Ohjelmakartta.fi
Huom! Katselet tulevan viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
ma 25.6. ti 26.6. ke 27.6. to 28.6. pe 29.6. la 30.6. su 1.7.
6

06.25 Re­no­va­tion Rea­li­ties (x2)

Re­no­va­tion Rea­li­ties (x2)

Re­no­va­tion Rea­li­ties (x8)

Re­no­va­tion Rea­li­ties (x3)

07.25 Barn­wood Buil­ders

07.25 Barn­wood Buil­ders

07.45 Barn­wood Buil­ders

08.05 Barn­wood Buil­ders

Kau­si 3, o­sa 3. Mark Bo­we ja hä­nen po­ruk­kan­sa Län­si-Vir­gi­nias­ta pe­las­ta­vat an­tiik­ki­sia la­to­ja ja mök­ke­jä.

08.20 Re­mont­ti­kil­pai­lu Tek­sa­sis­sa

UUSI KAUSI!

08.20 Re­mont­ti­kil­pai­lu Tek­sa­sis­sa

08.40 Re­mont­ti­kil­pai­lu Tek­sa­sis­sa

08.55 Re­mont­ti­kil­pai­lu Tek­sa­sis­sa

9

09.10 Kul­ta­kuu­me

09.10 Kul­ta­kuu­me

09.30 Kul­ta­kuu­me

09.50 Kul­ta­kuu­me

Kau­si 8, o­sa 21. Kul­lan­kai­vuu A­las­kan jää­tä­vis­sä o­lo­suh­teis­sa jat­kuu, ja Todd Hoff­man, To­ny Beets, Par­ker Sch­na­bel ja kump­pa­nit saa­pu­vat a­pa­jil­le en­tis­tä näl­käi­sem­pi­nä.

10.10 Hen­gen­vaa­ral­li­nen saa­lis

10.10 Hen­gen­vaa­ral­li­nen saa­lis

10.30 Hen­gen­vaa­ral­li­nen saa­lis

11.10 Löy­tö­ret­ki tun­te­mat­to­maan

11.10 Löy­tö­ret­ki tun­te­mat­to­maan

For­mu­la E: Bern

Osakilpailun kohokohdat. Se­los­tus: Ve­li­mat­ti Su­te­la.

Löy­tö­ret­ki tun­te­mat­to­maan

11.30 Löy­tö­ret­ki tun­te­mat­to­maan

12

12.05 Pool Kings (x2)

12.05 Xt­re­me Wa­ter­parks (x2)

UUSI KAUSI!

Guyn ma­ku­jen maail­ma (x2)

Bob­byn par­haat g­ril­li­ruoat (x2)

Ark­ti­set ve­det

Kau­si 7, o­sa 3: Me­ren­kur­kun saa­ris­to, ai­noa suo­ma­lai­nen luon­non­pe­rin­tö­koh­de U­nes­con maail­man­pe­rin­tö­luet­te­los­sa.

E­ri­koi­set hait

Do­ku­men­tis­sa tu­tus­tu­taan ve­sien e­ri­koi­sim­piin hai­la­jei­hin.

12.20 Huip­pu­sa­lai­set ui­ma­pai­kat

13.05 TV S­hop

TV S­hop

TV S­hop

14.05 Pool Kings (x2)

14.05 Xt­re­me Wa­ter­parks (x2)

Guyn ma­ku­jen maail­ma (x2)

Bob­byn par­haat g­ril­li­ruoat (x2)

Har­vi­nais­ten e­läin­ten jäl­jil­lä

Kau­si 1, o­sa 7. Mi­tä jos su­ku­puut­toon kuol­lei­ta la­je­ja on­kin e­del­leen o­le­mas­sa?

B­ra­ke Room

UUSI SARJA!

14.15 Huip­pu­sa­lai­set ui­ma­pai­kat

14.35 F­lying Finn: Ral­li SM

Sei­nä­jo­ki 15.6. Se­los­tus: Ti­mo Pulk­ki­nen.
15

15.05 Hen­gen­vaa­ral­li­nen saa­lis

B­ra­ke Room

UUSI SARJA!

Ark­ti­set ve­det

Kau­si 7, o­sa 4: Kon­ne­ve­den kos­ket - kuo­hu­ja sil­män­kan­ta­mat­to­miin.

15.35 Vauh­ti­pa­ja

Kau­si 1, o­sa 3. Noah A­le­xan­der ja hä­nen tii­min­sä ra­ken­ta­vat ja en­ti­söi­vät au­to­ja C­las­sic Car-s­tu­diol­laan Mis­sou­ris­sa.

16.00 Kul­ta­kuu­me

16.00 Mor­gan F­ree­man ja kos­mok­sen ar­voi­tuk­set

Kau­si 7, o­sa 6. On­ko maail­man­kaik­keu­des­sa voi­ma, jon­ka o­le­mas­sao­los­ta em­me o­le tie­toi­sia?

16.30 W­hee­ler Dea­lers

Kau­si 14, o­sa 2. Uu­sia it­se­teh­tä­viä au­ton­kor­jaus­hank­kei­ta au­to­har­ras­ta­ja Mi­ke B­re­we­rin ja hä­nen uu­den me­kaa­nik­kon­sa Ant Ans­tea­din o­pas­tuk­sel­la.

16.55 W­hee­ler Dea­lers

16.55 Men­nei­syy­den mys­tee­rit

Kau­si 3, o­sa 5. Sar­jas­sa pää­sem­me tu­tus­tu­maan his­to­rial­li­siin koh­tei­siin ar­keo­lo­gien mat­kas­sa.

17.30 F­lying Finn: Ral­li SM

Sei­nä­jo­ki 15.6. Se­los­tus: Ti­mo Pulk­ki­nen.
18

18.00 Kul­lan su­kel­ta­jat

Uhkayritys. Paineita.

Men­nei­syy­den mys­tee­rit

Kau­si 3, o­sa 5. Sar­jas­sa pää­sem­me tu­tus­tu­maan his­to­rial­li­siin koh­tei­siin ar­keo­lo­gien mat­kas­sa.

Ka­toa­mis­mys­tee­rit

Kau­si 1, o­sa 5. Do­ku­ment­ti­sar­jas­sa men­nään sy­väl­le mys­tee­rei­hin, joi­den seu­rauk­se­na ih­mi­siä, lai­vo­ja ja jo­pa len­to­ko­nei­ta on ka­don­nut jäl­jet­tö­miin.

19.00 A­las­ka: Vii­mei­nen rin­ta­ma

Ka­toa­mis­mys­tee­rit

Kau­si 1, o­sa 4. Do­ku­ment­ti­sar­jas­sa men­nään sy­väl­le mys­tee­rei­hin, joi­den seu­rauk­se­na ih­mi­siä, lai­vo­ja ja jo­pa len­to­ko­nei­ta on ka­don­nut jäl­jet­tö­miin.

Har­vi­nais­ten e­läin­ten jäl­jil­lä

Kau­si 1, o­sa 7. Mi­tä jos su­ku­puut­toon kuol­lei­ta la­je­ja on­kin e­del­leen o­le­mas­sa? Vil­lie­läi­miin e­ri­kois­tu­nut bio­lo­gi For­rest Ga­lan­te kier­tää maa­pal­loa et­si­mäs­sä la­je­ja, jot­ka muu maail­ma on jo u­noh­ta­nut.

20.00 W­hee­ler Dea­lers

21

21.00 Loud

UUSI KAUSI!

Kill t­he Mes­sen­ger

(2014) (Kill t­he Mes­sen­ger, ri­kos, U­SA, 2014) To­si­ta­pah­tu­miin pe­rus­tu­vas­sa t­ril­le­ris­sä toi­mit­ta­ja Ga­ry Webb pää­see CIA:n sal­li­man huu­me­kau­pan jäl­jil­le ja ryh­tyy e­pä­toi­voi­seen tais­te­luun oi­keu­den puo­les­ta. 101 min. Oh­jaus: Mic­hael Cues­ta. Pääo­sis­sa: Je­re­my Ren­ner, Ro­se­ma­rie De­Witt, Ray Liot­ta.

T­he Wolf­man

(2010) (T­he Wolf­man, t­ril­le­ri, U­SA, 2010) Law­ren­ce Tal­bot pa­laa vuo­sien jäl­keen su­ku­kar­ta­noon­sa Eng­lan­tiin aut­taak­seen et­si­mään ka­don­nut­ta vel­jeään, jon­ka ruu­mis löy­tyy kui­ten­kin kar­meas­ti raa­del­tu­na. Pian sa­ma pe­to pu­ree myös Law­ren­cea, ja pu­re­man mu­ka­na seu­raa synk­kä ki­rous. 91 min.

T­he Man With T­he I­ron Fists 2

(2014) (T­he Man With T­he I­ron Fists 2, toi­min­ta, U­SA, 2014) Vas­ta­ha­koi­nen ky­lä­läi­nen lyöt­täy­tyy yh­teen sa­la­pe­räi­sen vie­raan kans­sa 1800-lu­vun kii­na­lai­ses­sa kai­vos­kau­pun­gis­sa tor­juak­seen niin maal­li­sia kuin y­li­luon­nol­li­sia pa­han voi­mia. 130 min. Oh­jaus: Roel Rei­né. Pääo­sis­sa: R­ZA, Sch­nitr­nunt Bu­sa­ra­kam­wong, G­ra­ce Huang.

Ver­ti­cal Li­mit

(2000) (Ver­ti­cal Li­mit, toi­min­ta/seik­kai­lu, U­SA, 2000) Myrs­ky yl­lät­tää kii­pei­li­jät K2-vuo­rel­la. Pe­ter (Ch­ris O'Don­nell) läh­tee pe­las­ta­maan louk­kuun jää­nyt­tä sis­koaan, vaik­ka y­ri­tys on toi­vo­ton ja hen­gen­vaa­ral­li­nen. 113 min. Oh­jaus: Mar­tin Camp­bell. Pääo­sis­sa: S­cott G­lenn, Ch­ris O'Don­nell, I­za­bel­la S­co­rup­co, Ro­bin Tun­ney.

22.00 Vauh­ti­pa­ja

Kau­si 1, o­sa 3. Noah A­le­xan­der ja hä­nen tii­min­sä ra­ken­ta­vat ja en­ti­söi­vät au­to­ja C­las­sic Car-s­tu­diol­laan Mis­sou­ris­sa.

Har­vi­nais­ten e­läin­ten jäl­jil­lä

Kau­si 1, o­sa 7. Mi­tä jos su­ku­puut­toon kuol­lei­ta la­je­ja on­kin e­del­leen o­le­mas­sa?

Mais­tis­sa maail­mal­la

Kau­si 3, o­sa 2. Mat­kai­lu­sar­jas­sa Jack Max­well kier­tää maail­mal­la tu­tus­tu­mas­sa pai­kal­li­seen al­ko­ho­li­kult­tuu­riin ja juo­ma­ta­poi­hin.

22.50 Vauh­ti­pa­ja

Kau­si 1, o­sa 3. Noah A­le­xan­der ja hä­nen tii­min­sä ra­ken­ta­vat ja en­ti­söi­vät au­to­ja C­las­sic Car-s­tu­diol­laan Mis­sou­ris­sa.

22.50 Neb­ras­ka

(2013) (Neb­ras­ka, d­raa­ma, U­SA, 2013) Os­car-eh­dok­kuuk­sia kah­mi­nees­sa d­raa­ma­ko­me­dias­sa Da­vid läh­tee i­kään­ty­neen al­ko­ho­lis­ti-i­sän­sä kans­sa au­to­mat­kal­le, sil­lä tä­mä us­koo voit­ta­neen­sa mil­joo­nan. 106 min. Oh­jaus: A­le­xan­der Pay­ne. Pääo­sis­sa: Bob O­den­kirk, B­ru­ce Dern, Ju­ne S­quibb, S­ta­cy Keach, Will For­te.

23.00 Men­nei­syy­den mys­tee­rit

Ka­toa­mis­mys­tee­rit

23.00 Hulk

(2003)

23.15 F­lying Finn: Ral­lic­ross SM

Joensuu 15.6. Selostus: Timo Pulkkinen.

23.30 T­he Man With T­he I­ron Fists 2

(2014) (T­he Man With T­he I­ron Fists 2, toi­min­ta, U­SA, 2014) Vas­ta­ha­koi­nen ky­lä­läi­nen lyöt­täy­tyy yh­teen sa­la­pe­räi­sen vie­raan kans­sa 1800-lu­vun kii­na­lai­ses­sa kai­vos­kau­pun­gis­sa tor­juak­seen niin maal­li­sia kuin y­li­luon­nol­li­sia pa­han voi­mia.

23.50 Mais­tis­sa maail­mal­la

0

00.00 Loud

00.40 Loud

Ford Galaxie, osa Bikinikilpailu.

00.55 W­hee­ler Dea­lers

00.55 Loud

Dale Juniorin Sick Nomad. Leikattu Cabriolet ja Corvette Rescue.

01.35 W­hee­ler Dea­lers

Loud

alkaa uusintana.

01.50 Ri­des

01.50 W­hee­ler Dea­lers

alkaa uusintana.

02.30 Ri­des

W­hee­ler Dea­lers

02.45 E­rak­ko­per­he e­rä­maas­sa

E­rak­ko­per­he e­rä­maas­sa e­ri­kois­jak­sot

02.45 Ri­des

3

03.25 E­rak­ko­per­he e­rä­maas­sa

Ri­des

03.40 Be­ring Sea Gold