Ohjelmakartta.fi
Huom! Katselet menneen viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
ma 5.8. ti 6.8. ke 7.8. to 8.8. pe 9.8. la 10.8. su 11.8.
6
06.25 B­ra­ke Room Xt­re­me Wa­ter­parks 06.25 Xt­re­me Wa­ter­parks
06.45 Re­no­va­tion Rea­li­ties (x4) 06.45 Re­no­va­tion Rea­li­ties (x6)
07.45 Barn­wood Buil­ders 07.45 Barn­wood Buil­ders
08.35 Re­mont­ti­kil­pai­lu Tek­sa­sis­sa 08.35 Re­mont­ti­kil­pai­lu Tek­sa­sis­sa
9
09.25 Kul­ta­kuu­me 09.25 Kul­ta­kuu­me s­pe­siaa­li
10.20 Hen­gen­vaa­ral­li­nen saa­lis 10.20 Hen­gen­vaa­ral­li­nen saa­lis
11.15 Ed S­taf­ford: Left For Dead Ed S­taf­ford: Left For Dead 11.15 Mys­tee­ri­koh­teet (x6)
12
12.10 Pool Kings (x2) 12.10 Guyn ma­ku­jen maail­ma (x2) Bob­byn par­haat g­ril­li­ruoat (x2) Xt­re­me Wa­ter­parks (x2)
12.20 Huip­pu­sa­lai­set ui­ma­pai­kat
13.05 TV S­hop 13.05 TV S­hop
14.05 Pool Kings (x2) Huip­pu­sa­lai­set ui­ma­pai­kat 14.05 Guyn ma­ku­jen maail­ma (x2) Bob­byn par­haat g­ril­li­ruoat (x2) B­ra­ke Room
14.35 Au­to­hul­lut Kau­si 1, o­sa 2. Tut­kin­nas­sa Gol­fin, Oc­ta­vian, Qash­qain ja Au­ris hyb­ri­din kau­pun­ki­ku­lu­tus ja mu­ka­vuus, ja kik­ka­ra­dal­la on kok­ki­so­ta.
15 15.00 Hen­gen­vaa­ral­li­nen saa­lis 15.00 Hen­gen­vaa­ral­li­nen saa­lis
15.30 Vauh­ti­pa­ja UUSI KAUSI! Noah A­le­xan­der ja hä­nen tii­min­sä ra­ken­ta­vat ja en­ti­söi­vät au­to­ja C­las­sic Car-s­tu­diol­laan Mis­sou­ris­sa.
16.00 Kul­ta­kuu­me s­pe­siaa­li 16.00 Kul­ta­kuu­me
16.30 W­hee­ler Dea­lers Frogeye Sprite. Au­to­hul­lu Mi­ke et­sii van­ho­ja k­las­sik­ko­kul­ku­pe­le­jä ym­pä­ri A­me­rik­kaa ja Edd loih­tii niis­tä u­nel­ma-au­to­ja.
17.00 W­hee­ler Dea­lers alkaa uusintana. 17.00 W­hee­ler Dea­lers Frogeye Sprite.
17.30 F­lying Finn: Ral­lic­ross SM Bot­nia­ring 27.7. Se­los­tus: Ti­mo Pulk­ki­nen.
18 18.00 Kul­lan su­kel­ta­jat 18.00 Kul­lan su­kel­ta­jat Men­nei­syy­den mys­tee­rit Kau­si 3, o­sa 11. Sar­jas­sa pää­sem­me tu­tus­tu­maan his­to­rial­li­siin koh­tei­siin ar­keo­lo­gien mat­kas­sa.
19.00 A­las­ka: Vii­mei­nen rin­ta­ma 19.00 A­las­ka: Vii­mei­nen rin­ta­ma Erikoisjakso. Kilc­he­rin per­he e­lää maa­ti­lal­la A­las­kan ta­ka­mail­la täy­sin e­ris­tyk­sis­sä yh­teis­kun­nas­ta. Ää­rio­lo­suh­teis­sa sel­viy­ty­mi­nen vaa­tii jo­kai­sen per­heen­jä­se­nen pa­nos­ta. (A­las­ka t­he Last F­ron­tier S­pe­cials, to­si-tv, U­SA, 2015) T­ser­no­by­lin kuo­let­ta­va sa­lai­suus Do­ku­ment­ti vie T­ser­no­by­lin hy­lä­tyn kau­pun­gin rau­nioil­le. Uu­det to­dis­teet vih­jaa­vat, et­tä vuo­den 1986 y­din­voi­ma­laon­net­to­muus saat­toi ol­la yk­si his­to­rian suu­rim­mis­ta sa­bo­taa­seis­ta.
20.00 W­hee­ler Dea­lers 20.00 W­hee­ler Dea­lers
21 21.00 Au­to­pa­jat kun­toon 21.00 2 Fast 2 Fu­rious (2003) (2 Fast 2 Fu­rious, toi­min­ta, U­SA, 2003) E­lo­ku­va­sar­jan toi­ses­sa o­sas­sa en­ti­nen po­lii­si B­rian O'Con­nor (Paul Wal­ker) jou­tuu a­vus­ta­maan en­ti­siä kol­le­go­jaan pai­kal­li­sen huu­me­pa­ro­nin pi­dät­tä­mi­ses­sä vält­tääk­seen it­se van­ki­la­tuo­mion. 97 min. Oh­jaus: John Sing­le­ton. Pääo­sis­sa: E­va Men­des, Paul Wal­ker, Ty­re­se Gib­son. Hur­ja­päät: To­kio D­rift (2006) (T­he Fast and t­he Fu­rious: To­kyo D­rift, toi­min­ta, U­SA, 2006) Kol­mas ben­san­kat­kui­nen Hur­ja­päät-e­lo­ku­va si­joit­tuu To­kioon, jon­ne on­gel­ma­nuo­ri Sean on lä­het­ty a­su­maan i­sän­sä luo. Hän a­jau­tuu­kin pian a­la­maail­man d­rif­taus­ki­soi­hin, jois­sa au­to­ja tai ih­mi­siä ei sääs­tel­lä, ja jou­tuu vas­tak­kain ya­ku­za-po­mon vel­jen­po­jan kans­sa. T­he T­hing (2011) (T­he T­hing, kau­hu, U­SA, 2011) Jouk­ko tie­de­mie­hiä löy­tää An­tark­tik­sel­ta a­va­ruu­sa­luk­sen ja jää­ty­neen a­va­ruu­so­lion. Kun käy il­mi, et­tä o­lio on­kin y­hä hen­gis­sä, al­kaa hur­ja e­loon­jää­mis­kamp­pai­lu, ei­kä ku­kaan voi e­nää luot­taa ke­hen­kään. 99 min. Oh­jaus: Matt­hijs van Heij­nin­gen. Pääo­sis­sa: Ma­ry E­li­za­beth Wins­tead, Joel Ed­ger­ton.
22.00 Vauh­ti­pa­ja UUSI KAUSI! Noah A­le­xan­der ja hä­nen tii­min­sä ra­ken­ta­vat ja en­ti­söi­vät au­to­ja C­las­sic Car-s­tu­diol­laan Mis­sou­ris­sa. E­lä­mää T­ser­no­by­lin jäl­keen
23.00 Men­nei­syy­den mys­tee­rit Me­ri y­din­ko­kei­den jäl­keen 23.00 D-tox (2002) (D-Tox, jän­ni­tys, U­SA, 2002) F­BI-a­gent­ti ko­kee se­kä yk­si­tyi­se­lä­mäs­sään et­tä työs­sään jär­ky­tyk­siä ja pää­tyy e­ri­koi­sel­le, al­ko­ho­lis­teil­le tar­koi­te­tul­le vie­roi­tusk­li­ni­kal­le, jol­la kuo­le­ma al­kaa kor­ja­ta sa­toa.
23.10 Mais­tis­sa maail­mal­la Mia­mi Vi­ce (2006) Kill Your F­riends SUOMEN TV-ENSI-ILTA! (Kill Your F­riends, jän­ni­tys­ko­me­dia, I­so-B­ri­tan­nia, 2016) John Ni­ve­nin best­sel­le­riin pe­rus­tu­vas­sa e­lo­ku­vas­sa 27-vuo­tias, a­la­ti uut­ta hit­tiä jah­taa­va A&R-mies S­te­ven S­tel­fox rai­vaa ar­mot­to­mas­ti tie­tään mu­siik­ki­bis­nek­ses­sä.
23.30 Mys­tee­ri­koh­teet
0 00.00 Loud Coronet -68 ja paluu 80-luvulle. Loud
01.00 W­hee­ler Dea­lers (x2) 01.00 W­hee­ler Dea­lers (x4) 01.00 Loud Kau­si 3, o­sa 17. Pu­nai­nen Ca­dil­lac, o­sa 1. Ric­hard ja Aa­ron to­tea­vat, et­tä ko­ko rat­kai­see, ja niin­pä pu­nai­nen vuo­den -67 a­vo-Ca­dil­lac saa luk­sus­re­mon­tin.
01.35 Loud
02.00 Ri­des 02.00 Ri­des 02.00 W­hee­ler Dea­lers (x2)
02.30 W­hee­ler Dea­lers (x2)
3 03.00 A­las­kan e­ra­kot 03.00 A­las­kan e­ra­kot 03.00 Ri­des
03.30 Ri­des
03.55 Hius­kar­van va­ras­sa 03.55 Hius­kar­van va­ras­sa 03.55 A­las­kan e­ra­kot