Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 46 47 48 49 50 Kanava Suora
23.11. 24.11. 25.11. 26.11. 27.11. 28.11. 29.11.
6
06.00 LI­VE: Astral-TV
9
09.00 Rik­kaat ja rahattomat
Ko­ti­mai­nen realitysarja.
ma: Maalla ja kaupungissa.
ti: Autoja ja adrenaliinia. Luk­sus­ko­ti vaih­tuu pat­jaan yk­siön lattialla,..
ke: Epämukavuusalueella.
09.00 Kiin­teis­tö­vel­jek­set: Rem­pal­la uuteen kotiin
Ka­na­da­lai­nen li­fes­ty­leoh­jelma. (42')
to: Pitkä lista unelmia.
pe: Pienempi parempi.
09.00 Remp­pa vai muut­to Vancouver
Ka­na­da­lai­nen rea­li­ty­sarja. (43')
la: Pikkutalo vai lukaali? Kahden kerroksen väkeä. Li­sa ja Chad asu­vat upeas­sa talossa,..
su: Tyhjenevä pesä. Mo­ni­quen ja Mi­ken lap­set ovat ai­kui­sia ja muut­ta­neet tai muut­ta­mas­sa pian pois kotoa... Paukkuva budjetti ja narisevat lattiat. Kris ja Pe­te asu­vat kah­den lap­sen­sa kans­sa van­ha­nai­kai­ses­sa talossa,..
10.00 Liv D: Maail­man ö­kyimmät lelut
10.00 Remp­pa vai muut­to Vancouver
Ka­na­da­lai­nen rea­li­ty­sarja. (43')
ti: Pikkutalo vai lukaali?
ke: Kahden kerroksen väkeä. Li­sa ja Chad asu­vat upeas­sa talossa,..
to: Tyhjenevä pesä.
pe: Paukkuva budjetti ja narisevat lattiat.
11.00 Lap­si tun­te­mat­toman kanssa
Ko­ti­mai­nen realitysarja.
ma: Onnellista uutta vuotta.
ti: Lapsia ei tehdä, niitä saadaan. Kump­pa­nuus­van­hem­mil­le konk­re­tiosoituu,..
ke: Vihdoinkin. Arin ja Rii­nan suh­de ra­koi­lee, mut­ta pa­ri jak­saa jatkaa...
to: Synnytys käynnistyy.
pe: Elämä mullistuu.
11.00 Sink­kuillallinen
Eng­lan­ti­lai­nen rea­li­ty­sarja. (44')
11.00: Karski kurkunvihaaja.
12.00: Rakkauden viittomat. 27-vuo­tias viit­to­ma­kie­len opet­ta­ja Way­ne et­sii unel­mien­sa miestä...
13.00: Lihaisa luennoitsija. Dan et­sii haus­kaa ja it­se­näis­tä tyt­töä. Tref­feil­lä teh­dään kas­vo­maalauksia,..
11.00 Tut­tu Tyy­li­tai­tu­ri­na by Metti Forssell
11.30 Sink­kuillallinen
Helpoimman kautta. 23-vuo­tiaan El­lan ihan­ne­mies on iso­ko­koi­nen rug­bypelaaja...
12
12.00 Häät sul­hasen tapaan
Eng­lan­ti­lai­nen realitysarja.
ma: Kaunotar ja hirviö.
ti: Kylmää kyytiä.
ke: Liukuen alttarille.
to: Nuija ja tosinuija.
pe: Karibialainen hääkarnevaali.
12.30 Pientä pilaa
12.40 Kiin­teis­tö­vel­jek­set: Rem­pal­la uuteen kotiin
Pienempi parempi.
13.00 Tut­tu Tyy­li­tai­tu­ri­na by Metti Forssell
13.00 Toi­sen­lai­set teiniäidit
13.00 Kiin­teis­tö­vel­jek­set: Rem­pal­la uuteen kotiin
Ka­na­da­lai­nen li­fes­ty­leoh­jelma. (42')
ke: Pitkä lista unelmia.
to: Pienempi parempi.
13.00 Tut­tu Tyy­li­tai­tu­ri­na by Metti Forssell
13.30 Farmi Suomi
Viimeinen savotta. Aiem­min pu­don­neet far­mi­lai­set pa­laa­vat ja fi­naa­li­sop­pa saa mon­ta keittäjää...
13.30 Jaksa paremmin
13.40 Häät sul­hasen tapaan
Eng­lan­ti­lai­nen realitysarja.
13.40: Nuija ja tosinuija.
14.40: Karibialainen hääkarnevaali. Ren­to Da­niel ha­luaa häi­hin kar­ne­vaa­li­tunnelmaa,..
14.00 Sink­kuillallinen
Eng­lan­ti­lai­nen rea­li­ty­sarja. (44')
ti: Karski kurkunvihaaja.
ke: Rakkauden viittomat.
to: Lihaisa luennoitsija. Dan et­sii haus­kaa ja it­se­näis­tä tyttöä...
pe: Helpoimman kautta.
14.00 Kiin­teis­tö­vel­jek­set: Rem­pal­la uuteen kotiin
Pitkä lista unelmia.
15
15.00 Ka­don­neen jäljillä
Ko­ti­mai­nen rea­lityohjelma.
ma: RUOTSI, Kirsi - Ruotsia ristiin rastiin.
ti: LATVIA, Kristina - Hämäriä muistikuvia. Kol­me­kymppisen,..
ke: ITALIA, Carla - Etsinnän estelyä Italissa.
to: VENÄJÄ, Mitte - Vastauksia Venäjältä.
pe: NORJA, Eddie - Valmis vastauksiin.
15.00 Pientä pilaa
15.05 Häät sul­hasen tapaan
Eng­lan­ti­lai­nen rea­li­ty­sarja. (46')
15.05: Kylmää kyytiä.
16.10: Liukuen alttarille.
15.45 Toi­sen­lai­set teiniäidit
26-vuo­tias Anet­te odot­taa seit­se­mät­tä lastaan,..
16.00 Remp­pa vai muut­to Vancouver
Ka­na­da­lai­nen rea­li­ty­sarja. (43')
ma: Odottavan aika on pitkä.
ti: Pikkutalo vai lukaali?
ke: Kahden kerroksen väkeä. Li­sa ja Chad asu­vat upeas­sa talossa,..
to: Tyhjenevä pesä.
pe: Paukkuva budjetti ja narisevat lattiat.
16.45 Mas­terC­hef Australia
Aust­ra­lia­lai­nen realitysarja.
16.45: Viimeinen pudotushaaste.
18.10: Semifinaali. Se­mi­fi­naa­lis­sa jäl­jel­lä on enää kol­me kil­pai­li­jaa. Fi­naa­li­paik­ka on tar­jol­la vain kah­den par­haan tof­feeo­me­nan te­ki­jälle. (83')
17.00 Häät sul­hasen tapaan
Eng­lan­ti­lai­nen realitysarja.
ma: Kylmää kyytiä.
ti: Liukuen alttarille. Lap­sen­mie­li­nen Tia­go unel­moi 60-lu­kua hen­ki­vis­tä elo­ku­va­tee­mai­sis­ta häistä,..
ke: Nuija ja tosinuija.
to: Karibialainen hääkarnevaali. Ren­to Da­niel ha­luaa häi­hin kar­ne­vaa­li­tunnelmaa,..
pe: Rakkauden siivillä. Las­ku­var­jo­kou­lut­ta­ja Mark ha­luaa nai­mi­siin pien­ko­neen sii­vel­lä len­non aikana...
17.10 Mas­terC­hef Australia
Aust­ra­lia­lai­nen realitysarja.
17.10: Ateria arvovieraille.
18.45: Gordonin yllätys. Lu­vas­sa on kau­den vii­mei­nen yl­lä­tys­laa­tik­ko­haas­te, ja Gor­don Ram­say on koon­nut kil­pai­li­joil­le va­li­koi­man pe­rib­rit­ti­läi­siä raa­ka-ai­nei­ta. Päi­vän pa­ras an­nos vie te­ki­jän­sä suo­raan se­mifinaaliin.
18
18.00 Sink­kuillallinen
Eng­lan­ti­lai­nen realitysarja.
ma: Karski kurkunvihaaja.
ti: Rakkauden viittomat. 27-vuo­tias viit­to­ma­kie­len opet­ta­ja Way­ne et­sii unel­mien­sa miestä...
ke: Lihaisa luennoitsija. Dan et­sii haus­kaa ja it­se­näis­tä tyttöä...
to: Helpoimman kautta. 23-vuo­tiaan El­lan ihan­ne­mies on iso­ko­koi­nen rug­bypelaaja...
pe: Rento rekrytointikonsultti. Täl­lä ker­taa nais­seu­raa et­sii spon­taa­ni DJ Olly,..
19.00 Kiin­teis­tö­vel­jek­set: Rem­pal­la uuteen kotiin
Ka­na­da­lai­nen li­fes­ty­leoh­jelma. (42')
ma: Pitkä lista unelmia.
ti: Pienempi parempi. Li­san ja Da­ven vii­si ty­tär­tä ovat muut­ta­neet omilleen,..
19.00 Rik­kaat ja rahattomat
ke: Epämukavuusalueella.
to: Taiteilijaelämää. Ex-huippumalli,..
pe: Kiitollisuusharjoituksia.
20.00 Remp­pa vai muut­to Vancouver
Ka­na­da­lai­nen rea­li­ty­sarja. (43')
ma: Pikkutalo vai lukaali?
ti: Kahden kerroksen väkeä. Li­sa ja Chad asu­vat upeas­sa talossa,..
ke: Tyhjenevä pesä.
to: Paukkuva budjetti ja narisevat lattiat.
20.00 Kup­pi­lat kun­toon, Hans Välimäki!
Viriiliä vai virttynyttä?
20.00 Liv D: Brit­ti­ku­nin­kaal­lis­ten suhdesäpinät
Liv D: Brittikuninkaallisten suhdesäpinät.
20.00 Hu­vi­la & Huus­si Asuntomessuilla
Ko­ti­mai­nen si­sus­tu­soh­jelma. (21')
20.00: Kivitalot.
20.30: Yhteisöllinen asuminen.
20.58 Ke­no ja Synttärit
21
21.00 Criminal Minds
Esirippu laskeutuu.
21.00 ko­ti­mai­nen elokuva: FC Venus
Ro­mant­ti­nen me­nes­tys­ko­me­dia kaik­kien ai­ko­jen ve­dos­ta, jol­la mää­rä­tie­toi­set nai­set päät­tä­vät lyö­dä luun kurk­kuun jal­ka­pal­lo­hul­luil­le mie­hil­leen. Nai­set pe­rus­ta­vat FC Ve­nus -jal­ka­pal­lo­jouk­kueen, jo­ka haas­taa mie­het tiuk­kaan pe­liin. Jos nai­set voittavat,..
(FC Venus/Suomi 2005)
21.00 Liv D: Brit­ti­ku­nin­kaal­lis­ten suhdesäpinät
Liv D: Brittikuninkaallisten suhdesäpinät.
21.00 Toi­sen­lai­set teiniäidit
26-vuo­tias Anet­te odot­taa seit­se­mät­tä lastaan,..
21.00 Temp­ta­tion Is­land Suomi 8
Pusuhuulia ja houkutuksia. Saa­rel­la teh­dään va­lin­to­ja unel­mat­reffeille...
21.00 Suu­rin pu­dottaja Suomi
Houkutuksia. Fi­na­lis­tit tree­naa­vat ko­tio­lois­sa. Jan­ni ja Aki käy­vät katsomassa,..
21.00 Kup­pi­lat kun­toon, Hans Välimäki!
Viriiliä vai virttynyttä? . Har­ry ja Pau­la ei­vät mil­lään ymmärrä,..
22.00 Pa­ra­tii­si­ho­telli Ruotsi
Serenadilla peliin.
22.00 Pa­ra­tii­si­ho­telli Ruotsi
Ruot­sa­lai­nen realitysarja.
ke: Tuleva aviomieheni.
to: Mahdollisuus.
22.00 Toi­sen­lai­set teiniäidit
26-vuo­tias Anet­te odot­taa seit­se­mät­tä lastaan,..
22.00 Temp­ta­tion Is­land Suomi 8
Jennan ja Juuson viimeinen iltanuotio. Unel­mat­ref­fiaa­mu päät­tyy hai­kei­siin hy­västeihin...
22.00 elokuva: Her­kul­linen elämä
Ruot­sa­lai­sen oh­jaa­ja­mes­ta­rin Las­se Hallst­rö­min hur­maa­vas­sa draa­mae­lo­ku­vas­sa Ka­da­min per­he (per­heen poi­ka­na Re­si­dent-sar­jan täh­ti Ma­nish Dayal) muut­taa In­tias­ta rans­ka­lai­seen pik­ku­kau­pun­kiin, jos­sa he avaa­vat ra­vin­to­lan vas­ta­pää­tä Ma­da­me Mal­lo­ryn (He­len Mirren)..
(Hundred-Foot Journey, The 2014)
23.00 Sink­kuillallinen
Karski kurkunvihaaja.
23.00 Sink­kuillallinen
Lihaisa luennoitsija. Dan et­sii haus­kaa ja it­se­näis­tä tyttöä...
23.00 Ri­ku Ran­ta­la & 100 ky­sy­mys­tä ilmastosta
Jäte.
23.00 Pa­ra­tii­si­ho­telli Ruotsi
Serenadilla peliin.
23.00 Pa­ra­tii­si­ho­telli Ruotsi
Ruot­sa­lai­nen realitysarja.
Kausi 12. Jaksot 8-9.
23.20 Suu­rin pu­dottaja Suomi
Finalistit selviää.
0
00.00 Resident
00.00 Remp­pa vai muut­to Vancouver
00.00 Sink­kuillallinen
Eng­lan­ti­lai­nen realitysarja.
Kausi 9. Jaksot 22-23.
00.20 Sink­kuillallinen
00.35 Remp­pa vai muut­to Vancouver
Ka­na­da­lai­nen rea­li­ty­sarja. (43')
Kausi 5. Jaksot 19-20.
01.00 Remp­pa vai muut­to Vancouver
01.00 Häät sul­hasen tapaan
01.00 Remp­pa vai muut­to Vancouver
01.00 Häät sul­hasen tapaan
01.00 Remp­pa vai muut­to Vancouver
Ka­na­da­lai­nen rea­li­ty­sarja. (43')
Kausi 5. Jaksot 17-18.
01.20 Resident
02.00 Häät sul­hasen tapaan
02.00 Astral-TV
02.00 Häät sul­hasen tapaan
02.05 Astral-TV
02.20 Remp­pa vai muut­to Vancouver
02.35 Astral-TV
3
03.00 Astral-TV
03.00 Astral-TV
03.00 Astral-TV
03.20 Häät sul­hasen tapaan
04.20 Astral-TV