Ohjelmakartta.fi
Huom! Katselet menneen viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
ma 29.7. ti 30.7. ke 31.7. to 1.8. pe 2.8. la 3.8. su 4.8.
6 06.00 LI­VE: Ast­ral-TV
9 09.00 Sink­kuil­lal­li­nen Joogaa ja tasapainottelua. Kissanainen ja kitaristi. Leijonanruokaa. Manchesterin sarjadeittailija. Potterin pateeta. Remp­pa vai muut­to (x2) Ramppikuume. Kellari kuntoon.
10.00 Nel­jät häät Ka­na­das­sa Tanssien maailman ympäri. Huus­si Isän remppa kielto. Mansikka visiot.
11.00 Remp­pa vai muut­to Vahva tunneside. Ramppikuume. Kellari kuntoon. Ison perheen talo. Pieni maatalo keskustassa. Liv D: Ö­ky­rik­kai­den häät LIV D: Ökyrikkaiden häät. Jos ra­haa on mie­lin mää­rin, hää­jär­jes­te­lyis­sä vain mie­li­ku­vi­tus on ra­ja­na.
12 12.00 Tä­hän ai­kaan en­si vuon­na Takaisin catwalkille. Irti kaksoiselämästä. Kiinalainen anoppi. Irti pelosta. Te­ho­ne­liöt haus­sa Kasvavan perheen unelma. Nel­jät häät Ka­na­das­sa Tanssien maailman ympäri. Täl­lä ker­taa näh­dään s­kot­ti­ruu­tu­ja ja tans­sia e­ri puo­lil­ta maail­maa.
12.30 Sink­kuil­lal­li­nen Potterin pateeta.
13.00 Sink­kuil­lal­li­nen Joogaa ja tasapainottelua. Kissanainen ja kitaristi. Leijonanruokaa. Manchesterin sarjadeittailija. 13.00 Tans­sin su­pe­räi­dit (x2) Muutoksen tuulia. Uusia tuulia.
13.30 Jak­sa pa­rem­min
14.00 Liv D: B­rit­tien suu­ret sa­lai­suu­det Vanhemmuuden ytimessä. Huus­si Isän remppa kielto. Mansikka visiot.
15 15.00 Tans­sin su­pe­räi­dit Muutoksen tuulia. Tans­sin su­pe­räi­dit Uusia tuulia. Kaksi tiimiä. B­rit­tien Huip­pu­mal­li haus­sa Malliakatemia. Kävelyä ja alusvaatteita. Sink­kuil­lal­li­nen (x3) Kissanainen ja kitaristi. Leijonanruokaa. Manchesterin sarjadeittailija.
16.00 Pien­tä pi­laa Nel­jät häät Suo­mi Mollausta à la Monna.
16.10 U­nel­mien poi­ka­mies Myrsky nousee. Poikamiehen piinapenkki. Roppakaupalla rakkautta. Naiset kertovat.
17.00 Ka­don­neen jäl­jil­lä ISRAEL, Liana - Paluu juurille. 28-vuo­tiaan Lia­nan äi­dil­le pal­jas­tui ras­kau­den ai­ka­na, et­tä is­rae­li­lai­sel­la i­säl­lä o­li jo per­he toi­sen nai­sen kans­sa.
18 18.00 Sink­kuil­lal­li­nen Kissanainen ja kitaristi. Leijonanruokaa. Manchesterin sarjadeittailija. Potterin pateeta. Sokkona sokkotreffeillä. Vie­rais­sa Tä­nään o­sal­lis­tu­jat pää­se­vät työs­tä­mään jo­kai­sen suh­teen kul­ma­ki­veä, luot­ta­mus­ta. Tee­ma käyt­tää muu­ta­man o­sal­lis­tu­jan aal­lon­poh­jal­la.
19.00 Hu­vi­la & Huus­si Isän remppa kielto. Äi­ti ja ty­tär kut­su­vat pi­ha­kak­sik­kom­me hä­tiin, kun per­heen i­sä on leik­ki­mie­li­ses­ti uh­kail­lut ha­ke­van­sa kai­vu­rin ja te­ke­vän­sä pi­ha­re­mon­tin it­se. Huus­si Mansikka visiot. Remp­pa vai muut­to Menneisyyden tunnelmaa. Mar­ty ja S­han­non pe­ri­vät Mar­tyn i­soäi­dil­tä van­han maa­ta­lon. Pys­tyy­kö Da­vid vas­taa­maan mu­siik­ki­lei­rin vaa­ti­muk­siin ja Mar­tyn tun­tei­siin? Hu­vi­la & Huus­si Hirsimökin muodonmuutos. Nyt on ai­ka tuo­da 60-lu­vun pyö­rö­hir­si­mök­ki tä­hän päi­vään ja teh­dä ti­la­rat­kai­sut toi­mi­vik­si.
20.00 Remp­pa vai muut­to Ramppikuume. Kellari kuntoon. Ison perheen talo. Pieni maatalo keskustassa. Na­pa­kymp­pi
21 21.00 T­he But­ler (2013) To­si­ta­ri­naan pe­rus­tu­va d­raa­ma puu­vil­lap­lan­taa­sil­la vart­tu­vas­ta or­ja­po­jas­ta, jo­ka pää­tyy mo­nen mut­kan kaut­ta Val­koi­sen ta­lon ho­vi­mes­ta­rik­si ja pal­ve­lee kah­dek­saa p­re­si­dent­tiä Ei­sen­ho­we­ris­ta Rea­ga­niin. Ko­ti­mai­nen E­lo­ku­va: Nuo­tin vie­res­tä (Nuotin vierestä 2014). Lau­ri Nurk­sen oh­jaa­mas­sa d­raa­ma­ko­me­dias­sa Ar­to Mul­kon­saa­ri (Ri­ku Nie­mi­nen) läh­tee Lee­na-äi­tin­sä (Lee­na Uo­ti­la) kans­sa koh­ti Kot­kas­sa jär­jes­tet­tä­viä ka­rao­ken SM-kil­pai­lu­ja. Ka­don­neen jäl­jil­lä ISRAEL, Liana - Paluu juurille. 28-vuo­tiaan Lia­nan äi­dil­le pal­jas­tui ras­kau­den ai­ka­na, et­tä is­rae­li­lai­sel­la i­säl­lä o­li jo per­he toi­sen nai­sen kans­sa. T­his Is Us Kolme Katea. Ka­ten ja Ran­dal­lin rii­ta var­jos­taa Ka­ten sai­raa­la­reis­sua. Ke­vin al­kaa poh­tia, mi­tä hä­nen i­säl­leen ta­pah­tui so­das­sa. N­CIS Ri­kos­tut­ki­jat Yhden roska on toisen aarre. Death From Above
22.00 Temp­ta­tion Is­land Suo­mi 5 Vatkaa, vatkaa! Temp­ta­tion Is­land U­SA (x2) Ristiriitaisia viestejä. Lopun alkua. S­tep Up All In (2014) Täs­sä tans­sie­lo­ku­va­sar­jan uu­sim­mas­sa o­sas­sa ryh­mät kil­pai­le­vat Las Ve­ga­sis­sa. Voit­ta­jil­le on lu­vas­sa se­kä mai­net­ta ja kun­niaa et­tä työ­so­pi­mus. Pet­ty­myk­siin kyl­läs­ty­nyt Sean ko­koaa Moo­sen a­vul­la uu­den tans­si­ryh­män. Se­va­ni, Mis­ha Gab­riel Ha­mil­ton, S­tep­hen Boss.
23.00 Sink­kuil­lal­li­nen Leijonanruokaa. Manchesterin sarjadeittailija. Potterin pateeta.
23.45 Sink­kuil­lal­li­nen Kissanainen ja kitaristi.
0 00.00 Remp­pa vai muut­to Kellari kuntoon. Ison perheen talo. Pieni maatalo keskustassa.
00.20 Remp­pa vai muut­to Ramppikuume. 00.20 S­can­dal Kuolemanloukku. Entä jos?
01.00 U­nel­mien poi­ka­mies Poikamiehen piinapenkki. Roppakaupalla rakkautta. Naiset kertovat.
01.20 Kum­man kaa (x2) Music Award. Ammatinvalintaa. Kum­man kaa -ko­me­dia­sar­ja va­lot­taa ruot­si­no­pet­ta­ja An­nen (He­li Su­te­la) ja kou­lu­ter­vey­den­hoi­ta­ja El­lun (Min­na Kos­ke­la) e­lä­mää. Liv D: Lon­toon kiis­tel­lyt mil­joo­na­kel­la­rit Liv D: Lon­toon kiis­tel­lyt mil­joo­na­kel­la­rit. Lon­toos­sa on me­neil­lään kel­la­ri­buu­mi.
01.35 Kum­man kaa (x2) Tipatonta. Sutinaa.
02.00 Nai­ma­kau­pal­la alt­ta­ril­le
02.20 Nai­ma­kau­pal­la alt­ta­ril­le
02.35 U­nel­mien poi­ka­mies
02.50 N­CIS Ri­kos­tut­ki­jat Temp­ta­tion Is­land U­SA
3 03.00 Liv D: Mur­has­ta kuu­lui­sak­si
03.10 Liv D: Bi­le­kis­so­jen py­hä pa­ran­nus Bi­le­kis­so­jen py­hä pa­ran­nus
03.45 Ast­ral-TV (x2) Temp­ta­tion Is­land U­SA Ast­ral-TV (x4)
04.05 Ast­ral-TV (x2)
04.20 Ast­ral-TV (x2) 04.20 Ast­ral-TV
04.45 Ast­ral-TV (x2)