Ohjelmakartta.fi
Huom! Katselet tulevan viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
ma 26.8. ti 27.8. ke 28.8. to 29.8. pe 30.8. la 31.8. su 1.9.
6 06.00 LI­VE: Ast­ral-TV
9 09.00 Hei­koin lenk­ki Julkkisten hyväntekeväisyyspotti. Voitto tarjolla. Kenen ääni ratkaisee? Hyvästit huonoille. Vahvinko vei potin? Ran­ta­vah­dit (x2) Vilinää, vilskettä. Timanttista toimintaa. Ran­ta­vah­dit (x5) Timanttista toimintaa. Kalsareita ja kohtalonhetkiä. Kiireisten kahakka. Bondista polvi paranee. Laupias samarialainen.
10.00 Haa­pa­sa­lo Goes A­me­ri­ca A­me­ri­kan hui­keim­mat kek­sin­nöt A­me­ri­kan hui­keim­mat kek­sin­nöt (x4) Jak­sa pa­rem­min
10.30 Tu­los­sa: Sel­viy­ty­jät Suo­mi
10.35 Aust­ra­lian ra­jal­la (x4) Likapyykkiyllätys. Matkalaukun antimia. Laiton lasti. Mysteerieläin.
10.55 Tu­los­sa: Sel­viy­ty­jät Suo­mi Tu­los­sa: Big B­rot­her Suo­mi
11.00 G­ril­lit huu­rus­sa Pääkaupungin herkkuja. Kiekkoilijan eväät Raumalla. Ran­ta­vah­dit (x6) Vilinää, vilskettä. Timanttista toimintaa. Kalsareita ja kohtalonhetkiä. Kiireisten kahakka. Bondista polvi paranee. Laupias samarialainen.
11.30 Aust­ra­lian ra­jal­la (x4) Likapyykkiyllätys. Matkalaukun antimia. Laiton lasti. Mysteerieläin.
12 12.00 Kup­pi­lat kun­toon, Jyr­ki Su­ku­la! Vege Kahvila Verso, Helsinki. Lei­jo­nan luo­la Ka­na­da Eroon hajuista. Irti verkosta. Miljoonabisnestä. Sarvesta härkää.
12.30 Tu­los­sa: Big B­rot­her Suo­mi
12.40 Ha­luat­ko mil­jo­nää­rik­si? Ju­nior Kau­si 4. Jak­so 29. Ne­los­luok­ka­lai­set haa­vei­le­vat kir­jas­tos­ta.
13.00 Ha­luat­ko mil­jo­nää­rik­si? Ju­nior Fudistemppuja ja apua oljenkorsista. JIM D: Muu­tok­sen so­tu­rit Warriors, The. Sel­viy­ty­jät Selviytyjät jättää jälkensä. Aust­ra­lian ra­jal­la (x2) Likapyykkiyllätys. Matkalaukun antimia. Aust­ra­lian ra­jal­la (x3) Laiton lasti. Mysteerieläin. Yllätys vesipullossa.
13.30 Tu­los­sa: Big B­rot­her Suo­mi
13.35 Tu­los­sa: Vain e­lä­mää Hy­vät ja huo­not uu­ti­set (x3)
13.45 En­ti­söin­ti­pa­ja (x2) Harjoittelijat hommiin. Ponilla baanalle.
13.55 Tu­los­sa: Sel­viy­ty­jät Suo­mi
14.00 Tu­los­sa: Big B­rot­her Suo­mi 14.00 A­me­ri­kan hui­keim­mat kek­sin­nöt (x4)
14.05 A­me­ri­kan hui­keim­mat kek­sin­nöt
14.30 A­me­ri­kan hui­keim­mat kek­sin­nöt
15 15.00 Lei­jo­nan luo­la Ka­na­da Eroon hajuista. Irti verkosta. Miljoonabisnestä. Sarvesta härkää. Ha­luat­ko mil­jo­nää­rik­si? Ju­nior
15.40 Tu­los­sa: Big B­rot­her Suo­mi
15.45 Su­per­pe­sis LI­VE:
16.00 Hy­vät ja huo­not uu­ti­set Teemu Vesterinen. Miika Nousiainen. Yli-innokas gynekologi.
16.25 Tu­los­sa: Big B­rot­her Suo­mi
16.30 Harg­hus­hay - Kou­lu­mat­ka Sa­van­nil­la
17.00 Aust­ra­lian ra­jal­la Likapyykkiyllätys. Matkalaukun antimia. Aust­ra­lian ra­jal­la (x2) Likapyykkiyllätys. Matkalaukun antimia. Aust­ra­lian ra­jal­la (x3) Matkalaukun antimia. Laiton lasti. Mysteerieläin. Haa­pa­sa­lon Suo­mi Uusimaa. Vil­le Haa­pa­sa­lon mat­ka vie hä­net ke­hä kol­mo­sen si­sä­puo­lel­le pää­kau­pun­kiim­me Hel­sin­kiin.
17.30 En­ti­söin­ti­pa­ja Harjoittelijat hommiin. Ponilla baanalle. 17.30 Yl­lä­tys yh­des­sä pöy­däs­sä Yllätys Espanjasta.
18 18.00 Haa­pa­sa­lon Suo­mi Kainuu. Kai­nuun reis­sul­laan Vil­le Haa­pa­sa­lo koh­taa Leh­mä­jen­gin ja o­pet­te­lee leh­mä-a­gi­li­tyä. 18.00 Aust­ra­lian ra­jal­la Yllätys vesipullossa. 18.00 Aust­ra­lian ra­jal­la Eläkeläiset pulassa.
18.30 Haa­pa­sa­lon Suo­mi Varsinais-Suomi. Etelä-Savo. 18.30 Haa­pa­sa­lon Suo­mi Etelä- ja Keski-Pohjanmaa. Vil­le Haa­pa­sa­lo sel­vit­te­lee poh­jan­maa­lais­ten pai­kal­lis­ten ju­rout­ta ja us­kal­tau­tuu haas­ta­maan pai­ni­ja Pet­ra Ol­lin jok­ki­sau­to-kil­pai­luun. G­ril­lit huu­rus­sa (x2) Kotkan herkkuja. Turun herkkuja. 18.30 A­me­ri­kan ko­vim­mat ke­räi­li­jät Erikoisuuksia ja hyödykkeitä. Mi­ke ja F­rank ta­paa­vat i­sän­sä ko­koel­maa har­ven­ta­van nai­sen ja e­ri­koi­suuk­sien ke­räi­li­jän.
19.00 A­me­ri­kan ko­vim­mat ke­räi­li­jät Erikoisuuksia ja hyödykkeitä. Mi­ke ja F­rank ta­paa­vat i­sän­sä ko­koel­maa har­ven­ta­van nai­sen ja e­ri­koi­suuk­sien ke­räi­li­jän. 19.00 A­me­ri­kan ko­vim­mat ke­räi­li­jät Tuuletusta. F­rank ja Mi­ke tör­mää­vät tuu­le­tin­har­ras­ta­jaan ja te­ke­vät kal­liin han­kin­nan. On­nek­si he saa­vat myös kau­pak­si aiem­man kal­liin han­kin­nan, vaik­kei­vät ha­lua­maan­sa hin­taa saa­kaan.
19.30 Po­lii­sit 2019 Avaimet kaivossa. Hä­meen­lin­nas­sa Jus­si in­nos­tuu a­vain­ten pe­las­ta­mi­ses­ta. Joen­suun par­tio kar­toit­taa a­lai­käi­siä al­ko­ho­lin­käyt­tä­jiä. A­me­ri­kan ko­vim­mat ke­räi­li­jät Tuuletusta. F­rank ja Mi­ke tör­mää­vät tuu­le­tin­har­ras­ta­jaan ja te­ke­vät kal­liin han­kin­nan. 19.30 Pant­ti­lai­naa­mo (x2) Ilmojen halki käy paperin tie. Nyt pelataan! 19.30 Ril­lit huu­rus­sa (x3) Irkkupubisepitelmä. Anteeksipyynnön insuffisienssi. 21 sekunnin viritys.
20.00 Suo­men huu­to­kaup­pa­kei­sa­ri Keisari kotona, Markku etänä. Mark­ku tuu­naa puu­tar­has­saan, A­ki am­mus­ke­lee muu­mi­mu­ke­ja ja He­li tin­kaa A­li­na Vo­ron­ko­van i­so­mum­mon ryi­jys­tä. 20.00 Ril­lit huu­rus­sa (x3) Säpäkkä substituutio. Suloisen peikon harhautuma. Epätoivon emanaatio.
20.30 Ril­lit huu­rus­sa (x4) Robottimanipulaatio. Ristikukkaisvihannekset. Säpäkkä substituutio. Suloisen peikon harhautuma. 20.30 Ril­lit huu­rus­sa (x4) Anteeksipyynnön insuffisienssi. 21 sekunnin viritys. Robottimanipulaatio. Ristikukkaisvihannekset.
21 21.00 Ril­lit huu­rus­sa (x2) Epätoivon emanaatio. Irkkupubisepitelmä. 21.00 Big B­rot­her Suo­mi Kau­si 1. Jak­so 1/71. Big B­rot­her Suo­mi al­kaa sun­nun­tai­na 1.9. kel­lo 21! Jouk­ko toi­sil­leen tun­te­mat­to­mia ih­mi­siä viet­tää 10 viik­koa sul­je­tuis­sa o­lois­sa sa­man ka­ton al­la, mut­ta vain yk­si voi voit­taa. A­suk­kai­den jo­kais­ta lii­ket­tä seu­ra­taan vuo­ro­kau­den ym­pä­ri lu­kui­sis­ta ta­loon a­sen­ne­tuis­ta ka­me­rois­ta, ei­kä heil­lä o­le mi­tään kon­tak­tia ul­ko­maail­maan.
21.30 Po­lii­sit - ko­ti­hä­ly­tys Vantaa. Pori. 21.30 Po­lii­sit - ko­ti­hä­ly­tys Vantaa. Oulu. Vantaa.
22.00 Po­lii­sit - ko­ti­hä­ly­tys Lahti. Lah­des­sa Mi­ka ja Pia koh­taa­vat a­vai­men nie­li­jän, pa­hoin­pi­te­li­jän tal­tut­ta­van mum­mon ja hei­dän kimp­puun­sa u­su­te­taan koi­ra.
22.30 Hy­vät ja huo­not uu­ti­set Miika Nousiainen. 22.30 Hy­vät ja huo­not uu­ti­set Roast - Jeff Ross A­me­ri­kan ra­jal­la Roast - Jeff Ross Amerikan rajalla. Jeff Ross e­siin­tyy Te­xa­sin B­rowns­vil­les­sä, jo­ka on Yh­dys­val­to­ja re­pi­vän siir­to­lai­suus­kiis­tan kes­ki­pis­tees­sä.
23.00 Hy­vät ja huo­not uu­ti­set Yli-innokas gynekologi. 23.00 Hy­vät ja huo­not uu­ti­set (x2)
23.30 Aust­ra­lian ra­jal­la (x4) Likapyykkiyllätys. Matkalaukun antimia. Likapyykkiyllätys. Matkalaukun antimia. 23.30 Aust­ra­lian ra­jal­la Laiton lasti. Aust­ra­lian ra­jal­la (x6) Mysteerieläin. Yllätys vesipullossa. Tunteita tullissa. Matoyllätys. Voodoota ja veropetoksia. Merkillinen matkalaukku.
0 00.00 Rek­ka­kus­kit jääl­lä Turmion silta. Pant­ti­lai­naa­mo (x2) Ilmojen halki käy paperin tie. Nyt pelataan!
00.30 Po­lii­sit 2019 Avaimet kaivossa. Rek­ka­kus­kit jääl­lä Perävaunuja hakemassa.
01.00 Aust­ra­lian ra­jal­la (x4) Likapyykkiyllätys. Matkalaukun antimia. Laiton lasti. Mysteerieläin. Hy­vät ja huo­not uu­ti­set Miika Nousiainen. Hy­vät ja huo­not uu­ti­set (x2) Roast - Jeff Ross A­me­ri­kan ra­jal­la Roast - Jeff Ross Amerikan rajalla.
01.30 S­tand Up!
02.00 Suo­men huu­to­kaup­pa­kei­sa­ri Po­lii­sit (x2) JIM D: Tu­hoi­sat len­to­tur­mat 02.00 Rek­ka­kus­kit jääl­lä
02.30 Po­lii­sit (x4)
3 03.00 Po­lii­sit (x2) Roast - Jeff Ross ja po­lii­sit Po­lii­sit (x2) 03.00 Po­lii­sit 2019
03.10 Rek­ka­kus­kit jääl­lä
03.30 G­ril­lit huu­rus­sa
04.00 Ast­ral-TV (x10)
04.30 Ast­ral-TV (x4)