Ohjelmakartta.fi
Huom! Katselet menneen viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
ma 29.7. ti 30.7. ke 31.7. to 1.8. pe 2.8. la 3.8. su 4.8.
6
06.10 Re­no­va­tion Rea­li­ties (x2)
06.35 Re­no­va­tion Rea­li­ties (x2)
06.55 Re­no­va­tion Rea­li­ties (x2) 06.55 Re­no­va­tion Rea­li­ties (x4) 06.55 Re­no­va­tion Rea­li­ties (x2)
07.05 Barn­wood Buil­ders
07.40 Barn­wood Buil­ders 07.40 Barn­wood Buil­ders
07.50 Re­mont­ti­kil­pai­lu Tek­sa­sis­sa
08.25 Re­mont­ti­kil­pai­lu Tek­sa­sis­sa 08.25 Re­mont­ti­kil­pai­lu Tek­sa­sis­sa
08.35 Kul­ta­kuu­me
9
09.15 Kul­ta­kuu­me 09.15 Kul­ta­kuu­me
09.40 Hen­gen­vaa­ral­li­nen saa­lis
10.10 Hen­gen­vaa­ral­li­nen saa­lis
10.20 Hen­gen­vaa­ral­li­nen saa­lis: S­pe­siaa­li 12. kauden erikoisjakso.
10.35 Ed S­taf­ford: Mat­ka tun­te­mat­to­maan
11.10 Ed S­taf­ford: Mat­ka tun­te­mat­to­maan 11.10 Ed S­taf­ford: Mat­ka tun­te­mat­to­maan Ed S­taf­ford: Left For Dead Sarja alkaa alusta uusintana. Ed S­taf­ford: Left For Dead Ed S­taf­ford: Left For Dead Kau­si 1, o­sa 3. Hen­kiin­jää­mi­sa­sian­tun­ti­ja Ed S­taf­ford on pu­do­tet­tu len­to­ko­nees­ta kau­kai­seen koh­tee­seen.
11.30 Huip­pu­sa­lai­set ui­ma­pai­kat UUSI KAUSI!
12
12.05 Bob­byn par­haat g­ril­li­ruoat (x2)
12.15 Pool Kings (x2) 12.15 Xt­re­me Wa­ter­parks (x2) Guyn ma­ku­jen maail­ma (x2) 12.15 Ark­ti­set ve­det Kau­si 7, o­sa 8: G­rön­lan­ti - vih­reä maa.
12.25 TV S­hop
13.00 TV S­hop 13.00 TV S­hop TV S­hop TV S­hop
13.25 Huip­pu­sa­lai­set ui­ma­pai­kat (x2)
14.00 Xt­re­me Wa­ter­parks (x2) 14.00 Bob­byn par­haat g­ril­li­ruoat (x2) Xt­re­me Wa­ter­parks
14.10 Pool Kings (x2) 14.10 Guyn ma­ku­jen maail­ma (x2)
14.30 B­ra­ke Room
15 15.00 Hen­gen­vaa­ral­li­nen saa­lis: S­pe­siaa­li 12. kauden erikoisjakso. Hen­gen­vaa­ral­li­nen saa­lis alkaa uusintana. Hen­gen­vaa­ral­li­nen saa­lis s­pe­siaa­li Hen­gen­vaa­ral­li­nen saa­lis Au­to­hul­lut alkaa uusintana.
15.55 Kul­ta­kuu­me 15.55 Kul­ta­kuu­me Kul­ta­kuu­me s­pe­siaa­li Vauh­ti­pa­ja Kau­si 1, o­sa 8. Noah A­le­xan­der ja hä­nen tii­min­sä ra­ken­ta­vat ja en­ti­söi­vät au­to­ja C­las­sic Car-s­tu­diol­laan Mis­sou­ris­sa.
17.00 W­hee­ler Dea­lers Lotus Elan. Bond-kärpänen. Land Rover Defender. Volvo P1800S. Subaru Impreza WRX. Volvo P1800S.
18 18.00 Kul­lan su­kel­ta­jat Men­nei­syy­den mys­tee­rit Kau­si 3, o­sa 10. Sar­jas­sa pää­sem­me tu­tus­tu­maan his­to­rial­li­siin koh­tei­siin ar­keo­lo­gien mat­kas­sa.
19.00 A­las­ka: Vii­mei­nen rin­ta­ma E­lä­mää T­ser­no­by­lin jäl­keen En­sim­mäi­se­nä täy­den pää­syn T­ser­no­by­lin vaa­ra-a­lueel­le saa­neet tie­de­mie­het tut­ki­vat, mi­ten 30 vuo­den ta­kai­nen on­net­to­muus on vai­kut­ta­nut maail­man saas­tu­neim­man ym­pä­ris­tön e­lä­mään.
20.00 W­hee­ler Dea­lers Bond-kärpänen. Land Rover Defender. Volvo P1800S. Subaru Impreza WRX. alkaa uusintana. Bond-kärpänen.
21 21.00 Jenk­ki­län jap­siau­tot Au­to­pa­jat kun­toon Sarja alkaa alusta uusintana. Fast n' Loud -sar­jan nok­ka­mies Ric­hard Raw­lings läh­tee tien pääl­le teh­tä­vä­nään pe­las­taa huo­noon ti­laan a­jau­tu­nei­ta au­to­liik­kei­tä. B­lues B­rot­hers 2000 (1998) (B­lues B­rot­hers 2000, mu­si­kaa­li­ko­me­dia, U­SA, 1998) Suo­si­tun mu­si­kaa­li­ko­me­dian jat­ko-o­sas­sa El­wood va­pau­tuu van­ki­las­ta ja päät­tää pis­tää van­han bän­din ka­saan. Mu­ka­na me­nos­sa mm. Ja­mes B­rown, E­ric C­lap­ton, Wil­son Pic­kett ja B.B. King. 123 min. Oh­jaus: John Lan­dis. Pääo­sis­sa: A­ret­ha F­rank­lin, Dan Ayk­royd, Ja­mes B­rown, J. E­van Bo­ni­fant, Joe Mor­ton, John Good­man, Nia Peep­les. S­haun of t­he Dead (2004) (S­haun of t­he Dead, ko­me­dia/kau­hu, U­SA, 2004) Kult­tie­lo­ku­vak­si muo­dos­tu­nut kau­hu­ko­me­dia. 29-vuo­tias S­haun luu­lee, et­tä hä­nel­lä on a­siat huo­nos­ti: hä­nel­lä on kur­ja työ­paik­ka, vaa­ti­va i­sä­puo­li ja ki­reät vä­lit kämp­pä­ka­ve­rin kans­sa. s Peak (1997) (Dan­te's Peak, t­ril­le­ri, U­SA, 1997) Vul­ka­no­lo­gi Har­ry huo­les­tuu, kun pik­ku­kau­pun­gin vie­res­sä ko­hoa­va tu­li­vuo­ri ak­ti­voi­tuu. Kau­nis por­mes­ta­ri us­koo va­roi­tuk­set, mut­ta Har­ryn po­mo vä­hät­te­lee vaa­raa. 97 min. Oh­jaus: Ro­ger Do­nald­son. Pääo­sis­sa: Pier­ce B­ros­nan, Lin­da Ha­mil­ton, Ja­mie Re­née S­mith, Je­re­my Fo­ley, C­har­les Hal­la­han.
22.00 Vauh­ti­pa­ja Kau­si 1, o­sa 8. Noah A­le­xan­der ja hä­nen tii­min­sä ra­ken­ta­vat ja en­ti­söi­vät au­to­ja C­las­sic Car-s­tu­diol­laan Mis­sou­ris­sa. Maail­man ou­doim­mat hait Me­ren sy­vyyk­sis­sä pii­les­ke­le­vät maail­man e­ri­koi­sim­mat hai­la­jit. Mais­tis­sa maail­mal­la Kau­si 3, o­sa 7. Mat­kai­lu­sar­jas­sa Jack Max­well kier­tää maail­mal­la tu­tus­tu­mas­sa pai­kal­li­seen al­ko­ho­li­kult­tuu­riin ja juo­ma­ta­poi­hin.
23.00 Men­nei­syy­den mys­tee­rit Mais­tis­sa maail­mal­la Xt­re­me Wa­ter­parks (x2) 23.00 B­lues B­rot­hers 2000 (1998) (B­lues B­rot­hers 2000, mu­si­kaa­li­ko­me­dia, U­SA, 1998) Suo­si­tun mu­si­kaa­li­ko­me­dian jat­ko-o­sas­sa El­wood va­pau­tuu van­ki­las­ta ja päät­tää pis­tää van­han bän­din ka­saan. 23.00 S­haun of t­he Dead (2004) (S­haun of t­he Dead, ko­me­dia/kau­hu, U­SA, 2004) Kult­tie­lo­ku­vak­si muo­dos­tu­nut kau­hu­ko­me­dia. 29-vuo­tias S­haun luu­lee, et­tä hä­nel­lä on a­siat huo­nos­ti: hä­nel­lä on kur­ja työ­paik­ka, vaa­ti­va i­sä­puo­li ja ki­reät vä­lit kämp­pä­ka­ve­rin kans­sa.
23.15 Pu­nis­her - tuo­ma­ri (2004) (T­he Pu­nis­her, toi­min­ta, U­SA, 2004) E­ri­koi­sa­gent­ti F­rank Cast­len e­lä­mä mu­re­nee kä­siin, kun hä­nen per­heen­sä mur­ha­taan. Cast­lea a­jaa e­teen­päin vain yk­si a­sia: kos­to.
23.35 Mais­tis­sa maail­mal­la
0 00.00 Loud
00.35 Loud
01.00 W­hee­ler Dea­lers (x6) 01.00 Loud Kau­si 3, o­sa 10. 1971-vuo­si­mal­lin S­cat Pack C­hal­len­ger, 2/2. Aa­ron y­rit­tää saa­da ra­ken­ta­man­sa vuo­den -71 C­hal­len­ge­rin tot­te­le­maan vuo­den 2015 C­hal­len­ger-tek­niik­kaa.
01.35 W­hee­ler Dea­lers (x2) Loud
02.05 Ri­des 02.05 W­hee­ler Dea­lers (x2)
02.35 Ri­des W­hee­ler Dea­lers (x2)
3 03.00 A­las­kan e­ra­kot 03.00 Ri­des
03.35 A­las­kan e­ra­kot Ri­des
03.55 Hius­kar­van va­ras­sa