Ohjelmakartta.fi
Varoitus! Katselet menneen viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
ma 9.4. ti 10.4. ke 11.4. to 12.4. pe 13.4. la 14.4. su 15.4.
6

06.00 Ast­ral-TV

9

09.00 Sink­kuil­lal­li­nen

Hippi ja jumala. Vodkaa ja taikatemppuja. Vaihtoehtoseuraa. Innokkaita imuroijia. Joogaa ja tasapainottelua.

Remp­pa vai muut­to (x2)

Koti lasten ehdoilla. Tavarakaaos.

Remp­pa vai muut­to (x3)

Röpelökatto vaihtoon. Tilapäistalo. Yrittäjän omaperäinen tyyli.

10.00 Remp­pa vai muut­to

Avarampi koti. Koti lasten ehdoilla. Tavarakaaos. Röpelökatto vaihtoon. Tilapäistalo.

11.00 Liv D: Ö­kyt lap­si­kul­lat

11.10 Te­ho­ne­liöt haus­sa

Uuden yrittäjän koti.

11.40 Aust­ra­lian Huip­pu­mal­li haus­sa

Ensiaskel.
12

12.00 Te­ho­ne­liöt haus­sa

Uuden yrittäjän koti.

Tu­los­sa: Ka­don­neen jäl­jil­lä

Te­ho­ne­liöt haus­sa

Rantaelämää.

Toi­sen­lai­set tei­niäi­dit S­pe­cial

KOOSTE: Eroja ja uusia alkuja.

Te­ho­ne­liöt haus­sa

Opiskelijakämpästä omaan.

12.05 Te­ho­ne­liöt haus­sa

12.05 Aust­ra­lian Huip­pu­mal­li haus­sa

Farkkumimmit. Ty­töt har­joit­te­le­vat TV-e­siin­ty­mis­tä ja s­tai­laa­vat it­se it­sen­sä mu­siik­ki­vi­deo-oh­jel­man juon­ta­mis­ta var­ten.

12.30 Sink­kuil­lal­li­nen

Hippi ja jumala. Vodkaa ja taikatemppuja.

Pien­tä pi­laa

Sink­kuil­lal­li­nen

Joogaa ja tasapainottelua.

12.45 Sink­kuil­lal­li­nen

Vaihtoehtoseuraa. Innokkaita imuroijia.

12.45 Sink­kuil­lal­li­nen

Vodkaa ja taikatemppuja. 25-vuo­tias Ja­mie on Yorks­hi­ren poi­kia.

13.10 Sink­kuil­lal­li­nen (x2)

Vaihtoehtoseuraa. Innokkaita imuroijia.

13.30 Remp­pa vai muut­to

Avarampi koti. Koti lasten ehdoilla.

13.30 Jak­sa pa­rem­min

13.45 Remp­pa vai muut­to

Tavarakaaos. Röpelökatto vaihtoon.

13.45 Ka­don­neen jäl­jil­lä

14.00 Remp­pa vai muut­to

Tilapäistalo. And­rew?

14.30 Tans­sin su­pe­räi­dit

Kaksintaistelu.

Tu­los­sa: Ka­don­neen jäl­jil­lä

14.40 Tans­sin su­pe­räi­dit

Videotähtien taisto.

Tans­sin su­pe­räi­dit

14.40 Toi­sen­lai­set tei­niäi­dit S­pe­cial

KOOSTE: Uhmaa ja kehuja.
15

15.00 Tans­sin su­pe­räi­dit

Tähdet lavalla.

15.00 Toi­sen­lai­set tei­niäi­dit S­pe­cial

KOOSTE: Uhmaa ja kehuja.

15.10 Hou­se Ru­les Aust­ra­lia (x2)

Pettymyksen kyyneliä. Kirpeitä kommentteja.

15.30 Häät sul­ha­sen ta­paan

Liukuen alttarille. Kaunotar ja hirviö. Kylmää kyytiä.

15.30 Hou­se Ru­les Aust­ra­lia (x2)

Yhteenottoja. Epätoivon hetkiä.

15.50 Häät sul­ha­sen ta­paan

Liukuen alttarille. Nuija ja tosinuija.

16.30 Sink­kuil­lal­li­nen

Vodkaa ja taikatemppuja.

Sink­kuil­lal­li­nen

Vaihtoehtoseuraa.

Sink­kuil­lal­li­nen

Innokkaita imuroijia.

16.55 Sink­kuil­lal­li­nen

Joogaa ja tasapainottelua.

Sink­kuil­lal­li­nen

Kissanainen ja kitaristi.

17.30 Hou­se Ru­les Aust­ra­lia

Pettymyksen kyyneliä. Tii­mit pais­ki­vat töi­tä kuu­mei­ses­ti saa­dak­seen val­miik­si Me­lin ja Da­ven Hamp­tons-hen­ki­sen ko­din re­mon­tin.

17.40 Tu­los­sa: Ka­don­neen jäl­jil­lä

17.45 Hou­se Ru­les Aust­ra­lia

Kirpeitä kommentteja. Yhteenottoja. Epätoivon hetkiä.

17.55 Hu­vi­la & Huus­si

Sauna kallellaan. Jak­son per­het­tä ah­dis­taa sau­na­mök­ki, jo­ka on i­has­tut­ta­vas­ti jär­ven ran­nal­la, mut­ta uh­kaa­vas­ti kal­lel­laan.

Liv D: Ö­ky­rik­kai­den häät

LIV D: Ökyrikkaiden häät. Jos ra­haa on mie­lin mää­rin, hää­jär­jes­te­lyis­sä vain mie­li­ku­vi­tus on ra­ja­na.

Ka­don­neen jäl­jil­lä

Kos­ket­ta­vas­sa oh­jel­mas­sa et­si­tään ka­don­nei­ta rak­kai­ta, joi­hin yh­teys on syys­tä tai toi­ses­ta kat­ken­nut tai yh­teyt­tä ei o­le fyy­si­ses­ti kos­kaan ol­lut­kaan.
18

19.00 Remp­pa vai muut­to

Koti lasten ehdoilla. Tavarakaaos. Röpelökatto vaihtoon. Tilapäistalo. Yrittäjän omaperäinen tyyli.

WAGS

Mil­lais­ta on e­lä­mä rik­kaan am­mat­tiur­hei­li­jan rin­nal­la? WAGS-sar­jas­sa pääs­tään kur­kis­ta­maan rik­kai­den ur­hei­li­joi­den vai­mo­jen ja tyt­töys­tä­vien e­lä­mään, jos­ta ei g­la­mou­ria puu­tu.

G­reyn a­na­to­mia

G­reyn a­na­to­mia on pal­kit­tu me­nes­tysd­raa­ma, jos­sa seu­ra­taan sai­raa­lan hen­ki­lö­kun­nan työ­tä ja hu­via, ko­me­diaa ja d­raa­maa, har­joit­te­li­joi­ta, a­pu­lais­lää­kä­rei­tä ja vas­taa­via lää­kä­rei­tä - ja hei­dän suh­tei­taan.

20.00 Vie­rais­sa

Seksi vie. Tä­nään pöy­däl­le nos­te­taan sek­suaa­li­suus. Voi­ko va­ra­puo­li­son kans­sa har­joi­tel­la sek­suaa­lis­ta ve­to­voi­maa ja ke­miaa?

Ka­don­neen jäl­jil­lä

Kos­ket­ta­vas­sa oh­jel­mas­sa et­si­tään ka­don­nei­ta rak­kai­ta, joi­hin yh­teys on syys­tä tai toi­ses­ta kat­ken­nut tai yh­teyt­tä ei o­le fyy­si­ses­ti kos­kaan ol­lut­kaan.

Vie­rais­sa

Seksi vie. Tä­nään pöy­däl­le nos­te­taan sek­suaa­li­suus. Voi­ko va­ra­puo­li­son kans­sa har­joi­tel­la sek­suaa­lis­ta ve­to­voi­maa ja ke­miaa?

Hu­vi­la & Huus­si

Sauna kallellaan. Jak­son per­het­tä ah­dis­taa sau­na­mök­ki, jo­ka on i­has­tut­ta­vas­ti jär­ven ran­nal­la, mut­ta uh­kaa­vas­ti kal­lel­laan.

N­CIS Ri­kos­tut­ki­jat

The Wall

Vie­rais­sa

Seksi vie. Tä­nään pöy­däl­le nos­te­taan sek­suaa­li­suus. Voi­ko va­ra­puo­li­son kans­sa har­joi­tel­la sek­suaa­lis­ta ve­to­voi­maa ja ke­miaa?

Hu­vi­la & Huus­si

Sauna kallellaan. Jak­son per­het­tä ah­dis­taa sau­na­mök­ki, jo­ka on i­has­tut­ta­vas­ti jär­ven ran­nal­la, mut­ta uh­kaa­vas­ti kal­lel­laan.

20.55 Ke­no ja Synt­tä­rit

20.55 Ke­no ja Synt­tä­rit

21

21.00 G­reyn a­na­to­mia

G­reyn a­na­to­mia on pal­kit­tu me­nes­tysd­raa­ma, jos­sa seu­ra­taan sai­raa­lan hen­ki­lö­kun­nan työ­tä ja hu­via, ko­me­diaa ja d­raa­maa, har­joit­te­li­joi­ta, a­pu­lais­lää­kä­rei­tä ja vas­taa­via lää­kä­rei­tä - ja hei­dän suh­tei­taan.

Bac­he­lor Suo­mi

Yllätysvieras aalloilla. E­räs nai­sis­ta on e­päil­lyt Ch­ris­tof­fe­rin o­le­van pin­nal­li­nen.

Hu­vi­la & Huus­si

Sauna kallellaan. Jak­son per­het­tä ah­dis­taa sau­na­mök­ki, jo­ka on i­has­tut­ta­vas­ti jär­ven ran­nal­la, mut­ta uh­kaa­vas­ti kal­lel­laan.

T­his Is Us

Brothers Vel­jek­set. Jack vie ki­nas­te­le­vat poi­kan­sa telt­ta­ret­kel­le, ja sa­maan ai­kaan Re­bec­ca kuu­lee Jac­kin i­sän te­ke­vän kuo­le­maa.

Sy­ke (x4)

Temp­ta­tion Is­land U­SA

Suo­men Temp­pa­rei­den tuh­ma a­me­ri­kan­serk­ku Temp­ta­tion Is­land U­SA pa­la­si ruu­tuun 16 vuo­den tauon jäl­keen ja oh­jel­maa seu­ra­taan Li­vil­lä uu­ni­tuo­ree­na Jenk­ki­tah­tiin!

Vain e­lä­mää

Hectorin päivä. Puuk­ko ja pa­si­fis­ti. Tä­tä päi­vää on o­do­tet­tu! Hec­to­rin tuo­tan­to on hui­kea, 1000 kap­pa­let­ta. Päi­vän ai­ka­na kuul­laan ta­ri­na ras­kaas­ta su­ru­työs­tä ja yk­si täh­dis­tä saa Hec­to­rin huu­ta­maan "Hal­le­lu­ja". Mi­tä ih­met­tä ta­pah­tuu He­mu­lin puu­ha­maas­sa?

22.00 Temp­ta­tion Is­land Suo­mi 5

Temp­ta­tion Is­land Suo­mi on ää­rim­mäi­nen deit­tioh­jel­ma, jos­sa pa­ris­kun­nil­le an­ne­taan ti­lai­suus tes­ta­ta, kes­tää­kö o­ma pa­ri­suh­de vai on­ko pa­ra­tii­sin kiel­let­ty he­del­mä sit­ten­kin hou­kut­te­le­vam­pi.

Ka­don­neen jäl­jil­lä

Kos­ket­ta­vas­sa oh­jel­mas­sa et­si­tään ka­don­nei­ta rak­kai­ta, joi­hin yh­teys on syys­tä tai toi­ses­ta kat­ken­nut tai yh­teyt­tä ei o­le fyy­si­ses­ti kos­kaan ol­lut­kaan.

Na­pa­kymp­pi

Karvoja siellä ja täällä. Kol­men kis­san Nei­ti X:s­tä ki­saa ap­pel­sii­ni, a­na­nas ja ram­bu­tan.

22.00 Bac­he­lor Suo­mi

Yllätysvieras aalloilla. E­räs nai­sis­ta on e­päil­lyt Ch­ris­tof­fe­rin o­le­van pin­nal­li­nen.

22.30 Vie­rais­sa

Seksi vie. Tä­nään pöy­däl­le nos­te­taan sek­suaa­li­suus. Voi­ko va­ra­puo­li­son kans­sa har­joi­tel­la sek­suaa­lis­ta ve­to­voi­maa ja ke­miaa?

23.00 Sy­ke

Temp­ta­tion Is­land Suo­mi 5 Ext­ra

Missä kulkevat rajat?

Sy­ke

Toi­sen­lai­set tei­niäi­dit S­pe­cial

KOOSTE: Uhmaa ja kehuja.

Temp­ta­tion Is­land Suo­mi 5 (x2)

Temp­ta­tion Is­land Suo­mi on ää­rim­mäi­nen deit­tioh­jel­ma, jos­sa pa­ris­kun­nil­le an­ne­taan ti­lai­suus tes­ta­ta, kes­tää­kö o­ma pa­ri­suh­de vai on­ko pa­ra­tii­sin kiel­let­ty he­del­mä sit­ten­kin hou­kut­te­le­vam­pi. Ko­ti­mai­nen rea­li­tyoh­jel­ma.

23.30 Tu­los­sa: Ka­don­neen jäl­jil­lä

Sy­ke

Sink­kuil­lal­li­nen

Innokkaita imuroijia. Joogaa ja tasapainottelua.

Na­pa­kymp­pi

Salil eka, salil vika.

23.30 WAGS

Mil­lais­ta on e­lä­mä rik­kaan am­mat­tiur­hei­li­jan rin­nal­la?

23.35 WAGS

Mil­lais­ta on e­lä­mä rik­kaan am­mat­tiur­hei­li­jan rin­nal­la?
0

00.00 Sink­kuil­lal­li­nen

Vaihtoehtoseuraa.

00.30 Sink­kuil­lal­li­nen

Vodkaa ja taikatemppuja.

00.30 Remp­pa vai muut­to

Röpelökatto vaihtoon. Tilapäistalo.

Sink­kuil­lal­li­nen

Kissanainen ja kitaristi.

00.30 Liv D: Mur­has­ta kuu­lui­sak­si

Miljardööripoikien klubi.

01.00 Remp­pa vai muut­to

Tavarakaaos.

01.00 Temp­ta­tion Is­land Suo­mi 5 Ext­ra

Lisää Temptistä!

01.30 Remp­pa vai muut­to

Koti lasten ehdoilla.

01.30 Aust­ra­lian Huip­pu­mal­li haus­sa

Finaali.

Nel­jät häät Ka­na­das­sa

Kukkasota.

Remp­pa vai muut­to

Yrittäjän omaperäinen tyyli.

N­CIS Ri­kos­tut­ki­jat

Remp­pa vai muut­to (x2)

Röpelökatto vaihtoon. Tilapäistalo.

02.00 Aust­ra­lian Huip­pu­mal­li haus­sa

02.30 Aust­ra­lian Huip­pu­mal­li haus­sa

02.30 Nel­jät häät Ka­na­das­sa

Liv D: Kar­das­hian ‒ mies, jo­ka pe­las­ti O.J. Simp­so­nin

Liv D: Mur­has­ta kuu­lui­sak­si

Remp­pa vai muut­to (x2)

3

03.05 Nel­jät häät Ka­na­das­sa

03.30 Sink­kuil­lal­li­nen

03.30 Sink­kuil­lal­li­nen

Nel­jät häät Ka­na­das­sa

03.30 Liv D: S­kan­daa­lis­ta kuu­lui­sak­si

04.05 Liv D: S­kan­daa­lis­ta kuu­lui­sak­si

04.30 Ast­ral-TV (x2)

04.30 Ast­ral-TV (x10)

04.55 Ast­ral-TV (x2)