Ohjelmakartta.fi
Huom! Katselet tulevan viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
6.4. 7.4. 8.4. 9.4. 10.4. 11.4. 12.4.
6
06.00 Mah­ta­vat miesluolat
06.10 Mah­ta­vat miesluolat
06.20 Mah­ta­vat miesluolat
06.55 Mu­seoi­den mysteerit
Don Wil­de­ma­nin juon­ta­mas­sa sar­jas­sa tu­tus­tu­taan kiin­nos­ta­viin ja epä­ta­val­li­siin mu­seoe­si­nei­siin. Jo­kai­sen esi­neen taus­tal­la on us­ko­ma­ton ta­ri­na. (Mys­te­ries at the Mu­seum, do­ku­ment­ti­sar­ja, USA, 2018)
06.55 Mu­seoi­den mysteerit
07.00 Gold Rush
Kul­lan­kai­vuu Alas­kan jää­tä­vis­sä olo­suh­teis­sa jat­kuu, ja Todd Hoff­man, To­ny Beets, Par­ker Sch­na­bel ja kump­pa­nit saa­pu­vat apa­jil­le en­tis­tä näl­käi­sem­pi­nä. (Gold Rush, to­si-tv, USA, 2017)
07.55 Mys­teerikohteet
07.55 Hen­gen­vaa­ral­li­nen saa­lis spesiaali
08.55 Ih­meel­li­set eläimet
08.50 Loud
(Fast n' Loud, to­si-tv, USA, 2013)
09.50: Dale Juniorin Sick Nomad.
10.55: Leikattu Cabriolet ja Corvette Rescue.
08.55 Alas­to­mat sel­viy­ty­jät extreme
Kak­si­tois­ta maail­man par­hai­siin lu­keu­tu­vaa sel­viy­ty­mi­sa­sian­tun­ti­jaa tes­taa tai­to­jaan Ko­lum­bian vil­lin luon­non kes­kel­lä pe­rä­ti 40 päi­vän ajan il­man ruo­kaa, vet­tä ja vaatteita.
08.50 Kul­lan sukeltajat
(Be­ring Sea Gold, to­si-tv, USA, 2012)
08.50: Sarja alkaa alusta uusintana.
09.55: Huono sopimus.
10.55: Imua.
08.50 Gold Rush
Todd Hoff­man, To­ny Beets, Par­ker Sch­na­bel ja kump­pa­nit pa­laa­vat apa­jil­le, kun kul­lan­kai­vuu Alas­kan jää­tä­vis­sä olo­suh­teis­sa jat­kuu ja kil­pai­lu tii­vis­tyy en­ti­ses­tään. (Gold Rush, to­si-tv, USA, 2016)
08.55 Hen­gen­vaa­ral­linen saalis
Sar­ja seu­raa ku­nin­gas­ra­pu­jen pyy­dys­tä­jien vaa­ti­vaa ja vaa­ral­lis­ta työ­tä Be­rin­gin­me­ren ää­rio­lo­suhteissa...
9
09.25 Gold Rush spesiaali
(Gold Rush, to­si-tv, USA, 2017)
10.00 Myy­tin­mur­ta­jan uu­det viritykset
11.00 Arktiset vedet
EU:n suurimalla järvellä.
11.00 Es­co­ba­rin miljoonat
12.00 Kul­lan sukeltajat
Viikinkihautajaiset.
11.55 Ih­meel­li­set eläimet
12.00 Gold Rush
11.55 Loud
Copo Camaron malliesimerkki.
11.55 Alas­to­mat sel­viy­ty­jät extreme
12.00 Arktiset vedet
su: Konneveden kosket - kuohuja silmänkantamattomiin.
12
13.00 TV Shop
14.00 Kul­lan sukeltajat
Kuka on kapteeni?
14.00 Mi­ten kaik­ki tehdään?
14.00 Gold Rush
13.55 Loud
Kova Customline.
13.55 Alas­to­mat sel­viy­ty­jät extreme
13.55 Gold Rush: Par­ke­rin kultareitti
13.55 Myy­tin­mur­ta­jan uu­det viritykset
15.00 Alas­ka: Vii­meinen rintama
Kilc­he­rin per­he elää maa­ti­lal­la Alas­kan ta­ka­mail­la täy­sin eris­tyk­sis­sä yh­teis­kun­nas­ta. Ää­rio­lo­suh­teis­sa sel­viy­ty­mi­nen vaa­tii jo­kai­sen per­heen­jä­se­nen pa­nos­ta. (Alas­ka: The Last Fron­tier, to­si-tv, USA, 2018)
15.00 Us­ko­mat­to­mat rakennelmat
15.00 Mu­seoi­den mysteerit
Don Wil­de­ma­nin juon­ta­mas­sa sar­jas­sa tu­tus­tu­taan kiin­nos­ta­viin ja epä­ta­val­li­siin mu­seoe­si­nei­siin. Jo­kai­sen esi­neen taus­tal­la on us­ko­ma­ton tarina.
15
16.00 Gold Rush: Whi­te Wa­ter spesiaali
ti: kau­den eri­kois­jaksot. 2. ..
16.00 Gold Rush: White Water
Kul­lan­kai­va­jat "Da­ko­ta" Fred Hurt ja hä­nen poi­kan­sa Dus­tin Hurt et­si­vät kul­taa sy­väl­tä Alas­kan erä­maas­ta, Mc­Kin­ley Cree­kin vil­leis­tä ve­sis­tä. Kons­tit ovat en­tis­tä­kin vaa­ral­li­sem­pia, mut­ta myös mah­dol­li­set tuo­tot suurempia.
16.00 Loud spesiaali
Erikoisjakso.
17.00 Wheeler Dealers
ma: Audi TT.
ti: VW Split-Screen.
ke: BMW Z1.
to: Veteraaniauto.
pe: Lincoln Continental.
17.00 Men­nei­syy­den mysteerit
Sar­jas­sa pää­sem­me tu­tus­tu­maan his­to­rial­li­siin koh­tei­siin ar­keo­lo­gien matkassa...
18
18.00 Gold Rush
Yu­ko­nin kul­lan­kai­va­jat pis­tä­vät jäl­leen kaik­ken­sa pe­liin et­sies­sään rik­kauk­sia. Mu­ka­na ovat uu­det kai­va­jat, lait­teis­tot ja koh­teet, ja pa­nok­set ovat en­tis­tä korkeammalla!
18.00 Gold Rush: Par­ke­rin kultareitti
18.00 Vie­rai­ta avaruudesta
18.00 Myy­tin­mur­ta­jan uu­det viritykset
18.00 Vie­rai­ta avaruudesta
19.00 Ke­syt­tä­mätön Alaska
Alas­kan luon­non­suo­je­lua­lueet ovat ko­ko Ame­ri­kan vii­mei­sim­piä vil­le­jä asut­to­mat­to­mia seu­tu­ja ko­ko Ame­ri­kas­sa. Sar­ja an­taa mai­nion kat­sauk­sen Ke­nain nie­mi­maan ja Ko­dia­kin saa­ren viil­lie­läi­mis­tä se­kä ih­mi­sis­tä, jot­ka suo­jaa­vat eläin­ten asui­na­luei­ta. (In­to Alas­ka, do­ku­ment­ti­sar­ja, USA, 2018)
19.00 Men­nei­syy­den mysteerit
Sar­jas­sa pää­sem­me tu­tus­tu­maan his­to­rial­li­siin koh­tei­siin ar­keo­lo­gien matkassa...
19.00 Loud spesiaali
Erikoisjakso.
20.00 Wheeler Dealers
20.00: VW Split-Screen.
21.00: Mi­ke löy­tää 2002-vm Mer­ce­des Benz E55 AMG:n, jo­ka on me­net­tä­nyt hie­man lihasta...
20.00 Wheeler Dealers
ti: BMW Z1.
ke: Veteraaniauto.
to: Lincoln Continental.
la: VW Split-Screen.
21
21.00 Loud spesiaali
Erikoisjakso.
21.00 Vie­rai­ta avaruudesta
21.00 Dracula Untold
(Dracula Untold, fantasia/seikkailu, USA, 2014)
21.00 Van Helsing
Hir­viön­met­säs­tä­jä Van Hel­sing (Hugh Jack­man) läh­tee Tran­sil­va­niaan ku­kis­ta­maan kam­mot­ta­van krei­vi Dra­cu­lan, mut­ta saa­kin vas­taan­sa myös Fran­kens­tei­nin hir­viön ja ih­mis­su­sia! 131 min. Oh­jaus: Step­hen Sommers...
(Van Helsing, toiminta/seikkailu/kauhu, USA/Tshekki, 2004)
21.00 Rid­dic­kin aikakirja
Pi­meän uh­ka -tie­tei­se­lo­ku­van jat­ko-osas­sa palk­kion­met­säs­tä­jiä pa­ke­ne­va van­ki­kar­ku­ri Rid­dick (Vin Die­sel) saa vas­taan­sa ko­ko uni­ver­su­mia uh­kaa­vat nek­ro­mon­ge­rit. 106 min. Oh­jaus: Da­vid Twohy...
(The Chronicles of Riddick, toiminta/seikkailu, USA, 2004)
21.00 Mine
SUOMEN TV-ENSI-ILTA! Epäon­nis­tu­neen sa­la­mur­hay­ri­tyk­sen jäl­keen Yh­dys­val­to­jen me­ri­voi­mien so­ti­las jou­tuu yk­sin aa­vi­kol­le kes­kel­le mii­na­kenttää...
(Mine, sotatrilleri, USA/Espanja/Japani, 2016)
22.00 Mais­tis­sa maailmalla
22.00 Mais­tis­sa maailmalla
22.50 Loud spesiaali
Erikoisjakso.
23.00 Gold Rush
Yu­ko­nin kul­lan­kai­va­jat pis­tä­vät jäl­leen kaik­ken­sa pe­liin et­sies­sään rik­kauk­sia. Mu­ka­na ovat uu­det kai­va­jat, lait­teis­tot ja koh­teet, ja pa­nok­set ovat en­tis­tä korkeammalla!
23.15 Van Helsing
Hir­viön­met­säs­tä­jä Van Hel­sing (Hugh Jackman)..
(Van Helsing, toiminta/seikkailu/kauhu, USA/Tshekki, 2004)
23.25 Dracula Untold
(Dracula Untold, fantasia/seikkailu, USA, 2014)
23.40 Skor­pionikuningas
(The Scorpion King, toiminta, USA, 2002)
0
00.00 Wheeler Dealers
01.00 Ame­ri­can Chop­per: Se­nior vs. Junior
01.00 Ame­ri­can Chop­per: Se­nior vs. Junior
01.00 Ame­ri­can Chop­per: Se­nior vs. Junior
00.55 Wheeler Dealers
01.25 Ame­rican Chopper
01.15 Ame­rican Chopper
02.00 Ghost Adventures
01.55 Ame­rican Chopper
01.45 Ghost Adventures
02.05 Ghost Adventures
04.00: 4. kau­si al­kaa uu­sin­ta­na. Osa 1. ..
02.20 Ghost Adventures
02.15 Ghost Adventures
02.25 Ghost Adventures
02.55 Ghost Adventures
3
04.15 Mu­seoi­den mysteerit
04.11 Mu­seoi­den mysteerit
04.20 Ghost Adventures
04.21 Mu­seoi­den mysteerit
04.55 Mu­seoi­den mysteerit