Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 6 7 8 9 10
Huom! Katselet tulevan viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
8.3. 9.3. 10.3. 11.3. 12.3. 13.3. 14.3.
6
05.20 Maail­man her­kul­li­simmat ruoat
06.20 Huu­to­kauppataisto
06.55 Val­mis­tuksen salat
Sar­jas­sa näytetään,..
Kausi 14. Jaksot 11-12.
07.55 Mi­ten kaik­ki tehdään?
Kausi 14. Jaksot 14-15.
08.55 Ro­muait­tojen aarteet
9
09.55 Ar­vo­ka­man etsijät
10.55 Alas­ka: Vii­meinen rintama
(Alas­ka: The Last Fron­tier (Spe­cials) , To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2012)
12
12.55 TV Shop
(, )
13.55 Whee­ler Dealers 15b
14.55 Gold Rush
(Gold Rush, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2015)
14.55: Jymyjuttu.
15.50: Oregonin kultaa. Klon­di­ken po­jat pa­laa­vat kul­lan­kaivuuseen...
15
16.50 Top Gear
Au­to-oh­jel­mak­las­sik­koa juon­ta­vat Je­re­my Clark­son, Ric­hard Ham­mond ja Ja­mes May. (Top Gear, Viih­de, Iso-Bri­tannia, 2015)
18
18.00 Kul­lan sukeltajat
Kul­lan­kai­va­jat su­kel­ta­vat kul­taa jää­ty­neen Be­rin­gin­me­ren poh­jas­ta hen­ken­sä kau­pal­la. (Be­ring Sea Gold,
19.00 Alas­to­mat selviytyjät
UU­SI KAU­SI Kah­den seik­kai­li­jan on sel­viy­dyt­tä­vä kus­sa­kin jak­sos­sa 21 päi­vää il­man ruokaa,..
20.00 Wheeler Dealers
Huo­no­kun­toi­set klas­sik­koau­tot saa­vat Mi­ke Bre­we­rin ja Ant Ans­tea­din osaa­vis­sa kä­sis­sä uu­den elämän...
21
21.00 Top Gear
Au­to-oh­jel­mak­las­sik­koa juon­ta­vat Je­re­my Clark­son, Ric­hard Ham­mond ja Ja­mes May. (Top Gear, Viih­de, Iso-Bri­tannia, 2015)
23.15 Luon­non ou­doim­mat mysteerit
23.50 Fast n' Loud
0
00.50 Yl­lä­tystuunaajat
01.50 Ame­rican Chopper
02.50 Ghost Adventures
3