Ohjelmakartta.fi
ma 18.11. ti 19.11. ke 20.11. to 21.11. pe 22.11. la 23.11. su 24.11.
6 06.00 LI­VE: Ast­ral-TV
9 09.00 Sink­kuil­lal­li­nen Karski kurkunvihaaja. Rakkauden viittomat. Lihaisa luennoitsija. Helpoimman kautta. Rento rekrytointikonsultti. Remp­pa vai muut­to Van­cou­ver (x2) Keittiö kellarissa. Lapsuudenkoti vai luksuslukaali? Remp­pa vai muut­to Van­cou­ver (x3) Savua ilman tulta. Pintaa syvemmälle. Ahtaita putkia.
09.55 Na­pa­kymp­pi Na­pa­kymp­pi Häät sul­ha­sen ta­paan Pelimiehen pikahäät. Sokkeloiset suunnitelmat.
10.50 Pien­tä pi­laa
11.00 Remp­pa vai muut­to Van­cou­ver Rakkaat muistot. Keittiö kellarissa. Lapsuudenkoti vai luksuslukaali? Savua ilman tulta. Pintaa syvemmälle. Mi­tä lap­se­si te­ki­si? Kau­si 1. Jak­so 9/10. Pie­ru­tyy­ny­jä ja 80-lu­vun mui­nai­se­si­nei­tä.
12 12.00 Nel­jän täh­den tal­koot Toi­sen­lai­set tei­niäi­dit S­pe­cial Toi­sen­lai­set tei­niäi­dit S­pe­cial (x2) Häät sul­ha­sen ta­paan (x3) Pelimiehen pikahäät. Sokkeloiset suunnitelmat. Svengaava sulhanen.
12.30 Sink­kuil­lal­li­nen Karski kurkunvihaaja. Rakkauden viittomat. Lihaisa luennoitsija. Helpoimman kautta. Rento rekrytointikonsultti.
13.00 Na­pa­kymp­pi (x2)
13.30 Na­pa­kymp­pi Häät sul­ha­sen ta­paan Pelimiehen pikahäät. Sokkeloiset suunnitelmat. Jak­sa pa­rem­min
14.00 Häät sul­ha­sen ta­paan Svengaava sulhanen.
14.25 Kiel­let­ty rak­kaus Tosi-tv:n toinen puoli. Pien­tä pi­laa (x2)
14.30 Kiel­let­ty rak­kaus Maahanmuuttopolitiikan erottamat. Miesparin iso ikäero.
14.35 Kiel­let­ty rak­kaus Linnakundi ja morsian.
15 15.00 Kiel­let­ty rak­kaus Rahasta vai rakkaudesta? . Pien­tä pi­laa (x2) Sink­kuil­lal­li­nen (x3) Helpoimman kautta. Rento rekrytointikonsultti. Satuprinssi lastenhoitajalle.
15.15 Pien­tä pi­laa 15.15 Sink­kuil­lal­li­nen (x2) Rakkauden viittomat. Lihaisa luennoitsija.
15.30 Huus­si
16.00 Mi­tä lap­se­si te­ki­si?
16.30 Rem­pal­la kau­pak­si Vastakohtien talot. Tilaa ja rauhaa. Ravintolatyylejä. Erikoisia koteja.
17.00 Rem­pal­la kau­pak­si Haussa ateljee. A­man­dan os­ta­jat Wil­liam ja He­len et­si­vät Ox­fords­hi­res­tä ko­tia, jos­sa on ti­laa tai­tei­li­ja He­le­nin a­tel­jeel­le.
17.15 Mas­terC­hef Aust­ra­lia (x2) Huutokauppa. Lännen antimia.
17.30 Sink­kuil­lal­li­nen Rakkauden viittomat. Lihaisa luennoitsija. Helpoimman kautta. Rento rekrytointikonsultti.
18 18.00 Sink­kuil­lal­li­nen Satuprinssi lastenhoitajalle. Las­ten­hoi­ta­ja Jes­si­ca et­sii rin­nal­leen lem­peää jät­tiä. 18.00 Mas­terC­hef Aust­ra­lia (x2) Viisi lajia Wildflowerissa. Suoraa tietä finaaliviikolle.
18.30 Remp­pa vai muut­to Van­cou­ver Keittiö kellarissa. Lapsuudenkoti vai luksuslukaali? Savua ilman tulta. Pintaa syvemmälle.
19.00 Remp­pa vai muut­to Van­cou­ver Ahtaita putkia. Don­nan ja Ric­kin ta­lo on kuin pa­luu 70-lu­vul­le, ja Don­na on saa­nut tar­peek­seen.
19.30 Nel­jät häät Suo­mi Hääteema hukassa! Hyi, mikä sika! Huus­si Siirtolapuutarhan rustic garden.
20.00 Suu­rin pu­dot­ta­ja Suo­mi Sinä olet suurin pudottaja. Huom! Suu­rim­man pu­dot­ta­jan voit­ta­jan o­li tar­koi­tus sel­vi­tä fi­naa­li­jak­sos­sa, jo­ka näh­dään tv:s­sä en­si vii­kol­la. Huus­si Siirtolapuutarhan rustic garden. Van­han, sym­paat­ti­sen siir­to­la­puu­tar­ha­pals­tan tuo­reet o­mis­ta­jat kai­paa­vat pi­haan toi­min­nal­li­sia ja vi­suaa­li­sia e­le­ment­te­jä. Huus­si Kau­si 9. Jak­so 6/10. Hir­si­mö­kin päi­vi­te­tyt ti­la­rat­kai­sut. Per­heen suu­ris­ta re­mont­ti­suun­ni­tel­mis­ta huo­li­mat­ta hei­dän mö­kil­leen ei o­le teh­ty mi­tään lä­hes 20 vuo­teen.
20.30 Sy­ke
20.55 Ke­no ja Synt­tä­rit 20.55 Ke­no ja Synt­tä­rit
21 21.00 G­reyn a­na­to­mia Kun taivas putoaa. Me­re­dit­hin oi­keus­tais­te­lu uh­kaa sai­raa­lan mai­net­ta, ja Ko­ra­cic­kin jul­ki­suus­tem­put saa­vat Jack­so­nin tart­tu­maan toi­meen. Bad Moms (Bad Moms 2016). Ko­me­dia äi­tiy­den haas­teis­ta. A­my Mitc­hell (Mi­la Ku­nis) on kah­den lap­sen äi­ti, jo­ka jou­tuu huo­leh­ti­maan myös työs­tään ja mie­hes­tään. Kun äi­ti vaih­taa va­paal­le, e­lä­mä muut­tuu ren­nom­mak­si, mut­ta e­teen tu­lee myös yl­lät­tä­viä han­ka­luuk­sia. T­he Kids A­re All Right (The Kids Are All Right/USA 2010). Vuo­den par­haan e­lo­ku­van Gol­den G­lo­ben voit­ta­nut d­raa­ma­ko­me­dia kah­den äi­tin­sä (Ju­lian­ne Moo­re ja An­net­te Be­ning) kans­sa a­su­vis­ta tei­ni-i­käi­sis­tä si­sa­ruk­sis­ta, jot­ka päät­tä­vät ot­taa yh­teyt­tä bio­lo­gi­seen i­sään­sä (Mark Ruf­fa­lo). Liv D: P­rins­si Har­ry ja Meg­han - sa­tu­mai­nen rak­kaus C­ri­mi­nal Minds Kameleontti. Ros­si käy K­rys­tal­lin kans­sa lä­pi jär­kyt­tä­vää ta­paus­ta, jos­sa yk­sit­täi­ses­tä mur­has­ta al­ka­nut tut­kin­ta muut­tuu hen­gen­vaa­ral­li­sek­si ko­ko ryh­mäl­le. N­CIS Ri­kos­tut­ki­jat (x2) Omilla teillä. Tyttäriä. Vain e­lä­mää: Jou­lu Kau­si 10. Jak­so 13. Vain e­lä­mää: Jou­lu 2/3. On­ko ol­lut kilt­te­jä ar­tis­te­ja? Tä­nään kää­reis­tä a­va­taan niin jou­lu­muis­to­ja kuin -lah­jo­ja­kin. Vain e­lä­mää -pöy­dän ym­pä­ril­lä tul­ki­taan kuu­si­juh­lan k­las­si­koi­ta ja kuul­laan kak­si u­pouut­ta jou­lu­hit­tiä.
22.00 Suu­rin pu­dot­ta­ja Suo­mi Leirin jälkeinen elämä. Mi­ten ar­ki su­juu lei­rin jäl­keen? Mi­tä löy­tyy ke­nen­kin jää­kaa­pis­ta? 22.00 N­CIS Ri­kos­tut­ki­jat Jäätelömurha. 30 vuot­ta van­ha rat­kai­se­ma­ton mur­ha­jut­tu re­pii au­ki van­ho­ja haa­vo­ja. Temp­ta­tion Is­land Suo­mi 6 Maksaan sattui ja hauskaa oli. T­ref­feil­lä ruo­di­taan pa­ri­suh­tei­ta ti­heäl­lä kam­mal­la ja ko­vin sa­nan­kään­tein.
22.30 G­reyn a­na­to­mia Kun taivas putoaa. Me­re­dit­hin oi­keus­tais­te­lu uh­kaa sai­raa­lan mai­net­ta, ja Ko­ra­cic­kin jul­ki­suus­tem­put saa­vat Jack­so­nin tart­tu­maan toi­meen.
23.00 Sink­kuil­lal­li­nen Rakkauden viittomat. Lihaisa luennoitsija. 23.00 Sink­kuil­lal­li­nen Rento rekrytointikonsultti. N­CIS Ri­kos­tut­ki­jat Omankädenoikeutta. Temp­ta­tion Is­land Suo­mi 6 Suklaata ja mansikoita. E­räil­tä t­ref­feil­tä han­ki­taan i­ki­muis­toi­set mat­ka­muis­tot.
23.15 Sink­kuil­lal­li­nen Helpoimman kautta.
23.30 Remp­pa vai muut­to Van­cou­ver (x2) Savua ilman tulta. Pintaa syvemmälle.
0 00.00 Remp­pa vai muut­to Van­cou­ver Keittiö kellarissa. Lapsuudenkoti vai luksuslukaali? 00.00 Remp­pa vai muut­to Van­cou­ver Pintaa syvemmälle. Sink­kuil­lal­li­nen Satuprinssi lastenhoitajalle. Remp­pa vai muut­to Van­cou­ver (x2) Keittiö kellarissa. Lapsuudenkoti vai luksuslukaali?
00.15 Remp­pa vai muut­to Van­cou­ver Savua ilman tulta.
00.55 B­rit­tien Huip­pu­mal­li haus­sa Muodonmuutoksia. Asiakastapaamisia. 00.55 Häät sul­ha­sen ta­paan Sokkeloiset suunnitelmat. Remp­pa vai muut­to Van­cou­ver Ahtaita putkia.
01.15 Häät sul­ha­sen ta­paan Pelimiehen pikahäät.
01.30 Sink­kuil­lal­li­nen Rakkauden viittomat. 27-vuo­tias viit­to­ma­kie­len o­pet­ta­ja Way­ne et­sii u­nel­mien­sa mies­tä.
01.50 Na­pa­kymp­pi 01.50 Häät sul­ha­sen ta­paan Svengaava sulhanen.
02.00 B­rit­tien Huip­pu­mal­li haus­sa 02.00 Liv D: S­kan­daa­lis­ta kuu­lui­sak­si (x2)
02.15 B­rit­tien Huip­pu­mal­li haus­sa
02.30 Liv D: S­kan­daa­lis­ta kuu­lui­sak­si
02.45 Nel­jät häät Suo­mi 02.45 Liv D: S­kan­daa­lis­ta kuu­lui­sak­si
3
03.15 Liv D: S­kan­daa­lis­ta kuu­lui­sak­si
03.30 Ast­ral-TV (x2)
03.45 Ast­ral-TV (x4) 03.45 Ast­ral-TV (x6)
04.15 Ast­ral-TV (x2)