Ohjelmakartta.fi
Varoitus! Katselet tulevan viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
ma 25.3. ti 26.3. ke 27.3. to 28.3. pe 29.3. la 30.3. su 31.3.
6

06.10 Ruo­ka­mat­kal­la U­SA:s­sa (x24)

08.05 Re­mont­ti­kil­pai­lu Tek­sa­sis­sa

Re­mont­ti­kil­pai­lu Tek­sa­sis­sa

Re­mont­ti­kil­pai­lu Tek­sa­sis­sa

Re­mont­ti­kil­pai­lu Tek­sa­sis­sa

08.15 Ruo­ka­mat­kal­la U­SA:s­sa (x2)

Juon­ta­ja Guy Fie­ri kier­tää pit­kin U­SA:ta ja vie­rai­lee maan suo­si­tuim­mis­sa pie­nis­sä ra­vin­to­lois­sa.
9

09.00 Kul­ta­kuu­me

Golden Boy Kul­tai­nen poi­ka.

09.00 Kul­ta­kuu­me

Hard Bargain Cursed Cut Goldzilla

Re­mont­ti­kil­pai­lu Tek­sa­sis­sa

Sar­jas­sa am­mat­ti­re­mon­toi­jat os­ta­vat kil­paa van­ho­ja ta­lo­ja Tek­sa­sis­sa ja remp­paa­vat ne e­dul­li­ses­ti e­dus­ta­vik­si mah­dol­li­sim­man suu­ren voi­ton toi­vos­sa.

09.20 Kul­ta­kuu­me

From the Ashes

09.20 Kul­ta­kuu­me

Viking Ship Vii­kin­ki­lai­va.

10.00 Hen­gen­vaa­ral­li­nen saa­lis

Breaking 'Em In Sea Tested Bering Sea Swim Club Arctic Quest False Pass

Hen­gen­vaa­ral­li­nen saa­lis

When Hell Freezes Over Kun hel­vet­ti jää­tyy.

10.10 Kul­ta­kuu­me

Gold Blooded Kyl­mä­ve­ri­nen. Par­ker pi­tää i­son huuh­don­tau­ra­kan.

11.00 For­mu­la E: Sa­nya, Kii­na

Osakilpailun kohokohdat.

Hen­gen­vaa­ral­li­nen saa­lis

We're Not in Kansas Anymore... Nyt ei ol­la Kan­sa­sis­sa.

11.10 Löy­tö­ret­ki tun­te­mat­to­maan

Cloning the Woolly Mammoth Journey to the Ice Age Cracking the D.B. Cooper Case Lasseter's Gold Tracking Tasmania's Tiger
12

12.00 Sal­va­ge Hun­ters

Episode 10 Episode 1 Episode 2 Episode 3 Episode 4

Ul­jas u­ni­ver­su­mi

Sar­ja tut­kii pe­rus­teel­li­ses­ti ul­koa­va­ruut­ta ja näyt­tää, kuin­ka ga­lak­sit, p­la­nee­tat, täh­det ja täh­ti­jär­jes­tel­mät toi­mi­vat.

12.10 Löy­tö­ret­ki tun­te­mat­to­maan

Africa's Cursed Lake of Gold

13.00 TV S­hop

At­lan­tin val­ko­hait

Mik­si At­lan­tin i­sot val­ko­hait o­vat al­ka­neet ke­rään­tyä F­lo­ri­dan ran­ni­kol­le?

14.00 W­hee­ler Dea­lers

Archive Show Pontiac GTO Ford F1 Pickup Truck MG MGA BMW 2002TII

Fast n' Loud (x3)

TV S­hop

15

15.00 Hen­gen­vaa­ral­li­nen saa­lis

Weak Links The Hook Alien Abduction Vital Signs I Don't Wanna Die

15.00 Nuo­ri val­ko­hai

Dy­na­mi­te on nuo­ri val­ko­hai, jo­ka vas­ta hioo saa­lis­tus­tek­niik­kaan­sa.

16.00 Kul­ta­kuu­me

Gold Ship Moving the Monster Grandpa's Golden Advice Jack's Gold Shack Treasure Island

16.00 Men­nei­syy­den mys­tee­rit

Sar­jas­sa pää­sem­me tu­tus­tu­maan his­to­rial­li­siin koh­tei­siin ar­keo­lo­gien mat­kas­sa.

17.00 W­hee­ler Dea­lers

Ford Mustang Mercedes SLK Aston Martin DB7 Ford Escort Mk1 Range Rover Vogue

NA­SAn sa­lai­set kan­siot

Pluto Under Pressure UU­SI KAU­SI! On­ko maan ul­ko­puo­lis­ta e­lä­mää o­le­mas­sa? Sar­ja pu­reu­tuu ih­mi­siä as­kar­rut­ta­vaan i­kui­suus­ky­sy­myk­seen.

Ul­jas u­ni­ver­su­mi

Sar­ja tut­kii pe­rus­teel­li­ses­ti ul­koa­va­ruut­ta ja näyt­tää, kuin­ka ga­lak­sit, p­la­nee­tat, täh­det ja täh­ti­jär­jes­tel­mät toi­mi­vat.
18

18.00 Kul­ta­kuu­me

Moving the Monster Grandpa's Golden Advice Jack's Gold Shack Treasure Island ElDorado Dream

Men­nei­syy­den mys­tee­rit

Sar­jas­sa pää­sem­me tu­tus­tu­maan his­to­rial­li­siin koh­tei­siin ar­keo­lo­gien mat­kas­sa. Tut­ki­jat et­si­vät vas­tauk­sia men­nei­siin ta­pah­tu­miin, jot­ka o­vat jää­neet ar­voi­tuk­sek­si.

NA­SAn sa­lai­set kan­siot

On­ko maan ul­ko­puo­lis­ta e­lä­mää o­le­mas­sa? Sar­ja pu­reu­tuu ih­mi­siä as­kar­rut­ta­vaan i­kui­suus­ky­sy­myk­seen.

19.00 Hen­gen­vaa­ral­li­nen saa­lis

Dead-Stick 450 Mile Storm Respect Earned Man Down Sar­ja seu­raa ku­nin­gas­ra­pu­jen pyy­dys­tä­jien vaa­ti­vaa ja vaa­ral­lis­ta työ­tä Be­rin­gin­me­ren ää­rio­lo­suh­teis­sa. Myrs­kyä­vä ja hyi­nen me­ri, jää­tä­vä läm­pö­ti­la, louk­kaan­tu­mis­ris­ki ja u­nen­puu­te te­ke­vät a­luk­sil­la työs­ken­te­le­vien ra­vus­ta­jien työs­tä poik­keuk­sel­li­sen haas­ta­vaa. Ra­vut o­vat hä­vin­neet, mut­ta lai­vas­ton on han­kit­ta­va tie­nes­tin­sä hin­nal­la mil­lä hy­vän­sä. I­sos­ta sy­dän­koh­tauk­ses­ta toi­pu­nut kap­tee­ni Sig pa­laa jäl­leen ruo­riin.

Hen­gen­vaa­ral­li­nen saa­lis s­pe­siaa­li

Sar­ja seu­raa ku­nin­gas­ra­pu­jen pyy­dys­tä­jien vaa­ti­vaa ja vaa­ral­lis­ta työ­tä Be­rin­gin­me­ren ää­rio­lo­suh­teis­sa.

A­me­ri­kan ra­ja­var­ti­jat: Mek­si­ko

UUSI SARJA!

20.00 W­hee­ler Dea­lers

Mercedes SLK Aston Martin DB7 Ford Escort Mk1 Range Rover Vogue Porsche Boxster 3.2S Mercedes SLK.

Aa­ron Kauf­ma­nin kaa­rat

Aaron Kaufman on palannut! Tä­mä "par­ta­suuih­me" vaih­taa vaih­det­ta Gas Mon­key Ga­ra­ge - ja Fast'N'Loud -kor­jaa­moil­ta vas­ta pe­rus­ta­mal­leen Arc­light Fab­ri­ca­tion -liik­keel­le.
21

21.00 Fast n' Loud

To­tal Re­call - u­noh­da tai kuo­le

(1990) Doug­las Quaid ha­luaa to­teut­taa jat­ku­vas­ti tois­tu­van u­nen­sa ja mat­kus­taa Mar­siin. Mat­kaa var­ten hän tar­vit­see muis­ti­siir­rän­näi­sen, jo­ta a­sen­net­taes­sa jo­kin me­nee pie­leen. Yh­täk­kiä Quaid huo­maa o­le­van­sa sa­lai­nen a­gent­ti, jo­ka on jat­ku­vas­ti hen­gen­vaa­ras­sa. 105 min.

B­lack­hat

(2015) Ky­ber­ri­kol­li­suu­den maail­maan si­joit­tu­vas­sa t­ril­le­ris­sä tie­to­mur­ros­ta tuo­mit­tu hak­ke­ri saa mah­dol­li­suu­den ly­hen­tää van­ki­la­tuo­mio­taan liit­ty­mäl­lä kan­sain­vä­li­seen tii­miin, jo­ka jah­taa verk­ko­ri­kol­li­suu­teen e­ri­kois­tu­nut­ta lii­gaa ym­pä­ri maail­maa. 213 min.

E­mi­ly Ro­sen rii­vaa­ja

(2005) Pas­to­ri Ric­hard Moo­re saa syyt­teen o­pis­ke­li­ja­tyt­tö E­mi­lyn hä­mä­ris­sä o­lo­suh­teis­sa ta­pah­tu­nees­ta kuo­le­mas­ta. Oi­keu­den­käyn­nin e­de­tes­sä Moo­ren puo­lus­tu­sa­sia­na­ja­ja jou­tuu ar­vioi­maan uu­del­leen kä­si­tyk­siään ju­ma­las­ta, de­mo­neis­ta ja ma­nauk­sen tar­peel­li­suu­des­ta. 111 min.

W­hee­ler Dea­lers

10. kausi alkaa uusintana. As­ton Mar­tin DB7. Kau­den a­vaus­jak­sos­sa Mi­ke te­kee mah­ta­vat kau­pat van­has­ta vä­sy­nees­tä As­ton Mar­tin DB7:s­tä.

22.00 A­me­ri­kan ra­ja­var­ti­jat: Mek­si­ko

UUSI SARJA! Y­li puo­let A­me­ri­kan e­te­lä­ra­jas­ta muo­dos­tuu Rio G­ran­des­ta, tum­man­rus­keas­ta joes­ta, jo­ka kul­kee Tek­sa­sin ja Mek­si­kon vä­lil­lä.

Aa­ron Kauf­ma­nin kaa­rat

Trucked and Loaded Aa­ron Kauf­man on pa­lan­nut!

Mais­tis­sa maail­mal­la

Tanzania: Increase Happy Suo­mi-jak­so! Jack Max­wel­lin al­ko­ho­lin­huu­rui­nen maail­man­kier­tue ran­tau­tuu tä­nään Suo­meen.

22.00 A­me­ri­can Pie: T­he Wed­ding

(2003) A­me­ri­can Pie -e­lo­ku­va­sar­jan kol­man­nes­sa o­sas­sa Jim (Ja­son Biggs) ja Mic­hel­le (Al­li­son Han­ni­gan) päät­tä­vät lyö­dä hynt­tyyt yh­teen, mut­ta hää­suun­ni­tel­mat ei­vät me­ne kui­ten­kaan put­keen, kun taus­ta­pi­rui­na hää­ri­vät tu­tut S­tif­ler, Finch ja Ke­vin.

23.00 Kul­ta­kuu­me

Gold Ship Moving the Monster Grandpa's Golden Advice

23.15 Kul­ta­kuu­me

Jack's Gold Shack Jac­kin kul­ta­mök­ki.

23.25 Lu­cy

(2014) Lu­cy (S­car­lett Jo­hans­son) se­kaan­tuu tah­to­mat­taan mus­tan pörs­sin kaup­poi­hin ja sie­pa­taan. Pian ti­lan­ne kään­tyy pää­lael­leen ja Lu­cys­ta tu­lee ar­mo­ton tais­te­li­ja.

23.35 Mais­tis­sa maail­mal­la

Tanzania: Increase Happy

23.55 Re­si­dent E­vil: A­po­ca­lyp­se

(2004) A­li­ce he­rää Umb­rel­la-yh­ty­män ti­lois­sa Rac­coon Ci­tys­sä, jos­sa le­viää vaa­ral­li­nen T-vi­rus.

Fast n' Loud

Dale Jr.'s Sick Nomad Chopped Cabriolet and 'Vette Rescue

23.55 B­lack­hat

(2015) Ky­ber­ri­kol­li­suu­den maail­maan si­joit­tu­vas­sa t­ril­le­ris­sä tie­to­mur­ros­ta tuo­mit­tu hak­ke­ri saa mah­dol­li­suu­den ly­hen­tää van­ki­la­tuo­mio­taan liit­ty­mäl­lä kan­sain­vä­li­seen tii­miin, jo­ka jah­taa verk­ko­ri­kol­li­suu­teen e­ri­kois­tu­nut­ta lii­gaa ym­pä­ri maail­maa.
0

00.15 Fast n' Loud

Cool Customline

00.30 Kul­ta­kuu­me

Treasure Island Aar­re­saa­ri.

00.55 W­hee­ler Dea­lers

Bond Bug Volvo P1800s

W­hee­ler Dea­lers

Land Rover Defender Land Ro­ver De­fen­der.

01.05 Fast n' Loud

01.25 Fast n' Loud

Killer COPO Camaro

01.50 Fast n' Loud

Beyond Bitc­hin' Ri­des

Goin' Gangster A Snowball's Chance in Utah

02.05 Beyond Bitc­hin' Ri­des

02.05 W­hee­ler Dea­lers

02.20 W­hee­ler Dea­lers

02.20 Fast n' Loud

02.45 W­hee­ler Dea­lers

A­las­ka: Vii­mei­nen rin­ta­ma

3

03.05 A­las­ka: Vii­mei­nen rin­ta­ma

03.20 Beyond Bitc­hin' Ri­des

03.20 W­hee­ler Dea­lers

03.40 Bitc­hin' Ri­des

03.50 Kul­lan su­kel­ta­jat

03.50 Beyond Bitc­hin' Ri­des

04.20 A­las­ka: Vii­mei­nen rin­ta­ma

04.20 Beyond Bitc­hin' Ri­des

04.40 A­las­ka: Vii­mei­nen rin­ta­ma

04.50 Maail­man ou­doim­mat ruoat

Maail­man ou­doim­mat ruoat

04.50 A­las­ka: Vii­mei­nen rin­ta­ma

05.10 Kul­lan su­kel­ta­jat

05.10 A­las­ka: Vii­mei­nen rin­ta­ma