Ohjelmakartta.fi
Huom! Katselet tulevan viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
ma 23.9. ti 24.9. ke 25.9. to 26.9. pe 27.9. la 28.9. su 29.9.
6
06.10 F­lying Finn: Ral­lic­ross SM Pool Kings Re­no­va­tion Rea­li­ties (x2) Re­no­va­tion Rea­li­ties (x2) Re­no­va­tion Rea­li­ties (x2) 06.10 Re­no­va­tion Rea­li­ties (x2)
06.35 Re­no­va­tion Rea­li­ties (x2) Re­no­va­tion Rea­li­ties (x2) 06.35 Re­no­va­tion Rea­li­ties
07.05 Bob­byn par­haat g­ril­li­ruoat (x10)
07.15 Pool Kings (x10) 07.15 Hen­gen­vaa­ral­li­nen saa­lis (x4) Kul­ta­kuu­me (x3)
07.25 Huip­pu­sa­lai­set ui­ma­pai­kat (x5)
07.35 Re­mont­ti­kil­pai­lu Tek­sa­sis­sa (x5)
07.45 Barn­wood Buil­ders (x5)
9
11.05 Ho­tel­lit kun­toon
12 12.00 Myy­tin­mur­ta­jat Hius­kar­van va­ras­sa Oregon. Ruo­ka­mat­kal­la U­SA:s­sa (x2) Maail­man ou­doim­mat ruuat Myy­tin­mur­ta­jat
12.10 Tek­sa­sin riis­tan­val­vo­jat
13.00 TV S­hop
14.00 Tek­sa­sin riis­tan­val­vo­jat Myy­tin­mur­ta­jat Hius­kar­van va­ras­sa Ruo­ka­mat­kal­la U­SA:s­sa (x2) Maail­man ou­doim­mat ruuat Xt­re­me Wa­ter­parks
14.30 Au­to­hul­lut Kau­si 1, o­sa 9. Tur­mion Kä­ti­löt sel­vit­tä­vät bän­din par­haan kus­kin tit­te­lin Ah­ve­nis­ton moot­to­ri­ra­dal­la BMW-ki­sas­sa. F­lying Finn: Ra­ta SM A­las­ta­ro 22.9. Se­los­tus: Ti­mo Pulk­ki­nen.
15 15.00 Hen­gen­vaa­ral­li­nen saa­lis alkaa uusintana. Uut­ta ver­ta. Hen­gen­vaa­ral­li­nen saa­lis Romahduspiste. Vanhuus & kavaluus. Romahduspiste. Siipi ja rukous. 15.00 Ul­jas u­ni­ver­su­mi Kau­si 5, o­sa 6. Vi­suaa­li­nen sar­ja tut­kii pe­rus­teel­li­ses­ti ul­koa­va­ruut­ta ja näyt­tää, kuin­ka ga­lak­sit, p­la­nee­tat, täh­det ja täh­ti­jär­jes­tel­mät toi­mi­vat.
15.25 Vauh­ti­pa­ja Kau­si 2, o­sa 8. Noah A­le­xan­der ja hä­nen tii­min­sä ra­ken­ta­vat ja en­ti­söi­vät au­to­ja C­las­sic Car-s­tu­diol­laan Mis­sou­ris­sa.
16.00 Kul­ta­kuu­me Kirottu osuus. Kultazilla. Kylmäverinen. Hurja huuhdonta. 16.00 Us­ko­mat­to­mat ra­ken­nel­mat
16.25 W­hee­ler Dea­lers Kau­si 15, o­sa 5. Huo­no­kun­toi­set k­las­sik­koau­tot saa­vat Mi­ke B­re­we­rin ja Ant Ans­tea­din o­saa­vis­sa kä­sis­sä uu­den e­lä­män.
17.00 Ri­des 17.00 Poh­jois-A­me­rik­ka pin­taa sy­vem­mäl­tä Man­ner­laat­to­jen liik­ku­mi­nen ja tu­li­vuor­ten pur­kauk­set o­vat ai­ko­jen saa­tos­sa muo­kan­neet vuo­ret, joet ja laak­sot ny­kyi­seen muo­toon­sa.
17.30 F­lying Finn: Ra­ta SM A­las­ta­ro 22.9. Se­los­tus: Ti­mo Pulk­ki­nen.
18 18.00 Kul­ta­kuu­me Kul­ta­kuu­me s­pe­siaa­li 9. kauden erikoisjaksot. 4. (Gold Rush, to­si-tv, U­SA, 2018) Us­ko­mat­to­mat ra­ken­nel­mat Kul­ta­kuu­me: W­hi­te Wa­ter s­pe­siaa­li 2. kauden erikoisjaksot. 2. (Gold Rush: W­hi­te Wa­ter S­pe­cial, to­si-tv, U­SA, 2019) Men­nei­syy­den sa­lai­suu­det UUSI SARJA! Kau­si 1, o­sa 1: K­heop­sin py­ra­mi­di. Tuo­reet ar­keo­lo­gi­set löy­döt tuo­vat li­sä­va­lais­tus­ta sii­hen, kuin­ka K­heop­sin py­ra­mi­di ai­koi­naan ra­ken­net­tiin. NA­SAn sa­lai­set kan­siot Kau­si 4, o­sa 6. Sar­ja pu­reu­tuu ih­mi­siä as­kar­rut­ta­vaan i­kui­suus­ky­sy­myk­seen, on­ko maan ul­ko­puo­lis­ta e­lä­mää o­le­mas­sa.
19.00 A­las­ka: Vii­mei­nen rin­ta­ma Ää­ri­ra­joil­la: Ii­ro Sep­pä­nen Kausi 1, osa 2: Uskalla elää! U­nel­mien jah­taa­mi­nen kul­jet­taa Ii­ron Hol­ly­woo­din viih­de­bis­nek­sen y­ti­meen. Ext­re­me-ur­hei­lus­sa lii­ku­taan lain ul­ko­puo­lel­la d­ra­maat­ti­sin seu­rauk­sin. Men­nei­syy­den sa­lai­suu­det UUSI SARJA! Kau­si 1, o­sa 1: K­heop­sin py­ra­mi­di. Tuo­reet ar­keo­lo­gi­set löy­döt tuo­vat li­sä­va­lais­tus­ta sii­hen, kuin­ka K­heop­sin py­ra­mi­di ai­koi­naan ra­ken­net­tiin.
20.00 W­hee­ler Dea­lers (x2) Cadillac Coupe De Ville. W­hee­ler Dea­lers alkaa uusintana. Citroen 2CV. Cadillac Coupe De Ville.
21 21.00 Au­to­pa­jat kun­toon Kau­si 1, o­sa 15. Fast n' Loud -sar­jan nok­ka­mies Ric­hard Raw­lings läh­tee tien pääl­le teh­tä­vä­nään pe­las­taa huo­noon ti­laan a­jau­tu­nei­ta au­to­liik­kei­tä. A­me­ri­can C­hop­per Kau­si 12, o­sa 5. Paul Se­nior ja Paul Ju­nior pyö­rit­ti­vät yh­des­sä me­nes­ty­vää c­hop­per-moot­to­ri­pyö­rä­bis­nes­tä, mut­ta lo­pul­ta jat­ku­vat rii­dat a­joi­vat kak­si­kon e­ri teil­le. 12 a­pi­naa (T­wel­ve Mon­keys, s­ci-fi/t­ril­le­ri, U­SA, 1995) Vi­rus on tap­pa­nut val­tao­san ih­mis­kun­nas­ta. Van­ki Ja­mes Co­le lä­he­te­tään a­jas­sa taak­se­päin sel­vit­tä­mään tu­hon syy­tä, mut­ta hän jou­tuu vää­rään ai­kaan ja paik­kaan. 125 min. Oh­jaus: Ter­ry Gil­liam. Pääo­sis­sa: B­rad Pitt, B­ru­ce Wil­lis, Ch­ris­top­her P­lum­mer, Da­vid Mor­se, Li­sa Gay Ha­mil­ton, Ma­de­lei­ne S­to­we. Pu­nai­nen vaa­ra (1988) (Red Heat a­ka. Vic­tim of Lo­ve, toi­min­ta­ko­me­dia, U­SA, 1988) Ar­nold Sch­war­ze­neg­ger on I­van Dan­ko, ra­juot­tei­nen po­lii­si Neu­vos­to­lii­tos­ta, jo­ka läh­tee C­hi­ca­goon jah­taa­maan huu­me­kaup­pias­ta. Huu­me­pa­ro­ni eh­ti tap­paa Dan­kon kol­le­gan en­nen pa­ke­ne­mis­taan maas­ta. Nyt Dan­ko yh­dis­tää voi­man­sa c­hi­ca­go­lais­po­lii­sin kans­sa. 97 min. T­he Man With T­he I­ron Fists 2 (2014) (T­he Man With T­he I­ron Fists 2, toi­min­ta, U­SA, 2014) Vas­ta­ha­koi­nen ky­lä­läi­nen lyöt­täy­tyy yh­teen sa­la­pe­räi­sen vie­raan kans­sa 1800-lu­vun kii­na­lai­ses­sa kai­vos­kau­pun­gis­sa tor­juak­seen niin maal­li­sia kuin y­li­luon­nol­li­sia pa­han voi­mia. 130 min. Oh­jaus: Roel Rei­né. Pääo­sis­sa: R­ZA, Sch­nitr­nunt Bu­sa­ra­kam­wong, G­ra­ce Huang. Tur­va­ta­lo (2012) (Sa­fe Hou­se, toi­min­ta, U­SA, 2012) E­te­läaf­rik­ka­lais­ta tur­va­ta­loa var­tioi­va CIA-kel­ta­nok­ka (Ryan Rey­nolds) jou­tuu to­si­toi­miin, kun por­til­le il­maan­tuu it­sen­sä il­mian­ta­nut pet­tu­ria­gent­ti vi­hol­lis­jou­kot va­na­ve­des­sään. 110 min. Oh­jaus: Da­niel Es­pi­no­sa. Pääo­sis­sa: B­ren­dan G­lee­son, Den­zel Was­hing­ton, Joel Kin­na­man, Liam Cun­ning­ham, Ro­bert Pat­rick, Ryan Rey­nolds, Sam S­he­pard, Ve­ra Far­mi­ga.
22.00 Vauh­ti­pa­ja Kau­si 2, o­sa 8. Noah A­le­xan­der ja hä­nen tii­min­sä ra­ken­ta­vat ja en­ti­söi­vät au­to­ja C­las­sic Car-s­tu­diol­laan Mis­sou­ris­sa. At­lan­tin y­li Kausi 2, osa 5: Kuningatar Silvo. Sa­tu on jou­tu­nut tais­te­le­maan e­lä­mäs­tään. Voit­taa­ko Sa­tu mat­kal­la pel­kon­sa? Mais­tis­sa maail­mal­la Kau­si 3, o­sa 15. Mat­kai­lu­sar­jas­sa Jack Max­well kier­tää maail­mal­la tu­tus­tu­mas­sa pai­kal­li­seen al­ko­ho­li­kult­tuu­riin ja juo­ma­ta­poi­hin.
22.50 12 a­pi­naa (T­wel­ve Mon­keys, s­ci-fi/t­ril­le­ri, U­SA, 1995) Vi­rus on tap­pa­nut val­tao­san ih­mis­kun­nas­ta. Van­ki Ja­mes Co­le lä­he­te­tään a­jas­sa taak­se­päin sel­vit­tä­mään tu­hon syy­tä, mut­ta hän jou­tuu vää­rään ai­kaan ja paik­kaan. 125 min. Oh­jaus: Ter­ry Gil­liam. Pääo­sis­sa: B­rad Pitt, B­ru­ce Wil­lis, Ch­ris­top­her P­lum­mer, Da­vid Mor­se, Li­sa Gay Ha­mil­ton, Ma­de­lei­ne S­to­we.
23.00 Kul­ta­kuu­me
23.15 Horns (Horns, kau­hu­fan­ta­sia, U­SA/Ka­na­da, 2014) Ig Per­rish he­rää e­rää­nä aa­mu­na muis­tin­sa me­net­tä­nee­nä ja löy­tää pääs­tään pa­rin sar­via. 23.15 Mais­tis­sa maail­mal­la Kau­si 3, o­sa 15. Mat­kai­lu­sar­jas­sa Jack Max­well kier­tää maail­mal­la tu­tus­tu­mas­sa pai­kal­li­seen al­ko­ho­li­kult­tuu­riin ja juo­ma­ta­poi­hin.
23.45 F­lying Finn: Ral­lic­ross SM Honkajoki.
0 00.00 Loud: Haus­kat vi­deot alkaa uusintana.
00.15 Mais­tis­sa maail­mal­la 00.15 Loud: Haus­kat vi­deot
01.00 W­hee­ler Dea­lers Jag MK II. Willys Jeep USA. Nissan Skyline. Loud: Haus­kat vi­deot 01.00 W­hee­ler Dea­lers Mercedes SLK. Mi­ke ai­koo to­dis­taa, et­tä au­tol­la voi teh­dä ra­haa vaik­kei sii­hen u­pot­tai­si­kaan en­sin val­ta­via sum­mia.
01.25 W­hee­ler Dea­lers BMW Isetta. Ford Mustang.
02.00 Ri­des W­hee­ler Dea­lers 02.00 Ri­des
02.25 Ri­des
3 03.00 A­las­ka: Vii­mei­nen rin­ta­ma Ri­des 03.00 A­las­ka: Vii­mei­nen rin­ta­ma
03.25 A­las­ka: Vii­mei­nen rin­ta­ma
04.00 Kul­lan su­kel­ta­jat Kul­lan su­kel­ta­jat Kul­lan su­kel­ta­jat A­las­ka: Vii­mei­nen rin­ta­ma 04.00 Kul­lan su­kel­ta­jat