Ohjelmakartta.fi
Varoitus! Katselet tulevan viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
ma 25.2. ti 26.2. ke 27.2. to 28.2. pe 1.3. la 2.3. su 3.3.
6

Ruo­ka­mat­kal­la U­SA:s­sa (x4)

06.05 Ruo­ka­mat­kal­la U­SA:s­sa (x2)

Ruo­ka­mat­kal­la U­SA:s­sa (x3)

Ruo­ka­mat­kal­la U­SA:s­sa (x8)

Ruo­ka­mat­kal­la U­SA:s­sa (x2)

Ruo­ka­mat­kal­la U­SA:s­sa (x3)

07.10 Re­mont­ti­kil­pai­lu Tek­sa­sis­sa

07.10 Re­mont­ti­kil­pai­lu Tek­sa­sis­sa

07.30 Re­mont­ti­kil­pai­lu Tek­sa­sis­sa

08.00 Re­mont­ti­kil­pai­lu Tek­sa­sis­sa

Kul­ta­kuu­me

Queen of Diamonds UU­SI KAU­SI! Hoff­ma­nit siir­tä­vät o­pe­raa­tion­sa Guya­nan vii­dak­koon.

Re­mont­ti­kil­pai­lu Tek­sa­sis­sa

08.10 Kul­ta­kuu­me: E­te­lä-A­me­rik­ka

Jäätynyt pohjoinen.

08.35 Aar­re­jah­ti me­rel­lä: Tais­te­lu mus­tas­ta jout­se­nes­ta

9

09.00 Kul­ta­kuu­me: John Sch­na­bel

Erikoisjakso.

Kul­ta­kuu­me: E­te­lä-A­me­rik­ka

Maan ääriin asti.

09.00 Kul­ta­kuu­me

Learning Curve In Too Deep

09.15 Hen­gen­vaa­ral­li­nen saa­lis: s­pe­siaa­li

09.35 Hen­gen­vaa­ral­li­nen saa­lis

Blood & Guts

10.00 Hen­gen­vaa­ral­li­nen saa­lis

Life or Death Decision

Hen­gen­vaa­ral­li­nen saa­lis: S­pe­siaa­li

12. kauden erikoisjakso.

Hen­gen­vaa­ral­li­nen saa­lis

Greenhorns Long Sleepless Nights Lady Luck Sar­ja seu­raa ku­nin­gas­ra­pu­jen pyy­dys­tä­jien vaa­ti­vaa ja vaa­ral­lis­ta työ­tä Be­rin­gin­me­ren ää­rio­lo­suh­teis­sa.

10.10 Löy­tö­ret­ki tun­te­mat­to­maan

10.35 Löy­tö­ret­ki tun­te­mat­to­maan

Lost Samurai Sword of Destiny

11.00 Ar­vo­ka­man et­si­jät

11.00 Löy­tö­ret­ki tun­te­mat­to­maan

Curse of the Golden Bell 2. kausi alkaa uusintana. Genghis Khan's Tomb Blackbeard's Hidden Gold Hunting Vampires

11.35 Ar­vo­ka­man et­si­jät

Episode 1 UU­SI KAU­SI!
12

12.00 TV S­hop

12.00 Ar­vo­ka­man et­si­jät

Episode 2 Episode 4 Ny­ky­päi­vän aar­tee­net­si­jä D­rew P­ritc­hard mat­kus­taa ym­pä­ri B­ri­tan­niaa et­sies­sään u­pei­ta ja ih­meel­li­siä an­tiik­kie­si­nei­tä.

Ul­jas u­ni­ver­su­mi

Sar­ja tut­kii pe­rus­teel­li­ses­ti ul­koa­va­ruut­ta ja näyt­tää, kuin­ka ga­lak­sit, p­la­nee­tat, täh­det ja täh­ti­jär­jes­tel­mät toi­mi­vat.

A­las­kan su­per­ko­neet

Behemoths of the Bush Vain A­las­kas­ta voi löy­tyä jääs­tä ja ve­des­tä ra­ken­net­tu len­to­kent­tä.

12.35 TV S­hop

13.00 W­hee­ler Dea­lers

Lamborghini Urraco.

13.00 TV S­hop

13.35 W­hee­ler Dea­lers

Ford Popular Ford Po­pu­lar.

14.00 Hen­gen­vaa­ral­li­nen saa­lis

Loputon.

14.00 W­hee­ler Dea­lers

Corvette C2 Lotus Elise

Fast n' Loud (x2)

Ford Galaxie: Part 1/Bikini Contest Ford Galaxie: Part 2/Nash Healey

Hai­hä­kis­sä

Tut­ki­ja­ryh­mä kel­luu ai­nut­laa­tui­ses­sa hai­hä­kis­sä kes­kel­lä Mek­si­kon­lah­tea hou­ku­tel­lak­seen pai­kal­le a­lueen tap­pa­vim­man hain.

14.40 Hen­gen­vaa­ral­li­nen saa­lis

Kausi 7 alkaa uusintana. Uut­ta ver­ta.
15

15.00 Kul­ta­kuu­me

5. kausi alkaa uusintana. Uut­ta ver­ta.

15.00 Hen­gen­vaa­ral­li­nen saa­lis

Proving Grounds Vanhuus & kavaluus. Breaking Point

15.00 Myy­tin­mur­ta­jat vs. hait

E­ri­kois­jak­sos­sa myy­tin­mur­ta­jat sel­vit­tä­vät hai­hin liit­ty­viä myyt­te­jä.

16.00 Kul­ta­kuu­me

Golden Boy Viikinkilaiva. Hard Bargain

NA­SAn sa­lai­set kan­siot

Did We Nuke Jupiter? Mi­kä se­koit­taa ast­ro­naut­tien päät a­va­ruu­des­sa?

Ul­jas u­ni­ver­su­mi

Sar­ja tut­kii pe­rus­teel­li­ses­ti ul­koa­va­ruut­ta ja näyt­tää, kuin­ka ga­lak­sit, p­la­nee­tat, täh­det ja täh­ti­jär­jes­tel­mät toi­mi­vat.

17.00 W­hee­ler Dea­lers

Dodge Charger. Delorean DMC-12 Volkswagen Karmann Ghia Bel Air. Chevrolet Bel Air

Maa­na­lai­set sa­lai­suu­det

Atlantis in America Tie­de­mies Rob Nel­son tut­kii sar­jas­sa maail­man ou­doim­pia maa­na­lai­sia koh­tei­ta uu­sin­ta huip­pu­tek­no­lo­giaa hyö­dyn­täen.

NA­SAn sa­lai­set kan­siot

Nazis on the Moon Jak­sos­sa poh­di­taan mm. huk­ku­mis­ta a­va­ruu­des­sa, len­tä­jän ja len­to­ko­neen sa­la­pe­räis­tä ka­toa­mis­ta, Mar­sin ka­na­via ja tu­li­pal­lo­ja Kuus­sa.
18

18.00 Kul­ta­kuu­me

Tuhkasta nousee. Golden Boy Viking Ship Raakaa kaupantekoa. Cursed Cut

A­las­kan su­per­ko­neet

Behemoths of the Bush Vain A­las­kas­ta voi löy­tyä jääs­tä ja ve­des­tä ra­ken­net­tu len­to­kent­tä.

Maa­na­lai­set sa­lai­suu­det

Mystery of the Ice Cave Tie­de­mies Rob Nel­son tut­kii sar­jas­sa maail­man ou­doim­pia maa­na­lai­sia koh­tei­ta uu­sin­ta huip­pu­tek­no­lo­giaa hyö­dyn­täen.

19.00 Hen­gen­vaa­ral­li­nen saa­lis

Life or Death Decision Sar­ja seu­raa ku­nin­gas­ra­pu­jen pyy­dys­tä­jien vaa­ti­vaa ja vaa­ral­lis­ta työ­tä Be­rin­gin­me­ren ää­rio­lo­suh­teis­sa.

Hen­gen­vaa­ral­li­nen saa­lis

The Widowmaker: Part 1 Sar­ja seu­raa ku­nin­gas­ra­pu­jen pyy­dys­tä­jien vaa­ti­vaa ja vaa­ral­lis­ta työ­tä Be­rin­gin­me­ren ää­rio­lo­suh­teis­sa.

Hen­gen­vaa­ral­li­nen saa­lis: S­pe­siaa­li

12. kauden erikoisjakso. I­so sy­dän­koh­taus pa­kot­taa Sig Han­se­nin poh­ti­maan va­ka­vas­ti tu­le­vai­suut­taan.

B­rian John­so­nin kaa­rat

McLaren AC/DC-yh­tyeen lau­la­ja B­rian John­son on e­le­men­tis­sään no­pei­den ja ko­mei­den me­no­pe­lien pa­ris­sa. Rok­ki­kuk­ko pe­reh­tyy ni­mik­ko­sar­jas­saan au­to­jen his­to­riaan ja pää­see myös ra­tin taak­se.

S­hif­ting Gears with Aa­ron Kauf­man

Episode 2 Aa­ron Kauf­man on pa­lan­nut! Tä­mä "par­ta­suuih­me" vaih­taa vaih­det­ta Gas Mon­key Ga­ra­ge - ja Fast'N'Loud -kor­jaa­moil­ta vas­ta pe­rus­ta­mal­leen Arc­light Fab­ri­ca­tion -liik­keel­le.

20.00 W­hee­ler Dea­lers

DeLorean. Chevrolet 3100

20.00 W­hee­ler Dea­lers

Fiat Dino Coupe 2400 Volkswagen Karmann Ghia Chevrolet Bel Air
21

21.00 Fast n' Loud

Ram­bo - tais­te­li­ja 3

(1988) So­ta­ve­te­raa­ni John Ram­bo (Syl­ves­ter S­tal­lo­ne) läh­tee Af­ga­nis­ta­niin kuul­tuaan ys­tä­vän­sä ja kou­lut­ta­jan­sa e­vers­ti T­raut­ma­nin (Ric­hard C­ren­na) jää­neen siel­lä so­ti­vien ve­nä­läis­jouk­ko­jen van­gik­si. 94 min.

S­haun of t­he Dead

(2004) Kult­tie­lo­ku­vak­si muo­dos­tu­nut kau­hu­ko­me­dia. 29-vuo­tias S­haun luu­lee, et­tä hä­nel­lä on a­siat huo­nos­ti: hä­nel­lä on kur­ja työ­paik­ka, vaa­ti­va i­sä­puo­li ja ki­reät vä­lit kämp­pä­ka­ve­rin kans­sa. Kai­ken kuk­ku­rak­si S­hau­nin saa­mat­to­muu­teen ja tyh­jiin lu­pauk­siin pet­ty­nyt tyt­töys­tä­vä jät­tää hä­net.

Ter­mi­na­tor - pe­las­tus

(2009) E­le­tään vuot­ta 2018. Ih­mis­ten vas­ta­rin­ta­lii­ke tais­te­lee maail­maa hal­lit­se­via ko­nei­ta vas­taan John Con­no­rin joh­dol­la. Con­no­rin pi­tää pe­las­taa i­sän­sä Ky­le Ree­se, tai ko­ko ih­mis­kun­ta on tu­hon o­ma. 102 min.

T­he Wolf­man

(2010) Law­ren­ce Tal­bot pa­laa vuo­sien jäl­keen su­ku­kar­ta­noon­sa Eng­lan­tiin aut­taak­seen et­si­mään ka­don­nut­ta vel­jeään, jon­ka ruu­mis löy­tyy kui­ten­kin kar­meas­ti raa­del­tu­na. Pian sa­ma pe­to pu­ree myös Law­ren­cea, ja pu­re­man mu­ka­na seu­raa synk­kä ki­rous. 91 min.

22.00 Ram­bo - tais­te­li­ja

(1982) Viet­na­min ve­te­raa­ni John Ram­bo (Syl­ves­ter S­tal­lo­ne) pää­tyy ys­tä­vään­sä et­sies­sään pik­ku­kau­pun­kiin ja jou­tuu pai­kal­li­sen s­he­rif­fin (B­rian Den­ne­hy) sil­mä­ti­kuk­si.

S­hif­ting Gears with Aa­ron Kauf­man

Episode 2 Aa­ron Kauf­man on pa­lan­nut!

Mais­tis­sa maail­mal­la

Greece: The Morning After UU­SI KAU­SI! Mat­kai­lu­sar­jas­sa Jack Max­well kier­tää maail­mal­la tu­tus­tu­mas­sa pai­kal­li­seen al­ko­ho­li­kult­tuu­riin ja juo­ma­ta­poi­hin.

23.00 Ram­bo - tais­te­li­ja 2

(1985)

Kul­ta­kuu­me

Golden Boy Viikinkilaiva.

Mais­tis­sa maail­mal­la

Greece: The Morning After

23.00 Ter­mi­na­tor - pe­las­tus

(2009) E­le­tään vuot­ta 2018. Ih­mis­ten vas­ta­rin­ta­lii­ke tais­te­lee maail­maa hal­lit­se­via ko­nei­ta vas­taan John Con­no­rin joh­dol­la. Con­no­rin pi­tää pe­las­taa i­sän­sä Ky­le Ree­se, tai ko­ko ih­mis­kun­ta on tu­hon o­ma. 102 min.

23.10 Kick-Ass 2

(2013) Ko­ti­ku­toi­set su­per­san­ka­rit Kick-Ass ja Hit Girl päät­tä­vät teh­dä pa­luun, mut­ta Hit Girl jou­tuu ve­täy­ty­mään syr­jään.

23.55 Maa­na­lai­set sa­lai­suu­det

23.55 Fast n' Loud

Ferrari Fix Part 2: 1917 REO

Kul­ta­kuu­me

Hard Bargain Raa­kaa kau­pan­te­koa.
0

00.55 Kul­ta­kuu­me

5. kausi alkaa uusintana. Uut­ta ver­ta.

Kul­ta­kuu­me

From the Ashes Tuh­kas­ta nou­see.

W­hee­ler Dea­lers (x4)

Citroen DS (Part 2) Bentley Mulsanne (Part 1)

Fast n' Loud

Dodge Hodge Podge Part 1, '65 Mustang

01.20 SE­KO­pal­lo

(1998) South Par­kin te­ki­jät ja Mies ja a­las­ton a­se -lef­fan oh­jaa­ja lyö­vät hynt­tyyt yh­teen se­ko­päi­sen ur­hei­lu­ko­me­dian mer­keis­sä. 94 min.

W­hee­ler Dea­lers (x2)

Triumph Spitfire Mk.IV (Part 2) Porsche 944 Turbo (Part 1)

01.55 Fast n' Loud

Ferrari Fix Part 1: Dead Head Bus

Bitc­hin' Ri­des

The Future is Now

W­hee­ler Dea­lers (x2)

Bentley Mulsanne (Part 2) 6. kauden jaksot alkavat uusintana.

02.25 Bitc­hin' Ri­des

02.50 Fast N' Loud

W­hee­ler Dea­lers (x2)

02.50 Bitc­hin' Ri­des

3

03.00 A­las­ka: Vii­mei­nen rin­ta­ma

03.15 Bitc­hin' Ri­des

A­las­ka: Vii­mei­nen rin­ta­ma

03.50 W­hee­ler Dea­lers (x2)

Bitc­hin' Ri­des

03.50 A­las­ka: Vii­mei­nen rin­ta­ma

04.00 Hius­kar­van va­ras­sa

04.15 A­las­ka: Vii­mei­nen rin­ta­ma

Hius­kar­van va­ras­sa

04.55 Bitc­hin' Ri­des

A­las­ka: Vii­mei­nen rin­ta­ma

Maail­man ou­doim­mat ruuat

Maail­man ou­doim­mat ruoat

Hius­kar­van va­ras­sa

Maail­man ou­doim­mat ruuat