Ohjelmakartta.fi
ma 18.6. ti 19.6. ke 20.6. to 21.6. pe 22.6. la 23.6. su 24.6.
6

06.35 Re­no­va­tion Rea­li­ties (x2)

06.35 Re­no­va­tion Rea­li­ties (x6)

06.55 Re­no­va­tion Rea­li­ties (x4)

07.10 Re­no­va­tion Rea­li­ties (x2)

07.35 Barn­wood Buil­ders

07.35 Barn­wood Buil­ders

08.05 Barn­wood Buil­ders

08.30 Re­mont­ti­kil­pai­lu Tek­sa­sis­sa

08.30 Re­mont­ti­kil­pai­lu Tek­sa­sis­sa

08.55 Re­mont­ti­kil­pai­lu Tek­sa­sis­sa

9

09.25 Kul­ta­kuu­me

09.25 Kul­ta­kuu­me

Kul­ta­kuu­me s­pe­siaa­li

Kul­ta­kuu­me

09.45 Kul­ta­kuu­me

10.20 Hen­gen­vaa­ral­li­nen saa­lis

Maailman mahtavin kalastuskilpa.

10.20 Hen­gen­vaa­ral­li­nen saa­lis

Sabotaasia.

Hen­gen­vaa­ral­li­nen saa­lis

Hen­gen­vaa­ral­li­nen saa­lis

alkaa uusintana.

Hen­gen­vaa­ral­li­nen saa­lis

10.45 Hen­gen­vaa­ral­li­nen saa­lis

Mandyn tulikoe.

11.15 Löy­tö­ret­ki tun­te­mat­to­maan

11.15 Löy­tö­ret­ki tun­te­mat­to­maan

11.15 Löy­tö­ret­ki tun­te­mat­to­maan

11.40 Löy­tö­ret­ki tun­te­mat­to­maan

alkaa uusintana.
12

12.05 Bob­byn par­haat g­ril­li­ruoat (x2)

UUSI SARJA!

Ark­ti­set ve­det

Kau­si 7, o­sa 2: EU:n suu­ri­mal­la jär­vel­lä. Vä­nern on kuin me­ri - ran­taa ei näy u­la­pal­la mis­tään suun­nas­ta.

TV S­hop

12.15 Pool Kings (x2)

UUSI SARJA!

12.15 Xt­re­me Wa­ter­parks (x2)

UUSI SARJA!

Guyn ma­ku­jen maail­ma (x2)

UUSI SARJA!

12.30 Huip­pu­sa­lai­set ui­ma­pai­kat

UUSI SARJA!

13.00 TV S­hop

13.00 TV S­hop

TV S­hop

TV S­hop

Kuu­ban hait

Do­ku­men­tis­sa a­me­rik­ka­lai­sis­ta ja kuu­ba­lai­sis­ta tie­de­mie­his­tä koos­tu­va tii­mi sel­vit­tää, mi­ten y­li 50 hai­la­jia so­peu­tuu me­ren e­ko­sys­tee­mei­hin Kuu­ban ran­ni­kol­la.

13.20 TV S­hop

14.00 Xt­re­me Wa­ter­parks (x2)

14.00 Bob­byn par­haat g­ril­li­ruoat (x2)

How to Build... E­ve­ryt­hing

14.10 Pool Kings (x2)

14.10 Guyn ma­ku­jen maail­ma (x2)

14.20 Huip­pu­sa­lai­set ui­ma­pai­kat

14.35 Har­vi­nais­ten e­läin­ten jäl­jil­lä

Kau­si 1, o­sa 6. Mi­tä jos su­ku­puut­toon kuol­lei­ta la­je­ja on­kin e­del­leen o­le­mas­sa?

F­lying Finn: Ral­lic­ross SM

Joensuu 15.6. Selostus: Timo Pulkkinen.
15

15.05 Hen­gen­vaa­ral­li­nen saa­lis

15.05 Ark­ti­set ve­det

Kau­si 7, o­sa 3: Me­ren­kur­kun saa­ris­to, ai­noa suo­ma­lai­nen luon­non­pe­rin­tö­koh­de U­nes­con maail­man­pe­rin­tö­luet­te­los­sa.

15.35 Vauh­ti­pa­ja

Kau­si 1, o­sa 2. Noah A­le­xan­der ja hä­nen tii­min­sä ra­ken­ta­vat ja en­ti­söi­vät au­to­ja C­las­sic Car-s­tu­diol­laan Mis­sou­ris­sa.

16.00 Ka­toa­mis­mys­tee­rit

Men­nei­syy­den mys­tee­rit

Kul­ta­kuu­me

alkaa uusintana. Neitsytmaaperällä.

16.00 Mor­gan F­ree­man ja kos­mok­sen ar­voi­tuk­set

16.30 W­hee­ler Dea­lers

Kau­si 13, o­sa 15. Huo­no­kun­toi­set k­las­sik­koau­tot saa­vat Mi­ke B­re­we­rin ja Edd C­hi­nan o­saa­vis­sa kä­sis­sä uu­den e­lä­män.

16.55 W­hee­ler Dea­lers

16.55 Men­nei­syy­den mys­tee­rit

Kau­si 3, o­sa 4. Sar­jas­sa pää­sem­me tu­tus­tu­maan his­to­rial­li­siin koh­tei­siin ar­keo­lo­gien mat­kas­sa.

17.30 F­lying Finn: Ral­lic­ross SM

Joensuu 15.6. Selostus: Timo Pulkkinen.
18

18.00 Kul­lan su­kel­ta­jat

Tyttöjen ongelmia. Tehtävä. Painolastia. Myräkkä. Deadline.

Men­nei­syy­den mys­tee­rit

Kau­si 3, o­sa 4. Sar­jas­sa pää­sem­me tu­tus­tu­maan his­to­rial­li­siin koh­tei­siin ar­keo­lo­gien mat­kas­sa.

Ka­toa­mis­mys­tee­rit

Kau­si 1, o­sa 4. Do­ku­ment­ti­sar­jas­sa men­nään sy­väl­le mys­tee­rei­hin, joi­den seu­rauk­se­na ih­mi­siä, lai­vo­ja ja jo­pa len­to­ko­nei­ta on ka­don­nut jäl­jet­tö­miin.

18.55 A­las­ka: Vii­mei­nen rin­ta­ma

alkaa uusintana.

Ka­toa­mis­mys­tee­rit

Kau­si 1, o­sa 3. Do­ku­ment­ti­sar­jas­sa men­nään sy­väl­le mys­tee­rei­hin, joi­den seu­rauk­se­na ih­mi­siä, lai­vo­ja ja jo­pa len­to­ko­nei­ta on ka­don­nut jäl­jet­tö­miin.

Jal­ka­pal­loa: T­rom­sö-Ro­sen­borg

Suo­ra lä­he­tys Nor­jan E­li­te­se­rie­nin ot­te­lus­ta. Se­los­ta­ja­na Ju­lius Vauh­ko­nen.

20.00 W­hee­ler Dea­lers

21

21.00 Loud

T­he Gun­man

(2015) (T­he Gun­man, toi­min­ta, U­SA, 2015) Kai­vos­mie­he­nä Kon­gos­sa e­siin­ty­vä tark­ka-am­pu­ja Ter­rier (Sean Penn) jou­tuu pai­nu­maan vuo­si­kau­sik­si maan al­le suo­ri­tet­tuaan on­nis­tu­nees­ti Kon­gon kai­vos­mi­nis­te­rin sa­la­mur­han. Men­nei­syys kui­ten­kin nos­taa pää­tään, kun mies jou­tuu it­se lo­pul­ta mur­hay­ri­tyk­sen koh­teek­si.

Ex Mac­hi­na

(Ex-Mac­hi­na, s­ci­fi, I­so-B­ri­tan­nia, 2015) Ha­ku­ko­neyh­tiön oh­jel­moi­ja Ca­leb voit­taa työ­paik­kan­sa kil­pai­lus­sa vii­kon­lo­pun fir­man mah­ta­van toi­mi­tus­joh­ta­jan e­rä­maa­ko­dis­sa. Saa­vut­tuaan pai­kal­le Ca­le­bil­le pal­jas­tuu, et­tä joh­ta­ja on va­lin­nut hä­net koe­hen­ki­lök­si ko­kee­seen, jol­la mi­ta­taan te­koä­lyn ih­mis­mäi­syyt­tä.

Barb Wi­re

(1996) (Barb Wi­re, toi­min­ta, U­SA, 1996) E­le­tään vuot­ta 2017. A­me­rik­kaa run­te­lee toi­nen si­säl­lis­so­ta. Palk­kion­met­säs­tä­jä Barb Wi­re y­rit­tää py­syä puo­lueet­to­ma­na kong­res­sin ja vas­ta­rin­ta­liik­keen vä­lis­sä. 90 min. Oh­jaa­ja: Da­vid Ho­gan. Pääo­sis­sa: Pa­me­la An­der­son, Te­mue­ra Mor­ri­son, Vic­to­ria Ro­well, Jack No­se­wort­hy, Xan­der Ber­ke­ley, C­lint Ho­ward.

Hulk

(2003) (T­he Hulk, toi­min­ta, U­SA, 2003) Hui­kea toi­min­ta­seik­kai­lu nuo­res­ta B­ru­ce K­renz­le­ris­ta, jo­ka al­kaa vä­hi­tel­len ha­vah­tua i­sän­sä hä­nel­le suo­rit­ta­miin sa­lai­siin tie­teel­li­siin ko­kei­siin. Kun i­sä pa­laa pit­käs­tä ai­kaa ku­vioi­hin, ja B­ru­cen si­säi­nen vih­reä hir­viö pää­see en­si ker­taa val­loil­leen, on yh­teen­tör­mäys väis­tä­mä­tön. 127 min. Oh­jaus: Ang Lee. Pääo­sis­sa: E­ric Ba­na, Jen­ni­fer Con­nel­ly, Sam El­liott, Josh Lu­cas, Nick Nol­te.

22.00 Vauh­ti­pa­ja

Kau­si 1, o­sa 2. Noah A­le­xan­der ja hä­nen tii­min­sä ra­ken­ta­vat ja en­ti­söi­vät au­to­ja C­las­sic Car-s­tu­diol­laan Mis­sou­ris­sa.

Har­vi­nais­ten e­läin­ten jäl­jil­lä

Kau­si 1, o­sa 6. Mi­tä jos su­ku­puut­toon kuol­lei­ta la­je­ja on­kin e­del­leen o­le­mas­sa?

Mais­tis­sa maail­mal­la

UUSI KAUSI! Mat­kai­lu­sar­jas­sa Jack Max­well kier­tää maail­mal­la tu­tus­tu­mas­sa pai­kal­li­seen al­ko­ho­li­kult­tuu­riin ja juo­ma­ta­poi­hin.

22.55 Men­nei­syy­den mys­tee­rit

Kau­si 3, o­sa 2. Sar­jas­sa pää­sem­me tu­tus­tu­maan his­to­rial­li­siin koh­tei­siin ar­keo­lo­gien mat­kas­sa.

22.55 Vauh­ti­pa­ja

Kau­si 1, o­sa 2. Noah A­le­xan­der ja hä­nen tii­min­sä ra­ken­ta­vat ja en­ti­söi­vät au­to­ja C­las­sic Car-s­tu­diol­laan Mis­sou­ris­sa.

23.05 Ka­toa­mis­mys­tee­rit

23.05 T­he I­ma­gi­na­rium of Doc­tor Par­nas­sus

Sa­la­kul­jet­ta­ja

(2012) (Cont­ra­band, toi­min­ta, U­SA, 2012) Mal­li­kan­sa­lai­sek­si ryh­ty­nyt mes­ta­ri­ri­kol­li­nen (Mark Wahl­berg) jou­tuu pa­laa­maan sa­la­kul­je­tus­hom­miin kui­ta­tak­seen la­ho­pää­lan­kon­sa huu­me­ve­lat. 99 min.

23.15 F­lying Finn: Ra­ta SM

23.45 Mais­tis­sa maail­mal­la

UUSI KAUSI!

23.45 Paul

(Paul, s­ci-fi-ko­me­dia, U­SA, 2011) Si­mon Pegg ja Nick F­rost yh­dis­tä­vät voi­man­sa seik­kai­lu­ko­me­dias­sa, jos­sa he e­sit­tä­vät kah­ta s­ci­fi-nört­tiä, jot­ka te­ke­vät py­hiin­vael­luk­sen A­me­ri­kan U­FO-kes­kuk­seen.

23.55 Loud

0

00.45 W­hee­ler Dea­lers

Loud

Hurja Ford ja nopea Ferrari.

01.10 Loud

Ei härkää Bonnevillessa. Ric­hard ja Aa­ron os­ta­vat 1959-vm Bon­ne­vil­len ja kun­nos­ta­vat sen Ric­har­din aust­ra­lia­lais­ka­ve­reil­le.

01.30 W­hee­ler Dea­lers

Loud

Koosteohjelma.

01.30 Loud

Dodge Hodge Podge, osa Mustang.

01.50 Ri­des

02.10 W­hee­ler Dea­lers

Ri­des

02.35 Ri­des

02.35 W­hee­ler Dea­lers

02.45 E­rak­ko­per­he e­rä­maas­sa e­ri­kois­jak­sot

E­rak­ko­per­he e­rä­maas­sa

3

03.00 E­rak­ko­per­he e­rä­maas­sa

03.15 Ri­des

03.30 Kul­lan su­kel­ta­jat

E­rak­ko­per­he e­rä­maas­sa

03.30 Ri­des