Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 6 7 8 9 10 Report Katsotuimmat
Huom! Katselet menneen viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
15.2. 16.2. 17.2. 18.2. 19.2. 20.2. 21.2.
6
05.25 Maail­man her­kul­li­simmat ruoat
06.00 Huu­to­kauppataisto
Alkaa uusintana.
05.25 Maail­man her­kul­li­simmat ruoat
06.15 Val­mis­tuk­sen sa­lat: Unelma-autot
Sar­jas­sa näy­te­tään, kuin­ka maail­man upeim­mat ja mah­ta­vim­mat au­tot se­kä nii­den yk­si­tyis­koh­dat valmistetaan.
06.15 Val­mis­tuksen salat
(How It's Ma­de, Do­ku­ment­ti­sar­ja, Iso-Bri­tannia, 2014)
06.30 Val­mis­tuksen salat
Sar­jas­sa näytetään,..
06.40 Val­mis­tuksen salat
Sar­jas­sa näytetään,..
07.20 Mi­ten kaik­ki tehdään?
No­pea­tah­ti­ses­sa sar­jas­sa ava­taan eri alo­jen asian­tun­ti­joi­den kans­sa, mi­ten kaik­ki oi­kein teh­dään. (How Do They Do It? , Do­ku­ment­ti­sar­ja, Iso-Bri­tannia, 2015)
Kausi 12. Jaksot 12-1.
07.10 Mi­ten kaik­ki tehdään?
Ny­ky­maail­ma on täyn­nä mo­ni­mut­kai­sia tuo­tan­to- ja val­mis­tusp­rosesseja...
07.30 Mi­ten kaik­ki tehdään?
Ny­ky­maail­ma on täyn­nä mo­ni­mut­kai­sia tuo­tan­to- ja val­mis­tusp­rosesseja...
08.25 Ro­muait­tojen aarteet
Juon­ta­ja Hen­ry Co­le ja moot­to­ri­pyö­rä­gu­ru Sam Lo­veg­ro­ve mat­kus­ta­vat ym­pä­ri Bri­tan­niaa et­sies­sään van­ho­ja au­to­ja, moot­to­ri­pyö­riä ja jo­pa ruo­hon­leik­ku­rei­ta, joil­la lyö­dä ra­hoik­si. (Shed And Bu­ried, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2017)
Kausi 2. Jaksot 7-16.
08.15 Fast N' Loud
Au­to­tun­ti­ja Ric­hard Raw­lings et­sii Tek­sa­sis­ta klas­sik­koau­to­ja Gas Mon­key Ga­ra­ge -kor­jaa­mol­le kun­nos­tet­ta­vik­si ja edel­leen huu­to­kau­pat­ta­vik­si. (Fast N' Loud, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2019)
Kausi 6. Jaksot 13-14.
08.35 Die­sel Brothers
Die­sel­Sel­ler­zin Hea­vy D ja Die­sel Da­ve työn­te­ki­jöi­neen tart­tu­vat le­gen­daa­ri­seen tyy­liin suu­rim­piin­kin haas­tei­siin ja ja­ka­vat avo­la­va-au­to­ja tar­vit­se­vil­le. (Die­sel Brot­hers, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2018)
Kausi 2. Jaksot 4-6.
9
09.35 Ar­vo­ka­man etsijät
Mi­tä isom­pi saa­lis, si­tä on­nel­li­sempi mies.
pe: Alkaa uusintana.
10.20 Top Gear
Au­to-oh­jel­mak­las­sik­koa juon­ta­vat Je­re­my Clark­son, Ric­hard Ham­mond ja Ja­mes May. (Top Gear, Viih­de, Iso-Bri­tannia, 2013)
10.35 Alas­ka: Vii­meinen rintama
Ää­rio­lo­suh­teis­sa sel­viy­ty­mi­nen vaa­tii jo­kai­sen per­heen­jä­se­nen pa­nos­ta. (Alas­ka: The Last Fron­tier, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2019)
to: Alkaa uusintana.
10.35 Alas­kan superkoneet
(Alas­ka Me­ga Mac­hi­nes, Do­ku­ment­ti­sar­ja, Yh­dys­vallat, 2016)
10.35: Alkaa uusintana.
10.40 Kaa­ro­jen kaksintaistelu
Kausi 9. Jaksot 8-9.
11.45 Top Gear
UU­SI KAU­SI Au­to-oh­jel­mak­las­sik­koa juon­ta­vat Je­re­my Clark­son, Ric­hard Ham­mond ja Ja­mes May. (Top Gear, Viih­de, Iso-Bri­tannia, 2013)
12
12.40 TV Shop
ma: (, )
13.00 TV Shop
la: (, )
13.40 Wheeler Dealers
to: Alkaa uusintana.
13.35 Whee­ler Dealers 15a
14.00 Top Gear
Au­to-oh­jel­mak­las­sik­koa juon­ta­vat Je­re­my Clark­son, Ric­hard Ham­mond ja Ja­mes May. (Top Gear, Viih­de, Iso-Bri­tannia, 2013)
14.00 Ul­jas universumi
Vi­suaa­li­nen sar­ja tut­kii pe­rus­teel­li­ses­ti ul­koa­va­ruut­ta ja näyt­tää, kuin­ka ga­lak­sit, pla­nee­tat, täh­det ja täh­ti­jär­jes­tel­mät toimivat...
14.40 Gold Rush
(Gold Rush, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2014)
ma: Parkerin onnettomuus. Tyhmyrien alus. Poh­joi­sen Klon­di­kes­sa Hoff­ma­nien mie­his­tö on kat­kea­mis­pisteessä...
ti: Kasapäin kultaa. Kultatie.
ke: Kullankaivaja omilla teillään. Hoff­ma­nit ovat um­pikujassa,.. Hirviö elää. Vii­den­nel­lä tuo­tan­to­kau­del­la kaik­ki on uut­ta: uu­det kul­lankaivajat,..
to: Kultajoet. Jäistä kultaa.
pe: Satoja unsseja. Kaik­ki on muut­tu­nut - uu­det kul­lan­kai­va­jat, uu­det alueet,.. Par­ke­ria odot­taa kapina,..
15
16.00 Val­ko­hain mysteeri
Jo­ka vuo­si maail­man kook­kain pe­to­ka­la val­ko­hai ka­toaa jon­ne­kin mystisesti...
16.40 Whee­ler Dealers 15b
Huo­no­kun­toi­set klas­sik­koau­tot saa­vat Mi­ke Bre­we­rin ja Ant Ans­tea­din osaa­vis­sa kä­sis­sä uu­den elämän...
16.40 Wheeler Dealers
Kun­nos­tuk­sen jäl­keen kak­si­kon ta­voit­tee­na on myy­dä uu­siu­tu­nut me­no­pe­li voi­tol­la eteenpäin.
17.00 Sel­vit­tä­mä­tön salaisuus
17.40 Top Gear
ti: Au­to-oh­jel­mak­las­sik­koa juon­ta­vat Je­re­my Clark­son, Ric­hard Ham­mond ja Ja­mes May. (Top Gear, Viih­de, Iso-Bri­tannia, 2012)
ke: UU­SI KAU­SI Au­to-oh­jel­mak­las­sik­koa juon­ta­vat Je­re­my Clark­son, Ric­hard Ham­mond ja Ja­mes May. (Top Gear, Viih­de, Iso-Bri­tannia, 2013)
to: Au­to-oh­jel­mak­las­sik­koa juon­ta­vat Je­re­my Clark­son, Ric­hard Ham­mond ja Ja­mes May. (Top Gear, Viih­de, Iso-Bri­tannia, 2013)
pe:
18
18.00 Men­nei­syy­den mysteerit
Sar­jas­sa pää­sem­me tu­tus­tu­maan his­to­rial­li­siin koh­tei­siin ar­keo­lo­gien mat­kas­sa. Tut­ki­jat et­si­vät vas­tauk­sia men­nei­siin tapahtumiin,
18.00 Sa­lais­ten kan­sioi­den paljastukset
19.00 Kul­lan sukeltajat
Kul­lan­kai­va­jat su­kel­ta­vat kul­taa jää­ty­neen Be­rin­gin­me­ren poh­jas­ta hen­ken­sä kau­pal­la. (Be­ring Sea Gold, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2020)
19.00 Sa­lais­ten kan­sioi­den paljastukset
19.00 Men­nei­syy­den mysteerit
Sar­jas­sa pää­sem­me tu­tus­tu­maan his­to­rial­li­siin koh­tei­siin ar­keo­lo­gien mat­kas­sa. Tut­ki­jat et­si­vät vas­tauk­sia men­nei­siin tapahtumiin,
20.00 Wheeler Dealers
Kun­nos­tuk­sen jäl­keen kak­si­kon ta­voit­tee­na on myy­dä uu­siu­tu­nut me­no­pe­li voi­tol­la eteenpäin.
ti: Huo­no­kun­toi­set klas­sik­koau­tot saa­vat Mi­ke Bre­we­rin ja Ant Ans­tea­din osaa­vis­sa kä­sis­sä uu­den elämän...
ke:
to: Huo­no­kun­toi­set klas­sik­koau­tot saa­vat Mi­ke Bre­we­rin ja Ant Ans­tea­din osaa­vis­sa kä­sis­sä uu­den elämän...
pe: Huo­no­kun­toi­set klas­sik­koau­tot saa­vat Mi­ke Bre­we­rin ja Edd Chi­nan osaa­vis­sa kä­sis­sä uu­den elämän...
la: Huo­no­kun­toi­set klas­sik­koau­tot saa­vat Mi­ke Bre­we­rin ja Ant Ans­tea­din osaa­vis­sa kä­sis­sä uu­den elämän...
su: Huo­no­kun­toi­set klas­sik­koau­tot saa­vat Mi­ke Bre­we­rin ja Ant Ans­tea­din osaa­vis­sa kä­sis­sä uu­den elämän...
21
21.00 Top Gear
(Top Gear, Viih­de, Iso-Bri­tannia, 2013)
Au­to-oh­jel­mak­las­sik­koa juon­ta­vat Je­re­my Clark­son, Ric­hard Ham­mond ja James May.
ti:
ke:
21.00 Split
Kevin (Ja­mes McA­voy) on pal­jas­ta­nut psy­kiat­ril­leen 23 si­vu­per­soo­naan­sa, mut­ta yk­si on vie­lä nä­ky­mät­tö­mis­sä ja nou­see pian esiin hal­lit­se­maan kaik­kia toi­sia. Ke­vin ko­kee, et­tä hä­nen on pak­ko sie­pa­ta kol­me tei­nityttöä,..
(Split, Kauhu, Yhdysvallat, 2017)
21.00 Snoo­ker: Welsh Ope­nin puolivälierä
Suora lähetys. Se­los­tus Aki Kauppinen
(Urheilu, Iso-Britannia, 2021)
21.00 Snoo­ker: Welsh Ope­nin välierä
Suora lähetys. Se­los­tus Aki Kauppinen
(Urheilu, Iso-Britannia, 2021)
21.00 Snoo­ker: Welsh Ope­nin fi­naa­lin 2. sessio
Suora lähetys. Se­los­tus Aki Kauppinen
(Urheilu, Iso-Britannia, 2021)
23.15 Dante's Peak
Vul­ka­no­lo­gi Har­ry huo­les­tuu, kun pik­ku­kau­pun­gin vie­res­sä ko­hoa­va tu­li­vuo­ri aktivoituu...
(Dante's Peak, Trilleri, Yhdysvallat, 1997)
23.45 Kaa­ro­jen kaksintaistelu
Eri­lai­set kul­ku­neu­vot ja kul­jet­ta­jat koh­taa­vat start­ti­vii­val­la - mut­ta ku­ka tai mi­kä on nopein?
0
00.00 Kaa­ro­jen kaksintaistelu
00.30 Kaa­ro­jen kaksintaistelu
00.50 Fast n' Loud: Hauskat videot
Kausi 1. Jaksot 1-23.
01.05 Yl­lä­tystuunaajat
01.30 Yl­lä­tystuunaajat
01.55 Yl­lä­tystuunaajat
Kausi 6. Jaksot 11-1.
02.05 Ame­rican Chopper
(Ame­ri­can Chop­per, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2004)
Kausi 2. Jaksot 15-17.
02.25 Ame­rican Chopper
Joulureki. Se­nior, Mikey,..
02.55 Ame­rican Chopper
(Ame­ri­can Chop­per, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2004)
Kausi 2. Jaksot 11-13.
3
03.05 Ghost Adventures
(Ghost Ad­ven­tu­res, Pa­ra­nor­maa­li, Yh­dys­vallat, 2011)
Alkaa uusintana.
03.35 Ghost Adventures
03.55 Ghost Adventures
(Ghost Ad­ven­tu­res, Pa­ra­nor­maa­li, Yh­dys­vallat, 2011)
ti: Alkaa uusintana.
05.00 Maail­man her­kul­li­simmat ruoat
Ame­rik­ka­lai­nen tv-kasvo,..
Kausi 7. Jaksot 4-9.
05.25 Maail­man her­kul­li­simmat ruoat