Ohjelmakartta.fi
Huom! Katselet menneen viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
ma 2.9. ti 3.9. ke 4.9. to 5.9. pe 6.9. la 7.9. su 8.9.
6 06.00 LI­VE: Ast­ral-TV
07.00 Ran­ta­vah­dit (x4)
9 09.00 Hei­koin lenk­ki Peli on peliä. Keskittyminen koetuksella. Äänet ratkaisevat. Taktikointi sallittu. Tiedetään, tiedetään! Ran­ta­vah­dit (x2) Monta rautaa tulessa. Kohtalokas kalareissu. Tu­los­sa: Sel­viy­ty­jät Suo­mi
09.05 Aust­ra­lian ra­jal­la (x4) Merkillinen matkalaukku. Eläkeläiset pulassa. Kohtalokas kuherruskuukausi. Yllätys vesipullossa.
10.00 A­me­ri­kan hui­keim­mat kek­sin­nöt A­me­ri­kan hui­keim­mat kek­sin­nöt Miljoonan dollarin finaali. T­he Wall Suo­mi Jak­sa pa­rem­min
10.30 Aust­ra­lian ra­jal­la Mysteerieläin. 10.30 Tu­los­sa: Sel­viy­ty­jät Suo­mi
10.35 Aust­ra­lian ra­jal­la (x4) Yllätys vesipullossa. Tunteita tullissa. Matoyllätys. Voodoota ja veropetoksia.
11.00 G­ril­lit huu­rus­sa Kotkan herkkuja. G­ril­lit huu­rus­sa Turun herkkuja. Ran­ta­vah­dit (x6) Monta rautaa tulessa. Kohtalokas kalareissu. Kauhunhetket kamerassa. Kohti unelmia. Hopea ei ole häpeä. Traagisia tilastoja. 11.00 Tu­los­sa: Sel­viy­ty­jät Suo­mi
11.10 Ran­ta­vah­dit (x2) Monta rautaa tulessa. Kohtalokas kalareissu.
11.55 Tu­los­sa: Sel­viy­ty­jät Suo­mi
12 12.00 Rak­kau­des­ta la­jiin (x2) Lei­jo­nan luo­la Ka­na­da Esteitä voitettavaksi. Miksen minä keksinyt tätä? Uutta ja vanhaa teknologiaa. Nollasijoitus.
12.10 Tu­los­sa: Sel­viy­ty­jät Suo­mi
12.15 Yl­lä­tys yh­des­sä pöy­däs­sä
12.30 Tu­los­sa: Sel­viy­ty­jät Suo­mi
12.40 Ha­luat­ko mil­jo­nää­rik­si? Ju­nior Taide-ekspertit ja pelkojen tuntijat. Su­per­pe­sis LI­VE:
13.00 Ha­luat­ko mil­jo­nää­rik­si? Ju­nior Aust­ra­lian ra­jal­la (x8) Yllätys vesipullossa. Tunteita tullissa. Matoyllätys. Voodoota ja veropetoksia. Merkillinen matkalaukku. Eläkeläiset pulassa. Epäilyttävä passi. Kohtalokas kuherruskuukausi.
13.40 Hy­vät ja huo­not uu­ti­set
14.00 A­me­ri­kan hui­keim­mat kek­sin­nöt Miljoonan dollarin finaali. T­he Wall Suo­mi T­he Wall Suo­mi Nuorenparin häähaaveet. Rohkeat veljekset.
14.40 Tu­los­sa: Sel­viy­ty­jät Suo­mi
14.45 Su­per­pe­sis LI­VE: Ki­rit­tä­ret, Jy­väs­ky­lä - Pe­sä­kar­hut, Po­ri Kan­sal­lis­pe­lin pu­do­tus­pe­lit o­vat käyn­nis­sä! Tu­le mu­kaan rat­kai­su­pe­lien jän­ni­tyk­seen ja seu­raa nais­ten se­kä mies­ten kuu­mim­mat mat­sit suo­ri­na lä­he­tyk­si­nä. Näy­täm­me myös kaik­ki kar­sin­ta­mat­sit, jois­sa tais­tel­laan pai­kas­ta Su­per­pe­sik­seen en­si kau­dek­si.
14.55 Tu­los­sa: Ha­luat­ko mil­jo­nää­rik­si?
15 15.00 Lei­jo­nan luo­la Ka­na­da Esteitä voitettavaksi. Tu­los­sa: Sel­viy­ty­jät Suo­mi Lei­jo­nan luo­la Ka­na­da Uutta ja vanhaa teknologiaa. Nollasijoitus. Tu­los­sa: Sel­viy­ty­jät Suo­mi
15.05 Lei­jo­nan luo­la Ka­na­da Miksen minä keksinyt tätä? . 15.05 Ha­luat­ko mil­jo­nää­rik­si? Ju­nior Taide-ekspertit ja pelkojen tuntijat.
16.00 Hy­vät ja huo­not uu­ti­set Anteeksi, puhutteko emojia? . Hy­vät ja huo­not uu­ti­set Hy­vät ja huo­not uu­ti­set 16.00 Tu­los­sa: Ha­luat­ko mil­jo­nää­rik­si?
16.05 Hy­vät ja huo­not uu­ti­set
16.55 Tu­los­sa: Vain e­lä­mää
17.00 Aust­ra­lian ra­jal­la (x3) Yllätys vesipullossa. Tunteita tullissa. Matoyllätys. Aust­ra­lian ra­jal­la Voodoota ja veropetoksia. Eläkeläiset pulassa. Kohtalokas kuherruskuukausi. Haa­pa­sa­lon Suo­mi Lappi. La­pin reis­sul­laan Vil­le Haa­pa­sa­lo ta­paa it­se Jou­lu­pu­kin, se­kä sau­va­kä­ve­lyn kek­si­jän Lee­na Jääs­ke­läi­sen. 17.00 A­me­ri­kan ko­vim­mat ke­räi­li­jät Kovin on harvinaista. F­rank ja Mi­ke saa­vat tä­nään ko­van vas­tuk­sen Geor­gia-mum­me­lis­ta, jon­ka jo­kai­nen ta­va­ra on ?
17.30 Haa­pa­sa­lon Suo­mi Pirkanmaa. Pir­kan­maal­la Vil­le Haa­pa­sa­lo tu­tus­tuu Nä­sin­neu­las­ta kä­sin Tam­pe­ree­seen Ti­mo Ju­ti­lan joh­dol­la. Haa­pa­sa­lon Suo­mi Pohjois-Pohjanmaa. Kymenlaakso.
17.55 Tu­los­sa: Vain e­lä­mää
18 18.00 Aust­ra­lian ra­jal­la Kalansaalis. Hy­vät ja huo­not uu­ti­set Kau­si 8. Jak­so 6/13. A­jan­koh­tai­sia uu­ti­sai­hei­ta ni­pu­te­taan näyt­te­li­jä Ka­ri Ke­to­sen joh­dol­la. Suo­men huu­to­kaup­pa­kei­sa­ri Markku x 2 = ? Su­vi Hart­li­nil­ta löy­tyy yk­si­pyö­räi­nen, mut­ta ei il­mai­sek­si. Mark­ku tuu­naa de­sign-kel­lo­ja.
18.25 Tu­los­sa: Ha­luat­ko mil­jo­nää­rik­si?
18.30 Haa­pa­sa­lon Suo­mi Keski-Suomi. Vil­le Haa­pa­sa­lo mat­kaa Kes­ki-Suo­meen ot­ta­maan sel­vää, mik­si juu­ri tääl­tä tu­le­vat Suo­men par­haat ur­hei­li­jat. A­me­ri­kan ko­vim­mat ke­räi­li­jät Suuri Kupla. F­rank ja Mi­ke pää­se­vät pen­ko­maan to­del­lis­ta aar­reait­taa, kun maa­ti­lan pe­ri­neet sis­kok­set tah­to­vat e­roon van­has­ta ta­va­ras­ta. A­me­ri­kan ko­vim­mat ke­räi­li­jät Kovin on harvinaista. F­rank ja Mi­ke saa­vat tä­nään ko­van vas­tuk­sen Geor­gia-mum­me­lis­ta, jon­ka jo­kai­nen ta­va­ra on ? Pant­ti­lai­naa­mo (x2) Chumin salainen jemma. Rick pienoiskoossa. G­ril­lit huu­rus­sa (x2) Kankaanpään herkkuja. Poliisit kyydissä.
19.00 A­me­ri­kan ko­vim­mat ke­räi­li­jät Suuri Kupla. F­rank ja Mi­ke pää­se­vät pen­ko­maan to­del­lis­ta aar­reait­taa, kun maa­ti­lan pe­ri­neet sis­kok­set tah­to­vat e­roon van­has­ta ta­va­ras­ta. Ril­lit huu­rus­sa (x3) Draamakatalyytti. Hyväntekijätekijä. Asumisjärjestelyformulointi.
19.25 Tu­los­sa: Sel­viy­ty­jät Suo­mi
19.30 Po­lii­sit 2019 Lapsikaappaus ja rattijuoppoja. Ou­lus­sa par­tio­ta työl­lis­tää huu­mei­den vai­ku­tuk­sen a­lai­se­na o­le­va kus­ki. Ar­man Poh­jan­täh­den al­la Kotihoito: yksinäinen vanhuus. Kau­den a­vaus­jak­sos­sa Ar­man näh­dään lä­hi­hoi­ta­jan työ­pa­ri­na Hel­sin­ki­läi­ses­sä ko­ti­hoi­toyk­si­kös­sä, mis­sä e­lä­män hau­raus ja yk­si­näi­syys o­vat jat­ku­vas­ti läs­nä. Suo­men huu­to­kaup­pa­kei­sa­ri Markku x 2 = ? . Su­vi Hart­li­nil­ta löy­tyy yk­si­pyö­räi­nen, mut­ta ei il­mai­sek­si. Mark­ku tuu­naa de­sign-kel­lo­ja. Jo­ne ja täh­det Kau­si 1. Jak­so 1/8. Jo­ne ja täh­det -sar­jas­sa pääs­tään tu­tus­tu­maan mm. Ans­si Ke­lan, Ve­sa­lan, San­nin, Mar­ko Hie­ta­lan se­kä K­la­my­dian kii­rei­siin keik­ka­päi­viin.
20.00 Ril­lit huu­rus­sa (x3) Oikeuden Puolustajien rekombinaatio. Bussihousu-utilisaatio. Lemmenautouppouma.
20.25 Tu­los­sa: Ar­man Poh­jan­täh­den al­la
20.30 Ril­lit huu­rus­sa (x10) Poikaystävä-kompleksisuus. Avaruusloishypoteesi. Oikeuden Puolustajien rekombinaatio. Bussihousu-utilisaatio. Lemmenautouppouma. Draamakatalyytti. Hyväntekijätekijä. Asumisjärjestelyformulointi. Poikaystävä-kompleksisuus. Avaruusloishypoteesi. 20.30 Ar­man Poh­jan­täh­den al­la Kotihoito: yksinäinen vanhuus. Kau­den a­vaus­jak­sos­sa Ar­man näh­dään lä­hi­hoi­ta­jan työ­pa­ri­na Hel­sin­ki­läi­ses­sä ko­ti­hoi­toyk­si­kös­sä, mis­sä e­lä­män hau­raus ja yk­si­näi­syys o­vat jat­ku­vas­ti läs­nä.
21
21.30 Big B­rot­her Suo­mi Hy­vät ja huo­not uu­ti­set (x2) Runoratsu laukkaa. Iskulauseet testissä.
23.00 Tu­los­sa: Suu­rin pu­dot­ta­ja Suo­mi Hy­vät ja huo­not uu­ti­set Tu­los­sa: Vain e­lä­mää Hy­vät ja huo­not uu­ti­set Runoratsu laukkaa. . Hy­vät ja huo­not uu­ti­set (x2) Iskulauseet testissä. Jo­ne ja täh­det Kau­si 1. Jak­so 1/8. Jo­ne ja täh­det -sar­jas­sa pääs­tään tu­tus­tu­maan mm. Ans­si Ke­lan, Ve­sa­lan, San­nin, Mar­ko Hie­ta­lan se­kä K­la­my­dian kii­rei­siin keik­ka­päi­viin.
23.05 Hy­vät ja huo­not uu­ti­set 23.05 Hy­vät ja huo­not uu­ti­set
23.30 Rek­ka­kus­kit jääl­lä El Niñon viha. Todd De­weyn rek­ka ko­kee ko­via, mut­ta pää­see­kö mies mää­rän­pää­hän­sä?
0 00.00 Po­lii­sit 2019 Lapsikaappaus ja rattijuoppoja. Rek­ka­kus­kit jääl­lä Tulta päin. Rek­ka­kus­kit jääl­lä El Niñon viha. Pant­ti­lai­naa­mo (x2) Chumin salainen jemma. Rick pienoiskoossa.
00.30 Po­lii­sit 2019 Lapsikaappaus ja rattijuoppoja. Ou­lus­sa par­tio­ta työl­lis­tää huu­mei­den vai­ku­tuk­sen a­lai­se­na o­le­va kus­ki.
00.55 Tu­los­sa: Sel­viy­ty­jät Suo­mi 00.55 Tu­los­sa: Sel­viy­ty­jät Suo­mi
01.00 Aust­ra­lian ra­jal­la (x8) Yllätys vesipullossa. Tunteita tullissa. Matoyllätys. Voodoota ja veropetoksia. Merkillinen matkalaukku. Eläkeläiset pulassa. Epäilyttävä passi. Kohtalokas kuherruskuukausi. JIM D: Ter­ro­ri-is­kut ja kaap­pauk­set Painajainen aavikolla.
01.30 Ast­ral-TV (x2)
02.00 Po­lii­sit (x2) Ar­man Poh­jan­täh­den al­la Suo­men huu­to­kaup­pa­kei­sa­ri Jo­ne ja täh­det Po­lii­sit (x2)
02.55 G­ril­lit huu­rus­sa Po­lii­sit (x6) Roast - Jeff Ross A­me­ri­kan ra­jal­la
3
03.55 Ast­ral-TV (x2) G­ril­lit huu­rus­sa Ast­ral-TV (x4) 03.55 LI­VE: Ast­ral-TV
04.10 Ast­ral-TV (x2)
04.50 Ast­ral-TV (x2)