Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 30 31 32 33 34 Kanava Suora
3.8. 4.8. 5.8. 6.8. 7.8. 8.8. 9.8.
6
06.00 LI­VE: Astral-TV
9
09.00 Napakymppi
Sisarukset studiossa!
09.00 Napakymppi
Ko­ti­mai­nen viihdeohjelma.
ti: Huolestuneet kaverit.
ke: Sporttaajat.
to: Laulavat savolaiset. Nei­ti X:n ko­si­ja pel­kää su­ku­puut­toon kuolemista...
pe: Perhekeskeiset.
09.00 Remp­pa vai muutto UK
Eng­lan­ti­lai­nen li­fes­tyleohjelma.
la: Perinteitä vai helppoutta? Asunto Wappingissa.
su: Krikettiperhe. Muuttopahoinvointia. An­dyn ja Jes­sin per­heen ko­ti Long Ea­to­nis­sa on käy­mäs­sä ahtaaksi,..
09.55 Pientä pilaa
10.00 Nel­jän tähden talkoot
10.00 Liv D: Bi­le­kis­so­jen py­hä parannus
11.00 Rem­palla kaupaksi
Eng­lan­ti­lai­nen li­fes­tyleohjelma.
ma: Kasarikauhistus.
ti: Moskasta myyntivaltiksi.
ke: Pohjois-Lontoon taloja.
to: Kova luu.
pe: Takana loistava tulevaisuus.
11.00 Ra­dio Suo­mi­po­pin Hel­sin­ki-päi­vän konsertti
ke­sä­kuu­ta Suo­men suu­rim­man il­mais­kon­ser­tin Kai­sa­nie­men puistossa...
11.30 Sink­kuillallinen
Eng­lan­ti­lai­nen rea­li­ty­sarja. (43')
11.30: Nauru on parasta lääkettä.
12.30: Räppärille morsian. Mon­tell pi­tää it­seään lah­ja­na maail­man naisille...
11.30 Sink­kuillallinen
Eng­lan­ti­lai­nen rea­li­ty­sarja. (44')
11.30: Täydellinen nainen.
12.30: Treffimunaus. Gla­mou­re­lä­mää Es­se­xis­sä -sar­jan täh­ti ? Diags? et­sii haus­kaa ja ren­toa kumppania...
13.30: Eri maailmoista. En­ti­nen Miss Wa­les Imo­gen Tho­mas et­sii her­ras­mies­tä, jo­ka osaa hem­mo­tel­la naistaan...
12
12.00 Häät sul­hasen tapaan
Eng­lan­ti­lai­nen rea­li­ty­sarja. (46')
ma: Rugbyromantiikkaa.
ti: Romantiikkaa raiteilla.
ke: Katastrofihäät.
to: Rakkautta raunioilla.
pe: Rennoin ottein. Leon on rento mies,..
13.00 Sink­kuillallinen
Eng­lan­ti­lai­nen realitysarja.
ma: Sienihuolia.
ti: Nauru on parasta lääkettä.
ke: Räppärille morsian.
to: Täydellinen nainen.
13.00 Tut­tu Tyy­li­tai­tu­ri­na by Metti Forssell
13.30 Jaksa paremmin
13.30 Häät sul­hasen tapaan
Eng­lan­ti­lai­nen rea­li­ty­sarja. (46')
13.30: Romantiikkaa raiteilla.
14.30: Katastrofihäät. Per­fek­tio­nis­ti Kay­leigh on me­nos­sa nai­mi­siin kep­pos­te­le­van Dea­nin kanssa...
15.30: Rakkautta raunioilla. Täs­sä jak­sos­sa ro­man­tii­kan tai­tu­ri Ash vie vi­hil­le ujos­te­le­van nuo­rik­kon­sa Vickin...
14.00 Pientä pilaa
14.00 Napakymppi
Ko­ti­mai­nen viihdeohjelma.
ti: Sporttaajat.
ke: Laulavat savolaiset. Nei­ti X:n ko­si­ja pel­kää su­ku­puut­toon kuolemista...
to: Perhekeskeiset.
pe: All stars: kosijoista X:iksi.
14.10 Napakymppi
Huolestuneet kaverit.
14.30 Häät sul­hasen tapaan
Eng­lan­ti­lai­nen rea­li­ty­sarja. (46')
14.30: Rennoin ottein.
15.30: Musta morsian. Prin­ses­sa­häis­tä haa­vei­le­va Ez­ra odot­taa pe­lon­se­kai­sin tun­tein häitä,..
15
15.05 Tans­sin superäidit
Ame­rik­ka­lai­nen realitysarja.
ma: Taisteluleiri.
ti: Abbyn pahin painajainen. Ryh­män si­säi­set ka­hi­nat unoh­tu­vat hetkeksi,..
ke: Mätien omenoiden paluu.
to: Voittaja vie kaiken.
15.00 Asun­to­kaupat sokkona
Lisää tilaa teineille.
16.00 Ka­don­neen jäljillä
ISRAEL, Liana - Paluu juurille.
16.00 Kimpassa
Ko­ti­mai­nen kes­kus­teluohjelma.
ti: Jouni ja Mari Hynynen.
ke: Eva Wahlström ja Niklas Räsänen.
to: Kalle ja Riina-Maija Palander.
pe: Jone Nikula ja Hanna Kattunen.
16.30 Tans­sin superäidit
Ame­rik­ka­lai­nen realitysarja.
la: Taisteluleiri. Abbyn pahin painajainen. Ryh­män si­säi­set ka­hi­nat unoh­tu­vat het­kek­si, kun tei­ni­jouk­kue kil­pai­lee uu­sien vah­vis­tusten kera.
su: Mätien omenoiden paluu. Cat­hyn jouk­kue ha­kee re­vans­sia Ab­byn ty­töis­tä, ja sol­vauk­set len­tä­vät jäl­leen. Ken­dall saa suu­ren tilaisuuden, Voittaja vie kaiken. Uu­si tyt­tö Da­via­na pis­te­tään kil­pai­le­maan Ka­la­nia vas­taan, ja hän al­kaa mur­tua pai­neiden alla.
16.55 Tulossa...
17.00 Häät sul­hasen tapaan
Eng­lan­ti­lai­nen rea­li­ty­sarja. (46')
ma: Romantiikkaa raiteilla.
ti: Katastrofihäät. Per­fek­tio­nis­ti Kay­leigh on me­nos­sa nai­mi­siin kep­pos­te­le­van Dea­nin kanssa...
ke: Rakkautta raunioilla.
to: Rennoin ottein. Leon on ren­to mies, jo­ka yleen­sä jät­tää kai­ken vii­me tippaan...
pe: Musta morsian. Prin­ses­sa­häis­tä haa­vei­le­va Ez­ra odot­taa pe­lon­se­kai­sin tun­tein häitä,..
18
18.00 Sink­kuillallinen
Eng­lan­ti­lai­nen realitysarja.
ma: Nauru on parasta lääkettä.
ti: Räppärille morsian. Mon­tell pi­tää it­seään lah­ja­na maail­man naisille...
ke: Täydellinen nainen. To­si-tv-täh­ti Es­ter Dee et­sii pit­kää ja haus­kaa miestä...
to: Treffimunaus. Gla­mou­re­lä­mää Es­se­xis­sä -sar­jan täh­ti ? Diags? et­sii haus­kaa ja ren­toa kumppania...
pe: Eri maailmoista. En­ti­nen Miss Wa­les Imo­gen Tho­mas et­sii her­rasmiestä,..
18.30 Sel­viy­tyjät Suomi
Ko­ti­mai­nen realitysarja.
la: Pyörremyrsky.
su: Viidakkokioski. Täs­sä jak­sos­sa kil­pai­li­joi­den kes­tä­vyyt­tä koe­tel­laan niin maal­la kuin me­rel­lä ja niin pe­leis­sä kuin lei­ris­sä. Aiem­min tä­pä­räs­ti pe­las­tu­nut kil­pai­li­ja ui mel­ko sy­vis­sä vesissä...
19.00 Remp­pa vai muut­to Vancouver
Ka­na­da­lai­nen rea­li­ty­sarja. (43')
ma: Luonnon helmassa.
ti: Työmatkan tuunausta. Bret­til­lä ja Ju­lial­la on pal­jon ne­liöi­tä ja upea piha,..
19.00 Suo­ma­lai­nen me­nestysresepti
19.00 Remp­pa vai muut­to Vancouver
Ka­na­da­lai­nen rea­li­ty­sarja. (43')
to: Tunneside ja tila.
pe: Avaruutta ja upeita näkymiä.
20.00 Hu­vila & Huussi
ma: Rentolan uusi piha.
ti: Muotoilijan idyllinen design-mökki. Fis­kar­sis­sa si­jaitsevasta,..
ke: Siirtolapuutarhan rustic garden. Vanhan,..
20.00 Nel­jät häät Amerikassa
Yllättävä loppu.
20.00 Hu­vila & Huussi
pe: Hirsimökin päivitetyt tilaratkaisut.
la: Rentolan uusi piha. Ne­li­hen­ki­nen per­he on hil­jat­tain os­ta­nut mö­kin mök­ki­kylästä...
su: Muotoilijan idyllinen design-mökki. Fis­kar­sis­sa si­jaitsevasta,..
21
21.00 Sy­ke: ta­pah­tunut aiemmin
21.00 elokuva: Unel­mien pelikirja
Näl­kä­pe­li-täh­ti Jen­ni­fer Law­ren­ce voit­ti Os­ca­rin ja Gol­den Glo­ben nais­pääo­sas­taan ro­man­tii­kal­la maus­te­tus­sa draa­ma­ko­me­dias­sa, jo­ka huo­mioi­tiin pe­rä­ti kah­dek­sal­la Os­car-eh­dok­kuu­del­la. Nuo­ri les­ki Tif­fa­ny (Jen­ni­fer Law­ren­ce) tu­tus­tuu ko­meaan Patiin ..
(Silver Linings Playbook/USA 2012)
21.00 elokuva: Ker­ro, kerro kuvastin
Kun Lu­mi­kin il­keä äi­ti­puo­li (Ju­lia Ro­berts) kaap­paa val­ta­kun­nan oh­jat it­sel­leen, Lu­mik­ki vär­vää avuk­seen seit­se­män neu­vo­kas­ta jos­kin kärt­tyi­sää kää­piö­tä suis­taak­seen äi­ti­puo­len­sa vallasta...
(Mirror, Mirror 2012)
21.00 NCIS Los Angeles
to: Asian ydin.
pe: Kaamea kankkunen. Mek­si­kon ra­jan yli saa­puu vaa­ral­li­sia kut­su­mat­to­mia vieraita,..
21.00 elokuva: Yh­det häät ja kolme anoppia
Nai­mi­siin me­ne­vä Ale­jand­ro pyy­tää eron­nei­ta adop­tio­van­hem­piaan Do­nia (Ro­bert De Ni­ro) ja El­le­niä (Dia­ne Kea­ton) esit­tä­mään pa­ris­kun­taa, kos­ka Ale­jand­ron bio­lo­gi­nen äi­ti ei tie­dä näi­den eronneen...
(Big Wedding, The 2013)
21.00 ko­ti­mai­nen elokuva: Sooloilua
Her­sy­vä draa­ma­ko­me­dia kol­me­kymp­pi­ses­tä toi­mit­ta­jas­ta Em­mas­ta (Sai­ja Len­to­nen), jo­ka lä­he­te­tään yl­lät­täen haas­tat­te­le­maan huip­pu­ka­pel­li­mes­ta­ri Joel Ab­ra­hams­so­nia (Ka­ri-Pek­ka Toi­vo­nen). Em­ma huo­maa pian ihas­tu­van­sa Joeliin...
(Sooloilua/Suomi 2007)
21.05 NCIS Los Angeles
Terminaattorigeeni. Deeks jou­tuu ki­pe­rään ti­lanteeseen,..
22.00 Lap­si tun­te­mat­toman kanssa
Elämä mullistuu.
22.00 Temp­ta­tion Is­land Suomi 7
Tulta munille!
22.00 Rak­kaus­ta­rinoita Chile
22.15 Temp­ta­tion Is­land Suomi 7
Kaikki järjestyy.
22.50 Lätkävaimot
Juhlahumua.
23.00 Kimpassa
Jukka Poika ja Teija Stormi.
23.00 Sink­kuillallinen
Treffimunaus. Gla­mou­re­lä­mää Es­se­xis­sä -sar­jan täh­ti ? Diags?..
23.15 Lätkävaimot
Vauvahaaveita. Mar­ti­ne viet­tää ai­kaa Pitts­burg­his­sa Mar­cin kans­sa suun­ni­tel­len per­heen pe­rustamista...
23.05 Rak­kaus­ta­rinoita Chile
23.10 Temp­ta­tion Island USA
Viimeinen iltanuotio osa 2. Lop­pu­jen­kin pa­ris­kun­tien koh­ta­lo selviää...
23.30 Temp­ta­tion Island USA
Viimeinen iltanuotio osa 1.
23.20 Nel­jät häät Amerikassa
Yllättävä loppu.
00.00 Sink­kuillallinen
23.50 NCIS Los Angeles
23.50: Terminaattorigeeni.
00.50: Asian ydin.
0
00.00 Häät sul­hasen tapaan
00.15 Sink­kuillallinen
00.15 Sink­kuillallinen
00.20 NCIS Los Angeles
Kaamea kankkunen.
00.30 Sink­kuillallinen
01.00 Häät sul­hasen tapaan
01.00 Remp­pa vai muut­to Vancouver
01.15 Häät sul­hasen tapaan
01.15 Häät sul­hasen tapaan
01.20 Remp­pa vai muut­to Vancouver
Ka­na­da­lai­nen rea­li­ty­sarja. (43')
Kausi 5. Jaksot 13-14.
01.30 Häät sul­hasen tapaan
02.00 Remp­pa vai muut­to Vancouver
01.50 Remp­pa vai muut­to Vancouver
Ka­na­da­lai­nen rea­li­ty­sarja. (43')
Kausi 5. Jaksot 11-12.
02.00 Napakymppi
02.20 Remp­pa vai muut­to Australia
02.15 Remp­pa vai muut­to Vancouver
02.30 Remp­pa vai muut­to Vancouver
02.55 Napakymppi
3
03.00 Astral-TV
03.30 Napakymppi
Ko­ti­mai­nen viih­deoh­jelma. (42')
Kausi 3. Jaksot 8-9.
03.15 Napakymppi
03.20 Astral-TV
03.55 Astral-TV
03.50 Astral-TV
04.10 Astral-TV
04.30 Astral-TV