Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 6 7 8 9 10
Huom! Katselet tulevan viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
1.3. 2.3. 3.3. 4.3. 5.3. 6.3. 7.3.
6
06.00 Huu­to­kauppataisto
05.15 Maail­man her­kul­li­simmat ruoat
06.00 Val­mis­tuksen salat
Sar­jas­sa näytetään,..
06.00 Huu­to­kauppataisto
Sar­jas­sa kier­re­tään maail­mal­la huu­ta­mas­sa kil­paa nou­ta­mat­ta jää­nei­tä mat­kalaukkuja,..
06.15 Val­mis­tuksen salat
Sar­jas­sa näytetään,..
Kausi 13. Jaksot 23-24.
06.15 Huu­to­kauppataisto
06.20 Huu­to­kauppataisto
06.10 Huu­to­kauppataisto
06.30 Val­mis­tuksen salat
Sar­jas­sa näytetään,..
Kausi 13. Jaksot 25-26.
06.45 Val­mis­tuksen salat
(How It's Ma­de, Do­ku­ment­ti­sar­ja, Iso-Bri­tannia, 2016)
Kausi 14. Jaksot 1-2.
06.40 Val­mis­tuksen salat
Sar­jas­sa näytetään,..
Kausi 14. Jaksot 5-6.
06.35 Mi­ten kaik­ki tehdään?
Ny­ky­maail­ma on täyn­nä mo­ni­mut­kai­sia tuo­tan­to- ja val­mis­tusp­rosesseja...
06.55 Val­mis­tuksen salat
Sar­jas­sa näytetään,..
06.55 Val­mis­tuksen salat
Sar­jas­sa näytetään,..
Kausi 14. Jaksot 9-10.
07.25 Mi­ten kaik­ki tehdään?
No­pea­tah­ti­ses­sa sar­jas­sa ava­taan eri alo­jen asian­tun­ti­joiden kanssa,
07.30 Mi­ten kaik­ki tehdään?
Kausi 14. Jaksot 2-3.
07.45 Mi­ten kaik­ki tehdään?
Kausi 14. Jaksot 8-9.
07.50 Mi­ten kaik­ki tehdään?
Ny­ky­maail­ma on täyn­nä mo­ni­mut­kai­sia tuo­tan­to- ja val­mis­tusp­ro­ses­se­ja. No­pea­tah­ti­ses­sa sar­jas­sa ava­taan eri alo­jen asian­tun­ti­joi­den kans­sa, mi­ten kaik­ki oi­kein teh­dään. (How Do They Do It, Do­ku­menttisarja,
07.40 Die­sel Brothers
Die­sel­Sel­ler­zin Hea­vy D ja Die­sel Da­ve työn­te­ki­jöi­neen tart­tu­vat le­gen­daa­ri­seen tyy­liin suu­rim­piin­kin haas­tei­siin ja ja­ka­vat avo­la­va-au­to­ja tar­vit­se­vil­le. (Die­sel Brot­hers, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2018)
Kausi 2. Jaksot 9-10.
07.55 Mi­ten kaik­ki tehdään?
Ny­ky­maail­ma on täyn­nä mo­ni­mut­kai­sia tuo­tan­to- ja val­mis­tusp­rosesseja...
Kausi 14. Jaksot 12-13.
08.25 Ro­muait­tojen aarteet
Juon­ta­ja Hen­ry Co­le ja moot­to­ri­pyö­rä­gu­ru Sam Lo­veg­ro­ve mat­kus­ta­vat ym­pä­ri Bri­tan­niaa et­sies­sään van­ho­ja au­to­ja, moot­to­ri­pyö­riä ja jo­pa ruo­hon­leik­ku­rei­ta, joil­la lyö­dä rahoiksi.
08.45 Ro­muait­tojen aarteet
08.55 Ro­muait­tojen aarteet
(Shed And Bu­ried, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2015)
Kausi 1. Jaksot 1-4.
09.00 Fast n' Loud: Spesiaali
Suositun autosarjan erikoisjaksot. (Fast N' Loud (Spe­cials) , Tosi-tv,
9
09.35 Ar­vo­ka­man etsijät
Ny­ky­päi­vän aar­tee­net­si­jä Drew Pritc­hard mat­kus­taa ym­pä­ri Bri­tan­niaa et­sies­sään upei­ta ja ih­meel­li­siä an­tiik­kie­si­nei­tä. Mi­tä isompi saalis,
09.50 Ar­vo­ka­man etsijät
09.55 Ar­vo­ka­man etsijät
Ny­ky­päi­vän aar­tee­net­si­jä Drew Pritc­hard mat­kus­taa ym­pä­ri Bri­tan­niaa et­sies­sään upei­ta ja ih­meel­li­siä an­tiik­kie­si­nei­tä. Mi­tä isom­pi saa­lis, si­tä on­nel­li­sempi mies.
09.45 Kaa­ro­jen kaksintaistelu
09.45: Tässä sarjassa nopeus on valttia!
09.55 Au­to­pa­ja Goblin Works
Alkaa uusintana. Jim­my de Ville,..
10.35 Alas­ka: Vii­meinen rintama
Kilc­he­rin per­he elää maa­ti­lal­la Alas­kan ta­ka­mail­la täy­sin eris­tyk­sis­sä yh­teis­kun­nas­ta. Ää­rio­lo­suh­teis­sa sel­viy­ty­mi­nen vaa­tii jo­kai­sen per­heen­jä­se­nen pa­nos­ta. (Alas­ka: The Last Fron­tier, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2012)
10.55 Alas­ka: Vii­meinen rintama
Kilc­he­rin per­he elää maa­ti­lal­la Alas­kan ta­ka­mail­la täy­sin eris­tyk­sis­sä yh­teis­kun­nas­ta. Ää­rio­lo­suh­teis­sa sel­viy­ty­mi­nen vaa­tii jo­kai­sen per­heen­jä­se­nen pa­nos­ta. (Alas­ka: The Last Fron­tier, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2012)
10.50 Alas­kan superkoneet
(Alas­ka Me­ga Mac­hi­nes, Do­ku­ment­ti­sar­ja, Yh­dys­vallat, 2016)
10.55 Top Gear
Au­to-oh­jel­mak­las­sik­koa juon­ta­vat Je­re­my Clark­son, Ric­hard Ham­mond ja Ja­mes May. (Top Gear, Viih­de, Iso-Bri­tannia, 2014)
10.55 Luon­non ou­doim­mat mysteerit
10.55: Alkaa uusintana.
12.00 Top Gear
Au­to-oh­jel­mak­las­sik­koa juon­ta­vat Je­re­my Clark­son, Ric­hard Ham­mond ja Ja­mes May. (Top Gear, Viihde,
12
12.20 TV Shop
(, )
12.35 TV Shop
ma: (, )
12.55 TV Shop
ke: (, )
13.05 TV Shop
(, )
13.20 Top Gear
(Top Gear, Viih­de, Iso-Bri­tannia, 2015)
14.30: Au­to-oh­jel­mak­las­sik­koa juon­ta­vat Je­re­my Clark­son, Ric­hard Ham­mond ja James May.
15.35:
16.50:
13.35 Whee­ler Dealers 15a
Huo­no­kun­toi­set klas­sik­koau­tot saa­vat Mi­ke Bre­we­rin ja Ant Ans­tea­din osaa­vis­sa kä­sis­sä uu­den elä­män. Mi­kel­la on eh­ty­mä­tön vai­nu löy­tää ro­mun seas­ta helmet,..
13.55 Whee­ler Dealers 15b
Mi­kel­la on eh­ty­mä­tön vai­nu löy­tää ro­mun seas­ta hel­met, min­kä jäl­keen me­kaa­nik­ko Ant pis­tää tuulemaan...
Kausi 15. Jaksot 1-3.
14.05 Arktiset vedet
Ju­ha­ni Hen­riks­son mat­kus­taa poh­joi­sen jyl­hiin koh­tei­siin ka­las­ta­maan, lait­ta­maan ruo­kaa pai­kal­li­sis­ta raa­ka-ai­neis­ta se­kä tu­tus­tu­maan si­kä­läi­siin ih­mi­siin. (Ark­ti­set ve­det, Li­fes­ty­le, Suomi, 2018)
Kausi 7. Jaksot 1-2.
14.40 Gold Rush
(Gold Rush, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2015)
ma: Aarresaari. Unelma El Doradosta. Klon­di­ken po­jat pa­laa­vat kul­lan­kaivuuseen...
ti: Mammothin kanava. Mammothin kultaa.
ke: Parker täyttää 21. Par­ker juh­lii 21. syn­ty­mä­päi­vään­sä uu­del­la lelulla,.. Kapteeni Monica. Mo­ni­ca Beets tu­lee To­nyn 350-ton­ni­sen lait­teis­ton kapteeniksi...
to: Sotajalalla. Par­ke­rin uu­si asen­ta­ja kuo­hut­taa tun­tei­ta, kui­vuus lo­pet­taa Tod­din toiminnan, Hoffmanin päivävuoro ja yövuoro ottavat yhteen. Par­ke­rin huuh­to­mo tuot­taa tuloksia,..
pe: Miljoonan dollarin vuori. Tasoissa. Par­ker ot­taa suu­ren ris­kin ja pa­nee kai­ken pe­liin ohit­taak­seen kil­pailijansa...
15
16.05 Löy­tö­ret­ki tun­te­mat­to­maan: Kuo­le­man jälkeen
UUSI SARJA Mitä tapahtuu kuoleman jälkeen?
16.40 Whee­ler Dealers 15c
Huo­no­kun­toi­set klas­sik­koau­tot saa­vat Mi­ke Bre­we­rin ja Edd Chi­nan osaa­vis­sa kä­sis­sä uu­den elämän...
16.40 Wheeler Dealers
Huo­no­kun­toi­set klas­sik­koau­tot saa­vat Mi­ke Bre­we­rin ja Ant Ans­tea­din osaa­vis­sa kä­sis­sä uu­den elämän...
16.55 Whee­ler Dealers 15c
Huo­no­kun­toi­set klas­sik­koau­tot saa­vat Mi­ke Bre­we­rin ja Edd Chi­nan osaa­vis­sa kä­sis­sä uu­den elä­män. Mi­kel­la on eh­ty­mä­tön vai­nu löy­tää ro­mun seas­ta hel­met, min­kä jäl­keen me­kaa­nik­ko Edd pis­tää tuu­le­maan. Kun­nos­tuk­sen jäl­keen kak­si­kon ta­voit­tee­na on myy­dä uu­siu­tu­nut me­no­pe­li voi­tol­la eteen­päin. (Whee­ler Dea­lers 15c, To­si-tv, Iso-Bri­tannia, 2019)
17.00 Sel­vit­tä­mä­tön salaisuus
17.45 Top Gear
ti: Au­to-oh­jel­mak­las­sik­koa juon­ta­vat Je­re­my Clark­son, Ric­hard Ham­mond ja Ja­mes May. (Top Gear, Viih­de, Iso-Bri­tannia, 2014)
ke: UU­SI KAU­SI Au­to-oh­jel­mak­las­sik­koa juon­ta­vat Je­re­my Clark­son, Ric­hard Ham­mond ja Ja­mes May. (Top Gear, Viih­de, Iso-Bri­tannia, 2015)
to: Au­to-oh­jel­mak­las­sik­koa juon­ta­vat Je­re­my Clark­son, Ric­hard Ham­mond ja Ja­mes May. (Top Gear, Viih­de, Iso-Bri­tannia, 2015)
pe:
18.00 Men­nei­syy­den mysteerit
Sar­jas­sa pää­sem­me tu­tus­tu­maan his­to­rial­li­siin koh­tei­siin ar­keo­lo­gien mat­kas­sa. Tut­ki­jat et­si­vät vas­tauk­sia men­nei­siin tapahtumiin,
18.00 Snoo­ker: Gib­ral­tar Ope­nin välierä
Suora lähetys. Se­los­tus Aki Kauppinen
(Urheilu, Iso-Britannia, 2021)
18
19.00 Kul­lan sukeltajat
Kul­lan­kai­va­jat su­kel­ta­vat kul­taa jää­ty­neen Be­rin­gin­me­ren poh­jas­ta hen­ken­sä kau­pal­la. (Be­ring Sea Gold, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2020)
19.00 Sa­lais­ten kan­sioi­den paljastukset
20.00 Wheeler Dealers
Huo­no­kun­toi­set klas­sik­koau­tot saa­vat Mi­ke Bre­we­rin ja Ant Ans­tea­din osaa­vis­sa kä­sis­sä uu­den elämän...
20.00 Whee­ler Dealers 15c
Huo­no­kun­toi­set klas­sik­koau­tot saa­vat Mi­ke Bre­we­rin ja Edd Chi­nan osaa­vis­sa kä­sis­sä uu­den elä­män. Mi­kel­la on eh­ty­mä­tön vai­nu löy­tää ro­mun seas­ta hel­met, min­kä jäl­keen me­kaa­nik­ko Edd pis­tää tuu­le­maan. Kun­nos­tuk­sen jäl­keen kak­si­kon ta­voit­tee­na on myy­dä uu­siu­tu­nut me­no­pe­li voi­tol­la eteenpäin.
20.00 Ron­nie OSul­li­van: The Joy of Six
20.00 Wheeler Dealers
20.00 Men­nei­syy­den mysteerit
Sar­jas­sa pää­sem­me tu­tus­tu­maan his­to­rial­li­siin koh­tei­siin ar­keo­lo­gien mat­kas­sa. Tut­ki­jat et­si­vät vas­tauk­sia men­nei­siin tapahtumiin,
20.30 Snoo­ker: Gibraltar Open
Suora lähetys. Se­los­tus Aki Kauppinen.
(Urheilu, Iso-Britannia, 2021)
20.30 Snoo­ker: Gib­ral­tar Ope­nin puolivälierä
Suora lähetys. Se­los­tus Aki Kauppinen
(Urheilu, Iso-Britannia, 2021)
21
21.00 Top Gear
22.25: UU­SI KAU­SI Au­to-oh­jel­mak­las­sik­koa juon­ta­vat Je­re­my Clark­son, Ric­hard Ham­mond ja Ja­mes May. (Top Gear, Viih­de, Iso-Bri­tannia, 2015)
21.00 Top Gear
Au­to-oh­jel­mak­las­sik­koa juon­ta­vat Je­re­my Clark­son, Ric­hard Ham­mond ja Ja­mes May. (Top Gear, Viih­de, Iso-Bri­tannia, 2015)
21.00 Dad's Army
Ko­me­dia seu­raa osa-ai­kai­sia so­ti­lai­ta toi­sen maail­man­so­dan ai­ka­na. Kun so­ta lä­hes­tyy lop­pua, jouk­kue saa vie­rai­lun kau­niil­ta nais­puo­li­sel­ta jour­na­lis­til­ta sa­maan ai­kaan, kun he al­ka­vat epäillä,..
(Dad's Army, Komedia, Yhdysvallat, 2016)
21.00 Wheeler Dealers
Huo­no­kun­toi­set klas­sik­koau­tot saa­vat Mi­ke Bre­we­rin ja Ant Ans­tea­din osaa­vis­sa kä­sis­sä uu­den elämän...
22.00 Snoo­ker: Gib­ral­tar Ope­nin loppuottelu
Suora lähetys. Se­los­tus Aki Kauppinen
(Urheilu, Iso-Britannia, 2021)
22.30 Kaa­ro­jen kaksintaistelu
Eri­lai­set kul­ku­neu­vot ja kul­jet­ta­jat koh­taa­vat start­ti­vii­val­la - mut­ta ku­ka tai mi­kä on no­pein? (Head 2 Head, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2019)
Kausi 10. Jaksot 10-9.
23.00 Rid­dic­kin aikakirja
(Chronicles of Riddick, The, Toiminta, Yhdysvallat, 2004)
23.10 Luon­non ou­doim­mat mysteerit
ti: Alkaa uusintana.
23.30 Kaa­ro­jen kaksintaistelu
23.40 Kiih­dy­tys­ki­sa: Kaksintaistelu
23.50 Fast n' Loud
(Fast n Loud, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2012)
00.05 Fast n' Loud
(Fast n Loud, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2012)
Kausi 2. Jaksot 13-14.
0
00.00 Kiih­dy­tys­ki­sa: Kaksintaistelu
00.50 Yl­lä­tystuunaajat
Kausi 8. Jaksot 4-6.
01.05 Yl­lä­tystuunaajat
Le­gen­daa­ri­nen hot rod -au­to­suun­nit­te­li­ja Chip Foo­se tii­mei­neen tuu­naa au­to­van­huk­sia huip­pu­kun­toon omis­ta­jilta salaa...
Kausi 8. Jaksot 8-10.
01.15 Yl­lä­tystuunaajat
01.45 Ame­rican Chopper
(Ame­ri­can Chop­per, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2004)
Kausi 2. Jaksot 2-2.
02.05 Ame­rican Chopper
02.05 Ame­rican Chopper
Alkaa uusintana. Spa­ce Shutt­le Tri­bu­te pyörä,..
02.00 Ame­rican Chopper
02.15 Ame­rican Chopper
02.50 Ghost Adventures
Pa­ra­nor­maa­le­ja asioi­ta tut­ki­vat Zak Ba­gans ja Nick Groff se­kä hei­dän tek­nik­kon­sa Aa­ron Good­win jou­tu­vat ko­vaan tes­tiin met­säs­täes­sään aa­vei­ta maail­man syn­kim­mis­sä pai­kois­sa. (Ghost Ad­ven­tu­res, Pa­ra­nor­maa­li, Yh­dys­vallat, 2011)
Kausi 6. Jaksot 19-26.
03.05 Ghost Adventures
(Ghost Ad­ven­tu­res, Pa­ra­nor­maa­li, Yh­dys­vallat, 2013)
Kausi 7. Jaksot 1-2.
03.00 Ghost Adventures
3
03.20 Ghost Adventures
03.15 Ghost Adventures
04.45 Maail­man her­kul­li­simmat ruoat
Ame­rik­ka­lai­nen tv-kasvo,..
05.00 Maail­man her­kul­li­simmat ruoat
04.55 Maail­man her­kul­li­simmat ruoat
05.15 Maail­man her­kul­li­simmat ruoat
05.05 Maail­man her­kul­li­simmat ruoat