Ohjelmakartta.fi
ma 15.7. ti 16.7. ke 17.7. to 18.7. pe 19.7. la 20.7. su 21.7.
6 06.00 LI­VE: Ast­ral-TV
9 09.00 Sink­kuil­lal­li­nen Taistelija tahtoo lihaa. Rokkari vai imitaattori. Kauniita näkymiä. Sähköinen laulajatar. Törkyä ja humalaa. Remp­pa vai muut­to (x2) Kovat vaatimukset. Tilanpuute. Rem­pal­la kau­pak­si (x2) Pihamökki ja mäntyhelvetti. Ylösalaisin oleva talo.
10.00 Nel­jät häät Ka­na­das­sa Värikartta hukassa. Hu­vi­la & Huus­si Kesämökki kuntoon. Huus­si
11.00 Remp­pa vai muut­to Koti vai sijoituskohde? Kovat vaatimukset. Tilanpuute. Rem­pal­la kau­pak­si Pihamökki ja mäntyhelvetti. Ylösalaisin oleva talo. Te­ho­ne­liöt haus­sa Unelmien järvimaisema. Kiireinen yrittäjä ja koira.
11.30 Nel­jät häät Ka­na­das­sa Värikartta hukassa. Nä­mä mor­sia­met o­vat e­ri­tyi­sen kiin­nos­tu­nei­ta vä­reis­tä. Tans­sin su­pe­räi­dit (x3) Epätasa-arvoa. Triojen taistelu. Taistelu kruunusta.
12 12.00 Häät sul­ha­sen ta­paan Karibialainen hääkarnevaali. Rakkauden siivillä. Aalloissa siis. Olutta ja ongelmia. Te­ho­ne­liöt haus­sa Kiireinen yrittäjä ja koira.
12.30 Tu­los­sa: Tank­kaus­ta­ri­nat
12.35 Sink­kuil­lal­li­nen Törkyä ja humalaa. Tans­sin su­pe­räi­dit (x2) Viimeinen tanssi. Tytöt puhuvat.
13.00 Sink­kuil­lal­li­nen Taistelija tahtoo lihaa. Rokkari vai imitaattori. Kauniita näkymiä. Sähköinen laulajatar.
13.35 Jak­sa pa­rem­min
14.00 Te­ho­ne­liöt haus­sa Unelmien järvimaisema. Hu­vi­la & Huus­si Kesämökki kuntoon. Huus­si
14.30 Tans­sin su­pe­räi­dit Viimeinen tanssi.
14.55 Tu­los­sa: Tank­kaus­ta­ri­nat
15 15.00 Tans­sin su­pe­räi­dit Tytöt puhuvat. Epätasa-arvoa. Triojen taistelu. Te­ho­ne­liöt haus­sa Remonttiperhe. Sink­kuil­lal­li­nen (x3) Rokkari vai imitaattori. Kauniita näkymiä. Sähköinen laulajatar. Sink­kuil­lal­li­nen (x2) Törkyä ja humalaa. Hippi ja jumala.
15.35 Tans­sin su­pe­räi­dit Taistelu kruunusta. Mi­ni­tii­mi pa­laa se­koit­ta­maan pak­kaa.
16.00 U­nel­mien poi­ka­mies­tyt­tö (2003) The Final Rose Sy­dä­men ää­ni. Vic­to­ria's Sec­ret Fas­hion S­how 2018 Tu­los­sa: Tank­kaus­ta­ri­nat U­nel­mien poi­ka­mies Oikeanlaista kemiaa.
16.10 U­nel­mien poi­ka­mies Ruusu ja ratsu.
17.00 U­nel­mien poi­ka­mies­tyt­tö (2003) After The Final Rose Vii­mei­sen ruu­sun jäl­keen. 17.00 Nel­jät häät Suo­mi Hyi, mikä sika! . Häm­men­nys­tä tä­män­ker­tai­sis­sa häis­sä he­rät­tää e­si­mer­kik­si K-18-oh­jel­ma. 17.00 Bac­he­lor Suo­mi Haluatko pinnallisen naisen? . Nai­set ko­ke­vat jär­ky­tyk­sen he­ti aa­mus­ta, ei­kä yl­lä­tys o­le ke­nel­le­kään mie­lui­nen.
17.55 Tu­los­sa: Tank­kaus­ta­ri­nat
18 18.00 Sink­kuil­lal­li­nen Rokkari vai imitaattori. Kauniita näkymiä. Sähköinen laulajatar. Törkyä ja humalaa. Ka­don­neen jäl­jil­lä Kau­si 3. Jak­so 6/8. VE­NÄ­JÄ, Mit­te - Vas­tauk­sia Ve­nä­jäl­tä. Vie­rais­sa Seksi vie. Tä­nään pöy­däl­le nos­te­taan sek­suaa­li­suus. Voi­ko va­ra­puo­li­son kans­sa har­joi­tel­la sek­suaa­lis­ta ve­to­voi­maa ja ke­miaa? Ka­don­neen jäl­jil­lä Kau­si 3. Jak­so 6/8. VE­NÄ­JÄ, Mit­te - Vas­tauk­sia Ve­nä­jäl­tä. 19-vuo­tiaan Mit­ten ol­les­sa vii­si­vuo­tias hä­net a­dop­toi­tiin Suo­meen pie­ta­ri­lai­ses­ta las­ten­ko­dis­ta.
19.00 Hu­vi­la & Huus­si Kesämökki kuntoon. Huus­si Pellosta pihaksi. Mökin tyylipäivitys. Remp­pa vai muut­to Talo puron varrella. Ga­ry ja Lau­ren i­has­tui­vat ny­kyi­seen ko­tiin­sa, kos­ka se si­jait­see luon­non kes­kel­lä. Huus­si Maailmanmestarin mökkipulmat. Le­gen­daa­ri­sen jää­kiek­koi­li­ja Je­re Leh­ti­sen ke­sä­mök­kiä hal­lit­see val­ta­va te­ras­si, jon­ka pin­ta on kär­si­nyt vää­rän­lai­ses­ta kä­sit­te­lys­tä. Vie­rais­sa Katso peiliin! . Ar­ki on läh­te­nyt rul­laa­maan, ja pa­rit viih­ty­vät uu­sien kump­pa­nei­den­sa kans­sa hy­vin. Pa­rit pää­se­vät kur­kis­ta­maan vi­deol­ta, mi­ten hei­dän oi­keil­la puo­li­soil­laan su­juu vaih­to­kump­pa­nin kans­sa.
20.00 Remp­pa vai muut­to Kovat vaatimukset. Tilanpuute. Rem­pal­la kau­pak­si Pihamökki ja mäntyhelvetti. Ylösalaisin oleva talo. Na­pa­kymp­pi Tatskassa. Koiraihmiset. Huus­si Maailmanmestarin mökkipulmat. Le­gen­daa­ri­sen jää­kiek­koi­li­ja Je­re Leh­ti­sen ke­sä­mök­kiä hal­lit­see val­ta­va te­ras­si, jon­ka pin­ta on kär­si­nyt vää­rän­lai­ses­ta kä­sit­te­lys­tä.
21 21.00 B­ro­ken F­lo­wers (2005) Mes­ta­ri­koo­mik­ko Bill Mur­ray te­kee yh­den u­ran­sa kii­te­tyim­mis­tä roo­leis­tä kat­ke­ran­su­loi­sen ja hul­vat­to­man haus­kan d­raa­ma­ko­me­dian pääo­sas­sa i­kään­ty­vä­nä nais­ten­mie­he­nä Do­ni­na, jo­ka saa kuul­la o­le­van­sa 19-vuo­tiaan po­jan i­sä. Vas­ta­ha­koi­nen Don mat­kus­taa ta­paa­maan en­ti­siä tyt­töys­tä­viään (mm. Kul­man po­jat (2012) Ee­ro Ri­ta­la ja Jus­si Va­ta­nen lois­ta­vat pääo­sis­sa hul­vat­to­mas­sa ko­me­dias­sa ys­tä­vyy­des­tä, fa­niu­des­ta ja ih­mis­suh­tei­den ki­mu­ran­teis­ta kään­teis­tä. Kau­pan tis­kin ta­ka­na hant­ti­hom­mis­sa o­le­va Pet­ri (Ee­ro Ri­ta­la) ku­lut­taa va­paa-ai­kan­sa par­hai­den ka­ve­rei­den­sa kans­sa ja kan­nat­taa fa­naat­ti­ses­ti jal­ka­pal­lo­jouk­kue Kul­man pal­loa. Ka­don­neen jäl­jil­lä Kau­si 3. Jak­so 6/8. VE­NÄ­JÄ, Mit­te - Vas­tauk­sia Ve­nä­jäl­tä. 19-vuo­tiaan Mit­ten ol­les­sa vii­si­vuo­tias hä­net a­dop­toi­tiin Suo­meen pie­ta­ri­lai­ses­ta las­ten­ko­dis­ta. T­his Is Us Yhdeksän taalaa. Jac­kin ja Re­bec­can en­sit­ref­fit ei­vät en­tei­le suur­ta rak­kaus­ta­ri­naa. N­CIS Ri­kos­tut­ki­jat Perhesiteitä. Pidä ystävät lähellä. Mor­sia­men i­sä (Father of the Bride/USA 1991). Mes­ta­ri­koo­mik­ko S­te­ve Mar­tin e­sit­tää hul­vat­to­man me­nes­tys­ko­me­dian pääo­sas­sa k­rii­sin kes­kel­lä kie­ris­ke­le­vää i­sää, jo­ka ei malt­tai­si pääs­tää ty­tär­tään alt­ta­ril­le. Ty­tär­tä e­sit­tää Kim­ber­ly Wil­liams, äi­tiä Dia­ne Kea­ton. Pääo­sis­sa: S­te­ve Mar­tin, Dia­ne Kea­ton, Mar­tin S­hort, Kim­ber­ly Wil­liams, Kie­ran Cul­kin. Oh­jaus: C­har­les S­hyer. (100')
22.00 Temp­ta­tion Is­land Suo­mi 5 Vikittele mua vähän. Sika mieheks. Temp­ta­tion Is­land U­SA (x2) Valaistuminen. Mullista maailmain. Sink­kuäi­din sa­lat­tu sek­sie­lä­mä (T­he Sec­ret Sex Li­fe of a Sing­le Mom/Ka­na­da 2014). E­root­ti­nen jän­ni­tysd­raa­ma 36-vuo­tiaas­ta De­lai­ne Mor­ri­sis­ta (T­rue B­lood -täh­ti Ash­ley Jo­nes), jo­ka jät­tää pe­tol­li­sen a­vio­mie­hen­sä ja ryh­tyy e­lä­mään es­tot­to­mas­ti kuin pa­ri­kymp­pi­nen.
22.50 Sink­kuil­lal­li­nen Kauniita näkymiä. 33-vuo­tias S­tep­hen on kiin­teis­tön­vä­lit­tä­jä. Sink­kuil­lal­li­nen Sähköinen laulajatar. Törkyä ja humalaa.
23.00 Sink­kuil­lal­li­nen Rokkari vai imitaattori.
23.10 Ka­don­neen jäl­jil­lä Kau­si 3. Jak­so 6/8. VE­NÄ­JÄ, Mit­te - Vas­tauk­sia Ve­nä­jäl­tä.
23.50 Remp­pa vai muut­to Tilanpuute. 23.50 S­can­dal Kaikki kumartavat. Ja­ken ja Va­nes­san a­viol­li­set on­gel­mat uh­kaa­vat Mel­lien nou­sua p­re­si­den­tik­si, ja O­li­vian on pak­ko ryh­tyä toi­meen.
0 00.00 Remp­pa vai muut­to Kovat vaatimukset. 00.00 U­nel­mien poi­ka­mies Ruusu ja ratsu. Rem­pal­la kau­pak­si Ylösalaisin oleva talo. Pa­ra­tii­si­ho­tel­li Ruot­si (x2) Petoksen hinta.
00.50 U­nel­mien poi­ka­mies­tyt­tö (2003) Viimeisen ruusun jälkeen. 00.50 U­nel­mien poi­ka­mies Oikeanlaista kemiaa. 00.50 Kum­man kaa (x2) Akin farkut. Mel Gibson.
01.00 U­nel­mien poi­ka­mies­tyt­tö (2003) The Final Rose Sy­dä­men ää­ni.
01.45 Tam­mer­fest: Tun­nel­mia vuo­del­ta 2018
01.50 N­CIS Ri­kos­tut­ki­jat Synkkiä salaisuuksia. Nosteessa. 01.50 Tu­los­sa: Tank­kaus­ta­ri­nat Liv D: Ö­ky­vai­mo­jen sa­lai­suu­det Ökyvaimojen salaisuudet.
02.00 Remp­pa vai muut­to
02.10 Kau­neus­leik­kauk­sia T­hai­maas­sa
02.45 Pa­ra­tii­si­ho­tel­li Ruot­si Temp­ta­tion Is­land U­SA 02.45 Kau­neus­leik­kauk­sia T­hai­maas­sa
3 03.00 Pa­ra­tii­si­ho­tel­li Ruot­si 03.00 Liv D: Mur­has­ta kuu­lui­sak­si
03.10 Ast­ral-TV (x2)
03.45 Ast­ral-TV (x2) Temp­ta­tion Is­land U­SA Pa­ra­tii­si­ho­tel­li Ruot­si 03.45 Ast­ral-TV (x2)
04.00 Ast­ral-TV (x2) 04.00 Ast­ral-TV (x2)
04.45 Ast­ral-TV (x4)