Ohjelmakartta.fi
ma 9.12. ti 10.12. ke 11.12. to 12.12. pe 13.12. la 14.12. su 15.12.
6 06.00 LI­VE: Ast­ral-TV Sink­kuil­lal­li­nen LI­VE: Ast­ral-TV
07.00 B­rit­tien Huip­pu­mal­li haus­sa
08.00 Remp­pa vai muut­to Van­cou­ver Toiveena lisätila.
9 09.00 Liv D: Ö­ky­rik­kai­den las­ten­hoi­to­ku­viot Liv D: Ökyrikkaiden lastenhoitokuviot. Sink­kuil­lal­li­nen Katastrofijälkkärit. Sink­kuil­lal­li­nen Juustoa ja suklaata. Na­pa­kymp­pi Sporttaajat. Sink­kuil­lal­li­nen Virheetön mies. Remp­pa vai muut­to Van­cou­ver (x3) Rantatalo. Murheiden remontti. Toiveena lisätila. Remp­pa vai muut­to Van­cou­ver (x2) Vanhan talon henki. Lapsuuden kulmilla.
09.50 Pien­tä pi­laa (x4) 09.50 Pien­tä pi­laa
10.00 Häät sul­ha­sen ta­paan Hurjapäistä menoa. Sink­kuil­lal­li­nen Tyyliä kaivataan. B­rit­tien Huip­pu­mal­li haus­sa Kävelyä ja alusvaatteita.
10.10 Häät sul­ha­sen ta­paan Sotilaalliset satuhäät. Gangsterihäät.
11.00 Remp­pa vai muut­to Van­cou­ver Murheiden remontti. B­rit­tien Huip­pu­mal­li haus­sa Kävelyä ja alusvaatteita. Remp­pa vai muut­to Van­cou­ver Vanhan talon henki. 11.00 Pien­tä pi­laa (x2)
11.05 Remp­pa vai muut­to Van­cou­ver Remontti puolitiessä. Rantatalo.
11.15 Liv D: Maail­man ö­kyim­mät lah­jat Liv D: Maailman ökyimmät lahjat. Mi­tä ri­kas voi os­taa lä­hei­sel­le, jol­la on jo kaik­kea?
12 12.00 Na­pa­kymp­pi Koiria studiossa. Na­pa­kymp­pi Sisarukset studiossa! Huolestuneet kaverit. Bac­he­lor Suo­mi Saat mut syttymään. Ra­dio Suo­mi­po­pin Hel­sin­ki-päi­vän kon­sert­ti Ra­dio Suo­mi­po­pin Hel­sin­ki-päi­vän kon­sert­ti
12.20 Häät sul­ha­sen ta­paan (x2) Gangsterihäät. Hurjapäistä menoa. Häät sul­ha­sen ta­paan (x2) Skeittaillen vihille. Yli esteiden.
12.30 Sink­kuil­lal­li­nen Virheetön mies.
12.55 Tu­los­sa: Paa­so­sen polt­ta­ri­toi­mis­to
13.00 Liv D: Ö­ky­vai­mo­jen sa­lai­suu­det Ökyvaimojen salaisuudet. Sink­kuil­lal­li­nen Katastrofijälkkärit. Juustoa ja suklaata. Rem­pal­la kau­pak­si Minipihan kirous.
13.30 Jak­sa pa­rem­min
14.00 Häät sul­ha­sen ta­paan Gangsterihäät. Häät sul­ha­sen ta­paan Hurjapäistä menoa. B­rit­tien Huip­pu­mal­li haus­sa Malliakatemia. Yk­sin ko­to­na Suo­mi B­rit­tien Huip­pu­mal­li haus­sa Muodonmuutoksia.
14.20 Tu­los­sa: Paa­so­sen polt­ta­ri­toi­mis­to
14.25 Tu­los­sa: Sy­ke
14.30 Liv D: Maail­man ö­kyim­mät lah­jat Liv D: Maailman ökyimmät lahjat. Mi­tä ri­kas voi os­taa lä­hei­sel­le, jol­la on jo kaik­kea? Liv D: Ö­ky­rik­kai­den las­ten­hoi­to­ku­viot Liv D: Ökyrikkaiden lastenhoitokuviot.
14.55 Tu­los­sa: Paa­so­sen polt­ta­ri­toi­mis­to
15 15.00 Vie­rais­sa Lopullista kirjeenvaihtoa. Päätös. Bac­he­lor Suo­mi Kuuma, kuumempi, Christoffer. Sink­kuil­lal­li­nen Virheetön mies. Bac­he­lor Suo­mi Pidä kiinni palomiehestä.
15.30 Tu­los­sa: Paa­so­sen polt­ta­ri­toi­mis­to
15.35 Tu­los­sa: Kim­pas­sa Sink­kuil­lal­li­nen (x2) Tyyliä kaivataan. Virheetön mies.
15.40 Sink­kuil­lal­li­nen (x2) Katastrofijälkkärit. Juustoa ja suklaata.
16.00 Rem­pal­la kau­pak­si Oranssi puu katoaa. Kuninkaallista tyyliä. Kattoikkunoita ja naamiointia. Remp­pa vai muut­to Van­cou­ver Vanhan talon henki. Rem­pal­la kau­pak­si Valkoisen karkoitus.
17.00 Yk­sin ko­to­na Suo­mi
17.30 Tu­los­sa: Sy­ke Tu­los­sa: Kim­pas­sa
17.35 Mas­terC­hef Aust­ra­lia Finaali. Täl­lä ker­taa voit­ta­ja rat­kais­taan kol­men ruo­ka­la­jin il­lal­lis­ser­vii­sis­sä, jos­sa kil­pai­li­jat kok­kaa­vat o­mia re­sep­te­jään 60:l­le ruo­ka­maail­man täh­del­le. Fi­na­lis­te­ja saa­puu o­pas­ta­maan tut­tu Mas­terC­hef-kas­vo S­han­non Ben­nett. Aust­ra­lia­lai­nen rea­li­ty­sar­ja. (103') Daugh­ters (Fathers & Daughters 2015). Rus­sell C­ro­we on kos­ket­ta­vas­sa d­raa­mas­sa me­nes­tys­kir­jai­li­ja Ja­ke Da­vis, jon­ka e­lä­mä ja mie­len­ter­veys ro­mah­ta­vat t­ra­ge­dian jäl­keen, mut­ta rak­kaus tyt­tä­reen kan­taa. Ty­tär Ka­tie jou­tuu kamp­pai­le­maan o­mia de­mo­ne­jaan vas­taan. Pääo­sis­sa: Rus­sell C­ro­we, A­man­da Seyf­ried, Aa­ron Paul, Dia­ne K­ru­ger, Ja­ne Fon­da, Oc­ta­via S­pen­cer.
18 18.00 Sink­kuil­lal­li­nen Katastrofijälkkärit. Juustoa ja suklaata. Tyyliä kaivataan. Liv D: Maail­man ö­kyim­mät le­lut Liv D: Maailman ökyimmät lelut. Kun ra­has­ta ei o­le pu­laa, van­hem­mat ha­lua­vat os­taa lap­sil­leen le­lu­ja, joi­ta kai­kil­la ei o­le. Sink­kuil­lal­li­nen Menevää miesseuraa maratonille. 25-vuo­tias ur­hei­lul­li­nen C­har­lot­te et­sii mies­tä, jo­ka py­syi­si hä­nen pe­räs­sään.
19.00 Remp­pa vai muut­to Van­cou­ver Rantatalo. Murheiden remontti. Toiveena lisätila. Temp­ta­tion Is­land U­SA Mullista maailmain. Tun­teet va­rat­tu­jen ja sink­ku­jen vä­lil­lä sy­ve­ne­vät. E­räs mie­his­tä koh­taa tu­tut kas­vot men­nei­syy­des­tä. (40'). Remp­pa vai muut­to Van­cou­ver Lapsuuden kulmilla. Lyan­ne ja Ch­ris a­su­vat lap­suu­ten­sa ko­ti­kul­mil­la. Lyan­nen mie­les­tä ta­lo on kui­ten­kin jää­mäs­sä liian pie­nek­si.
20.00 Yk­sin ko­to­na Suo­mi Sink­kuil­lal­li­nen Virheetön mies. Hui­keal­la it­se­luot­ta­muk­sel­la va­rus­tet­tu A­dam et­sii u­nel­mien­sa nais­ta, jo­ka voi­si ko­ka­ta tien hä­nen sy­dä­meen­sä. Yk­sin ko­to­na Suo­mi Poikakopla. Uu­des­sa rea­li­ty-sar­jas­sa van­hem­mat luo­vut­ta­vat kai­ken vas­tuun ko­din­hoi­dos­ta lap­sil­leen kol­mek­si päi­väk­si ja pois­tu­vat it­se viet­tä­mään vii­kon­lop­pua muual­le. Huus­si Annin ja Nikon kesäparatiisi. Ra­dio­juon­ta­ja An­ni Hau­ta­la ja koo­mik­ko Ni­ko Ki­ve­lä o­vat juu­ri hank­ki­neet en­sim­mäi­sen ke­sä­mök­kin­sä. An­ni ja Ni­ko ra­kas­ta­vat paik­kaa, mut­ta tun­nel­mal­li­sel­la ton­til­la on pul­man­sa. Huus­si Kartanon aarre. Sa­to­ja vuo­sia van­ha kar­ta­no on Lee­nan ja Ris­ton u­nel­ma. Mik­ko ja Vil­ja ai­ko­vat teh­dä huo­neis­ta rans­ka­lais­tyyp­pi­siä, kun­nes pu­ret­tu­jen pin­to­jen al­ta löy­tyy suu­ri yl­lä­tys.
20.55 Ke­no ja Synt­tä­rit
21 21.00 G­reyn a­na­to­mia Verisiteet. Mag­gie jou­tuu e­lä­män­sä ko­vim­paan paik­kaan, kun yl­lät­tä­vä hen­ki­lö Ric­har­din men­nei­syy­des­tä tar­vit­see leik­kaus­hoi­toa. Näin ys­tä­vien kes­ken (No Strings Attached/USA 2011). Sär­mi­käs ro­mant­ti­nen ko­me­dia Em­mas­ta (Na­ta­lie Port­man) ja A­da­mis­ta (Ash­ton Kutc­her), jot­ka o­vat tun­te­neet toi­sen­sa lä­hes ko­ko i­kän­sä. Kun he ker­ran pää­ty­vät puo­li­va­hin­gos­sa sa­mo­jen la­ka­noi­den vä­liin, ke­mia uh­kaa puut­tua pe­liin. Kuok­ka­vie­raat (The Wedding Crashers/USA 2005). Huip­pu­me­nes­tyk­sek­si ko­hon­nut rie­mas­tut­ta­va vauh­ti­ko­me­dia Joh­nis­ta (O­wen Wil­son) ja Je­re­mys­tä (Vin­ce Vaughn), jot­ka har­ras­ta­vat kuok­ka­vie­rai­lu­ja ven­to­vie­rai­den ih­mis­ten häi­hin. Liu­kas­kie­lis­ten ja tyy­lik­käi­den pal­tu­rin pu­hu­jien pe­rim­mäi­se­nä tar­koi­tuk­se­na on kur­sai­le­ma­ton haus­kan­pi­to ja toi­nen tois­taan he­mai­se­vam­pien tyt­tö­jen vir­tuoo­si­mai­nen vo­kot­te­lu. Remp­pa vai muut­to Van­cou­ver Vanhan talon henki. Paul on pe­rin­ne­ta­lo­jen ys­tä­vä, mut­ta De­bo­ra-vai­mo on kyl­läs­ty­nyt van­han ta­lon on­gel­miin. Liv D: Maail­man ö­kyim­mät lah­jat Liv D: Maailman ökyimmät lahjat. Mi­tä ri­kas voi os­taa lä­hei­sel­le, jol­la on jo kaik­kea? Näl­kä­pe­li - Vi­han lie­kit (The Hunger Games: Catching Fire 2013). Huip­pu­me­nes­tyk­sen saa­neen Näl­kä­pe­li-e­lo­ku­va­sar­jan toi­ses­sa o­sas­sa seu­ra­taan Kat­niss E­ver­dee­nin (Jen­ni­fer Law­ren­ce) se­kä Pee­ta Mel­lar­kin (Josh Hutc­her­son) mut­ki­kas­ta e­lä­mää Näl­kä­pe­lin jäl­keen. Pääo­sis­sa: Jen­ni­fer Law­ren­ce, Josh Hutc­her­son, Liam Hems­worth, Woo­dy Har­rel­son, E­li­za­beth Banks, Do­nald Sut­her­land, Sam C­laf­lin, P­hi­lip Sey­mour Hoff­man, Je­na Ma­lo­ne, S­tan­ley Tuc­ci, To­by Jo­nes, Len­ny K­ra­vitz. Oh­jaus: F­ran­cis Law­ren­ce. (140') Pai­na­jai­nen per­hees­sä (Meet the Fockers 2004). Per­he on pai­na­jai­nen -suo­sik­ki­ko­me­dian jat­ko-o­sas­sa G­reg Foc­ke­rin ja Pam Byr­ne­sin van­hem­mat koh­taa­vat en­sim­mäis­tä ker­taa. Pa­min tiuk­ka ex-a­gent­ti-i­sä Jack jär­kyt­tyy G­re­gin van­hem­pien va­paa­mie­li­syy­des­tä, ja lu­vas­sa on kiu­sal­li­sia pal­jas­tuk­sia myös G­re­gin men­nei­syy­des­tä. Lo­pul­ta Jac­kin pä­reet pa­la­vat, ja Foc­ke­rin su­vun mie­het läh­te­vät sol­mi­maan so­pua.
22.00 Temp­ta­tion Is­land U­SA Valaistuminen. Tun­teet käy­vät kuu­mia en­sim­mäi­sen nuo­tion jäl­keen. Pian on kui­ten­kin uu­sien t­ref­fien ai­ka. 22.00 Häät sul­ha­sen ta­paan Yli esteiden. Kil­pai­lu­hen­ki­nen Ch­ris ha­luaa teh­dä häis­tään­kin silk­kaa ki­sai­lua. Temp­ta­tion Is­land Suo­mi 6 Kau­si 6. Jak­so 19/22. Ma­rin ja Vä­pän vii­mei­nen il­ta­nuo­tio.
23.00 Sink­kuil­lal­li­nen Katastrofijälkkärit. 23.00 Sink­kuil­lal­li­nen Virheetön mies. Menevää miesseuraa maratonille.
23.15 Sink­kuil­lal­li­nen Juustoa ja suklaata. 23.15 Tu­los­sa: Kim­pas­sa
23.25 G­reyn a­na­to­mia Verisiteet.
0 00.00 Remp­pa vai muut­to Van­cou­ver Rantatalo. 00.00 Remp­pa vai muut­to Van­cou­ver Vanhan talon henki. Lapsuuden kulmilla. Temp­ta­tion Is­land Suo­mi 6 Leirikoulu omaan sydämeen.
00.15 Remp­pa vai muut­to Van­cou­ver Murheiden remontti. 00.15 Remp­pa vai muut­to Van­cou­ver (x2) Toiveena lisätila. Vanhan talon henki.
01.00 Häät sul­ha­sen ta­paan Gangsterihäät. 01.00 Häät sul­ha­sen ta­paan Yli esteiden. Pyyhe kehään. Remp­pa vai muut­to Van­cou­ver (x2) Rantatalo. Murheiden remontti.
01.15 Häät sul­ha­sen ta­paan Hurjapäistä menoa.
01.55 Nel­jät häät Ka­na­das­sa Viisi morsianta. 01.55 Nel­jät häät Ka­na­das­sa Häät netistä. Makeaa mahan täydeltä.
02.15 Nel­jät häät Ka­na­das­sa 02.15 Sink­kuil­lal­li­nen (x2)
02.50 Vie­rais­sa 02.50 Sink­kuil­lal­li­nen
3 03.00 Vie­rais­sa LI­VE: Ast­ral-TV Kum­man kaa (x6)
03.50 Ast­ral-TV (x2) 03.50 Ast­ral-TV (x2)
04.10 Ast­ral-TV (x2) 04.10 Ast­ral-TV (x2)
04.30 Ast­ral-TV (x4)