Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 6 7 8 9 10
Huom! Katselet tulevan viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
1.3. 2.3. 3.3. 4.3. 5.3. 6.3. 7.3.
6
06.00 LI­VE: Astral-TV
9
09.00 Haa­pa­sa­lo goes lomalle
Ko­ti­mai­nen mat­kai­luoh­jelma. (42')
ma: Puerto Rico.
ti: Barbados.
ke: Trinidad ja Tobago.
09.00 Hy­vät ja huonot uutiset
Ko­ti­mai­nen kes­kus­te­luoh­jelma. (42')
to: Hyvällä sykkeellä.
pe: Ennen tajus jotain.
09.00 Li­sää löy­lyä, Hjal­lis ja Jethro!
Katri Kulmuni ja Samu Haber.
09.00 Han­sin matkassa
Iiro Seppänen. Hans mat­kus­taa Ete­lä-Af­ri­kan Kap­kau­pun­kiin ta­paa­maan taikuria,..
10.00 Jo­ne ja tähdet
Fil­mus Oy 2019. Ko­ti­mai­nen kes­kus­teluohjelma.
ma: Anssi Kela Kaivohuoneella.
ti: Marko Hietala Kuopiossa.
ke: Vesala Tavastialla.
to: Klamydia Lahdessa.
pe: Arttu Lindeman Tampereella.
10.00 Jaksa paremmin
10.00 Lei­jo­nan luola USA
Ame­rik­ka­lai­nen sarja. (43')
10.00: Palomiesten palopuhe.
11.00: Hiljaisia öitä. Kau­den pää­tös­jak­sos­sa näh­dään ras­kas makuupussi,..
10.30 Lei­jo­nan luola USA
Keksintöjä isille ja vauvoille. Tä­män jak­son yrit­tä­jil­lä on tuot­tei­ta pik­ku­las­ten vanhemmille...
11.00 Mad Cook Show
Ko­ti­mai­nen ruokaohjelma.
ma: Ruoka ja uskonto.
ti: Hävikkiruoka. Vie­rai­na vlog­gaa­ja Ve­ro­ni­ca Ver­ho ja kok­ki Jyrki Sukula.
ke: Uusavuttomuus.
to: Tulevaisuuden ruoka. Vie­rai­na JVG:n Vil­le­Gal­le ja Jare...
11.00 Bur­ge­ri­mies Euroopassa
Sveitsi: Juustossa löytyy!
11.30 Hy­vät ja huonot uutiset
Ko­ti­mai­nen kes­kus­te­luoh­jelma. (42')
11.30: Nimenmukainen.
12.30: Hyvällä sykkeellä.
12
12.00 Suo­ma­lai­nen me­nestysresepti
Ko­ti­mai­nen viihdeohjelma.
ma: Jyvät akanoista.
ti: Kohti kauppojen hyllyjä. Fi­naa­li­kuu­sik­ko on valittu...
ke: Tuotekonsepti kuntoon. Kil­pai­li­jat poh­ti­vat tuot­teen­sa konseptia...
to: Makujen metsästys.
12.00 Nau­run historia
Politiikkaa. Po­lii­ti­kot ovat ai­na ol­leet eh­ty­mä­tön huu­mo­rinlähde...
12.00 Hy­vät ja huonot uutiset
Ennen tajus jotain. Vie­raa­na oh­jaa­ja-näyt­te­li­jä Joo­nas Nordman...
13.00 Aust­ra­lian rajalla
Aust­ra­lia­lai­nen realitysarja.
Kausi 15. Jaksot 13-14.
13.00 Nau­run historia
Politiikkaa. Po­lii­ti­kot ovat ai­na ol­leet eh­ty­mä­tön huu­mo­rinlähde...
13.00 Lei­jo­nan luola USA
Ame­rik­ka­lai­nen sarja. (43')
ke: Keksintöjä isille ja vauvoille.
to: Palomiesten palopuhe.
pe: Hiljaisia öitä.
13.00 Aust­ra­lian rajalla
Aust­ra­lia­lai­nen rea­li­ty­sarja. (22')
Kausi 15. Jaksot 15-16.
13.30 Ame­ri­kan rajavartijat
Ame­rik­ka­lai­nen realitysarja.
13.30: Läjäpäin huumeita.
14.00: Kultaa ja mirhamia. Chi­ca­goon saa­puu In­tias­ta nainen,..
14.30: Hämmentävä hevosmies. Det­roi­tiin saa­puu brittimies,..
15.00: Halpatyövoimaa.
15.30: Mieskunto kuntoon.
16.00: Rakkauden perässä.
16.30: Nesteitä kerrakseen.
14.00 Ka­ve­ril­le ei jätetä
Ko­ti­mai­nen draama.
ma: Tumor cerebri.
ti: Mirri. Mir­ri vie mei­dät ke­väi­sen Hel­sin­gin kaduille,..
ke: Elämysmatka.
14.00 Ka­ve­ril­le ei jätetä
Toinen toistaan tukien.
14.00 Ka­ve­ril­le ei jätetä
Finni. Ker­to­mus kom­mu­ni­koin­nin vai­keu­des­ta ja siitä,..
14.00 Ame­ri­kan rajavartijat
Ame­rik­ka­lai­nen rea­li­ty­sarja. (21')
14.00: Nesteitä kerrakseen.
14.30: Sekava selitys.
15.00: Kalloja ja kokaiinia.
15.30: Juhlahumua ja hankala asiakas.
14.50 Pientä pilaa
14.55 Pientä pilaa
15
15.00 Hy­vät ja huonot uutiset
Ko­ti­mai­nen kes­kus­teluohjelma.
ma: Spagettitiedettä.
ti: Nimenmukainen. Vie­raa­na TV-tuot­ta­ja ja toi­mit­ta­ja Ri­ku Rantala...
ke: Hyvällä sykkeellä.
to: Ennen tajus jotain. Vie­raa­na oh­jaa­ja-näyt­te­li­jä Joo­nas Nordman...
pe: Tikusta asiaa.
16.00 Ame­ri­kan rajavartijat
Ame­rik­ka­lai­nen realitysarja.
ma: Turistimorsian. Pillerijahdissa.
ti: Hikoilua ja harhailua. Ruokaratsia.
ke: Laukku täynnä laukkuja. Säteilyä.
to: Rommia ja maitoa. Kinaa kelloista.
pe: Karhu kontissa. Hämäriä suunnitelmia.
16.00 Nau­run historia
Politiikkaa. Po­lii­ti­kot ovat ai­na ol­leet eh­ty­mä­tön huu­mo­rin­läh­de. Koo­mi­kot poh­ti­vat haas­tatteluissa,..
17.00 Suo­men huu­to­kauppakeisari
Ko­ti­mai­nen realitysarja.
ma: Aikamatka Keuruulle.
ti: Lasinporaaja. Hei­di Ky­rön vi­haa­mat mu­kin ovat YL­LÄT­TÄEN myy­tävänä...
ke: Keisarin koiruudet. Ilk­ka Vai­nio tin­kaa lo­hi apu­naan. On­ko se koi­ran­kop­pi vai koiranpeti?
to: Hirvaskankaan erikoiskoe. Kei­sa­ri kaup­paa legoja,..
17.00 JIM D: Luk­suslentoyhtiö
Luksuslentoyhtiö. Kil­pai­lu len­toyh­tiöi­den vä­lil­lä on kovaa,..
17.00 Ar­man Poh­jan­tähden alla
Ko­ti­mai­nen do­ku­men­taa­rinen sarja.
la: Poliisivoimat.
su: Mielenterveys. Mi­tä ta­pah­tuu kun mie­li sairastuu,..
18
18.00 Nau­run historia
Politiikkaa. Po­lii­ti­kot ovat ai­na ol­leet eh­ty­mä­tön huu­mo­rin­läh­de. Koo­mi­kot poh­ti­vat haas­tatteluissa,..
18.00 Panttilainaamo
Kau­si 20. Har­ri­so­nien pant­ti­lai­naa­mos­sa hää­ri­vät mie­het kol­mes­sa su­ku­pol­ves­sa. Isoi­sä Ric­hard, poi­ka Rick ja po­jan­poi­ka Co­rey pi­tä­vät pu­tii­kin pys­tys­sä ja bis­nek­sen ku­kois­ta­va­na. Pe­rus­pant­tauk­sen li­säk­si pant­ti­lai­naa­mon tis­kil­le tuo­daan myyn­tiin mi­tä eri­koi­sim­pia ar­tik­ke­le­ja. Tark­ka­sil­mäi­set puo­din­pi­tä­jät erot­ta­vat ro­mun aar­teis­ta ja kää­ri­vät har­vi­nai­sil­la löy­döil­lä dol­la­rit ko­tiin. Ame­rik­ka­lai­nen realitysarja.
18.00 Ame­ri­kan ko­vim­mat keräilijät
Ame­rik­ka­lai­nen rea­li­ty­sarja. (41')
la: Miken iso ostos. Aitoja rystypäitä. Mi­ke ja Frank saa­vat vin­kin mie­hes­tä, jol­la on myy­tä­vä­nä Har­ley-Da­vid­so­nin Knuck­le­head- eli rys­ty­pää-moot­to­ripyörä...
su: 16 hehtaaria keräiltävää. Mi­ke ja Frank ta­paa­vat nel­jän­nen pol­ven pur­kuy­rit­tä­jän ja ke­räilijän,.. Ajetaan tandemilla. Mi­ke ja Frank tu­tus­tu­vat Ma­ry­lan­dis­sa en­ti­sen ur­hei­lu­liik­keen varastoon...
19.00 Vuo­rien sankarit
Ame­rik­ka­lainen sarja.
ma: Aurinko armas.
ti: Läpimurtoja. Ja­ken koi­ran­pen­tu on vä­hän liian­kin in­no­kas kis­sa­pe­to­jen jahtaaja,..
ke: Merkkipäivä. Nan­cy täyt­tää vuo­sia, ja Tom val­mis­taa hä­nel­le syn­ty­mä­päi­väyl­lätyksen...
to: Myrsky nousee. Mor­gan ja Mar­ga­ret rai­vaa­vat kii­to­ra­taa, Tom aut­taa por­tai­kon ra­kennuksessa,
19.00 Aust­ra­lian rajalla
Aust­ra­lia­lai­nen rea­li­ty­sarja. (22')
19.00: Vatsavaivat ja vaippakätköt.
19.30: Serkukset kuin veljekset.
20.00 Ame­ri­kan ko­vim­mat keräilijät
Ame­rik­ka­lai­nen rea­li­ty­sarja. (41')
ma: Miken iso ostos.
ti: Aitoja rystypäitä. Mi­ke ja Frank saa­vat vin­kin miehestä,..
ke: 16 hehtaaria keräiltävää.
to: Ajetaan tandemilla. Mi­ke ja Frank tu­tus­tu­vat Ma­ry­lan­dis­sa en­ti­sen ur­hei­lu­liik­keen varastoon...
20.00 Poliisit 2021
Ninja varkaissa.
20.00 Li­sää löy­lyä, Hjal­lis ja Jethro!
Tiina Jylhä ja Gettomasa. Ko­ro­na­ke­vään suu­rin ko­hu syntyi,..
20.00 Poliisit 2021
Ninja varkaissa. Hel­sin­gin rat­su­par­tio tur­vaa pai­kal­lis­ta jal­ka­pal­lo-ot­te­lua ja Raa­se­po­ris­sa tut­ki­taan var­kauk­sien sarjaa...
21
21.00 Ril­lit huurussa
Ame­rik­ka­lai­nen ko­mediasarja.
ma: Kryptovaluuttasotku.
ti: Luottamuksen rapautuminen.
ke: Juhlien jälkikaiku.
to: Hääväestä mittaa.
pe: Kryptovaluuttasotku.
la: Luottamuksen rapautuminen.
21.00 Ril­lit huurussa
Ame­rik­ka­lai­nen ko­mediasarja.
21.00: Juhlien jälkikaiku.
21.30: Hääväestä mittaa.
21.30 Ar­man ja Suo­men ri­kosmysteerit
Rauhanturvaaja.
21.30 Aust­ra­lian rajalla
Aust­ra­lia­lai­nen rea­li­ty­sarja. (22')
21.30: Vatsavaivat ja vaippakätköt.
22.00: Serkukset kuin veljekset.
21.30 Poliisit 2021
Ninja varkaissa.
21.30 Stand Up!
Stand Up! -oh­jel­man nel­jäs kau­si! Il­lan jak­sos­sa Pea­cock Klu­bin la­val­le nou­se­vat Anit­ta Ahonen,..
21.30 Ar­man ja Suo­men ri­kosmysteerit
Risukasamurha. Jou­lun py­hi­nä 2018 Pir­kan­maal­la ka­to­si pa­ri­kymp­pinen mies...
21.30 Diili
Suo­men suo­si­tuin ra­dio­juon­ta­ja Jaa­jo Lin­non­maa hyp­pää le­gen­daa­ri­siin Dii­li-po­mon saap­pai­siin, kun 14 piin­ko­vaa ja per­soo­nal­lis­ta bis­ne­so­saa­jaa kil­pai­lee pai­kas­ta Jaa­jon start up -im­pe­riu­min ke­hi­tys­johtajana...
22.00 Ar­man ja Suo­men ri­kosmysteerit
Risukasamurha. Jou­lun py­hi­nä 2018 Pir­kan­maal­la ka­to­si pa­ri­kymp­pinen mies...
22.30 JIM D: Manc­hes­te­rin terrori-isku
Jim D: Manchesterin terrori-isku.
22.30 Panttilainaamo
Kau­si 20. Har­ri­so­nien pant­ti­lai­naa­mos­sa hää­ri­vät mie­het kol­mes­sa su­ku­pol­ves­sa. Isoi­sä Ric­hard, poi­ka Rick ja po­jan­poi­ka Co­rey pi­tä­vät pu­tii­kin pys­tys­sä ja bis­nek­sen ku­kois­ta­va­na. Pe­rus­pant­tauk­sen li­säk­si pant­ti­lai­naa­mon tis­kil­le tuo­daan myyn­tiin mi­tä eri­koi­sim­pia artikkeleja.
Kausi 20. Jaksot 1-4. (Kausi alkaa!)
23.00 Stand Up!
-oh­jel­man nel­jäs kau­si! Il­lan jak­sos­sa Pea­cock Klu­bin la­val­le nou­se­vat Anit­ta Aho­nen, Tom­mi Mu­ju­nen, In­ka Va­li­ma, Aki Puo­lak­ka, Ro­bert Pet­ters­son se­kä Iik­ka Ki­vi. Il­lan isän­tä­nä Heikki Vilja.
23.30 Kum­me­li esit­tää: Kon­tio & Parmas
23.30 Ar­man Poh­jan­tähden alla
Ko­ti­mai­nen do­ku­men­taa­ri­nen sarja. (42')
23.30 Aust­ra­lian rajalla
Aust­ra­lia­lai­nen realitysarja.
23.30 Roast - Bruce Willis
Roast - Bruce Willis.
0
00.00 Aust­ra­lian rajalla
Aust­ra­lia­lai­nen rea­li­ty­sarja. (22')
00.00 Ar­man Poh­jan­tähden alla
Ko­ti­mai­nen do­ku­men­taa­ri­nen sarja. (42')
Kausi 2. Jaksot 1-2. (Kausi alkaa!)
00.30 Mui­nai­set avaruusoliot
00.30 Stand Up! - SPE­SIAA­LI: Ila­ri Johansson
00.30 MM 95: Ta­kai­sin Leijonaksi
00.30 Stand Up! - SPE­SIAA­LI: Mi­ka Eirtovaara
01.00 Vuo­rien sankarit
Ame­rik­ka­lainen sarja.
01.00: Aurinko armas.
02.00: Läpimurtoja.
01.30 Mui­nai­set avaruusoliot
Ame­rik­ka­lai­nen do­ku­men­taa­ri­nen sarja. (40')
Kausi 11. Jaksot 11-13. (kausi loppuu)
01.20 Li­sää löy­lyä, Hjal­lis ja Jethro!
01.30 Poliisit
Ko­ti­mai­nen do­ku­men­taa­rinen sarja.
02.00 Vuo­rien sankarit
Ame­rik­ka­lai­nen sarja. (41')
02.00: Merkkipäivä.
03.00: Myrsky nousee.
02.30 Poliisit
Ko­ti­mai­nen do­ku­men­taa­rinen sarja.
Kausi 4. Jaksot 4-11.
02.30 Pe­las­tushelikopteri
3
03.00 Astral-TV
03.00 Po­lii­sit - kotihälytys
Ko­ti­mai­nen do­ku­men­taa­rinen sarja.
Kausi 3. Jaksot 15-16. (kausi loppuu)
03.30 Pe­las­tushelikopteri
04.00 Astral-TV
03.55 Li­sää löy­lyä, Hjal­lis ja Jethro!
04.55 Astral-TV