Ohjelmakartta.fi
Huom! Katselet menneen viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
ma 17.2. ti 18.2. ke 19.2. to 20.2. pe 21.2. la 22.2. su 23.2.
6 06.00 Mah­ta­vat miesluolat (x4) Mah­ta­vat miesluolat Mah­ta­vat miesluolat (x8)
06.25 Hius­karvan varassa
06.55 Hius­karvan varassa 06.55 Mu­seoi­den mysteerit
07.20 Löy­tö­ret­ki tuntemattomaan
07.55 Löy­tö­ret­ki tuntemattomaan 07.55 Löy­tö­ret­ki tuntemattomaan Hen­gen­vaa­ral­linen saalis (x3) Gold Rush spesiaali
08.15 Alas­to­mat sel­viy­ty­jät extreme (x3)
08.50 Ih­meel­li­set eläimet (x2) Eläi­met te­ke­vät us­ko­mat­to­mia asioi­ta, mut­ta olet­ko kos­kaan poh­ti­nut mi­ten tai miksi? Loud (x3) 08.50 Kul­lan sukeltajat (x3) alkaa uusintana. Gold Rush (x3) Tasoissa. Jymyjuttu. Oregonin kultaa. 08.50 Gold Rush Kau­si 8, osa 2. Kul­lan­kai­vuu Alas­kan jää­tä­vis­sä olo­suh­teis­sa jat­kuu, ja Todd Hoff­man, To­ny Beets, Par­ker Sch­na­bel ja kump­pa­nit saa­pu­vat apa­jil­le en­tis­tä näl­käisempinä.
9
09.55 100 tunnin haaste Suomi. 09.55 Gold Rush spesiaali 8. kau­den eri­kois­jak­so 2/5: Do­zer Daven tarina.
10.55 Tyy­nen­me­ren ka­jak­kikalastajat 10.55 For­mu­la E: Mexico City For­mu­la E -sar­jan Me­xi­co Ci­tyn kil­pai­lun kohokohdat. Myytinmurtajat Kau­si 11, osa 5. Viih­dyt­tä­vä sar­ja jat­kuu, kun uu­det myy­tin­mur­ta­jat Jon Lung ja Brian Lou­den ot­ta­vat oh­jak­set käsiinsä.
11.15 Gold Rush Jäässä.
11.50 Löy­tö­ret­ki tuntemattomaan Erikoisjakso: Shangri-La. 11.50 Loud Alas­to­mat sel­viy­ty­jät extreme 100 tunnin haaste Kau­si 1, osa 7. Ys­tä­vä­si siep­paa­vat si­nut ja pu­dot­ta­vat si­nut kes­kel­le ei mitään. Löy­tö­ret­ki tuntemattomaan alkaa uusintana.
12 12.00 Kul­lan sukeltajat
12.20 TV Shop
12.50 TV Shop 12.50 TV Shop TV Shop TV Shop
13.20 Gold Rush Klondiken kuningas.
13.50 Kul­lan sukeltajat Ih­meel­li­set eläimet (x2) 13.50 Loud 13.50 Mu­seoi­den mysteerit (x2) Mu­seoi­den mysteerit Kau­si 10, osa 8. Don Wil­de­ma­nin juon­ta­mas­sa sar­jas­sa tu­tus­tu­taan kiin­nos­ta­viin ja epä­ta­val­li­siin mu­seoesineisiin.
14.00 Alas­to­mat sel­viy­ty­jät extreme
14.55 Alas­ka: Vii­meinen rintama 14.55 Ul­jas universumi
15
15.55 Gold Rush Gold Rush spesiaali 9. kauden erikoisjaksot. Gold Rush Loud UUSI KAUSI! Hur­jim­mat minieläimet (x2)
16.55 Wheeler Dealers Morgan. Renault Alpine. G-Wagen. Men­nei­syy­den mysteerit
18 18.00 Kul­lan sukeltajat Ric­hard Hammonds Big Es­co­ba­rin miljoonat
18.55 Alas­kan rajamailla Men­nei­syy­den mysteerit Kau­si 2, osa 4. Sar­jas­sa pää­sem­me tu­tus­tu­maan his­to­rial­li­siin koh­tei­siin ar­keo­lo­gien matkassa. Vie­rai­ta avaruudesta UUSI SARJA!
19.55 Wheeler Dealers (x2) Wheeler Dealers Renault Alpine. G-Wagen.
21 21.00 Loud UUSI KAUSI! Vie­rai­ta avaruudesta UUSI SARJA! Takers (2010) (Ta­kers, toi­min­ta, USA, 2010) Epäon­nis­tu­neen ryös­tön jäl­jil­tä van­ki­las­sa is­tu­nut Ghost vapautuu. Snoo­ker: Shoot-Out Suora lähetys. Se­los­tus: Aki Kauppinen Snoo­ker: Shoot-Out Suo­ra lä­he­tys tur­nauk­sen rat­kai­su­het­kis­tä. Se­los­tus: Aki Kauppinen
22.00 Mais­tis­sa maailmalla
23.00 Mu­seoi­den mysteerit
23.10 Ric­hard Hammonds Big
0 00.00 Loud: Hauskat videot
00.15 The Thing (2011)
01.00 Wheeler Dealers 01.00 Wheeler Dealers Takers (2010) (Ta­kers, toi­min­ta, USA, 2010) Epäon­nis­tu­neen ryös­tön jäl­jil­tä van­ki­las­sa is­tu­nut Ghost vapautuu. Wheeler Dealers
02.00 Ame­rican Chopper 02.00 Ame­rican Chopper 02.00 Ame­rican Chopper
02.15 Wheeler Dealers
3 03.00 Ghost Adventures 03.00 Ghost Adventures
03.20 Ghost Adventures
04.00 Erak­ko­per­he erämaassa Erak­ko­per­he erä­maas­sa erikoisjaksot 04.00 Erak­ko­per­he erämaassa Erak­ko­per­he erä­maas­sa erikoisjaksot
04.20 Erak­ko­per­he erämaassa
05.00 Kul­lan sukeltajat