Ohjelmakartta.fi
Varoitus! Katselet menneen viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
ma 4.2. ti 5.2. ke 6.2. to 7.2. pe 8.2. la 9.2. su 10.2.
6

06.00 LI­VE: Ast­ral-TV

9

09.00 Suo­rat sa­nat sa­pus­kas­ta

Paluu juurille.

Suo­rat sa­nat sa­pus­kas­ta

Pitopalvelun kirous. Kun pizza nousee päähän. Etelän herkkuja. Erikoisjakso.

Uu­si e­lä­mä e­te­läs­sä (x4)

Pääsiäisateria. Takaisin töihin. Veneongelmia. Hullut juhlat.

09.55 Pien­tä pi­laa (x2)

10.00 Kup­pi­lat kun­toon, Gor­don Ram­say!

Itsepäinen kreikkalainen. Grillitön grilli. Pöyristyttävät omistajat. Cajun-ruokaa Nashvillessä.

10.05 Kup­pi­lat kun­toon, Gor­don Ram­say!

Kolme kuppilaa.

11.00 A­las­kan vaa­ral­li­set säh­köu­ra­kat

Jumissa.

Uu­si e­lä­mä e­te­läs­sä

Pääsiäisateria. Takaisin töihin. Veneongelmia. Hullut juhlat.

Jak­sa pa­rem­min

Sel­vi­täm­me, mil­lai­set u­nion­gel­mat vai­vaa­vat toi­mit­ta­ja Kat­ja S­tåh­lia.

Me­ri­nä­köa­la haus­sa

Meditointia ja musiikkia.

11.30 Kup­pi­lat kun­toon, Gor­don Ram­say! (x4)

Kolme kuppilaa. Itsepäinen kreikkalainen. Grillitön grilli. Pöyristyttävät omistajat.

11.55 Wahl­bur­gers (x10)

Toisen kengissä. Big Papin purilainen. Läskit liikkeelle. Matkalla Las Vegasiin. Paulin juhlapidot. Tähtiä ja supersankareita. Paikoillenne, valmiina, käy! Maine pelissä. Avajaishulinaa.
12

12.55 A­me­ri­kan ra­ja­var­ti­jat

A­me­ri­kan ra­ja­var­ti­jat (x8)

Kivunlievitystä. Sakkoja banaaneista. Kylmää kyytiä. Vitamiineja ja ötököitä. Karkureita rajalla. Kallis vahinko. Kokaiinikone. Haisuleita rajalla.

13.20 A­me­ri­kan G­la­diaat­to­rit

Areenalla jälleen! Ai­dot ja al­ku­pe­räi­set g­la­diaat­to­rit o­vat tääl­lä taas!

13.30 Lei­jo­nan luo­la Ka­na­da (x3)

Ei mitään taskurahoja. Oon rekkamies. Taistelu sijoituksista.

Haa­pa­sa­lon Suo­mi

Uusimaa. UU­SI KAU­SI. Vil­le Haa­pa­sa­lon mat­ka vie hä­net ke­hä kol­mo­sen si­sä­puo­lel­le pää­kau­pun­kiim­me Hel­sin­kiin.

14.00 A­me­ri­kan G­la­diaat­to­rit

Loppukirin huumaa. Kiirastuli. Laitonta menoa. Viimeistä viedään.

14.30 Lei­jo­nan luo­la Ka­na­da

Samppanjaa ja energiajuomaa.
15

15.00 Lei­jo­nan luo­la Ka­na­da

Muistojen tiellä. Ei mitään taskurahoja. Oon rekkamies. Taistelu sijoituksista. Samppanjaa ja energiajuomaa.

15.30 Lei­jo­nan luo­la U­SA

Si­joi­tus­ta hae­taan peit­tä­vil­le ui­ma­pu­vuil­le, le­gen­daa­ri­sen kek­si­kaup­piaan uu­sil­le kek­seil­le, kän­ny­köi­tä pe­las­ta­vil­le lait­teil­le se­kä ken­kä­va­loil­le.

16.00 On­ne­nar­pa

16.05 Ant­ho­ny Bour­dain maail­mal­la

Burgundi. Dominikaaninen tasavalta.

Sel­viy­ty­jät

Loppu lähestyy.

Ta­lent U­SA

16.30 Haa­pa­sa­lon Suo­mi

Uusimaa. UU­SI KAU­SI. Vil­le Haa­pa­sa­lon mat­ka vie hä­net ke­hä kol­mo­sen si­sä­puo­lel­le pää­kau­pun­kiim­me Hel­sin­kiin.

Ta­lent U­SA

Ensimmäinen suora lähetys. En­sim­mäi­nen suo­ra lä­he­tys Hol­ly­woo­din Dol­by T­hea­te­ris­ta. Täs­tä lä­hin a­me­rik­ka­lai­set päät­tä­vät, ket­kä pää­se­vät jat­koon.

17.00 Sel­viy­ty­jät

Strategiapeliä sukulaisilla. Viisikko hajoaa.

17.30 Ta­lent U­SA

Tuomareiden valinnat 4. UUSI SARJA. Tuo­ma­rit (vie­rai­li­ja­na O­ne Di­rec­tio­nin Louis Tom­lin­son) va­lit­se­vat vii­mei­set suo­sik­kin­sa. Mu­ka­na on myös suo­ma­lais­vä­riä, kun T­he Ba­ron of t­he U­ni­ver­se ja Lou­Lou D'vil as­tu­vat la­val­le. Pää­se­vät­kö he jat­koon? A­me­rik­ka­lai­nen viih­deoh­jel­ma.
18

18.00 Lei­jo­nan luo­la Ka­na­da

Ei mitään taskurahoja. Oon rekkamies. Taistelu sijoituksista. Samppanjaa ja energiajuomaa.

Lei­jo­nan luo­la U­SA

Si­joi­tus­ta hae­taan peit­tä­vil­le ui­ma­pu­vuil­le, le­gen­daa­ri­sen kek­si­kaup­piaan uu­sil­le kek­seil­le, kän­ny­köi­tä pe­las­ta­vil­le lait­teil­le se­kä ken­kä­va­loil­le.

18.30 Ril­lit huu­rus­sa (x3)

Merirosvoratkaisu. Imelän kuoren korollaari. Jefu-pyörre.

19.00 Tu­los­sa: Ha­luat­ko mil­jo­nää­rik­si?

Pant­ti­lai­naa­mo (x6)

Etätyön etuja. Keilaratojen kunkut. Itsenäisyyspäivän ilonpitoa. Vastaajasekoilua. Jäätelömies Chum. Paras edes jossakin.

Haa­pa­sa­lon Suo­mi

Uusimaa. UU­SI KAU­SI. Vil­le Haa­pa­sa­lon mat­ka vie hä­net ke­hä kol­mo­sen si­sä­puo­lel­le pää­kau­pun­kiim­me Hel­sin­kiin.

19.05 Suo­men huu­to­kaup­pa­kei­sa­ri

I­mi­taat­to­ri Juk­ka Laak­so­nen sam­mut­taa A­kin an­tii­kin ja­non. Hir­vas­kan­kaal­la Mark­ku ti­nai­lee ja pää­see ve­tu­rin­kul­jet­ta­jak­si.

19.30 Ril­lit huu­rus­sa (x3)

Purkinavaajafluktuaatio. Sirkkakonjektuuri. Goottiwitz-deviaatio.

20.00 G­ril­lit huu­rus­sa

Reijo Mäki ja Turku. Uu­den kau­den jak­sot jat­ku­vat!

Kum­me­li e­sit­tää: Kon­tio & Par­mas

Elä ja anna toisten kuolla. Val­kea­kos­kel­le saa­puu kuo­le­man en­ke­li. Kon­tio ja Par­mas jou­tu­vat pe­rim­mäis­ten a­sioi­den ää­rel­le.

Haa­pa­sa­lon Suo­mi

Uusimaa. UU­SI KAU­SI. Vil­le Haa­pa­sa­lon mat­ka vie hä­net ke­hä kol­mo­sen si­sä­puo­lel­le pää­kau­pun­kiim­me Hel­sin­kiin.

Po­lii­sit 2019

Kepponen ja kosto. Kuo­pion Mii­ka ja Ol­li jär­jes­tä­vät joen­suu­lai­sil­le kep­po­sen, mut­ta saa­vat he­ti nä­peil­leen.

Ril­lit huu­rus­sa (x2)

Salainen toimintahäiriö. Monopolaaritutkimus.

20.00 Dan­cing on I­ce UK

UUSI KAUSI. Suo­men Saa­ra Aal­to kil­pai­lee B­rit­tien Dan­cing on I­ce -kil­pai­lus­sa 11 muu­ta b­rit­ti­julk­kis­ta vas­taan näyt­tä­väs­sä jää­tans­sis­how's­sa. On­nis­tuu­ko Saa­ra hur­maa­maan jäl­leen B­ri­tit ja voit­ta­maan muun va­lo­voi­mai­sen julk­kis­kas­tin? Jääl­lä näh­dään myös suo­ma­lai­nen am­mat­ti­lais­luis­te­li­ja A­le­xand­ra Sc­hau­man julk­kis­pa­rin­sa kans­sa.

20.55 Tu­los­sa: Ha­luat­ko mil­jo­nää­rik­si?

21

21.00 Ril­lit huu­rus­sa (x8)

Salainen toimintahäiriö. Monopolaaritutkimus. Purkinavaajafluktuaatio. Sirkkakonjektuuri. Goottiwitz-deviaatio. Merirosvoratkaisu. Imelän kuoren korollaari. Jefu-pyörre.

Sel­viy­ty­jät

22.00 S­tand Up!

Iik­ka Ki­vi, Ri­ku Sot­ti­nen, To­mi Wa­la­mies.

Tu­los­sa: Ha­luat­ko mil­jo­nää­rik­si?

S­tand Up!

Tee­mu Ves­te­ri­nen, Paul West­la­ke, To­mi Haus­to­la.

Haa­pa­sa­lon Suo­mi

Uusimaa. UU­SI KAU­SI. Vil­le Haa­pa­sa­lon mat­ka vie hä­net ke­hä kol­mo­sen si­sä­puo­lel­le pää­kau­pun­kiim­me Hel­sin­kiin.

Ar­man ja Suo­men ri­kos­mys­tee­rit

Punavuoren kaksoissurma. UU­SI KAU­SI. Hel­sin­gin Pu­na­vuo­res­ta löy­tyi kak­si vai­na­jaa, jot­ka o­li­vat jou­tu­neet raa'an hen­ki­ri­kok­sen uh­reik­si.

G­ril­lit huu­rus­sa

Hillaelina Hämäläinen ja Salo. G­ril­lit huu­rus­sa on pa­lan­nut jäl­leen eet­te­riin uu­sin jak­soin, ja täl­lä ker­taa ras­va ti­ri­see Sa­los­sa!

Sel­viy­ty­jät

Kimmat kaaoksessa. Nais­ten hei­mos­sa ki­pi­nöi, kun mi­kään ei tun­nu su­ju­van ei­kä ku­kaan kan­na vas­tuu­ta mis­tään.

22.05 Hy­vät ja huo­not uu­ti­set

Tikusta asiaa. Sen­su­roi­ma­ton Päi­vä­rin­ta oh­jel­mas­ta tut­tu toi­mit­ta­ja Su­san­ne Päi­vä­rin­ta tuo o­man k­riit­ti­sen kul­man­sa mu­kaan kes­kus­te­luun.

22.55 Tu­los­sa: Ha­luat­ko mil­jo­nää­rik­si?

23.00 Ar­man ja Suo­men ri­kos­mys­tee­rit

Peloista pahin. Arvokuljetusryöstö.

Ar­man ja Suo­men ri­kos­mys­tee­rit

Viimeinen kyyti. Erakkosurma.

Ra­ja­val­vo­jat (x2)

Kokki liemessä. Tupakkaturistit.

S­tand Up!

23.55 Tu­los­sa: Ha­luat­ko mil­jo­nää­rik­si?

0

00.00 G­ril­lit huu­rus­sa

Rovaniemi. Lahti. Mikkeli. Joensuu.

A­las­kan vaa­ral­li­set säh­köu­ra­kat

Jumissa.

Ar­man ja Suo­men ri­kos­mys­tee­rit (x2)

Peloista pahin. Arvokuljetusryöstö.

Ar­man ja Suo­men ri­kos­mys­tee­rit

Punavuoren kaksoissurma. UU­SI KAU­SI.

00.50 Uu­si e­lä­mä e­te­läs­sä

Hypnoterapiaa.

Pant­ti­lai­naa­mo (x2)

Etätyön etuja. Keilaratojen kunkut.

Pant­ti­lai­naa­mo (x4)

Itsenäisyyspäivän ilonpitoa. Vastaajasekoilua. Jäätelömies Chum. Paras edes jossakin.

Uu­si e­lä­mä e­te­läs­sä

Hullut juhlat.

01.00 JIM D: Ka­don­nut len­to 370

Ka­don­nut len­to 370. Ma­lay­sia Air­li­ne­sin len­to 370 ka­to­si lä­hes jäl­kiä jät­tä­mät­tä 8. maa­lis­kuu­ta 2014, ei­kä ko­net­ta o­le vie­lä­kään suu­ret­sin­nöis­tä huo­li­mat­ta löy­det­ty.

01.45 Po­lii­sit (x3)

Kotka Oulu Lahti

Uu­si e­lä­mä e­te­läs­sä

Pääsiäisateria.

02.00 Uu­si e­lä­mä e­te­läs­sä

Po­lii­sit (x3)

Po­lii­sit - ko­ti­hä­ly­tys

02.45 Po­lii­sit (x9)

02.45 Ra­ja­val­vo­jat (x2)

02.55 Mat­kal­la ki­ven si­sään

3

03.15 Ast­ral-TV (x2)

03.15 Ast­ral-TV (x2)

03.45 Ast­ral-TV (x2)

Mat­kal­la ki­ven si­sään

04.15 Ast­ral-TV (x6)

04.45 Ast­ral-TV (x2)