Ohjelmakartta.fi
Huom! Katselet tulevan viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
ma 25.6. ti 26.6. ke 27.6. to 28.6. pe 29.6. la 30.6. su 1.7.
6

06.00 Ast­ral-TV

9

09.00 Sink­kuil­lal­li­nen

Joogaava juomari. Pohjoista voimaa. Kauhukartano. Tipaton tulenpuhaltaja. Sienihuolia.

Remp­pa vai muut­to Van­cou­ver (x2)

Yhtä upea kuin uima-allas. Pienempään ja lähemmäs.

Rem­pal­la kau­pak­si (x2)

Tilaa ja rauhaa. Ravintolatyylejä.

10.00 Maail­man ö­ve­reim­mät eh­tool­li­sa­sut

Joutsenen kaari. Uusi vuosi.

Huus­si

Rem­pal­la kau­pak­si (x2)

Tilaa ja rauhaa. Ravintolatyylejä.

11.00 Remp­pa vai muut­to: Jil­lian ja Jus­tin

Uuden elämän odotusta. Paluu arkeen.

Remp­pa vai muut­to Van­cou­ver

Yhtä upea kuin uima-allas. Pienempään ja lähemmäs.

11.00 Tans­sin su­pe­räi­dit (x2)

Hiphopia. Katoamistemppu.

Tans­sin su­pe­räi­dit (x3)

Tuuraajien varassa. Abbyn uusi suosikki. Vanhoja kaunoja.
12

12.00 Te­ho­ne­liöt haus­sa

Uuden yrittäjän koti.

Liv D: Bi­le­kis­so­jen py­hä pa­ran­nus

Sisäinen kauneus. Epäitsekkyys kunniaan. Viimeinen kiusaus.

Te­ho­ne­liöt haus­sa

Muusikon kakkoskoti.

12.30 Sink­kuil­lal­li­nen

Joogaava juomari.

12.30 Sink­kuil­lal­li­nen

Sienihuolia.

13.00 Sink­kuil­lal­li­nen

Pohjoista voimaa. Kauhukartano. Tipaton tulenpuhaltaja.

13.00 Nel­jät häät Suo­mi (x2)

Morsiusmessu kohtaa raskaan rockin. Vain pillimehu puuttuu!

13.30 Nai­ma­kau­pal­la alt­ta­ril­le

Riitasointuja.

13.30 Jak­sa pa­rem­min

14.00 Nai­ma­kau­pal­la alt­ta­ril­le

Pakkosovinto. Pelleilyä ja pomotusta. Valtasuhteita. Tuhlareita ja työmyyriä.

14.00 Sink­kuil­lal­li­nen (x3)

Tipaton tulenpuhaltaja. Sienihuolia. Nauru on parasta lääkettä.

14.30 Tans­sin su­pe­räi­dit

Hiphopia.
15

15.00 Tans­sin su­pe­räi­dit

Katoamistemppu. Tuuraajien varassa. Abbyn uusi suosikki. Vanhoja kaunoja.

Sink­kuil­lal­li­nen (x2)

Pohjoista voimaa. Kauhukartano.

15.30 U­nel­mien poi­ka­mies

Viimeinen ruusu. D­ra­maat­ti­ses­sa fi­naa­li­jak­sos­sa Ch­ris on kah­den vai­heil­la.

16.00 U­nel­mien poi­ka­mies­tyt­tö

Kaksi poikamiestyttöä.

Liv D: P­rins­si Har­ry ja Meg­han - sa­tu­mai­nen rak­kaus

U­nel­mien poi­ka­mies­tyt­tö

Tyrmäävät treffit.

Nel­jät häät Suo­mi

Morsiusmessu kohtaa raskaan rockin.

17.00 U­nel­mien poi­ka­mies­tyt­tö

Ensivaikutelmaruusu. Toi­nen poi­ka­mies­tyt­töeh­dok­kais­ta jou­tuu läh­te­mään ko­tiin­sa, ja jäl­jel­le jää­nyt­tä nais­ta o­dot­taa en­sim­mäi­nen ruu­su­se­re­mo­nia.

17.00 Ka­don­neen jäl­jil­lä

Kau­si 3. Jak­so 3/8. RUOT­SI, Kir­si - Ruot­sia ris­tiin ras­tiin.

Vie­rais­sa

Uuteen kotiin. Nel­jä pa­ris­kun­taa on tart­tu­nut vii­mei­seen ol­jen­kor­teen pe­las­taak­seen pa­ri­suh­teen­sa.

Bac­he­lor Suo­mi

Pidä kiinni palomiehestä. Ch­ris­tof­fer ja nai­set saa­pu­vat Turk­kiin, mis­sä hei­tä o­dot­ta­vat y­lel­li­set puit­teet.
18

18.00 Sink­kuil­lal­li­nen

Pohjoista voimaa. Kauhukartano. Tipaton tulenpuhaltaja. Sienihuolia. Nauru on parasta lääkettä.

s Sec­ret Fas­hion S­how 2018

Vic­to­ria's Sec­ret Fas­hion S­how 2018. Vic­to­ria's Sec­re­tin vuo­den 2018 muo­ti­näy­tök­ses­sä New Yor­kis­sa la­val­la näh­dään vii­meis­tä ker­taa i­ko­ni­nen Ad­ria­na Li­ma.

Ka­don­neen jäl­jil­lä

Kau­si 3. Jak­so 3/8. RUOT­SI, Kir­si - Ruot­sia ris­tiin ras­tiin. Kir­sin i­sä on tiet­tä­väs­ti muut­ta­nut Ruot­siin Kir­sin ol­les­sa vas­ta vau­va.

19.00 Remp­pa vai muut­to UK

Reviiririita. Skotlannin maisemissa. Remonttipelkoa. Kallis maku. Perinteitä vai helppoutta?

Huus­si

Pienen pihan tilaratkaisu. Ku­kan ja Ka­rin hank­ki­man mum­mon­mö­kin pi­ha­pii­riin kai­va­taan ti­la­rat­kai­su­jen jär­keis­tä­mis­tä. E­val­la on kiin­nos­ta­va suun­ni­tel­ma toi­min­to­jen sel­keyt­tä­mi­sek­si.

Vie­rais­sa

Oikeanlaista kemiaa. Ra­di­kaa­li vaih­to­ko­kei­lu sy­sä­tään kun­nol­la käyn­tiin. Uu­sien puo­li­soi­den on ai­ka tu­tus­tua toi­siin­sa, hank­kia luot­ta­mus­ta ja o­pe­tel­la yh­teis­työ­ky­kyä.

20.00 Remp­pa vai muut­to Van­cou­ver

Yhtä upea kuin uima-allas. Pienempään ja lähemmäs.

Rem­pal­la kau­pak­si

Tilaa ja rauhaa. Ravintolatyylejä.

Na­pa­kymp­pi

Lapin taikaa. Tunteita ja twerkkausta.

Huus­si

Pienen pihan tilaratkaisu. Ku­kan ja Ka­rin hank­ki­man mum­mon­mö­kin pi­ha­pii­riin kai­va­taan ti­la­rat­kai­su­jen jär­keis­tä­mis­tä. E­val­la on kiin­nos­ta­va suun­ni­tel­ma toi­min­to­jen sel­keyt­tä­mi­sek­si.
21

21.00 Rau­ta­rou­va

(Iron Lady, The 2011). Häi­käi­se­vä Me­ryl St­reep täh­dit­tää kah­del­la Os­ca­ril­la pal­kit­tua d­raa­mae­lo­ku­vaa, jo­ka luo­taa Mar­ga­ret T­hatc­he­rin e­lä­mää lap­suu­des­ta ai­na po­li­tii­kan hui­pul­le saak­ka. Pääo­sis­sa: Me­ryl St­reep, Jim B­road­bent, Ric­hard E. G­rant, Ant­ho­ny Head, Iain G­len.

Yh­det häät ja kol­me a­nop­pia

(Big Wedding, The 2013). Nai­mi­siin me­ne­vä A­le­jand­ro pyy­tää e­ron­nei­ta a­dop­tio­van­hem­piaan Do­nia (Ro­bert De Ni­ro) ja El­le­niä (Dia­ne Kea­ton) e­sit­tä­mään pa­ris­kun­taa, kos­ka A­le­jand­ron bio­lo­gi­nen äi­ti ei tie­dä näi­den e­ron­neen.

Ka­don­neen jäl­jil­lä

Kau­si 3. Jak­so 3/8. RUOT­SI, Kir­si - Ruot­sia ris­tiin ras­tiin. Kir­sin i­sä on tiet­tä­väs­ti muut­ta­nut Ruot­siin Kir­sin ol­les­sa vas­ta vau­va.

T­his Is Us

Polttarit. Ka­te ja To­by suun­taa­vat seu­ruei­neen Las Ve­ga­siin juh­li­maan polt­ta­rei­taan, mut­ta Ke­vin ja Ran­dall ei­vät o­le juh­la­tuu­lel­la.

N­CIS Ri­kos­tut­ki­jat

Todistustaakka.

Kuu­si päi­vää, seit­se­män yö­tä

(Six Days Seven Nights/USA 1998). Ro­mant­ti­sen ko­me­dia­seik­kai­lun pääo­sis­sa lois­ta­vat su­per­täh­ti Har­ri­son Ford ja vaa­lea kau­no­tar An­ne Hec­he (mm. Naa­ras­lei­jo­na, O­pe­raa­tio Don­nie B­ras­co). Te­rä­vä­kie­li­nen ne­wyor­ki­lai­nen toi­mit­ta­ja­nai­nen (An­ne Hec­he) tem­pau­tuu e­lä­män­sä mat­kal­le, kun hän pää­tyy len­to-on­net­to­muu­den seu­rauk­se­na au­tiol­le saa­rel­le kars­kin pi­lot­ti­mie­hen (Har­ri­son Ford) kans­sa.

22.00 Temp­ta­tion Is­land Suo­mi 5

Kohta taas hölmöillään. Pantteri ei pilkuistaan pääse.

Sy­ke (x8)

22.55 Suo­mi­pop Fes­ti­vaa­li: Tun­nel­mia vuo­del­ta 2018

23.00 Sink­kuil­lal­li­nen

Pohjoista voimaa. Kauhukartano. Tipaton tulenpuhaltaja. Sienihuolia.

23.10 Ka­don­neen jäl­jil­lä

Kau­si 3. Jak­so 3/8. RUOT­SI, Kir­si - Ruot­sia ris­tiin ras­tiin.
0

00.00 Remp­pa vai muut­to Van­cou­ver

Yhtä upea kuin uima-allas.

Remp­pa vai muut­to Van­cou­ver

Pienempään ja lähemmäs.

Rem­pal­la kau­pak­si

Tilaa ja rauhaa. Ravintolatyylejä.

Kum­man kaa (x2)

Rakkautta ilmassa. Synttärit.

Remp­pa vai muut­to Van­cou­ver

Yhtä upea kuin uima-allas. Ja­mien ja Jar­ret­tin 70-lu­vun ta­lon ul­ko­puo­li on u­pea, mut­ta si­sä­puo­li ei niin­kään.

Kum­man kaa (x2)

Rakkautta ilmassa. Synttärit.

01.00 U­nel­mien poi­ka­mies­tyt­tö

Kaksi poikamiestyttöä.

U­nel­mien poi­ka­mies­tyt­tö

Ensivaikutelmaruusu.

U­nel­mien poi­ka­mies­tyt­tö

Tyrmäävät treffit.

Sink­kuil­lal­li­nen

Nauru on parasta lääkettä.

Pa­ra­tii­si­ho­tel­li Ruot­si (x2)

01.15 U­nel­mien poi­ka­mies

Viimeinen ruusu. D­ra­maat­ti­ses­sa fi­naa­li­jak­sos­sa Ch­ris on kah­den vai­heil­la.

01.15 Remp­pa vai muut­to Van­cou­ver

Pienempään ja lähemmäs. Me­lin ja Geof­fin ta­lo on val­ta­va.

02.00 N­CIS Ri­kos­tut­ki­jat

02.00 Pa­ra­tii­si­ho­tel­li Ruot­si (x2)

02.15 Maail­man ö­ve­reim­mät eh­tool­li­sa­sut

02.50 N­CIS Ri­kos­tut­ki­jat

Pa­ra­tii­si­ho­tel­li Ruot­si

Pa­ra­tii­si­ho­tel­li Ruot­si

3

03.00 Kau­neus­leik­kauk­sia T­hai­maas­sa

03.15 Kau­neus­leik­kauk­sia T­hai­maas­sa

03.50 Pa­ra­tii­si­ho­tel­li Ruot­si

03.50 Ast­ral-TV (x2)

04.05 Ast­ral-TV (x2)

04.05 Ast­ral-TV (x4)

04.20 Ast­ral-TV (x2)

04.50 Ast­ral-TV (x4)