Ohjelmakartta.fi
Huom! Katselet menneen viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
ma 4.6. ti 5.6. ke 6.6. to 7.6. pe 8.6. la 9.6. su 10.6.
6

06.00 Ast­ral-TV

9

09.00 Sink­kuil­lal­li­nen

Vesileikkejä Walesissa. Lasagnea ja leffatunnelmaa. Kulta kiinteistönvälittäjälle. Ruokaa ja rytmiä. Maantietoa ja manchegoa.

Remp­pa vai muut­to (x2)

Ekologisempaa elämää. Talo järven rannalla.

Rem­pal­la kau­pak­si (x2)

Modernia vai perinteistä? Lelukauppa ja jenkkitalo.

10.00 Kiel­let­ty rak­kaus

Opettaja ja oppilas. Tosi-tv:n toinen puoli. Linnakundi ja morsian. Maahanmuuttopolitiikan erottamat.

Rem­pal­la kau­pak­si (x2)

Modernia vai perinteistä? Lelukauppa ja jenkkitalo.

11.00 Remp­pa vai muut­to Aust­ra­lia

Osavaltiot vastakkain. Miesluola ja uima-allas.

Remp­pa vai muut­to

Ekologisempaa elämää. Talo järven rannalla.

11.00 Te­ho­ne­liöt haus­sa

Retrotunnelmaa San Diegossa. Kakkoskoti Honolulussa.

11.30 Nel­jät häät U­SA: Koo­tut köm­mäh­dyk­set (x2)

Häät sul­ha­sen ta­paan

Olutta ja ongelmia.
12

12.00 Te­ho­ne­liöt haus­sa

Retrotunnelmaa San Diegossa. Unelmamökki Havaijilla.

Toi­sen­lai­set tei­niäi­dit

Crista - epäreilua. Bea - "Niin nuori ja raskaana".

Te­ho­ne­liöt haus­sa

Kakkoskoti Honolulussa.

12.30 Sink­kuil­lal­li­nen

Vesileikkejä Walesissa.

Toi­sen­lai­set tei­niäi­dit

Jenni - suurperheen äiti.

12.30 Sink­kuil­lal­li­nen

Maantietoa ja manchegoa.

12.30 Sink­kuil­lal­li­nen (x3)

Ruokaa ja rytmiä. Maantietoa ja manchegoa. Juomapelimestari.

13.00 Sink­kuil­lal­li­nen

Kulta kiinteistönvälittäjälle. Ruokaa ja rytmiä.

13.30 Häät sul­ha­sen ta­paan

Aalloissa siis.

Sink­kuil­lal­li­nen

Lasagnea ja leffatunnelmaa.

13.30 Jak­sa pa­rem­min

Sink­kuil­lal­li­nen (x2)

Lasagnea ja leffatunnelmaa. Kulta kiinteistönvälittäjälle.

14.00 Nel­jät häät U­SA: Koo­tut köm­mäh­dyk­set

Te­ho­ne­liöt haus­sa

Kotiinpaluu Philadelphiaan.

14.30 Tans­sin su­pe­räi­dit

Viimeinen tanssi.

14.30 Vic­to­ria's Sec­ret Fas­hion S­how 2018

14.40 Häät sul­ha­sen ta­paan

Olutta ja ongelmia.
15

15.00 Tans­sin su­pe­räi­dit

Epätasa-arvoa. Triojen taistelu.

15.30 Tans­sin su­pe­räi­dit

Taistelu kruunusta. Mi­ni­tii­mi pa­laa se­koit­ta­maan pak­kaa.

Hou­se Ru­les Aust­ra­lia (x4)

Bronxista Balille. Suuri pudotus. Erityinen remontti. Tuskainen loppurutistus.

15.45 Tans­sin su­pe­räi­dit

Tytöt puhuvat.

16.00 U­nel­mien poi­ka­mies

Näyttävä sisääntulo.

16.00 U­nel­mien poi­ka­mies

Juoppoja ja hulluja. Mustasukkaisten tyttöjen lauma.

16.45 U­nel­mien poi­ka­mies

Ratkaiseva ruusu.

17.00 Sink­kuil­lal­li­nen

Juomapelimestari. Car­ley et­sii seik­kai­lun­ha­luis­ta ja vah­va­leu­kais­ta nais­ta.

17.45 Sink­kuil­lal­li­nen

Lasagnea ja leffatunnelmaa. Kulta kiinteistönvälittäjälle. Ruokaa ja rytmiä. Maantietoa ja manchegoa.
18

18.00 Hu­vi­la & Huus­si

Tunnelmallinen mökkipiha. Uu­sio­pa­rin mö­kin nä­ky­mä jär­vel­le pie­nen nie­men lä­pi on kuin sa­dus­ta.

Liv D: Ö­ky­rik­kai­den häät

LIV D: Ökyrikkaiden häät. Jos ra­haa on mie­lin mää­rin, hää­jär­jes­te­lyis­sä vain mie­li­ku­vi­tus on ra­ja­na.

Hu­vi­la & Huus­si

Tunnelmallinen mökkipiha. Uu­sio­pa­rin mö­kin nä­ky­mä jär­vel­le pie­nen nie­men lä­pi on kuin sa­dus­ta. Mut­ta pai­kas­sa on myös on­gel­man­sa!

18.45 Hou­se Ru­les Aust­ra­lia

Bronxista Balille. Suuri pudotus. Erityinen remontti. Tuskainen loppurutistus.

19.00 Nel­jät häät U­SA: Koo­tut köm­mäh­dyk­set

WAGS

Trouble in Paradise Mil­lais­ta on e­lä­mä rik­kaan am­mat­tiur­hei­li­jan rin­nal­la? WAGS-sar­jas­sa pääs­tään kur­kis­ta­maan rik­kai­den ur­hei­li­joi­den vai­mo­jen ja tyt­töys­tä­vien e­lä­mään, jos­ta ei g­la­mou­ria puu­tu.

G­reyn a­na­to­mia

G­reyn a­na­to­mia on pal­kit­tu me­nes­tysd­raa­ma, jos­sa seu­ra­taan sai­raa­lan hen­ki­lö­kun­nan työ­tä ja hu­via, ko­me­diaa ja d­raa­maa, har­joit­te­li­joi­ta, a­pu­lais­lää­kä­rei­tä ja vas­taa­via lää­kä­rei­tä - ja hei­dän suh­tei­taan.

20.00 Remp­pa vai muut­to

Ekologisempaa elämää. Talo järven rannalla.

Rem­pal­la kau­pak­si

Modernia vai perinteistä? Lelukauppa ja jenkkitalo.

Na­pa­kymp­pi

Siskolle säpinää. Jan­ne pu­dot­taa pik­ku­sis­kon­sa ko­si­joil­le uu­tis­pom­min ja le­väh­tää het­ki­sen A:l­la. Tai­vaan­ran­taa maa­laa­va Her­ra X pis­tää nei­dit räp­pää­mään.

Na­pa­kymp­pi

Lätkässä. Nei­ti X:ää kiin­nos­taa kiek­ko, kal­ja ja kel­lot. Jan­ne pää­see hie­ro­van Her­ra X:n kä­sit­te­lyyn ja naut­tii sy­li­hoi­dos­ta. Len­ni saa si­teen sil­mil­leen.

Liv D: Ö­ky­rik­kaat i­sä­ni

20.55 Ke­no ja Synt­tä­rit

21

21.00 G­reyn a­na­to­mia

G­reyn a­na­to­mia on pal­kit­tu me­nes­tysd­raa­ma, jos­sa seu­ra­taan sai­raa­lan hen­ki­lö­kun­nan työ­tä ja hu­via, ko­me­diaa ja d­raa­maa, har­joit­te­li­joi­ta, a­pu­lais­lää­kä­rei­tä ja vas­taa­via lää­kä­rei­tä - ja hei­dän suh­tei­taan.

Liv D: Ö­ky­rik­kaat i­sä­ni

Hu­vi­la & Huus­si

Tunnelmallinen mökkipiha. Uu­sio­pa­rin mö­kin nä­ky­mä jär­vel­le pie­nen nie­men lä­pi on kuin sa­dus­ta. Mut­ta pai­kas­sa on myös on­gel­man­sa!

T­his Is Us

Yh­dys­val­tain kat­so­tuin d­raa­ma­sar­ja näh­dään Ne­lo­sel­la ja Ruu­dus­sa! Per­heen ta­ri­naa vuo­si­kym­me­nien lä­pi seu­raa­va T­his Is Us tar­joaa läm­pöä, kyy­ne­liä ja her­sy­vää huu­mo­ria.

N­CIS Ri­kos­tut­ki­jat

G­ra­ce of Mo­na­co

(2014) 1960-lu­vul­le si­joit­tu­va d­raa­mae­lo­ku­va ker­too pal­vo­tus­ta fil­mi­täh­des­tä G­ra­ce Kel­lys­tä (Ni­co­le Kid­man), jo­ka luo­pui näyt­te­li­jä­nu­ras­taan nai­des­saan Mo­na­con ruh­ti­na­tar Rai­nier III:n (Tim Roth). Alf­red Hitch­cock (Ro­ger Ash­ton-G­rif­fiths) hou­kut­te­lee Mo­na­con ho­viin a­set­tu­nut­ta ruh­ti­na­tar­ta pa­laa­maan Hol­ly­woo­diin ja e­siin­ty­mään e­lo­ku­vas­saan, mut­ta G­ra­cen haa­veet uh­kaa­vat jää­dä po­liit­ti­sen k­rii­sin jal­koi­hin.

22.00 Temp­ta­tion Is­land Suo­mi 5

Temp­ta­tion Is­land Suo­mi on ää­rim­mäi­nen deit­tioh­jel­ma, jos­sa pa­ris­kun­nil­le an­ne­taan ti­lai­suus tes­ta­ta, kes­tää­kö o­ma pa­ri­suh­de vai on­ko pa­ra­tii­sin kiel­let­ty he­del­mä sit­ten­kin hou­kut­te­le­vam­pi.

Liv D: Ö­ky­rik­kaat i­sä­ni

Hu­vi­la & Huus­si

Tunnelmallinen mökkipiha. Uu­sio­pa­rin mö­kin nä­ky­mä jär­vel­le pie­nen nie­men lä­pi on kuin sa­dus­ta.

Sy­ke (x8)

23.00 WAGS

Mil­lais­ta on e­lä­mä rik­kaan am­mat­tiur­hei­li­jan rin­nal­la?

Temp­ta­tion Is­land Suo­mi 5 Ext­ra

Lisää Temptistä!

Sink­kuil­lal­li­nen

Ruokaa ja rytmiä. Maantietoa ja manchegoa.

23.00 Liv D: Ö­ky­vai­mo­jen sa­lai­suu­det

Ökyvaimojen salaisuudet.

23.30 Sink­kuil­lal­li­nen

Kulta kiinteistönvälittäjälle.
0

00.00 Sink­kuil­lal­li­nen

Lasagnea ja leffatunnelmaa.

00.00 Rem­pal­la kau­pak­si

Modernia vai perinteistä? Lelukauppa ja jenkkitalo.

Kum­man kaa (x2)

Kuka antaa. Ilmaisen viinan bileet.

Remp­pa vai muut­to

Ekologisempaa elämää. Noel­le ja Kong a­su­vat poi­kan­sa kans­sa u­peas­sa ta­los­sa jär­ven yl­lä.

WAGS

Mil­lais­ta on e­lä­mä rik­kaan am­mat­tiur­hei­li­jan rin­nal­la?

00.30 Remp­pa vai muut­to

Talo järven rannalla.

01.00 Remp­pa vai muut­to

Ekologisempaa elämää.

01.00 U­nel­mien poi­ka­mies

Juoppoja ja hulluja. Mustasukkaisten tyttöjen lauma.

Sink­kuil­lal­li­nen

Juomapelimestari.

Pa­ra­tii­si­ho­tel­li Ruot­si (x2)

Sar­jas­sa pääs­tään seu­raa­maan Suo­mes­sa­kin näh­dyn oh­jel­man ruot­sa­lais­ver­sio­ta, jos­sa jouk­ko kuu­mia sink­ku­ja naut­ti­vat luk­sus­lo­mas­ta hulp­peas­sa lo­ma­koh­tees­sa ja tu­tus­tu­vat toi­siin kuu­miin sink­kui­hin. Hei­dän ta­voit­tee­naan on a­sua ho­tel­lis­sa niin pit­kään kuin mah­dol­lis­ta. Il­man pa­ria jää­vä sink­ku pu­toaa ja jou­tuu läh­te­mään ko­ti­mat­kal­le.

Kum­man kaa (x2)

Kuka antaa. Ilmaisen viinan bileet.

01.30 U­nel­mien poi­ka­mies

Ratkaiseva ruusu.

02.00 U­nel­mien poi­ka­mies

02.00 Pa­ra­tii­si­ho­tel­li Ruot­si (x2)

02.00 Remp­pa vai muut­to

02.30 Pa­ra­tii­si­ho­tel­li Ruot­si

02.55 Pa­ra­tii­si­ho­tel­li Ruot­si

02.55 Häät sul­ha­sen ta­paan

3

03.05 Maail­man ö­ve­reim­mät eh­tool­li­sa­sut

03.30 Sink­kuil­lal­li­nen

03.50 Pa­ra­tii­si­ho­tel­li Ruot­si

03.50 Rich Kids of So­cial Me­dia

04.00 Ast­ral-TV (x2)

04.30 Ast­ral-TV (x2)

04.50 Ast­ral-TV (x2)

04.50 Ast­ral-TV (x8)