Ohjelmakartta.fi
Varoitus! Katselet menneen viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
ma 4.3. ti 5.3. ke 6.3. to 7.3. pe 8.3. la 9.3. su 10.3.
6

06.00 Ast­ral-TV

9

09.00 Sink­kuil­lal­li­nen

Viidakon kuningas. Kissoja ja kokkareita. Brownie-haaste. Thairuokaa ja tankotanssia. Makuja maailmalta.

Remp­pa vai muut­to (x2)

Sar­jas­sa poh­di­taan e­ri per­hei­den kans­sa, kan­nat­taa­ko ra­hat lait­taa ny­kyi­sen a­sun­non täys­re­mont­tiin vai hank­kia i­han uu­si a­sun­to. Ka­na­da­lai­nen li­fes­ty­leoh­jel­ma.

Remp­pa vai muut­to (x3)

Sar­jas­sa poh­di­taan e­ri per­hei­den kans­sa, kan­nat­taa­ko ra­hat lait­taa ny­kyi­sen a­sun­non täys­re­mont­tiin vai hank­kia i­han uu­si a­sun­to. Ka­na­da­lai­nen li­fes­ty­leoh­jel­ma.

10.00 Remp­pa vai muut­to

Sar­jas­sa poh­di­taan e­ri per­hei­den kans­sa, kan­nat­taa­ko ra­hat lait­taa ny­kyi­sen a­sun­non täys­re­mont­tiin vai hank­kia i­han uu­si a­sun­to. Ka­na­da­lai­nen li­fes­ty­leoh­jel­ma.

11.00 Liv D: Ö­ky­rik­kai­den las­ten­hoi­to­ku­viot

Liv D: Ökyrikkaiden lastenhoitokuviot.

Hu­vi­la & Huus­si

E­den (x2)

12

12.00 Häät sul­ha­sen ta­paan

Sikamaista menoa. Australiasta kajahtaa. Hurmeista häähuumaa. Villit kuviot.

E­den

Häät sul­ha­sen ta­paan

Sikamaista menoa. Pik­ku­kau­pun­gis­sa kas­va­neet Bil­ly ja S­teph o­vat tois­ten­sa vas­ta­koh­dat.

E­den

Tä­nään kun­nos­te­taan ko­ti­kah­vi­lan pa­tio.

12.30 Sink­kuil­lal­li­nen

Makuja maailmalta.

12.30 Pien­tä pi­laa

12.40 Häät sul­ha­sen ta­paan

Australiasta kajahtaa. Aust­ra­lia­lais­syn­tyi­nen A­dam haa­vei­lee 80-lu­vun saip­pua­sar­ja­häis­tä muo­vi­le­luin höys­tet­ty­nä.

12.55 Sink­kuil­lal­li­nen

Viidakon kuningas. Kissoja ja kokkareita. Brownie-haaste. Thairuokaa ja tankotanssia.

12.55 Aust­ra­lian Huip­pu­mal­li haus­sa (x2)

Vedenneidot. Keho, mieli ja sielu.

13.30 Jak­sa pa­rem­min

13.45 Aust­ra­lian Huip­pu­mal­li haus­sa (x2)

Hyppy tuntemattomaan. Vitamiineista virtaa.

13.55 Ka­don­neen jäl­jil­lä

Kreikkalaisen isän arvoitus. Naapurimaahan kadonnut isoisä. Adoptoitu isosisko. Kadonnut veli Saksassa.

14.50 Remp­pa vai muut­to

Sar­jas­sa poh­di­taan e­ri per­hei­den kans­sa, kan­nat­taa­ko ra­hat lait­taa ny­kyi­sen a­sun­non täys­re­mont­tiin vai hank­kia i­han uu­si a­sun­to. Ka­na­da­lai­nen li­fes­ty­leoh­jel­ma.
15

15.10 Sink­kuil­lal­li­nen (x3)

Kissoja ja kokkareita. Brownie-haaste. Thairuokaa ja tankotanssia.

15.50 Kau­neus­leik­kauk­sia T­hai­maas­sa

Eroon rypyistä. Ashleen muutos. Ilo uudesta kropasta. Reidet ja kasvot kuntoon. Tyytyväisiä potilaita.

15.50 Pien­tä pi­laa

16.00 Sink­kuil­lal­li­nen (x2)

Makuja maailmalta. Joogaava juomari.

16.55 Aust­ra­lian Huip­pu­mal­li haus­sa

Vedenneidot. Keho, mieli ja sielu. Hyppy tuntemattomaan. Vitamiineista virtaa.

Liv D: Ö­ky­rik­kai­den las­ten­hoi­to­ku­viot

Liv D: Ökyrikkaiden lastenhoitokuviot.
18

18.00 Sink­kuil­lal­li­nen

Kissoja ja kokkareita. Brownie-haaste. Thairuokaa ja tankotanssia. Makuja maailmalta. Joogaava juomari.

18.00 G­reyn a­na­to­mia

G­reyn a­na­to­mia on pal­kit­tu me­nes­tysd­raa­ma, jos­sa seu­ra­taan sai­raa­lan hen­ki­lö­kun­nan työ­tä ja hu­via, ko­me­diaa ja d­raa­maa, har­joit­te­li­joi­ta, a­pu­lais­lää­kä­rei­tä ja vas­taa­via lää­kä­rei­tä - ja hei­dän suh­tei­taan.

18.10 U­nel­mien poi­ka­mies­tyt­tö

Sviitin kutsu. An­di ja kol­me jäl­jel­lä o­le­vaa mies­tä o­vat Do­mi­ni­kaa­ni­ses­sa ta­sa­val­las­sa, ja t­ref­fit voi­vat päät­tyä yh­tei­seen yö­hön ka­me­roi­den u­lot­tu­mat­to­mis­sa. Vii­kon päät­teek­si An­din on va­lit­ta­va kak­si, joi­den hän ha­luaa ta­paa­van van­hem­pan­sa.

19.00 Remp­pa vai muut­to

Sar­jas­sa poh­di­taan e­ri per­hei­den kans­sa, kan­nat­taa­ko ra­hat lait­taa ny­kyi­sen a­sun­non täys­re­mont­tiin vai hank­kia i­han uu­si a­sun­to. Ka­na­da­lai­nen li­fes­ty­leoh­jel­ma.

19.00 Hu­vi­la & Huus­si (x2)

20.00 Hu­vi­la & Huus­si

Hu­vi­la & Huus­si

Hu­vi­la & Huus­si

En­sim­mäi­ses­sä jak­sos­sa teh­dään si­sä­re­mont­tia I­la­ri Jo­hans­so­nin mö­kil­lä Lu­sis­sa.Mök­kiin teh­dään laa­jen­nus ja kaik­ki pin­nat uu­si­taan.

20.55 Ke­no ja Synt­tä­rit

20.55 Ke­no ja Synt­tä­rit

21

21.00 G­reyn a­na­to­mia

G­reyn a­na­to­mia on pal­kit­tu me­nes­tysd­raa­ma, jos­sa seu­ra­taan sai­raa­lan hen­ki­lö­kun­nan työ­tä ja hu­via, ko­me­diaa ja d­raa­maa, har­joit­te­li­joi­ta, a­pu­lais­lää­kä­rei­tä ja vas­taa­via lää­kä­rei­tä - ja hei­dän suh­tei­taan.

P­ret­ty Wo­man

(1990) Kaik­kien ai­ko­jen me­nes­ty­neim­pien ro­mant­tis­ten ko­me­dioi­den jouk­koon ko­hon­nut ker­to­mus ko­va­pin­tai­ses­ta bis­nes­mie­hes­tä (Ric­hard Ge­re) ja hy­vä­sy­dä­mi­ses­tä i­lo­ty­tös­tä (Ju­lia Ro­berts), joi­den koh­taa­mi­ses­ta Los An­ge­le­sis­sa käyn­nis­tyy u­pea, mo­ni­pol­vi­nen ja suu­ria tun­tei­ta tul­vi­va tuh­ki­mo­ta­ri­na. Ju­lia Ro­bert­sin u­noh­tu­ma­ton roo­li­suo­ri­tus huo­mioi­tiin Os­car-eh­dok­kuu­del­la.

Quan­ti­co

Haamut. UU­SI KAU­SI. I­RA-mies Co­nor Dev­li­nin luo­vu­tus Ir­lan­tiin on hy­väk­syt­ty ja is­ku­ryh­mä läh­tee saat­to­len­nol­le.

U­nel­mien poi­ka­mies­tyt­tö

Sviitin kutsu. UU­SI KAU­SI. An­di ja kol­me jäl­jel­lä o­le­vaa mies­tä o­vat Do­mi­ni­kaa­ni­ses­sa ta­sa­val­las­sa, ja t­ref­fit voi­vat päät­tyä yh­tei­seen yö­hön ka­me­roi­den u­lot­tu­mat­to­mis­sa. Vii­kon päät­teek­si An­din on va­lit­ta­va kak­si, joi­den hän ha­luaa ta­paa­van van­hem­pan­sa.

N­CIS Ri­kos­tut­ki­jat

Läm­pi­män huu­mo­rin sä­vyt­tä­mäs­sä ri­kosd­raa­ma­sar­jas­sa seu­ra­taan Yh­dys­val­tain lai­vas­ton e­ri­koi­syk­sik­köä, jon­ka teh­tä­vä­nä on sel­vit­tää e­ri puo­lil­la maail­maa ri­kok­sia, jot­ka ta­val­la tai toi­sel­la liit­ty­vät Yh­dys­val­tain lai­vas­toon tai me­ri­jal­ka­vä­keen.

Temp­ta­tion Is­land U­SA

Hol­mes NYC (x2)

Taikurin käsikirja. Aviaattorin avioero.

22.00 A­se­ma 19

Ei mitään sankareita. Pääl­lik­kö­ko­ke­lai­den haas­tat­te­lut kes­key­ty­vät tor­ni­ta­lon tu­li­pa­lon ta­kia.

22.00 Kum­man kaa (x2)

Perjantaipullo. Lavatanssit.

22.00 Kum­man kaa (x2)

Rakkautta ilmassa. Synttärit.

Hol­mes NYC

Poltetut. Kun k­re­ma­to­rios­ta löy­tyy kah­den ih­mi­sen pol­te­tut jään­nök­set, Hol­mes ja Wat­son pää­ty­vät tut­ki­maan 30 vuot­ta van­haa am­mus­ke­lua, jo­ka liit­tyy jo­ten­kin uu­teen kak­sois­mur­haan, mut­ta mil­lä ta­val­la?

23.00 Sink­kuil­lal­li­nen

Kissoja ja kokkareita.

23.00 Sink­kuil­lal­li­nen

Thairuokaa ja tankotanssia. Makuja maailmalta. Joogaava juomari.

Pa­ko

Silmiin kätketty. On lop­pu­pe­lin ai­ka, jo­ten Mic­hael kai­vaa valt­ti­kort­tin­sa e­siin. Ja­cob us­kot­te­lee Mi­kel­le, et­tä Mic­hael tah­too hä­nel­le pa­haa. Linc pa­ke­nee sai­raa­las­ta saat­taak­seen kes­ke­ne­räi­sen a­sian lop­puun.

23.25 Sink­kuil­lal­li­nen

Brownie-haaste.
0

00.00 Remp­pa vai muut­to

00.00 Remp­pa vai muut­to

Sar­jas­sa poh­di­taan e­ri per­hei­den kans­sa, kan­nat­taa­ko ra­hat lait­taa ny­kyi­sen a­sun­non täys­re­mont­tiin vai hank­kia i­han uu­si a­sun­to.

N­CIS Ri­kos­tut­ki­jat

Liv D: Mur­has­ta kuu­lui­sak­si

Veriveljet. Be­ver­ly Hill­sin hie­nos­toa­lueel­la mur­ha on har­vi­nai­suus.

00.25 Remp­pa vai muut­to

01.00 Aust­ra­lian Huip­pu­mal­li haus­sa

Vedenneidot.

01.00 Aust­ra­lian Huip­pu­mal­li haus­sa

Hyppy tuntemattomaan. Vitamiineista virtaa.

Liv D: Mur­has­ta kuu­lui­sak­si

Veriveljet.

Liv D: Bi­le­kis­so­jen py­hä pa­ran­nus

Viimeinen kiusaus. Vii­mei­nen viik­ko käyn­nis­tyy haas­ta­val­la teh­tä­väl­lä.

Remp­pa vai muut­to (x2)

Sar­jas­sa poh­di­taan e­ri per­hei­den kans­sa, kan­nat­taa­ko ra­hat lait­taa ny­kyi­sen a­sun­non täys­re­mont­tiin vai hank­kia i­han uu­si a­sun­to. Ka­na­da­lai­nen li­fes­ty­leoh­jel­ma.

01.25 Aust­ra­lian Huip­pu­mal­li haus­sa

Keho, mieli ja sielu.

02.00 Quan­ti­co

02.00 Häät sul­ha­sen ta­paan

Kum­man kaa (x2)

02.30 Häät sul­ha­sen ta­paan

3

03.00 Häät sul­ha­sen ta­paan

03.00 Sink­kuil­lal­li­nen

Remp­pa vai muut­to (x2)

Ast­ral-TV (x2)

03.35 Sink­kuil­lal­li­nen

04.05 Ast­ral-TV (x2)

04.05 Ast­ral-TV (x6)

04.35 Ast­ral-TV (x2)

04.55 Ast­ral-TV (x2)