Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 14 15 16 17 18
19.4. 20.4. 21.4. 22.4. 23.4. 24.4. 25.4.
6
05.05 Ruo­ka­mat­kalla USA:ssa
05.20 Ruo­ka­mat­kalla USA:ssa
05.30 Ruo­ka­mat­kalla USA:ssa
06.00 Ruo­ka­mat­kalla USA:ssa
Juon­ta­ja Guy Fie­ri kier­tää pit­kin USA:ta ja vie­rai­lee maan suo­si­tuim­mis­sa pie­nis­sä ra­vintoloissa...
06.50 Xt­re­me Waterparks
07.20: Alkaa uusintana.
06.45 Xt­re­me Waterparks
Lu­vas­sa on jän­ni­tys­tä ja ad­re­na­lii­nia, kun tu­tus­tum­me maail­man hur­jim­piin ve­si­puis­toi­hin. (Xt­re­me Wa­ter­parks, Li­fes­ty­le, Yh­dys­vallat, 2017)
06.45 Xt­re­me Waterparks
Lu­vas­sa on jän­ni­tys­tä ja ad­re­na­lii­nia, kun tu­tus­tum­me maail­man hur­jim­piin ve­si­puistoihin.
06.35 Xt­re­me Waterparks
Lu­vas­sa on jän­ni­tys­tä ja ad­renaliinia,..
06.10 Xt­re­me Waterparks
06.45 Wheeler Dealers
Lincoln Continental. Mi­ke saa kä­siin­sä Lin­coln Con­ti­nen­ta­lin, jo­ka oli tyy­lin suun­nan­näyt­tä­jä 1960-luvulla...
07.00 Xt­re­me Waterparks
07.45 Wheeler Dealers
Au­to­kaup­pias Mi­ke Bre­we­rin ja huip­pu­me­kaa­nik­ko Edd Chi­nan kut­su­muk­se­na on pe­las­taa klas­sik­koau­to­ja ro­mut­ta­mol­ta, kor­ja­ta ne ja myy­dä sit­ten voi­tol­la eteen­päin. (Whee­ler Dea­lers, Tosi-tv,
07.40 Wheeler Dealers
Mi­ke ja Edd kai­va­vat esiin au­to­ja Whee­ler Dea­ler -ar­kis­tois­ta, mm. van­ho­ja autoja,..
07.30 Wheeler Dealers
Mi­ke ja Edd kai­va­vat esiin au­to­ja Whee­ler Dea­ler -ar­kis­tois­ta, mm. van­ho­ja autoja,..
07.50 Wheeler Dealers
VW Split-Screen.
07.50 Wheeler Dealers
Lincoln Continental.
07.50 Die­sel Brothers
Die­sel­Sel­ler­zin Hea­vy D ja Die­sel Da­ve työn­te­ki­jöi­neen tart­tu­vat le­gen­daa­ri­seen tyy­liin suu­rim­piin­kin haas­tei­siin ja ja­ka­vat avo­la­va-au­to­ja tar­vit­se­vil­le. (Die­sel Brot­hers, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2017)
08.30 Sal­vage Hunters
08.50 Fast n' Loud
08.50 Fast n' Loud
Au­to­tun­ti­ja Ric­hard Raw­lings et­sii Tek­sa­sis­ta klas­sik­koau­to­ja Gas Mon­key Ga­ra­ge -kor­jaa­mol­le kun­nos­tet­ta­vik­si ja edel­leen huu­to­kau­pat­ta­vik­si. (Fast n Loud, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2017)
Kausi 5. Jaksot 5-8.
9
09.50 Ar­vo­ka­man etsijät
Mi­tä isom­pi saa­lis, si­tä on­nel­li­sem­pi mies. (Sal­va­ge Hun­ters, To­si-tv, Iso-Bri­tannia, 2018)
ti: Alkaa uusintana.
09.35 Ar­vo­ka­man etsijät
Alkaa uusintana.
09.50 Sal­vage Hunters
09.50 Löy­tö­ret­ki tuntemattomaan
10.35 Löy­tö­ret­ki tuntemattomaan
10.50 Alas­ka: Vii­meinen rintama
Ää­rio­lo­suh­teis­sa sel­viy­ty­mi­nen vaa­tii jo­kai­sen per­heen­jä­se­nen panosta.
ti: Erikoisjakso. Alkaa uusintana.
10.55 Top Gear
Au­to­sar­jo­jen klas­si­kos­sa tu­tus­tu­taan au­toi­hin ja tes­ta­taan me­no­pe­le­jä lai­das­ta lai­taan. 5. kau­del­la sar­jaa luot­saa­vat Je­re­my Clark­son, Ric­hard Ham­mond ja Ja­mes May. (Top Gear, Viih­de, Iso-Bri­tannia, 2004)
11.40 Top Gear
Au­to­sar­jo­jen klas­si­kos­sa tu­tus­tu­taan au­toi­hin ja tes­ta­taan me­no­pe­le­jä lai­das­ta laitaan. 5...
12
12.55 TV Shop
ma: (, )
12.40 TV Shop
(, )
13.20 TV Shop
(, )
13.40 Arktiset vedet
(Ark­ti­set ve­det, Li­fes­ty­le, Suomi, 2020)
13.40: Alkaa uusintana.
14.20: Iloinen Itä-Suomi: Unnukkajärveltä Hiitolanjoelle.
13.55 Wheeler Dealers
(Whee­ler Dea­lers, To­si-tv, Iso-Bri­tannia, 2015)
ma: Alkaa uusintana.
ti: Ford F100 - Seattle. La­va-au­to on osa­val­tion klassikko,..
ke: MGA - Kalifornia. Kaik­ki ovat kuul­leet hy­vin myy­väs­tä MGB:stä,..
to: BMW 2002Tii - Kalifornia...
pe: AMC Pacer - Kalifornia.
14.20 Top Gear
Au­to­sar­jo­jen klas­si­kos­sa tu­tus­tu­taan au­toi­hin ja tes­ta­taan me­no­pe­le­jä lai­das­ta lai­taan. 5. kau­del­la sar­jaa luot­saa­vat Je­re­my Clark­son, Ric­hard Ham­mond ja Ja­mes May. (Top Gear, Viih­de, Iso-Bri­tannia, 2004)
14.55 Gold Rush
Kul­lan­kai­vuu Alas­kan jää­tä­vis­sä olo­suh­teis­sa jat­kuu, ja Todd Hoff­man, To­ny Beets, Par­ker Sch­na­bel ja kump­pa­nit saa­pu­vat apa­jil­le en­tis­tä näl­käi­sem­pi­nä. (Gold Rush, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2015)
14.50 Gold Rush
Kul­lan­kai­vuu Alas­kan jää­tä­vis­sä olo­suh­teis­sa jat­kuu, ja Todd Hoffman,..
14.55 Gold Rush
Kul­lan­kai­vuu Alas­kan jää­tä­vis­sä olo­suh­teis­sa jat­kuu, ja Todd Hoff­man, Tony Beets,..
14.50 Gold Rush: Spesiaali
(Gold Rush (Spe­cials) , To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2017)
14.50: 8.
15
15.50 Gold Rush: Spesiaali
8. kau­den eri­kois­jak­so Koos­te 7. kau­den ta­pah­tu­mis­ta. (Gold Rush (Specials) ,
16.00 Shaq O'Neal & haikammo
16.25 Gold Rush: Spesiaali
16.55 Mi­kä tap­poi valkohait?
Vuon­na 2017 Ete­lä-Af­ri­kan ran­noil­le huuh­tou­tui vii­si val­ta­vaa, kuol­lut­ta valkohaita...
16.55 Vii­kin­git Amerikassa
Ar­keo­lo­gi­ryh­mä tut­kii, kuin­ka vii­kin­git ai­koi­naan aset­tui­vat Ame­ri­kan man­te­reel­le. Käyt­tä­mäl­lä uu­sin­ta teknologiaa,..
16.55 Wheeler Dealers
(Whee­ler Dea­lers, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2012)
ke: Alkaa uusintana.
to: Morgan. Mi­ke yrit­tää löy­tää Mor­gan-sports­ter klas­sik­koau­ton. Au­toil­la on kui­ten­kin kovat hinnat,
pe: BMW M5. Mi­ke os­taa yh­den Bri­tan­nian hal­vim­mis­ta M5:sta...
16.55 Pla­neet­to­jen arvoitukset
Ast­ro­naut­ti Mi­ke Mas­si­mi­no tutkii,..
18.00 Alas­ka: Vii­meinen rintama
Ää­rio­lo­suh­teis­sa sel­viy­ty­mi­nen vaa­tii jo­kai­sen per­heen­jä­se­nen panosta.
ma: Erikoisjaksot.
ti: Kilc­he­rin per­he elää maa­ti­lal­la Alas­kan ta­ka­mail­la täy­sin eris­tyk­sis­sä yh­teiskunnasta.
ke: Erikoisjaksot.
to:
pe:
18.00 Di­no­sau­rus­ten jäljillä
Ti­la­no­mis­ta­jat Clay­ton Phipps ja Mi­ke Har­ris oivaltavat,..
18.00 Vii­kin­git Amerikassa
Ar­keo­lo­gi­ryh­mä tut­kii, kuin­ka vii­kin­git ai­koi­naan aset­tui­vat Ame­ri­kan man­te­reel­le. Käyt­tä­mäl­lä uu­sin­ta teknologiaa,..
18
19.00 Alas­to­mat selviytyjät
Kah­den seik­kai­li­jan on sel­viy­dyt­tä­vä kus­sa­kin jak­sos­sa 21 päi­vää il­man ruo­kaa, vet­tä ja vaat­tei­ta maail­man syr­jäi­sim­mis­sä kol­kis­sa. Kuin­ka he pär­jää­vät vaa­ro­ja vi­li­se­väs­sä ym­pä­ristössä?
(Naked And Afraid, Tosi-tv, Yhdysvallat, 2020)
18.55 Alas­to­mat sel­viy­ty­jät extreme
(Na­ked And Af­raid XL, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2018)
ke: Kak­si alas­ton­ta kil­pai­li­jaa koh­taa toi­sen­sa en­si­ker­taa sy­väl­lä viidakossa...
to:
pe:
19.00 Vii­kin­git Amerikassa
Ar­keo­lo­gi­ryh­mä tut­kii, kuin­ka vii­kin­git ai­koi­naan aset­tui­vat Ame­ri­kan man­te­reel­le. Käyt­tä­mäl­lä uu­sin­ta teknologiaa,..
19.00 Di­no­sau­rus­ten jäljillä
Ti­la­no­mis­ta­jat Clay­ton Phipps ja Mi­ke Har­ris oivaltavat,..
20.00 Wheeler Dealers
(Whee­ler Dea­lers, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2012)
ti: Alkaa uusintana.
ke: Morgan. Mi­ke yrit­tää löy­tää Mor­gan-sports­ter klas­sik­koau­ton. Au­toil­la on kui­ten­kin kovat hinnat,
to: BMW M5. Mi­ke os­taa yh­den Bri­tan­nian hal­vim­mis­ta M5:sta...
pe: Renault Alpine. Mi­ke et­sis­ke­lee Rans­kas­ta har­vi­nais­ta Re­nault Al­pi­ne 310 -automallia...
la: Alkaa uusintana. Fiat Di­no Cou­pe 900. Mi­ke mat­kus­taa Tries­teen os­ta­maan 70-lu­vun ur­heiluauton,..
su: Morgan. Mi­ke yrit­tää löy­tää Mor­gan-sports­ter klas­sik­koau­ton. Au­toil­la on kui­ten­kin kovat hinnat,
21
21.00 Top Gear
Au­to­sar­jo­jen klas­si­kos­sa tu­tus­tu­taan au­toi­hin ja tes­ta­taan me­no­pe­le­jä lai­das­ta lai­taan. 5. kau­del­la sar­jaa luot­saa­vat Je­re­my Clark­son, Ric­hard Ham­mond ja Ja­mes May. (Top Gear, Viih­de, Iso-Bri­tannia, 2004)
21.00 Top Gear
Au­to­sar­jo­jen klas­si­kos­sa tu­tus­tu­taan au­toi­hin ja tes­ta­taan me­no­pe­le­jä lai­das­ta lai­taan. 5. kau­del­la sar­jaa luot­saa­vat Je­re­my Clark­son, Ric­hard Ham­mond ja Ja­mes May. (Top Gear, Viih­de, Iso-Bri­tannia, 2004)
Kausi 5. Jaksot 8-9.
21.00 Wel­co­me To The Jungle
Toi­mis­to­työn­te­ki­jöil­le jär­jes­te­tään mat­ka au­tiol­le saa­rel­le, jos­sa en­ti­nen me­ri­jal­ka­väen so­ti­las Storm Rothc­hild ve­tää sel­viy­ty­mis­lei­riä. Mat­ka muut­tuu pa­nii­kik­si, kun ko­neen len­tä­jä löy­tyy kuolleena...
(Welcome To The Jungle, Komedia, Iso-Britannia, Yhdysvallat, 2013)
21.00 Me­ri­jal­kaväen mies
En­ti­sen me­ri­jal­ka­väen so­ti­laan ko­ke­muk­siin pe­rus­tu­vas­sa elo­ku­vas­sa Per­sian­lah­del­le lä­he­tet­ty tark­ka-am­pu­ja huo­maa, et­tei so­ta ole si­tä, mi­tä hän odot­ti. 112 min. Oh­jaus: Sam Men­des. Pääo­sis­sa: Ch­ris Coo­per, Den­nis Hays­bert, Ja­ke Gyl­len­haal, Ja­mie Foxx, Lu­cas Black, Pe­ter Sarsgaard.
(Jarhead, Sota, Yhdysvallat, 2005)
21.00 R.I.P.D. - Haamukytät
Yli­luon­nol­li­nen toi­min­ta­ko­me­dia kuol­leis­ta po­lii­seis­ta, jot­ka rat­kai­se­vat ri­kok­sia hau­dan tuol­ta puo­len. 96 min. Oh­jaus: Ro­bert Sch­went­ke. Pääo­sis­sa: Ryan Rey­nolds, Jeff Brid­ges. (R. I. P. D.
, Toiminta, Yhdysvallat, 2013)
21.00 Skor­pionikuningas
Mah­ta­va aa­vik­ko­so­tu­ri kaap­paa ku­nin­gas­ta avus­ta­van vel­hot­ta­ren ja ryh­tyy hur­jaan tais­te­luun ko­ti­maan­sa puo­les­ta. 81 min. Oh­jaus: Chuck Rus­sell. Pääo­sis­sa: The Rock, Ste­ven Brand, Kel­ly Hu, Mic­hael Clar­ke, Dun­can, Grant Hes­low. (Scor­pion King, The, Toi­min­ta, Yh­dysvallat, )
23.00 Ga­ra­ge Kings Suomi
(Ga­ra­ge Kings Fin­land, Ko­ti­mai­nen to­si-tv, Suomi, 2020)
22.55 In A Val­ley Of Violence
En­ti­nen so­ti­las Paul rat­sas­taa uu­teen kau­pun­kiin mu­ka­naan pa­ras ys­tä­vän­sä eli koiransa...
(In A Valley Of Violence, Toiminta, Yhdysvallat, 2016)
22.55 Me­ri­jal­kaväen mies
En­ti­sen me­ri­jal­ka­väen so­ti­laan ko­ke­muk­siin pe­rus­tu­vas­sa elo­ku­vas­sa Per­sian­lah­del­le lä­he­tet­ty tark­ka-am­pu­ja huomaa,..
(Jarhead, Sota, Yhdysvallat, 2005)
23.05 Luon­non ou­doim­mat mysteerit
23.25 Luon­non ou­doim­mat mysteerit
Kausi 1. Jaksot 21-22.
23.30 Wel­co­me To The Jungle
Toi­mis­to­työn­te­ki­jöil­le jär­jes­te­tään mat­ka au­tiol­le saarelle,..
(Welcome To The Jungle, Komedia, Iso-Britannia, Yhdysvallat, 2013)
23.40 Arktiset vedet
23.55 Arktiset vedet
00.05 Arktiset vedet
0
00.10 Fast n' Loud
00.30 Fast n' Loud
Kausi 5. Jaksot 11-12.
00.40 Fast n' Loud
01.15 Yl­lä­tystuunaajat
Nuorisorikollinen.
01.05 Yl­lä­tystuunaajat
CNN Hummer -erikoisjakso.
01.20 Yl­lä­tystuunaajat
Pomo palaa.
01.30 Yl­lä­tystuunaajat
01.35 Yl­lä­tystuunaajat
Roudarit varastivat Corvetten.
01.40 Yl­lä­tystuunaajat
Motley Cruiser.
01.25 Yl­lä­tystuunaajat
02.05 Ame­rican Chopper
Iowa Bureau Farm Bike.
02.35 Ame­rican Chopper
02.20 Ame­rican Chopper
02.30 Ame­rican Chopper
02.20 Ame­rican Chopper
Iowa Bureau Farm Bike 2.
02.40 Ame­rican Chopper
02.40 Ame­rican Chopper
3
03.05 Kut­sun si­nua, kummitus
Nick Groff ja Kat­ri­na Weid­man viet­tä­vät 72 tun­tia Ame­ri­kan pe­lot­ta­vim­mis­sa, ou­dois­ta ta­pah­tu­mis­ta tun­ne­tuis­sa paikoissa...
03.35 Kut­sun si­nua, kummitus
(Pa­ra­nor­mal Lock­down with Nick Groff, Pa­ra­nor­maa­li, Yh­dys­vallat, 2014)
03.25 Kut­sun si­nua, kummitus
Nick Groff ja Kat­ri­na Weid­man viet­tä­vät 72 tun­tia Ame­ri­kan pe­lot­tavimmissa,..
03.30 Kut­sun si­nua, kummitus
Nick Groff ja Kat­ri­na Weid­man viet­tä­vät 72 tun­tia Ame­ri­kan pe­lot­tavimmissa,..
03.20 Kut­sun si­nua, kummitus
Nick Groff ja Kat­ri­na Weid­man viet­tä­vät 72 tun­tia Ame­ri­kan pe­lot­ta­vim­mis­sa, ou­dois­ta ta­pah­tu­mis­ta tun­ne­tuis­sa paikoissa...
03.40 Kut­sun si­nua, kummitus
(Pa­ra­nor­mal Lock­down with Nick Groff, Pa­ra­nor­maa­li, Yh­dys­vallat, 2014)
03.40 Kut­sun si­nua, kummitus
Nick Groff ja Kat­ri­na Weid­man viet­tä­vät 72 tun­tia Ame­ri­kan pe­lot­tavimmissa,..
05.05 Ruo­ka­mat­kalla USA:ssa
05.20 Ruo­ka­mat­kalla USA:ssa
05.30 Ruo­ka­mat­kalla USA:ssa
05.25 Ruo­ka­mat­kalla USA:ssa