­le­rit (We're the Millers 2013). Jen­ni­fer A­nis­ton lois­taa ri­kos­ko­me­dias­sa ruo­hon­juu­ri­ta­son ruo­ho­dii­le­ris­tä, st­rip­pa­ris­ta, neit­syt­po­jas­ta ja kar­ku­lais­ty­tös­tä, jot­ka te­key­ty­vät nor­mi­per­heek­si suu­ren luo­kan huu­me­keik­kaa var­ten. Will Poul­ter sai par­haan lä­pi­mur­to­roo­lin MTV Mo­vie A­ward -pal­kin­non ja Em­ma Ro­berts par­haan ko­me­dia-nais­näyt­te­li­jän Teen C­hoi­ce A­ward -pal­kin­non. Bad Teac­her (Bad Teacher 2011). Ca­me­ron Diaz on rä­vä­käs­sä ko­me­dias­sa on­ne­non­ki­ja E­li­za­beth, jo­ka vi­haa työ­tään o­pet­ta­ja­na ja val­mis­tau­tuu e­lä­mään rik­kaan sul­ha­sen­sa sii­vel­lä. Kun sul­ho yl­lät­täen jät­tää E­li­za­bet­hin, tä­mä jou­tuu pa­laa­maan in­hoa­maan­sa kou­luun mut­tei an­na sen es­tää ki­roi­lua, pös­syt­te­lyä ja uu­den e­lät­tä­jän et­sin­tää. T­his Is Us Kuusi kiitospäivää. Pear­so­nit viet­tä­vät kii­tos­päi­vää poik­keuk­sel­li­ses­ti ku­kin ta­hoil­laan. C­ri­mi­nal Minds Muumiotalo. Hil­jat­tain myy­dyn maa­ta­lon ra­ken­teis­ta löy­tyy kar­mai­se­va yl­lä­tys. Ta­lon e­del­li­sis­tä a­suk­kais­ta ei o­le tut­kin­nas­sa a­pua: mies on kuol­lut, vai­mo de­men­toi­tu­nut. N­CIS Ri­kos­tut­ki­jat (x2) Kohtalon sanelemaa. Naapuriapua.
21.15 Remp­pa vai muut­to Muutosvastarintaa. Lau­ra ja Da­ve kai­paa­vat li­sää ti­laa it­sel­leen ja lap­sil­leen.
22.00 Tu­los­sa: Vain e­lä­mää Liv D: Mik­si lap­set tap­pa­vat? Lapsentappaja. 14-vuo­tias Mic­hael Ha­mer hou­kut­te­li 11-vuo­tiaan po­jan ko­tiin­sa ja mur­ha­si tä­män.
22.05 Liv D: Mik­si lap­set tap­pa­vat? Paholaistyttö. 12-vuo­tias S­ha­ron Carr puu­kot­ti jul­mas­ti ven­to­vie­raan nuo­ren nai­sen. 22.05 N­CIS Ri­kos­tut­ki­jat Yksin yhdessä. Ou­to kuo­le­man­ta­paus saa Duc­kyn poh­ti­maan vuo­si­kym­me­nien ta­kais­ta pää­tös­tään. For­nell a­sus­taa y­hä toi­pi­laa­na Gibb­sin soh­val­la, mut­ta kuin­ka kauan?
22.55 Tu­los­sa: Vain e­lä­mää
23.00 Sink­kuil­lal­li­nen Kissoja ja kimallusta. Ranskalainen ilta. Uusia makuelämyksiä. Remp­pa vai muut­to Pieni talo hevostilalla.
23.15 Tu­los­sa: Sel­viy­ty­jät Suo­mi 23.15 Ka­don­neen jäl­jil­lä Isoisä Alpeilla. 29-vuo­tias jy­väs­ky­lä­läi­nen Sa­tu on ai­na ha­lun­nut tie­tää i­soi­säs­tään, jos­ta o­ma i­sä ei o­le kos­kaan suos­tu­nut pu­hu­maan.
23.20 Sink­kuil­lal­li­nen Pingistä ja purilaisia.
23.35 Sink­kuil­lal­li­nen Poltetta ja potkupalloa.
0 00.00 Remp­pa vai muut­to Kattopulmia. Pieni talo hevostilalla. Muutosvastarintaa.
00.15 Remp­pa vai muut­to Korisäidin unelma. 00.15 N­CIS Ri­kos­tut­ki­jat Yksin yhdessä. Ou­to kuo­le­man­ta­paus saa Duc­kyn poh­ti­maan vuo­si­kym­me­nien ta­kais­ta pää­tös­tään.
00.35 Remp­pa vai muut­to Avaraa alakertaa etsimässä.
01.00 N­CIS Ri­kos­tut­ki­jat Urhojen maa. Menestyksen hinta. Vihollisen maaperällä.
01.15 N­CIS Ri­kos­tut­ki­jat Katoamisia. 01.15 Ka­don­neen jäl­jil­lä Isoisä Alpeilla. 29-vuo­tias jy­väs­ky­lä­läi­nen Sa­tu on ai­na ha­lun­nut tie­tää i­soi­säs­tään, jos­ta o­ma i­sä ei o­le kos­kaan suos­tu­nut pu­hu­maan.
01.35 N­CIS Ri­kos­tut­ki­jat Paluu Philadelphiaan.
02.00 U­nel­mien poi­ka­mies Ka­don­neen jäl­jil­lä
02.15 U­nel­mien poi­ka­mies 02.15 Liv D: S­kan­daa­lis­ta kuu­lui­sak­si
02.30 Kum­man kaa (x2)
02.55 Liv D: Mur­has­ta kuu­lui­sak­si
3
03.05 Ast­ral-TV (x2)
03.35 U­nel­mien poi­ka­mies 03.35 Ast­ral-TV (x2) S­kan­daa­lis­ta kuu­lui­sak­si
03.55 Ast­ral-TV (x2) 03.55 Ast­ral-TV (x2)
04.30 Ast­ral-TV (x2) 04.30 Ast­ral-TV (x2)