Ohjelmakartta.fi
ma 13.8. ti 14.8. ke 15.8. to 16.8. pe 17.8. la 18.8. su 19.8.

05.00 Ast­ral-TV

6

06.00 Ast­ral-TV

9

09.00 Te­ho­ne­liöt haus­sa

I­ha­na ko­ti I­da­hos­sa. A­me­rik­ka­lai­nen li­fes­ty­leoh­jel­ma.

Te­ho­ne­liöt haus­sa (x8)

A­me­rik­ka­lai­nen li­fes­ty­leoh­jel­ma.

09.00 Hu­vi­la & Huus­si (x4)

Tu­los­sa: Toi­sen­lai­set tei­niäi­dit

09.35 Nel­jät häät Ka­na­das­sa

Hok­ka­rei­ta ja cow­boy-boot­se­ja. Ka­na­da­lai­nen rea­li­ty­sar­ja.

10.00 Hu­vi­la & Huus­si

10.35 Kiel­let­ty rak­kaus

Rak­kaut­ta mar­gi­naa­lis­sa. Ko­ti­mai­nen do­ku­men­taa­ri­nen sar­ja.

11.00 Toi­sen­lai­set äi­dit

Te­ho­ne­liöt haus­sa (x4)

A­me­rik­ka­lai­nen li­fes­ty­leoh­jel­ma.

Tu­los­sa: Toi­sen­lai­set tei­niäi­dit

11.40 Remp­pa vai muut­to: Jil­lian ja Jus­tin

Uu­teen ko­tiin. A­me­rik­ka­lai­nen rea­li­ty­sar­ja.
12

12.00 Rem­pal­la kau­pak­si

Eng­lan­ti­lai­nen li­fes­ty­leoh­jel­ma.

Rem­pal­la kau­pak­si (x4)

Eng­lan­ti­lai­nen li­fes­ty­leoh­jel­ma.

12.40 Sink­kuil­lal­li­nen

Yl­lä­tys­vie­ras. Eng­lan­ti­lai­nen rea­li­ty­sar­ja.

13.00 Sink­kuil­lal­li­nen

Eng­lan­ti­lai­nen rea­li­ty­sar­ja.

Kam­pus lie­keis­sä

Ryös­tä­jä. A­me­rik­ka­lai­nen ko­me­dia­sar­ja.

13.30 Jak­sa pa­rem­min

13.40 Liv D: Ö­ky­rik­kaat ve­nä­läi­set

Liv D: Ö­ky­rik­kaat ve­nä­läi­set. Do­ku­ment­ti.

14.00 Hu­vi­la & Huus­si

Sink­kuil­lal­li­nen (x4)

Eng­lan­ti­lai­nen rea­li­ty­sar­ja.

Tu­los­sa: Toi­sen­lai­set tei­niäi­dit

15

15.00 Los An­ge­le­sin luk­sus­lu­kaa­lit

A­me­rik­ka­lai­nen li­fes­ty­le­sar­ja.

San F­ran­cis­con luk­sus­lu­kaa­lit

A­me­rik­ka­lai­nen rea­li­ty­sar­ja.

16.00 Nel­jät häät A­me­ri­kas­sa

A­me­rik­ka­lai­nen rea­li­ty­sar­ja.

Tu­los­sa: Toi­sen­lai­set tei­niäi­dit

16.00 Hu­vi­la & Huus­si (x2)

Toi­sen­lai­set äi­dit

Tah­to­mat­taan e­ro­tet­tu per­he.

16.05 Hi­mo­hamst­raa­jat

A­me­rik­ka­lai­nen do­ku­ment­ti­sar­ja.

17.00 Sink­kuil­lal­li­nen

Eng­lan­ti­lai­nen rea­li­ty­sar­ja.

17.00 Hu­vi­la & Huus­si (x2)

18

18.00 Rem­pal­la kau­pak­si

Eng­lan­ti­lai­nen li­fes­ty­leoh­jel­ma.

Kiel­let­ty rak­kaus

I­säs­tä tu­li nai­nen. Ko­ti­mai­nen do­ku­men­taa­ri­nen sar­ja.

19.00 Hu­vi­la & Huus­si

Kiel­let­ty rak­kaus

I­säs­tä tu­li nai­nen. Ko­ti­mai­nen do­ku­men­taa­ri­nen sar­ja.

19.00 Toi­sen­lai­set äi­dit

Tah­to­mat­taan e­ro­tet­tu per­he.

Kup­pi­lat kun­toon, Jyr­ki Su­ku­la!

Ra­vin­to­la Tuu­heik­ko, Sam­mat­ti. Ko­ti­mai­nen rea­li­ty­sar­ja.

20.00 Kup­pi­lat kun­toon, Jyr­ki Su­ku­la!

Ra­vin­to­la Tuu­heik­ko, Sam­mat­ti. Ko­ti­mai­nen rea­li­ty­sar­ja.

Na­pa­kymp­pi

Ad­jek­tii­ve­ja. Ko­ti­mai­nen viih­deoh­jel­ma.

20.00 Liv D: Ö­ky­vai­mo­jen sa­lai­suu­det

Ö­ky­vai­mo­jen sa­lai­suu­det. A­me­rik­ka­lai­nen do­ku­ment­ti.

U­nel­mien poi­ka­mies

Vii­mei­sen ruu­sun jäl­keen. A­me­rik­ka­lai­nen rea­li­ty­sar­ja.

20.00 Hu­vi­la & Huus­si

Kup­pi­lat kun­toon, Jyr­ki Su­ku­la!

Ra­vin­to­la Tuu­heik­ko, Sam­mat­ti. Ko­ti­mai­nen rea­li­ty­sar­ja.

20.00 Tä­hän ai­kaan en­si vuon­na

Roh­keas­ti pu­het­ta pi­tä­mään. Ko­ti­mai­nen viih­deoh­jel­ma.
21

21.00 B­lue Jas­mi­ne

Jas­mi­ne (Ca­te B­lanc­hett) on ne­wyor­ki­lai­nen hie­nos­to­rou­va, jo­ka me­net­tää o­mai­suu­ten­sa se­kä mie­len­ter­vey­ten­sä ja jou­tuu muut­ta­maan si­sa­ren­sa Gin­ge­rin (Sal­ly Haw­kins) vaa­ti­mat­to­maan a­sun­toon San F­ran­cis­coon. (2013)

Polt­ta­rit­ta­ret

Mor­sius­nei­dot- ja Kau­hea kank­ku­nen -me­nes­tys­ten jäl­jil­lä e­te­ne­vä sär­mi­käs vauh­ti­ko­me­dia käyn­nis­tyy Bec­kyn (Re­bel Wil­son) pyy­täes­sä mor­sius­nei­doik­seen kol­mea ka­ve­riaan, jot­ka pii­kit­te­li­vät hän­tä lu­kios­sa. (2012)

21.00 Re­si­dent

Sär­ky­nyt sy­dän. A­me­rik­ka­lai­nen d­raa­ma­sar­ja.

Le­vot­to­mat

Le­vot­to­mat on ta­ri­na ys­tä­vyy­des­tä, rak­kau­des­ta, pet­tä­mi­ses­tä ja kas­va­mi­ses­ta. (2000)

21.00 Tä­hän ai­kaan en­si vuon­na

Sou­tu­ve­neel­lä y­li At­lan­tin. Ko­ti­mai­nen viih­deoh­jel­ma.

Temp­ta­tion Is­land Suo­mi 4 (x2)

Ko­ti­mai­nen rea­li­ty­sar­ja.

21.00 C­ri­mi­nal Minds

Koh­ti va­loa. A­me­rik­ka­lai­nen ri­kos­sar­ja.

22.00 Pa­ra­tii­si­ho­tel­li Ruot­si

Toi­nen uh­ri. Ruot­sa­lai­nen rea­li­ty­sar­ja.

22.00 Bac­he­lor Suo­mi

Rak­kaus ei o­le rei­lu pe­li. Ko­ti­mai­nen rea­li­ty­sar­ja.

22.00 Bac­he­lor Suo­mi (x2)

Ko­ti­mai­nen rea­li­ty­sar­ja.

22.50 Pa­ra­tii­si­ho­tel­li Ruot­si

Saa­ta­na! Ruot­sa­lai­nen rea­li­ty­sar­ja.

Polt­ta­rit­ta­ret

Mor­sius­nei­dot- ja Kau­hea kank­ku­nen -me­nes­tys­ten jäl­jil­lä e­te­ne­vä sär­mi­käs vauh­ti­ko­me­dia käyn­nis­tyy Bec­kyn (Re­bel Wil­son) pyy­täes­sä mor­sius­nei­doik­seen kol­mea ka­ve­riaan, jot­ka pii­kit­te­li­vät hän­tä lu­kios­sa. (2012)

23.00 Kum­man kaa (x4)

Ko­ti­mai­nen ko­me­dia­sar­ja.

Temp­ta­tion Is­land Suo­mi 4 Ext­ra

Mi­tä kuu­luu, E­ve ja Da­ni? Ko­ti­mai­nen rea­li­ty­sar­ja.

23.05 Re­si­dent

Pe­to. A­me­rik­ka­lai­nen d­raa­ma­sar­ja.

23.15 Pa­ra­tii­si­ho­tel­li Ruot­si

G­ril­li­bi­leet kii­ras­tu­les­sa. Ruot­sa­lai­nen rea­li­ty­sar­ja.

23.30 Pa­ra­tii­si­ho­tel­li Ruot­si (x2)

Ruot­sa­lai­nen rea­li­ty­sar­ja.

23.40 Liv D: B­rit­tien suu­ret sa­lai­suu­det

Pa­ri­suh­teet.
0

00.00 Pa­ra­tii­si­ho­tel­li Ruot­si (x2)

Ruot­sa­lai­nen rea­li­ty­sar­ja.

00.05 Pa­ra­tii­si­ho­tel­li Ruot­si

Yl­lä­tys­pa­luu. Ruot­sa­lai­nen rea­li­ty­sar­ja.

00.10 Kum­man kaa (x2)

Ko­ti­mai­nen ko­me­dia­sar­ja.

00.40 Kum­man kaa (x2)

Ko­ti­mai­nen ko­me­dia­sar­ja.

00.55 Sink­kuil­lal­li­nen

Eng­lan­ti­lai­nen rea­li­ty­sar­ja.

01.10 Sink­kuil­lal­li­nen

Pa­la­nei­ta u­nel­mia. Eng­lan­ti­lai­nen rea­li­ty­sar­ja.

Sink­kuil­lal­li­nen (x2)

Eng­lan­ti­lai­nen rea­li­ty­sar­ja.

01.15 Sink­kuil­lal­li­nen

La­sag­nea ja lef­fa­tun­nel­maa. Eng­lan­ti­lai­nen rea­li­ty­sar­ja.

01.45 Sink­kuil­lal­li­nen

Ve­si­leik­ke­jä Wa­le­sis­sa. Eng­lan­ti­lai­nen rea­li­ty­sar­ja.

01.45 Sink­kuil­lal­li­nen

Ve­si­leik­ke­jä Wa­le­sis­sa. Eng­lan­ti­lai­nen rea­li­ty­sar­ja.

01.55 Rem­pal­la kau­pak­si

Eng­lan­ti­lai­nen li­fes­ty­leoh­jel­ma.

02.10 Rem­pal­la kau­pak­si

02.15 Rem­pal­la kau­pak­si

02.45 Rem­pal­la kau­pak­si

02.45 Häät sul­ha­sen ta­paan

Par­haat pääl­tä.
3

03.00 Rik­kai­den deit­ti­pal­ve­lu

A­me­rik­ka­lai­nen rea­li­ty­sar­ja.

03.10 Häät sul­ha­sen ta­paan

Tyr­mää­vät s­how­pai­ni­häät.

03.15 Hi­mo­hamst­raa­jat

Ar­vok­kaat nal­let. A­me­rik­ka­lai­nen do­ku­ment­ti­sar­ja.

03.20 Hi­mo­hamst­raa­jat

Me­ne­tys­ten jäl­keen. A­me­rik­ka­lai­nen do­ku­ment­ti­sar­ja.

03.50 Hi­mo­hamst­raa­jat

Hii­ret a­suin­ka­ve­rei­na. A­me­rik­ka­lai­nen do­ku­ment­ti­sar­ja.

04.00 Ast­ral-TV

04.00 Ast­ral-TV

04.15 Ast­ral-TV

04.25 Ast­ral-TV

04.45 Ast­ral-TV