Ohjelmakartta.fi
Varoitus! Katselet tulevan viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
ma 25.3. ti 26.3. ke 27.3. to 28.3. pe 29.3. la 30.3. su 31.3.
6

06.00 Ast­ral-TV

Ast­ral-TV

07.00 Ast­ral-TV

9

09.00 Sink­kuil­lal­li­nen

Taiteilija haussa. Komea koomikko. Tekonaurua. Ulkokuori ensin. Täydellinen tummaverikkö.

Remp­pa vai muut­to (x2)

Yllättäviä ongelmia. Avaraa alakertaa etsimässä.

10.00 Remp­pa vai muut­to

Kylpyhuoneluksusta. Yllättäviä ongelmia. Avaraa alakertaa etsimässä. Korisäidin unelma. Kattopulmia.

10.00 Remp­pa vai muut­to (x3)

Korisäidin unelma. Kattopulmia. Pieni talo hevostilalla.

11.00 Tu­los­sa: A­sun­to­kau­pat sok­ko­na

Kau­neus­leik­kauk­sia T­hai­maas­sa

Leidit lomalla. Matkalla naiseksi. Uusia ystäviä.

Te­ho­ne­liöt haus­sa

11.05 Kau­neus­leik­kauk­sia T­hai­maas­sa

Tervetuloa Phuketiin.

11.25 Häät sul­ha­sen ta­paan (x2)

Liukuen alttarille. Kaunotar ja hirviö.
12

12.00 Te­ho­ne­liöt haus­sa

Te­ho­ne­liöt haus­sa

Urbaani pikkukoti Bostonissa. Rentoa meininkiä Portlandissa.

Te­ho­ne­liöt haus­sa

12.10 Sink­kuil­lal­li­nen

Taiteilija haussa.

12.25 Sink­kuil­lal­li­nen

Komea koomikko.

12.25 Sink­kuil­lal­li­nen

Täydellinen tummaverikkö.

12.35 Tu­los­sa: Na­pa­kymp­pi

Tu­los­sa: A­sun­to­kau­pat sok­ko­na

12.40 Sink­kuil­lal­li­nen

Tekonaurua. Ulkokuori ensin.

13.00 Häät sul­ha­sen ta­paan (x2)

Kylmää kyytiä. Liukuen alttarille.

13.10 Tu­los­sa: Na­pa­kymp­pi

13.15 Remp­pa vai muut­to

Kylpyhuoneluksusta.

13.15 Sink­kuil­lal­li­nen

Komea koomikko. 29-vuo­tias C­haand et­sii it­ses­tään huo­leh­ti­vaa mies­tä, jon­ka kans­sa voi­si naut­tia i­ha­nia aa­miai­sia.

13.25 Remp­pa vai muut­to

Yllättäviä ongelmia. Avaraa alakertaa etsimässä. Korisäidin unelma.

Jak­sa pa­rem­min

14.00 Remp­pa vai muut­to

Kattopulmia.

14.15 Tans­sin su­pe­räi­dit

Katoamistemppu.

14.25 Tans­sin su­pe­räi­dit

Nian kovat panokset.

14.25 Toi­sen­lai­set tei­niäi­dit S­pe­cial

KOOS­TE: Tei­niäi­dit - mi­tä heil­le kuu­luu nyt?

14.55 Tans­sin su­pe­räi­dit

Jakolinja.

Hou­se Ru­les Aust­ra­lia (x2)

Palkkiopotti pelissä. Ratkaiseva huutokauppa.

Sink­kuil­lal­li­nen

Tekonaurua. 24-vuo­tias Gab­riel­le on näyt­te­li­jä ja muu­sik­ko Wa­le­sis­ta.
15

15.15 Tu­los­sa: Na­pa­kymp­pi

15.20 Nai­ma­kau­pal­la alt­ta­ril­le

Pelleilyä ja pomotusta.

15.35 Nai­ma­kau­pal­la alt­ta­ril­le

Valtasuhteita.

Nai­ma­kau­pal­la alt­ta­ril­le

Tuhlareita ja työmyyriä. Neuvojen tarpeessa.

16.00 Nai­ma­kau­pal­la alt­ta­ril­le

Taakkoja ja tasapainoilua.

16.00 Toi­sen­lai­set tei­niäi­dit S­pe­cial

16.20 Sink­kuil­lal­li­nen

Komea koomikko.

Sink­kuil­lal­li­nen

Tekonaurua.

16.20 Hou­se Ru­les Aust­ra­lia (x2)

Poikamieskämpästä lemmenpesäksi. Katseenvangitsija.

16.40 Tu­los­sa: Na­pa­kymp­pi

Tu­los­sa: A­sun­to­kau­pat sok­ko­na

16.45 Sink­kuil­lal­li­nen

Ulkokuori ensin. Täydellinen tummaverikkö.

17.00 Sink­kuil­lal­li­nen

Taistelija tahtoo lihaa. 26-vuo­tias Ja­ke on va­paaot­te­li­ja. Hän pi­tää li­has­ta, lem­mik­ki­käär­mees­tään ja luon­nol­li­sis­ta nai­sis­ta.

17.20 Tu­los­sa: Na­pa­kymp­pi

17.25 Hou­se Ru­les Aust­ra­lia

Palkkiopotti pelissä. Ratkaiseva huutokauppa.

17.45 Hou­se Ru­les Aust­ra­lia

Poikamieskämpästä lemmenpesäksi. Katseenvangitsija.
18

18.00 Hu­vi­la & Huus­si

Kartanon aarre. Sa­to­ja vuo­sia van­ha kar­ta­no on Lee­nan ja Ris­ton u­nel­ma.

Tu­los­sa: A­sun­to­kau­pat sok­ko­na

18.05 U­nel­mien poi­ka­mies­tyt­tö

Viimeisen ruusun jälkeen. Fi­naa­lis­sa toi­sek­si jää­nyt mur­tu­nut mies koh­taa vih­doin An­din kas­vo­tus­ten.

19.00 Remp­pa vai muut­to

Yllättäviä ongelmia. Avaraa alakertaa etsimässä. Korisäidin unelma. Kattopulmia. Pieni talo hevostilalla.

WAGS

WAGS Collide Yh­teen­tör­mäyk­siä. Sas­ha jär­jes­tää Bar­biel­le mor­sius­kut­sut, kos­ka ei pääs­syt tä­män polt­ta­reil­le, ja tar­koi­tus on viet­tää haus­kaa Palm Sp­ring­sis­sä, mut­ta O­li­vian ki­pak­ka sis­ko Sop­hia tu­lee se­koit­ta­maan pak­kaa, ei­kä yh­teen­tör­mäyk­sil­tä väl­ty­tä.

Liv D: Dio­rin muo­ti­ta­lon ku­lis­seis­sa

Kak­sio­sai­ses­sa do­ku­men­tis­sa su­kel­le­taan 70-vuo­tiaan muo­ti­ta­lo Dio­rin maail­maan. Toi­ses­sa o­sas­sa seu­ra­taan vas­ta ni­mi­te­tyn uu­den pää­suun­nit­te­li­jan Ma­ria G­ra­zia C­hiu­rin val­mis­tau­tu­mis­ta en­sim­mäi­seen näy­tök­seen­sä, jon­ka tee­ma­na on fe­mi­nis­mi.

20.00 Vie­rais­sa

Oikeanlaista kemiaa. Ra­di­kaa­li vaih­to­ko­kei­lu sy­sä­tään kun­nol­la käyn­tiin. Uu­sien puo­li­soi­den on ai­ka tu­tus­tua toi­siin­sa, hank­kia luot­ta­mus­ta ja o­pe­tel­la yh­teis­työ­ky­kyä.

Hu­vi­la & Huus­si

Kartanon aarre. Sa­to­ja vuo­sia van­ha kar­ta­no on Lee­nan ja Ris­ton u­nel­ma. Mik­ko ja Vil­ja ai­ko­vat teh­dä huo­neis­ta rans­ka­lais­tyyp­pi­siä, kun­nes pu­ret­tu­jen pin­to­jen al­ta löy­tyy suu­ri yl­lä­tys.

Vie­rais­sa

Oikeanlaista kemiaa. Ra­di­kaa­li vaih­to­ko­kei­lu sy­sä­tään kun­nol­la käyn­tiin. Uu­sien puo­li­soi­den on ai­ka tu­tus­tua toi­siin­sa, hank­kia luot­ta­mus­ta ja o­pe­tel­la yh­teis­työ­ky­kyä.

Hu­vi­la & Huus­si

Kartanon aarre. Sa­to­ja vuo­sia van­ha kar­ta­no on Lee­nan ja Ris­ton u­nel­ma. Mik­ko ja Vil­ja ai­ko­vat teh­dä huo­neis­ta rans­ka­lais­tyyp­pi­siä, kun­nes pu­ret­tu­jen pin­to­jen al­ta löy­tyy suu­ri yl­lä­tys.

N­CIS Ri­kos­tut­ki­jat

What Lies Above Val­heen jäl­jet. Mc­Geen koh­ta­lo­kas ko­tiin­pa­luu joh­taa N­CIS-tii­min kauan rat­kai­se­mat­ta ol­leen ri­kok­sen jäl­jil­le ja poh­ti­maan va­leh­te­lun sy­vin­tä o­le­mus­ta.

Vie­rais­sa

Oikeanlaista kemiaa. Ra­di­kaa­li vaih­to­ko­kei­lu sy­sä­tään kun­nol­la käyn­tiin. Uu­sien puo­li­soi­den on ai­ka tu­tus­tua toi­siin­sa, hank­kia luot­ta­mus­ta ja o­pe­tel­la yh­teis­työ­ky­kyä.

G­reyn a­na­to­mia

Savua ilman tulta. Jack­son jär­jes­tää juh­lat Cat­he­ri­nen toi­pu­mi­sen kun­niak­si, mut­ta juh­la­ka­lu han­goit­te­lee vas­taan. Po­ti­laan kir­joit­ta­ma ar­tik­ke­li saa Mag­gien tun­teet lei­mah­ta­maan, ja A­le­xil­la ja Jol­la on per­he­huo­lia.

20.55 Ke­no ja Synt­tä­rit

21

21.00 G­reyn a­na­to­mia

Savua ilman tulta. Jack­son jär­jes­tää juh­lat Cat­he­ri­nen toi­pu­mi­sen kun­niak­si, mut­ta juh­la­ka­lu han­goit­te­lee vas­taan.

Bac­he­lor Suo­mi

Pidä kiinni palomiehestä. Ch­ris­tof­fer ja nai­set saa­pu­vat Turk­kiin, mis­sä hei­tä o­dot­ta­vat y­lel­li­set puit­teet.

Hu­vi­la & Huus­si

Kartanon aarre. Sa­to­ja vuo­sia van­ha kar­ta­no on Lee­nan ja Ris­ton u­nel­ma. Mik­ko ja Vil­ja ai­ko­vat teh­dä huo­neis­ta rans­ka­lais­tyyp­pi­siä, kun­nes pu­ret­tu­jen pin­to­jen al­ta löy­tyy suu­ri yl­lä­tys.

T­his Is Us

Deja Vu Déjà-vu. Ke­vin te­kee e­lo­ku­vaa Syl­ves­ter S­tal­lo­nen kans­sa ja koet­taa väl­tel­lä ki­pei­tä muis­to­ja.

Sy­ke (x4)

Temp­ta­tion Is­land U­SA

Suo­men Temp­pa­rei­den tuh­ma a­me­ri­kan­serk­ku Temp­ta­tion Is­land U­SA pa­la­si ruu­tuun 16 vuo­den tauon jäl­keen ja oh­jel­maa seu­ra­taan Li­vil­lä uu­ni­tuo­ree­na Jenk­ki­tah­tiin!

Hu­vi­la & Huus­si

Kartanon aarre. Sa­to­ja vuo­sia van­ha kar­ta­no on Lee­nan ja Ris­ton u­nel­ma. Mik­ko ja Vil­ja ai­ko­vat teh­dä huo­neis­ta rans­ka­lais­tyyp­pi­siä, kun­nes pu­ret­tu­jen pin­to­jen al­ta löy­tyy suu­ri yl­lä­tys.

21.55 Ke­no ja Synt­tä­rit

22.00 Temp­ta­tion Is­land Suo­mi 5

Aikamoinen match heaven.

Kum­man kaa (x2)

Henkinen prosessi Vallan ytimessä

Na­pa­kymp­pi

Siskolle säpinää. Jan­ne pu­dot­taa pik­ku­sis­kon­sa ko­si­joil­le uu­tis­pom­min ja le­väh­tää het­ki­sen A:l­la.

22.00 Bac­he­lor Suo­mi

Pidä kiinni palomiehestä. Ch­ris­tof­fer ja nai­set saa­pu­vat Turk­kiin, mis­sä hei­tä o­dot­ta­vat y­lel­li­set puit­teet.

Vain e­lä­mää

Chisun päivä. Sil­mät kiin­ni! Aa­mu al­kaa ke­vyes­ti kup­lien ja jat­kuu mu­sii­kin mer­keis­sä. Mi­ten huip­pu­tuot­ta­ja-sa­noit­ta­ja-sä­vel­tä­jä C­hi­su ot­taa vas­taan mui­den te­ke­mät ver­siot hi­teis­tään?

23.00 Sy­ke

Temp­ta­tion Is­land Suo­mi 5 Ext­ra

Valta on voimaa?

Sy­ke

Sy­ke

Toi­sen­lai­set tei­niäi­dit S­pe­cial

Temp­ta­tion Is­land Suo­mi 5 (x2)

Temp­ta­tion Is­land Suo­mi on ää­rim­mäi­nen deit­tioh­jel­ma, jos­sa pa­ris­kun­nil­le an­ne­taan ti­lai­suus tes­ta­ta, kes­tää­kö o­ma pa­ri­suh­de vai on­ko pa­ra­tii­sin kiel­let­ty he­del­mä sit­ten­kin hou­kut­te­le­vam­pi. Ko­ti­mai­nen rea­li­tyoh­jel­ma.

23.30 Tu­los­sa: Na­pa­kymp­pi

Sy­ke

23.30 Sink­kuil­lal­li­nen

Täydellinen tummaverikkö.

Na­pa­kymp­pi

Lätkässä.

23.30 Vie­rais­sa

Oikeanlaista kemiaa. Ra­di­kaa­li vaih­to­ko­kei­lu sy­sä­tään kun­nol­la käyn­tiin.

23.35 Sink­kuil­lal­li­nen

Komea koomikko.

23.35 Sink­kuil­lal­li­nen

Ulkokuori ensin.
0

00.00 Sink­kuil­lal­li­nen

Tekonaurua.

00.30 Remp­pa vai muut­to

Yllättäviä ongelmia.

00.30 Remp­pa vai muut­to

Korisäidin unelma. Kattopulmia.

Sink­kuil­lal­li­nen

Taistelija tahtoo lihaa.

00.30 WAGS

Yhteentörmäyksiä.

01.00 Remp­pa vai muut­to

Avaraa alakertaa etsimässä.

01.00 Temp­ta­tion Is­land Suo­mi 5 Ext­ra

Läheisyydenkaipuu yllättää.

01.30 Aust­ra­lian Huip­pu­mal­li haus­sa

Ensiaskel.

01.30 Aust­ra­lian Huip­pu­mal­li haus­sa

Ennen ja jälkeen. Ei piilopaikkaa.

Remp­pa vai muut­to

Pieni talo hevostilalla.

N­CIS Ri­kos­tut­ki­jat

Valheen jäljet.

Liv D: Mur­has­ta kuu­lui­sak­si

Kielletyt leikit.

02.00 Aust­ra­lian Huip­pu­mal­li haus­sa

02.30 Nel­jät häät Ka­na­das­sa

Liv D: Mur­has­ta kuu­lui­sak­si

Remp­pa vai muut­to

Remp­pa vai muut­to (x3)

02.40 Häät sul­ha­sen ta­paan

3

03.05 Nel­jät häät Ka­na­das­sa

03.30 Sink­kuil­lal­li­nen

03.30 Sink­kuil­lal­li­nen

Nel­jät häät Ka­na­das­sa

04.05 Ast­ral-TV (x2)

04.30 Ast­ral-TV (x2)

04.30 Ast­ral-TV (x7)

05.30 Ast­ral-TV