Ohjelmakartta.fi
Varoitus! Katselet tulevan viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
ma 28.5. ti 29.5. ke 30.5. to 31.5. pe 1.6. la 2.6. su 3.6.
6

06.00 Ast­ral-TV

9

09.00 Sink­kuil­lal­li­nen

Vegaanisia herkkuja. Muusikkoa etsimässä. Yllätysvieras. Rakkauden sävel . Banoffeeta ja pavlovaa.

Remp­pa vai muut­to (x2)

Rem­pal­la kau­pak­si (x2)

Ylösalaisin oleva talo. Kimallusta kerrakseen.

10.00 Kiel­let­ty rak­kaus

Vanhemmat hylkäsivät homon poikansa.

Rem­pal­la kau­pak­si (x2)

Ylösalaisin oleva talo. Kimallusta kerrakseen.

11.00 Remp­pa vai muut­to Aust­ra­lia

Talo yhdeksälle. Kultakimpale keskustassa.

Remp­pa vai muut­to

11.00 Te­ho­ne­liöt haus­sa

Yhteinen koti Clevelandista. Seikkailijan poikamiesboksi.

11.30 Häät sul­ha­sen ta­paan

Kylmää kyytiä. Mor­sian ja mor­sius­nei­dot ei­vät läm­pe­ne sul­ha­sen suun­ni­tel­mil­le.

Häät sul­ha­sen ta­paan

Liukuen alttarille.
12

12.00 Te­ho­ne­liöt haus­sa

Yhteinen koti Clevelandista. Seikkailijan poikamiesboksi.

Te­ho­ne­liöt haus­sa

Olipa kerran pieni talo. Musiikkia luonnon helmassa. Haaveiden Havaiji.

12.30 Pien­tä pi­laa (x4)

Sink­kuil­lal­li­nen

Banoffeeta ja pavlovaa.

Sink­kuil­lal­li­nen (x2)

Muusikkoa etsimässä. Yllätysvieras.

12.35 Pien­tä pi­laa

12.35 Sink­kuil­lal­li­nen (x3)

Rakkauden sävel . Banoffeeta ja pavlovaa. Vesileikkejä Walesissa.

12.45 Sink­kuil­lal­li­nen

Vegaanisia herkkuja. Muusikkoa etsimässä. Yllätysvieras. Rakkauden sävel .

13.30 Jak­sa pa­rem­min

13.45 Häät sul­ha­sen ta­paan

Kylmää kyytiä. Liukuen alttarille. Nuija ja tosinuija. Karibialainen hääkarnevaali.

14.00 Häät sul­ha­sen ta­paan

Rakkauden siivillä.

14.30 Ka­don­neen jäl­jil­lä

ISRAEL, Liana - Paluu juurille.

14.45 Tans­sin su­pe­räi­dit

ALDC Vegasissa. Haastajan paluu. Melissan ilmoitus. Sooloilua.
15

15.00 Tans­sin su­pe­räi­dit

Minimania.

15.30 Hou­se Ru­les Aust­ra­lia (x4)

Vesileikkejä. Keskeneräistä. Onnea ja epäonnea. Verta, hikeä ja kyyneleitä.

15.45 Maail­man ö­ve­reim­mät eh­tooll­li­sa­sut

Uusi vuosi.

Toi­sen­lai­set äi­dit

Kohotusleikkaus imetyksen esteenä. Tahtomattaan erotettu perhe.

Ext­re­me Run

16.00 Liv D: Ö­ky­rik­kai­den las­ten­hoi­to­ku­viot

Liv D: Ökyrikkaiden lastenhoitokuviot.

16.45 Sink­kuil­lal­li­nen

Muusikkoa etsimässä. Yllätysvieras. Rakkauden sävel . Banoffeeta ja pavlovaa.

17.00 Sink­kuil­lal­li­nen

Vesileikkejä Walesissa. To­si-tv-täh­ti Jor­dan Da­vies pää­see t­ref­feil­le kol­men nai­sen kans­sa.

17.45 Hou­se Ru­les Aust­ra­lia

Vesileikkejä. Keskeneräistä. Onnea ja epäonnea. Verta, hikeä ja kyyneleitä.
18

18.00 Hu­vi­la & Huus­si

Satavuotiaan saunan saneeraus. Ma­rian ja Jes­sen mö­kin on­gel­ma on ran­nas­sa le­pää­vä 100-vuo­tias sau­na­ra­ken­nus, jon­ka ra­ken­ne on pääs­syt ra­pis­tu­maan.

Liv D: Pul­lu­koi­den u­nel­ma­lo­ma

Liv D: Pullukoiden unelmaloma. Kah­dek­san va­ka­vas­ti y­li­pai­nois­ta b­rit­tiä suun­taa e­lä­män mul­lis­ta­val­le lo­mal­le i­so­ko­koi­sil­le tar­koi­tet­tuun ho­tel­liin Ba­ha­ma­saa­ril­le.

Ka­don­neen jäl­jil­lä

ISRAEL, Liana - Paluu juurille. 28-vuo­tiaan Lia­nan äi­dil­le pal­jas­tui ras­kau­den ai­ka­na, et­tä is­rae­li­lai­sel­la i­säl­lä o­li jo per­he toi­sen nai­sen kans­sa.

19.00 Remp­pa vai muut­to

Rem­pal­la kau­pak­si

Ylösalaisin oleva talo. Kimallusta kerrakseen.

Nel­jät häät U­SA: Koo­tut köm­mäh­dyk­set

WAGS

Mil­lais­ta on e­lä­mä rik­kaan am­mat­tiur­hei­li­jan rin­nal­la? WAGS-sar­jas­sa pääs­tään kur­kis­ta­maan rik­kai­den ur­hei­li­joi­den vai­mo­jen ja tyt­töys­tä­vien e­lä­mään, jos­ta ei g­la­mou­ria puu­tu.

G­reyn a­na­to­mia

G­reyn a­na­to­mia on pal­kit­tu me­nes­tysd­raa­ma, jos­sa seu­ra­taan sai­raa­lan hen­ki­lö­kun­nan työ­tä ja hu­via, ko­me­diaa ja d­raa­maa, har­joit­te­li­joi­ta, a­pu­lais­lää­kä­rei­tä ja vas­taa­via lää­kä­rei­tä - ja hei­dän suh­tei­taan.

20.00 Liv D: Ö­ky­rik­kai­den häät

LIV D: Ökyrikkaiden häät. Jos ra­haa on mie­lin mää­rin, hää­jär­jes­te­lyis­sä vain mie­li­ku­vi­tus on ra­ja­na.

Ka­don­neen jäl­jil­lä

ISRAEL, Liana - Paluu juurille. 28-vuo­tiaan Lia­nan äi­dil­le pal­jas­tui ras­kau­den ai­ka­na, et­tä is­rae­li­lai­sel­la i­säl­lä o­li jo per­he toi­sen nai­sen kans­sa.

Liv D: Ö­ky­rik­kai­den las­ten­hoi­to­ku­viot

Liv D: Ökyrikkaiden lastenhoitokuviot. Va­rak­kaat b­ri­tit käyt­tä­vät hui­mia sum­mia ko­din hen­ki­lö­kun­nan palk­kaa­mi­seen ja o­man e­lä­män­sä hel­pot­ta­mi­seen.

Hu­vi­la & Huus­si

Satavuotiaan saunan saneeraus. Ma­rian ja Jes­sen mö­kin on­gel­ma on ran­nas­sa le­pää­vä 100-vuo­tias sau­na­ra­ken­nus, jon­ka ra­ken­ne on pääs­syt ra­pis­tu­maan.

Liv D: Ö­ky­rik­kai­den häät

LIV D: Ökyrikkaiden häät. Jos ra­haa on mie­lin mää­rin, hää­jär­jes­te­lyis­sä vain mie­li­ku­vi­tus on ra­ja­na.

Liv D: Ö­ky­rik­kai­den las­ten­hoi­to­ku­viot

Liv D: Ökyrikkaiden lastenhoitokuviot. Va­rak­kaat b­ri­tit käyt­tä­vät hui­mia sum­mia ko­din hen­ki­lö­kun­nan palk­kaa­mi­seen ja o­man e­lä­män­sä hel­pot­ta­mi­seen.

Hu­vi­la & Huus­si

Satavuotiaan saunan saneeraus. Ma­rian ja Jes­sen mö­kin on­gel­ma on ran­nas­sa le­pää­vä 100-vuo­tias sau­na­ra­ken­nus, jon­ka ra­ken­ne on pääs­syt ra­pis­tu­maan.

20.55 Ke­no ja Synt­tä­rit

21

21.00 G­reyn a­na­to­mia

G­reyn a­na­to­mia on pal­kit­tu me­nes­tysd­raa­ma, jos­sa seu­ra­taan sai­raa­lan hen­ki­lö­kun­nan työ­tä ja hu­via, ko­me­diaa ja d­raa­maa, har­joit­te­li­joi­ta, a­pu­lais­lää­kä­rei­tä ja vas­taa­via lää­kä­rei­tä - ja hei­dän suh­tei­taan.

Bac­he­lor Suo­mi

Bac­he­lor Suo­mi -oh­jel­man nel­jän­nel­lä kau­del­la pääs­tään tu­tus­tu­maan uu­teen raa­mik­kaa­seen ja ur­hei­lul­li­seen poi­ka­mie­heen se­kä u­pei­siin nai­siin, jot­ka kil­voit­te­le­vat pai­kas­ta ko­mean Bac­he­lo­rin sy­dä­mes­sä.

Hu­vi­la & Huus­si

Satavuotiaan saunan saneeraus. Ma­rian ja Jes­sen mö­kin on­gel­ma on ran­nas­sa le­pää­vä 100-vuo­tias sau­na­ra­ken­nus, jon­ka ra­ken­ne on pääs­syt ra­pis­tu­maan.

T­his Is Us

Clooney. Ran­dall pen­koo Wil­lia­min men­nei­syyt­tä tä­män van­has­sa a­suin­ta­los­sa. Ke­vin pa­laa vie­roi­tuk­ses­ta äi­tin­sä luo ja on he­ti na­pit vas­tak­kain Mi­gue­lin kans­sa.

Sy­ke (x4)

Bac­he­lor Suo­mi

Bac­he­lor Suo­mi -oh­jel­man nel­jän­nel­lä kau­del­la pääs­tään tu­tus­tu­maan uu­teen raa­mik­kaa­seen ja ur­hei­lul­li­seen poi­ka­mie­heen se­kä u­pei­siin nai­siin, jot­ka kil­voit­te­le­vat pai­kas­ta ko­mean Bac­he­lo­rin sy­dä­mes­sä.

Oi­kean­lais­ta ke­miaa

(2005) Sink­kue­lä­mää-sar­jan hen­ges­sä vauh­dik­kaas­ti kul­ke­va ro­mant­ti­nen ko­me­dia, jo­ka koet­te­lee nau­ru­her­mo­ja, yl­lät­tää ja kos­ket­taa. U­ma T­hur­man e­sit­tää Man­hat­ta­nil­la a­su­vaa u­ra­nais­ta Ra­fia, jo­ka us­kou­tuu te­ra­peu­til­leen (Me­ryl St­reep) myös e­lä­män­sä in­tii­meim­mis­tä yk­si­tyis­koh­dis­ta. Ti­lan­ne muut­tuu mut­kik­kaak­si, kun 37-vuo­tias Ra­fi ra­kas­tuu it­seään lä­hes 15 vuot­ta nuo­rem­paan Da­vi­diin.

22.00 Temp­ta­tion Is­land Suo­mi 5

Bac­he­lor Suo­mi - ti­lin­te­ko

Ka­don­neen jäl­jil­lä

ISRAEL, Liana - Paluu juurille. 28-vuo­tiaan Lia­nan äi­dil­le pal­jas­tui ras­kau­den ai­ka­na, et­tä is­rae­li­lai­sel­la i­säl­lä o­li jo per­he toi­sen nai­sen kans­sa.

Na­pa­kymp­pi

Le­gen­daa­ri­ses­sa oh­jel­mas­sa nei­ti tai her­ra X va­lit­see mie­lei­sen­sä ko­sioeh­dok­kaan ser­min ta­ka­na ky­sy­myk­siin vas­taa­vis­ta eh­dok­kais­ta A, B tai C.

22.00 Temp­ta­tion Is­land Suo­mi 5 (x2)

Temp­ta­tion Is­land Suo­mi on ää­rim­mäi­nen deit­tioh­jel­ma, jos­sa pa­ris­kun­nil­le an­ne­taan ti­lai­suus tes­ta­ta, kes­tää­kö o­ma pa­ri­suh­de vai on­ko pa­ra­tii­sin kiel­let­ty he­del­mä sit­ten­kin hou­kut­te­le­vam­pi. Ko­ti­mai­nen rea­li­tyoh­jel­ma.

23.00 Sy­ke

Temp­ta­tion Is­land Suo­mi 5

Sy­ke

Na­pa­kymp­pi

23.15 Liv D: Ö­ky­rik­kai­den häät

LIV D: Ökyrikkaiden häät. Jos ra­haa on mie­lin mää­rin, hää­jär­jes­te­lyis­sä vain mie­li­ku­vi­tus on ra­ja­na.

23.30 WAGS

23.30 Sink­kuil­lal­li­nen

Rakkauden sävel . Banoffeeta ja pavlovaa.
0

00.00 Temp­ta­tion Is­land Suo­mi 5 Ext­ra

Lisää Temptistä!

00.00 Kum­man kaa (x2)

Halipusu. Loma.

Temp­ta­tion Is­land Suo­mi 5 Ext­ra

Lisää Temptistä!

00.20 Sink­kuil­lal­li­nen

Muusikkoa etsimässä.

00.20 WAGS

Mil­lais­ta on e­lä­mä rik­kaan am­mat­tiur­hei­li­jan rin­nal­la?

00.30 Sy­ke

Rem­pal­la kau­pak­si

Ylösalaisin oleva talo. Kimallusta kerrakseen.

00.30 Remp­pa vai muut­to

Sar­jas­sa poh­di­taan e­ri per­hei­den kans­sa, kan­nat­taa­ko ra­hat lait­taa ny­kyi­sen a­sun­non täys­re­mont­tiin vai hank­kia i­han uu­si a­sun­to.

01.00 Sink­kuil­lal­li­nen

Yllätysvieras.

01.00 Sink­kuil­lal­li­nen

Vesileikkejä Walesissa.

01.20 Remp­pa vai muut­to

01.20 Kum­man kaa (x2)

Halipusu. Loma. Kum­man kaa -ko­me­dia­sar­ja va­lot­taa ruot­si­no­pet­ta­ja An­nen (He­li Su­te­la) ja kou­lu­ter­vey­den­hoi­ta­ja El­lun (Min­na Kos­ke­la) e­lä­mää.

01.30 Liv D: B­rit­tien suu­ret sa­lai­suu­det

Ulkonäkö edellä. Parisuhteet.

01.30 Pa­ra­tii­si­ho­tel­li Ruot­si (x2)

Sar­jas­sa pääs­tään seu­raa­maan Suo­mes­sa­kin näh­dyn oh­jel­man ruot­sa­lais­ver­sio­ta, jos­sa jouk­ko kuu­mia sink­ku­ja naut­ti­vat luk­sus­lo­mas­ta hulp­peas­sa lo­ma­koh­tees­sa ja tu­tus­tu­vat toi­siin kuu­miin sink­kui­hin. Hei­dän ta­voit­tee­naan on a­sua ho­tel­lis­sa niin pit­kään kuin mah­dol­lis­ta. Il­man pa­ria jää­vä sink­ku pu­toaa ja jou­tuu läh­te­mään ko­ti­mat­kal­le.

01.50 Remp­pa vai muut­to

Unelmia maasta.

01.50 Pa­ra­tii­si­ho­tel­li Ruot­si (x2)

Sar­jas­sa pääs­tään seu­raa­maan Suo­mes­sa­kin näh­dyn oh­jel­man ruot­sa­lais­ver­sio­ta, jos­sa jouk­ko kuu­mia sink­ku­ja naut­ti­vat luk­sus­lo­mas­ta hulp­peas­sa lo­ma­koh­tees­sa ja tu­tus­tu­vat toi­siin kuu­miin sink­kui­hin.

02.20 Liv D: B­rit­tien suu­ret sa­lai­suu­det

02.20 Häät sul­ha­sen ta­paan

02.50 Liv D: B­rit­tien suu­ret sa­lai­suu­det

Häät sul­ha­sen ta­paan

3

03.25 Häät sul­ha­sen ta­paan

Rem­pal­la kau­pak­si

03.45 Sink­kuil­lal­li­nen

03.45 Sink­kuil­lal­li­nen

03.55 Rich Kids of So­cial Me­dia

04.15 Ast­ral-TV (x2)

04.30 Ast­ral-TV (x4)

04.45 Ast­ral-TV (x2)

04.45 Ast­ral-TV (x6)