Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 7 8 9 10 11 Kanava Suora
1.3. 2.3. 3.3. 4.3. 5.3. 6.3. 7.3.
6
06.00 LI­VE: Astral-TV
9
09.00 Napakymppi
Kau­si 4. Le­gen­daa­ri­ses­sa oh­jel­mas­sa nei­ti tai her­ra X va­lit­see mie­lei­sen­sä ko­sioeh­dok­kaan ser­min ta­ka­na ky­sy­myk­siin vas­taa­vis­ta eh­dok­kais­ta A, B tai C. Rak­kau­den mes­ta­ri­na toi­mii Jan­ne Ka­ta­ja. Ko­ti­mai­nen viihdeohjelma.
Kausi 4. Jaksot 17-20. (kausi loppuu)
09.00 Rem­palla tuloja
09.00: 130 vuoden viat.
09.30: Toiveissa lapsi.
09.00 Remp­pa vai muut­to Vancouver
Ka­na­da­lai­nen li­fes­ty­leoh­jelma. (44')
la: Sijainti vai neliöt. Kodin sydän. El­lie ja Da­vey ha­lua­vat suu­rem­man ja toi­mi­vam­man keittiön...
su: Lisää aikaa lapsille. Da­nin ja Heat­he­rin per­heen ko­to­na on val­ta­vas­ti yli­mää­räis­tä tilaa... Kriisistä toiseen. Nor­man on kun­nos­ta­nut ne­li­lap­si­sen per­heen­sä ta­loa kym­me­nen vuotta,..
10.00 Liv D: Ö­ky­vai­mo­jen salaisuudet
10.00 Remp­pa vai muut­to Vancouver
Ka­na­da­lai­nen li­fes­ty­leoh­jelma. (44')
ti: Sijainti vai neliöt.
ke: Kodin sydän.
to: Lisää aikaa lapsille.
pe: Kriisistä toiseen.
11.00 Häät sul­hasen tapaan
Eng­lan­ti­lai­nen rea­li­ty­sarja. (46')
ma: Rennoin ottein.
ti: Musta morsian.
ke: Päivä kuningattarena.
to: Rakkaudesta lajiin.
pe: Vieraalla maalla.
11.00 Sink­kuillallinen
Eng­lan­ti­lai­nen realitysarja.
11.00: Italian tunnelmaa.
12.00: Huippuheila haussa. Ete­läaf­rik­ka­lai­nen Lu­ke ra­kas­taa sus­hia ja et­sii ä­ly­käs­tä naista...
13.00: Oikeanlaista kemiaa. Tum­maa ko­mis­tus­ta et­si­vä Gra­cie koh­taa yh­den lem­pie­läi­mis­tään lautasella,
11.00 Rem­palla tuloja
11.00: 130 vuoden viat.
11.30: Toiveissa lapsi. Kat ja And­rew toi­vo­vat lasta,..
12
12.00 Lap­si tun­te­mat­toman kanssa
Ko­ti­mai­nen realitysarja.
ma: "Haluan lapsen".
ti: "Valitsen sinut".
ke: Tiivistä tutustumista. Lei­rin jäl­keen tun­teet ot­ta­vat vallan...
to: Yllättäviä tunteita. Ari ja Rii­na ryh­ty­vät yrit­tä­mään lasta...
pe: Kristan uusi kumppani.
12.00 Sink­kuillallinen
Eng­lan­ti­lai­nen rea­li­ty­sarja. (44')
12.00: Ei katkarapuja, kiitos!
13.00: Miljonäärin matkassa. Kol­me mies­tä kok­kaa il­lal­lis­ta lau­la­ja­tar Hollylle...
13.00 Mar­ti­na ja hen­genpelastajat
ma: Koulutus muuttuu entistä rajummaksi.
ke: Fi­naa­li­jak­sos­sa kak­si pa­ras­ta kil­pai­li­jaa ot­ta­vat mit­taa toisistaan...
to: Taisto alkaa! . Kil­pai­li­jat saa­pu­vat Raya Yain saa­rel­le. He saa­vat huomata,..
13.00 Rem­palla tuloja
13.30 Jaksa paremmin
14.00 Sink­kuillallinen
Bilehileen treffit.
14.00 Sink­kuillallinen
Italian tunnelmaa. Kath­ryn pää­see il­lal­li­sel­le Adamin,..
14.00 Sink­kuillallinen
Eng­lan­ti­lai­nen rea­li­ty­sarja. (44')
ke: Huippuheila haussa.
to: Oikeanlaista kemiaa.
pe: Ei katkarapuja, kiitos!
14.00 Tans­sin superäidit
Ame­rik­ka­lai­nen realitysarja.
14.00: Nousu tuhkasta.
15.00: Mestaruus häämöttää. ALDC:n eliit­ti­tii­min kau­si hui­pen­tuu New Yor­kis­sa pi­det­tä­viin kan­sal­li­siin kisoihin,..
16.00: Parhaat poistot. Eri­kois­jak­sos­sa käy­dään lä­pi TV:ssä esit­tä­mät­tä jä­tet­ty­jä tans­se­ja ja kohtauksia...
14.00 Häät sul­hasen tapaan
Vieraalla maalla.
14.55 Sy­ke-elo­ku­van tun­nus­bii­si: Ans­si Ke­la - Sut puhallan pois
15
15.00 Rem­palla tuloja
15.00: 130 vuoden viat.
15.30: Toiveissa lapsi.
15.00 Ka­don­neen jäljillä
Ko­ti­mai­nen rea­li­tyoh­jelma. (41')
ti: NORJA, Eddie - Valmis vastauksiin.
ke: ISRAEL, Liana - Paluu juurille.
15.00 Liv D: Dio­rin muo­ti­ta­lon kulisseissa
Kak­sio­sai­ses­sa do­ku­men­tis­sa su­kel­le­taan 70-vuo­tiaan muo­ti­ta­lo Dio­rin maailmaan.
15.00 Tans­sin superäidit
Eri­kois­jak­sos­sa sar­jan 8. Ame­rik­ka­lai­nen rea­li­ty­sarja. (38')
15.00: Jälleennäkeminen, osa 1.
16.00: Jälleennäkeminen, osa 2.
16.00 Liv D: Luk­suslentoyhtiö
16.00 Remp­pa vai muut­to Vancouver
Ka­na­da­lai­nen li­fes­ty­leoh­jelma. (44')
ti: Sijainti vai neliöt.
ke: Kodin sydän.
to: Lisää aikaa lapsille.
pe: Kriisistä toiseen.
16.55 Tulossa...
17.00 Tans­sin superäidit
Nousu tuhkasta. Ab­by aset­taa tans­si­joil­leen ta­val­lis­ta ko­vem­mat paineet,..
17.00 Tans­sin superäidit
Ame­rik­ka­lai­nen realitysarja.
ti: Mestaruus häämöttää.
ke: Parhaat poistot.
to: Jälleennäkeminen, osa 1. Eri­kois­jak­sos­sa sarjan 8...
17.00 Tans­sin superäidit
Jälleennäkeminen, osa 2. Eri­kois­jak­sos­sa sarjan 8...
17.00 Vieraissa USA
la: Kortit pöytään.
su: Puolisot vastakkain. Osal­lis­tu­jat ta­paa­vat puo­li­soi­den­sa koe­puo­li­sot, ja mus­ta­suk­kai­suus nou­see pintaan...
17.55 Sy­ke-elo­ku­van tun­nus­bii­si: Ans­si Ke­la - Sut puhallan pois
17.55 Tulossa...
18
18.00 Sink­kuillallinen
Eng­lan­ti­lai­nen realitysarja.
ma: Italian tunnelmaa.
ti: Huippuheila haussa. Ete­läaf­rik­ka­lai­nen Lu­ke ra­kas­taa sus­hia ja et­sii ä­ly­käs­tä naista...
ke: Oikeanlaista kemiaa. Tum­maa ko­mis­tus­ta et­si­vä Gra­cie koh­taa yh­den lem­pie­läi­mis­tään lautasella,
to: Ei katkarapuja, kiitos! . Myyn­ti­pääl­lik­kö Jon va­lit­see in­hos­taan huo­li­mat­ta kak­si listaa,..
pe: Miljonäärin matkassa. Kol­me mies­tä kok­kaa il­lal­lis­ta lau­la­ja­tar Hollylle...
18.00 Liv D: Mil­jar­döö­rin luksuskoti
Liv D: Miljardöörin luksuskoti.
18.00 Liv D: Vaa­ti­vat ökyvanhemmat
Liv D: Vaativat ökyvanhemmat. Ta­paam­me brit­ti­läi­siä vanhempia,..
19.00 Hu­vila & Huussi
Ko­ti­mai­nen li­fes­ty­leoh­jelma. (41')
ma: Ellenin surffiparatiisi.
ti: Koko suvun mökki.
ke: Forssellien unelmat toteen.
to: Jättömaa hyötykäyttöön. Me­ren­ran­nal­la si­jait­se­vas­sa mö­kis­sä on kaik­ki puit­teet kunnossa...
19.00 Hu­vila & Huussi
Ko­ti­mai­nen li­fes­ty­leoh­jelma. (41')
pe: Ellenin surffiparatiisi. Koko suvun mökki. Täl­le mö­kil­le ovat kaik­ki su­ku­lai­set ja hei­dän vie­raan­sa ai­na ter­vetulleita...
la: Forssellien unelmat toteen. Jättömaa hyötykäyttöön. Me­ren­ran­nal­la si­jait­se­vas­sa mö­kis­sä on kaik­ki puit­teet kunnossa...
19.00 Tulossa...
19.05 Unel­mien poi­kamiestyttö
Miehet kertovat. Tun­teet kuu­me­ne­vat ja ti­lan­teet kär­jis­ty­vät, kun kau­del­ta tu­tut mie­het pää­se­vät pur­ka­maan tun­to­jaan ja muis­te­le­maan kau­den ta­pah­tu­mia. Ame­rik­ka­lai­nen rea­li­ty­sarja. (80')
20.00 Remp­pa vai muut­to Vancouver
Ka­na­da­lai­nen li­fes­ty­leoh­jelma. (44')
ma: Sijainti vai neliöt.
ti: Kodin sydän. El­lie ja Da­vey ha­lua­vat suu­rem­man ja toi­mi­vam­man keittiön...
ke: Lisää aikaa lapsille. Da­nin ja Heat­he­rin per­heen ko­to­na on val­ta­vas­ti yli­mää­räis­tä tilaa...
to: Kriisistä toiseen. Nor­man on kun­nos­ta­nut ne­li­lap­si­sen per­heen­sä ta­loa kym­me­nen vuotta,..
20.58 Ke­no ja Synttärit
21
21.00 Asema 19
Muistopuhe. Hää­pu­vun so­vi­tus kär­jis­tyy rä­jäh­dys­her­käk­si ti­lanteeksi...
21.00 Holiday
Huip­pu­näyt­te­li­jöi­den täh­dit­tä­mä ro­mant­ti­nen ko­me­dia kah­des­ta rak­kau­teen pet­ty­nees­tä nai­ses­ta, jot­ka ha­ke­vat elä­mäl­leen si­säl­töä vaih­ta­mal­la ko­te­ja, mut­ta on­ko ruo­ho oi­keas­ti vih­reäm­pää ai­dan toi­sel­la puo­lel­la? Pääo­sis­sa: Ca­me­ron Diaz, Ka­te Wins­let, Ju­de Law, Jack Black, Eli Wal­lach, Ru­fus Se­well. Oh­jaus: Nan­cy Meyers. (130')
(The Holiday 2006)
21.00 Holmes NYC
Matojen armoilla. Kun ma­to­ja tut­ki­nut ylio­pis­ton pro­fes­so­ri jou­tuu it­se ma­to­jen syömäksi,..
21.00 This Is Us
Yh­dys­val­tain kat­so­tuin draa­ma­sar­ja jat­kuu Li­vil­lä ja Ruudussa!..
21.00 Holmes NYC
Näkyjä. Hol­mes ja Wat­son et­si­vät tappajaa,..
21.00 Temp­ta­tion Is­land Suomi 9
Ko­ti­mai­nen rea­lityohjelma.
21.00: Rajut kyydit.
22.00: Sohva vai seura. Tref­feil­lä tes­ta­taan Mi­kan piz­za­ko­kin tai­to­ja, ja Mirk­ku te­kee oi­val­luk­sia omas­ta käy­töksestään.
21.00 You Will Meet a Tall Dark Stranger
Huip­pu­näyt­te­li­jöil­lä roo­li­tet­tu Woo­dy Al­le­nin her­kul­li­nen draa­ma­ko­me­dia si­joit­tuu tä­män päi­vän Lon­too­seen. An­to­nio Ban­de­ras esit­tää ka­ris­maat­tis­ta Gre­giä, jos­ta hä­nen alai­sen­sa Sal­ly (Nao­mi Watts) ei saa sil­miään ir­ti. Toi­saal­la Sal­lyn isä Al­fie (Ant­ho­ny Hopkins)..
(You Will Meet a Tall Dark Stranger/Espanja-USA 2010)
22.00 Tulossa...
22.00 Sy­ke-elo­ku­van tun­nus­bii­si: Ans­si Ke­la - Sut puhallan pois
22.00 Pa­ra­tii­si­ho­telli Ruotsi
Saaliina koskemattomuus.
22.00 Resident
Pahan palkka. La­ne Hun­ter va­pau­tuu ta­kui­ta vas­taan, ja Con­rad hoi­taa naista,..
22.05 Pa­ra­tii­si­ho­telli Ruotsi
Rikas mies jos oisin.
22.05 Pa­ra­tii­si­ho­telli Ruotsi
Pankkiryöstö. Pank­ki­viik­ko jatkuu...
23.05 Sink­kuillallinen
Italian tunnelmaa. Kath­ryn pää­see il­lal­li­sel­le Adamin,..
23.05 Sink­kuillallinen
Eng­lan­ti­lai­nen rea­li­ty­sarja. (44')
ke: Oikeanlaista kemiaa.
to: Ei katkarapuja, kiitos!
23.00 Pa­ra­tii­si­ho­telli Ruotsi
Rikas mies jos oisin.
23.00 Temp­ta­tion Is­land Suomi 9 Extra
23.05 Holmes NYC
Ame­rik­ka­lai­nen draa­ma­sarja. (40')
23.05: Matojen armoilla.
00.05: Näkyjä.
23.30 Pa­ra­tii­si­ho­telli Ruotsi
Ruot­sa­lai­nen rea­li­ty­sarja. (41')
Kausi 13. Jaksot 14-15.
23.45 Sink­kuillallinen
0
00.05 Remp­pa vai muut­to Vancouver
00.05 Remp­pa vai muut­to Vancouver
Ka­na­da­lai­nen li­fes­ty­leoh­jelma. (44')
00.00 Kumman kaa
00.45 Remp­pa vai muut­to Vancouver
01.05 Häät sul­hasen tapaan
01.05 Häät sul­hasen tapaan
Eng­lan­ti­lai­nen rea­li­ty­sarja. (46')
Kausi 14. Jaksot 8-10.
01.05 Remp­pa vai muut­to Vancouver
Ka­na­da­lai­nen li­fes­ty­leoh­jelma. (44')
Kausi 4. Jaksot 5-6.
01.30 Remp­pa vai muut­to Vancouver
Ka­na­da­lai­nen li­fes­ty­leoh­jelma. (44')
Kausi 4. Jaksot 3-4.
01.45 Häät sul­hasen tapaan
02.05 Astral-TV
02.05 Astral-TV
02.00 Vieraissa USA
02.00: Kuvan kertomaa.
03.00: Läheisyysharjoitus.
02.45 Astral-TV
3
03.05 Astral-TV
03.30 Astral-TV
04.00 Astral-TV