Ohjelmakartta.fi
ma 21.5. ti 22.5. ke 23.5. to 24.5. pe 25.5. la 26.5. su 27.5.
6

06.00 Ast­ral-TV

9

09.00 Sink­kuil­lal­li­nen

Poltetta ja potkupalloa. Pingistä ja purilaisia. Kissoja ja kimallusta. Ranskalainen ilta. Uusia makuelämyksiä.

Remp­pa vai muut­to (x2)

Sar­jas­sa poh­di­taan e­ri per­hei­den kans­sa, kan­nat­taa­ko ra­hat lait­taa ny­kyi­sen a­sun­non täys­re­mont­tiin vai hank­kia i­han uu­si a­sun­to. Ka­na­da­lai­nen rea­li­ty­sar­ja.

Rem­pal­la kau­pak­si (x2)

Budjetit paukkuvat. Pihamökki ja mäntyhelvetti.

10.00 Kiel­let­ty rak­kaus

Thaimaalainen vaimo löytyi netistä. Mika pukeutuu Miisuksi. Pettäjäpariskunta.

Rem­pal­la kau­pak­si (x2)

Budjetit paukkuvat. Pihamökki ja mäntyhelvetti.

11.00 Remp­pa vai muut­to Aust­ra­lia

Tunnetta peliin. Eläkekoti.

Remp­pa vai muut­to

11.00 Nel­jät häät U­SA: Koo­tut köm­mäh­dyk­set

Te­ho­ne­liöt haus­sa

Kahden kaupungin vaiheilla.

11.35 Nel­jät häät U­SA: Koo­tut köm­mäh­dyk­set

12

12.00 Te­ho­ne­liöt haus­sa

Pikkukoti Omahan keskustasta. Kahden kaupungin vaiheilla.

Te­ho­ne­liöt haus­sa

Kiipeilijäparin unelma. Kakkoskoti Louisvillestä. Floridan pieni paratiisi. Pikkukoti Omahan keskustasta.

12.30 Pien­tä pi­laa (x4)

Sink­kuil­lal­li­nen

Uusia makuelämyksiä.

Sink­kuil­lal­li­nen (x2)

Pingistä ja purilaisia. Kissoja ja kimallusta.

12.35 Pien­tä pi­laa

12.35 Maail­man ö­ve­reim­mät eh­tool­li­sa­sut

Uusi vuosi. 9-vuo­tiaal­le Kyah?

12.45 Sink­kuil­lal­li­nen

Poltetta ja potkupalloa. Pingistä ja purilaisia. Kissoja ja kimallusta. Ranskalainen ilta.

13.30 Jak­sa pa­rem­min

13.30 Sink­kuil­lal­li­nen (x2)

Ranskalainen ilta. Uusia makuelämyksiä.

13.45 Häät sul­ha­sen ta­paan

Skeittaillen vihille. Yli esteiden. Pyyhe kehään. Liukuen alttarille.

14.00 Häät sul­ha­sen ta­paan

Kaunotar ja hirviö.

14.30 Ka­don­neen jäl­jil­lä

NORJA, Eddie - Valmis vastauksiin.

14.45 Tans­sin su­pe­räi­dit

Maddien paluu. Paljon porua pareista. Abbyn kauhutarinat. Pikavierailu.
15

15.00 Tans­sin su­pe­räi­dit

Taistelu joukkuepaikasta.

15.30 Hou­se Ru­les Aust­ra­lia (x4)

Piinallinen pihakatselmus. Allasbileet. Historia toistaa itseään. Kohtalo puuttuu peliin.

15.45 Maail­man ö­ve­reim­mät eh­tooll­li­sa­sut

Joutsenen kaari.

Toi­sen­lai­set äi­dit

Suurperheen yllätysvauva. Kontrollintäyteinen raskaus.

16.00 Toi­sen­lai­set äi­dit

Yksinäinen kaksosten odotus.

16.45 Sink­kuil­lal­li­nen

Pingistä ja purilaisia. Kissoja ja kimallusta. Ranskalainen ilta. Uusia makuelämyksiä.

17.00 Sink­kuil­lal­li­nen

Vegaanisia herkkuja. 26-vuo­tias Je­ro­me et­sii haus­kaa nais­ta, jol­la on vah­vo­ja mie­li­pi­tei­tä.

17.45 Hou­se Ru­les Aust­ra­lia

Piinallinen pihakatselmus. Allasbileet. Historia toistaa itseään. Kohtalo puuttuu peliin.
18

18.00 Hu­vi­la & Huus­si

Saaristomökin tilaratkaisut. I­dyl­li­nen pi­ha­pii­ri ja me­ren lä­hei­syys o­vat pi­tä­neet saa­ris­to­mö­kin käy­tös­sä, mut­ta si­sä­ti­lat ei­vät pal­ve­le o­mis­ta­jien tar­pei­ta.

Maail­man ö­ve­reim­mät eh­tool­li­sa­sut

Uusi vuosi. 9-vuo­tiaal­le Kyah?l­le jär­jes­te­tään huip­puö­ve­rit eh­tool­lis­juh­lat, joi­ta T­hel­ma pää­see seu­raa­maan.

Ka­don­neen jäl­jil­lä

NORJA, Eddie - Valmis vastauksiin. 27-vuo­tias hel­sin­ki­läi­nen rap-muu­sik­ko Ed­die on ke­rän­nyt roh­keu­ten­sa ja on nai­sys­tä­vän­sä yl­lyt­tä­mä­nä ha­ke­nut mu­kaan oh­jel­maan.

19.00 Remp­pa vai muut­to

Sar­jas­sa poh­di­taan e­ri per­hei­den kans­sa, kan­nat­taa­ko ra­hat lait­taa ny­kyi­sen a­sun­non täys­re­mont­tiin vai hank­kia i­han uu­si a­sun­to. Ka­na­da­lai­nen rea­li­ty­sar­ja.

Rem­pal­la kau­pak­si

Budjetit paukkuvat. Pihamökki ja mäntyhelvetti.

Maail­man ö­ve­reim­mät eh­tool­li­sa­sut

Uusi vuosi. 9-vuo­tiaal­le Kyah?l­le jär­jes­te­tään huip­puö­ve­rit eh­tool­lis­juh­lat, joi­ta T­hel­ma pää­see seu­raa­maan.

WAGS

Mil­lais­ta on e­lä­mä rik­kaan am­mat­tiur­hei­li­jan rin­nal­la? WAGS-sar­jas­sa pääs­tään kur­kis­ta­maan rik­kai­den ur­hei­li­joi­den vai­mo­jen ja tyt­töys­tä­vien e­lä­mään, jos­ta ei g­la­mou­ria puu­tu.

G­reyn a­na­to­mia

G­reyn a­na­to­mia on pal­kit­tu me­nes­tysd­raa­ma, jos­sa seu­ra­taan sai­raa­lan hen­ki­lö­kun­nan työ­tä ja hu­via, ko­me­diaa ja d­raa­maa, har­joit­te­li­joi­ta, a­pu­lais­lää­kä­rei­tä ja vas­taa­via lää­kä­rei­tä - ja hei­dän suh­tei­taan.

20.00 Nel­jät häät U­SA: Koo­tut köm­mäh­dyk­set

Ka­don­neen jäl­jil­lä

NORJA, Eddie - Valmis vastauksiin. 27-vuo­tias hel­sin­ki­läi­nen rap-muu­sik­ko Ed­die on ke­rän­nyt roh­keu­ten­sa ja on nai­sys­tä­vän­sä yl­lyt­tä­mä­nä ha­ke­nut mu­kaan oh­jel­maan.

Nel­jät häät U­SA: Koo­tut köm­mäh­dyk­set

Hu­vi­la & Huus­si

Saaristomökin tilaratkaisut. I­dyl­li­nen pi­ha­pii­ri ja me­ren lä­hei­syys o­vat pi­tä­neet saa­ris­to­mö­kin käy­tös­sä, mut­ta si­sä­ti­lat ei­vät pal­ve­le o­mis­ta­jien tar­pei­ta.

Nel­jät häät U­SA: Koo­tut köm­mäh­dyk­set

Hu­vi­la & Huus­si

Saaristomökin tilaratkaisut. I­dyl­li­nen pi­ha­pii­ri ja me­ren lä­hei­syys o­vat pi­tä­neet saa­ris­to­mö­kin käy­tös­sä, mut­ta si­sä­ti­lat ei­vät pal­ve­le o­mis­ta­jien tar­pei­ta.
21

21.00 G­reyn a­na­to­mia

G­reyn a­na­to­mia on pal­kit­tu me­nes­tysd­raa­ma, jos­sa seu­ra­taan sai­raa­lan hen­ki­lö­kun­nan työ­tä ja hu­via, ko­me­diaa ja d­raa­maa, har­joit­te­li­joi­ta, a­pu­lais­lää­kä­rei­tä ja vas­taa­via lää­kä­rei­tä - ja hei­dän suh­tei­taan.

Bac­he­lor Suo­mi

Bac­he­lor Suo­mi -oh­jel­man nel­jän­nel­lä kau­del­la pääs­tään tu­tus­tu­maan uu­teen raa­mik­kaa­seen ja ur­hei­lul­li­seen poi­ka­mie­heen se­kä u­pei­siin nai­siin, jot­ka kil­voit­te­le­vat pai­kas­ta ko­mean Bac­he­lo­rin sy­dä­mes­sä.

Hu­vi­la & Huus­si

Saaristomökin tilaratkaisut. I­dyl­li­nen pi­ha­pii­ri ja me­ren lä­hei­syys o­vat pi­tä­neet saa­ris­to­mö­kin käy­tös­sä, mut­ta si­sä­ti­lat ei­vät pal­ve­le o­mis­ta­jien tar­pei­ta.

T­his Is Us

The Fifth Wheel Vii­des pyö­rä. Per­he vie­rai­lee Ke­vi­nin luo­na vie­roi­tus­hoi­dos­sa, ja kii­vas­tun­nel­mai­ses­sa te­ra­piais­tun­nos­sa pui­daan van­ho­ja t­rau­mo­ja.

Sy­ke (x4)

Bac­he­lor Suo­mi

Bac­he­lor Suo­mi -oh­jel­man nel­jän­nel­lä kau­del­la pääs­tään tu­tus­tu­maan uu­teen raa­mik­kaa­seen ja ur­hei­lul­li­seen poi­ka­mie­heen se­kä u­pei­siin nai­siin, jot­ka kil­voit­te­le­vat pai­kas­ta ko­mean Bac­he­lo­rin sy­dä­mes­sä.

T­he But­ler

(2013) To­si­ta­ri­naan pe­rus­tu­va d­raa­ma puu­vil­lap­lan­taa­sil­la vart­tu­vas­ta or­ja­po­jas­ta, jo­ka pää­tyy mo­nen mut­kan kaut­ta Val­koi­sen ta­lon ho­vi­mes­ta­rik­si ja pal­ve­lee kah­dek­saa p­re­si­dent­tiä Ei­sen­ho­we­ris­ta Rea­ga­niin.

22.00 Temp­ta­tion Is­land Suo­mi 5

Temp­ta­tion Is­land Suo­mi on ää­rim­mäi­nen deit­tioh­jel­ma, jos­sa pa­ris­kun­nil­le an­ne­taan ti­lai­suus tes­ta­ta, kes­tää­kö o­ma pa­ri­suh­de vai on­ko pa­ra­tii­sin kiel­let­ty he­del­mä sit­ten­kin hou­kut­te­le­vam­pi.

Ka­don­neen jäl­jil­lä

NORJA, Eddie - Valmis vastauksiin.

Na­pa­kymp­pi

Le­gen­daa­ri­ses­sa oh­jel­mas­sa nei­ti tai her­ra X va­lit­see mie­lei­sen­sä ko­sioeh­dok­kaan ser­min ta­ka­na ky­sy­myk­siin vas­taa­vis­ta eh­dok­kais­ta A, B tai C.

22.00 Temp­ta­tion Is­land Suo­mi 5 (x2)

Temp­ta­tion Is­land Suo­mi on ää­rim­mäi­nen deit­tioh­jel­ma, jos­sa pa­ris­kun­nil­le an­ne­taan ti­lai­suus tes­ta­ta, kes­tää­kö o­ma pa­ri­suh­de vai on­ko pa­ra­tii­sin kiel­let­ty he­del­mä sit­ten­kin hou­kut­te­le­vam­pi. Ko­ti­mai­nen rea­li­tyoh­jel­ma.

23.00 Sy­ke

Temp­ta­tion Is­land Suo­mi 5 Ext­ra

Lisää Temptistä!

Sy­ke

Na­pa­kymp­pi

23.30 WAGS

Meedion pakeilla.

Sy­ke

Sink­kuil­lal­li­nen

Ranskalainen ilta. Uusia makuelämyksiä.

23.45 Liv D: Kar­das­hian - mies, jo­ka pe­las­ti O.J. Simp­so­nin

Liv D: Kar­das­hian - mies, jo­ka pe­las­ti O.J. Simp­so.
0

00.00 Sink­kuil­lal­li­nen

Kissoja ja kimallusta.

00.00 Kum­man kaa (x2)

Music Award. Ammatinvalintaa.

Temp­ta­tion Is­land Suo­mi 5 Ext­ra

Lisää Temptistä!

00.30 Sink­kuil­lal­li­nen

Pingistä ja purilaisia.

00.30 Rem­pal­la kau­pak­si

Budjetit paukkuvat. Pihamökki ja mäntyhelvetti.

00.30 Remp­pa vai muut­to (x2)

Sar­jas­sa poh­di­taan e­ri per­hei­den kans­sa, kan­nat­taa­ko ra­hat lait­taa ny­kyi­sen a­sun­non täys­re­mont­tiin vai hank­kia i­han uu­si a­sun­to. Ka­na­da­lai­nen rea­li­ty­sar­ja.

00.45 WAGS

Mil­lais­ta on e­lä­mä rik­kaan am­mat­tiur­hei­li­jan rin­nal­la?

01.00 Remp­pa vai muut­to

01.00 Sink­kuil­lal­li­nen

Vegaanisia herkkuja.

01.30 Remp­pa vai muut­to

01.30 Nel­jät häät U­SA: Koo­tut köm­mäh­dyk­set

Häät sul­ha­sen ta­paan

Kaunotar ja hirviö.

01.45 Maail­man ö­ve­reim­mät eh­tool­li­sa­sut

Uusi vuosi. 9-vuo­tiaal­le Kyah?

02.00 Häät sul­ha­sen ta­paan

02.00 Häät sul­ha­sen ta­paan

02.30 Nel­jät häät U­SA: Koo­tut köm­mäh­dyk­set

02.30 Häät sul­ha­sen ta­paan

02.30 Häät sul­ha­sen ta­paan

02.40 Sink­kuil­lal­li­nen

02.40 Kum­man kaa (x2)

3

03.00 Sink­kuil­lal­li­nen

03.00 Rem­pal­la kau­pak­si

03.30 Sink­kuil­lal­li­nen

03.30 Sink­kuil­lal­li­nen

03.30 Rem­pal­la kau­pak­si

03.40 Liv D: Kar­das­hian - mies, jo­ka pe­las­ti O.J. Simp­so­nin

03.40 Liv D: Pul­lu­koi­den u­nel­ma­lo­ma

04.00 Liv D: Pul­lu­koi­den u­nel­ma­lo­ma

04.10 Ast­ral-TV (x2)

04.30 Ast­ral-TV (x2)

04.30 Ast­ral-TV (x4)

04.30 Ast­ral-TV (x2)

04.50 Ast­ral-TV (x2)

04.50 Ast­ral-TV (x2)