Ohjelmakartta.fi
Huom! Katselet menneen viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
ma 25.11. ti 26.11. ke 27.11. to 28.11. pe 29.11. la 30.11. su 1.12.
6 Huu­to­kaup­pa­tais­to (x2) Ga­ra­ge Gold Kul­ta­kuu­me
06.05 Huu­to­kaup­pa­tais­to (x2) Huu­to­kaup­pa­tais­to (x2) 06.05 Huu­to­kaup­pa­tais­to Huu­to­kaup­pa­tais­to
06.30 Hen­gen­vaa­ral­li­nen saa­lis (x3)
06.40 Maail­man ou­doim­mat ruuat (x5)
06.50 Ar­vo­ka­man et­si­jät (x5) 06.50 Kul­ta­kuu­me: John Sch­na­bel
07.00 Löy­tö­ret­ki tun­te­mat­to­maan (x5) 07.00 Res­tau­rant: Im­pos­sib­le (x5)
07.10 Re­mont­ti­kil­pai­lu Tek­sa­sis­sa (x5)
07.55 Ho­tel­lit kun­toon
08.50 Löy­tö­ret­ki tun­te­mat­to­maan Do­ku­ment­ti­sar­jas­sa tut­ki­mus­mat­kai­li­ja ja tv-kas­vo Josh Ga­tes kier­tää maail­mal­la his­to­rial­lis­ten myyt­tien ja mys­tee­rien pe­räs­sä.
9
09.35 For­mu­la E: Sau­di-A­ra­bia Kohokohdat kauden 1. osakilpailusta.
09.45 TV S­hop
10.40 For­mu­la E: Sau­di-A­ra­bia Kohokohdat kauden 2. osakilpailusta. Ark­ti­set ve­det (x2)
11.40 Hius­kar­van va­ras­sa Borneon viidakko. 11.40 Ark­ti­set ve­det (x2) Löy­tö­ret­ki tun­te­mat­to­maan Kau­si 4, o­sa 10. Do­ku­ment­ti­sar­jas­sa tut­ki­mus­mat­kai­li­ja ja tv-kas­vo Josh Ga­tes kier­tää maail­mal­la his­to­rial­lis­ten myyt­tien ja mys­tee­rien pe­räs­sä.
11.50 Loud Myy­tin­mur­ta­jat 11.50 Ruo­ka­mat­kal­la U­SA:s­sa (x2) 11.50 Ul­jas u­ni­ver­su­mi Sar­ja tut­kii pe­rus­teel­li­ses­ti ul­koa­va­ruut­ta ja näyt­tää, kuin­ka ga­lak­sit, p­la­nee­tat, täh­det ja täh­ti­jär­jes­tel­mät toi­mi­vat.
12
12.45 TV S­hop TV S­hop TV S­hop TV S­hop TV S­hop
12.55 Pa­luu T­ser­no­by­liin T­ser­no­by­lin y­din­voi­ma­laon­net­to­muu­den jäl­keen 1986 saas­tu­neel­ta a­lueel­ta e­va­kuoi­tiin 116 000 ih­mis­tä.
13.45 Loud 13.45 Ark­ti­set ve­det (x2) 13.45 Bert t­he Con­que­ror (x2) Kul­ta­kuu­me: Par­ke­rin kul­ta­reit­ti Kau­si 1, o­sa 3. 1890-lu­vul­la tu­han­net mie­het me­net­ti­vät hen­ken­sä y­rit­täes­sään pääs­tä vaa­ral­lis­ta reit­tiä pit­kin kul­lan luo K­lon­di­keen.
13.55 Myy­tin­mur­ta­jat 13.55 Ruo­ka­mat­kal­la U­SA:s­sa (x2) 13.55 Hou­di­nin sa­lai­suu­det On e­del­leen mys­tee­ri, kuin­ka mes­ta­ri­tai­ku­ri ja kah­le­ku­nin­gas Har­ry Hou­di­ni te­ki hur­jim­mat, kuo­le­maa uh­man­neet temp­pun­sa.
14.50 Hen­gen­vaa­ral­li­nen saa­lis Kauden myrsky. Vihollisen vuoteessa. Emme saa sitä. Kulta kallellaan. Haluatko veneenomistajaksi? Huu­to­kaup­pa­tais­to
15 15.00 NA­SAn sa­lai­set kan­siot Sar­ja pu­reu­tuu ih­mi­siä as­kar­rut­ta­vaan i­kui­suus­ky­sy­myk­seen, on­ko maan ul­ko­puo­lis­ta e­lä­mää o­le­mas­sa.
15.25 K­las­sik­koau­to­jen met­säs­tä­jä
15.55 Kul­ta­kuu­me Aa­ron Kauf­ma­nin kaa­rat Aaron Kaufman on palannut! Men­nei­syy­den sa­lai­suu­det Kau­si 1, o­sa 12: Uu­det löy­döt pal­jas­ta­vat, et­tä faa­rao Ram­ses III mur­hat­tiin.
16.55 K­las­sik­koau­to­jen met­säs­tä­jä Jenk­ki­län jap­siau­tot W­hee­ler Dea­lers Huo­no­kun­toi­set k­las­sik­koau­tot saa­vat Mi­ke B­re­we­rin ja Edd C­hi­nan o­saa­vis­sa kä­sis­sä uu­den e­lä­män.
17.30 Huu­to­kaup­pa­tais­to
17.55 Hen­gen­vaa­ral­li­nen saa­lis Men­nei­syy­den sa­lai­suu­det Kau­si 1, o­sa 12: Uu­det löy­döt pal­jas­ta­vat, et­tä faa­rao Ram­ses III mur­hat­tiin.
18
18.05 St­raight Out­ta Comp­ton (2015) (St­raight Out­ta Comp­ton, e­lä­mä­ker­ral­li­nen d­raa­ma, U­SA, 2015). E­lo­ku­va ker­too hip hop -yh­tye N.W.A:n syn­nys­tä. 137 min. Ga­ry G­ray.
18.50 Hou­di­nin sa­lai­suu­det O­sa 4/4. On e­del­leen mys­tee­ri, kuin­ka mes­ta­ri­tai­ku­ri ja kah­le­ku­nin­gas Har­ry Hou­di­ni te­ki hur­jim­mat, kuo­le­maa uh­man­neet temp­pun­sa.
19.00 A­las­kan rau­ta­tiet
19.55 W­hee­ler Dea­lers
21 21.00 Löy­tö­ret­ki tun­te­mat­to­maan Get Out (2017) SUOMEN TV-ENSI-ILTA! Tii­vis­tun­nel­mai­ses­sa t­ril­le­ris­sä af­roa­me­rik­ka­lai­sen nuo­ru­kai­sen vie­rai­lu hä­nen val­koi­hoi­sen tyt­töys­tä­vän­sä van­hem­pien luo­na saa y­hä pa­haen­tei­sem­piä sä­vy­jä. 97 min. Oh­jaus: Jor­dan Pee­le. Pääo­sis­sa: Da­niel Ka­luuya, Al­li­son Wil­liams, Cat­he­ri­ne Kee­ner, B­rad­ley W­hit­ford, Ca­leb Land­ry Jo­nes, Mar­cus Hen­der­son. Figh­ting (2009) (Figh­ting, toi­min­ta, U­SA, 2009) Toi­min­tad­raa­mas­sa nuo­ri S­hawn tie­naa niu­kan e­lan­ton­sa ka­tu­myy­jä­nä, kun­nes am­mat­ti­hui­ja­ri Har­vey ot­taa hä­net sii­pien­sä suo­jaan ja tu­tus­tut­taa hä­net jär­jes­tet­ty­jen ka­tu­tap­pe­lui­den maail­maan. S­hawn nyrk­kei­lee pal­jain kä­sin ja tie­naa rut­kas­ti ra­haa, mut­ta sot­keu­tuu myös vaa­ral­li­seen juo­nit­te­luun. D­ra­cu­la Un­told (2014) (D­ra­cu­la Un­told, fan­ta­sia/seik­kai­lu, U­SA, 2014) Ac­tion-kau­hue­lo­ku­vas­sa T­ran­syl­va­nian ruh­ti­nas V­lad Sei­väs­tä­jä tur­vau­tuu pi­mey­den voi­miin suo­jel­les­saan a­la­mai­siaan ja per­het­tään turk­ki­lai­sil­ta val­loit­ta­jil­ta. 82 min. Oh­jaus: Ga­ry S­ho­re. Pääo­sis­sa: Sa­rah Ga­don, Art Par­kin­son, Lu­ke E­vans, Do­mi­nic Coo­per, C­har­les Dan­ce. Figh­ting (2009) (Figh­ting, toi­min­ta, U­SA, 2009) Toi­min­tad­raa­mas­sa nuo­ri S­hawn tie­naa niu­kan e­lan­ton­sa ka­tu­myy­jä­nä, kun­nes am­mat­ti­hui­ja­ri Har­vey ot­taa hä­net sii­pien­sä suo­jaan ja tu­tus­tut­taa hä­net jär­jes­tet­ty­jen ka­tu­tap­pe­lui­den maail­maan. S­hawn nyrk­kei­lee pal­jain kä­sin ja tie­naa rut­kas­ti ra­haa, mut­ta sot­keu­tuu myös vaa­ral­li­seen juo­nit­te­luun. 96 min.
22.00 Pa­luu T­ser­no­by­liin T­ser­no­by­lin y­din­voi­ma­laon­net­to­muu­den jäl­keen 1986 saas­tu­neel­ta a­lueel­ta e­va­kuoi­tiin 116 000 ih­mis­tä. Ark­ti­set ve­det (x2) Hou­di­nin sa­lai­suu­det O­sa 4/4. On e­del­leen mys­tee­ri, kuin­ka mes­ta­ri­tai­ku­ri ja kah­le­ku­nin­gas Har­ry Hou­di­ni te­ki hur­jim­mat, kuo­le­maa uh­man­neet temp­pun­sa.
22.50 Hou­di­nin sa­lai­suu­det O­sa 3/4. On e­del­leen mys­tee­ri, kuin­ka mes­ta­ri­tai­ku­ri ja kah­le­ku­nin­gas Har­ry Hou­di­ni te­ki hur­jim­mat, kuo­le­maa uh­man­neet temp­pun­sa. 22.50 Pa­luu T­ser­no­by­liin T­ser­no­by­lin y­din­voi­ma­laon­net­to­muu­den jäl­keen 1986 saas­tu­neel­ta a­lueel­ta e­va­kuoi­tiin 116 000 ih­mis­tä.
23.00 NA­SAn sa­lai­set kan­siot Kaj Kun­nas Exc­lu­si­ve
23.10 To­mi ja us­ko­ma­ton Aa­sia Oui­ja (2014) 23.10 W­hee­ler Dea­lers Huo­no­kun­toi­set k­las­sik­koau­tot saa­vat Mi­ke B­re­we­rin ja Edd C­hi­nan o­saa­vis­sa kä­sis­sä uu­den e­lä­män.
0 00.00 Loud Ford Galaxie, osa Bikinikilpailu. alkaa uusintana. Dale Juniorin Sick Nomad. Ark­ti­set ve­det (x2) 00.00 Figh­ting (2009) (Figh­ting, toi­min­ta, U­SA, 2009) Toi­min­tad­raa­mas­sa nuo­ri S­hawn tie­naa niu­kan e­lan­ton­sa ka­tu­myy­jä­nä, kun­nes am­mat­ti­hui­ja­ri Har­vey ot­taa hä­net sii­pien­sä suo­jaan ja tu­tus­tut­taa hä­net jär­jes­tet­ty­jen ka­tu­tap­pe­lui­den maail­maan.
01.00 W­hee­ler Dea­lers 01.00 W­hee­ler Dea­lers
01.15 W­hee­ler Dea­lers
02.00 A­me­ri­can C­hop­per A­me­ri­can C­hop­per A­me­ri­can C­hop­per
02.10 W­hee­ler Dea­lers
3 03.00 G­host Ad­ven­tu­res 03.00 G­host Ad­ven­tu­res Ga­ra­ge Gold (x2) G­host Ad­ven­tu­res
03.20 G­host Ad­ven­tu­res
03.50 Kul­ta­kuu­me (x3)
04.00 A­las­ka: Vii­mei­nen rin­ta­ma 04.00 A­las­ka: Vii­mei­nen rin­ta­ma 04.00 A­las­ka: Vii­mei­nen rin­ta­ma
04.20 A­las­ka: Vii­mei­nen rin­ta­ma