Ohjelmakartta.fi
ma 18.11. ti 19.11. ke 20.11. to 21.11. pe 22.11. la 23.11. su 24.11.
6 Huu­to­kaup­pa­tais­to (x2) Kul­ta­kuu­me: e­ri­kois­jak­sot
06.05 Huu­to­kaup­pa­tais­to (x2) Huu­to­kaup­pa­tais­to (x2) Huu­to­kaup­pa­tais­to (x2) 06.05 Huu­to­kaup­pa­tais­to
06.50 Ar­vo­ka­man et­si­jät (x5) Maail­man ou­doim­mat ruuat (x5) Hen­gen­vaa­ral­li­nen saa­lis (x4) Kul­ta­kuu­me
07.05 Löy­tö­ret­ki tun­te­mat­to­maan (x5) 07.05 Res­tau­rant: Im­pos­sib­le (x5)
07.20 Re­mont­ti­kil­pai­lu Tek­sa­sis­sa (x5)
08.00 Ho­tel­lit kun­toon Ho­tel­lin­joh­ta­mi­sen kon­ka­ri Ant­ho­ny Melc­hior­ri lait­taa tii­mei­neen ku­lah­ta­nei­ta ho­tel­le­ja uu­teen us­koon.
08.50 Löy­tö­ret­ki tun­te­mat­to­maan Do­ku­ment­ti­sar­jas­sa tut­ki­mus­mat­kai­li­ja ja tv-kas­vo Josh Ga­tes kier­tää maail­mal­la his­to­rial­lis­ten myyt­tien ja mys­tee­rien pe­räs­sä.
9
09.50 TV S­hop
10.50 Ark­ti­set ve­det (x2) Kausi 8, osa 7: Rakkaudesta Simojokeen.
11.00 Ho­tel­lit kun­toon Kau­si 7, o­sa 10. Ho­tel­lin­joh­ta­mi­sen kon­ka­ri Ant­ho­ny Melc­hior­ri lait­taa tii­mei­neen ku­lah­ta­nei­ta ho­tel­le­ja uu­teen us­koon.
11.50 Loud Myy­tin­mur­ta­jat Hius­kar­van va­ras­sa Skotlanti. 11.50 Ark­ti­set ve­det (x2)
12 12.00 Ruo­ka­mat­kal­la U­SA:s­sa (x2) 12.00 Löy­tö­ret­ki tun­te­mat­to­maan Ul­jas u­ni­ver­su­mi Sar­ja tut­kii pe­rus­teel­li­ses­ti ul­koa­va­ruut­ta ja näyt­tää, kuin­ka ga­lak­sit, p­la­nee­tat, täh­det ja täh­ti­jär­jes­tel­mät toi­mi­vat.
12.50 TV S­hop TV S­hop TV S­hop TV S­hop
13.00 Su­per­hur­ri­kaa­nit Hur­ri­kaa­nit Har­vey ja Ir­ma ai­heut­ti­vat val­ta­vaa tu­hoa A­me­ri­kan kak­kois­ran­ni­kol­la.
13.50 Loud Myy­tin­mur­ta­jat Ark­ti­set ve­det (x2) 13.50 Bert t­he Con­que­ror (x2)
14.00 Ruo­ka­mat­kal­la U­SA:s­sa (x2) 14.00 Kul­ta­kuu­me: Par­ke­rin kul­ta­reit­ti Hou­di­nin sa­lai­suu­det On e­del­leen mys­tee­ri, kuin­ka mes­ta­ri­tai­ku­ri ja kah­le­ku­nin­gas Har­ry Hou­di­ni te­ki hur­jim­mat, kuo­le­maa uh­man­neet temp­pun­sa.
14.55 Kul­ta­kuu­me alkaa uusintana. Hen­gen­vaa­ral­li­nen saa­lis Tuomiopäivä. Nyrkinisku kasvoihin. Hyvästi, Jake. Räväkkä alku. Huu­to­kaup­pa­tais­to
15
15.05 NA­SAn sa­lai­set kan­siot Sar­ja pu­reu­tuu ih­mi­siä as­kar­rut­ta­vaan i­kui­suus­ky­sy­myk­seen, on­ko maan ul­ko­puo­lis­ta e­lä­mää o­le­mas­sa.
15.30 K­las­sik­koau­to­jen met­säs­tä­jä
15.55 Kul­ta­kuu­me Kul­ta­kuu­me s­pe­siaa­li Kul­ta­kuu­me Aa­ron Kauf­ma­nin kaa­rat Aaron Kaufman on palannut!
16.05 Men­nei­syy­den sa­lai­suu­det (2018) Kau­si 1, o­sa 11: E­gyp­ti-a­sian­tun­ti­jat e­sit­te­le­vät a­lueen suu­rim­pia aar­tei­ta ja mer­kit­tä­vim­piä löy­tö­jä. Sar­jas­sa tut­ki­jat pa­neu­tu­vat ar­keo­lo­gian suu­rim­piin ky­sy­myk­siin ny­ky­tek­nii­kan a­vul­la.
16.55 K­las­sik­koau­to­jen met­säs­tä­jä K­las­sik­koau­to­jen met­säs­tä­jä UUSI KAUSI! K­las­sik­koau­to­jen met­säs­tä­jä Jenk­ki­län jap­siau­tot Kau­si 1, o­sa 3. E­ric Bi­ze­kin Salt La­ke Ci­tys­sä si­jait­se­va au­to­lii­ke on e­ri­kois­tu­nut k­las­si­siin ja­pa­ni­lai­siin au­toi­hin, joi­ta Bi­zek tii­mei­neen tuo Yh­dys­val­toi­hin ja kun­nos­taa uu­teen lois­toon.
17.30 Huu­to­kaup­pa­tais­to 17.30 Huu­to­kaup­pa­tais­to
17.55 Hen­gen­vaa­ral­li­nen saa­lis 17.55 Term Li­fe (2016) SUOMEN TV-ENSI-ILTA! Sar­ja­ku­va­ro­maa­niin poh­jau­tu­vas­sa e­lo­ku­vas­sa kaik­ki ha­lua­vat Nick Bar­row'n kuo­le­van. E­pä­toi­voi­nen mies ot­taa it­sel­leen hen­ki­va­kuu­tuk­sen Ca­te-tyt­tä­ren­sä hy­väk­si, mut­ta se as­tuu voi­maan vas­ta 21 päi­vän ku­lut­tua. Pys­tyy­kö Nick säi­lyt­tä­mään hen­ken­sä niin pit­kään? 93 min.
18
18.05 Men­nei­syy­den sa­lai­suu­det (2018) Kau­si 1, o­sa 11: E­gyp­ti-a­sian­tun­ti­jat e­sit­te­le­vät a­lueen suu­rim­pia aar­tei­ta ja mer­kit­tä­vim­piä löy­tö­jä. Sar­jas­sa tut­ki­jat pa­neu­tu­vat ar­keo­lo­gian suu­rim­piin ky­sy­myk­siin ny­ky­tek­nii­kan a­vul­la. (Sec­rets of t­he Lost, do­ku­ment­ti­sar­ja, U­SA, 2018)
18.55 A­las­kan rau­ta­tiet
19.55 W­hee­ler Dea­lers
20.15 W­hee­ler Dea­lers Huo­no­kun­toi­set k­las­sik­koau­tot saa­vat Mi­ke B­re­we­rin ja Edd C­hi­nan o­saa­vis­sa kä­sis­sä uu­den e­lä­män. Mi­kel­la on eh­ty­mä­tön vai­nu löy­tää ro­mun seas­ta hel­met, min­kä jäl­keen me­kaa­nik­ko Edd pis­tää tuu­le­maan.
21 21.00 Löy­tö­ret­ki tun­te­mat­to­maan B­lack­hat (2015) (B­lack­hat, toi­min­tat­ril­le­ri, U­SA, 2015) Ky­ber­ri­kol­li­suu­den maail­maan si­joit­tu­vas­sa t­ril­le­ris­sä tie­to­mur­ros­ta tuo­mit­tu hak­ke­ri saa mah­dol­li­suu­den ly­hen­tää van­ki­la­tuo­mio­taan liit­ty­mäl­lä kan­sain­vä­li­seen tii­miin, jo­ka jah­taa verk­ko­ri­kol­li­suu­teen e­ri­kois­tu­nut­ta lii­gaa ym­pä­ri maail­maa. 213 min. Oh­jaus: Mic­hael Mann. Pääo­sis­sa: Ch­ris Hems­worth, Vio­la Da­vis, Wei Tang, Lee­hom Tang. Get Out (2017) SUOMEN TV-ENSI-ILTA! Tii­vis­tun­nel­mai­ses­sa t­ril­le­ris­sä af­roa­me­rik­ka­lai­sen nuo­ru­kai­sen vie­rai­lu hä­nen val­koi­hoi­sen tyt­töys­tä­vän­sä van­hem­pien luo­na saa y­hä pa­haen­tei­sem­piä sä­vy­jä. 97 min. Oh­jaus: Jor­dan Pee­le. Pääo­sis­sa: Da­niel Ka­luuya, Al­li­son Wil­liams, Cat­he­ri­ne Kee­ner, B­rad­ley W­hit­ford, Ca­leb Land­ry Jo­nes, Mar­cus Hen­der­son. Oui­ja (2014) (Oui­ja, kau­hu, U­SA, 2014) Tyt­tö y­rit­tää ot­taa yh­teyt­tä kuol­lee­seen ys­tä­vään­sä oui­ja-lau­dan a­vul­la, mut­ta saa­kin pe­rään­sä hen­gen, jo­ka al­kaa vai­no­ta hän­tä ja hä­nen ys­tä­viään. 80 min. Oh­jaus: S­ti­les W­hi­te. Pääo­sis­sa: A­na Co­to, Bian­ca A. San­tos, Da­ren Ka­ga­soff, Doug­las S­mith, Matt­hew Sett­le, O­li­via Coo­ke, Ro­byn Li­ve­ly, S­hel­ley Hen­nig, Vi­vis Co­lom­bet­ti.
21.15 Fast n' Loud Fer­ra­ri Fix, o­sa 2/2. GMG:n tii­mi en­ti­söi ja pu­hal­taa uut­ta hen­keä tal­lis­saan ruos­tu­viin au­to­van­huk­siin. Saa­daan­ko au­tot ta­kai­sin tiel­le seu­raa­vaan huu­to­kaup­paan men­nes­sä ja on­ko vai­va pal­kan ar­voi­nen?
21.55 E­rä­maan po­lii­sit Kau­si 1, o­sa 6. Yh­dys­val­lois­sa Was­hing­to­nin o­sa­val­tios­sa si­jait­se­val­la O­lym­pi­cin nie­mi­maal­la ko­hoaa niin val­ta­va ja mo­ni­muo­toi­nen met­sä, et­tä si­tä on kut­sut­tu A­me­ri­kan vii­mei­sek­si ke­syt­tä­mät­tö­mäk­si e­rä­maak­si. Ark­ti­set ve­det (x2) Hou­di­nin sa­lai­suu­det O­sa 3/4. On e­del­leen mys­tee­ri, kuin­ka mes­ta­ri­tai­ku­ri ja kah­le­ku­nin­gas Har­ry Hou­di­ni te­ki hur­jim­mat, kuo­le­maa uh­man­neet temp­pun­sa.
22.20 W­hee­ler Dea­lers (x2)
22.55 Hou­di­nin sa­lai­suu­det O­sa 2/4. On e­del­leen mys­tee­ri, kuin­ka mes­ta­ri­tai­ku­ri ja kah­le­ku­nin­gas Har­ry Hou­di­ni te­ki hur­jim­mat, kuo­le­maa uh­man­neet temp­pun­sa. 22.55 Kaj Kun­nas Exc­lu­si­ve UUSI SARJA! Kaj Kun­nas haas­tat­te­lee uu­des­sa kes­kus­te­luoh­jel­mas­saan yk­si­noi­keu­del­la tun­net­tu­ja, mie­len­kiin­toi­sia suo­ma­lai­sia. 22.55 B­lack­hat (2015) (B­lack­hat, toi­min­tat­ril­le­ri, U­SA, 2015) Ky­ber­ri­kol­li­suu­den maail­maan si­joit­tu­vas­sa t­ril­le­ris­sä tie­to­mur­ros­ta tuo­mit­tu hak­ke­ri saa mah­dol­li­suu­den ly­hen­tää van­ki­la­tuo­mio­taan liit­ty­mäl­lä kan­sain­vä­li­seen tii­miin, jo­ka jah­taa verk­ko­ri­kol­li­suu­teen e­ri­kois­tu­nut­ta lii­gaa ym­pä­ri maail­maa. 213 min. Oh­jaus: Mic­hael Mann. Pääo­sis­sa: Ch­ris Hems­worth, Vio­la Da­vis, Wei Tang, Lee­hom Tang.
23.05 NA­SAn sa­lai­set kan­siot 23.05 Löy­tö­ret­ki tun­te­mat­to­maan
23.40 To­mi ja us­ko­ma­ton Aa­sia
0 00.00 Loud Hurja Ford ja nopea Ferrari. Koosteohjelma. Ei härkää Bonnevillessa. 00.00 Loud Kau­si 1, o­sa 25. Dod­ge Hod­ge Pod­ge, o­sa 2/2 Olds­mo­bi­le Del­ta.
00.15 Loud Kau­si 1, o­sa 27. Fer­ra­ri Fix, o­sa 2/2. GMG:n tii­mi en­ti­söi ja pu­hal­taa uut­ta hen­keä tal­lis­saan ruos­tu­viin au­to­van­huk­siin.
00.40 Loud Dodge Hodge Podge, osa Mustang.
00.55 W­hee­ler Dea­lers 00.55 W­hee­ler Dea­lers
01.20 W­hee­ler Dea­lers Kau­si 13, o­sa 9. Huo­no­kun­toi­set k­las­sik­koau­tot saa­vat Mi­ke B­re­we­rin ja Edd C­hi­nan o­saa­vis­sa kä­sis­sä uu­den e­lä­män.
01.40 Ark­ti­set ve­det (x2)
02.00 A­me­ri­can C­hop­per 02.00 A­me­ri­can C­hop­per
02.10 A­me­ri­can C­hop­per
02.50 W­hee­ler Dea­lers
3
03.05 G­host Ad­ven­tu­res 03.05 G­host Ad­ven­tu­res
03.15 Huu­to­kaup­pa­tais­to G­host Ad­ven­tu­res
03.50 A­me­ri­can C­hop­per 03.50 Kul­ta­kuu­me (x2)
04.00 A­las­ka: Vii­mei­nen rin­ta­ma
04.15 A­las­ka: Vii­mei­nen rin­ta­ma 04.15 A­las­ka: Vii­mei­nen rin­ta­ma
05.55 Kul­ta­kuu­me: e­ri­kois­jak­sot