Ohjelmakartta.fi
ma 18.2. ti 19.2. ke 20.2. to 21.2. pe 22.2. la 23.2. su 24.2.
6

06.15 Ruo­ka­mat­kal­la U­SA:s­sa (x16)

06.15 Ruo­ka­mat­kal­la U­SA:s­sa (x8)

06.30 Ruo­ka­mat­kal­la U­SA:s­sa (x4)

08.15 Re­mont­ti­kil­pai­lu Tek­sa­sis­sa

Kausi 4 alkaa uusintana.

08.15 Re­mont­ti­kil­pai­lu Tek­sa­sis­sa

Sar­jas­sa am­mat­ti­re­mon­toi­jat os­ta­vat kil­paa van­ho­ja ta­lo­ja Tek­sa­sis­sa ja remp­paa­vat ne e­dul­li­ses­ti e­dus­ta­vik­si mah­dol­li­sim­man suu­ren voi­ton toi­vos­sa.

08.30 Re­mont­ti­kil­pai­lu Tek­sa­sis­sa

9

09.05 Kul­ta­kuu­me

Kul­ta­kuu­me s­pe­siaa­li

09.05 Kul­ta­kuu­me: E­te­lä-A­me­rik­ka

Chileläistä kultaa. Guyanalaista kultaa.

09.25 Kul­ta­kuu­me: E­te­lä-A­me­rik­ka

4. kausi alkaa uusintana.

10.05 Hen­gen­vaa­ral­li­nen saa­lis

Into the Gale Proving Grounds Raw Deal Settling the Score Sar­ja seu­raa ku­nin­gas­ra­pu­jen pyy­dys­tä­jien vaa­ti­vaa ja vaa­ral­lis­ta työ­tä Be­rin­gin­me­ren ää­rio­lo­suh­teis­sa.

10.05 Hen­gen­vaa­ral­li­nen saa­lis

Sar­ja seu­raa ku­nin­gas­ra­pu­jen pyy­dys­tä­jien vaa­ti­vaa ja vaa­ral­lis­ta työ­tä Be­rin­gin­me­ren ää­rio­lo­suh­teis­sa.

Hen­gen­vaa­ral­li­nen saa­lis: s­pe­siaa­li

Kap­tee­ni saat­taa ol­la toi­min­nan ai­vot, mut­ta jo­kai­sen ra­vun­pyyn­tia­luk­sen sie­lu löy­tyy lai­van kan­nel­ta.

10.25 Hen­gen­vaa­ral­li­nen saa­lis

11.05 Löy­tö­ret­ki tun­te­mat­to­maan

World's 8th Wonder Erikoisjakso: Amelia Earhart. City of Gold Viking Sunstone

11.05 For­mu­la E: Me­xi­co Ci­ty

Osakilpailun kohokohdat. Toi­mit­ta­ja: Ve­li­mat­ti Su­te­la.

Löy­tö­ret­ki tun­te­mat­to­maan

Do­ku­ment­ti­sar­jas­sa tut­ki­mus­mat­kai­li­ja ja tv-kas­vo Josh Ga­tes kier­tää maail­mal­la his­to­rial­lis­ten myyt­tien ja mys­tee­rien pe­räs­sä.

11.20 Löy­tö­ret­ki tun­te­mat­to­maan

12

12.05 Ar­vo­ka­man et­si­jät

Episode 5 Episode 6 Episode 7 Episode 8 Ny­ky­päi­vän aar­tee­net­si­jä D­rew P­ritc­hard mat­kus­taa ym­pä­ri B­ri­tan­niaa et­sies­sään u­pei­ta ja ih­meel­li­siä an­tiik­kie­si­nei­tä.

Mak­ril­li­hain mys­tee­ri

Ma­ko-hait o­vat kai­kis­ta hai­la­jeis­ta no­peim­pia.

A­las­kan su­per­ko­neet

Jät­ti­mäi­nen ka­la­teh­das tuot­taa ka­la­ruo­kaa puo­li­tois­ta mil­joo­naa ki­loa päi­väs­sä.

13.00 TV S­hop

14.00 W­hee­ler Dea­lers

Ford Escort Mk1 Range Rover Vogue Porsche Boxster 3.2S Morris Minor Traveller 1966

W­hee­ler Dea­lers

TVR Cerbera.

Fast n' Loud

I­so pa­ha C-10, 2/2. Ric­hard ja Aa­ron ra­ken­ta­vat kuu­mim­man hot­ro­din­sa e­li 1976-vuo­si­mal­lin C­he­vy C-10 -näy­tö­sau­ton, jo­ka myy­dään Catt­le Ba­rons Ball -huu­to­kau­pas­sa.

Hait vas­taan del­fii­nit

Hait ja del­fii­nit o­vat ui­neet sa­mois­sa val­ta­me­ris­sä am­moi­sis­ta a­jois­ta, mut­ta vas­ta vii­me vuo­si­na tut­ki­joil­le on al­ka­nut val­je­ta nii­den suh­teen komp­lek­si­suus.
15

15.00 Hen­gen­vaa­ral­li­nen saa­lis

Blown Off Course Empty Throne Cain and Abel Redemption Day

15.00 Hait vas­taan del­fii­nit

Hait ja del­fii­nit o­vat ui­neet sa­mois­sa val­ta­me­ris­sä am­moi­sis­ta a­jois­ta, mut­ta vas­ta vii­me vuo­si­na tut­ki­joil­le on al­ka­nut val­je­ta nii­den suh­teen komp­lek­si­suus.

Nin­ja­hait

Oh­jel­mas­sa tut­ki­taan kuut­ta hai­la­jia, jot­ka o­vat mil­joo­nien vuo­sien ai­ka­na ke­hit­ty­neet ai­nut­laa­tui­sel­la ta­val­la me­rien vaa­ral­li­sim­mik­si saa­lis­ta­jik­si.

15.15 Hen­gen­vaa­ral­li­nen saa­lis

Valhalla.

16.00 Kul­ta­kuu­me

Go Big or Go Home Grandpa's Last Wish Unearthed

Kul­ta­kuu­me (x2)

NA­SAn sa­lai­set kan­siot

Onko NASAlla tarunhohtoista asetta?

Ul­jas u­ni­ver­su­mi

Sar­ja tut­kii pe­rus­teel­li­ses­ti ul­koa­va­ruut­ta ja näyt­tää, kuin­ka ga­lak­sit, p­la­nee­tat, täh­det ja täh­ti­jär­jes­tel­mät toi­mi­vat.

17.00 W­hee­ler Dea­lers

Jaguar E-Type Mini Moke Range Rover P38 Frogeye Sprite

17.00 Maa­na­lai­set sa­lai­suu­det

Tie­de­mies Rob Nel­son tut­kii sar­jas­sa maail­man ou­doim­pia maa­na­lai­sia koh­tei­ta uu­sin­ta huip­pu­tek­no­lo­giaa hyö­dyn­täen.

NA­SAn sa­lai­set kan­siot

Mi­kä se­koit­taa ast­ro­naut­tien päät a­va­ruu­des­sa? En­tä mik­si fy­sii­kan lait ei­vät tun­nu pä­te­vän pai­na­jais­mai­sel­la p­la­nee­tal­la?
18

18.00 Kul­ta­kuu­me

Grandpa's Last Wish Unearthed Kuu­si la­man ku­ri­muk­seen jou­tu­nut­ta pat­rioot­tia O­re­go­nis­ta pis­tä­vät kaik­ki kort­tin­sa kai­vok­seen. He suun­taa­vat kul­lan pe­räs­sä A­las­kaan toi­voen ta­lou­del­lis­ta pe­las­tus­ta.

18.00 A­las­kan su­per­ko­neet

Jät­ti­mäi­nen ka­la­teh­das tuot­taa ka­la­ruo­kaa puo­li­tois­ta mil­joo­naa ki­loa päi­väs­sä. Len­tä­vä am­bu­lans­si pe­las­taa hen­kiä kor­keal­la e­rä­maan y­lä­puo­lel­la.

Maa­na­lai­set sa­lai­suu­det

Tie­de­mies Rob Nel­son tut­kii sar­jas­sa maail­man ou­doim­pia maa­na­lai­sia koh­tei­ta uu­sin­ta huip­pu­tek­no­lo­giaa hyö­dyn­täen.

19.00 Hen­gen­vaa­ral­li­nen saa­lis

Proving Grounds Raw Deal Settling the Score Fire at Sea: Part 1 Sar­ja seu­raa ku­nin­gas­ra­pu­jen pyy­dys­tä­jien vaa­ti­vaa ja vaa­ral­lis­ta työ­tä Be­rin­gin­me­ren ää­rio­lo­suh­teis­sa.

B­rian John­so­nin kaa­rat

AC/DC-yh­tyeen lau­la­ja B­rian John­son on e­le­men­tis­sään no­pei­den ja ko­mei­den me­no­pe­lien pa­ris­sa. Rok­ki­kuk­ko pe­reh­tyy ni­mik­ko­sar­jas­saan au­to­jen his­to­riaan ja pää­see myös ra­tin taak­se.

S­hif­ting Gears with Aa­ron Kauf­man

UUSI SARJA! Aa­ron Kauf­man on pa­lan­nut! Tä­mä "par­ta­suuih­me" vaih­taa vaih­det­ta Gas Mon­key Ga­ra­ge - ja Fast'N'Loud -kor­jaa­moil­ta vas­ta pe­rus­ta­mal­leen Arc­light Fab­ri­ca­tion -liik­keel­le.

20.00 W­hee­ler Dea­lers

Mini Moke Range Rover P38 Frogeye Sprite SAAB 93 Turbo Dodge Charger. Range Rover.
21

21.00 Fast n' Loud

No Bull Bonneville Dodge Hodge Podge Part 1, '65 Mustang Dodge Hodge Podge Part 2/Oldsmobile Delta 88

4.3.2.1

(2010) Jo on jä­mäh­tä­nyt kas­sa­ty­tök­si, kun kol­me hä­nen ys­tä­vään­sä e­lä­vät jän­nit­tä­vää e­lä­mää. Yh­täk­kiä, ti­mant­ti­var­kau­den myö­tä, koh­ta­lo a­jaa nä­mä nel­jä nais­ta viet­tä­mään kol­me u­noh­tu­ma­ton­ta päi­vää kah­des­sa kau­pun­gis­sa, hen­gen­vaa­ras­sa. 105 min.

A­me­ri­can Pie: Be­ta Hou­se

(2007) A­me­rik­ka­lai­nen tei­ni­ko­me­dia ker­too y­lio­pis­ton op­pi­las­kun­tien es­tot­to­mas­ta me­nos­ta. Be­ta Hou­sen tyy­pit ot­ta­vat mit­taa Geek Hou­sen hyy­piöis­tä sek­si­saa­vu­tus­ten mer­keis­sä ja nais­ten saa­mi­sen toi­vos­sa. 78 min.

S­noo­ker: S­hoot Out

Suo­ra lä­he­tys S­hoot Out -ki­sas­ta Wat­for­dis­ta. Se­los­tus A­ki Kaup­pi­nen.

S­noo­ker: S­hoot Out

Suo­ra lä­he­tys S­hoot Out -ki­sas­ta Wat­for­dis­ta. Se­los­tus A­ki Kaup­pi­nen.

22.00 Maa­na­lai­set sa­lai­suu­det

Doomsday Volcano of the Gods Tie­de­mies Rob Nel­son tut­kii sar­jas­sa maail­man ou­doim­pia maa­na­lai­sia koh­tei­ta uu­sin­ta huip­pu­tek­no­lo­giaa hyö­dyn­täen.

S­hif­ting Gears with Aa­ron Kauf­man

A New Start UU­SI SAR­JA! Aa­ron Kauf­man on pa­lan­nut!

Mais­tis­sa maail­mal­la

Tennessee: Red, White and Booze Ten­nes­see, U­SA.

22.45 Wel­co­me To T­he Jung­le

(2014) Toi­mis­to­työn­te­ki­jöil­le jär­jes­te­tään mat­ka au­tiol­le saa­rel­le, jos­sa en­ti­nen me­ri­jal­ka­väen so­ti­las S­torm Rothc­hild ve­tää sel­viy­ty­mis­lei­riä.

23.00 Kul­ta­kuu­me

Go Big or Go Home Grandpa's Last Wish Unearthed

23.15 Mais­tis­sa maail­mal­la

Tennessee: Red, White and Booze
0

00.00 Fast n' Loud

Fast N' Loud

UUSI KAUSI!

00.15 Fast N' Loud

00.30 W­hee­ler Dea­lers (x2)

00.45 W­hee­ler Dea­lers (x6)

Kausi 5 alkaa uusintana. Mercedes Benz 280SL (Part 2) Lotus Esprit (Part 1) Lotus Esprit (Part 2)

00.45 A­me­ri­can Pie: Be­ta Hou­se

(2007) A­me­rik­ka­lai­nen tei­ni­ko­me­dia ker­too y­lio­pis­ton op­pi­las­kun­tien es­tot­to­mas­ta me­nos­ta.

W­hee­ler Dea­lers (x2)

01.05 W­hee­ler Dea­lers (x2)

Lotus Esprit (Part 2) Fiat 500 (Part 1)

01.30 Bitc­hin' Ri­des

02.00 Bitc­hin' Ri­des

02.00 Bitc­hin' Ri­des

02.15 Bitc­hin' Ri­des

02.15 W­hee­ler Dea­lers

02.35 A­las­ka: Vii­mei­nen rin­ta­ma

02.55 A­las­ka: Vii­mei­nen rin­ta­ma

02.55 Bitc­hin' Ri­des

A­las­ka: Vii­mei­nen rin­ta­ma

3

03.10 A­las­ka: Vii­mei­nen rin­ta­ma

03.35 Hius­kar­van va­ras­sa

03.50 Hius­kar­van va­ras­sa

03.50 A­las­ka: Vii­mei­nen rin­ta­ma

Hius­kar­van va­ras­sa

04.15 Hius­kar­van va­ras­sa

04.30 Maail­man ou­doim­mat ruoat

04.50 Maail­man ou­doim­mat ruoat

04.50 Maail­man ou­doim­mat ruoat

05.10 Maail­man ou­doim­mat ruoat