Ohjelmakartta.fi
Huom! Katselet menneen viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
ma 5.8. ti 6.8. ke 7.8. to 8.8. pe 9.8. la 10.8. su 11.8.
6 06.00 LI­VE: Ast­ral-TV LI­VE: Ast­ral-TV
9 09.00 Sink­kuil­lal­li­nen Sokkona sokkotreffeillä. Sink­kuil­lal­li­nen Tuhkattu possu, piesty aasi. 09.00 Sink­kuil­lal­li­nen Joulutreffeillä. Sink­kuil­lal­li­nen Pohjoisen poika seuraa vailla. Remp­pa vai muut­to (x2) Talo kuilun partaalla. Kompakti koti.
09.55 Pien­tä pi­laa (x2) 09.55 Pien­tä pi­laa (x2)
10.00 Nel­jät häät Ka­na­das­sa Seremonioita joka lähtöön. 10.00 Huus­si
10.05 Huus­si 10.05 Huus­si
10.55 Pien­tä pi­laa 10.55 Remp­pa vai muut­to Historiallinen helmi. Keskusta vai lähiö. Maail­man ö­ve­reim­mät eh­tool­li­sa­sut (x2) Ei timanteille. Pikkuprinsessa.
11.05 Remp­pa vai muut­to Menneisyyden tunnelmaa. Talo kuilun partaalla.
11.55 Tä­hän ai­kaan en­si vuon­na Uusi minäkuva. Tä­hän ai­kaan en­si vuon­na Soutuveneellä yli Atlantin. 11.55 Tä­hän ai­kaan en­si vuon­na Yli vaikeista vuosista. Te­ho­ne­liöt haus­sa Pikkukoti Omahan keskustasta.
12
12.30 Sink­kuil­lal­li­nen Pohjoisen poika seuraa vailla.
12.50 Pien­tä pi­laa (x2)
12.55 Tu­los­sa: Suo­men huu­to­kaup­pa­kei­sa­ri
13.00 Sink­kuil­lal­li­nen Sokkona sokkotreffeillä. Tuhkattu possu, piesty aasi. 13.00 Sink­kuil­lal­li­nen Joulutreffeillä. 13.00 Nel­jät häät Ka­na­das­sa Seremonioita joka lähtöön.
13.30 Jak­sa pa­rem­min
14.00 Liv D: B­rit­tien suu­ret sa­lai­suu­det Lemmikkien lumoissa. Huus­si 14.00 Tu­los­sa: Suo­men huu­to­kaup­pa­kei­sa­ri Huus­si B­rit­tien Huip­pu­mal­li haus­sa (x2) Muodonmuutoksia. Asiakastapaamisia.
14.05 Huus­si
14.55 Tu­los­sa: Suo­men huu­to­kaup­pa­kei­sa­ri
15 15.00 B­rit­tien Huip­pu­mal­li haus­sa Muodonmuutoksia. 15.00 B­rit­tien Huip­pu­mal­li haus­sa Liekkejä ja suklaata. Kuvaukset auringossa.
15.15 Remp­pa vai muut­to: Lo­ma­ko­dit Mökki muistojen järveltä.
16.00 s Sec­ret Fas­hion S­how 2018 16.00 Pien­tä pi­laa (x2) Nel­jät häät Suo­mi Keskuudessamme on vakooja! . Sink­kuil­lal­li­nen (x2) Tuhkattu possu, piesty aasi. Transilvanian taikaa.
16.15 Pien­tä pi­laa 16.15 U­nel­mien poi­ka­mies­tyt­tö Liekkejä.
16.25 U­nel­mien poi­ka­mies Valinta. U­nel­mien poi­ka­mie­hen hui­pen­tuu kut­kut­ta­vaan fi­naa­liin.
17.00 U­nel­mien poi­ka­mies Viimeisen ruusun jälkeen. U­nel­mien poi­ka­mies on va­lin­tan­sa teh­nyt ja on lop­pu­kes­kus­te­lun ai­ka. 17.00 s Sec­ret Fas­hion S­how 2018 Vic­to­ria's Sec­ret Fas­hion S­how 2018. Vic­to­ria's Sec­re­tin vuo­den 2018 muo­ti­näy­tök­ses­sä New Yor­kis­sa la­val­la näh­dään vii­meis­tä ker­taa i­ko­ni­nen Ad­ria­na Li­ma.
17.55 Tu­los­sa: Suo­men huu­to­kaup­pa­kei­sa­ri
18 18.00 Sink­kuil­lal­li­nen Tuhkattu possu, piesty aasi. 31-vuo­tias Dai o­mis­taa baa­rin S­wan­seas­sa. Sink­kuil­lal­li­nen Transilvanian taikaa. 25-vuo­tias Em­ma S­kot­lan­nis­ta on val­mis mi­hin ta­han­sa. 18.00 Sink­kuil­lal­li­nen Pohjoisen poika seuraa vailla. Krikettiä ja karatea. Vie­rais­sa Vaimot yhteen. Vai­mot yh­teen! Te­ra­pia­ko­kei­lun a­jan o­sal­lis­tu­jien o­man rak­kaan kans­sa on a­su­nut ja ja­ka­nut e­lä­män­sä ven­to­vie­ras ih­mi­nen, mut­ta tä­nään he saa­vat ta­va­ta toi­sen­sa.
18.55 Tu­los­sa: Suo­men huu­to­kaup­pa­kei­sa­ri
19.00 Huus­si Kau­si 8. Jak­so 3/8. Sir­pa ja Jyr­ki o­vat o­mis­ta­neet ke­sä­paik­kan­sa jo kym­me­nen vuot­ta, mut­ta pi­ha on jää­nyt täy­sin vail­le huo­mio­ta. Huus­si Kau­si 8. Jak­so 4/8. An­ne ja Jan­ne haa­vei­li­vat pit­kään o­mas­ta saa­res­ta ja hank­ki­vat Es­poon Jou­lu­saa­res­ta ton­tin. 19.00 Huus­si Kau­si 8. Jak­so 6/8. Hu­vi­la & Huus­si -sar­ja on var­ma ke­vään merk­ki! Am­mat­ti­lai­set luo­vat taas hur­maa­via pi­ho­ja, ko­dik­kai­ta mök­ke­jä ja hou­kut­te­le­via sau­no­ja! Remp­pa vai muut­to Vaativa veranta. Ki­min ja Ty­le­rin ta­lo on jää­nyt pie­nek­si per­heen kas­vet­tua. Pa­ris­kun­ta o­li­si val­mis muut­ta­maan, jos uu­si ja i­som­pi ta­lo löy­tyi­si lä­hel­tä ny­kyis­tä ko­tia. Huus­si Valoa tontille. Mai­jun ja Mi­kon mö­kin pi­hal­la puut pi­men­tä­vät ton­tin. Kek­sii­kö E­va, mi­ten pi­meys kor­va­taan va­lol­la?
19.55 Tu­los­sa: Suo­men huu­to­kaup­pa­kei­sa­ri
20.00 Remp­pa vai muut­to Talo kuilun partaalla. Kompakti koti. 20.00 Remp­pa vai muut­to Keskusta vai lähiö. Jo­dyn ja E­mi­leen ta­lo on lä­hel­lä kes­kus­taa, mut­ta sen kun­nos­ta­mi­nen on vie­lä pa­has­ti kes­ken. Na­pa­kymp­pi
21 21.00 A­dult World (Adult World 2013). Em­ma Ro­berts e­sit­tää d­raa­ma­ko­me­dias­sa A­mya, jo­ka us­koo, et­tä hä­nen koh­ta­lon­sa on tul­la ru­noi­li­jak­si. Yk­si­kään kus­tan­ta­ja ei ym­mär­rä A­myn ru­nou­den ne­rout­ta, mut­ta tä­mä ei lan­nis­tu vaan pyy­tää men­to­rik­seen Rat Bil­ling­siä (John Cu­sack). Ko­ti­mai­nen E­lo­ku­va: Vei­ja­rit Mik­ko Lep­pi­lam­pi ja Ant­ti Luu­sua­nie­mi e­sit­tä­vät huip­pu­me­nes­tyk­sek­si ko­hon­neen d­raa­ma­ko­me­dian pääo­sis­sa van­ho­ja ka­ve­rei­ta Sa­kua ja Äs­sää, jot­ka van­no­vat i­kui­sen nuo­ruu­den ni­miin ja pyr­ki­vät e­lä­mään jo­ka het­ki täy­sil­lä. A­se­tel­ma ra­koi­lee, kun Äs­sä ta­paa An­nan (Pih­la Vii­ta­la). 21.00 T­his Is Us Vietnam. Jack on suo­jel­lut pik­ku­vel­jeään Nic­kiä tä­män syn­ty­mäs­tä as­ti. N­CIS Ri­kos­tut­ki­jat Yli rajan. Näkemätön näky.
22.00 Temp­ta­tion Is­land Suo­mi 5 Nyt se sitten kusi koko homman. Temp­ta­tion Is­land U­SA (x2) Viimeiset treffit. W­hit­ney (Whitney 2014). 1990-lu­vul­le si­joit­tu­va e­lä­mä­ker­tae­lo­ku­va lau­la­ja ja su­per­täh­ti W­hit­ney Hous­to­nin (Yaya Da­Cos­ta) me­nes­tyk­sen huip­pu­vuo­sis­ta. W­hit­neyn koh­ta­lon si­ne­töi Soul T­rain -pal­kin­to­gaa­la, jos­sa hän ta­paa tu­le­van a­vio­mie­hen­sä, nou­se­van R&B-ar­tis­tin Bob­by B­row­nin (Ar­len Es­car­pe­ta).
22.50 Tu­los­sa: Suo­men huu­to­kaup­pa­kei­sa­ri
22.55 Sink­kuil­lal­li­nen Tuhkattu possu, piesty aasi. 31-vuo­tias Dai o­mis­taa baa­rin S­wan­seas­sa. Tu­los­sa: Suo­men huu­to­kaup­pa­kei­sa­ri 22.55 Sink­kuil­lal­li­nen Pohjoisen poika seuraa vailla. Julk­kis­jak­sos­sa y­rit­tä­jä Ja­mes Hill et­sii tyt­töys­tä­vää, jo­ka ei o­le vain hä­nen mai­neen­sa pe­räs­sä.
23.05 Sink­kuil­lal­li­nen Transilvanian taikaa.
23.15 Temp­ta­tion Is­land Suo­mi 5 Tänään Juhis-kännit! .
23.50 Remp­pa vai muut­to Talo kuilun partaalla. 23.50 Remp­pa vai muut­to Keskusta vai lähiö. Sink­kuil­lal­li­nen Krikettiä ja karatea. S­can­dal Troijan hevonen. Armoa.
0
00.15 U­nel­mien poi­ka­mies­tyt­tö Jyvät akanoista.
00.45 U­nel­mien poi­ka­mies­tyt­tö Liekkejä. Remp­pa vai muut­to Vaativa veranta. Liv D: Ö­ky­jah­tien maail­ma Liv D: Ökyjahtien maailma. Vuo­sit­tai­seen Mo­na­con jah­ti­näyt­te­lyyn saa­puu y­li sa­ta suur­ta ja kal­lis­ta ö­ky­jah­tia.
00.55 Kum­man kaa (x2) Music Award. Ammatinvalintaa.
01.50 U­nel­mien poi­ka­mies Valinta. U­nel­mien poi­ka­mie­hen hui­pen­tuu kut­kut­ta­vaan fi­naa­liin. 01.50 N­CIS Ri­kos­tut­ki­jat Kuolema katolla. 01.50 Nai­ma­kau­pal­la alt­ta­ril­le Pelleilyä ja pomotusta. 01.50 Nai­ma­kau­pal­la alt­ta­ril­le Tuhlareita ja työmyyriä.
02.30 Temp­ta­tion Is­land U­SA
02.40 Liv D: Bi­le­kis­so­jen py­hä pa­ran­nus
3 03.00 Liv D: Mur­has­ta kuu­lui­sak­si
03.20 Ast­ral-TV (x2) 03.20 Ast­ral-TV (x4)
03.40 Ast­ral-TV (x2)
04.00 Ast­ral-TV (x2)