Ohjelmakartta.fi
Huom! Katselet menneen viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
ma 1.7. ti 2.7. ke 3.7. to 4.7. pe 5.7. la 6.7. su 7.7.
6
06.40 Re­no­va­tion Rea­li­ties (x3) Re­no­va­tion Rea­li­ties (x12)
07.40 Barn­wood Buil­ders
08.15 Barn­wood Buil­ders Rebuilding the 100% Cabin and Restoring a Legacy
08.30 Re­mont­ti­kil­pai­lu Tek­sa­sis­sa Re­mont­ti­kil­pai­lu Tek­sa­sis­sa Sar­jas­sa am­mat­ti­re­mon­toi­jat os­ta­vat kil­paa van­ho­ja ta­lo­ja Tek­sa­sis­sa ja remp­paa­vat ne e­dul­li­ses­ti e­dus­ta­vik­si mah­dol­li­sim­man suu­ren voi­ton toi­vos­sa.
9
09.05 Re­mont­ti­kil­pai­lu Tek­sa­sis­sa
09.25 Kul­ta­kuu­me Kultaa, aseita ja karhuja. Running Dirt. Kaikkein kallein hinta. Kipukynnys. Kultakuume.
09.40 Kul­ta­kuu­me Sarja alkaa alusta uusintana.
10.00 Kul­ta­kuu­me s­pe­siaa­li
10.20 Hen­gen­vaa­ral­li­nen saa­lis Lunatic Fringe New Captain on the Block Hen­gen­vaa­ral­li­nen saa­lis 5-Year Storm (1) 5-Year Storm (2) Bite the Hand New Blood, Old Wounds Beastmode Sar­ja seu­raa ku­nin­gas­ra­pu­jen pyy­dys­tä­jien vaa­ti­vaa ja vaa­ral­lis­ta työ­tä Be­rin­gin­me­ren ää­rio­lo­suh­teis­sa.
11.15 A­las­ton haak­si­rik­ko 1. kausi alkaa uusintana. Ed S­taf­ford: Luon­non ar­moil­la Stranded Give Me Shelter
11.25 Löy­tö­ret­ki tun­te­mat­to­maan The Ark of the Covenant Löy­tö­ret­ki tun­te­mat­to­maan Englands Vanished Crown Jewels
12
12.10 Pool Kings (x2) 12.10 Xt­re­me Wa­ter­parks (x2) Getting Wet In Abu Dhabi Getting Wet In San Diego Guyn ma­ku­jen maail­ma (x2) Guy's Big Steakhouse Snap(per) to It Bob­byn par­haat g­ril­li­ruoat (x2) Smoky and Spicy Indian Barbecue South of the Border Barbecue Ark­ti­set ve­det Kau­si 7, o­sa 4: Kon­ne­ve­den kos­ket - kuo­hu­ja sil­män­kan­ta­mat­to­miin. B­lue Se­ren­ge­ti-pin­nan al­la Me­ri­bio­lo­gi Bar­ba­ra B­lock on tut­ki­nut val­ko­hai­ta y­li 27 vuo­den a­jan Ka­li­for­nias­sa.
12.20 Top Sec­ret S­wim­ming Ho­les Zambia's Devil's Armchair
13.00 TV S­hop TV S­hop
14.00 Guyn ma­ku­jen maail­ma (x2) Paella Party Holiday by the Bay Mie­len­kiin­tois­ta ja ko­kei­le­vaa ruuan­lait­toa Guy Fie­rin mat­kas­sa. Bob­byn par­haat g­ril­li­ruoat (x2) Tasty Tales From the Grillin' Southwest Red, White and Blue on the Cue Har­vi­nais­ten e­läin­ten jäl­jil­lä Great Auk Mi­tä jos su­ku­puut­toon kuol­lei­ta la­je­ja on­kin e­del­leen o­le­mas­sa? B­ra­ke Room Tim Smith vs. Ricky Carmichael
14.10 Pool Kings (x2) A Hawaiian Paradise Pool Spa Fabulous Top Sec­ret S­wim­ming Ho­les Scotland's Fingal's Cave Xt­re­me Wa­ter­parks (x2) Getting Wet in the Jungle Getting Wet in Summer Camp
14.30 F­lying Finn: Jok­kis SM Hy­vin­kää 30.6. Se­los­tus: Ti­mo Pulk­ki­nen.
15 15.00 Hen­gen­vaa­ral­li­nen saa­lis I'm the Captain Hen­gen­vaa­ral­li­nen saa­lis We Have Not Yet Begun to Fight Ticking Bomb Hen­gen­vaa­ral­li­nen saa­lis First Timers No Good Deed... B­ra­ke Room Tim Smith vs. Ricky Carmichael Ark­ti­set ve­det Kau­si 7, o­sa 5: Jies­jär­ven e­rä­mail­la Poh­jois-Nor­jas­sa, pit­kän tai­pa­leen pääs­sä ark­ti­sel­la jär­vel­lä.
15.30 Vauh­ti­pa­ja A Triumph-ant Homecoming Noah A­le­xan­der ja hä­nen tii­min­sä ra­ken­ta­vat ja en­ti­söi­vät au­to­ja C­las­sic Car-s­tu­diol­laan Mis­sou­ris­sa.
15.55 Kul­ta­kuu­me 15.55 Kul­ta­kuu­me Jack ja Todd Hoff­man pa­laa­vat A­las­kan Por­cu­pi­ne C­ree­kiin ja jat­ka­vat e­pä­toi­vois­ta kul­la­net­sin­tään­sä. 15.55 Mor­gan F­ree­man ja kos­mok­sen ar­voi­tuk­set
16.25 W­hee­ler Dea­lers 1994 Mitsubishi 3000GT VR-4 Uu­sia it­se­teh­tä­viä au­ton­kor­jaus­hank­kei­ta au­to­har­ras­ta­ja Mi­ke B­re­we­rin ja hä­nen uu­den me­kaa­nik­kon­sa Ant Ans­tea­din o­pas­tuk­sel­la.
16.55 W­hee­ler Dea­lers 1973 Saab 96 1965 Dodge A100 Van 1964 Ford Ranchero 1994 Mitsubishi 3000GT VR-4 1965 Austin-Healey 3000 MkIII 16.55 Men­nei­syy­den mys­tee­rit Sar­jas­sa pää­sem­me tu­tus­tu­maan his­to­rial­li­siin koh­tei­siin ar­keo­lo­gien mat­kas­sa.
17.30 F­lying Finn: Jok­kis SM Hy­vin­kää 30.6. Se­los­tus: Ti­mo Pulk­ki­nen.
18 18.00 Kul­lan su­kel­ta­jat Kultaa ei löydy ja hermot kiristyvät. Kauden päätösjakso. Men­nei­syy­den mys­tee­rit Sar­jas­sa pää­sem­me tu­tus­tu­maan his­to­rial­li­siin koh­tei­siin ar­keo­lo­gien mat­kas­sa. Tut­ki­jat et­si­vät vas­tauk­sia men­nei­siin ta­pah­tu­miin, jot­ka o­vat jää­neet ar­voi­tuk­sek­si. Ka­toa­mis­mys­tee­rit Do­ku­ment­ti­sar­jas­sa men­nään sy­väl­le mys­tee­rei­hin, joi­den seu­rauk­se­na ih­mi­siä, lai­vo­ja ja jo­pa len­to­ko­nei­ta on ka­don­nut jäl­jet­tö­miin.
19.00 A­las­ka: Vii­mei­nen rin­ta­ma Kilc­he­rin per­he e­lää maa­ti­lal­la A­las­kan ta­ka­mail­la täy­sin e­ris­tyk­sis­sä yh­teis­kun­nas­ta. Ää­rio­lo­suh­teis­sa sel­viy­ty­mi­nen vaa­tii jo­kai­sen per­heen­jä­se­nen pa­nos­ta. Ka­toa­mis­mys­tee­rit Do­ku­ment­ti­sar­jas­sa men­nään sy­väl­le mys­tee­rei­hin, joi­den seu­rauk­se­na ih­mi­siä, lai­vo­ja ja jo­pa len­to­ko­nei­ta on ka­don­nut jäl­jet­tö­miin. Har­vi­nais­ten e­läin­ten jäl­jil­lä Mi­tä jos su­ku­puut­toon kuol­lei­ta la­je­ja on­kin e­del­leen o­le­mas­sa? Vil­lie­läi­miin e­ri­kois­tu­nut bio­lo­gi For­rest Ga­lan­te kier­tää maa­pal­loa et­si­mäs­sä la­je­ja, jot­ka muu maail­ma on jo u­noh­ta­nut.
20.00 W­hee­ler Dea­lers 1965 Dodge A100 Van 1964 Ford Ranchero 1994 Mitsubishi 3000GT VR-4 1965 Austin-Healey 3000 MkIII The Best of Series 14
21 21.00 Fast N' Loud Killer COPO Camaro Caddy Rust Bucket / Bel-Air Beauty, Part 1 Gas Mon­key Ga­ra­ge -kor­jaa­mon o­mis­ta­jat au­to­maest­ro Ric­hard Raw­lings ja me­ka­niik­ka­ne­ro Aa­ron Kauf­man et­si­vät la­toi­hin, au­to­tal­lei­hin ja ta­ka­pi­hoil­le u­noh­det­tu­ja au­to­har­vi­nai­suuk­sia en­ti­söi­tä­vik­si ja e­del­leen myy­tä­vik­si. Au­to­pa­ja Gob­lin Works Sarja alkaa alusta uusintana. Jim­my de Vil­le, Ant Part­rid­ge ja He­len S­tan­ley luo­vat au­to­pa­jas­saan ai­van us­ko­mat­to­mia kus­to­moi­tu­ja au­to­ja ja moot­to­ri­pyö­riä. Fas­ter (2010) Van­ki­las­ta va­pau­tu­va kar­ju ei jää ih­met­te­le­mään maail­man me­noa, vaan suun­taa kos­to­ret­kel­le kor­jaa­maan vää­ryy­den, jo­ta ko­ki u­seal­ta­kin ta­hol­ta. Mie­hen kan­noil­la roik­kuu kui­ten­kin e­ri­koi­nen palk­ka­mur­haa­ja se­kä o­ma­laa­tui­nen et­si­vä­kak­sik­ko, nuo­ri nai­nen ja e­lä­ke­päi­viä o­dot­te­le­va ve­te­raa­ni­po­lii­si. Sa­la­sa­na: Mer­cu­ry (1998) Au­tis­ti­nen 9-vuo­tias Si­mon mur­taa mur­ta­mat­to­mak­si luul­lun Mer­cu­ry-koo­din. Kun tur­val­li­suus­ris­ki mää­rä­tään e­li­mi­noi­ta­vak­si, Si­mon jou­tuu to­del­li­seen vaa­raan. 103 min. Gin­ter. Re­si­dent E­vil: A­po­ca­lyp­se (2004) A­li­ce he­rää Umb­rel­la-yh­ty­män ti­lois­sa Rac­coon Ci­tys­sä, jos­sa le­viää vaa­ral­li­nen T-vi­rus. Muu­ta­man po­lii­sin a­vul­la hän läh­tee pe­las­ta­maan tär­keän tie­de­mie­hen ty­tär­tä, sil­lä tie­de­mies on palk­kiok­si lu­van­nut pe­las­taa hei­dät kau­pun­gis­ta. 84 min. xXx 2: T­he Next Le­vel (2005) Am­mat­ti­so­ti­las Da­rius S­to­ne (I­ce Cu­be) vär­vä­tään van­ki­las­ta xXx-a­gen­tik­si huip­pu­sa­lai­sen va­koi­luor­ga­ni­saa­tioon es­tä­mään U­SA:n puo­lus­tus­mi­nis­te­rin sun­nit­te­le­ma val­lan­kaap­paus. 91 min. Jack­son, X­zi­bit.
22.00 Vauh­ti­pa­ja A Triumph-ant Homecoming Noah A­le­xan­der ja hä­nen tii­min­sä ra­ken­ta­vat ja en­ti­söi­vät au­to­ja C­las­sic Car-s­tu­diol­laan Mis­sou­ris­sa. Har­vi­nais­ten e­läin­ten jäl­jil­lä Great Auk Mi­tä jos su­ku­puut­toon kuol­lei­ta la­je­ja on­kin e­del­leen o­le­mas­sa? Mais­tis­sa maail­mal­la On the Rocks Mat­kai­lu­sar­jas­sa Jack Max­well kier­tää maail­mal­la tu­tus­tu­mas­sa pai­kal­li­seen al­ko­ho­li­kult­tuu­riin ja juo­ma­ta­poi­hin.
23.00 Men­nei­syy­den mys­tee­rit Ka­toa­mis­mys­tee­rit Forbidden City of Gold Vauh­ti­pa­ja A Triumph-ant Homecoming F­lying Finn: Ral­li SM 23.00 Re­si­dent E­vil: Af­ter­li­fe (2010) Huip­pu­suo­sit­tuun vi­deo­pe­li­sar­jaan pe­rus­tu­vas­sa e­lo­ku­vas­sa A­li­ce (Mil­la Jo­vo­vich) jat­kaa mat­kaan­sa maail­mas­sa, jo­ka on uh­rin­sa zom­beik­si muut­ta­van vi­ru­sin­fek­tion run­te­le­ma.
23.10 G­reen Zo­ne (2010) Tii­vis­tun­nel­mai­nen ku­vaus I­ra­kin so­dan a­lun kaoot­ti­sis­ta päi­vis­tä. Luut­nant­ti Roy Mil­ler (Matt Da­mon) läh­tee val­von­ta­ryh­män­sä kans­sa et­si­mään jouk­ko­tu­hoa­sei­ta i­ra­ki­lai­sau­tio­maa­han.
23.25 Pu­nis­her - tuo­ma­ri (2004) E­ri­koi­sa­gent­ti F­rank Cast­len e­lä­mä mu­re­nee kä­siin, kun hä­nen per­heen­sä mur­ha­taan.
23.35 Mais­tis­sa maail­mal­la On the Rocks
0
00.05 Fast n' Loud Copo Camaron malliesimerkki. Stung by a `67 Corvette Stingray Trials of a T-Bird
00.30 Fast n' Loud Ferocious Ford and Fast Ferrari
00.55 W­hee­ler Dea­lers 00.55 W­hee­ler Dea­lers Uu­sia it­se­teh­tä­viä au­ton­kor­jaus­hank­kei­ta au­to­har­ras­ta­ja Mi­ke B­re­we­rin ja hä­nen uu­den me­kaa­nik­kon­sa Ant Ans­tea­din o­pas­tuk­sel­la.
01.15 W­hee­ler Dea­lers 1964 Ford Ranchero 01.15 W­hee­ler Dea­lers
01.40 W­hee­ler Dea­lers 1994 Mitsubishi 3000GT VR-4
01.55 Bitc­hin' Ri­des If Your Car Ain't Turning You On, Get Another One The Bitchin' Gasser Kin­dig-It De­sign -liik­keen o­mis­ta­ja Da­ve Kin­dig kus­to­moi ai­nut­laa­tui­sia me­no­pe­le­jä vaa­ti­vil­le a­siak­kail­leen. 01.55 Bitc­hin' Ri­des Kin­dig-It De­sign -liik­keen o­mis­ta­ja Da­ve Kin­dig kus­to­moi ai­nut­laa­tui­sia me­no­pe­le­jä vaa­ti­vil­le a­siak­kail­leen.
02.20 Bitc­hin' Ri­des
02.35 Bitc­hin' Ri­des
02.50 E­rak­ko­per­he e­rä­maas­sa E­rak­ko­per­he e­rä­maas­sa e­ri­kois­jak­sot E­rak­ko­per­he e­rä­maas­sa 02.50 E­rak­ko­per­he e­rä­maas­sa
3
03.15 E­rak­ko­per­he e­rä­maas­sa
03.30 E­rak­ko­per­he e­rä­maas­sa
03.45 Hius­kar­van va­ras­sa 03.45 Hius­kar­van va­ras­sa
04.10 Hius­kar­van va­ras­sa
04.25 Hius­kar­van va­ras­sa
04.40 Maail­man ou­doim­mat ruuat 04.40 Maail­man ou­doim­mat ruuat Maail­man ou­doim­mat ruuat