Ohjelmakartta.fi
Varoitus! Katselet menneen viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
ma 30.7. ti 31.7. ke 1.8. to 2.8. pe 3.8. la 4.8. su 5.8.

04.20 Rä­me­vel­jet

04.45 Rä­me­vel­jet

05.00 Dal­las Car S­harks

Ca­dil­lac-ku­nin­ga­tar.

04.35 Löy­tö­ret­ki tun­te­mat­to­maan

Kau­den pää­tös­jak­sos­sa Josh su­kel­taa Myan­ma­rin vaa­ral­li­siin ve­siin et­si­mään ku­nin­gas D­ham­ma­ze­din val­ta­vaa, 1600-lu­vul­la ka­don­nut­ta kel­loa.

04.45 Am­mat­ti­na san­ka­ri (x2)

6

06.35 A­las­ka: Vii­mei­nen rin­ta­ma

06.40 A­las­ka: Vii­mei­nen rin­ta­ma

Ää­rio­lo­suh­teis­sa sel­viy­ty­mi­nen vaa­tii jo­kai­sen per­heen­jä­se­nen pa­nos­ta.

06.45 Ul­jas u­ni­ver­su­mi

E­lä­män sa­ras­tus.

G­ril­lien kin­gi

06.50 A­las­ka: Vii­mei­nen rin­ta­ma

A­las­ka: Vii­mei­nen rin­ta­ma

07.30 Si­nua on va­roi­tet­tu

07.40 K­las­sik­ko­pyö­rät kun­toon

Si­nua on va­roi­tet­tu

3. kau­den jak­sot al­ka­vat uu­sin­ta­na.

07.40 Si­nua on va­roi­tet­tu

07.40 Am­mat­ti­na san­ka­ri (x6)

Si­nua on va­roi­tet­tu

3. kau­den jak­sot al­ka­vat uu­sin­ta­na.

07.45 Luon­non ar­moil­la

08.25 Am­mat­ti­na san­ka­ri (x2)

08.30 Am­mat­ti­na san­ka­ri (x2)

08.35 Rä­me­vel­jet

Am­mat­ti­na san­ka­ri (x2)

08.35 K­las­sik­ko­pyö­rät kun­toon

08.40 Tu­hou­tu­nut se­kun­neis­sa (x2)

9

09.00 Dal­las Car S­harks

Bi­le­bus­si.

09.25 Kul­ta­kuu­me

Kul­ta­kuu­me

Tyh­my­rien a­lus.

09.25 Kul­ta­kuu­me

Hur­ja huuh­don­ta.

09.30 Kul­ta­kuu­me

Kyl­mä­ve­ri­nen.

09.35 Kul­ta­kuu­me

Kul­ta­zil­la.

Le­vel­ling down

10.20 TV S­hop

10.25 TV S­hop

10.30 TV S­hop

11.20 Rä­me­vel­jet

Rä­me­vel­jet

11.25 Rä­me­vel­jet

11.30 Rä­me­vel­jet

11.45 Pe­rä­hi­kiän san­ka­rit

3. kau­den jak­sot al­ka­vat uu­sin­ta­na.

11.50 Dal­las Car S­harks

11.45 Tu­hou­tu­nut se­kun­neis­sa

11.50 Tu­hou­tu­nut se­kun­neis­sa

12

12.00 Dal­las Car S­harks

Bi­le­bus­si.

12.15 Pa­ko­huo­ne

12.15 Si­nua on va­roi­tet­tu

12.20 Pa­ko­huo­ne

Maail­man­pa­ran­ta­jat

12.20 Ul­jas u­ni­ver­su­mi

E­lä­män sa­ras­tus.

12.20 G­ril­lien kin­gi

12.30 Ul­jas u­ni­ver­su­mi

E­lä­män sa­ras­tus.

13.10 TV S­hop

13.15 TV S­hop

13.15 TV S­hop

13.20 TV S­hop

13.25 TV S­hop

14.10 Rä­me­vel­jet

14.15 Rä­me­vel­jet

Kar­ma on u­ros.

14.15 Rä­me­vel­jet

14.20 Rä­me­vel­jet

14.25 Rä­me­vel­jet

Mal­lik­kaan huo­noa käy­tös­tä.

14.45 Dal­las Car S­harks

Le­vel­ling up

14.45 Pe­rä­hi­kiän san­ka­rit

14.50 Pe­rä­hi­kiän san­ka­rit

14.55 Dal­las Car S­harks

Bi­le­bus­si.
15

15.00 Dal­las Car S­harks

15.15 Kul­ta­kuu­me

Hur­ja huuh­don­ta.

Kul­ta­kuu­me

15.15 Ro­mu­rau­dan val­tiaat

Ul­jas u­ni­ver­su­mi

Hir­viö­mäi­nen mus­ta auk­ko.

15.25 Kul­ta­kuu­me

Kyl­mä­ve­ri­nen.

15.30 Kul­ta­kuu­me

Kul­ta­zil­la.

16.10 A­las­ka: Vii­mei­nen rin­ta­ma

Ää­rio­lo­suh­teis­sa sel­viy­ty­mi­nen vaa­tii jo­kai­sen per­heen­jä­se­nen pa­nos­ta.

16.10 Pa­ko­huo­ne

16.15 A­las­ka: Vii­mei­nen rin­ta­ma

4. kau­den en­sim­mäi­nen e­ri­kois­jak­so.

16.15 K­las­sik­ko­pyö­rät kun­toon

16.20 A­las­ka: Vii­mei­nen rin­ta­ma

16.25 A­las­ka: Vii­mei­nen rin­ta­ma

17.05 Fast n' Loud

W­hee­ler Dea­lers (x2)

17.10 Fast n' Loud

17.10 Maa­na­lai­set sa­lai­suu­det

UU­SI SAR­JA!

17.15 Len­to­tur­mien o­pit

17.20 Len­to­tur­mien o­pit

18

18.05 Kul­ta­kuu­me

Par­ke­rin on­net­to­muus.

Kul­ta­kuu­me

18.05 Us­ko­mat­to­mat ra­ken­nus­vir­heet

al­kaa uu­sin­ta­na.

Löy­tö­ret­ki tun­te­mat­to­maan

18.10 Kul­ta­kuu­me

Hur­ja huuh­don­ta.

18.15 Kul­ta­kuu­me

Kyl­mä­ve­ri­nen.

19.00 A­las­ka: Vii­mei­nen rin­ta­ma

Ää­rio­lo­suh­teis­sa sel­viy­ty­mi­nen vaa­tii jo­kai­sen per­heen­jä­se­nen pa­nos­ta.

19.00 Ro­mu­rau­dan val­tiaat

19.05 A­las­ka: Vii­mei­nen rin­ta­ma

Ää­rio­lo­suh­teis­sa sel­viy­ty­mi­nen vaa­tii jo­kai­sen per­heen­jä­se­nen pa­nos­ta.

19.05 Löy­tö­ret­ki tun­te­mat­to­maan

19.10 A­las­ka: Vii­mei­nen rin­ta­ma

20.00 Fast n' Loud

Maa­na­lai­set sa­lai­suu­det

UU­SI SAR­JA!

20.00 W­hee­ler Dea­lers (x2)

20.05 Fast n' Loud

21

21.00 Ro­mu­rau­dan val­tiaat

Löy­tö­ret­ki tun­te­mat­to­maan

21.00 Day­light - pa­niik­ki tun­ne­lis­sa

New Yor­kin tun­ne­lis­sa ta­pah­tuu rä­jäh­dys, jo­ka tu­hoaa si­sään­käyn­nit. (1996)

S­lee­pers - Ka­tu­var­pu­set

New Yor­kin pa­ha­pai­nei­sen Hell's Kitc­he­nin kas­va­tit naut­ti­vat kolt­to­sis­ta ja tie­naa­vat te­ke­mäl­lä pie­niä lait­to­muuk­sia. (1996)

21.00 Fast n' Loud s­pe­siaa­li

E­ri­kois­jak­so. (2015)

Hard Tar­get

Nai­nen et­sii i­sään­sä New Or­lean­sis­ta ja palk­kaa a­vuk­seen ka­dut hy­vin tun­te­van mie­hen. (1993)

21.05 Maail­man par­haat moot­to­ri­pyö­rät

21.55 W­hee­ler Dea­lers (x2)

22.00 So­ta nor­sun­luus­ta

22.00 Maa­na­lai­set sa­lai­suu­det

UU­SI SAR­JA!

22.40 Dal­las Car S­harks

Ca­dil­lac-ku­nin­ga­tar.

22.55 Tu­li­vuor­ten hait

Ba­ha­man va­sa­ra­hait

23.00 Uu­den-See­lan­nin sa­la­pe­räi­set hait

23.00 Un­derg­round: T­he Ju­lian As­san­ge S­to­ry

80-lu­vun lop­pu­puo­lel­la Ju­lian As­san­ge ja hä­nen kak­si ys­tä­vään­sä pe­rus­ti­vat In­ter­na­tio­nal Sub­ver­si­ves -ni­mi­sen hak­ke­ri­ryh­män ja al­koi­vat mur­tau­tua maail­man vai­ku­tus­val­tai­sim­piin or­ga­ni­saa­tioi­hin, tar­koi­tuk­se­naan kat­soa, ei va­ras­taa. (2012)

23.10 Kuu­ban hait

23.15 Re­po Men - nou­ta­jat

Lä­hi­tu­le­vai­suu­teen si­joit­tu­vas­sa maail­mas­sa e­lin­siir­rot o­vat suo­sit­tua bis­nes­tä, mut­ta kai­kil­la ei o­le va­raa mak­saa kal­lii­ta kei­noe­li­miään. (2010)

23.55 Fast n' Loud

23.55 Day­light - pa­niik­ki tun­ne­lis­sa

New Yor­kin tun­ne­lis­sa ta­pah­tuu rä­jäh­dys, jo­ka tu­hoaa si­sään­käyn­nit. (1996)
0

00.00 Fast n' Loud

00.10 Fast n' Loud

00.50 A­las­ka: Vii­mei­nen rin­ta­ma

A­las­ka: Vii­mei­nen rin­ta­ma

4. kau­den en­sim­mäi­nen e­ri­kois­jak­so.

00.55 A­las­ka: Vii­mei­nen rin­ta­ma

al­kaa uu­sin­ta­na.

01.05 A­las­ka: Vii­mei­nen rin­ta­ma

01.05 Re­po Men - nou­ta­jat

Lä­hi­tu­le­vai­suu­teen si­joit­tu­vas­sa maail­mas­sa e­lin­siir­rot o­vat suo­sit­tua bis­nes­tä, mut­ta kai­kil­la ei o­le va­raa mak­saa kal­lii­ta kei­noe­li­miään. (2010)

01.15 F­letch - hän e­lää

C­he­vy C­ha­se on k­las­sik­ko­ko­me­dias­sa jäl­leen re­port­te­ri F­letch, jo­ka pää­see täl­lä ker­taa hä­mä­rä­puu­hien jäl­jil­le saa­tuaan huo­mat­ta­van pe­rin­nön. (1989)

01.40 Kul­ta­kuu­me

Hur­ja huuh­don­ta.

01.45 Kul­ta­kuu­me

Kyl­mä­ve­ri­nen.

01.50 Kul­ta­kuu­me

Par­ke­rin on­net­to­muus.

02.00 Kul­ta­kuu­me

02.35 Vii­da­kon hai

Tu­li­vuor­ten hait

02.45 Am­mat­ti­na san­ka­ri (x2)

02.55 Am­mat­ti­na san­ka­ri (x2)

Fast n' Loud

T­rol­lin Rolls Roy­ce.
3

03.00 Pa­ko­huo­ne

03.05 Fast n' Loud

Aa­ro­nin Fal­con-kil­pu­ri.

03.30 Val­ko­hai­den in­vaa­sio

Ba­ha­man va­sa­ra­hait

03.35 Tu­li­vuor­ten hait

03.50 Uu­den-See­lan­nin sa­la­pe­räi­set hait

A­las­ka: Vii­mei­nen rin­ta­ma

03.55 Ro­mu­rau­dan val­tiaat

04.00 So­ta nor­sun­luus­ta

04.20 Dal­las Car S­harks

04.25 Dal­las Car S­harks

04.35 Rä­me­vel­jet

Kyy­ris­ty­vä Kes­zey, pii­lou­tu­nut al­li­gaat­to­ri.

Löy­tö­ret­ki tun­te­mat­to­maan

Kau­den pää­tös­jak­sos­sa Josh su­kel­taa Myan­ma­rin vaa­ral­li­siin ve­siin et­si­mään ku­nin­gas D­ham­ma­ze­din val­ta­vaa, 1600-lu­vul­la ka­don­nut­ta kel­loa.

04.45 Rä­me­vel­jet

04.45 Am­mat­ti­na san­ka­ri

Sar­jas­sa seu­ra­taan ras­kaan lii­ken­teen am­mat­ti­lais­ten työ­tä.

Pa­ko­huo­ne

Täl­lä ker­taa jouk­kueet o­vat jää­neet ju­miin van­han a­jan sa­lon­kiin, ja pe­laa­jat jou­tu­vat tut­tuun ta­paan tur­vau­tu­maan se­kä sor­mi­näp­pä­ryy­teen et­tä no­pei­siin hok­sot­ti­miin.

04.50 Rä­me­vel­jet

Ma­te­li­joi­den huo­ne­pal­ve­lu.