Ohjelmakartta.fi
Varoitus! Katselet tulevan viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
ma 20.8. ti 21.8. ke 22.8. to 23.8. pe 24.8. la 25.8. su 26.8.

04.50 Pe­rä­hi­kiän san­ka­rit

04.25 Am­mat­ti­na san­ka­ri

Ras­kaan ka­lus­ton kul­jet­ta­jien työ­tä seu­raa­va sar­ja tar­joaa uu­del­la kau­del­la en­tis­tä laa­jem­man kat­tauk­sen.

04.50 Tu­hou­tu­nut se­kun­neis­sa

Ron Pitts e­sit­te­lee vi­deol­le tal­len­tu­nei­ta koh­tauk­sia tu­hois­ta.

04.55 Tu­hou­tu­nut se­kun­neis­sa

Jär­kyt­tä­vä ju­na­rä­jäh­dys, liian lä­hel­le sil­mää us­kal­tau­tu­vat myrs­kyn­met­säs­tä­jät, ra­ken­nuk­seen is­key­ty­vä la­va, T­he Ba­ja 500 -kil­pai­lus­sa ko­la­roi­vat au­tot ja hur­ja he­li­kop­te­ri­tör­mäys o­vat tä­män­ker­tai­sen jak­son ai­heet.

04.30 Pe­rä­hi­kiän san­ka­rit

Kes­kel­le vil­liä ja ka­rua Ap­pa­lak­kien vuo­ris­toa pää­ty­neet Eu­ge­ne Run­kis ja S­pen­cer Bo­le­jack rat­kai­se­vat ar­jen on­gel­mia a­pu­naan pelk­kä nok­ke­luu­ten­sa.

04.55 Pe­rä­hi­kiän san­ka­rit

Kes­kel­le vil­liä ja ka­rua Ap­pa­lak­kien vuo­ris­toa pää­ty­neet Eu­ge­ne Run­kis ja S­pen­cer Bo­le­jack rat­kai­se­vat ar­jen on­gel­mia a­pu­naan pelk­kä nok­ke­luu­ten­sa.

04.45 Tu­hou­tu­nut se­kun­neis­sa

Tä­män­ker­tai­sen jak­son ai­heet: ju­naon­net­to­muus ai­heut­taa val­ta­vat rä­jäh­dyk­set, sei­nä sor­tuu pa­lo­mies­ten pääl­le, len­to­ko­neet tör­mää­vät len­to­tu­kia­luk­seen ja kil­pa-au­to va­joaa sil­lan mu­ka­na ve­teen myrs­kyn ai­ka­na.

05.15 Tu­hou­tu­nut se­kun­neis­sa

Täs­sä jak­sos­sa näh­dään, kun teh­das­pa­lo syök­see tap­pa­via sir­pa­lei­ta, moot­to­ri­pyö­rä tör­mää 215 km:n tun­ti­vauh­dis­sa, yh­dek­sän­ker­rok­si­nen ra­ken­nus sor­tuu Ve­nä­jäl­lä ja Ti­tan-ra­ket­ti rä­jäh­tää.
6

06.30 A­las­ka: Vii­mei­nen rin­ta­ma

Tu­hou­tu­nut se­kun­neis­sa

06.35 A­las­ka: Vii­mei­nen rin­ta­ma

06.35 G­ril­lien kin­gi

06.40 A­las­ka: Vii­mei­nen rin­ta­ma

Ää­rio­lo­suh­teis­sa sel­viy­ty­mi­nen vaa­tii jo­kai­sen per­heen­jä­se­nen pa­nos­ta.

06.40 Am­mat­ti­na san­ka­ri (x8)

07.30 Si­nua on va­roi­tet­tu

07.35 Si­nua on va­roi­tet­tu

07.35 Si­nua on va­roi­tet­tu (x3)

07.40 Si­nua on va­roi­tet­tu

07.35 Si­nua on va­roi­tet­tu

08.20 Am­mat­ti­na san­ka­ri (x2)

08.30 Am­mat­ti­na san­ka­ri (x6)

08.35 Am­mat­ti­na san­ka­ri (x2)

9

09.25 Kul­ta­kuu­me

Kul­ta­kuu­me

U­nel­ma El Do­ra­dos­ta.

09.30 Kul­ta­kuu­me

Hir­viön siir­to.

Le­vel­ling down

10.15 TV S­hop

10.20 TV S­hop

10.25 TV S­hop

11.15 Tu­hou­tu­nut se­kun­neis­sa

11.20 Tu­hou­tu­nut se­kun­neis­sa

Tu­hou­tu­nut se­kun­neis­sa

11.25 Tu­hou­tu­nut se­kun­neis­sa

11.45 Pe­rä­hi­kiän san­ka­rit

11.50 Pe­rä­hi­kiän san­ka­rit

11.55 Pe­rä­hi­kiän san­ka­rit

12

12.15 Löy­tö­ret­ki tun­te­mat­to­maan

G­ril­lien kin­gi

12.15 Si­nua on va­roi­tet­tu

12.20 Löy­tö­ret­ki tun­te­mat­to­maan

13.05 TV S­hop

13.05 TV S­hop

13.10 TV S­hop

13.10 TV S­hop

14.05 Tu­hou­tu­nut se­kun­neis­sa

Tu­hou­tu­nut se­kun­neis­sa

14.10 Tu­hou­tu­nut se­kun­neis­sa

14.35 Pe­rä­hi­kiän san­ka­rit

14.40 Pe­rä­hi­kiän san­ka­rit

Pe­rä­hi­kiän san­ka­rit

15

15.05 Kul­ta­kuu­me

Kul­ta­kuu­me

U­nel­ma El Do­ra­dos­ta.

Le­vel­ling up

15.05 Ul­jas u­ni­ver­su­mi

En­sim­mäi­set me­ret.

15.10 Kul­ta­kuu­me

Hir­viön siir­to.

15.10 Ro­mu­rau­dan val­tiaat

UU­SI KAU­SI!

16.00 A­las­ka: Vii­mei­nen rin­ta­ma

16.00 Koo­de­ja ja sa­la­liit­to­teo­rioi­ta

16.05 A­las­ka: Vii­mei­nen rin­ta­ma

Ää­rio­lo­suh­teis­sa sel­viy­ty­mi­nen vaa­tii jo­kai­sen per­heen­jä­se­nen pa­nos­ta.

16.05 Au­to­pa­ja Gob­lin Works

17.00 W­hee­ler Dea­lers

Fast N' Loud

UU­SI KAU­SI!

17.00 Maa­na­lai­set sa­lai­suu­det

18

18.00 Kul­ta­kuu­me

Us­ko­mat­to­mat ra­ken­nus­vir­heet

Voi­ko pil­ven­piir­tä­jä su­lat­taa au­ton?

18.00 Löy­tö­ret­ki tun­te­mat­to­maan

19.00 A­las­ka: Vii­mei­nen rin­ta­ma

Ää­rio­lo­suh­teis­sa sel­viy­ty­mi­nen vaa­tii jo­kai­sen per­heen­jä­se­nen pa­nos­ta.

Löy­tö­ret­ki tun­te­mat­to­maan

19.00 W­hee­ler Dea­lers

UU­SI KAU­SI!

20.00 W­hee­ler Dea­lers

Maa­na­lai­set sa­lai­suu­det

20.00 Fast N' Loud

UU­SI KAU­SI!
21

21.00 Fast N' Loud

UU­SI KAU­SI!

Le­vel­ling up

21.00 Au­to­pa­ja Gob­lin Works

S­kor­pio­ni­ku­nin­gas

Mah­ta­va aa­vik­ko­so­tu­ri kaap­paa ku­nin­gas­ta a­vus­ta­van vel­hot­ta­ren ja ryh­tyy hur­jaan tais­te­luun ko­ti­maan­sa puo­les­ta. (2002)

21.00 Ma­ma

Nuo­ri­pa­ri ot­taa luok­seen ko­via ko­ke­neet pie­net su­ku­lais­ty­töt ei­kä aa­vis­ta­kaan, mil­lai­sen kau­his­tut­ta­van il­miön kans­sa he jou­tu­vat te­ke­mi­siin. (2013)

Fast n' Loud s­pe­siaa­li

E­ri­kois­jak­so. (2015)

21.00 De­vil

Vii­si ih­mis­tä jää louk­kuun his­siin ja yk­si louk­kuun jää­neis­tä on it­se pa­ho­lai­nen. (2010)

21.00 W­hee­ler Dea­lers

UU­SI KAU­SI!

22.00 Au­to­pa­ja Gob­lin Works

Ro­mu­rau­dan val­tiaat

UU­SI KAU­SI!

22.00 Maa­na­lai­set sa­lai­suu­det

22.35 Au­to­pa­ja Gob­lin Works

Jim­my de Vil­le, Ant Part­rid­ge ja He­len S­tan­ley luo­vat au­to­pa­jas­saan ai­van us­ko­mat­to­mia kus­to­moi­tu­ja au­to­ja ja moot­to­ri­pyö­riä. (2018)

22.50 Löy­tö­ret­ki tun­te­mat­to­maan

23.00 Löy­tö­ret­ki tun­te­mat­to­maan

23.00 E­vil Dead

Huu­me­riip­pu­vai­nen Mia päät­tää lo­pet­taa käy­tön ker­ta hei­tol­la ja kut­suu ys­tä­vän­sä tuek­seen syr­jäi­sel­le mö­kil­le. (2013)

23.05 Löy­tö­ret­ki tun­te­mat­to­maan

23.05 Löy­tö­ret­ki tun­te­mat­to­maan

23.50 Lo­ma­te­ra­piaa

Nel­jä pa­ris­kun­taa viet­tää lo­maa t­roop­pi­sel­la saa­rel­la. (2009)
0

00.00 Out of Sight - Mie­le­tön jut­tu

El­mo­re Leo­nar­din ro­maa­niin pe­rus­tu­va e­lo­ku­va ker­too paa­tu­nees­ta ri­kol­li­ses­ta, jon­ka pa­koy­ri­tys van­ki­las­ta päät­tyy ku­van­kau­niin s­he­rif­fin sy­liin. (1998)

W­hee­ler Dea­lers

00.00 A­las­ka: Vii­mei­nen rin­ta­ma (x5)

00.05 W­hee­ler Dea­lers

Land Ro­ver De­fen­der.

00.45 W­hee­ler Dea­lers (x4)

00.55 A­las­ka: Vii­mei­nen rin­ta­ma

Ää­rio­lo­suh­teis­sa sel­viy­ty­mi­nen vaa­tii jo­kai­sen per­heen­jä­se­nen pa­nos­ta.

01.00 A­las­ka: Vii­mei­nen rin­ta­ma

4. kau­den kol­mas e­ri­kois­jak­so.

01.50 Am­mat­ti­na san­ka­ri (x2)

Am­mat­ti­na san­ka­ri (x2)

01.55 W­hee­ler Dea­lers

Bond-kär­pä­nen.

Kul­ta­kuu­me

Mam­mot­hin ka­na­va.

02.15 W­hee­ler Dea­lers

02.45 Au­to­pa­ja Gob­lin Works

02.50 Koo­de­ja ja sa­la­liit­to­teo­rioi­ta

02.50 A­las­ka: Vii­mei­nen rin­ta­ma

Maa­na­lai­set sa­lai­suu­det

3

03.10 A­las­ka: Vii­mei­nen rin­ta­ma

4. kau­den toi­nen e­ri­kois­jak­so.

03.35 Si­nua on va­roi­tet­tu

03.40 Si­nua on va­roi­tet­tu

03.45 Am­mat­ti­na san­ka­ri (x2)

Löy­tö­ret­ki tun­te­mat­to­maan

04.00 Am­mat­ti­na san­ka­ri (x2)

04.20 Pe­rä­hi­kiän san­ka­rit

04.25 Pe­rä­hi­kiän san­ka­rit

04.25 Pe­rä­hi­kiän san­ka­rit

Kes­kel­le vil­liä ja ka­rua Ap­pa­lak­kien vuo­ris­toa pää­ty­neet Eu­ge­ne Run­kis ja S­pen­cer Bo­le­jack rat­kai­se­vat ar­jen on­gel­mia a­pu­naan pelk­kä nok­ke­luu­ten­sa.

04.30 Pe­rä­hi­kiän san­ka­rit

Pe­rä­hi­kiän san­ka­rit

Kes­kel­le vil­liä ja ka­rua Ap­pa­lak­kien vuo­ris­toa pää­ty­neet Eu­ge­ne Run­kis ja S­pen­cer Bo­le­jack rat­kai­se­vat ar­jen on­gel­mia a­pu­naan pelk­kä nok­ke­luu­ten­sa.

04.30 Tu­hou­tu­nut se­kun­neis­sa

04.45 Tu­hou­tu­nut se­kun­neis­sa

Tä­män­ker­tai­sen jak­son ai­heet: ju­naon­net­to­muus ai­heut­taa val­ta­vat rä­jäh­dyk­set, sei­nä sor­tuu pa­lo­mies­ten pääl­le, len­to­ko­neet tör­mää­vät len­to­tu­kia­luk­seen ja kil­pa-au­to va­joaa sil­lan mu­ka­na ve­teen myrs­kyn ai­ka­na.

04.50 Tu­hou­tu­nut se­kun­neis­sa

04.55 Tu­hou­tu­nut se­kun­neis­sa

04.55 Pe­rä­hi­kiän san­ka­rit