Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 42 43 44 45 46 Kanava Suora
26.10. 27.10. 28.10. 29.10. 30.10. 31.10. 1.11.
6
06.00 LI­VE: Astral-TV
9
09.00 Nel­jät häät Britanniassa
Eng­lan­ti­lai­nen rea­li­ty­sarja. (44')
ma: Kaiken maailman eväät.
ti: Poroja ja naamioita.
ke: Talvihäiden huumaa.
09.00 Kiin­teis­tö­vel­jek­set: Rem­pal­la uuteen kotiin
Ka­na­da­lai­nen li­fes­ty­leoh­jelma. (42')
to: Kuumat markkinat.
pe: Isoäidin lahja.
09.00 Remp­pa vai muut­to Vancouver
Ka­na­da­lai­nen rea­li­ty­sarja. (43')
la: Unelmia maasta. Ekologisempaa elämää. Noel­le ja Kong asu­vat poi­kan­sa kans­sa upeas­sa ta­los­sa jär­ven yllä...
su: Talo järven rannalla. Char­mai­nen ja Ca­min van­ha ta­lo on epä­käy­tän­nöllinen,.. Esteetön koti. Au­to-on­net­to­muu­des­sa vam­mau­tu­nut Bec­ca tar­vit­see es­teet­tö­män kodin,..
10.00 Rik­kaat ja rahattomat
Taiteilijaelämää. Ex-huippumalli,..
10.00 Remp­pa vai muut­to Vancouver
Ka­na­da­lai­nen rea­li­ty­sarja. (43')
ti: Unelmia maasta.
ke: Ekologisempaa elämää.
to: Talo järven rannalla.
pe: Esteetön koti.
11.00 Toi­sen­lai­set teiniäidit
Ko­ti­mai­nen realitysarja.
ma: Henna - Mielen mörköjä.
ti: Kira - Täydellisen tehoäidin tunnustukset.
ke: Petra - Itsetunto-ongelmia.
to: Elisabet - valmis äidiksi. 17-vuo­tias Eli­sa­bet odot­taa esikoistaan...
pe: Ronja. Ron­ja saa uus­per­heen ar­jen vai­keuk­sien kes­kel­le tiedon,..
11.00 Sink­kuillallinen
Eng­lan­ti­lai­nen realitysarja.
la: Täydellinen nainen. Treffimunaus. Gla­mou­re­lä­mää Es­se­xis­sä -sar­jan täh­ti ? Diags? et­sii haus­kaa ja ren­toa kumppania...
su: Eri maailmoista. En­ti­nen Miss Wa­les Imo­gen Tho­mas et­sii her­ras­mies­tä, jo­ka osaa hem­mo­tel­la naistaan... Riimejä ja romantiikkaa. Lo­ve Is­land -sar­jan täh­ti Mar­cel et­sii rakkautta...
12
12.00 Nel­jät häät Amerikassa
Sisaret vastakkain.
12.00 Nel­jät häät Amerikassa
Ame­rik­ka­lai­nen realitysarja.
ti: Pyrkimyksiä erilaisuuteen.
ke: Rustiikkista Batmaniä ja viiniä.
to: Yllättävä loppu.
pe: Hääpukuvaras. Flo­ri­da­lai­nen nais­ne­lik­ko ar­vos­te­lee tois­ten­sa häät...
12.55 Pientä pilaa
13.00 Toi­sen­lai­set teiniäidit
13.00 Kiin­teis­tö­vel­jek­set: Rem­pal­la uuteen kotiin
Ka­na­da­lai­nen li­fes­ty­leoh­jelma. (42')
ke: Kuumat markkinat.
to: Isoäidin lahja.
13.00 Tut­tu Tyy­li­tai­tu­ri­na by Metti Forssell
Ko­ti­mai­nen rea­li­tyoh­jelma. (21')
13.00 Lap­si tun­te­mat­toman kanssa
Vihdoinkin. Arin ja Rii­nan suh­de ra­koi­lee, mut­ta pa­ri jak­saa jatkaa...
13.05 Tut­tu Tyy­li­tai­tu­ri­na by Metti Forssell
13.35 Farmi Suomi
Ei savua ilman tulta. Mies­ten ja nais­ten vä­lis­tä eri­pu­raa, lais­kot­te­lua ja pit­kää työ­päivää...
13.30 Jaksa paremmin
13.30 Lap­si tun­te­mat­toman kanssa
Lapsia ei tehdä, niitä saadaan. Kump­pa­nuus­van­hem­mil­le konk­re­tiosoituu,..
14.00 Sink­kuillallinen
Eng­lan­ti­lai­nen realitysarja.
ti: Täydellinen nainen.
ke: Treffimunaus. Gla­mou­re­lä­mää Es­se­xis­sä -sar­jan täh­ti ? Diags?..
to: Eri maailmoista. En­ti­nen Miss Wa­les Imo­gen Tho­mas et­sii her­rasmiestä,..
pe: Riimejä ja romantiikkaa.
14.00 Pientä pilaa
14.10 Liv D: Iha­na ökyelämä
14.30 Kiin­teis­tö­vel­jek­set: Rem­pal­la uuteen kotiin
Kuumat markkinat.
15
15.00 Lätkävaimot
Ka­na­da­lai­nen realitysarja.
ma: Siirtojännitystä.
ti: Etärakkautta.
ke: Hyvä kiertämään.
to: Vauvahaaveita.
pe: Juhlahumua.
15.10 Kiin­teis­tö­vel­jek­set: Rem­pal­la uuteen kotiin
Isoäidin lahja. Ra­kas­tu­nut nuo­ri­pa­ri Sam ja Alex asu­vat Ale­xin pik­kutalossa,..
15.30 Nel­jät häät Britanniassa
Eng­lan­ti­lai­nen rea­li­ty­sarja. (44')
15.30: Kaiken maailman eväät.
16.30: Poroja ja naamioita. Lau­ran jou­lu­häis­sä näh­dään puk­ki ja poroja,..
16.00 Han­sin matkassa
Iiro Seppänen.
16.00 Remp­pa vai muut­to Vancouver
Ka­na­da­lai­nen rea­li­ty­sarja. (43')
ti: Unelmia maasta.
ke: Ekologisempaa elämää.
to: Talo järven rannalla.
pe: Esteetön koti.
16.10 Toi­sen­lai­set teiniäidit
Seitsemän lasta kahdeksassa vuodessa! Ei ihme,..
17.00 Nel­jät häät Amerikassa
Ame­rik­ka­lai­nen realitysarja.
ma: Pyrkimyksiä erilaisuuteen.
ti: Rustiikkista Batmaniä ja viiniä.
ke: Yllättävä loppu. Penn­syl­va­nia­lais­mor­sian­ten hää­tais­to hui­pen­tuu kau­den pää­tösjaksossa...
to: Hääpukuvaras. Flo­ri­da­lai­nen nais­ne­lik­ko ar­vos­te­lee tois­ten­sa häät...
pe: Hampaiden kalinaa ja humppaa. Flo­ri­da­lais­mor­sian­ten ki­san kol­man­net häät pi­de­tään golfmuseossa,..
17.10 Mas­terC­hef Australia
Aust­ra­lia­lai­nen realitysarja.
17.10: Savuava yllätys.
18.35: Kurpitsaa kolmella tavalla. Kos­ke­mat­to­muus­haas­tees­sa jo­kai­nen saa yh­den kur­pit­san, jos­ta on tar­koi­tus val­mis­taa kol­me eri ruo­ka­la­jia. Kii­re on ko­va, kun ai­kaa yh­teen an­nok­seen on vain puoli tuntia.
17.30 Mas­terC­hef Australia
Aust­ra­lia­lai­nen realitysarja.
17.30: Kaksoset.
18.35: Viidakkokarri. Pai­ne­tes­tis­sä pi­tää ko­pioi­da kok­ki Ben­ja­min Coo­pe­rin kaeng pa eli thai­maa­lai­nen vii­dak­ko­kar­ri. Kil­pai­li­joi­den jär­ky­tyk­sek­si re­sep­tiä ei kui­tenkaan heru,
18
18.00 Sink­kuillallinen
Eng­lan­ti­lai­nen realitysarja.
ma: Täydellinen nainen.
ti: Treffimunaus. Gla­mou­re­lä­mää Es­se­xis­sä -sar­jan täh­ti ? Diags?..
ke: Eri maailmoista. En­ti­nen Miss Wa­les Imo­gen Tho­mas et­sii her­rasmiestä,..
to: Riimejä ja romantiikkaa. Lo­ve Is­land -sar­jan täh­ti Mar­cel et­sii rakkautta...
18.00 Hu­vila & Huussi
Isoisän perintö.
19.00 Kiin­teis­tö­vel­jek­set: Rem­pal­la uuteen kotiin
Ka­na­da­lai­nen li­fes­ty­leoh­jelma. (42')
ma: Kuumat markkinat.
ti: Isoäidin lahja.
19.00 Hu­vila & Huussi
Isoisän perintö.
19.00 Rik­kaat ja rahattomat
Kiitollisuusharjoituksia.
19.00 Han­sin matkassa
Petteri Koponen. Täl­lä ker­taa Hans käy ter­veh­ti­mäs­sä Bayern Münc­he­nin täh­tipelaajaa,..
20.00 Remp­pa vai muut­to Vancouver
Ka­na­da­lai­nen rea­li­ty­sarja. (43')
ma: Unelmia maasta.
ti: Ekologisempaa elämää. Noel­le ja Kong asu­vat poi­kan­sa kans­sa upeas­sa ta­los­sa jär­ven yllä...
ke: Talo järven rannalla. Char­mai­nen ja Ca­min van­ha ta­lo on epä­käy­tän­nöllinen,..
to: Esteetön koti. Au­to-on­net­to­muu­des­sa vam­mau­tu­nut Bec­ca tar­vit­see es­teet­tö­män kodin,..
20.00 Kup­pi­lat kun­toon, Hans Välimäki!
Selittelyä ja sekavuutta. Mes­ta­ri­kok­ki Vä­li­mäen her­mo on koetuksella,..
19.55 Syke
Kau­si 7. Ko­ti­mai­nen draama.
20.25: Ai­no tar­vit­si­si ki­peäs­ti li­sävuoroja,..
20.00 Syke
SYK­KEEN 8. KAU­SI AL­KAA RUU­DUS­SA 12. 6. 2020. Ko­ti­mai­nen draama.
20.00: HUOM!
20.58 Ke­no ja Synttärit
21
21.00 Criminal Minds
Yllätystreffit. Spen­ce­rin tref­fit Ma­xi­nen kans­sa kes­keytyvät,..
21.00 Syke
Ko­ti­mai­nen draama.
Ai­no tar­vit­si­si ki­peäs­ti li­sävuoroja,..
ke: HUOM! SYK­KEEN 8. KAU­SI AL­KAA RUU­DUSSA 12. 6... SYK­KEEN 8. KAU­SI AL­KAA RUU­DUS­SA 12. 6. 2020...
21.00 Toi­sen­lai­set teiniäidit
Seitsemän lasta kahdeksassa vuodessa! Ei ihme,..
21.00 Temp­ta­tion Is­land Suomi 8
Maisema vaihtuu. Se­re­mo­nias­sa saa­re­lai­sia odot­taa yllätys...
21.00 Suu­rin pu­dottaja Suomi
Puukkoa selkään. Yl­lä­tys­vie­ras tuo uut­ta puh­tia pu­dot­ta­jien lei­riar­keen ja haas­te­teh­tä­vä lait­taa ka­lo­ri­tie­tä­myk­set testiin...
21.00 Kup­pi­lat kun­toon, Hans Välimäki!
Selittelyä ja sekavuutta. Mes­ta­ri­kok­ki Vä­li­mäen her­mo on koetuksella,..
22.00 Liv D: Ö­ky­rik­kaiden hotelli
Liv D: Ökyrikkaiden hotelli.
22.00 Suu­rin pu­dottaja Suomi
Yksilökilpailu kutsuu. Jouk­kuei­den tuo­ma tur­va lop­puu, sil­lä kaik­ki kil­pai­le­vat nyt toi­siaan vastaan...
22.00 Liv D: Ö­ky­rik­kaiden hotelli
Liv D: Ökyrikkaiden hotelli.
22.00 Syke
Ko­ti­mai­nen draama.
Ai­no tar­vit­si­si ki­peäs­ti li­sävuoroja,..
pe: HUOM! SYK­KEEN 8. KAU­SI AL­KAA RUU­DUSSA 12. 6... SYK­KEEN 8. KAU­SI AL­KAA RUU­DUS­SA 12. 6. 2020...
22.00 Temp­ta­tion Is­land Suomi 8
Suopotkupalloa ja tanssin huumaa. Temp­ta­tion Is­lan­dil­le saa­puu Jen­nal­le mie­lui­sa yl­lä­tysvieras...
22.00 ko­ti­mai­nen elokuva: Silmäterä
Em­mi Par­viai­nen on jän­ni­tysd­raa­man pääo­sas­sa yk­sin­huol­ta­ja Mar­ja, jo­ka on omis­ta­nut elä­män­sä seit­se­män­vuo­tiaal­le tyt­tä­rel­leen Ju­lial­le (Lu­na Lei­no­nen Botero)..
(Silmäterä/Suomi 2013)
23.00 Pa­ra­tii­si­ho­telli Ruotsi
Vihkiminen. Aa­mul­la eräs­tä mies­tä kaduttaa,..
23.00 Liv D: Villit äidit
LIV D: Villit äidit.
23.00 Toi­sen­lai­set teiniäidit
23.00 Pa­ra­tii­si­ho­telli Ruotsi
Ruot­sa­lai­nen realitysarja.
23.00: Vihkiminen.
00.00: Väki vähenee. Mor­sian an­taa huo­men­lah­jat kah­del­le pojalle...
23.15 Pa­ra­tii­si­ho­telli Ruotsi
Morsiuspari saapuu.
23.15 Pa­ra­tii­si­ho­telli Ruotsi
Väki vähenee.
00.00 Pa­ra­tii­si­ho­telli Ruotsi
23.50 Remp­pa vai muut­to Vancouver
Ka­na­da­lai­nen rea­li­ty­sarja. (43')
Kausi 5. Jaksot 3-4.
0
00.00 Sink­kuillallinen
00.00 Sink­kuillallinen
00.15 Sink­kuillallinen
00.15 Sink­kuillallinen
01.00 Remp­pa vai muut­to Vancouver
01.00 Remp­pa vai muut­to Vancouver
01.00 Remp­pa vai muut­to Vancouver
Ka­na­da­lai­nen rea­li­ty­sarja. (43')
Kausi 5. Jaksot 1-2. (Kausi alkaa!)
01.00 Lätkävaimot
01.15 Remp­pa vai muut­to Vancouver
01.15 Remp­pa vai muut­to Vancouver
01.50 Lätkävaimot
Ka­na­da­lai­nen rea­li­ty­sarja. (44')
01.50: Vauvahaaveita.
02.50: Juhlahumua.
02.00 Kiel­letty rakkaus
02.00 Häät sul­hasen tapaan
02.00 Liv D: Mik­si lap­set tappavat?
02.15 Kiel­letty rakkaus
02.15 Kiel­letty rakkaus
03.00 Häät sul­hasen tapaan
03.00 Lätkävaimot
Ka­na­da­lai­nen rea­li­ty­sarja. (44')
03.00: Etärakkautta.
03.55: Hyvä kiertämään.
3
03.00 Astral-TV
03.00 Astral-TV
03.15 Astral-TV
03.15 Astral-TV
04.00 Astral-TV
03.50 Astral-TV
04.50 Astral-TV