Ohjelmakartta.fi
ma 16.9. ti 17.9. ke 18.9. to 19.9. pe 20.9. la 21.9. su 22.9.
6 06.00 LI­VE: Ast­ral-TV
9 09.00 Sink­kuil­lal­li­nen Treffimunaus. Eri maailmoista. Riimejä ja romantiikkaa. Essexin glamouria. Herrasmiehiä ja vitsiniekkoja. Remp­pa vai muut­to (x4) Tavarakaaos. Röpelökatto vaihtoon. Tilapäistalo. Yrittäjän omaperäinen tyyli.
10.00 Na­pa­kymp­pi Bambi mieluummin kuin bimbo. Napakymppi-vauva. Tarzania metsästän. Asuntoauto vai peräkammari? Runoja ja lavatanssia.
11.00 Nel­jät häät Ka­na­das­sa Vanhan maailman henkeä. Remp­pa vai muut­to Tavarakaaos. Röpelökatto vaihtoon. Tilapäistalo. Yrittäjän omaperäinen tyyli. Nel­jät häät Ka­na­das­sa Vanhan maailman henkeä. Häi­tä vie­te­tään niin por­tu­ga­li­lai­sin kuin i­ta­lia­lai­sin­kin maus­tein, rii­kin­ku­kon su­lil­la ja il­man. Remp­pa vai muut­to Van­cou­ver Unelmia maasta. An­gie ja S­hawn lap­si­neen o­vat a­su­neet sa­mas­sa ta­los­sa jo vuo­sia, mut­ta las­ten kas­vet­tua tei­neik­si per­he kai­paa li­sää ti­laa.
12 12.00 Nel­jän täh­den tal­koot (x8) Te­ho­ne­liöt haus­sa Seikkailijan poikamiesboksi. Tu­los­sa: Sy­ke Na­pa­kymp­pi (x3) Asuntoauto vai peräkammari? Runoja ja lavatanssia. Look-a-like ilta.
12.05 Na­pa­kymp­pi (x2) Napakymppi-vauva. Tarzania metsästän.
12.30 Sink­kuil­lal­li­nen Herrasmiehiä ja vitsiniekkoja.
13.00 Sink­kuil­lal­li­nen Treffimunaus. Eri maailmoista. Riimejä ja romantiikkaa. Essexin glamouria.
13.30 Jak­sa pa­rem­min
13.55 Tu­los­sa: Temp­ta­tion Is­land Suo­mi 6
14.00 Na­pa­kymp­pi Napakymppi-vauva. Tarzania metsästän. Asuntoauto vai peräkammari? Runoja ja lavatanssia. Look-a-like ilta. Sink­kuil­lal­li­nen (x3) Eri maailmoista. Riimejä ja romantiikkaa. Essexin glamouria.
15 15.00 Remp­pa vai muut­to: Lo­ma­ko­dit Vanhan maalaistalon tunnelmaa. Ka­don­neen jäl­jil­lä Kreikkalaisen isän arvoitus. Naapurimaahan kadonnut isoisä. Adoptoitu isosisko. 15.00 Tu­los­sa: Sy­ke
15.05 Sink­kuil­lal­li­nen (x2) Herrasmiehiä ja vitsiniekkoja. Viisasten juomaa.
16.00 Tu­los­sa: Sy­ke Liv D: Ö­ky­rik­kai­den las­ten­hoi­to­ku­viot Liv D: Ökyrikkaiden lastenhoitokuviot. Liv D: Ö­ky­jah­tien maail­ma Liv D: Ökyjahtien maailma. U­nel­mien poi­ka­mies Naiset kertovat. Liv D: Lon­toon kiis­tel­lyt mil­joo­na­kel­la­rit
16.05 U­nel­mien poi­ka­mies Koteja kohti.
17.00 U­nel­mien poi­ka­mies Suomi kutsuu. Lapin lumo. 17.00 A­sun­to­kau­pat sok­ko­na Kau­si 1. Jak­so 2/10. En­sin t­ref­fit alt­ta­ril­la, sit­ten a­sun­to sok­ko­na!. Mas­terC­hef Aust­ra­lia (x2) Kirjojen keskellä. Maustekastikkeet rivissä. Mas­terC­hef Aust­ra­lia (x2) Kalaa ja perunaa. Päänvaivaa päärynästä.
17.55 Tu­los­sa: Temp­ta­tion Is­land Suo­mi 6 17.55 Tu­los­sa: Sy­ke
18 18.00 Sink­kuil­lal­li­nen Eri maailmoista. Riimejä ja romantiikkaa. Essexin glamouria. Herrasmiehiä ja vitsiniekkoja. Viisasten juomaa.
19.00 Remp­pa vai muut­to Tavarakaaos. Röpelökatto vaihtoon. Tilapäistalo. Yrittäjän omaperäinen tyyli. Remp­pa vai muut­to Van­cou­ver Unelmia maasta. An­gie ja S­hawn lap­si­neen o­vat a­su­neet sa­mas­sa ta­los­sa jo vuo­sia, mut­ta las­ten kas­vet­tua tei­neik­si per­he kai­paa li­sää ti­laa.
19.55 Tu­los­sa: Sy­ke
20.00 Suu­rin pu­dot­ta­ja Suo­mi Tunteikas tiimijako. A­ki ja Jan­ni lait­ta­vat kil­pai­li­jat tiuk­kaan kun­to­tes­tiin, jon­ka tu­lok­set ker­to­vat ka­rua kiel­tä. Huus­si Maailmanmestarin mökkipulmat. Le­gen­daa­ri­sen jää­kiek­koi­li­ja Je­re Leh­ti­sen ke­sä­mök­kiä hal­lit­see val­ta­va te­ras­si, jon­ka pin­ta on kär­si­nyt vää­rän­lai­ses­ta kä­sit­te­lys­tä. Yk­sin ko­to­na Suo­mi Kau­si 1. Jak­so 3/10. Uu­des­sa rea­li­ty-sar­jas­sa van­hem­mat luo­vut­ta­vat kai­ken vas­tuun ko­din­hoi­dos­ta lap­sil­leen kol­mek­si päi­väk­si ja pois­tu­vat it­se viet­tä­mään vii­kon­lop­pua muual­le. Huus­si Lato hyötykäyttöön. Mök­ki­pi­han van­ha la­to pi­täi­si saa­da hyö­ty­käyt­töön. Suu­rin pu­dot­ta­ja Suo­mi Missä Tami? . Aa­mu­he­rä­tyk­ses­sä yk­si o­vis­ta ei au­kea. Jan­ni ja A­ki lait­ta­vat kaik­ki tiu­kil­le vii­mei­ses­sä t­ree­nis­sä en­nen pun­ni­tus­ta. A­sun­to­kau­pat sok­ko­na Tyyliniekkojen keittiöahdistus. Tyy­li­tie­toi­nen de­sign­tuo­lien ke­räi­li­jä Os­ka­ri ja Tuk­hol­mas­sa tois­ta ko­tia pi­tä­vä Juk­kis haa­vei­le­vat yh­tei­ses­tä ko­dis­ta 50-lu­vun ker­ros­ta­los­sa. Yk­sin ko­to­na Suo­mi Kau­si 1. Jak­so 3/10. Uu­des­sa rea­li­ty-sar­jas­sa van­hem­mat luo­vut­ta­vat kai­ken vas­tuun ko­din­hoi­dos­ta lap­sil­leen kol­mek­si päi­väk­si ja pois­tu­vat it­se viet­tä­mään vii­kon­lop­pua muual­le.
20.55 Ke­no ja Synt­tä­rit
21 21.00 G­ra­vi­ty (Gravity 2013). Sand­ra Bul­loc­kin ja Geor­ge C­loo­neyn täh­dit­tä­mä lois­te­lias a­va­ruust­ril­le­ri sai pe­rä­ti seit­se­män Os­ca­ria, mm. par­haas­ta oh­jauk­ses­ta ja ku­vauk­ses­ta, ja myös pääo­sa­ne­sit­tä­jä Sand­ra Bul­lock o­li eh­dol­la. Lie­keis­sä (Burnt 2015). D­raa­mae­lo­ku­va e­lä­män­sä sot­ke­nees­ta huip­pu­ko­kis­ta (B­rad­ley Coo­per), jo­ka päät­tää nous­ta ta­kai­sin hui­pul­le ja saa­da uu­del­le ra­vin­to­lal­leen kol­man­nen Mic­he­lin-täh­den. Men­nei­syys kui­ten­kin vai­noaa mies­tä y­hä, ei­kä keit­tiös­sä­kään väl­ty­tä ra­juil­ta yh­teen­tör­mäyk­sil­tä. 17 A­gain (17 Again/USA 2009). Vauh­di­kas ko­me­dia kol­me­kymp­pi­ses­tä Mi­kes­ta (F­ren­dit-täh­ti Matt­hew Per­ry), jo­ka saa yl­lät­täen mah­dol­li­suu­den pa­la­ta lu­kion pen­kil­le uu­del­leen vet­reän nuo­ru­kai­sen (High Sc­hool Mu­si­cal -täh­ti Zac Ef­ron) hou­suis­sa. T­his Is Us Seitsemän viikkoa. Vaa­le­ja e­del­tä­vät kii­rei­set vii­kot ki­ris­tä­vät Ran­dal­lin ja Bet­hin vä­lit ää­rim­mil­leen. Tu­los­sa: Sy­ke N­CIS Ri­kos­tut­ki­jat (x2) Sirpaleita. Pinnan alla. Vain e­lä­mää VilleGallen päivä. Gam­lat gub­bet bu­leis­sa bi­leis­sä. Kyy­ne­leit­tä ei sel­vi­tä, kun räp­pä­ri koh­taa räp­pä­rin. JVG:n tuo­tan­toon su­kel­ta­vat E­las­ti­sen li­säk­si E­rin, Ant­ti Tuis­ku, Ve­sa­la, Mai­ja Vilk­ku­maa, Sa­mu Ha­ber ja Lau­ri Täh­kä. Ko­ti­mai­nen mu­siik­kioh­jel­ma. (95')
21.05 C­ri­mi­nal Minds Kunnes toisin todistetaan. Us­ko­vai­nen ko­tiäi­ti mur­ha­taan F­lo­ri­das­sa, ja teon ri­tuaa­li­no­mais­ten piir­tei­den vuok­si p­ro­fi­loi­jat kut­su­taan a­puun.
22.00 N­CIS Ri­kos­tut­ki­jat Pamaus. Kolmas pyörä.
22.55 Tu­los­sa: Temp­ta­tion Is­land Suo­mi 6
23.00 Sink­kuil­lal­li­nen Eri maailmoista. Riimejä ja romantiikkaa. Essexin glamouria. Herrasmiehiä ja vitsiniekkoja. Viisasten juomaa. Remp­pa vai muut­to (x2) Tavarakaaos. Röpelökatto vaihtoon. Remp­pa vai muut­to (x2) Tilapäistalo. Yrittäjän omaperäinen tyyli.
0 00.00 Remp­pa vai muut­to Tavarakaaos. Röpelökatto vaihtoon. Tilapäistalo. Yrittäjän omaperäinen tyyli. Remp­pa vai muut­to Van­cou­ver Unelmia maasta.
01.00 N­CIS Ri­kos­tut­ki­jat Muistojen tiellä. N­CIS Ri­kos­tut­ki­jat Elämä vie. Toinen puoli tarinaa. N­CIS Ri­kos­tut­ki­jat Hevospeli. Jotakin sinistä. Pelastajat.
01.10 Remp­pa vai muut­to Van­cou­ver Unelmia maasta. An­gie ja S­hawn lap­si­neen o­vat a­su­neet sa­mas­sa ta­los­sa jo vuo­sia, mut­ta las­ten kas­vet­tua tei­neik­si per­he kai­paa li­sää ti­laa.
01.55 Kum­man kaa (x2) Puhtaalta pöydältä. Naiset rauhan puolesta. 01.55 U­nel­mien poi­ka­mies Naiset kertovat. Liv D: Mur­has­ta kuu­lui­sak­si Eliittikoulun tappaja. Kum­man kaa (x2) Henkinen prosessi. Vallan ytimessä.
02.10 U­nel­mien poi­ka­mies 02.10 Liv D: S­kan­daa­lis­ta kuu­lui­sak­si
3 03.00 U­nel­mien poi­ka­mies Ast­ral-TV (x4) 03.00 Ast­ral-TV (x6)
03.35 Liv D: S­kan­daa­lis­ta kuu­lui­sak­si
04.35 Ast­ral-TV (x2) 04.35 Ast­ral-TV (x2)