Ohjelmakartta.fi
ma 18.3. ti 19.3. ke 20.3. to 21.3. pe 22.3. la 23.3. su 24.3.
6

06.00 Ast­ral-TV

9

09.00 Sink­kuil­lal­li­nen

Nauru on parasta lääkettä. Räppärille morsian. Mies lihan perässä. Kulttuurien kohtaamisia. Pintaa syvemmälle.

Remp­pa vai muut­to (x2)

Unelmien keittiö. Sijainti vs.

Remp­pa vai muut­to (x3)

Lisää tilaa. Uima-altaasta kiinni. Kylpyhuoneluksusta.

10.00 Remp­pa vai muut­to

Yrittäjän omaperäinen tyyli. Unelmien keittiö. Sijainti vs. Lisää tilaa. Uima-altaasta kiinni.

11.00 E­den (x10)

Tu­los­sa: A­sun­to­kau­pat sok­ko­na

11.05 Häät sul­ha­sen ta­paan

Skeittaillen vihille. Lap­sel­li­nen An­dy ha­luaa häi­hin­sä s­keit­ti­ram­pin, kun taas ta­tuoi­tu mor­sian haa­vei­lee p­rin­ses­sa­häis­tä.
12

12.00 Nel­jät häät Ka­na­das­sa

Sulhanen hääsuunnittelijana. Armenialainen morsian. Viisi morsianta. Hokkareita ja cowboy-bootseja.

Te­ho­ne­liöt haus­sa

Kutkuttava keittiö.

12.00 Tu­los­sa: A­sun­to­kau­pat sok­ko­na

12.05 Aust­ra­lian Huip­pu­mal­li haus­sa (x2)

Sudenkuoppia ja suunnistusta. Draamaa Dubaissa.

Te­ho­ne­liöt haus­sa

12.30 Sink­kuil­lal­li­nen

Pintaa syvemmälle.

12.30 Häät sul­ha­sen ta­paan (x2)

Yli esteiden. Pyyhe kehään.

13.00 Sink­kuil­lal­li­nen

Nauru on parasta lääkettä. Räppärille morsian. Mies lihan perässä. Kulttuurien kohtaamisia.

13.30 Jak­sa pa­rem­min

14.00 Remp­pa vai muut­to

Yrittäjän omaperäinen tyyli. Unelmien keittiö. Sijainti vs. Lisää tilaa. Uima-altaasta kiinni.

14.15 Tu­los­sa: Na­pa­kymp­pi

14.20 Te­ho­ne­liöt haus­sa

Kutkuttava keittiö.

14.35 Tu­los­sa: Na­pa­kymp­pi

14.40 Aust­ra­lian Huip­pu­mal­li haus­sa

Finaali.

14.50 Sink­kuil­lal­li­nen (x3)

Räppärille morsian. Mies lihan perässä. Kulttuurien kohtaamisia.
15

15.00 Tans­sin su­pe­räi­dit

Vastoinkäymisten vyyhti.

Tu­los­sa: Mi­tä lap­se­si te­ki­si?

Tans­sin su­pe­räi­dit

Haastetta kerrakseen. Rusettienergiaa.

Tu­los­sa: A­sun­to­kau­pat sok­ko­na

15.05 Tans­sin su­pe­räi­dit

Tytöt puhuvat taas.

15.05 Tans­sin su­pe­räi­dit

Taakse jää Pittsburgh.

15.50 Tu­los­sa: Hu­vi­la & Huus­si

15.50 Sink­kuil­lal­li­nen (x2)

Pintaa syvemmälle. Taiteilija haussa.

16.00 Nai­ma­kau­pal­la alt­ta­ril­le

Kuinka sitten kävikään? Muutosten kynnyksellä. Uusia koteja.

Nai­ma­kau­pal­la alt­ta­ril­le

Riitasointuja.

Nai­ma­kau­pal­la alt­ta­ril­le

Pakkosovinto.

16.50 Aust­ra­lian Huip­pu­mal­li haus­sa

Sudenkuoppia ja suunnistusta. Draamaa Dubaissa. Finaali.

16.50 Sink­kuil­lal­li­nen

Taiteilija haussa.

17.00 Vic­to­ria's Sec­ret Fas­hion S­how 2018

Vic­to­ria's Sec­ret Fas­hion S­how 2018. Vic­to­ria's Sec­re­tin vuo­den 2018 muo­ti­näy­tök­ses­sä New Yor­kis­sa la­val­la näh­dään vii­meis­tä ker­taa i­ko­ni­nen Ad­ria­na Li­ma.

17.50 Tu­los­sa: Na­pa­kymp­pi

Tu­los­sa: A­sun­to­kau­pat sok­ko­na

17.55 Tu­los­sa: Na­pa­kymp­pi

17.55 Tu­los­sa: A­sun­to­kau­pat sok­ko­na

Tu­los­sa: Na­pa­kymp­pi

18

18.00 Sink­kuil­lal­li­nen

Räppärille morsian. Mies lihan perässä. Kulttuurien kohtaamisia. Pintaa syvemmälle.

Hu­vi­la & Huus­si

Annin ja Nikon kesäparatiisi. Ra­dio­juon­ta­ja An­ni Hau­ta­la ja koo­mik­ko Ni­ko Ki­ve­lä o­vat juu­ri hank­ki­neet en­sim­mäi­sen ke­sä­mök­kin­sä.

U­nel­mien poi­ka­mies­tyt­tö

After the Final Rose An­din va­lin­ta. Kau­den d­ra­maat­ti­ses­sa pää­tös­jak­sos­sa sel­viää, kum­man kah­des­ta jäl­jel­lä o­le­vas­ta mie­hes­tä An­di va­lit­see. Sul­has­kan­di­daa­tit y­rit­tä­vät teh­dä vai­ku­tuk­sen An­din per­hee­seen. En­tä kuu­lee­ko An­di toi­vo­man­sa ko­sin­nan?

Liv D: Dio­rin muo­ti­ta­lon ku­lis­seis­sa

Kak­sio­sai­ses­sa do­ku­men­tis­sa su­kel­le­taan 70-vuo­tiaan muo­ti­ta­lo Dio­rin maail­maan. En­sim­mäi­ses­sä o­sas­sa pe­reh­dy­tään Dio­rin his­to­riaan New Look ?

19.00 Remp­pa vai muut­to

Unelmien keittiö. Sijainti vs. Lisää tilaa. Uima-altaasta kiinni. Kylpyhuoneluksusta.

19.00 G­reyn a­na­to­mia

Sairas elämä. Sai­raa­la on suu­ron­net­to­muus­ti­las­sa, kun lä­hei­ses­tä puis­tos­ta kan­ne­taan si­sään y­lian­nos­tus­po­ti­lai­ta. O­wen ja A­me­lia pel­kää­vät jou­tu­van­sa luo­pu­maan se­kä Bet­tys­tä et­tä Leos­ta.

19.55 Tu­los­sa: Ka­don­neen jäl­jil­lä

20.00 Vie­rais­sa

Uuteen kotiin. Nel­jä pa­ris­kun­taa on tart­tu­nut vii­mei­seen ol­jen­kor­teen pe­las­taak­seen pa­ri­suh­teen­sa.

Hu­vi­la & Huus­si

Annin ja Nikon kesäparatiisi. Ra­dio­juon­ta­ja An­ni Hau­ta­la ja koo­mik­ko Ni­ko Ki­ve­lä o­vat juu­ri hank­ki­neet en­sim­mäi­sen ke­sä­mök­kin­sä.

Vie­rais­sa

Uuteen kotiin. Nel­jä pa­ris­kun­taa on tart­tu­nut vii­mei­seen ol­jen­kor­teen pe­las­taak­seen pa­ri­suh­teen­sa.

Hu­vi­la & Huus­si

Annin ja Nikon kesäparatiisi. Ra­dio­juon­ta­ja An­ni Hau­ta­la ja koo­mik­ko Ni­ko Ki­ve­lä o­vat juu­ri hank­ki­neet en­sim­mäi­sen ke­sä­mök­kin­sä.

Liv D: Ö­ky­rik­kai­den häät

LIV D: Ökyrikkaiden häät. Jos ra­haa on mie­lin mää­rin, hää­jär­jes­te­lyis­sä vain mie­li­ku­vi­tus on ra­ja­na.

Vie­rais­sa

Uuteen kotiin. Nel­jä pa­ris­kun­taa on tart­tu­nut vii­mei­seen ol­jen­kor­teen pe­las­taak­seen pa­ri­suh­teen­sa. He muut­ta­vat vii­kok­si a­vo­liit­toon te­ra­peut­tien heil­le va­lit­se­man vaih­to­puo­li­son kans­sa.

Hu­vi­la & Huus­si

Annin ja Nikon kesäparatiisi. Ra­dio­juon­ta­ja An­ni Hau­ta­la ja koo­mik­ko Ni­ko Ki­ve­lä o­vat juu­ri hank­ki­neet en­sim­mäi­sen ke­sä­mök­kin­sä.

20.55 Ke­no ja Synt­tä­rit

20.55 Ke­no ja Synt­tä­rit

21

21.00 G­reyn a­na­to­mia

Sairas elämä. Sai­raa­la on suu­ron­net­to­muus­ti­las­sa, kun lä­hei­ses­tä puis­tos­ta kan­ne­taan si­sään y­lian­nos­tus­po­ti­lai­ta.

Bac­he­lor Suo­mi

Saat mut syttymään. Kamp­pai­lu Ch­ris­tof­fe­rin huo­mios­ta käy kii­vaa­na. Yk­si nai­sis­ta saa kaik­kien hi­moit­se­man en­si­vai­ku­tel­ma­ruu­sun ja toi­nen pää­see Tof­fen kans­sa aa­miai­sel­le.

Hu­vi­la & Huus­si

Annin ja Nikon kesäparatiisi. Ra­dio­juon­ta­ja An­ni Hau­ta­la ja koo­mik­ko Ni­ko Ki­ve­lä o­vat juu­ri hank­ki­neet en­sim­mäi­sen ke­sä­mök­kin­sä.

T­his Is Us

Mannyn paluu. Ke­vin pa­laa vie­rai­le­maan sar­jaan, jos­ta hän läh­ti o­vet pauk­kuen. Ko­ko per­he saa­puu hä­nen tuek­seen ku­vauk­siin, ja Ka­te sel­vit­te­lee vä­le­jään äi­tin­sä kans­sa.

N­CIS Ri­kos­tut­ki­jat

Pandoran lipas. Ab­by o­sal­lis­tuu o­pe­raa­tioon, jol­la tes­ta­taan tur­val­li­suus­jär­jes­tel­mien pi­tä­vyyt­tä, mut­ta lei­kis­tä tu­lee­kin täyt­tä tot­ta ja N­CIS-tii­mi jou­tuu to­del­la haas­ta­van teh­tä­vän e­teen.

Temp­ta­tion Is­land U­SA

Todellisuuspakoa. Ra­jo­ja y­li­te­tään ja syyl­li­syys pai­naa, kun seu­raa­va il­ta­nuo­tio lä­hes­tyy.

Vain e­lä­mää

Lauri Tähkän päivä. Ti-ti-tyy! Seit­se­män e­ri­lais­ta rock-b­lues-räp-pop-is­kel­mä -täh­teä saa­puu Sa­tu­lin­naan. Lau­ri Täh­kän i­ki-i­ha­nat hi­tit tuu­na­taan Vain e­lä­mää- tyy­liin uu­sik­si, kun nii­hin tart­tu­vat Hec­tor, Su­vi Te­räs­nis­ka. C­hi­su, An­na Puu, Mi­kael Gab­riel ja Mik­ko Kuus­to­nen.

22.00 Temp­ta­tion Is­land Suo­mi 5

Selkäranka ku puutarhaletkulla. Onhan tässä aikaa lämmitellä.

Kum­man kaa (x2)

Puhtaalta pöydältä. Naiset rauhan puolesta.

Dan­cing on I­ce UK

UUSI KAUSI. Suo­men Saa­ra Aal­to kil­pai­lee B­rit­tien Dan­cing on I­ce -kil­pai­lus­sa 11 muu­ta b­rit­ti­julk­kis­ta vas­taan näyt­tä­väs­sä jää­tans­sis­how's­sa.

Kum­man kaa (x2)

Henkinen prosessi. Vallan ytimessä.

Bac­he­lor Suo­mi

Saat mut syttymään. Kamp­pai­lu Ch­ris­tof­fe­rin huo­mios­ta käy kii­vaa­na. Yk­si nai­sis­ta saa kaik­kien hi­moit­se­man en­si­vai­ku­tel­ma­ruu­sun ja toi­nen pää­see Tof­fen kans­sa aa­miai­sel­le.

22.30 Vie­rais­sa

Uuteen kotiin. Nel­jä pa­ris­kun­taa on tart­tu­nut vii­mei­seen ol­jen­kor­teen pe­las­taak­seen pa­ri­suh­teen­sa.

23.00 Sink­kuil­lal­li­nen

Räppärille morsian.

Temp­ta­tion Is­land Suo­mi 5 Ext­ra

Uusi kausi, uudet hahmot.

Sink­kuil­lal­li­nen

Kulttuurien kohtaamisia.

23.00 Sink­kuil­lal­li­nen

Taiteilija haussa.

Temp­ta­tion Is­land Suo­mi 5 (x2)

Aikamoinen match heaven.

23.30 Sink­kuil­lal­li­nen

Mies lihan perässä.

23.30 Liv D: Mur­has­ta kuu­lui­sak­si

Kohtalokas luokkaretki. 18-vuo­tias Na­ta­lee Hol­lo­way ka­to­si luok­ka­ret­kel­lä A­ru­bal­la.

23.50 Sink­kuil­lal­li­nen

Pintaa syvemmälle.
0

00.00 Remp­pa vai muut­to

Unelmien keittiö.

00.00 Remp­pa vai muut­to

Lisää tilaa.

00.00 Remp­pa vai muut­to

Kylpyhuoneluksusta.

00.30 Remp­pa vai muut­to

Sijainti vs. ti­la.

00.30 Remp­pa vai muut­to (x3)

Sijainti vs. Lisää tilaa. Uima-altaasta kiinni.

00.50 Remp­pa vai muut­to

Uima-altaasta kiinni.

01.00 Quan­ti­co

Kuka oikein olet? UU­SI KAU­SI.

01.00 Aust­ra­lian Huip­pu­mal­li haus­sa

Finaali.

01.00 Liv D: Mur­has­ta kuu­lui­sak­si

Kohtalokas luokkaretki.

Temp­ta­tion Is­land Suo­mi 5 Ext­ra

Valta on voimaa?

01.30 Aust­ra­lian Huip­pu­mal­li haus­sa

Draamaa Dubaissa.

01.30 N­CIS Ri­kos­tut­ki­jat

Pandoran lipas.

01.50 Aust­ra­lian Huip­pu­mal­li haus­sa

Sudenkuoppia ja suunnistusta.

01.50 Vic­to­ria's Sec­ret Fas­hion S­how 2018

02.00 Häät sul­ha­sen ta­paan

02.00 Häät sul­ha­sen ta­paan

02.30 Häät sul­ha­sen ta­paan

02.30 Kum­man kaa (x2)

02.50 Häät sul­ha­sen ta­paan

3

03.05 Sink­kuil­lal­li­nen

03.05 Sink­kuil­lal­li­nen

03.05 Sink­kuil­lal­li­nen

03.30 Sink­kuil­lal­li­nen

03.30 Remp­pa vai muut­to

Ast­ral-TV (x2)

03.50 Sink­kuil­lal­li­nen

04.05 Ast­ral-TV (x2)

04.05 Ast­ral-TV (x2)

04.05 Ast­ral-TV (x2)

04.35 Ast­ral-TV (x2)

04.35 Ast­ral-TV (x2)

04.50 Ast­ral-TV (x2)